Geld in beeld

19

Onderstaande video is een fragment uit de documentaire De Schuldvraag en legt kort maar krachtig het proces van geldcreatie uit:

[youtube id=”7m05ZI6jvxs” align=”center” mode=”normal” autoplay=”no”]

Tekorten

Wat in bovenstaande video niet word verteld is dat over al het geld wat overheden, bedrijven en burgers lenen bij commerciële banken ook (samengestelde) rente moet worden betaald. Echter bij het aangaan van een lening word alleen de hoofdsom in omloop gebracht. En omdat in het huidige geldsysteem geld enkel in omloop kan komen als rentedragende bankschuld is er op ieder gegeven moment altijd meer schuld dan geld in omloop in de economie. Sommige critici beweren dan ook dat dit systeem per definitie tekorten creëert wat alleen maar bestreden kan worden door middel van oneindige exponentiële groei:

[youtube id=”Zc2RD6HL0Sw” align=”center” mode=”normal” autoplay=”no”]

Nuance is hier enigszins op zijn plaats. Ten eerste omdat de renteopbrengsten van commerciële banken op een aantal manieren ook weer terug circuleren in de economie. Bijvoorbeeld door het uitkeren van rente, (absurde) bonussen en dividend, betalen van allerlei operationele kosten, afdragen van belasting, herinvesteringen en een deel van het eigen vermogen parkeren zij als buffer voor oninbare leningen. De tweede reden heeft te maken met het stock-flow principe die in onderstaande video word uitgelegd:

[youtube id=”KXD6jyxgc0g” align=”center” mode=”normal” autoplay=”no”]

De derde reden heeft te maken met de ratio van schuld ten opzichte van besteedbaar inkomen:

[youtube id=”F_7HIxCg4is&list=PLdsMpUardfwrkORd5BSFWA9sRiteWeGOb” align=”center” mode=”normal” autoplay=”no”]

Uniek business model

Feit blijft natuurlijk wel dat commerciële banken door hun geldscheppende macht een uniek business model hebben. Indien we in onze economie überhaupt over een ruilmiddel willen beschikken zijn we gedwongen leningen aan te gaan bij commerciële banken, waarover we (samengestelde) rente moeten betalen, die zij ook nog eens uit het niets kunnen creëren! Hierdoor ontstaat er een voortdurende geldstroom richting de commerciële banken. In Engeland bijvoorbeeld strijken de banken op deze manier op jaarbasis een totaalbedrag van £ 213.000.000.000 aan rente op. Albert Einstein zei ooit:

“De kracht van samengestelde interest is de sterkste kracht in het universum”

Neem bijvoorbeeld een hypotheek van € 250.000 met een jaarlijkse rente van 5% en een looptijd van 20 jaar. Zodra de hypotheek na 20 jaar is afbetaald heeft de bank in totaal aan samengestelde rente een bedrag van € 250.000 ontvangen (net zoveel als het initiële bedrag van de lening dus!) voor een lening die ze d.m.v. van een paar drukken op de knop uit het niets heeft gecreëerd.

Herverdelingsmechanisme van arm naar rijk

Maar ook al zouden we commerciële banken met een 100% vermogensrendementsheffing opzadelen, dan nog blijft rente een herverdelingsmechanisme van arm naar rijk. Veel mensen denken namelijk dat je alleen rente betaald wanneer je een lening aangaat. Dit is echter niet het geval. De Duitse geldexpert Margrit Kennedy zegt hier het volgende over:

”Vrijwel al ons geld is gebaseerd op basis van leningen (schuld aan de bank) waarover rente moet worden betaald. Omdat producenten de kosten van leningen moeten doorberekenen in de prijzen, bestaat ongeveer 45% van de prijs van producten uit rente. De 80 procent armste betalen elk jaar netto meer rente dan ze ontvangen over hun vermogens terwijl de 10 procent rijksten netto meer rente ontvangen dan ze betalen. Een massief en verborgen redistributiesysteem.”

[youtube id=”LQfMnkl7JLA” align=”center” mode=”normal” autoplay=”no”]

Via Niels