Goud: om terdege rekening mee te houden!

15

Hoewel het nog te vroeg is om uit de gestaag oplopende goudprijs conclusies te trekken, lijkt het er niettemin op dat de centrale banken “op weg” zijn de goudteugels wat te laten vieren, na één van de meest destructieve marktoperaties aller tijden. Vanuit een monetair oogpunt is het huidige systeem hard aan vervanging toe daar dit gezien de immense schulden-overhang niet meer valt te saneren. Een nieuw systeem – een Bretton Woods anno 2016/17 – zou dan een wereldvaluta (SDR?) gekoppeld aan goud het licht moeten zien. Daarin zou vervolgens wereldwijd gehandeld worden in de wetenschap dat elk ‘fiat papiertje’ een gouddekking kent, dat te allen tijde tegen goud kan worden ingewisseld mocht in een bepaald land de overheid zich qua uitgaven toch weer te buiten gaan. Goud zal in een dergelijke situatie moeten worden bijgekocht. Op deze manier wordt een land automatisch “teruggefloten”. Meest belangrijk: de belastingbetaler hoeft niet langer op te draaien voor een nieuw bankenfiasco en besmette valuta’s als de dollar, euro en yen behoren hiermee tot het verleden.

Indien deze gedachtegang juist blijkt dan zou teneinde een mondiale monetaire schok te vermijden de goudprijs gefaseerd verder kunnen oplopen. Als gevolg van het vooral sinds september 2011 ingezette goudmanipulatie patroon heerst er vooralsnog een flinke scepsis jegens het edelmetaal. Dit laatste zou mede een bijdrage kunnen leveren tot een beweging met een “een remmende voorsprong”. Deze beweging zal niettemin niet ongezien blijven en met argusogen gevolgd dienen te worden. Er zullen stellig ook negatieve commentaren de markt in geslingerd worden. Het gaat echter om de motivatie achter deze beweging om eventuele marktonrust zoveel mogelijk te voorkomen.

Op een vraag wat dan de huidige goudprijs of beter de papierprijs zou moeten zijn, dien je te weten hoe groot de huidige geldomloop (monetary base = geld in circulatie + geld door banken gestald bij de centrale bank) is. Laten we nu even teruggaan naar het jaar 1933 toen president Roosevelt de goudprijs vastpinde op $33 per ounce bij een toenmalige geldomloop van bijna $27 miljard tegen thans bijna 4 biljoen (12 nullen). Een simpel rekensommetje leert dan dat op basis van de oude (om zeep gebrachte) koppeling van $33 per ounce er thans een prijs van ruim $5.000 uit komt rollen. MAAR, dit geldt alleen de US dollar. Zouden we uitgaan van de geldomloop van alle in de SDR opgenomen munten (dollar, euro, sterling, yen en yuan) dan zullen we minstens met het drievoudige rekening moeten houden resulterend in een prijs van ruim $15.000 per ounce. Hieruit blijkt de destructie van de edelmetaalmarkt ten voeten uit(!), erop neerkomend dat de huidige prijs van het goud meer dan vertienvoudigd zou moeten worden. Een SDR biljetje zou dan hooguit 1/13000ste tot 1/15000ste ounce mogen doen. Thans doet een dollar “nog altijd” 1/1300ste en was 1/35ste in 1933 – 1971 en dat geeft meer dan duidelijk de huidige ‘Disney’ fantasie aan. Een geldsanering zou dan minstens op een factor 1.300 neerkomen of wel, hiermee verdampen plots 1.299 dollars in relatieve koopkracht. Dat valt alleen met goud te overleven, immers de monetaire barometer aller tijden!
Het niveau van $1.450 – $1.500 wordt thans als kritisch beschouwd daarop dat niveau ook andere grondstoffen worden meegetrokken onder leiding van zilver dat eveneens als een industriële commodity geldt. Daarmee zou dan tevens de zo lang door de centrale banken nagejaagde inflatie (inboeten van koopkracht!) op gang worden gebracht maar dan in een veelvoud van de huidige beoogde 2% waarmee de schulden in hetzelfde tempo lineair “verdampen”.

Als de jacht op goud verder toeneemt, is de vraag hoe je dan het beste kunt handelen. Gegeven het Noodwetje uit 1978 dien je ervoor te zorgen geen aantoonbaar goud in bezit te hebben. Wat België en Luxemburg betreft ben ik niet zeker maar ongetwijfeld zal ook hier een soortgelijk wetje uit “de hogehoed” worden getoverd. Het veiligste is het goud in opslag te hebben bij één der grootste refiners zoals Johnson Matthey of Kitco. Gezien de dreigende wereldwijde bankencrisis is opslag bij een bank niet langer aan te raden. Een goudrekening bij een bank dan wel een ETF zonder op naam gesteld te zijn, loopt bij een omslag (reset) waardeloos af! Een tracker wordt een fossiel. Aandelen in mijnbouwers daarentegen kunnen je niet worden afgenomen maar kunnen wel worden beleend. Vraag dit na bij je bank of broker en laat deze garantie in elk geval op papier zetten! Zo niet dan is hiervoor een andere degelijke oplossing voorhanden.

Voor de Nippon FGPA partijen is het goed te weten dat ook hier wordt gekozen voor ultieme veiligheid. Zo houdt Nippon goud aan bij Kitco waar eenieder een eigen account kan openen. Ongeacht de tussentijdse oploop van de goudprijs blijft de afgifte conform de overeenkomst staan op de vastgestelde prijs van CAD900 (ca. US$675) per ounce, echter alleen voor het de voor aandeelhouders gereserveerde totaal van 1.200 ounces. Maakt Nippon tegen deze prijs dan nog winst? Absoluut, juist vanwege de inzet van haar ‘game changing’ Thermal Fragmentation technologie waarmee de all-in sustainable cash cost met 35% – 40% daalt. Gezien de snel stijgende sectorbrede interesse voor deze technologie alsmede de start van de eigen productie ligt er voor deze enige hybride mijnbouwer ter wereld meer dan ooit een groeiversnelling naar een mid-tier producent in het verschiet. Bijgevolg mag je verwachten dat Nippon in de komende jaren de revelatie binnen de sector zal blijken te zijn.