Geopolitiek: Kans op een nieuwe oorlog?

22

Geopolitiek is een onderwerp waar maar weinig over wordt gesproken door de reguliere media, maar desondanks is het een zeer interessant onderwerp wat ook de financiële wereld in een ander daglicht kan zetten. Want als je de mensen in de top van de politieke wereld een beetje volgt, en dan met name de uitspraken die tussen neus en lippen door worden gedaan, dan krijg je een beeld van de toekomst van de wereld welke niet zo rooskleurig is. Wij krijgen vaak nieuws voorgeschoteld over onze landelijke politiek met hier en daar een item over de Europese en de mondiale situatie. Maar de serieuze geopolitiek blijft vaak onderbelicht.

kissinger

Het is van belang om te beseffen dat wij ons als burger, onderdeel van een samenleving voelen, doordat in de loop der jaren ons een beeld is voorgeschoteld dat wij onderdeel zijn van ons Nederland, daarna als Europeaan en als laatste die van een “Westerse Wereld”-burger. Er is echter altijd iets gemeenschappelijks, namelijk dat wij ons pas als een onderdeel zien van bovengenoemde termen omdat wij een gezamenlijke vijand hebben. Anders gezegd zien wij ons als samenleving omdat daarbuiten een enge en gevaarlijke andere samenleving bestaat welke erop uit is om ons te vernietigen en vandaar de term ‘Vadertje Staat’ en de beeldvorming van politiek. Kortom, dit beeld geeft de term ‘oorlog’ bestaansrecht en heeft meer waarde dan je op het eerste gezicht zou denken.

In het boek “The Iron Mountain Report, over de mogelijkheid en wenselijkheid van vrede” van Leonard C. Lewin uit 1967 wordt het rapport “The Iron Mountain” gepubliceerd en dit bevat een onderzoek gedaan door destijds vooraanstaande sociologen en andere wetenschappers, samengesteld door een commissie van de Amerikaanse Overheid, welke als doel had om: “nauwkeurig en realistisch de aard van de problemen vast te stellen waarmee de Verenigde Staten te maken zouden krijgen indien er een toestand van ‘blijvende vrede’ zou aanbreken en een programma op te stellen van wat er in dat geval zou moeten gebeuren.” De resultaten zijn ronduit schokkend. “Blijvende wereldwijde vrede blijkt, hoewel theoretisch niet onmogelijk, onbereikbaar; zelfs als zij tot stand gebracht zou kunnen worden, zou het beslist niet in het belang van een stabiele maatschappij zijn, haar tot stand te brengen”. De gevolgen hiervan en de genomen maatregelen ter voorkoming hiervan, welke uitgebreid worden besproken, zijn voor de gewone man nauwelijks te bevatten. Lees verder op Goud-Portal.

Over de auteur

Meneer Teun ontdekt graag de geheimen van onze instituten, systemen en bankiers. Hij bezit een gezonde dosis scepticisme en wijst mensen er graag op dat veel in ons leven anders is dan het lijkt. Twitter: @Meneer_Teun