Griekenland niet failliet maar U wel

29

De net 70 jaar geworden Wolfgang Schäuble, reageerde als een duvel uit een doosje toen een Zweedse minister aangaf dat het met Griekenland niet goed zou aflopen. “Griechenland bleibt in der Euro-Zone, da gebe es nichts zu diskutieren und ich erwarte keine Staatspleite Griechenlands.” Zo nu weten we het definitief. Griekenland kan en mag niet failliet. Zal koste wat het kost gered worden ook al vraagt dat vele honderden miljarden of meer.

Bedrijven en particulieren

Heel anders gaat het er momenteel aan toe met duizenden bedrijven en particulieren in ons gewone Nederlandje. Hier staan geen redders klaar met enkele tientallen duizenden euro’s, is er geen enkele hulp van de EU, de ECB of het IMF. Het gaat immers maar om “kleine bedragen” en om gewone mensen of  bedrijven.

In het 3e kwartaal 2012 zijn er 2084 bedrijven failliet gegaan. Een groot deel daarvan bestond uit eenmanszaken of vennootschappen, waardoor men bij een faillissement persoonlijk aansprakelijk is met het volledige hebben en houden. Ook heel wat gewone particulieren raken steeds vaker werkloos met als gevolg een directe financiële terugval. In het geval men huizenbezitter is, met een flinke hypotheek, geeft dit al snel problemen. Voor mensen die lange tijd zonder werk blijven is de kans groot dat men uiteindelijk in de bijstand gaat komen en dan is het drama helemaal niet meer te overzien.

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

In het geval u als particulier terecht gekomen bent in een uitzichtloze situatie wat betreft uw schulden, is er een bepaalde gevallen en onder veel voorwaarden soms een schuldsanering mogelijk. U snapt vast wel dat alle bezit vooraf verkocht moet zijn (Huis, auto en andere zaken van waarde). Daarna wordt het drie jaar van een absoluut minimum rondkomen, waarbij u en uw eventuele partner geacht worden fulltime te werken ongeacht kinderen of wat dan ook. Blijft u gedurende die drie jaar aan álle voorwaarden voldoen dan worden de overblijvende schulden kwijtgescholden en kunt u met een schone lei beginnen.

Vergelijk met Griekenland, Spanje of de banken

Uit de artikeltekst blijkt dat u als gewone simpele persoon veel harder wordt aangepakt als bijvoorbeeld de banken en landen als Griekenland of Spanje. Laatstgenoemde hebben zodanig hoge schulden opgebouwd dat bij niet betalen het hele systeem van financiering van staten en of bedrijven in het gevaar kan komen. Zij hebben dus macht, kunnen dreigen met de ondergang van Europa, van het geldsysteem of nog erger van de westerse wereld, als ze niet worden geholpen.

Geen EU-land failliet!

Op basis van alles wat tot nu toe is gebeurd mogen we dan ook wel stellen dat  duidelijk is dat er geen enkel land in de EU failliet mag gaan volgens de huidige machthebbers. Het gevolg daarvan is duidelijk. Alle hulp, in welke vorm dan ook, zal uiteindelijk door ons burgers betaald moeten worden. In aanmerkingen komen directe belastingen, inflatie, importheffingen, betaling van eigen bijdragen voor van alles en nog wat en meer.

Onzekerheid blijft troef

Hoewel de machthebbers inmiddels wat sussende geluidjes laten horen is de economische situatie nog steeds hoogst onzeker. We kunnen nu al op al onze vingers natellen dat de economische groei in Nederland het komende jaar flink zal tegenvallen als de tot nu toe ingeslagen weg van lastenverhoging wordt voortgezet.

Ten slotte: Blijf opletten wat de lastenverhogingen betreft. Politici hebben ontdekt dat marketing ook in de politiek goed dienst kan gaan doen. We hebben nu al een sociaal leenstelsel voor studenten. Nu nog een sociale ondersteuning van de huisarts, het ziekenhuis, de apotheker, de gemeente en verder. Lang leve sociaal.

Over de auteur

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie. Ook nieuws over bitcoin & cryptocurrencies, de huizenmarkt, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie