Wie is die geheimzinnige Elite?

Als het op het internet over financiële onderwerpen gaat, struikel je iedere keer over de term ‘de Elite’. Met name in markten die zogenaamd gemanipuleerd worden, zoals olie, goud en zilver valt deze term om de haverklap. Ook iemand als bijv. Lindsey Williams hanteert deze term vaak. Herhaaldelijk heb ik geprobeerd de mensen duidelijk te maken dat er niet zoiets bestaat als ‘de Elite’. Ja maar, er wordt toch gemanipuleerd, is dan de wedervraag? En inderdaad als je sommige markten bekijkt ligt het wel degelijk voor de hand te veronderstellen dat de marktprijzen niet de werkelijke waarde weerspiegelen, en dus kun je tot de conclusie komen dat er gemanipuleerd wordt. En manipulatie kan toch alleen onder een zekere aansturing? Ook dat is waar, maar die aansturing hoeft beslist niet uit één kamp te komen. Vaak is het zo dat meerdere kampen belang hebben bij eenzelfde uitkomst en het ligt dan ook voor de hand te veronderstellen dat er een soort van allianties plaatsvinden, met juist dat ene doel voor ogen.

Wat is de ‘Elite’ dan wel, zult u zich afvragen? Er worden toch duistere spelletjes gespeeld, of niet soms? Kort maar krachtig kan ik beamen dat er inderdaad spelletjes gespeeld worden. Gevaarlijke spelletjes, die grote gevolgen kunnen hebben. Maar wat ‘de Elite’ betreft zou het wel verstandig zijn daar iets genuanceerder over te denken. De ‘Elite’ veronderstelt dat er één groep is die de wereldpolitiek en -economie aanstuurt. Is dit nu wel terecht, vraag ik me af?

Ik veronderstel en daarin sta ik niet alleen, dat er meerdere elites zijn. Wat ze over het algemeen gemeen hebben is hun ultieme doelstelling. En die is een wereldheerschappij te bewerkstelligen, waar zij de dienst uitmaken. Vaak ook worden de elites ook vereenzelvigd met occulte groeperingen, gebaseerd op de meest uiteenlopende zaken. Dat maakt het politiek gezien ook wat makkelijker om tegenstanders te elimineren. Pak het ‘occulte’ deel en ga daarop door, het is verder irrelevant hoe de persoon in kwestie zich opstelt in specifieke zaken. Hij of zij wordt nu eenmaal simpelweg beoordeeld op waar die groep voor staat.

Om de zaak in onze huidige terminologie even duidelijk te stellen. Je moet je voorstellen een voetbalcompetitie, waarbij het doel is kampioen (heerser) te worden. Dan zijn er een aantal ploegen die deelnemen en elkaar bestrijden. Nu weten we allemaal dat er gesjoemeld wordt, vaak m.n. bij het eind van competitie, het moment dat de winnaar zich moet gaan manifesteren. De meest vreemde uitslagen komen dan op de borden te staan. Sommige ploegen die niets meer te verliezen hebben, stellen hun 2e team op, anderen hebben opeens last van vormverlies etc. Het uiteindelijke doel van iedere ploeg is hetzelfde, kampioen worden, en soms worden daarvoor zelfs geheime allianties aangegaan, of zijn dit slechts manipulaties?

Uiteraard gaat bovenstaande vergelijking wel wat mank, omdat er gedurende de competitie dezelfde spelregels gehanteerd blijven. Zo wordt het spel niet gespeeld door de ‘Elites’. Daar worden zelfs tijdens de wedstrijd nog regeltjes aangepast. In feite gaat het er niet meer om ‘wie is de beste’, maar welke groep kan de omstandigheden het best naar zijn hand zetten.

Om even een indruk te krijgen van de verschillende ‘Elites’ geef ik onderstaand een droge opsomming van de verschillende genootschappen, welke ik gevonden heb bij een bijzondere lezing van Dr. Stanley Monteith, die ik iedereen kan aanraden en welke link onder dit stuk geplaatst is.

Families:

 • Bilderberg
 • Rothschild

Occulte/godsdienstige genootschappen:

 • Rozenkruizers
 • Illuminati
 • Vrijmetselaren
 • Tempeliers
 • Jezuiten

Politieke organisaties:

 • KGB
 • Rhodes Foundation
 • Libertarians
 • FDR

Individuen:

 • Madame Blavatsky
 • Karl Marx
 • Millner

De lijst behoort veel langer te zijn, maar daarvoor wil ik echt verwijzen naar de bron

Nu duidelijk is dat er dus niet één maar meerdere elites zijn, is het ook niet zo moeilijk meer om te veronderstellen dat er geen status quo tussen al die groeperingen bestaat. Het kan best zo zijn dat sommige groeperingen grote belangen hebben in weer andere groeperingen om specifieke redenen. En sommige namen zie je dan ook opduiken in verschillende groeperingen. Wat er in werkelijkheid plaatsvindt is naar mijn idee een ‘verborgen’ oorlog, die op meerdere fronten uitgevochten wordt en waarvan de gewone mensen geen weet hebben en ook niet zullen krijgen.

Als voorbeeld kan ik nog geven dat het mij opviel dat de USA steeds verder het socialisme gaat invoeren. Een verzorgingsstaat naar Europees model. Dr. Stanley Monteith maakt perfect duidelijk wat daar de achterliggende reden van is en welke groepen dit ook graag willen. Dit illustreert tevens hoe die ‘verborgen’ oorlog gevoerd wordt. Een ding wil ik nog wel ter overweging meegeven, iedere groepering denkt dat ze slimmer is dan de anderen, en strategisch gezien is dit de grootste fout die je maken kan: het onderschatten van de vijand.

Een ander treffend voorbeeld las ik ooit in een boek van James Clavell getiteld ‘Shogun’. Hierin moet kapitein Blackthorne uitleggen aan een Japanse Warlord dat de wereld in twee delen is verdeeld door Spanje en Portugal en dat deze Warlord daarin niets te zeggen heeft. Gelukkig voor de hoofdfiguur komt hij hiermee levend weg, anders zou het boek slechts een paar bladzijden geteld hebben. Het is juist deze vorm van zelfoverschatting, die de bron vormt voor alle ellende. J.R.Nyquist heeft hier onlangs nog een goed stuk over geschreven, getiteld ‘Financiële Crises en Narcisme’.

Een aspect wat weinig belicht wordt zijn de culturele verschillen. Dat hieruit totaal verschillende werelden kunnen ontstaan, wordt door ons in de Westerse wereld gemakshalve maar even vergeten. Ook hier mag dus blijken dat ‘we’ de tegenstander(s) onderschatten.

Een van de meest gebruikte en gevaarlijkste strategische wapens in deze ‘verborgen oorlog’ is de publieke opinie. Daarom is het ook zo belangrijk de media te beheersen om de boodschap uit te kunnen dragen. Massa-manipulatie wordt naar mijn idee door iedere groepering uitgeoefend. Een simpel voorbeeld hiervan is, dwing de mensen te kiezen tussen twee kwaden. Soevereiniteit opgeven ter wille van een ‘Verenigd Europa’ en een glanzende toekomst of krijg het etiket opgeplakt ‘Anti Verenigd Europa’ en terug naar de Middeleeuwen.

Hoe dan ook zolang de verschillende groeperingen nog steeds met hun ‘verborgen’ oorlog bezig zijn, is er nog hoop, want er is nog geen winnaar. Het moment dat er een winnaar komt, of we heel dichtbij een soort van eindfase komen, wordt de situatie echt zorgelijk en dat zal zijn weerslag hebben in ons politieke en economische systeem. Jammer genoeg is daar geen of weinig ruimte voor zaken als traditie en cultuur. Hoewel…?

17 reacties

 1. De elite is voor mij het volk dat aan de touwtjes trekt die de wereldeconomie in hun macht houd en naar hun pijpen laat dansen .
  De elite is voor mij het volk dat nergens voor terugdeinst hun doel te bereiken en of daar wel of niet veel slachtoffers mee vallen zal hun een wordt wezen.
  De elite zijn voor mij de topbankiers die denken dat ze die achterlijke salarissen nog echt verdienen ook en vergoedingen en bonussen normaal zijn gaan vinden.
  De elite zijn voor mij al die opvreters in Brussel die zichzelf heel belangrijk vinden en ze daar op een onbeschofte manier zichzelf zitten te verrijken.

 2. EU en VS waren de sterkste van de wereld en zodoende ook de overheersende over de rest van de wereld.
  Helaas voor ons Europeanen en VS burgers heeft zoals de geschiedenis ons leert elk machtsblok een beperkte houdbaarheidsdatum.
  Wat de VS als aanvoerder en de EU als volger probeert is de nieuwe economische machtsblok BRICS de voet dwars te zetten en zo de vervaldatum van ons VS/EU te rekken en mogelijk zelfs onschadelijk te maken.
  Wat wij allen aanschouwen inzake Syrië en ook Oekraïne is niets anders als Rusland uit zijn tent te lokken zodat zij zware economische blunders maken gelijk de Sovjets.
  De Birzinski doctrine, helaas dat is uitgewerkt en natuurlijk dreigt de VS met oorlog naar Rusland maar ook China ja zelf India maar ook dat zal niet gebeuren heel simpel VS/EU heeft een dusdanige schuld, staat. provincie, privaat dat nu juist waar de VS mee dreigt oorlog zijn eigen ondergang zal worden.
  De EU politici begrijpen heden dat hun rol in de wereld is uitgespeeld en dat aansluiten bij de Eurazie Unie de enige redding kan zijn ja zelfs de redding voor VS.
  Mijn hoop is dat de VS politici en ook de joodse lobby hun uitzichtloze situatie inzien en toehappen op de steeds door Putin herhaalt stopt met oorlog voeren en teror groepen via via financieren en gaat je economie middels handel weer een gezonde basis te geven.
  Wat de elite is of de neocons zijn maakt geen moer uit en het normale volk zal in welk machtsblok ook altijd de onderliggende partij blijven met een verschil geen alles vernietigde oorlog.

 3. give me the control over the money system and i dont care who made the laws….citaat van mayer Amschel Rothschild. degene die het geldsysteem beheerd ve land is de baas. Aangezien de us dollar nog steeds werelds reservemunt is en daardoor is de FED (Janet Yellen) nog steeds de baas. Beetje toevallig dat het allemaal joden zijn…Janet Yellen, Ben S. Bernanke en Alan Greenspan. Daarom wordt er ook gezegd dat USA onder controle staat van Israel. Als je naast het geldsysteem ook de media en de politiek/wetten in handen heb, dan heb je volledige controle over een land. Voor de regering is het volk niets meer dan een speelbal in een flipperkast..we worden overal naartoe geschoten, ze kunne alles met ons doen…en dan zijn er nog mensen die geloven dat we in een democratie wonen in Nederland…slaap maar lekker verder…je hebt niks te vertellen…en dan kan je wel trots met je stembiljetje in de hand gaan stemmen, maar onderaan de streep zal niks veranderen. Je kan pas wat veranderen als het overgrote deel vd mensenmassa opstaat !!!!! Je wordt geboren…krijgt een SOFI nummer, of beter gezegd een slavennummer danwel gevangenisnummer en voor de rest van je leven wordt je gecontroleerd en leeggetrokken. We zijn allemaal gevangenen in ons eigen land..hahahahhahaha !!!!

  1. FED (Janet Yellen)..? Misschien eens checken van wie de FED is, Janet Yellen is slechts de boodschapper, verder geen enkele zeggenschap.

   1. links wordt ze door de bankiers in de oren gefluisterd en rechts door de politici.. kijken of er op 8 november iets veranderd..

    1. Wat kan ons het schelen wie de elite is.
     Wij hebben schijt aan die hele shit zooi.

     Je komt niet bepaalt eerlijk bij mij over beste vlek.

     1. ik ben altijd eerlijk..ik zeg gewoon hoe ik het zie…het is altijd goed om de corrupte elite in de gaten te houden..zij bepalen voor een groot deel ons leven..

 4. Mensen mogen altijd graag geloven in complottheorieën. Persoonlijk denk ik dat de illuminati of welke andere elite dan ook nooit een totale invloed krijgt op de wereldheerschappij. Er zijn teveel groeperingen met vaak tegengestelde belangen waardoor altijd nog oorlogen worden gevoerd en er altijd grote verschillen blijven bestaan in welvaart en armoede. We zien altijd opkomende en neergaande bewegingen zoals het communisme, socialisme en kapitalisme. Democratieën gaan vaak weer ten onder doordat men vastloopt in teveel inspraak. Uiteindelijk zal een dictator altijd overwinnen. De sterke man of vrouw(?) die echte leiding zal geven. Althans zo denkt de mensheid wanneer men is vastgelopen in de staatsvorm waarin men zichzelf regeert en waarin men is vastgelopen in de vele wet- en regelgeving waarbij iedereen invloed moest hebben.

  We merken nu dat onze eigen democratie ook weer aan zichzelf ten onder gaat. Populisten zoals Wilders proberen van de ontstane chaos, zoals die nu over ons heen wordt gestort vanuit de EU-regelgeving bovenop onze eigen, te profiteren. Mogelijk dat we onze democratie straks overgeven aan een dictator die uit het volk is opgestaan. Dus niet wordt gevormd vanuit de illuminati of welk “complot” dan ook. Als er op bepaald moment genoeg onvrede is zoekt men vanzelf een “sterke man” die ons er uit weet te praten. Kijken we om ons heen dan zien we al genoeg signalen. De immigrantecrisis, de wegkwijnende middenklasse, de toenemende stille armoede, weggevallen vertrouwen in politiek, wantrouwen in de grootbanken, etc, etc.

  Al deze ellende wordt niet veroorzaakt door de elite maar ontstaat vanzelf door de grote onbalans in de wereldwijde scheef gegroeide welvaart. Deze is te complex en zo totaal verweven dat vrijwel geen enkele machtshebber in staat is om eigen belangen hierin veilig te stellen. De verschillende instrumenten die worden gebruikt door bijvoorbeeld centrale banken en overheden om hun valuta, rentepeil, handelsverdragen en noem maar op te doen bewegen kunnen nooit door één persoon of één elite worden aangestuurd. Ook hierin merken we de tegengestelde belangen. Het ideaal beeld van één wereldheerschappij door één elite zal altijd een sprookje blijven.

  1. @piet. Alles wat je beschrijft is datgene waar geert wilders juist voor waarschuwt. Hij is de anti elite, en geen dictator in spe zoals hautain wordt verkondigt door?……de elitaire msm.

 5. Wij zijn de Illuminatie? Dat zijn Satan en zijn demonen die iedereen aansturen en beïnvloeden die niet de Heere Jezus als hun Redder en Heer hebben aangenomen. Met als doel het tot stand laten komen van het rijk van de antichrist, ook wel de Nieuwe Wereld Orde.

  Efeziërs 6:12 “Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.”

  Op http://www.stopdebankiers.com/dit-is-volgens-geenstijl-waarom-de-vvd-gaat-winnen-in-2017/ “Dit is volgens Geenstijl waarom de VVD gaat winnen in 2017” lees je dat de VVD een slimme en een sluwe campagne voert om toch weer te winnen. Is hier sprake van manipulatie vanuit de vrijmetselarij?

 6. De elitaire machtstheorie is al 200 jaar oud en is ruimschoots bewezen als vaststaand. Er zijn verschillende machtstheorieën Politieke, hier denken de mensen dat de macht ligt bij de politieke partijen. Pluriforme machtstheorie, hierbij denken mensen dat macht ( je wil aan een ander opleggen) verdeeld is over groepen in de samenleving te denken valt aan politiek, vakbonden, werkgevers, enz,. Ook is er de elitaire machtstheorie die er uitgaat dat de macht ligt bij een klein groepje mensen die de economie stuurt, de Toren van Basel bv. en de vrijmetselaars. Zelf ben ik overtuigd van het laatste. De gebeurtenissen in de wereld worden aangestuurd door een klein zeer eng en gevaarlijk groepje die ver boven ieder wet staat. Ze staan daar boven omdat wij als volk daar niet in wil of kan ingrijpen.
  Zolang de groep onaantastbaar is zal er niets veranderen in de wereld.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: