Goud: om terdege rekening mee te houden!

Hoewel het nog te vroeg is om uit de gestaag oplopende goudprijs conclusies te trekken, lijkt het er niettemin op dat de centrale banken “op weg” zijn de goudteugels wat te laten vieren, na één van de meest destructieve marktoperaties aller tijden. Vanuit een monetair oogpunt is het huidige systeem hard aan vervanging toe daar dit gezien de immense schulden-overhang niet meer valt te saneren. Een nieuw systeem – een Bretton Woods anno 2016/17 – zou dan een wereldvaluta (SDR?) gekoppeld aan goud het licht moeten zien. Daarin zou vervolgens wereldwijd gehandeld worden in de wetenschap dat elk ‘fiat papiertje’ een gouddekking kent, dat te allen tijde tegen goud kan worden ingewisseld mocht in een bepaald land de overheid zich qua uitgaven toch weer te buiten gaan. Goud zal in een dergelijke situatie moeten worden bijgekocht. Op deze manier wordt een land automatisch “teruggefloten”. Meest belangrijk: de belastingbetaler hoeft niet langer op te draaien voor een nieuw bankenfiasco en besmette valuta’s als de dollar, euro en yen behoren hiermee tot het verleden.

Indien deze gedachtegang juist blijkt dan zou teneinde een mondiale monetaire schok te vermijden de goudprijs gefaseerd verder kunnen oplopen. Als gevolg van het vooral sinds september 2011 ingezette goudmanipulatie patroon heerst er vooralsnog een flinke scepsis jegens het edelmetaal. Dit laatste zou mede een bijdrage kunnen leveren tot een beweging met een “een remmende voorsprong”. Deze beweging zal niettemin niet ongezien blijven en met argusogen gevolgd dienen te worden. Er zullen stellig ook negatieve commentaren de markt in geslingerd worden. Het gaat echter om de motivatie achter deze beweging om eventuele marktonrust zoveel mogelijk te voorkomen.

Op een vraag wat dan de huidige goudprijs of beter de papierprijs zou moeten zijn, dien je te weten hoe groot de huidige geldomloop (monetary base = geld in circulatie + geld door banken gestald bij de centrale bank) is. Laten we nu even teruggaan naar het jaar 1933 toen president Roosevelt de goudprijs vastpinde op $33 per ounce bij een toenmalige geldomloop van bijna $27 miljard tegen thans bijna 4 biljoen (12 nullen). Een simpel rekensommetje leert dan dat op basis van de oude (om zeep gebrachte) koppeling van $33 per ounce er thans een prijs van ruim $5.000 uit komt rollen. MAAR, dit geldt alleen de US dollar. Zouden we uitgaan van de geldomloop van alle in de SDR opgenomen munten (dollar, euro, sterling, yen en yuan) dan zullen we minstens met het drievoudige rekening moeten houden resulterend in een prijs van ruim $15.000 per ounce. Hieruit blijkt de destructie van de edelmetaalmarkt ten voeten uit(!), erop neerkomend dat de huidige prijs van het goud meer dan vertienvoudigd zou moeten worden. Een SDR biljetje zou dan hooguit 1/13000ste tot 1/15000ste ounce mogen doen. Thans doet een dollar “nog altijd” 1/1300ste en was 1/35ste in 1933 – 1971 en dat geeft meer dan duidelijk de huidige ‘Disney’ fantasie aan. Een geldsanering zou dan minstens op een factor 1.300 neerkomen of wel, hiermee verdampen plots 1.299 dollars in relatieve koopkracht. Dat valt alleen met goud te overleven, immers de monetaire barometer aller tijden!
Het niveau van $1.450 – $1.500 wordt thans als kritisch beschouwd daarop dat niveau ook andere grondstoffen worden meegetrokken onder leiding van zilver dat eveneens als een industriële commodity geldt. Daarmee zou dan tevens de zo lang door de centrale banken nagejaagde inflatie (inboeten van koopkracht!) op gang worden gebracht maar dan in een veelvoud van de huidige beoogde 2% waarmee de schulden in hetzelfde tempo lineair “verdampen”.

Als de jacht op goud verder toeneemt, is de vraag hoe je dan het beste kunt handelen. Gegeven het Noodwetje uit 1978 dien je ervoor te zorgen geen aantoonbaar goud in bezit te hebben. Wat België en Luxemburg betreft ben ik niet zeker maar ongetwijfeld zal ook hier een soortgelijk wetje uit “de hogehoed” worden getoverd. Het veiligste is het goud in opslag te hebben bij één der grootste refiners zoals Johnson Matthey of Kitco. Gezien de dreigende wereldwijde bankencrisis is opslag bij een bank niet langer aan te raden. Een goudrekening bij een bank dan wel een ETF zonder op naam gesteld te zijn, loopt bij een omslag (reset) waardeloos af! Een tracker wordt een fossiel. Aandelen in mijnbouwers daarentegen kunnen je niet worden afgenomen maar kunnen wel worden beleend. Vraag dit na bij je bank of broker en laat deze garantie in elk geval op papier zetten! Zo niet dan is hiervoor een andere degelijke oplossing voorhanden.

Voor de Nippon FGPA partijen is het goed te weten dat ook hier wordt gekozen voor ultieme veiligheid. Zo houdt Nippon goud aan bij Kitco waar eenieder een eigen account kan openen. Ongeacht de tussentijdse oploop van de goudprijs blijft de afgifte conform de overeenkomst staan op de vastgestelde prijs van CAD900 (ca. US$675) per ounce, echter alleen voor het de voor aandeelhouders gereserveerde totaal van 1.200 ounces. Maakt Nippon tegen deze prijs dan nog winst? Absoluut, juist vanwege de inzet van haar ‘game changing’ Thermal Fragmentation technologie waarmee de all-in sustainable cash cost met 35% – 40% daalt. Gezien de snel stijgende sectorbrede interesse voor deze technologie alsmede de start van de eigen productie ligt er voor deze enige hybride mijnbouwer ter wereld meer dan ooit een groeiversnelling naar een mid-tier producent in het verschiet. Bijgevolg mag je verwachten dat Nippon in de komende jaren de revelatie binnen de sector zal blijken te zijn.

15 reacties

 1. @ Robert Broncel. Ik heb het stuk van Avery Goodman ook gelezen en een verwijzing daarnaar had op zijn plaats geweest. Wat anders is de benadering van geldhoeveelheid en goudhoeveelheid. Die berekeningen raken kant noch wal, als je in ogenschouw neemt wat er totaal aan goud bovengronds is. Nou is er natuurlijk een verschil in monetair en bulliongoud, maar zonder enige moeite kan dat laatste in monetair goud worden omgezet. Voorts vraag ik me nog steeds af hoe goud samen met fiat geld in een SDR opgenomen kan worden. Dat is geen verandering van het systeem, dat is juist een voortzetting van het huidige, waarbij men alleen maar de dekkingsgraad hoeft te veranderen om het te blijven kunnen spelen.

  1. “Voorts vraag ik me nog steeds af hoe goud samen met fiat geld in een SDR opgenomen kan worden.”

   De 3 betekenisvolle continenten kunnen alles in een SDR opnemen, zolang als ze het er onderling maar over eens zijn.
   Al willen ze daar koeien,graan,mest of afval in opnemen, de maffia bepaald op dat moment het mandje.

   Geen enkele onbetekenende burger heeft daar inzicht of invloed op.

   Tot het moment, dat 1 van de 3 het genoeg en tijd vindt en dan gaan er grote bewegingen plaatsvinden.
   Deze bewegingen vinden nu al plaats, buiten het zicht van de gemiddelde domme burger.

   Het systeem is al in volle beweging, zonder dat de doorsnee burger ervan op de hoogte gesteld wordt via de gangbare informatie kanalen!!

   Maar, ik ben ook maar een man met boerenverstand.

   1. Gut, eindelijk eens iets zinnigs van Bertus.

    SDR gaat niet werken. De ‘usual suspects’ (google translate Bertus, je hebt blijkbaar internet).

    Waarom niet? Omdat het goedkope energie surplus tijdperk achter ons ligt. Een SDR heeft, net als alle andere beloftes, groei nodig om haar bestaan te rechtvaardigen.

    En deze keutel is reeds ingetrokken. Wat rest is een diaree van ‘meer van hetzelfde’.

    Heheh…

    1. Ik ben blij, dat iemand nog constateerde dat ik nog iets zinnigs kon ventileren.

     Oh man, mij hele maand is goed.

     “Waarom niet? Omdat het goedkope energie surplus tijdperk achter ons ligt.”

     De prijs van energie, ligt op een voorlopig dieptepunt van de afgelopen 10 jaar.
     Daar kan het niet aan liggen.

     Het grootste probleem, ligt naar mijn oordeel in de besteding capaciteit van de Europese bevolking.
     Sinds de invoering van de Euro, zijn de prijzen met gemiddeld 300% gestegen over de hele linie en zullen de Europese nationale overheden voorlopig nog doorgaan met geld onttrekken/stelen van de bevolking.

     Het is een zwart gat, dat niet meer gevuld kan worden, vooral na het feit van de Brexit.

     Italië, zal waarschijnlijk de volgende domino steen zijn.
     Volgens de onlangs vrij gegeven zijn er zo’n 500.000 bank klanten bij Italiaanse banken die structureel in betaling gebreken verkeren.

     Dat was natuurlijk al veel langer bekend, maar werd steeds angstvallig onder het EU kleed gehouden.

     De Engelsen, schijnen mooi voor de storm uit de EU gestapt te zijn.

 2. 1 Liter goud heeft een gewicht van 19,3 kg.
  19,3 kg is X 30,12 is 583,08 ounce en dat heeft een waarde op dit moment ca X 1400 dollar is 816312,00 dollar is ca 742101 euro.
  Dat houd in dat je goud heel gemakkelijk in huis kunt bewaren zonder dat iemand het weet of ziet al zet je het op de schoorsteenmantel.
  Je bent op dit moment een grote klojo als je het in een kluis van de bank bewaard.
  Hetzelfde geld voor papier goud DAT IS GEEN MOER WAARD als er stront aan de knikker komt.

  1. Mee eens ! Nooit een kluis van een bank gebruiken… maar op de schoorsteenmantel.. ? Waar je het ook thuis verstopt.. Met een goud detector is goud snel op te sporen in een woning.. Zeker als je een grotere hoeveelheid op 1 plek heb liggen.., dat geeft een signaal waar je niet vrolijk van word..

   1. In een pvc koker en dat in een bronzen beeld bv is er niets te meten zo is mijn ervaring.
    Wat je nooit moet doen is beveiliging in je huis laten aanbrengen omdat deze heren die het aanleggen door verkopen aan de crimi en dan ben je de lul.

 3. Volgens mij is dat brons makkelijk weg te discrimineren met een digitale goudzoekerd.. Nou is het allemaal best te verstoppen als je wat klein spul hebt maar… De grootverdieners onder ons kunnen grote aankopen doen.. dan zit je zo met 10 a 20 kilo zilver en wat moet je ermee…. ook zwaar om mee te nemen in ounce munten een gigantische hoeveelheid.. Zoiezo vind ik het echt vaag dat er alsmaar geluiden zijn dat er veel te weinig goud is en Rusland en China tonnen inslaan iedere maand . En iedere particulier kan maar raak kopen op internet. De winkeltjes schieten als paddestoelen de grond uit en als je geld heb zijn 10 kilo munten , 12,5 kilo baren in grote aantallen te bestellen, het lijkt bijna wel of het te makkelijk gaat..

  Het is verstandig om wat te hebben maar je kan er ook helemaal in doordraaien. Ik ben altijd maar blij dat ik niet zoveel geld heb en de keuzes vrij normaal zijn die ik moet maken. Je zal een hoofdprijs winnen van 10 miljoen.. Word ik echt niet gelukkig van…

  Geldhoeveelheid , Goudhoeveelheid… Vind het soms lastig voor te stellen hoe het nu eigenlijk in de praktijk zou moeten werken.. , geld gedekt door goud. Maar hoeveel geld moet er dan zijn ? en dus ook hoeveel goud als dat eigenlijk 1 op 1 moet worden.. Als veel mensen tegelijk zijn huis of land zou verkopen is er toch ook nooit zoveel geld in omloop ? Miljardairs groeien met de dag…, Bevolking groeit met de dag is dit tempo wel bij te houden. Het is allemaal zo uit zijn verband getrokken , als de tien rijkste mensen een bepaalde move maken met hun vermogen op de beurs of waar dan ook , is dat nooit te voorzien in een vorm van betaling of dekking.. Zolang er grote verschillen zijn in inkomen blijft het maar een beetje aanklooien met elkaar en mag je raden wie het voor het zeggen heeft..

 4. Er wordt wel erg veel aandacht aan Goud geschonken op deze site.
  Dat is begrijpelijk, omdat Goud een edelmetaal is en de geschiedenis ons leert, dat edelmetaal als laatste redmiddel overeind blijft. Denk maar aan bare tijden, zoals na de tweede wereld oorlog, alleen de Duitsers die Goud bezitten bleven rijk, de rest was straatarm. Tegenwoordig is dit nog steeds van toepassing, neem Zimbabwe of Syrie, ofschoon een geweer meer waard is. Verder heeft edelmetaal niet zo’n enorme macht, het wordt sterk overschat, omdat de kans uiterst klein is, dat we in een rampen scenario belanden en alles instort. Ik geloof niet dat de “Westerse beschaving” ophoud te bestaan! Tenminste nu nog niet!
  De soep wordt niet zo heet gegeten, realitisch is dat de komende jaren het welvaartsniveau achteruit rolt, misschien wel met 30% of meer de komende tien jaar. Neem de crisissen in Europa van Brexit naar Italiaanse banken, vergeet Griekenland even.
  Biflatie kan beter een artikel over de Italiaanse banken schrijven, het uitblijven van een oplossing (afschrijving op de aandeelhouders) zal grote gevolgen hebben voor de belastingbetaler in heel Europa. De schulden zullen steeds verder toenemen en toenemen tot honderden procenten van het BNP. Griekenland is de voorbode voor wat komen gaat!
  De koopkracht van de burgers zal blijven dalen, werkloosheid zal torenhoog staan en pensioenen verdampen. Er zit wel 1 lichtpuntje aan dat ook andere valuta steeds zwakker worden, de U$ en de Britse pond hebben ook problemen.
  Hoe het afloopt weten we, namelijk meer armoede en daar heeft de verwende Europeaan nooit rekening mee gehouden. Er zullen ook winnaars zijn, namelijk de Chinezen, dat is terecht, die werken harder en langer.
  Het pad naar beneden zal zwaar zijn, niemand ontkomt aan de achteruitgang, niets kan je tegen deze omwenteling beschermen, dat is een illusie, ook edelmetaal zal niet de verzekering zijn , waarop sommige rekenen. De overheid kan er BTW over gaan heffen, of een andere heffing verzinnen! Goud kan zelfs verboden worden, dat is in Amerika ook al eens gebeurd.
  Bezit van goud zal dan strafbaar zijn met een gevangenisstraf, de overheid is oppermachtig.
  Of U het wil of niet, de bakker en de fietsenmaker zullen met de Euro betaald moeten worden, ook al wordt die Euro steeds minder waard, dan gaat de prijs van het brood toch omhoog.
  Geschiedenis zal zich altijd herhalen en dat gaat ook voor ons op. Europa is een weg ingeslagen, waar we niet uitkomen zonder kleerscheuren, bedank die politici daar maar voor.

  1. Hoi Martin,
   Denk dat je terecht aanhaalt dat biflatie meer verdiepend moet schrijven. Het is non stop goud. Daarnaast denk ik ook dat de halleluja stemming over goud sterk overdreven is.
   Goud is geen redding, dat wordt het niet en is het ook nooit geweest. Het is eerder een bedreiging.

   1. Wat het financiële aspect betreft, heb je de ontwikkelingen in goud en zilver ook objectief kunnen volgen?

    Geld en edelmetalen heeft nooit alleen de redding van de mens kunnen vormen.
    Het heeft eerder tot de ondergang ervan geleidt, wat je zegt.
    Individueel, meer bezit vergaren dan een ander, is altijd al op een drama uitgelopen en zal dat ook in de toekomst doen.

    Alleen een gezond natuurlijk evenwicht is uiteindelijk te rechtvaardigen.
    Maar, dat is een van de moeilijkste opgaven van de domme mens.
    Ze zijn al zo lang de juiste verbinding met de natuur kwijt.

 5. Ehhh, goud in opslag bij Kitco het veiligst?

  Ga naar een edelsmid en laat er een kruis van smelten. Met een kettinkje eraan. Hoef je niet op te geven bij de belasting namelijk, en valt buiten ‘executive order 6102’ , heheh…

  Blijf wel naast dat mokkel zitten, anders mengt ze er zink doorheen.

  Technisch een leuk artikel, maar het dekt slechts 20% van de lading.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.