‘Globale schuldenbubbel in dollars’

9

Via Nikolaos, Armstrongeconomics.com | Wereldwijd is iedereen ervan overtuigd dat het gedaan is met de dollar en dat de wereld reservemunt langzaam maar zeker zal afglijden. Waar echter niemand rekening mee houdt, is de globale schuldenbubbel in dollars en hoe deze schuldenbubbel kan leiden tot een sterke stijging in de dollar. In de jaren ’80 verkochten Australische banken massaal leningen in Zwitserse franken, die gretig aftrek vonden omdat de rente op deze leningen veel lager was dan op leningen in Australische dollars. Toen begon de Australische dollar te zakken en de Zwitserse frank te stijgen en de verliezen voor mensen en bedrijven met een lening in Zwitserse franken stapelden zich op. Talloze faillissementen waren het gevolg.

dollar schulden

Op dit moment is er een vergelijkbare beweging zichtbaar: omdat de rente op dollarleningen laag is, wordt er massaal geleend in dollars. Dit is een globale trend, maar vooral in Europa en Azië wordt er gebruik van gemaakt. Aangemoedigd door super lage rentes en analisten die de ondergang van de dollar voorspellen, denken mensen en bedrijven dat ze én een lage rente betalen én straks terug kunnen betalen in dollars die veel minder waard zijn.

Anders gezegd

Iedereen die in dollars leent, heeft een shortpositie op de dollar en vertrouwt erop dat de dollar zal dalen ten opzichte van de eigen munt. Globaal is er een bubbel ontstaan in dollarschulden, waarbij iedereen er vanuit gaat dat de dollar zal instorten en dat ze daarvan zullen profiteren. Onder het ‘easy money’ regime van de Federal Reserve is het logisch dat velen het rentevoordeel aantrekkelijk vinden. Wat echter niet wordt beseft, is dat er een massief valutarisico op de loer ligt: namelijk als de lokale munt gaat dalen ten opzichte van de dollar.

In deze omstandigheden is het volstrekt onjuist om te denken aan hyperinflatie van de dollar. Weliswaar heeft de Federal Reserve in de afgelopen jaren met QE 1, QE 2 en QE 3 in totaal meer dan $ 3 biljoen geprint, maar in een Amerikaanse economie die werkt met een grote hefboom is dat bedrag niet voldoende om de kredietcontractie op te vangen. Sterker nog, de Fed is per saldo een stuk conservatiever in hun monetaire beleid geweest dan de rest van de wereld, niet in het minst vergeleken met de ECB.

Een mogelijk scenario ziet er als volgt uit

  1. De schuldproblemen in Europa en Japan worden groter en groter;
  2. Dit leidt tot een massale kapitaalvlucht naar de dollar, waardoor de dollar en de Amerikaanse aandelenmarkt sterk gaan stijgen;
  3. De hele wereld, die een verdere daling van de dollar verwacht en short zit op de dollar, wordt door de sterke stijging van de dollar totaal verrast;
  4. Shortposities worden teruggekocht, hetgeen de stijging van de dollar alleen maar verder aanwakkert.

Vergeet niet

De massa heeft altijd ongelijk. En de massa verwacht een ondergang van de dollar. Er is dus een bubbel in dollar shortposities en dat zal de brandstof zijn die de rally in de dollar verder zal aanwakkeren. In 1985 hebben we een vergelijkbare sterke stijging gezien van de dollar, omdat iedereen er in de wereld van overtuigd was dat het gedaan was met de dollar. En hoe negatiever het sentiment over de dollar toen werd, des te meer bleef de munt stijgen.

Hoe zal dat gaan aflopen volgens Martin Armstrong? Hij denkt dat het volgende kan gebeuren:

  1. Washington zal de sterke stijging van de dollar kunnen interpreteren als een valutaoorlog;
  2. De Federal Reserve zal de rente gaan verhogen, om dollarleningen met lage rente tegen te gaan;
  3. Verder zal de Amerikaanse regering protectionistische maatregelen gaan treffen om de eigen economie te beschermen;
  4. Dit alles zal de stijging van de dollar alleen nog maar verder aanwakkeren, net zoals gebeurde met de Australische dollar (zie voorbeeld aan het begin van dit artikel) en tijdens de Grote Depressie;
  5. Daarna zal de overheidsschulden crisis door de rentestijging in volle hevigheid losbarsten.

Via Nikolaos (Bron:  armstrongeconomics.com)

Over de auteur

Berichten van externe websites en andere bronnen.