Gemiddeld 290 werklozen per dag erbij in mei

4

De Nederlandse werkloosheid is in mei 2013 verder opgelopen. Volgens nieuwe cijfers van het CBS kwamen er in mei gemiddeld 290 werklozen per dag bij in Nederland. De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam uit op 659.000 personen. Hierdoor is het werkloosheidspercentage gestegen naar 8,3%.

werkloosheid mei 2013

Minder WW-uitkeringen aan jongeren

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in mei met 2.000 afnam tot 378.000. Het aantal lopende WW-uitkeringen daalde in mei met 0,5% tot 378.000. Het aantal aan jongeren tot 25 jaar verstrekte uitkeringen nam in mei met 7% af. Aan 55-plussers werden net zoals in april juist meer uitkeringen verstrekt. Net als in voorgaande maanden deed de daling zich vooral voor bij seizoensgevoelige sectoren als landbouw en bouwnijverheid. In mei werden 44.000 nieuwe uitkeringen verstrekt en er werden 46.000 uitkeringen beëindigd.

Jeugdwerkloosheid Amsterdam 20% gestegen

Ondanks dat de jeugdwerkloosheid in Nederland in de laatste maanden nauwelijks is gestegen, blijken steeds meer Amsterdamse jongeren zonder werk te zitten. In de afgelopen twee jaar is de jeugdwerkloosheid in de hoofdstad met 20% gestegen, zo blijkt uit een bericht van AT5. Één op de zes jongeren in Amsterdam heeft momenteel geen baan.

Over de auteur

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie. Ook nieuws over bitcoin & cryptocurrencies, de huizenmarkt, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie