Gratis geld helpt de economie helemaal niet

Als vervolg op mijn vorige artikel “Cijfers over economie meer dan bemoedigend,” wil ik aansluitend wat uitgebreider ingaan op mijn opmerking over de “Gratis-geld-injectie voor EU-burger.” De (bijna) gratis geld stimuleringspolitiek van de centrale banken (vooral de FED en de ECB) in de vorm van de laagste rente sinds mensenheugenis en de opkoopprogramma’s van slechte leningen kent geen uitwerking naar de reële economie. Het kapitaal blijft hangen in het circuit van de financiële markten. Kijk naar de beurskoersen. Alleen het zogenaamde grootkapitaal profiteert van de stimuleringen.

gratis geld

Daar heeft de burger, die onderaan de keten van de geldstroom hangt, dus geen moer aan. Het kleingeld wordt aangetrokken door het grootgeld. Het fenomeen van de aanzuigende werking van het grootkapitaal. Om ook de man in de straat een redelijk bestaansniveau te garanderen zou men het geld uit de grote pakhuizen van de FED en ECB beter uit kunnen strooien boven de armlastige woonwijken van de grote steden, zou je denken. Dan wordt het maximaal uitgegeven in de economie en heeft iedereen in de nabije maatschappelijke en economische keten er wat aan. Zolang het duurt natuurlijk, want wanneer de geldkraan wordt dichtgedraaid, dan stopt het feestje vanzelf.

Prikkel van beter belonen voor beter presteren

Er kleeft dus een groot bezwaar aan het uitdelen van gratis geld. Wanneer het geld gratis is hoeven we niet meer te werken. Dat is ieders droom van een geldboompje in de tuin. Een mooi bijvoorbeeld hiervan zijn alle inkomensafhankelijke toeslagen en subsidies die worden verdeeld in Nederland over de burgers met een laag inkomen. Heb je een inkomen in de vorm van een uitkering, maar krijg je wel toeslagen, dan is de prikkel om iets meer inkomen te verwerven door werk te aanvaarden niet direct aanwezig. Je krijgt bij een hoger inkomen minder toeslagen. Dat geeft een remmend effect bij het oplossen van de werkloosheid. Het belonen zonder geleverde prestatie is sowieso slecht voor een economie. De prikkel van beter belonen voor beter presteren is een onmisbare grondpeiler voor de economie van een land die wil meetellen op deze aardkloot. Het uitdelen van gratis geld heeft een negatieve uitwerking voor een maatschappij waarin menselijke arbeidsinzet beloond behoort te worden voor de verrichte inspanning. Het slapend rijk worden bestaat alleen in sprookjesland.

Meer verdienen gaat ten koste van de toeslagen

Het wordt tijd dat onze politiek eens wakker wordt en het systeem van gratis geld uitdelen in de vorm van subsidies en toeslagen onder de loep gaat nemen. Het nivelleren van de inkomens in Nederland is naar mijn idee veel te ver doorgeschoten. De inkomenspolitiek van de linkse partijen in ons land is teveel naar binnen gericht en wil voor soms kleine inkomensverschillen een oplossing bedenken in de vorm van gratis geld. Deze vorm van politiek bedrijven is totaal achterhaald. Vooral in een tijd dat meer dan de helft van de bevolking niet deelneemt in het arbeidsproces. Het verkleinen van inkomensverschillen haalt de prikkel weg om één stap verder te zetten dan de buurman met z’n uitkering die lekker in de stoel blijft hangen, want zijn eurootjes komen wel binnen door een paar muisklikjes op de website van de Belastingdienst/Toeslagen. Niet teveel inkomen verdienen met werken, want dat gaat ten koste van je toeslagen. Onze natie gaat vastlopen op de enorme ronddraaiende improductieve geldstroom van gratis geld naar de slimsten in de onderlaag. Welke politicus durft het aan om al die miljarden aan toeslagen om te zetten naar investeringen en innovatie van onze vastgelopen maakindustrie. Met z’n allen weer eerlijk geld verdienen met eerlijke arbeid op een eerlijke ongesubsidieerde markt met een eerlijke maatschappelijke ladder met een beetje meer loon voor diegenen die meer presteren of wat langer studeren. Het aloude principe van: “eerlijk zullen we alles delen, en ik een beetje meer dan jij”, mogen we niet loslaten in een maatschappij waar de beloning voor een geleverde prestatie deel behoort uit te maken van een goed gestroomlijnde economie waar de welvaart op een juiste manier wordt verdeeld via de arbeidsprestatie.

Alleen sociale diensten voor de minima

Let wel, de uitkeringsgenieters op het sociaal minimum moeten recht kunnen doen gelden op een aanvaardbaar sociaal leven. Hiervoor kunnen de direct betrokken gemeenten met hun sociale diensten zich inzetten door het verstrekken van tegemoetkomingen en voorzieningen aan ingezetenen die aantonen dat ze het dringend nodig hebben. De toeslagen-mallemolen van de Rijksoverheid staat op te grote afstand van de burger en keert doorgaans miljarden teveel uit. Gemeenten hebben balies waar burgers terecht kunnen met hun problemen en staan als zodanig dichter bij hun ingezetenen dan de Rijksoverheid. De carrousel van toeslagen via de Belastingdienst is een achterhaald miljarden verslindend vehikel. Dat moet toch echt anders. Hevel de toeslagenmiljarden over naar de Gemeenten. Beste staatssecretaris, Eric Wiebes, indien u mijn voorstel leest, dan kunt u scoren door de hele toeslagen-mikmak over de heg te gooien bij de buren, de gemeentelijke overheid.

world index beurs

Beurzen profiteren van gratis geld

De huidige gratis-geld-politiek van centrale banken in samenwerking met noodlijdende overheden heeft een verlammend effect op onze economie. Via welke bevolkingslaag je het ook de economie in schuift, het maakt niet uit. Gratis geld wordt verbrast buiten de keten van werken voor geld en heeft alleen een tijdelijk oplevend effect op de nabije omgeving. Kijk naar de opleving op de aandelenmarkten ten gevolge van de uitstrooiing van het geld van de FED en ECB. Alleen de beurzen profiteerden omdat grote beleggers en hedgefondsen voor een hele lage rente grote sommen geld konden lenen op de kapitaalmarkten en vervolgens een hoger rendement via dividend en hogere koersen konden incasseren. Puur winstbejag in de vorm van speculatie. In feite worden enorme sommen (gratis) geld meedogenloos in die enorme bedenkelijke en onzekere mallemolen geknikkerd en is het wachten op het moment dat het fout gaat. Dat moment zal niet lang meer kunnen duren, want er stappen na het behalen van zulke goeie resultaten steeds meer mensen op die carrousel; voornamelijk particuliere beleggers die een graantje willen meepikken. Die carrousel gaat binnen afzienbare tijd vanzelf piepen en kraken door de enorme overbelasting en begeeft het op een zeker moment met alle schade en schande wat er bij hoort.

Het Grootkapitaal heeft een enorme zeepbel opgeblazen

De particuliere beleggers worden nu volop gelokt door diverse beleggingsfondsen. Volgens de echte insiders is dat vaak een moment dat het druk wordt op de kermis en de mallemolens tot het uiterste getest gaan worden. Als iedereen is ingestapt en de oliespuit van de FED en de ECB door het vele gebruik is leeg geraakt zal het complete mechanisme krakend tot stilstand komen. Door de gratis-geld-politiek is het knap spannend geworden op de beurzen. Het grote geld heeft een enorme zeepbel opgeblazen die ieder moment kan gaan knappen. Het zal de straf zijn voor het grote gokken met gratis geld. Er is verzuimd om te investeren en er is verzuimd om de enorme schuld af te lossen. Dat is vragen om moeilijkheden. De burgers krijgen te maken met forse bezuinigingen en het grootkapitaal heeft vrij spel. Een enorme scheuring dreigt. Een disharmonie van ongekende omvang. We zien het gebeuren en kijken er naar. Lieve kijkers van shownieuws, wordt wakker en komt het zien, er komt een spannende film op net 1 met de bloedstollende titel: “The Crashing Bubbles…”

Gerrit Welbergen

52 reacties

 1. Kijk eens naar de renteverlaging van de ECB over de afgelopen 6 jaar. Deze ging in 9 stappen onderuit van 4,75 procent in 2008 naar 0,25 procent nu. Dat betekent dat geld lenen nu wel heel goedkoop is geworden. Dat zou dan in een tijdspanne van 6 jaar tot een enorme opleving van onze economie hebben moeten leiden. Een rentedaling zoals we nu hebben meegemaakt is nog nooit vertoond, dus zou een groei van ongekende omvang het resultaat moeten zijn. We hebben dus geen groei, alleen een kwakkelende economie waarin ons onbetrouwbare “groei”-cijfers om de oren worden gegooid om nog enig vertrouwen proberen op te wekken bij de burger. Bij deze lage rente zou juist volop geleend kunnen worden voor investeringen in het MKB. Dat gebeurt dus niet. Volgens mij een hele griezelige ontwikkeling. Als het met bijna gratis geld niet lukt, dan lukt het in deze schuldencrisis dus nooit. Het vertrouwen is weg. Het gaat spannend worden de komende jaren.

  1. Zeer juist. Al de peptalk rond zogezegde “groei” is pure nonsens. Er IS geen groei tenzij in de (overheids)schulden en de werkloosheid en de hoofdschuldigen zijn de regeringen van de laatste 50 jaar die het geld met bootladingen door deuren en vensters kieperden aan steunmaatregelen voor gepatenteerde luiaards en profiteurs, zinloze projecten, corruptie, you name it, you got it. Het verschil tussen werken en niet werken is ronduit belachelijk geworden.

  2. Ik raad iedereen aan te Google op:

   The crisis of 1920 and why nobody heard about it.

   The Austrian Business Cycle Theory.

   In 1920 was er een megacrisis maar die was snel over en heeft zelfs de weg vrij gemaakt voor de roaring twenties. De overheid is toen ingekrompen en heeft toen de vrij markt bijna volledig haar reinigen werking laten doen. Resultaat: snel uit de crisis.

   De ABCT gaat over hoe kredietexpansie grote crises veroorzaken zoals de crisis waar we nu in zitten. Hoe erg het ook lijkt, we moeten echt weer naar een hoge rente toe anders zijn de gevolgen nog veel erger.

 2. Conclusie is mooi geformuleerd, want dit gaat idd vastlopen en er is niets opgelost en alleen wordt de ramp met het gratis geld alleen maar groter gemaakt. Ik denk dat ook naar de oorzaken van het gratis geld gekeken moet worden. Immers het gratis geld is een “oplossing” voor iets. Namelijk een economie, dat eind 2008 op ploffen stond door de Lehman brothers, de subprime scandal en de bubbels, die er aan vooraf gingen. Er is iets structureel mis met de economie en men wil de problemen niet verhelpen. Hoogst waarschijnlijk omdat een echte oplossing een onplezierig verhaal wordt, omdat in de reëele economie om allerlei redenen geen groei meer te realiseren is en het huidige model een exponentiële groeidwang vereist. We hebben denk ik de keus van stoppen en een serieuze risico op een crash, zoals in 2008 als er niet ingegrepen was of doorgaan met dit en eindigend in Weimar.

  Verder denk ik dat de film op net 1 (The crashing bubbles) zo een danige impact heeft dat verarming van de bevolking zich in stevige mate door zal zetten. Deze film wil je NIET zien, maar is wel goed te weten dat ie komt en er zo goed of kwaad mogelijk op voor zien te bereiden.

  Dat de toeslagen molen vastloopt is duidelijk en dat Nederland lage inkomens, hoge belastingen en veel toeslagen kent is ook niets nieuws. In die zin valt er aan die toeslagenmolen wel wat te veranderen, maar ik zie die toeslagenmolen als een andere vorm van gratis geld dan de zeepbel van het gratis geld dat door de FED en andere centrale banken wordt uitgestrooid. Persoonlijk denk ik ook dat er iets gemaskeerd wordt. (http://www.ftm.nl/exclusive/waar-oh-waar-komen-die-torenhoge-zorgkosten-toch-vandaan/) Laten we wel wezen dat in Nederland de zorgkosten het een na hoogste is in de wereld en hoe zit het met idee dat bijna ieder ziekenhuis dure behandelingen moet kunnen aanbieden of de medische lobby met zijn nieuwe en niet altijd even goede medicijnen, …. En hoe fraude gevoelig of bestendig is het NL systeem? En denk ook aan de huizenbubbel en de hypotheekrente aftrek, die de huizenprijzen alleen maar omhoog heeft weten te stuwen en hogere huizen/grondprijzen resulteert ook in duurdere huurwoningen en meer huursubsidie. Van kinderopvang ben ik minder goed op de hoogte, maar weet ook dat hier ook een boel geld in omgaat en hier ook andere oplossingen voor mogelijk zijn. (zoals met een aantal mensen afspreken dat een ieder een dag de kinderen opvangt, maar dan zal er wel de flexibiliteit moeten zijn om dit met de werkgever te kunnen bespreken) Het is duidelijk dat hier iets moet en kan veranderen, maar dan zouden we wel de flexibiliteit en mogelijkheden hiervoor moeten hebben.

 3. “Het uitdelen van gratis geld heeft een negatieve uitwerking voor een maatschappij waarin menselijke arbeidsinzet beloond behoort te worden voor de verrichte inspanning. Het slapend rijk worden bestaat alleen in sprookjesland.”

  Van wie heb je die onzin? Je moet zelf weten waar je in gelooft, maar hier klinkt veel gristelijke zweet-uwes-aanschijns-bullshit in door.

 4. Beste Gerrit je schreef: er kleeft dus een groot bezwaar aan het uitdelen van gratis geld. Wanneer het geld gratis is hoeven we niet meer te werken. Dat is ieders droom van een geldboompje in de tuin. Een mooi bijvoorbeeld hiervan zijn alle inkomensafhankelijke toeslagen en subsidies die worden verdeeld in Nederland over de burgers met een laag inkomen.
  Het nivelleren van de inkomens in Nederland is naar mijn idee veel te ver doorgeschoten.

  Gratis geld uitdelen is per definitie verkeerd. Iedereen moet, voor zover hij of zij dat kan, aan het werk gezet worden. Het probleem is echter dat mensen met een TE LAAG INKOMEN die toeslagen nodig hebben. Het zou zo moeten zijn dat, wanneer je 40 uur per week werkt je zonder inkomensafhankelijke toeslagen, subsidies en zonder veel sores rond kunt komen.
  Het mag niet zo zijn dat je op bijstandsniveau uitbetaald krijgt en wel een volledige werkweek maakt. Op die manier krijg ik van de PARTICIPATIEsamenleving wel een heel wrange smaak in de mond. Je draait wel op voor de LASTEN maar deelt niet mee in de lusten.

  Dat er verschillen in beloning zijn is heel goed uit te leggen, maar we moeten als samenleving wel oog hebben voor hen die helaas niet mee kunnen komen.
  Iedereen die naar vermogen een bijdrage levert heeft recht op een menswaardig bestaan.

  Algemeen bekend is dat de hoogste 10 procent van de inkomens veruit het meest profiteren van de HRA. Ik zie daarom niet in dat er minder genivelleerd moet worden. Het minder nivelleren is al in het beloningssysteem verdisconteerd.

  Als alleenverdiener (netto 40k/jaar na aftrek ziektekosten) , die nooit schulden heeft gehad, betaal ik de volle mep belasting en ik heb nog NOOIT IETS NIET gedaan, omdat ik belasting moest betalen. Dat wordt natuurlijk wel anders wanneer ik vaak met vakantie MOET.

 5. De politiek heeft ontdekt dat je met geld van de burger andere burgers kunt kopen. Dit is feitelijk het einde evan de democratie.
  Stem op mij en ik verhoog de bijstand.
  Stem op mij en ik creer een subsidie voor milieu
  Stem op mij en ik maak een belastingkorting voor gezinnen.
  Stem op mij en ik steun de cultuur..etc, etc en etc.
  Allemaal gratis geld en het enigste wat je hoeft te doen, is op mij stemmen.
  De publieke sector heeft de beste verslaving uitgevonden die je kunt verzinnen.
  En deze snoepjes moeten wel betaald worden. En wie zijn die mensen, iedereen die minder verdient 100.000 euro per jaar, dat is ongeveer 98% van de belastingplichtigen. De andere 2% hebben zoveel fiscale voordelen, dat zij zeer weinig belasting betalen.
  En er is nog een financierder namelijk de financiële industrie, die ongeveer 20 miljard leent om de overheidsbegroting sluitend te krijgen. En aangezien de overheid zijn schulden NIET aflost, wordt macht van deze financiële industrie steeds groter.
  Ons probleem wordt niet opgelost, als we de snoepjes laten verdelen door de gemeente ipv her Rijk. Zolang 90% van de huishoudens in dit land afhankelijk wenst te blijven van de overheid verandert er niets.

 6. Goed artikel! Bovenstaand klopt helemaal. Het probleem is gewoon dat de financiële economie velen malen groter is als de totale reële wereld economie. Kijk maar naar de gigantische derivaten bubbel. De crash van 2008 vond plaats in de financiële economie. De schuld wordt gegeven aan de reële economie, welke het nu ook weer op mogen gaan lossen.
  Ik denk zelf dat dit alleen maar op te lossen is door een gigantische inflatie te creëren in de reële economie. Uiteindelijk zal de verhouding tussen de reele en finaciele economie hersteld moeten worden. We zullen wel zien hoe het loopt in je eentje doe je er weinig aan. Geniet van iedere dag die komt en leef zo bewust mogelijk.

 7. Nog een heel aardige quote over onze fijne banksters:

  “Germany issued debt-free and interest-free money from 1935 and on, accounting for its startling rise from the depression to a world power in five years. Germany financed its entire government and war operation from 1935 to 1945 without gold and without debt, and it took the whole Capitalist and Communist world to destroy the German power over Europe and bring Europe back under the heel of the Bankers. Such history of money does not even appear in the textbooks of public (government) schools today.” – Sheldon Emry

  Het is maar beter om dit te beseffen in deze krankzinnige fiat wereld
  die door de satanische bankiers wordt geregereerd

  adios vanuit de pampa

 8. Het artikel begon positief Gerrit, het gratis geld voor de economie is inderdaad nutteloos. Maar gratis geld voor burgers is bewezen (middels praktijkonderzoek) positief voor de maatschappij, het lost veel maatschappelijke problemen op. Dus zoals Yoep al zei, een deel van het artikel is grote onzin.

  “Je krijgt bij een hoger inkomen minder toeslagen. Dat geeft een remmend effect bij het oplossen van de werkloosheid”

  ???

  Toevallig gister op de VPRO, kijk vanaf minuut 35 als je niet de gehele 50 minuten wilt zien.
  http://www.vpro.nl/speel.program.36288414.html

  Gratis geld voor burgers zorgt dus voor minder zorgkosten, minder justitiële kosten, mensen zijn gelukkiger, studeren meer, criminaliteit daalt, schoolprestaties stijgen, moeders blijven thuis om kinderen fatsoenlijk op te voeden, scheelt kosten voor kinderopvang etc. etc.
  Ik zou zeggen; zet hier tegenover de negatieve effecten.

  Er is op dit moment tussen de 20 en 25 uur werk voor iedere potentieel werkende Nederlander. Zullen we het werk verdelen en hopen dat deze uren steeds meer of minder worden? ALS je wil dat iedereen meewerkt, zorg dan dat er per huishouden een minimum en maximum te werken uren per week is. Het tweeverdienersmodel werkt niet, heeft gezorgd voor hogere vaste lasten en werkloosheid, we zijn er niets mee opgeschoten. (hierdoor zijn meer toeslagen nodig).

  Een basisinkomen (gratis) voor iedereen is, als het huidige systeem doorgaat, toch de oplossing. Er is nu niet genoeg werk, over 10 jaar is de werkloosheid 25% en over 20 jaar minimaal 40%. En toch willen we iedereen aan het werk houden, dat gaat niet. Iedereen is hier wederom erg naïef door te denken dat we tot in het einde der tijden allemaal kunnen blijven werken. Ik ben wel vrijwilliger om het niet te doen, blijven jullie maar werken voor alle materiele onzin die wij bijna verplicht zijn te kopen, dan ga ik wel iets nuttigs doen.

  Door de reacties op dit artikel, en de negatieve beoordelingen op de post van Yoep valt duidelijk te concluderen dat, ondanks al het negatief gezwam over de economie, ook bij een groot deel van de biflaten het systeem er goed ingebakken zit. Blijf allemaal zo denken, dan weet je in ieder geval zeker dat er nooit iets positief zal veranderen. Blijf allemaal geloven in falende systemen en een falende economie, dan komt het allemaal goed, blijf een loonslaaf, en zorg ervoor dat de happy few wel lekker achterover kunnen leunen op hun super jachten door jouw inspanning. Praat over inflatie, deflatie, de schande van de toeslagen, etc., Allemaal gelul. Schop de machtselite en de grote profiteurs van hun sokkel en verdeel alles evenredig over de wereldbevolking, er is genoeg voor iedereen, alleen laten we toe dat een kleine groep alles krijgt.

  Het wordt een beetje zielig om altijd dezelfde probleempjes aan te kaarten en te hopen dat er iets veranderd (door anderen) waardoor je er zelf niet op achteruit gaat in materiele zin. Geef immigranten de schuld, uitkeringstrekkers of Mark Rutte, maar we weten allemaal wie de werkelijke schuldigen zijn, alleen wordt steeds meer duidelijk dat bijna iedereen simpelweg niet bereid is om het pad van verandering in te zetten, sheep and chickens.

  Mensen, op het continent Afrika sterven iedere dag 10.000 kinderen door gebrek aan water en voedsel, en aan eenvoudig te voorkomen ziektes. Tweederde van de wereldbevolking spendeert 90% van hun inkomen aan voedsel, hoeveel is dat bij jullie? Waar hebben jullie het in vredesnaam over? Als je iets wilt veranderen doe het dan, als je het niet wil of durft, realiseer je dan dat je nog steeds nix tekort komt en stop met zeuren.

  1. Beste, ik woon al 5 jaar ergens in Afrika. Het is een continent met ongelooflijke bodemrijkdommen, prima klimaat en massa’s plaats. Maar ik moet vaststellen dat de autochtone bevolking ( zeg maar, de zwarte bevolking ) daar al een miljoen jaar NIETS mee doet. En dat ze ook niets leerden van de “witten”. Waar de witten weggaan ( nadat ze een land opbouwden ) vervallen ze binnen de 5 jaar terug in het stenen tijdperk en die val wordt alleen wat vertraagd door “ontwikkelingshulp”. Ik ben er met een open geest gaan wonen, maar ik moet vaststellen dat de “locals” niet in staat zijn om een land te runnen op een behoorlijke manier. 200 jaar geleden was er in Europa “ook niets” behalve armoede en epidemieën plus we hebben een rotklimaat en nauwelijks bodemschatten. Maar WIJ hebben er op zeg 150 jaar wel iets van gemaakt – door omgevingsdruk. WEuropeanen zijn zwaar geselecteerd door eeuwen hongersnoden, epidemieën en bar klimaat. Afrikanen nooit. Het verschil zie je vandaag – er ZIJN raciale verschillen. Iedereen geeft je gelijk als je stelt dat er verschillende hondenrassen zijn die sterk verschillende mogelijkheden hebben, maar van mensen mag je dat niet zeggen wegens politiek incorrect. Lees Darwin er maar op na.

   1. Er zal inderdaad een groot verschil in mensen(ras) bestaan. Echter is er ook een verschil , in de arme landen onderling. Je hebt landen waar men over het algemeen weinig heeft, mede omdat men zelf niets opbouwt. Maar er zijn landen waar de omstandigheden dusdanig slecht zijn dat er grote hongersnood heerst en weinig valt op te bouwen. Vaak ook landen die recent nog door oorlog zijn verscheurd.

    In mijn post doelde ik op de dood van kinderen, kinderen zijn altijd onschuldig, en of de bevolking nu wel of niet iets op wil bouwen, het is schandalig hoe wij leven in de wetenschap dat er zo’n grote kindersterfte is, wereldwijd. Ik ben zelf meerdere keren in alle werelddelen behalve Antarctica geweest, ook diverse Afrikaanse landen bezocht. In arme landen gaat vaak de rijkdom naar een zeer selectief groepje, het is bijvoorbeeld als president van een Afrikaans land gemakkelijk alle rijkdom naar je toe te trekken. Wat vaak opvalt, over de hele wereld, is dat in landen waar men in onze ogen minder heeft toch gelukkiger is. Dit valt velen van ons op als we op vakantie zijn, en altijd nemen we ons voor om het dan zelf ook anders te gaan doen, maar dat lukt in de praktijk niet.

    Een belangrijk punt, is dat het niet aan ons is om te oordelen of andere landen er iets van gemaakt hebben. Ik deel de mening dat wij iets van ons Europa hebben gemaakt niet. Een individualistische samenleving met dagelijkse confrontatie met leugens en waar alles draait om geld. Het volk liegt zelfs tegen elkaar om maar zoveel mogelijk spullen aan de man te brengen. Waar een systeem wordt gepredikt van jongs af aan wat niet werkt en de hele wereld naar de kloten helpt. Dit noemen we democratie en welvaart, en willen we opdragen aan de rest van de wereld.

    Het idee om van dag tot dag te leven, als je voor vandaag genoeg gedaan hebt lekker met wat bekenden onder een boom gaan liggen, daar lachen wij om, maar de keerzijde, iedere dag met tegenzin gaan werken om rekeningen te betalen en troep te kunnen bemachtigen, is dat werkelijk beter?

    Vergeet overigens niet dat wij Europeanen alles hebben opgebouwd met gestolen goederen. We hebben hele volken zoals in Noord Amerika en Australië uitgeroeid, slavernij, goud diefstal etc. etc. De VOC mentaliteit. Dus ook het idee dat wij allemaal zo hard hebben gewerkt om iets op te bouwen slik ik niet. Het is ironisch dat we in het verleden een land hebben leeg geplunderd, nu hulp bieden als afkoop van schuldgevoel, en zo’n land dan ook nog willen vertellen hoe ze het moeten doen. En, de afgelopen twee eeuwen, hebben we iets minder kunnen stelen, toen zijn we gaan lenen. Altijd makkelijk om geld te lenen en dan te gaan roepen hoe goed je iets voor elkaar hebt gekregen.

    Wij zijn als Nederlands volk, met alle middelen en kennis die we bezitten, niet in staat om dingen in positieve zin te veranderen, ook al willen we dit wel. Hoe moeten bewoners van een derde wereld land, met de beperkte middelen die zij hebben dit wel realiseren?

    1. En nu worden landen zoals Afrika leeggeplunderd door Amerika en China en Europa gebruikt Afrika als vuilnisbak. En de lokale bevolking wordt van hun land verdreven.

 9. Een basisinkomen is echt wel iets anders dan gratis geld ronddelen via ambtelijke structuren wat een hap-snap-beleid geeft. Het zal mogelijk goed kunnen functioneren indien we massaal anders gaan denken en onze democratie echt willen hervormen. Zou een goed onderwerp zijn voor een brede maatschappelijke discussie.

  1. In principe komt het allemaal op hetzelfde neer. Iemand krijgt geld zonder er iets voor te hoeven doen. Of je het nu een toeslag, uitkering of basisinkomen noemt is niet relevant. Dat het terecht is dat het gebeurt is een zekerheid, en dat het beter is voor de maatschappij ook. Iedereen die in Nederland tegen uitkeringen en toeslagen is, wil zeker niet leven in dit zelfde land als dit soort dingen er niet zijn.

   Uiteindelijk is bijvoorbeeld het feit dat we in Nederland op dit moment nog maar 4% aan overheidsinkomsten genereren uit bedrijfsbelastingen, terwijl dat 10 jaar geleden nog 12% was, veel belangrijker. Daar draaien wij voor op, en ik denk dat dit ons persoonlijk meer geld kost dan wat toeslagen en misbruik van een uitkering.

   Wanneer je niet wilt participeren in het systeem waarin je leeft moet dit door iedereen worden gerespecteerd. Dat je dan niets zou krijgen is echter onzin.

   Wanneer je nu in NL wordt geboren deel je direct mee in de grote schuld die er is. Natuurlijk wordt je aan alle kanten gestimuleerd om zo hard mogelijk te werken, zogenaamd voor je eigen geluk, maar we weten inmiddels wel waarom dit in werkelijkheid zo gaat. Het heet niet voor niets loonslaaf. Vroeger werkten slaven voor kost en inwoning, nu voor loon. Komt uiteindelijk op hetzelfde neer, vrij zijn we in ieder geval niet. Simpelweg omdat we van jongs af aan gedwongen worden deel te nemen aan een mislukt systeem. En, we worden nog steeds tevreden gehouden met kraaltjes en glittertjes.

 10. Gratis geld bestaat niet.

  Dit is mi enkel weggelegd voor bankiers die lenen aan 0 tot 0,25% vd ECB. Al het andere geld (uitkeringen, subsidies, etc…) is herverdeling van geld door de overheid. En hoewel ik ook vragen stel waarom de ene zoveel krijgt terwijl de andere dan weer minder Kun je je eigen de vraag stellen of het in andere maatschappijen, waar men deze herverdeling niet kent, het zoveel beter is.
  Ik mag zeggen dat ik heel wat gereisd heb en in de meeste landen met weinig ‘gratis geld’ liep ik niet veilig over straat, was de werkeloosheid vele malen hoger, de gezondheidszorg minimaal tot onbestaande en de criminaliteit overal voelbaar. Maw was dat ook niet echt de hemel op aarde. Dit wil niet zeggen dat je vragen kunt stellen bij (de hoogte) al die uitkeringen.

  Mbt de werkloosheid geloof ik dat die nog verder zal toenemen en dit door het plafond van onze consumptie (de vergrijzing zal wellicht hier ook een riol in spelen) en de constante druk van het bedrijfsleven om hun organisaties verder te optimaliseren en hun productie op peil te houden met steeds minder mensen. Het is gewoon weg niet mogelijk dat je iedereen aan het werk houdt. Overigens is dit niet nieuw. Heb eens ergens gelezen dat als je de jaren 30 a 40 als voorbeeld zou nemen (de crisis jaren dus met mega werkeloosheid) dan zou de huidige werkeloosheid reeds hoger zijn alleen wordt eea nu op een andere manier berekent. Toen was er geen pensioen, zeer weinig ambtenaren en ook allerlei andere groepen (50+, gehandicapten, etc….) werden tot het werklozenleger gerekend. Nu hebben we de taart opgedeeld en tellen we 50 plussers niet mee, gepensioneerden niet mee, etc… en hebben we een staatsapparaat die groter is dan 15% vd werkende bevolking….maw als je dezelfde rekenmethode zou toepassen als in de jaren 30/40 dan hebben we nu een hoger werkeloosheidspercentage dan vroeger.
  De tendens naar minder werk komt door optimalisatie en dit zal nooit stoppen maw werk voor iedereen is een utopie en het gratis geld is mi een herverdeling vd middelen die noodzakelijk is om in een beschaafd land als het onze te kunnen blijven wonen.

 11. ik plak het maar onder dit bericht. Je leest steeds meer berichten over het saboteren van Bitcoin, dus vermogen hierin onderbrengen lijkt weinig zinvol, vandaag in het ad, verder zijn de laatste tijd veel van dit type berichten over bitcoin in de media, goud en zilverprijs manipuleren, bitcoin kapot maken http://www.ad.nl/ad/nl/5597/Economie/article/detail/3603195/2014/02/25/Grootste-bitcoinbeurs-Mt-Gox-offline-gehaald.dhtml
  edelmetaal, vastgoed en aandelen in landen buiten de vs en eu lijken een betere haven

 12. Om te weten of constructies zoals het basisinkomen of inkomensherverdeling kunnen werken, moet je eerst weten waarom geld bestaat en de relatie tussen geld en productie.
  Vergeet de aard van de mens zelf niet. De mens bezit alle positieve en negatieve kanten, die in elk systeem tot uiting zullen komen.
  Een systeem dat rekening houdt met de karaktertrekken van de mens, zal overleven. Systemen die hier geen rekening meerhouden, hoe moreel en ethisch deze ook mogen zijn, zal onherroepelijk falen.

 13. Waarom bestaat geld?
  Geld is ontstaan omdat ruilen van goederen met andere nogal lastig is. Hoeveel kippen moet je voor koe geven? Hoe waarder je het talent van een leraar of een soldaat? Als je een huis wilt hebben, zul je toch heel veel koeien moeten sparen. Het eerste probleem is dus de waardebepaling en het waarde moment. De koper en verkoper bepalen op het moment van een transactie de waarde van de koe. Bij overdracht van de koe zal er ook een waarde in geld overgedragen worden.
  De verkoper heeft als voordeel dat hij een papiertje krijgt, en dit veel makkelijker te beheren is, dan bijvoorbeeld 100 kippen ontvangen, die je daarna ook nog moet voeden en gezond houden.
  Geld is nu een ruilmiddel, een tussen station tussen goederen en diensten. Geld ontleent zijn waarde aan de waarde van de goederen en diensten. Geld op zichzelf heeft geen waarde.
  Geld bezit ook een tweede functie namelijk, als voorraadmiddel. Je kunt geld sparen, op zij leggen, zodat je over een paar jaar bijvoorbeeld een opleiding kunt volgen of een auto kopen. Hart lijkt mij nogal lastig om een voorraad kippen aan te leggen. Het lijkt mij nogal lastig om een auto te kopen en dan de verkoper 10.000 kippen geven.
  Basisinkomen zou inhouden dat je mensen geld geeft. Echter, er is geen tegenprestatie, dus deze transactie heeft geen waarde. Het is erger. Want de waarde van de geproduceerde goederen en diensten ligt bij iemand anders. Om iemand 1000 euro te geven, die bijvoorbeeld niet werkt, betekent dat iemand anders een deel van zijn waarde moet opofferen, zonder dat deze er iets voor terug ziet. Misschien een goed gevoel of morele emotie, maar dat kun je niet eten.
  Binnen ons handelssysteem is er een ijzeren regel,
  Geldhoeveelheid maal omloopsnelheid van geld is gelijk aan alle geproduceerde goederen en diensten. Als je oorzaak en gevolg uit elkaar trekt, creëer je ellende.
  Mocht je nu nog denken dat je met geld alleen, welvaart maakt, stel ik voor dat je iedereen een kopieerapparaat geeft. Dan kan iedereen zijn eigen geld maken en uitgeven. Dit doet de overheid namelijk ook, alleen zij doen het wat officiëler.

 14. dit is een zorgwekkend bericht, ik kwam het tegen op de twitter van Middelkoop.

  in de tweede helft van 2014 wordt een nieuwe QE verwacht in de EU
  “the European Central Bank will this year take the plunge and start printing money”

  http://blogs.reuters.com/macroscope/2014/02/26/ecb-to-take-the-qe-plunge-this-year-finally/

  het betekend dat het economisch helemaal niet goed gaan en dat de verhouding tussen wisselkoers van de euro/dollar veranderd. hierdoor wordt het kopen van grondstoffen door de EU duurder. (benzine wordt weer duurder aan de pomp) devaluatie van de euro.

  ik vermoed dat deze nieuwe golf van ellende pas wordt ingezet na de Europese verkiezingen

  1. nog een toevoeging, ik heb al lang het idee dat de ecb er is om een constante inflatie te creeren van op papier 3% (praktijk/werkelijkheid 5%)
   om het staatsschulden model aan de gang te houden, met een lagere inflatie werkt het ponzi spel niet meer, met een hogere werkt ook niet, vanwege chaos in de economie

   1. Dat klopt jaren tachtig,

    In een goed lopende economie zal de waarde van geld gelijk blijven, of hoger worden, dus krijg je eerder deflatie dan inflatie. Simpelweg omdat alles steeds efficiënter wordt. Tijdens een crisis krijg je ook deflatie, er wordt immers minder geld geleend, men houd de hand op de knip dus worden producten goedkoper om toch iets te kunnen verkopen. Deflatie zou dus nu een natuurlijk effect moeten zijn, en zou ook beter zijn voor het volk.

    Maar toch wordt inflatie gecreëerd, al honderd jaar, zelfs in crisistijd. Hoe? Kredieten en QE, dat laatste is niets anders dan geld uitlenen/rondpompen zodat inflatie wordt gecreëerd, heeft niets met stimulatie van de economie te maken maar met stimulatie van kredieten. Om het huidige systeem op gang te houden MOET er geld geleend worden.

    We laten ons al heel lang foppen door geldontwaarding te accepteren terwijl het in feite nergens op slaat. Deflatie zou kunnen worden gecompenseerd doordat er meer geld in omloop komt vanwege bevolkingsgroei, maar dan zou de waarde gelijk kunnen blijven. Dat was het grote voordeel van goud, de voorraad van goud zou ieder jaar met een paar procent toenemen wat de groei van de bevolking zou compenseren, en de waarde van goud blijft gelijk of stijgt door efficiency. Helaas heeft men dit tegengehouden. Ik snap zelf niet waarom iedereen blijft roepen dat inflatie goed/nodig is, en dat het positief is voor schulden, omdat deze minder waard worden. Absolute onzin, weer iets wat men de massa heeft wijsgemaakt.

    inflatie=ponzi scheme en inherent aan ons verdorven valuta systeem.

    Staatschulden zijn ideaal voor dit systeem, overheden kunnen niet meer zonder geld lenen, ze moeten zelfs extra geld lenen om rente te kunnen betalen, een never ending story, alleen daarmee is men al bijna zeker van een lichte inflatie.

    Als alle schulden op aarde worden afbetaald is er nog 3% over van al de gehele geldvoorraad. Zou betekenen dat we hyper deflatie zouden krijgen. Het beste wat ons kan overkomen, helaas wordt ons aan alle kanten gezegd dat we geld moeten blijven lenen, zogenaamd omdat het goed is voor de economie, terwijl we hiermee ons eigen graf graven, op ieder gebied.

 15. Beste Hart,
  Dat geld is ontstaan vanwege de redenen die jij aangeeft is het basisschool principe. Misschien heb je het zo geleerd, maar de werkelijkheid ligt net iets anders.

  Bovendien heeft de discussie mbt gratis geld, basisinkomen etc. niets te maken met het ontstaan van geld of de functies ervan. Dat in het systeem waarin wij leven het verstrekken van geld (hoe je het ook wilt noemen) positieve invloed heeft op veel maatschappelijke zaken is bewezen, dat het een goede zaak is, is een feit. De onderzoeken die hier naar gedaan zijn in de praktijk wijzen dit allen uit.

  Wat betreft het kopiëren van geld, helaas doet de overheid niet aan geld creatie, maar doen banken dat. En het is idd een raar feit, dat als jij geld produceert uit het niets, dit valsemunterij wordt genoemd, maar als een (centrale)bank dit doet het als legaal wordt gezien. Het is te absurd voor woorden dat we dit blijven accepteren.

 16. Wie de geldcreatie in handen heeft, bepaalt de spelregels die iedereen moet volgen. Of dit nu bij de overheid ligt (ECB = eigendom van de overheden) of banken (private markt) ligt, maakt dan weinig uit. Zelfs als de banken de geldcreatie in handen hebben, kan de overheid via wetten de banken reguleren of zelfs aansturen!!
  Geldcreatie kan het beste in de vrije markt tot stand komen. De prijs van geld wordt dan bepaald door vraag en aanbod van geld. Er is dan geen wetgeving meer, die iets kan afdwingen.
  Het vreemde is dat maar weinig mensen de vrije markt als een oplossing willen accepteren. Maar ook geldcreatie via de overheid of banken is ook niemand blij mee.
  Ik probeer dan ook uit te leggen, dat je of de taak neerlegt bij de publieke sector (overheid en haar instituties) of de private sector (de markt dus, met o.a. de banken). Andere sectoren zijn er niet.
  Veel mensen denken dat geld een op zich zelf staand onderwerp is, maar dat is toch niet correct. Zonder de productie van goederen en diensten is geld helemaal niets waard. De vergelijking die ik opgegeven heb is oud maar nog steeds correct:
  omloopsnelheid geld * geldhoeveelheid = productie van goederen en diensten.
  Deze vergelijking geldt ook voor u en mij. Alle tijd, kennis en kunde die via werken ingezet wordt, wordt omgezet in geld. Zodat ik op mijn beurt goederen en diensten kan kopen van andere mensen.
  De oorzaak en gevolg van deze vergelijking openbreken is om ellende vragen.
  M.b.t. het basisinkomen: de dekking geschiedt op 2 manieren, of fiscaal of monetair.
  Fiscaal: de overheid bepaalt de hoogte van het basisinkomen en legt belastingen op om opbrengsten te hebben om het basisinkomen te betalen.
  Monetair: de overheid leent geld (van wie dan?) om het basisinkomen te betalen.
  Beide gevallen zal leiden tot een enorme staatsschuldopbouw.
  N.b.: ik heb nog einde aan de discussie gezien over de HOOGTE van het basisinkomen.
  Handel is en blijft een menselijke activiteit, maar verbaast mij altijd als de sociaal democraten over handel praten, het altijd over geld gaat en nooit over mensen. Ik ben benieuwd naar uw mening..

 17. Laten we duidelijk zijn over wie de geldcreatie en de spelregels mbt geld in handen hebben, dat zijn de centrale banken, met aan het hoofd de FED (=privaat) in Amerika, dit zijn geen overheidsbanken of overheidsorganisaties. Ook in de top van de ECB staan mensen aan het roer die bankenbelangen behartigen, niet de belangen van overheden of burgers. Bovendien is het private banken (=vrije markt) toegestaan geld te creëren. Dus banken reguleren het geld. Bijna alle centrale banken ter wereld zijn (gedeeltelijk) in private handen.

  Henk Poulsen, ex. Goldman Sachs, heeft een grote rol gespeeld in de banken bail out, natuurlijk stond hij in voor de banken en niet voor het volk. 80% Van het Amerikaanse volk was tegen redding van de banken, toch werd het plan doorgevoerd, is dat democratisch?

  Geldcreatie overlaten aan de vrije markt gebeurt dus in feite al, het zou beter zijn, als je een fiat-valuta systeem wilt hanteren, dit aan de (goede) overheid over te laten.

  Ik denk dat er heel veel mensen zijn die in het vrije markt systeem de oplossing zien. Sterker nog, we hebben op dit moment nog steeds een vrij marktsysteem, ook al wil je dit niet zien. Alles wat je nu om je heen ziet in het Westen is een gevolg van een vrije markt. Alle regulering, wetten e.d. leveren voor de grootste organisaties het meeste geld en macht op (=uitwerking van de vrije markt). We hebben alleen, voor een gedeelte, een sociaal systeem aan de top van de financiële wereld en de top van de grootste bedrijven, NIET voor burgers, ondanks dat je dat nog steeds denkt. Wanneer een bank of grote onderneming dreigt om te vallen wordt dit voorkomen met belastinggeld (=socialisme), wij betalen dus mee, wanneer deze organisaties heel veel geld verdienen delen wij hier niet in mee (=vrije markt, geen socialisme).

  We betalen als burger veel belasting, maar een klein gedeelte hiervan gaat terug naar het volk. Bedrijven, hoe groter ze worden, betalen in verhouding veel minder. Socialistisch? Waarom is Nederland voor mij geen belastingparadijs, maar zijn er hier wel veel brievenbusmaatschappijen? Bedrijven die hun winst doorsluizen naar belastingparadijzen. Mijn buurman die onterecht een toeslag en uitkering ontvangt, en ik maar werken, dat is veel erger. Dat verdomde socialisme ook.

  Zoals je in de bovenstaande reacties kunt lezen heiligt het uitdelen van geld maatschappelijke doelen. Daarmee denken wij in het Westen te leven in een sociaal democratisch systeem. In feite komt het uitdelen van geld neer op het volk zoet houden, en dat werkt. Wanneer geen geld wordt uitgedeeld komt er onrust, en valt het systeem uiteindelijk. Deel wat geld uit, bied entertainment en het volk denkt gelukkig te zijn. Het stelselmatig draineren van geld, van bovenaf, zodat de massa de druppels ontvangt is dus geen socialisme. Dit wordt alleen gedaan om slaven te laten werken zonder tegenstand, om uiteindelijk de rijken rijker te maken. Ook dit kun je in de economische statistieken duidelijk terugzien. Daarom is het ook zo dom als mensen de schuld geven aan uitkeringstrekkers, immigranten of aan socialisme, in werkelijkheid wordt je genaaid door iets heel anders.

  Hoe kunnen de rijken steeds rijker worden en de armen steeds armer? Hoe kan het verschil tussen rijk en arm groter worden? Hoe kan er steeds meer armoede komen op de wereld? Zou dit allen kunnen in een socialistisch systeem? Of hebben wij als volk toegestemd in de oneerlijke verdeling van geld? Volg het grote geld en je weet waar de schuldigen zijn.

  Een vrije markt, oftewel het recht van de sterkste, werkt maar tijdelijk zoals al vaker gezegd. Dit leid onvermijdelijk tot corruptie, oligarchie, lobbyen etc. Een vrije markt kan dus tot op bepaalde hoogte werken, maar dient altijd strikt gereguleerd te worden, en dan is het geen vrije markt meer.

  Dat geld of goud gemakkelijker is in handel dan goederen is inderdaad zo, alleen kan een dergelijk systeem onmogelijk goed werken wanneer een groep mensen de waarde kan bepalen, of het te manipuleren is. In de gehele menselijke geschiedenis waren geldsystemen onderhevig aan corruptie, ook het huidige. Misschien moeten we daar onze conclusies uit trekken, het werkt blijkbaar niet.

  Als je de betekenis van socialisme opzoekt, is dit wat we hier in NL hebben?
  “Socialisme is een politieke maatschappijvorm gebaseerd op gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en solidariteit, of de verzamelnaam voor een verscheidenheid aan politieke en ideologische stromingen die naar een dergelijke maatschappij streven. Kerngedachte binnen deze stromingen is dat het collectief, al dan niet belichaamd door de overheid/staat, de hoogste beslissingsbevoegdheid heeft over de verdeling van macht en goederen”.

  Of dit, Democratie?:
  “Democratie: In een democratie is de voltallige bevolking soeverein en is alle autoriteit gebaseerd op de (minstens theoretische) instemming van het volk. Deze bestuursvorm is gebaseerd op het menselijke gelijkheidsideaal.”

  Of dit? Plutocratie:
  “Een plutocratie is een bestuursvorm waarin de rijksten aan de macht zijn en de wetgeving voor grote groepen binnen een samenleving kunnen bepalen.”
  Misschien dit? Oligarchie:

  “Bij een oligarchie is de macht in handen van een kleine groep mensen. Deze mensen kunnen te onderscheiden zijn door onder andere hun koningschap, rijkdom, familiebanden, educatie of prestige.[1]”

  Kijk systeemkritisch naar de maatschappij in Europa en de V.S. en je komt zeker niet bij de bovenste 2 uit.

  Staatsschuld. Wat is schuld? Het is in ieder geval de bedoeling dat schulden nooit meer kunnen worden terugbetaald, we zitten al op dat punt. Dus hoeven we ons alleen maar af te vragen wie hier bij gebaat zijn.

  Ik ben het geheel met je eens dat je het ontstaan van geld moet kennen. Ik ben van mening dat iedereen zou moeten weten hoe het monetair systeem werkt. Wat misschien nog wel belangrijker is, is te weten hoe de wereld in elkaar zit. Richt je niet op de dingen die je worden verteld, maar op de dingen die niet worden verteld.

  Er wordt in algemene zin steeds minder over mensen gesproken, politiek is economie (geld), steeds minder maatschappelijk, en dat is een kwalijke ontwikkeling.

  1. Ik denk dat wij voor een groot gedeelte dezelfde gedachtegang hebben, maar op sommige onderdelen andere definities hanteren.
   Als het volgende niet correct is, kunt u mij corrigeren: u ziet de vrije markt als een verbond tussen overheid en grote bedrijven om de consument of de belastingbetaler uit te kleden. Democratie en socialisme kunnen onder deze condities niet bestaan omdat de overheid alleen maar de belangen van de bedrijven behartigd, en niet van de kiezers.

   1. De vrije markt resulteert inderdaad naar verloop van tijd in een soort van verbond. Politici worden gebruikt door het grootkapitaal, of ze het allemaal door hebben weet ik niet. Het uitkleden van de burgers is inherent aan zo’n werkend systeem. Politici beslissen alleen zelf over niet voor het bedrijfsleven relevante zaken.

    Je hebt volkomen gelijk door te zeggen dat democratie en socialisme onder deze omstandigheden niet kunnen bestaan in de vorm zoals ze bedoelt zijn.

    In essentie zijn de meeste staatsvormen of systemen goed, ook een vrije markt, ook communisme. Het gaat fout omdat er altijd mensen zijn die niet meer willen dan nodig (hetzij geld, hetzij macht).

    Een bezoeker van Biflatie.nl, Che, noemde niet deze corrupte politiek/bedrijfsleven, maar een heel belangrijk symptoom hiervan; de cyclische consumptie. En dat is iets wat we onszelf moeten aanrekenen, iets waar we zelf ook direct invloed op hebben. We weten namelijk allemaal dat een systeem waarin steeds meer geconsumeerd moet worden, en een steeds groter percentage dingen die we niet nodig hebben om te overleven, maar wel alleen kunnen overleven door dit te consumeren….dat is geen economisch systeem, en is ook altijd gedoemd te mislukken. Toch stoppen we niet met onszelf te verrijken met troep.

    We hebben waarschijnlijk een haast gelijke mening, het gebruik van andere definities en mss een andere invalshoek kunnen anders laten lijken.

    1. Nu begrijp ik jullie reacties. Wat door jullie beoordeeld wordt als een vrije markt, dat zie ik als een gereguleerde markt of een coöperatieve markt.

     1. De markt begint vrij, maar gedurende de tijd zal deze worden gereguleerd, mede door de vrije marktspelers zelf, en uiteindelijk heeft het grootkapitaal het meeste macht vanwege de invloed op de politiek. Veel regels komen namelijk vanuit de bedrijven zelf, niet vanuit de overheid.

      Jij wil terug naar een nulpunt voor een vrije mark? Dat zou in principe goed zijn, maar gezien de grootte van bepaalde spelers op de markt is dit niet meer mogelijk.

      In een vrije markt zouden we ook enigszins gelijke kansen moeten hebben, en dezelfde regels, maar dit is helaas al lang niet meer het geval.

      Dus, een vrije markt begint goed, maar leid tot oligarchie, en dat is wat je om je heen ziet. De gevolgen van een vrije markt. Met als resultaat een ultra vrije markt voor het grootkapitaal, en een sterk gereguleerd systeem voor de onderlaag. Eigenlijk heb je dus twee systemen door elkaar lopen. Maar het gereguleerde deel is niets anders dan gereguleerd door het grootkapitaal via de overheid.

      Dus we vinden hetzelfde, alleen kijk ik mss voornamelijk naar de top, en jij naar de laag eronder.

 18. Gratis geld bestaat niet, het geld word inderdaad gratis gestolen door de graaiende managers politici en de ongedekt geld uit lucht drukkers maar dat gaat allemaal ten koste van de zogenaamde middenklasse in de vorm van een steeds groter wordende staats en prive schulden last, een middenklasse die allang niet meer bestaat en gedevalueerd is tot lagere klasse.
  De ongelijheid is nog nooit zo groot geweest als vandaag de dag en het is dan ook alleen maar de vraag wanneer we hier toestanden als in Cyprus Italie Griekendland Spanje Portugal Ierland Frankrijk en Ukraine kunnen verwachten en dus wanneer de zaken compleet uit de hand gaan lopen,we gaan nog gewoon op precies dezelfde voet door zo niet erger dus wees gerust het is slechts een kwestie van tijd voordat de rapen echt helemaal gaar zijn.

 19. Hoe ik heb mijn gewenste Leningen van een betrouwbare en Trust Loan Company ([email protected])

  Hallo allemaal, Mijn naam is Ryan Fletcher, ik woon in Texas, Verenigde State, ben hier om te getuigen van de goedheid van de Heer, hoe hij maakt me heb mijn lening van Adrian Finance Firm {([email protected])} na geweest opgelicht Twee keer uit verschillende internationale lening kredietverstrekkers die beweerde dat kredietverstrekkers zijn hier in dit forum, ik dacht dat hun kredietverlening echt was en ik toegepast, maar ze nooit gaf me lening tot een vriend van mij me even aan de heer Alexander Adrian directeur van Adrian Finance Firm, die beloofde om mij te helpen met een lening van mijn verlangen en hij echt deed wat hij heeft beloofd, zonder enige vorm van vertraging, had ik twijfels, maar ik grijp nooit geloven. Ik had nooit gedacht dat er nog steeds betrouwbaar en echte lening kredietverstrekkers totdat ik ontmoette de heer Alexander Adrian, die me echt geholpen met een lening van $ 349,000.00 en veranderde mijn leven voor het beter. Ik weet dat er nog veel lening zoekers die er zijn, zoekt niet meer en contact opnemen met de godvrezende man voor een lening vandaag. De heer Alexander Adrian, zijn zorgzaam en begrip. als u behoefte heeft aan een dringende lening of wilt u financiering voor uw projecten snel en snel, dus voel je vrij om contact op te nemen de heer Alexander Adrian op zijn e-mailadres ([email protected]) of Tekst: +1 205-291-2541. Dit is het einde om uw financiële crises, Bedankt.

 20. Wij bieden lening tegen lage rente van 3%. Heb je een lening nodig? Ben je in een financiële crisis of heeft geld nodig om uw eigen bedrijf te starten? Heeft u lening nodig hebt om uw schuld te vereffenen of betalen van uw rekeningen of start een leuk bedrijf? Je hebt een lage credit score en je bent vinden het moeilijk om kapitaal lening te krijgen van lokale banken en andere financiële instellingen? Hier is uw kans om een lening te krijgen van onze organisatie. Wij bieden leningen aan particulieren voor de volgende doeleinden en nog veel meer. Persoonlijke Lening, Uitbreiding van het bedrijf, Business Start-up, Onderwijs, Consolidatie van de schuld, Hard Geld Lenen. Contacteer ons vandaag nog via e-mail: ([email protected]).

 21. De speculanten profiteren van gratis geld, maar de consument die tijdelijk of langer rood staat betaald het gelag met gemiddeld 14% rente betaling bij de bank.

  Hoe lang kunnen de banken en overheid de weerloze, verarmde burgers nog straffeloos blijven plunderen?

 22. Ik ben Jeff Chandler bij naam, ik wil dit medium gebruiken om te waarschuwen alle lening zoekers heel voorzichtig zijn, want er zijn oplichters everywhere.Few maanden geleden was ik financieel gespannen, en te wijten aan mijn wanhoop ik was opgelicht door verschillende online kredietverstrekkers. Ik had bijna verloren hoop, totdat een vriend van mij me een zeer betrouwbare geldschieter genaamd Rev. Ben Davies (A God vrezende man) die me lenen een lening van $ 65.000,00 onder 72 werkuren zonder stress genoemd. Ik leg het bedrijf per e-mail en alles wat ze vertelden mij was om niet meer te huilen omdat ik mijn lening in hun bedrijf zal krijgen en ook heb ik de juiste keuze gemaakt van contact met hen vulde ik de lening aanvraagformulier en ging met alles wat was gevraagd van mij en mijn schok kreeg ik de lening, en ik beloof om dit te delen, zonder dat hij het weet, als u behoefte heeft aan enige vorm van lening juist nu contact met hem opnemen via: [email protected], ik gebruik dit medium om alle lening zoekers vanwege de hel ik doorlopen in de handen van degenen frauduleuze lenders.He is een soort hart onder de riem te waarschuwen. ([email protected]).

 23. BETAALBARE lening aan te bieden zonder upfront kosten

  Hallo,

  Wat zijn uw financiële behoeften?
  We geven leningen van een minimum van $ 2.000,00 tot een maximum van $ 100,000,000.00 met comfortabele duur die varieert van 1 tot 30 jaar tegen een zeer gereduceerde rente van 3%.

  Heeft u een zakelijke lening nodig?
  Heeft u een persoonlijke lening nodig?
  Wilt u een auto te kopen?
  Wilt u herfinancieren?
  Heeft u een hypothecaire lening?

  Heeft u een enorme kapitaal nodig om te beginnen uw zakelijk voorstel of uitbreiding? Heb je verloren hoop en je denkt dat er geen uitweg, en uw financiële lasten blijft nog steeds?
  Aarzel dan niet om contact met ons op voor eventuele zakelijke samenwerking

  Neem contact met ons op via e-mail: [email protected] https://uploads.disquscdn.com/images/5667b49b3dea69863c062e9c2db269d9d54f4bae5dff34433f1c31dc4010122c.jpg

 24. Onze diensten omvatten de volgende:

  Schuldconsolidatie

  Tweede Hypotheek

  Bedrijfsleningen

  Persoonlijke leningen

  Internationale leningen

  Lening voor elk soort

  Familie lening

  ENZ

  Geen sociale zekerheid en geen credit check, 100% Garantie. Al wat u hoeft te doen is, laat ons weten wat u precies wilt en we zullen zeker uw droom uitkomen. (KELVIN SMITH FONDS). Zegt JA wanneer je banken nee zeggen. Ten slotte financieren wij kleine schuldenlening, intermediairs, kleinschalige financiële instellingen voor onbeperkte kapitaal. Voor nadere details om te gaan over het verkrijgen van een lening contacteer ons, Reageer meteen op deze email: [email protected]

 25. Mijn naam is Anthony Albert uit Verenigde Staten. Ik wil Ben Davies Company bedanken die mij heeft geholpen om een lening te krijgen. Ik heb de afgelopen drie maanden op zoek gegaan naar een lening om mijn schulden af te lossen, iedereen probeerde me van mijn geld te betwisten tot ik eindelijk Ben Davies Loan Service ontmoette. Dit bedrijf kon me een lening van 33.000 dollar geven. Hij kan u ook helpen. Hij heeft ook andere collega’s van mij geholpen. Als u enige financiële hulp nodig hebt, neem dan contact op met zijn God verzonden bedrijf via email 🙁 [email protected]) Ik geloof dat hij u kan helpen. Het bedrijf is vriendelijk van harte.
  .,

 26. Hallo…

  Wij zijn een Christelijke Organisatie gevormd om mensen te helpen in hulpbehoeften, zoals financiële hulp. Dus als u door financiële moeilijkheden gaat of bent u in een financieel puinhoop, en u heeft geld nodig om uw eigen bedrijf te starten, of heeft u een lening nodig Uw schuld vereffen of uw rekeningen afrekenen, een fijn bedrijf starten of het moeilijk vinden om een ​​kapitaallening te verkrijgen van lokale banken, contacteer ons vandaag via e-mail [email protected] voor de bijbel zegt “” Lukas 11:10 Iedereen die Vraagt ​​ontvangt; Hij die zoekt, vindt; En voor hem die klopt, zal de deur geopend worden. “Laat deze gelegenheid niet doorgeven doordat Jezus hetzelfde is, gisteren, vandaag en voor altijd meer. Dit is voor een serieuze geest en God die mensen bevreest.

  BELANGRIJKE INFORMATIE.
  Jullie namen…………….
  Jouw land…………
  Jouw staat……………
  Uw stad…………….
  Jouw adres …………….
  Je beroep …………..
  Uw burgerlijke staat ………
  Leeftijd………………….
  Seks…………………….
  Telefoonnummer……………
  Benodigde leningsbedrag …………..
  Lening Duur …………
  Maandinkomen. …………..
  Volgende Van Kin ……………..
  Doel van de lening……………….
  Heb je eerder toegepast …………

  Bedankt voor uw begrip van uw contact als we wachten

  vriendelijke groeten
  Beheer
  E-mail: [email protected]

 27. Hallo Mevrouw / Meneer
  ,
  E-mail: [email protected]
  Ik doe een beroep op alle mensen die behoefte hebben aan financiering voor
  express hen dat ik geld lenen 2000 € à 5.000.000 € om geloofwaardig te
  elke persoon die in staat van
  terugbetalen met rente tegen het tarief van 2% per jaar, en voor perioden variërend van 1 tot
  35 jaar, afhankelijk van de benodigde hoeveelheid. Ik doe in de volgende gebieden:
  – Bereid de financiële
  – Hypotheek
  – Investeringen lening
  Auto lening
  – Consolidatie van de schuld
  – Aflossing van het krediet
  – Persoonlijke lening
  – U bent in het archief
  U geplakt bent, verboden bank en je hoeft niet de gunst van
  banken of kun je beter een project en moet de financiering, slecht
  credit-bestand of geld nodig om rekeningen te betalen, fonds
  investeren op de bedrijven.
  Wij zijn in staat om te voldoen aan mijn klanten binnen 48 uur
  de ontvangst van uw aanvraag voor een krediet goed geformuleerd. Als je echt
  geld nodig om deze lening in goede staat Neem dan contact met me snel
  vandaag de dag om uw lening.
  E-mail: [email protected]
  PS / maar niet ernstig zich onthouden.
  Dus, ik ben benieuwd naar uw verzoeken.
  https://uploads.disquscdn.com/images/dd0006b1e2aa6122a21eee7ed813ced5d7d426402d5624f75615b95fe0cb3e27.jpg

 28. mij zin voor tantième mijn getuigenis over hoe ik mijn lege ATM-kaart die verandering hebben mijn leven vandaag. Ik was eens leven op straat waar door dingen waren zo moeilijk voor mij, zelfs om te betalen mijn rekeningen was erg moeilijk voor me ik moet parkeren uit mijn appartement en beginnen met het slapen op de straat van Vegas. Ik probeerde alles wat die ik doen kon om een baan te krijgen maar alles ging tevergeefs, want ik van de zwarte kant van Amerika was. dus heb ik besloten om door te bladeren op mijn telefoon voor banen online waar ik heb een advertentie op Hackers reclame een lege PIN die kan worden gebruikt voor het kappen van een ATM-Machine over de hele wereld, ik had nooit gedacht dat dit zou echte omdat de meeste advertentie op het internet zijn gebaseerd op fraude, dus heb ik besloten om dit een proberen en kijken waar het mij leiden zal als het kan het veranderen van mijn leven voor goed. Ik contact opgenomen met deze hackers en zij vertelden me zij zijn uit Australië en ook zij hebben tak over de hele wereld waarin ze in ontwikkelingslanden er ATM-kaarten gebruiken, dit is echt en niet een oplichterij die het me helpen. om het verhaal kort deze mannen die waren geeks en ook deskundigen bij ATM hebben reparaties, programmering en uitvoering die mij geleerd verschillende tips en trucs over breken in een ATM-Machine met een lege ATM card.i toegepast voor het lege ATM card en het was bij mij heeft afgeleverd binnen de 3 dagen en ik deed zoals ik werd verteld en vandaag mijn leven verandering van een straat wandelaar naar mijn huis , er is geen GELDAUTOMATEN deze lege ATM CARD kunnen doordringen in het omdat het zijn geprogrammeerd met verschillende tools en software, voordat het zal worden naar u verzenden. mijn leven heb echt verandering en ik wil delen dit aan de wereld, ik weet dat dit is illegaal maar ook een slimme manier van leven groot omdat de regering ons kan het niet helpen, dus we moeten ons zelf te helpen. Als u wilt dat deze lege ATM CARD wil ik u om e-mail [email protected] voor hulp.

 29. Heb je een lening nodig? Wil je de rekeningen betalen?
  Wilt u uw bedrijf uitbreiden? Alles wat je nodig hebt
  doen is contact
  ons voor meer informatie over hoe
  Hoe te beginnen, en jij
  krijg een lening
  verlangen.
  Deze aanbieding staat open voor iedereen, dat zij
  kan te zijner tijd terugkeren.
  Houd er rekening mee dat de deadline voor de terugbetaling van
  contractueel en
  personeel in rentevoet
  3%. U moet ons informeren over het exacte bedrag van de lening
  het gevraagde
  Daarom, om ons in staat te stellen om u te voorzien van
  met kredietvoorwaarden. Als
  U bent geïnteresseerd in het verkrijgen van krediet van onze

  vul een kort AANVRAAGFORMULIER in
  hieronder weergegeven
  Creditaanvraagformulier {online}
  1) Naam … … … … … ….
  2) Land … … … … ….
  3) Beroep … … … ….
  4) Burgerlijke staat ………
  5) Telefoonnummer … … … … ….
  6) Maandelijks inkomen … … … …
  7) Аge …………………
  8) Doel van de lening … … … ….
  9) Leningstoepassingen … … … … ….
  10) erkenning voor … … … … … …
  E-mail: [email protected]
  Dank je
  Mr. Henry Frank

 30. I have direct providers of Fresh Cut BG, SBLC which are specifically for lease. Our bank instrument can be engaged in PPP Trading, Discounting, Signature Project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, Construction of Dams, Bridges , Real Estate and all kind of projects.

  If you have need for corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF ,we fund 100% of the face value of the financial instrument.

  Management.

  David Pedretti

  Email: [email protected]

  #BG #SBLC #FINANCIALSERVICE #FINANCE #REALESTATE #OILANDGAS #CONSULTANTS #PROJECTFINANCE #MANAGEMENT #BANKINGINSTRUMENT #petroleum #bank #energyindustry #energy #offshore #oil #gas #funding #business #startups #investment #funds #investors #investments #venturecapital #projects #aviation #trading #construction #project #investing #projectmanagement #projectmanager #uae #dubai #malaysia #agriculture #middleeast #mining

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: