Geen nieuws van het front?

37

Voor onze mainstream media geldt dat gebeurtenissen alleen als nieuws worden aangemerkt als er het label “schokkend” aan kan worden gehangen. De crises en het economische reilen en zeilen van de diverse landen zijn daarom niet echt meer interessant.

onzekere tijden

In Mallorca heeft en bejaard echtpaar zich net voor de woninguitzetting van het leven beroofd. Frankrijk gaat de 3% norm niet halen. In ons land loopt de inflatie op, terwijl we voor de 2e keer in korte tijd in een recessie zijn geland. Cyprus wil niet dat de rijke Russen, via een afwaardering op hun spaartegoeden, gaan meebetalen aan de “bail out” . Volgens onze Rabobank stabiliseren de huizenprijzen zich in 2014 en in Italië worstelt Berlusconi zich weer naar boven. Wereldwijd speelt de atoompower een steeds grote rol in het machtsspel. De principes van machtsevenwicht en vergelding werken echter alleen voor mensen die rationeel willen denken en beslissen. Als ik… dan hij…. Voor degenen wier god een rijkelijke beloning in het verschiet heeft als hij of zij zich opoffert, levert een mogelijk vergelding alleen nog maar meer martelaren op.

Spoedoverleg Kabinet

Het huidige kabinet heeft onder leiding van Rutte en Samson de inkomsten van vele lastenverhogingen en bezuinigingen al ingeboekt. De praktijk blijkt echter weerbarstiger dan gedacht. In de eerste Kamer hebben de VVD en de PvdA geen meerderheid, een ideale broedplaats dus voor partijpolitieke machtsuitingen van partijen die in de 2e Kamer in de oppositie zitten. Voor elk onderwerp van ook maar enig belang moet er nu opnieuw worden onderhandeld. Kunnen wij burgers elke dag weer met iets nieuws worden verrast, plotseling en bekleed met de waan van de dag. Stabiliteit, robuustheid en een duidelijke rode draad waarop we kunnen vertrouwen en anticiperen, zijn in een mistige achtergrond verdwenen, waardoor Nederland steeds verder weg zakt en straks met de muts “dom op”, in de hoek mag staan.

Anorexia voor onze middenstand en de ZZP’ers

Veel bedrijven en winkels verkeren al geruime tijd in een extreme afslankingsfase. Elke grammetje vet wordt weggeknipt of is opgebrand. Waar een fysieke winkel echt nodig is kijkt men hoe de huur, door heronderhandeling of verhuizing naar een goedkopere locatie, drastisch omlaag kan. Veel ZZPers zitten helemaal zonder werk of zijn bereid om voor hele lage uurlonen te werken. Zeker in de eerste drie maanden van het jaar is het voor velen een enorm moeilijke periode. Ondergaan of het toch net nog redden met behulp van een lening van familieleden, want de banken zijn al lang uit zicht.

Onzekere tijden

We staan nog steeds slechts aan het begin van enorme veranderingen en vele ontslagen. Spaargeld verdampt door inflatie, lage rente en vermogensheffing. De discussie om de zorgkosten gaat nu kennelijk pas echt beginnen. Wonen, of het nu kopen of huren betreft, zal een meer dan fiks deel van iemands inkomen in beslag gaan nemen. Gemeenten moeten groeien naar minstens 100.000 inwoners en invulling gaan geven aan een magere opzet van een groot deel van de huidige overheidszorg. Familieleden, naasten of vrijwilligers worden in de zorg, hulp en ondersteuning nog belangrijker dan dit nu op sommige plaatsen al het geval is.

Ik zou als schrijver maar wat graag een kijkje willen nemen in bijvoorbeeld 2025. Hoe zal de wereld er dan uit zien en hoe zal het in het algemeen gaan?  Veranderen is op zich niet goed of slecht. Uiteindelijk geldt dat wat we er met zijn allen van maken. Onzeker is het wel, misschien wel meer dan ooit in de laatste 65 jaar.