Goud als bescherming en dus goud om geld mee te verdienen

0

image

Door Marc Haagen:

Waarom goud ? Omdat het al duizenden jaren als een waardevol goed wordt beschouwd en sinds 700 V.C. een wettig betaalmiddel is geweest. Omdat het niet kan worden bij gedrukt of bij verzonnen, maar slechts met veel tijd, moeite en geld uit de grond kan worden gedolven.

Pro goud zijn : een zwakkere dollar, aankopen ipv verkopen door centrale banken, een steeds maar toenemende investeringsvraag die zich o.m. uit in het opkopen en uit de markt halen van fysiek goud door de grote goudfondsen, goud doet het goed zowel in tijden van inflatie als deflatie.

Belangrijke vraag en eigenlijk contra goud : als goud zo fantastisch is, waarom deed het dan zo goed als niets twintig jaar lang, van 1980 tot 2001 ? Een moeilijke vraag ook maar ik ga erop antwoorden : de beurzen in het algemeen waren in goeden doen maar vooral : de genoemde periode was er een van dalende grondstoffenprijzen en goud was/is zo’n grondstof. Vanaf 2000 kwamen we dan in de huidige berenmarkt terecht voor aandelen en de stierenmarkt voor grondstoffen, dus ook goud.

Je merkt de laatste tijd weer dat de goudprijs stijgt op slecht economisch nieuws. Zo hoort het ook, zo vervult goud zijn eeuwenlange rol als vluchtheuvel, als veilig eiland, voor economische en financiële calamiteiten.

Goud wordt ook wel de anti-dollar genoemd en that’s fine by me aangezien ik (maar niet alleen ik) een véél lagere USD verwacht voor de komende jaren.

De opname van goud in een of andere vorm in uw portefeuille en bezit is dus een must; een bescherming tegen muntontwaarding, het dalen van de aandelenbeurzen en ander financieeleconomisch onheil. In welke vorm kunt u goud nu aanschaffen ? Er bestaat voor elk wat wils en ik overloop ze even in het kort :

– munten
– goudstaven of baren
– goudpools en goudrekeningen
– aandelen van goudmijnen groot en klein, al dan niet dmv een fonds
– aandelen in goudfondsen zoals een GLD op de NYSE
– afgeleide producten als opties, futures, turbo’s

Als bescherming van uw portefeuille zou u fysiek goud moeten bezitten : munten, staven of baren, niets agressief dus.

Succesvol beleggen betekent oog hebben voor diversificatie en risicomanagement. Simpel gezegd :niet alle eieren in één mandje leggen. De geschiedenis leert ons dat u uw bezit – en zeker de appel voor de dorst, uw spaargeld – moet koesteren en beschermen. Een adequaat samengestelde portefeuille zou kunnen bestaan uit aandelen in verschillende sectoren en landen, obligaties van diverse uitgevers en in verschillende munteenheden, een cash component om te kunnen profiteren van eventuele buitenkansen, om achter de hand te houden, en misschien wat goudgerelateerde waarden. Naar soort zouden kunnen gerangschikt worden :

-een fundament : vastgoed in de vorm van het eigen huis en eventueel meerdere fysieke eigendommen
-veiligheid : cash, spaarrekening en depositorekening
-inkomen : obligaties die intrest geven en aandelen die dividenden opleveren
-groei : aandelen en aandelenfondsen
-speculatie : opties, futures en turbo’s, de zogenaamde afgeleide producten

Dit is de klassieke portefeuille, gemaakt voor “gewone” tijden.

De tijden vandaag zijn echter alles behalve gewoon. Vastgoed krijgt wereldwijd klappen; spaar-en depositorekeningen leveren zo goed als niets meer op; aandelen zijn onderhevig aan de manischdepressieve stemming van de meerderheid-der-beleggers en afgeleide producten lijken eerder bestemd voor kamikazes. Wat te doen…

En dan is er goud. En zilver. Noem het de edelmetalen. Waar vinden die een plaats ? Vroeger, tot voor het jaar 2000 toen de huidige berenmarkt een aanvang nam, zouden we daar misschien…5 procent van de portefeuille aan besteden. Misschien ! En het zou dan toch ergens weggestopt en haast vergeten in een hoekje zijn beland.

Vandaag…de tijden zijn danig veranderd. In het laatste decennium heeft goud zich onopvallend opgewerkt naar waar het nu beland is : op de voorgrond haast, op de plaats die het duizenden jaren heeft ingenomen. Hààst, want Jan met de Pet heeft er tot nu slechts notie van genomen dat hij voor dat goud-en zilverwerk, die oude juweeltjes van de grootouders nu ineens een aardig centje kan
krijgen. Zou hij er weet van hebben dat reeds een aanzienlijk aantal beleggers groot geld aan het verdienen is aan datzelfde goud, zij het dan in de vorm van beleggingen ? In aandelen van goudmijnen, in de vorm van fysiek goud als baren en staven en munten, in turbo’s op goud ?

Ik denk het niet en dat is ook de reden waarom ik deze stierenmarkt in goud – want dat is het zonder enige twijfel -beschouw als zijnde in de kinderschoenen. Of laat ons zeggen…die van een puber van 12 jaar. Zover zijn we pas.

Wat heb ik dan precies op het oog ? De dag dat ook de taxichauffeur, de bakker en de postbode goud bezitten, aan goudbeleggingen doen en ù tips gaan geven over goudmijnen met fantastische vooruitzichten. Dat is de dag dat er een ware GOUDMANIE zal heersen en de recentste goudkoers

hét onderwerp van de dag zal worden. Goudkoorts. Goldfever. U zal ze vanzelf herkennen. Ze is er in vorige eeuwen verschillende keren geweest en het meest recent nog in de jaren ’70.

Die parabolische stijging eind jaren zeventig, begin jaren tachtig – dat was goudkoorts pur sang. De koers van goud maal 18 in tien jaar tijd. En kijk naar vandaag : aan 1250 USD staat de goudprijs slechts 5 maal zo hoog in diezelfde tien jaar tijd. We hebben nog een lange weg te gaan, dat is het minste dat je ervan kan zeggen, indien de ware goudkoorts zich zou herhalen. En hoe langgerekter de stijging, dus uitgespreid over een zo lang mogelijke periode, des te duurzamer ze ook zal blijken…

Terug naar onze vraagstelling : waar moeten we de edelmetalen vandaag plaatsen ? Ik schrijf “edelmetalen” omdat ik zowel goud als zilver bedoel, en bewust. De koers of notering van zilver wordt immers “meegetrokken” door de goudkoers.

Beide hebben veel met mekaar gemeen. Ze zijn alle twee waardevol, zeldzaam, mooi ook maar vooral : ze zijn sinds mensenheugenis géld geweest, geld waarin elke vorm van handel, zowel internationaal als in het dagdagelijkse leven, geschiedde. Zilver als investeringsobject heeft dan nog als voordeel dat het veel goedkoper is dan zijn grote broer en dat het bijzonder intensief gebruikt en verbruikt wordt in de industrie. Waar goud meestal gerecycleerd kan worden, wordt zilver letterlijk opgebruikt. Het is op, weg. De bovengrondse voorraden slinken dus, en er kan maar zoveel nieuw aangevoerd worden als er gemijnd wordt : met veel tijd, geld en moeite. Er bestaan ook geen voorraden bij centrale banken zoals dat wel het geval is voor goud. Wie positief staat tegenover goud is dat dus, misschien ongeweten of onbewust, ook tegenover zilver en vice versa. Vandaar dus mijn gebruik van de term edelmetalen. Voor het gemak en de begrijpelijkheid van mijn uitleg ga ik me echter beperken tot het noemen van “goud”.

Precies omdat de edelmetalen wel hun waarde houden en dat ook hebben bewezen – dit in

tegenstelling tot het veel recentere papiergeld – zou ik ze als basis nemen van uw bezit. Ze verdienen deze plaats, vandaag meer dan ooit en zeker met het oog op een bijzonder onzekere toekomst; financieel-economisch, monetair en wat de (aandelen)beurzen betreft.

Ik ga u enkele praktische voorbeelden geven van de waarde en het “koersverloop” van goud tegenover papiergeld.

In de jaren twintig kon men met een gouden 20 dollar munt, een Saint Gaudens bijvoorbeeld, een pak (kostuum) laten maken. Of men kon betalen met een briefje van 20 dollar, dat bleef gelijk. In het jaar 2010 kan men voor zo’n papieren briefje met inkt op (want meer is papiergeld eigenlijk niet) amper nog een heel goedkope das kopen, en dan nog. Voor die gouden munt, waarvan de waarde ondertussen gestegen is tot 400 à 500 dollar, verkrijgt men nog altijd een heel mooi pak. Mint condition coins, munten in absoluut onberispelijke staat, zijn zelfs duizenden dollars waard…

Het is niet zozeer de stijging in waarde van die munt die frappant is en de daling in waarde van het papiergeld, als wel de prijzen van allerhande die gestegen zijn. Dat is een gevolg van inflatie, letterlijk muntontwaarding. Dat doet de tijd met geld…maar niet met goud.

Nog een voorbeeld en ik kom weer op die Amerikaanse dollar terug, vermits dit de wereldreservemunt is waarin alle grondstoffen worden uitgedrukt : olie, koper, katoen,…, dus ook goud. In 1913 werd de Amerikaanse centrale bank opgericht, de Federal Reserve. Waar de veel later opgerichte Europese centrale bank als taak op zich heeft genomen om over de prijsstabiliteit te waken, had de Fed blijkbaar andere besognes; geen idee wat ze sindsdien heeft uitgevoerd maar de USD verloor in ieder geval in de afgelopen pakweg 100 jaar maar liefst 90 % van zijn waarde !

En daarmee kom ik tot volgende vaststelling : wie door de jaren heen, zelfs door de eeuwen heen zijn bezit in goud heeft gehouden, die heeft vandaag nog evenveel koopkracht als voorheen ! Het is dus geen wonder dat ik net dat goud promoot als basis van uw bezit, van uw portefeuille…

Met basis bedoel ik niet minder dan…40 procent… Het lijkt gedurfd maar gelet op de voorbeelden die ik zonet gegeven heb…misschien net helemaal niet. Misschien is het wel veel extremer om bijvoorbeeld dat percentage in gewone aandelen te stoppen. Hoe gaan die varen de komende jaren ? Of in vastgoedbeleggingen die mogelijk nog steeds overgewaardeerd zijn ? Of in géld op een rekening dat aan waarde zal verliezen ? Niet dus.

Nu over de factor China een belangrijk bericht : China koopt goud…en raadt zijn burgers aan hetzelfde te doen !

De groei van China en de houding van zijn bewindvoerders (die in tegenstelling tot onze politici wel verder kijken dan de volgende verkiezingen) kunnen wel eens een grotere impact krijgen op de goudprijs dan de stand van de rente of de Amerikaanse dollar. Dat zegt een aantal goudspecialisten waaronder ikzelf.

Drie feiten van China’s goudstrategie zijn :

-het land weet dat er inflatie aankomt en koopt goud in allerlei vormen, zowel fysiek als via de tracker GLD op de NYSE

-het grootste televisiestation -in staatshanden -dringt er door middel van commercials en nieuwsitems bij de burgers op aan om dit voorbeeld te volgen (tot voor kort was privé-eigendom van goud er verboden)

-het land is zopas de grootste goudproducent ter wereld geworden en koopt toch nog bij; recent verplaatste het ook zijn voorraad van Londen naar het eigen Hong Kong

De Chinese overheid kan zich geen situatie permitteren waarin ze gezichtsverlies zou lijden door de goudprijs toe te laten aanzienlijk te dalen. En het land heeft de overtuiging, de innerlijke kracht en de financiële middelen om daarvoor zelfs op zijn eentje te zorgen…

Nu wil ik u nog een aantal feiten voorleggen omtrent goud in het algemeen :

-Goud is waardevast. Het kan niet worden « bijgemaakt », bijvoorbeeld zoals gedrukt papiergeld. Het dient met enorm veel moeite, tijd en middelen uit de aarde te worden gedolven. De voorraad zowel bovengronds als ondergronds is eindig, dat is de logica zelf

-Door de gestegen energieprijzen wordt het steeds duurder om goud op te delven. Dat ook goud in prijs is gestegen, doet hier niets aan af. Een gevolg is wel dat de bestaande bovengrondse voorraad nu extra in waarde toeneemt

-De vraag naar fysiek goud in de vorm van baren en munten is fors stijgend en er worden zelfs serieuze premies betaald om het echt fysiek in handen te krijgen, een teken van naderende schaarste in de markt

-De grote financiële genieën van deze wereld zoals een Warren Buffett en Mark Faber zien de inflatie (letterlijk: geldontwaarding) in de nabije toekomst aanzienlijk toenemen. Goud is een veilige haven voor inflatie. Toen bijvoorbeeld in 1979-1980 torenhoge inflatiecijfers werden geschreven, stond goud niet toevallig ook op een hoogtepunt van 850 USD. In dollars van nu, dus gecorrigeerd voor inflatie, betekent dat een prijs van ongeveer 2200 USD. Vandaag zijn we dus in dit opzicht nog maar goed halfweg…

-Centrale banken bezitten goud in fysieke vorm en blijken de laatste jaren -dit in tegenstelling tot het verleden – niet meer zo happig op verkopen. Sommige bestuurders zijn zelfs zo intelligent als de Chinese centrale bank, die een netto koper is gebleken van het gele edelmetaal, bij wijze van diversificatie naar hard assets, duurzame waarden. Ze hebben liever goud dan Amerikaanse staatsobligaties in dollars, want wat zijn die nog waard, nu de Amerikaanse overheid dollars bijdrukt dat het een lieve lust is. Maar ook Rusland, Zuid-Afrika, Sri Lanka, Mauritius, Bangladesh en verscheidene Arabische en Zuid-Amerikaanse landen zijn koper geworden

– De nauwe verhouding tussen de goudprijs en de Amerikaanse dollarkoers is ook een feit. Wanneer de dollar daalt, zoals we dat de afgelopen honderd jaar al zagen, dan stijgt de goudprijs. Omdat de onvoorstelbare tekorten de Amerikaanse regering nopen tot almaar meer papiergeld bij te drukken, vermindert de waarde van de dollar. Verscheidene beursgoeroes, zoals bijvoorbeeld Jim Rogers, de grondstoffenspecialist, zien dit verschijnsel nog verder doorgaan op termijn, ergo: tegenhanger goud zou nog verder moeten stijgen. Het heeft ook en vooral te maken met vertrouwen. Het vertrouwen in aandelen, obligaties en vastgoed, de meest gangbare beleggingsobjecten, is…een beetje of een beetje veel…zoek. Bij uitbreiding kun je zelfs stellen dat het vertrouwen in papiergeld (bijvoorbeeld de USD), de economie (de kredietcrisis) en de politieke overheden (hun mogelijkheden om invloed uit te oefenen) tanend is. En dan richten beleggers zich niet toevallig tot tangible assets, tastbare waarden.

Goud heeft dan ook nog als niet onbelangrijk aspect dat het altijd een echt betaalmiddel is geweest.

Dat u eender waar op aarde nu nog altijd goederen en diensten zult kunnen verkrijgen in ruil voor een gouden munt of een staafje goud. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd wel zo blijven.

Zelfs een terugkeer naar de goudstandaard, toen de hoeveelheid geld wereldwijd gelinkt was aan de hoeveelheid goud in de kluizen, zit er volgens sommige goudkenners en -specialisten in, wanneer de economische toestand van een land, een werelddeel, maar erg genoeg wordt. U kunt zich wel voorstellen wat voor een opwaardering van goud dit met zich mee zou brengen…

Kort gezegd : de fundamenten zijn gelegd voor een nog jarenlange stijging van de edelmetalen…

Tot daar goud als bescherming van uw portefeuille…

Wanneer u écht geld wilt verdienen aan de nog verwachte stijging van de goudprijs, kunt u met meer risico en agressiever te werk gaan. U kunt dan bijvoorbeeld een fonds met goudmijnaandelen kopen en turbo’s long goud zoals ik beschrijf in GOUDEN TIJDEN.

Ik wil het nu even hebben over de goudstandaard en kijk daarvoor weer naar de VS omdat de goudprijs internationaal in USD gequoteerd wordt, net als alle andere grondstoffen.

Tijdens het grootste deel van de 19de eeuw waren de VS in essentie onder een goudstandaard, eigenlijk een bimetaal systeem van goud en zilver. De officiële goudstandaard kwam er in 1900. Het is een systeem waarbij de munt gelinkt is aan de hoeveelheid goud in bezit van de centrale bank en er nooit meer geld kan worden uitgegeven dan gedekt door dat goud. In 1933 verbood president Roosevelt alweer privé bezit van goud op straffe van torenhoge boetes en kwam er alweer een einde aan die goudstandaard. Alleen buitenlandse staten mochten toen nog hun goud aan de VS verkopen tegen de vaste prijs van 35 USD/ounce. Een troy ounce is 31,10 gram. In 1971 hief president Nixon die inwisselbaarheid op en ook die vaste prijs. Hij hakte de laatste, nog zeer losse link tussen geld en goud door. Vandaag, 40 jaar later, staat de goudprijs op 1370 USD/ounce.

Overheden en banken hielden in sé niet van die goudstandaard, deze rem op het creëren van geld uit het niets. Nu konden ze naar hartelust spenderen tot in…het oneindige…?

Zit er een terugkeer naar die stabiele tijden van de goudstandaard in ? Tenminste één intelligente Amerikaanse politicus, de republikeinse Volksvertegenwoordiger Ron Paul denkt in ieder geval dat zijn land die kant op moet…

Nog enkele prangende vragen : bestaat er opnieuw kans op confiscatie zoals in 1933 ?

Ik denk het niet omdat de goudmarkt eenvoudig te klein is om, eens geconfisceerd, te dienen om de Amerikaanse schulden aanzienlijk te verlichten.

Tweede vraag : wordt de goudprijs momenteel onderdrukt ?

GATA, de Gold Anti-Trust Association, beweert al jaren van wel en ze kregen onlangs nog gelijk ook : op een hearing in Londen bleek dat het goud in deze goudhoofdstad…op papier reeds honderdmaal verkocht is !! Stormen van protest zouden hebben moeten opsteken tegen zulke ongehoorde malversaties en marktmanipulatie, maar Jan-met-de-pet en Joe Sixpack hebben wel want anders aan hun hoofd dan zich in zoiets druk maken. De insiders en goldbugs, goudkevers, zijn natuurlijk wel op de hoogte en are acting accordingly…

Er zijn verschillende factoren die prijs-beïnvloedend zijn :

– de dollarkoers. Nagenoeg altijd stijgt de goudkoers wanneer de USD in waarde daalt. Dit is niet zo vreemd : alle grondstoffen zijn uitgedrukt in deze munt en een waardedaling van de dollar doet zich meteen gevoelen in een hogere prijs van grondstoffen in het algemeen en goud in het bijzonder. Een lagere dollar maakt goud aanschaffen goedkoper en dus aantrekkelijker. Goud vormt eveneens een “veilige haven” voor dollarbezitters die hun bezit willen hedgen of ervan wegvluchten. Zo gezien zijn het meestal net twee communicerende vaten

– het verlies van vertrouwen in papiergeld, banken, overheden, beurzen en zorgen om de opgebouwde schuldenberg van naties die historische proporties heeft aangenomen, noem het de psychologie der beleggers

– de rentevoeten : een hogere rente bijvoorbeeld (al dan niet om inflatie te beteugelen) maakt

goud minder aantrekkelijk omdat goud geen intrest oplevert
– de vraag naar goud als investering en het aanbod
– de verkopen en aankopen door centrale banken

GAAT GOUD VERVIERVOUDIGEN (WEER EENS) ?

Dat is nochtans wat sommigen verwachten. De mensen achter de immer lezenswaardige beleggersbrief Money Morning bijvoorbeeld en als redenen voeren ze aan :

– de komende val van de euro, de dollar,…
– de uitdeining van de Europese schuldenproblematiek
– momenteel is de vraag naar goud al 1 % hoger dan wat er opgedolven wordt en deze trend zal zich doorzetten
– bijna alle financiële adviseurs zeggen nu al tussen 5 en 20 % van uw vermogen in goud te steken
– het gevaar voor inflatie en een dalende dollar
– centrale banken zijn koper geworden in plaats van verkoper
– de vorige top van 875 dollar betekent in dollars van nu ongeveer 2200 dollar
– meer dan de helft van de huidige jaarproductie van goud gaat direct naar de drie grootste goudfondsen : GLD, IAU en SGOL

Het belangrijkste van dit tweede deel van mijn lezing heb ik voor het laatst gehouden : twee zaken…

BEURSVETERAAN RICHARD RUSSELL, de man achter de oudste beleggersbrief van de States, Dow Theory Letters vat alles wat we moeten weten over goud samen in drie zinnen :

1. The Fed will not tolerate the growing forces of deflation
2. To combat the deflationary forces, the Fed will devalue the dollar bij printing trillions more of Federal fiat money
3. Once it is realized that the Fed is on the path to devalue the dollar, there will be a panic to buy and own gold
Vertaling :

De Federal Reserve Bank (afgekort de Fed, de Amerikaanse centrale bank) zal geen deflatie tolereren. Om die deflatie tegen te gaan, zal zij de dollar devalueren door nog duizenden miljarden in geld bij te drukken. Eens dat de beleggersgemeenschap zich realiseert dat de Fed de dollar bewust aan het devalueren is, zal er paniek uitbreken om toch maar goud te kunnen kopen en in bezit te krijgen.

Dit zegt het inderdaad “allemaal”… Derhalve zal de goudprijs nog exponentieel stijgen. Maar stel : : Russell (en ik en alle andere adviseurs die u aanmanen om goud te kopen) hebben het fout ! Er komt geen deflatie maar integendeel : inflatie ! Dan zal goud het OOK uitstekend doen, net als in de periode 1979/1980. Een win-win situatie dus eigenlijk…

DE ENIGE GRAFIEK VAN GOUD TER WERELD DIE U MOET KENNEN

De goudprijs, hier afgebeeld in USD, mag zelfs dalen tot 970 en dan nog zitten we in een stierenmarkt ! Vandaag staan we op 1370 USD dus zelfs deze grafiek is alweer verouderd…

Ik dank u voor uw aandacht en geef nu gelegenheid tot het stellen van vragen…

Tot daar dit deel van de betreffende lezing. Waar er vorig jaar slechts 29 personen op zo’n lezing (wel over een ander onderwerp) afkwamen, bleek het zaaltje de 76 genodigden maar nauwelijks aan te kunnen. Er volgden tal van interessante vragen, verscheidene mensen namen druk nota en mijn boeken – die ik bij had om te verkopen – vonden vlug hun bestemming. Ik wijt dit succes aan de
grote onzekerheid die er vandaag bij beleggers allerhande heerst en de nieuwsgierigheid ook om meer te leren over de edelmetalen.

Naderhand werd ik nog geïnterviewd :

http://www.beursprognoses.com/analyse/844/Marc-Haagen:-goud-gaat-nog-vele-jaren-stijgen

We live in interesting times…

Lees meer: http://goudportal.nl/?item=1096

Door Marc Haagen:

Waarom goud ? Omdat het al duizenden jaren als een waardevol goed wordt beschouwd en sinds 700 V.C. een wettig betaalmiddel is geweest. Omdat het niet kan worden bij gedrukt of bij verzonnen, maar slechts met veel tijd, moeite en geld uit de grond kan worden gedolven.

Pro goud zijn : een zwakkere dollar, aankopen ipv verkopen door centrale banken, een steeds maar toenemende investeringsvraag die zich o.m. uit in het opkopen en uit de markt halen van fysiek goud door de grote goudfondsen, goud doet het goed zowel in tijden van inflatie als deflatie.

Belangrijke vraag en eigenlijk contra goud : als goud zo fantastisch is, waarom deed het dan zo goed als niets twintig jaar lang, van 1980 tot 2001 ? Een moeilijke vraag ook maar ik ga erop antwoorden : de beurzen in het algemeen waren in goeden doen maar vooral : de genoemde periode was er een van dalende grondstoffenprijzen en goud was/is zo’n grondstof. Vanaf 2000 kwamen we dan in de huidige berenmarkt terecht voor aandelen en de stierenmarkt voor grondstoffen, dus ook goud.

Je merkt de laatste tijd weer dat de goudprijs stijgt op slecht economisch nieuws. Zo hoort het ook, zo vervult goud zijn eeuwenlange rol als vluchtheuvel, als veilig eiland, voor economische en financiële calamiteiten.

Goud wordt ook wel de anti-dollar genoemd en that’s fine by me aangezien ik (maar niet alleen ik) een véél lagere USD verwacht voor de komende jaren.

De opname van goud in een of andere vorm in uw portefeuille en bezit is dus een must; een bescherming tegen muntontwaarding, het dalen van de aandelenbeurzen en ander financieeleconomisch onheil. In welke vorm kunt u goud nu aanschaffen ? Er bestaat voor elk wat wils en ik overloop ze even in het kort :

– munten
– goudstaven of baren
– goudpools en goudrekeningen
– aandelen van goudmijnen groot en klein, al dan niet dmv een fonds
– aandelen in goudfondsen zoals een GLD op de NYSE
– afgeleide producten als opties, futures, turbo’s

Als bescherming van uw portefeuille zou u fysiek goud moeten bezitten : munten, staven of baren, niets agressief dus.

Succesvol beleggen betekent oog hebben voor diversificatie en risicomanagement. Simpel gezegd :niet alle eieren in één mandje leggen. De geschiedenis leert ons dat u uw bezit – en zeker de appel voor de dorst, uw spaargeld – moet koesteren en beschermen. Een adequaat samengestelde portefeuille zou kunnen bestaan uit aandelen in verschillende sectoren en landen, obligaties van diverse uitgevers en in verschillende munteenheden, een cash component om te kunnen profiteren van eventuele buitenkansen, om achter de hand te houden, en misschien wat goudgerelateerde waarden. Naar soort zouden kunnen gerangschikt worden :

-een fundament : vastgoed in de vorm van het eigen huis en eventueel meerdere fysieke eigendommen
-veiligheid : cash, spaarrekening en depositorekening
-inkomen : obligaties die intrest geven en aandelen die dividenden opleveren
-groei : aandelen en aandelenfondsen
-speculatie : opties, futures en turbo’s, de zogenaamde afgeleide producten

Dit is de klassieke portefeuille, gemaakt voor “gewone” tijden.

De tijden vandaag zijn echter alles behalve gewoon. Vastgoed krijgt wereldwijd klappen; spaar-en depositorekeningen leveren zo goed als niets meer op; aandelen zijn onderhevig aan de manischdepressieve stemming van de meerderheid-der-beleggers en afgeleide producten lijken eerder bestemd voor kamikazes. Wat te doen…

En dan is er goud. En zilver. Noem het de edelmetalen. Waar vinden die een plaats ? Vroeger, tot voor het jaar 2000 toen de huidige berenmarkt een aanvang nam, zouden we daar misschien…5 procent van de portefeuille aan besteden. Misschien ! En het zou dan toch ergens weggestopt en haast vergeten in een hoekje zijn beland.

Vandaag…de tijden zijn danig veranderd. In het laatste decennium heeft goud zich onopvallend opgewerkt naar waar het nu beland is : op de voorgrond haast, op de plaats die het duizenden jaren heeft ingenomen. Hààst, want Jan met de Pet heeft er tot nu slechts notie van genomen dat hij voor dat goud-en zilverwerk, die oude juweeltjes van de grootouders nu ineens een aardig centje kan
krijgen. Zou hij er weet van hebben dat reeds een aanzienlijk aantal beleggers groot geld aan het verdienen is aan datzelfde goud, zij het dan in de vorm van beleggingen ? In aandelen van goudmijnen, in de vorm van fysiek goud als baren en staven en munten, in turbo’s op goud ?

Ik denk het niet en dat is ook de reden waarom ik deze stierenmarkt in goud – want dat is het zonder enige twijfel -beschouw als zijnde in de kinderschoenen. Of laat ons zeggen…die van een puber van 12 jaar. Zover zijn we pas.

Wat heb ik dan precies op het oog ? De dag dat ook de taxichauffeur, de bakker en de postbode goud bezitten, aan goudbeleggingen doen en ù tips gaan geven over goudmijnen met fantastische vooruitzichten. Dat is de dag dat er een ware GOUDMANIE zal heersen en de recentste goudkoers

hét onderwerp van de dag zal worden. Goudkoorts. Goldfever. U zal ze vanzelf herkennen. Ze is er in vorige eeuwen verschillende keren geweest en het meest recent nog in de jaren ’70.

Die parabolische stijging eind jaren zeventig, begin jaren tachtig – dat was goudkoorts pur sang. De koers van goud maal 18 in tien jaar tijd. En kijk naar vandaag : aan 1250 USD staat de goudprijs slechts 5 maal zo hoog in diezelfde tien jaar tijd. We hebben nog een lange weg te gaan, dat is het minste dat je ervan kan zeggen, indien de ware goudkoorts zich zou herhalen. En hoe langgerekter de stijging, dus uitgespreid over een zo lang mogelijke periode, des te duurzamer ze ook zal blijken…

Terug naar onze vraagstelling : waar moeten we de edelmetalen vandaag plaatsen ? Ik schrijf “edelmetalen” omdat ik zowel goud als zilver bedoel, en bewust. De koers of notering van zilver wordt immers “meegetrokken” door de goudkoers.

Beide hebben veel met mekaar gemeen. Ze zijn alle twee waardevol, zeldzaam, mooi ook maar vooral : ze zijn sinds mensenheugenis géld geweest, geld waarin elke vorm van handel, zowel internationaal als in het dagdagelijkse leven, geschiedde. Zilver als investeringsobject heeft dan nog als voordeel dat het veel goedkoper is dan zijn grote broer en dat het bijzonder intensief gebruikt en verbruikt wordt in de industrie. Waar goud meestal gerecycleerd kan worden, wordt zilver letterlijk opgebruikt. Het is op, weg. De bovengrondse voorraden slinken dus, en er kan maar zoveel nieuw aangevoerd worden als er gemijnd wordt : met veel tijd, geld en moeite. Er bestaan ook geen voorraden bij centrale banken zoals dat wel het geval is voor goud. Wie positief staat tegenover goud is dat dus, misschien ongeweten of onbewust, ook tegenover zilver en vice versa. Vandaar dus mijn gebruik van de term edelmetalen. Voor het gemak en de begrijpelijkheid van mijn uitleg ga ik me echter beperken tot het noemen van “goud”.

Precies omdat de edelmetalen wel hun waarde houden en dat ook hebben bewezen – dit in

tegenstelling tot het veel recentere papiergeld – zou ik ze als basis nemen van uw bezit. Ze verdienen deze plaats, vandaag meer dan ooit en zeker met het oog op een bijzonder onzekere toekomst; financieel-economisch, monetair en wat de (aandelen)beurzen betreft.

Ik ga u enkele praktische voorbeelden geven van de waarde en het “koersverloop” van goud tegenover papiergeld.

In de jaren twintig kon men met een gouden 20 dollar munt, een Saint Gaudens bijvoorbeeld, een pak (kostuum) laten maken. Of men kon betalen met een briefje van 20 dollar, dat bleef gelijk. In het jaar 2010 kan men voor zo’n papieren briefje met inkt op (want meer is papiergeld eigenlijk niet) amper nog een heel goedkope das kopen, en dan nog. Voor die gouden munt, waarvan de waarde ondertussen gestegen is tot 400 à 500 dollar, verkrijgt men nog altijd een heel mooi pak. Mint condition coins, munten in absoluut onberispelijke staat, zijn zelfs duizenden dollars waard…

Het is niet zozeer de stijging in waarde van die munt die frappant is en de daling in waarde van het papiergeld, als wel de prijzen van allerhande die gestegen zijn. Dat is een gevolg van inflatie, letterlijk muntontwaarding. Dat doet de tijd met geld…maar niet met goud.

Nog een voorbeeld en ik kom weer op die Amerikaanse dollar terug, vermits dit de wereldreservemunt is waarin alle grondstoffen worden uitgedrukt : olie, koper, katoen,…, dus ook goud. In 1913 werd de Amerikaanse centrale bank opgericht, de Federal Reserve. Waar de veel later opgerichte Europese centrale bank als taak op zich heeft genomen om over de prijsstabiliteit te waken, had de Fed blijkbaar andere besognes; geen idee wat ze sindsdien heeft uitgevoerd maar de USD verloor in ieder geval in de afgelopen pakweg 100 jaar maar liefst 90 % van zijn waarde !

En daarmee kom ik tot volgende vaststelling : wie door de jaren heen, zelfs door de eeuwen heen zijn bezit in goud heeft gehouden, die heeft vandaag nog evenveel koopkracht als voorheen ! Het is dus geen wonder dat ik net dat goud promoot als basis van uw bezit, van uw portefeuille…

Met basis bedoel ik niet minder dan…40 procent… Het lijkt gedurfd maar gelet op de voorbeelden die ik zonet gegeven heb…misschien net helemaal niet. Misschien is het wel veel extremer om bijvoorbeeld dat percentage in gewone aandelen te stoppen. Hoe gaan die varen de komende jaren ? Of in vastgoedbeleggingen die mogelijk nog steeds overgewaardeerd zijn ? Of in géld op een rekening dat aan waarde zal verliezen ? Niet dus.

Nu over de factor China een belangrijk bericht : China koopt goud…en raadt zijn burgers aan hetzelfde te doen !

De groei van China en de houding van zijn bewindvoerders (die in tegenstelling tot onze politici wel verder kijken dan de volgende verkiezingen) kunnen wel eens een grotere impact krijgen op de goudprijs dan de stand van de rente of de Amerikaanse dollar. Dat zegt een aantal goudspecialisten waaronder ikzelf.

Drie feiten van China’s goudstrategie zijn :

-het land weet dat er inflatie aankomt en koopt goud in allerlei vormen, zowel fysiek als via de tracker GLD op de NYSE

-het grootste televisiestation -in staatshanden -dringt er door middel van commercials en nieuwsitems bij de burgers op aan om dit voorbeeld te volgen (tot voor kort was privé-eigendom van goud er verboden)

-het land is zopas de grootste goudproducent ter wereld geworden en koopt toch nog bij; recent verplaatste het ook zijn voorraad van Londen naar het eigen Hong Kong

De Chinese overheid kan zich geen situatie permitteren waarin ze gezichtsverlies zou lijden door de goudprijs toe te laten aanzienlijk te dalen. En het land heeft de overtuiging, de innerlijke kracht en de financiële middelen om daarvoor zelfs op zijn eentje te zorgen…

Nu wil ik u nog een aantal feiten voorleggen omtrent goud in het algemeen :

-Goud is waardevast. Het kan niet worden « bijgemaakt », bijvoorbeeld zoals gedrukt papiergeld. Het dient met enorm veel moeite, tijd en middelen uit de aarde te worden gedolven. De voorraad zowel bovengronds als ondergronds is eindig, dat is de logica zelf

-Door de gestegen energieprijzen wordt het steeds duurder om goud op te delven. Dat ook goud in prijs is gestegen, doet hier niets aan af. Een gevolg is wel dat de bestaande bovengrondse voorraad nu extra in waarde toeneemt

-De vraag naar fysiek goud in de vorm van baren en munten is fors stijgend en er worden zelfs serieuze premies betaald om het echt fysiek in handen te krijgen, een teken van naderende schaarste in de markt

-De grote financiële genieën van deze wereld zoals een Warren Buffett en Mark Faber zien de inflatie (letterlijk: geldontwaarding) in de nabije toekomst aanzienlijk toenemen. Goud is een veilige haven voor inflatie. Toen bijvoorbeeld in 1979-1980 torenhoge inflatiecijfers werden geschreven, stond goud niet toevallig ook op een hoogtepunt van 850 USD. In dollars van nu, dus gecorrigeerd voor inflatie, betekent dat een prijs van ongeveer 2200 USD. Vandaag zijn we dus in dit opzicht nog maar goed halfweg…

-Centrale banken bezitten goud in fysieke vorm en blijken de laatste jaren -dit in tegenstelling tot het verleden – niet meer zo happig op verkopen. Sommige bestuurders zijn zelfs zo intelligent als de Chinese centrale bank, die een netto koper is gebleken van het gele edelmetaal, bij wijze van diversificatie naar hard assets, duurzame waarden. Ze hebben liever goud dan Amerikaanse staatsobligaties in dollars, want wat zijn die nog waard, nu de Amerikaanse overheid dollars bijdrukt dat het een lieve lust is. Maar ook Rusland, Zuid-Afrika, Sri Lanka, Mauritius, Bangladesh en verscheidene Arabische en Zuid-Amerikaanse landen zijn koper geworden

– De nauwe verhouding tussen de goudprijs en de Amerikaanse dollarkoers is ook een feit. Wanneer de dollar daalt, zoals we dat de afgelopen honderd jaar al zagen, dan stijgt de goudprijs. Omdat de onvoorstelbare tekorten de Amerikaanse regering nopen tot almaar meer papiergeld bij te drukken, vermindert de waarde van de dollar. Verscheidene beursgoeroes, zoals bijvoorbeeld Jim Rogers, de grondstoffenspecialist, zien dit verschijnsel nog verder doorgaan op termijn, ergo: tegenhanger goud zou nog verder moeten stijgen. Het heeft ook en vooral te maken met vertrouwen. Het vertrouwen in aandelen, obligaties en vastgoed, de meest gangbare beleggingsobjecten, is…een beetje of een beetje veel…zoek. Bij uitbreiding kun je zelfs stellen dat het vertrouwen in papiergeld (bijvoorbeeld de USD), de economie (de kredietcrisis) en de politieke overheden (hun mogelijkheden om invloed uit te oefenen) tanend is. En dan richten beleggers zich niet toevallig tot tangible assets, tastbare waarden.

Goud heeft dan ook nog als niet onbelangrijk aspect dat het altijd een echt betaalmiddel is geweest.

Dat u eender waar op aarde nu nog altijd goederen en diensten zult kunnen verkrijgen in ruil voor een gouden munt of een staafje goud. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd wel zo blijven.

Zelfs een terugkeer naar de goudstandaard, toen de hoeveelheid geld wereldwijd gelinkt was aan de hoeveelheid goud in de kluizen, zit er volgens sommige goudkenners en -specialisten in, wanneer de economische toestand van een land, een werelddeel, maar erg genoeg wordt. U kunt zich wel voorstellen wat voor een opwaardering van goud dit met zich mee zou brengen…

Kort gezegd : de fundamenten zijn gelegd voor een nog jarenlange stijging van de edelmetalen…

Tot daar goud als bescherming van uw portefeuille…

Wanneer u écht geld wilt verdienen aan de nog verwachte stijging van de goudprijs, kunt u met meer risico en agressiever te werk gaan. U kunt dan bijvoorbeeld een fonds met goudmijnaandelen kopen en turbo’s long goud zoals ik beschrijf in GOUDEN TIJDEN.

Ik wil het nu even hebben over de goudstandaard en kijk daarvoor weer naar de VS omdat de goudprijs internationaal in USD gequoteerd wordt, net als alle andere grondstoffen.

Tijdens het grootste deel van de 19de eeuw waren de VS in essentie onder een goudstandaard, eigenlijk een bimetaal systeem van goud en zilver. De officiële goudstandaard kwam er in 1900. Het is een systeem waarbij de munt gelinkt is aan de hoeveelheid goud in bezit van de centrale bank en er nooit meer geld kan worden uitgegeven dan gedekt door dat goud. In 1933 verbood president Roosevelt alweer privé bezit van goud op straffe van torenhoge boetes en kwam er alweer een einde aan die goudstandaard. Alleen buitenlandse staten mochten toen nog hun goud aan de VS verkopen tegen de vaste prijs van 35 USD/ounce. Een troy ounce is 31,10 gram. In 1971 hief president Nixon die inwisselbaarheid op en ook die vaste prijs. Hij hakte de laatste, nog zeer losse link tussen geld en goud door. Vandaag, 40 jaar later, staat de goudprijs op 1370 USD/ounce.

Overheden en banken hielden in sé niet van die goudstandaard, deze rem op het creëren van geld uit het niets. Nu konden ze naar hartelust spenderen tot in…het oneindige…?

Zit er een terugkeer naar die stabiele tijden van de goudstandaard in ? Tenminste één intelligente Amerikaanse politicus, de republikeinse Volksvertegenwoordiger Ron Paul denkt in ieder geval dat zijn land die kant op moet…

Nog enkele prangende vragen : bestaat er opnieuw kans op confiscatie zoals in 1933 ?

Ik denk het niet omdat de goudmarkt eenvoudig te klein is om, eens geconfisceerd, te dienen om de Amerikaanse schulden aanzienlijk te verlichten.

Tweede vraag : wordt de goudprijs momenteel onderdrukt ?

GATA, de Gold Anti-Trust Association, beweert al jaren van wel en ze kregen onlangs nog gelijk ook : op een hearing in Londen bleek dat het goud in deze goudhoofdstad…op papier reeds honderdmaal verkocht is !! Stormen van protest zouden hebben moeten opsteken tegen zulke ongehoorde malversaties en marktmanipulatie, maar Jan-met-de-pet en Joe Sixpack hebben wel want anders aan hun hoofd dan zich in zoiets druk maken. De insiders en goldbugs, goudkevers, zijn natuurlijk wel op de hoogte en are acting accordingly…

Er zijn verschillende factoren die prijs-beïnvloedend zijn :

– de dollarkoers. Nagenoeg altijd stijgt de goudkoers wanneer de USD in waarde daalt. Dit is niet zo vreemd : alle grondstoffen zijn uitgedrukt in deze munt en een waardedaling van de dollar doet zich meteen gevoelen in een hogere prijs van grondstoffen in het algemeen en goud in het bijzonder. Een lagere dollar maakt goud aanschaffen goedkoper en dus aantrekkelijker. Goud vormt eveneens een “veilige haven” voor dollarbezitters die hun bezit willen hedgen of ervan wegvluchten. Zo gezien zijn het meestal net twee communicerende vaten

– het verlies van vertrouwen in papiergeld, banken, overheden, beurzen en zorgen om de opgebouwde schuldenberg van naties die historische proporties heeft aangenomen, noem het de psychologie der beleggers

– de rentevoeten : een hogere rente bijvoorbeeld (al dan niet om inflatie te beteugelen) maakt

goud minder aantrekkelijk omdat goud geen intrest oplevert
– de vraag naar goud als investering en het aanbod
– de verkopen en aankopen door centrale banken

GAAT GOUD VERVIERVOUDIGEN (WEER EENS) ?

Dat is nochtans wat sommigen verwachten. De mensen achter de immer lezenswaardige beleggersbrief Money Morning bijvoorbeeld en als redenen voeren ze aan :

– de komende val van de euro, de dollar,…
– de uitdeining van de Europese schuldenproblematiek
– momenteel is de vraag naar goud al 1 % hoger dan wat er opgedolven wordt en deze trend zal zich doorzetten
– bijna alle financiële adviseurs zeggen nu al tussen 5 en 20 % van uw vermogen in goud te steken
– het gevaar voor inflatie en een dalende dollar
– centrale banken zijn koper geworden in plaats van verkoper
– de vorige top van 875 dollar betekent in dollars van nu ongeveer 2200 dollar
– meer dan de helft van de huidige jaarproductie van goud gaat direct naar de drie grootste goudfondsen : GLD, IAU en SGOL

Het belangrijkste van dit tweede deel van mijn lezing heb ik voor het laatst gehouden : twee zaken…

BEURSVETERAAN RICHARD RUSSELL, de man achter de oudste beleggersbrief van de States, Dow Theory Letters vat alles wat we moeten weten over goud samen in drie zinnen :

1. The Fed will not tolerate the growing forces of deflation
2. To combat the deflationary forces, the Fed will devalue the dollar bij printing trillions more of Federal fiat money
3. Once it is realized that the Fed is on the path to devalue the dollar, there will be a panic to buy and own gold
Vertaling :

De Federal Reserve Bank (afgekort de Fed, de Amerikaanse centrale bank) zal geen deflatie tolereren. Om die deflatie tegen te gaan, zal zij de dollar devalueren door nog duizenden miljarden in geld bij te drukken. Eens dat de beleggersgemeenschap zich realiseert dat de Fed de dollar bewust aan het devalueren is, zal er paniek uitbreken om toch maar goud te kunnen kopen en in bezit te krijgen.

Dit zegt het inderdaad “allemaal”… Derhalve zal de goudprijs nog exponentieel stijgen. Maar stel : : Russell (en ik en alle andere adviseurs die u aanmanen om goud te kopen) hebben het fout ! Er komt geen deflatie maar integendeel : inflatie ! Dan zal goud het OOK uitstekend doen, net als in de periode 1979/1980. Een win-win situatie dus eigenlijk…

DE ENIGE GRAFIEK VAN GOUD TER WERELD DIE U MOET KENNEN

De goudprijs, hier afgebeeld in USD, mag zelfs dalen tot 970 en dan nog zitten we in een stierenmarkt ! Vandaag staan we op 1370 USD dus zelfs deze grafiek is alweer verouderd…

Ik dank u voor uw aandacht en geef nu gelegenheid tot het stellen van vragen…

Tot daar dit deel van de betreffende lezing. Waar er vorig jaar slechts 29 personen op zo’n lezing (wel over een ander onderwerp) afkwamen, bleek het zaaltje de 76 genodigden maar nauwelijks aan te kunnen. Er volgden tal van interessante vragen, verscheidene mensen namen druk nota en mijn boeken – die ik bij had om te verkopen – vonden vlug hun bestemming. Ik wijt dit succes aan de
grote onzekerheid die er vandaag bij beleggers allerhande heerst en de nieuwsgierigheid ook om meer te leren over de edelmetalen.

Naderhand werd ik nog geïnterviewd :

http://www.beursprognoses.com/analyse/844/Marc-Haagen:-goud-gaat-nog-vele-jaren-stijgen

We live in interesting times…