Gratis geld helpt de economie helemaal niet

51

Als vervolg op mijn vorige artikel “Cijfers over economie meer dan bemoedigend,” wil ik aansluitend wat uitgebreider ingaan op mijn opmerking over de “Gratis-geld-injectie voor EU-burger.” De (bijna) gratis geld stimuleringspolitiek van de centrale banken (vooral de FED en de ECB) in de vorm van de laagste rente sinds mensenheugenis en de opkoopprogramma’s van slechte leningen kent geen uitwerking naar de reële economie. Het kapitaal blijft hangen in het circuit van de financiële markten. Kijk naar de beurskoersen. Alleen het zogenaamde grootkapitaal profiteert van de stimuleringen.

gratis geld

Daar heeft de burger, die onderaan de keten van de geldstroom hangt, dus geen moer aan. Het kleingeld wordt aangetrokken door het grootgeld. Het fenomeen van de aanzuigende werking van het grootkapitaal. Om ook de man in de straat een redelijk bestaansniveau te garanderen zou men het geld uit de grote pakhuizen van de FED en ECB beter uit kunnen strooien boven de armlastige woonwijken van de grote steden, zou je denken. Dan wordt het maximaal uitgegeven in de economie en heeft iedereen in de nabije maatschappelijke en economische keten er wat aan. Zolang het duurt natuurlijk, want wanneer de geldkraan wordt dichtgedraaid, dan stopt het feestje vanzelf.

Prikkel van beter belonen voor beter presteren

Er kleeft dus een groot bezwaar aan het uitdelen van gratis geld. Wanneer het geld gratis is hoeven we niet meer te werken. Dat is ieders droom van een geldboompje in de tuin. Een mooi bijvoorbeeld hiervan zijn alle inkomensafhankelijke toeslagen en subsidies die worden verdeeld in Nederland over de burgers met een laag inkomen. Heb je een inkomen in de vorm van een uitkering, maar krijg je wel toeslagen, dan is de prikkel om iets meer inkomen te verwerven door werk te aanvaarden niet direct aanwezig. Je krijgt bij een hoger inkomen minder toeslagen. Dat geeft een remmend effect bij het oplossen van de werkloosheid. Het belonen zonder geleverde prestatie is sowieso slecht voor een economie. De prikkel van beter belonen voor beter presteren is een onmisbare grondpeiler voor de economie van een land die wil meetellen op deze aardkloot. Het uitdelen van gratis geld heeft een negatieve uitwerking voor een maatschappij waarin menselijke arbeidsinzet beloond behoort te worden voor de verrichte inspanning. Het slapend rijk worden bestaat alleen in sprookjesland.

Meer verdienen gaat ten koste van de toeslagen

Het wordt tijd dat onze politiek eens wakker wordt en het systeem van gratis geld uitdelen in de vorm van subsidies en toeslagen onder de loep gaat nemen. Het nivelleren van de inkomens in Nederland is naar mijn idee veel te ver doorgeschoten. De inkomenspolitiek van de linkse partijen in ons land is teveel naar binnen gericht en wil voor soms kleine inkomensverschillen een oplossing bedenken in de vorm van gratis geld. Deze vorm van politiek bedrijven is totaal achterhaald. Vooral in een tijd dat meer dan de helft van de bevolking niet deelneemt in het arbeidsproces. Het verkleinen van inkomensverschillen haalt de prikkel weg om één stap verder te zetten dan de buurman met z’n uitkering die lekker in de stoel blijft hangen, want zijn eurootjes komen wel binnen door een paar muisklikjes op de website van de Belastingdienst/Toeslagen. Niet teveel inkomen verdienen met werken, want dat gaat ten koste van je toeslagen. Onze natie gaat vastlopen op de enorme ronddraaiende improductieve geldstroom van gratis geld naar de slimsten in de onderlaag. Welke politicus durft het aan om al die miljarden aan toeslagen om te zetten naar investeringen en innovatie van onze vastgelopen maakindustrie. Met z’n allen weer eerlijk geld verdienen met eerlijke arbeid op een eerlijke ongesubsidieerde markt met een eerlijke maatschappelijke ladder met een beetje meer loon voor diegenen die meer presteren of wat langer studeren. Het aloude principe van: “eerlijk zullen we alles delen, en ik een beetje meer dan jij”, mogen we niet loslaten in een maatschappij waar de beloning voor een geleverde prestatie deel behoort uit te maken van een goed gestroomlijnde economie waar de welvaart op een juiste manier wordt verdeeld via de arbeidsprestatie.

Alleen sociale diensten voor de minima

Let wel, de uitkeringsgenieters op het sociaal minimum moeten recht kunnen doen gelden op een aanvaardbaar sociaal leven. Hiervoor kunnen de direct betrokken gemeenten met hun sociale diensten zich inzetten door het verstrekken van tegemoetkomingen en voorzieningen aan ingezetenen die aantonen dat ze het dringend nodig hebben. De toeslagen-mallemolen van de Rijksoverheid staat op te grote afstand van de burger en keert doorgaans miljarden teveel uit. Gemeenten hebben balies waar burgers terecht kunnen met hun problemen en staan als zodanig dichter bij hun ingezetenen dan de Rijksoverheid. De carrousel van toeslagen via de Belastingdienst is een achterhaald miljarden verslindend vehikel. Dat moet toch echt anders. Hevel de toeslagenmiljarden over naar de Gemeenten. Beste staatssecretaris, Eric Wiebes, indien u mijn voorstel leest, dan kunt u scoren door de hele toeslagen-mikmak over de heg te gooien bij de buren, de gemeentelijke overheid.

world index beurs

Beurzen profiteren van gratis geld

De huidige gratis-geld-politiek van centrale banken in samenwerking met noodlijdende overheden heeft een verlammend effect op onze economie. Via welke bevolkingslaag je het ook de economie in schuift, het maakt niet uit. Gratis geld wordt verbrast buiten de keten van werken voor geld en heeft alleen een tijdelijk oplevend effect op de nabije omgeving. Kijk naar de opleving op de aandelenmarkten ten gevolge van de uitstrooiing van het geld van de FED en ECB. Alleen de beurzen profiteerden omdat grote beleggers en hedgefondsen voor een hele lage rente grote sommen geld konden lenen op de kapitaalmarkten en vervolgens een hoger rendement via dividend en hogere koersen konden incasseren. Puur winstbejag in de vorm van speculatie. In feite worden enorme sommen (gratis) geld meedogenloos in die enorme bedenkelijke en onzekere mallemolen geknikkerd en is het wachten op het moment dat het fout gaat. Dat moment zal niet lang meer kunnen duren, want er stappen na het behalen van zulke goeie resultaten steeds meer mensen op die carrousel; voornamelijk particuliere beleggers die een graantje willen meepikken. Die carrousel gaat binnen afzienbare tijd vanzelf piepen en kraken door de enorme overbelasting en begeeft het op een zeker moment met alle schade en schande wat er bij hoort.

Het Grootkapitaal heeft een enorme zeepbel opgeblazen

De particuliere beleggers worden nu volop gelokt door diverse beleggingsfondsen. Volgens de echte insiders is dat vaak een moment dat het druk wordt op de kermis en de mallemolens tot het uiterste getest gaan worden. Als iedereen is ingestapt en de oliespuit van de FED en de ECB door het vele gebruik is leeg geraakt zal het complete mechanisme krakend tot stilstand komen. Door de gratis-geld-politiek is het knap spannend geworden op de beurzen. Het grote geld heeft een enorme zeepbel opgeblazen die ieder moment kan gaan knappen. Het zal de straf zijn voor het grote gokken met gratis geld. Er is verzuimd om te investeren en er is verzuimd om de enorme schuld af te lossen. Dat is vragen om moeilijkheden. De burgers krijgen te maken met forse bezuinigingen en het grootkapitaal heeft vrij spel. Een enorme scheuring dreigt. Een disharmonie van ongekende omvang. We zien het gebeuren en kijken er naar. Lieve kijkers van shownieuws, wordt wakker en komt het zien, er komt een spannende film op net 1 met de bloedstollende titel: “The Crashing Bubbles…”

Gerrit Welbergen