Groeiend contrast tussen arm en rijk verergert recessie

In een eerder artikel heb ik beschreven dat de middenklasse wordt uitgekleed door diverse oorzaken. Eén oorzaak had ik daarbij nog niet genoemd, maar deze is waarschijnlijk wel degelijk van belang. U zult het straks begrijpen. De middenklasse is de grootste en daarom de belangrijkste groepering van onze bevolking. Mensen die door het hebben van een vaste baan of door het voeren van een winstgevende onderneming in staat zijn om naast hun vaste maandelijkse lasten nog een bedrag uit te geven aan (luxe) artikelen en diensten. De middenklasse is de groep die de economie draaiende weten te houden, maar is tevens de melkkoe van de overheid.

dagobert

De rijken worden rijker en de armen worden armer

Door de invloedrijke werking van de macht van het grootkapitaal zie je dat veel van het geld wat in omloop is in onze economie, zich langzaam verplaatst naar de bankrekeningen van de superrijken. Dit komt voornamelijk doordat veel van deze doelgroep eigenaar zijn of deelnemen in bedrijven waarvan de winsten, of rechtstreeks of via dividenden, toevloeien naar de zakken van de rijken. De kreet “de Rijken worden rijker en de Armen worden armer” is de laatste jaren een vaak gebruikt statement. Niet geheel onterecht. Allemaal het gevolg van de aanzuigende werking van de macht van het grootkapitaal. Dit proces voltrekt zich al jaren en is in de wereld van het kapitalisme een niet te stoppen proces. Ben je eenmaal rijk dan voel je dat je door steeds rijker te worden meer invloed en macht gaat krijgen en ga je die automatisch gebruiken. Een bekend verschijnsel in een wereld met een vrije markteconomie waarin iedereen zoveel mag verdienen als waar deze toe in staat is. Als hij z’n belastingcentjes maar betaalt. Maar daar wringt ‘m nou juist de schoen. Als je stinkend rijk bent, en daardoor macht kunt uitoefenen, dan zul je proberen het geld en de macht gebruiken om de beste adviseurs in te huren die er voor zorgen dat je zo weinig mogelijk belasting hoeft te betalen. Soms koop je een lokale politicus om of voer je een lobby uit in de landelijke politiek door wat centjes in een partijkas te storten van die partij die voor jou de meest gunstigste fiscale regels in wetten vastlegt. Of gewoon goeie vriendjes worden met een handige politicus, wat normaal is in de Zuid-Europese landen. Kortom, geld maakt geld, maar geld maakt ook macht.

Kleingeld stroomt naar grootgeld

De magnetische aantrekkingskracht van ‘kleingeld’ naar ‘grootgeld’ heeft tot gevolg dat het aantal superrijken alsmaar toeneemt. Het aantal superrijken in NL is het laatste jaar met 85% gegroeid naar 1300 met een gezamenlijk kapitaal van 175 miljard.  Dit betekent dat het vermogen per superrijke gemiddeld een goeie 134 miljoen euro bedraagt. Het zou voor onze economie beter zijn dat dit geld circuleerde onder de middenklasse, dan werd het tenminste nog uitgegeven. Maar teveel vermogen bij een enkeling betekent dat het geld voor het grootste deel wordt belegd en daardoor niet in onze maatschappij, de reële economie, wordt uitgegeven. Niet voor niets is de waarde van het belegd vermogen in multinationals vele biljoenen en zit o.a. daar de macht van het grootkapitaal. We moeten dus weer terug naar kleinschaligheid.

Wig tussen arm en rijk lijkt een natuurlijk verschijnsel

De wig die over een periode van vele jaren langzaam wordt gevormd tussen arm en rijk is een bijna natuurlijk verschijnsel. Het is een niet te stoppen proces wat eigenlijk het gevolg is van het vrijemarkt-mechanisme. De mogelijkheid om door werken, investeren en beleggen datgene te verdienen waartoe je zelf in staat bent, zonder beperkingen. Van nature is de mens uit op meer. We leven in een tijdperk van consumeren, voornamelijk veroorzaakt door de industrialisatie waardoor in feite alles te koop is. Willen we een aangenaam en luxe leven leiden dan is de verleiding groot om je in te spannen om meer te verdienen. Dus omhoog klimmen op de maatschappelijke ladder. Hoe hoger je klimt des te meer inkomen en vermogen te kunt genereren en daarmee macht. Geld geeft macht. Veel geld maakt veel macht. Het is dus niet verwonderlijk dat de superrijken hun vermogen weten te vermenigvuldigen met een factor die groter wordt naarmate het beschikbare kapitaal stijgt. Dus volop beleggen en manipuleren.

Het geld stroomt naar Dagobert Duck

De enorme kapitaalstroom naar de superrijken komt uiteraard ergens vandaan. Bij een wereldbevolking van meer dan 7 miljard zullen vele miljarden mensen een geldstroom genereren door geld te verdienen in de vorm van arbeid. Geld stroomt alle kanten op maar net als water en lucht worden stromingen beïnvloed door bepaalde krachten. Water stroomt naar het laagste punt. Lucht, de atmosfeer dus, beweegt onder invloed van hoge- of lage drukgebieden. Geld als betaalmiddel wordt als een magneet aangetrokken door het grote geld, met de mens als doorgeefluik. Onbewust geeft u uw geld uit aan diverse producten welke worden gefabriceerd door multinationals die de laatste jaren in grote getale zijn ontstaan door de constante stroom van overnames en fusies. De eigenaren (beleggers) en directeuren van deze multinationals zijn de superrijken. Ongemerkt groot gegroeid in de laatste tien tot twintig jaar. Het geld is net als water en andere vaste stoffen op zoek naar adhesie. Alleen is de mens de doorgever van de adhesie van geld. De geldstroom loopt dus via de mens en onbewust brengen we met z’n allen onze centjes naar Dagobert Duck. Het directe gevolg van de vrije kapitaalstroom in onze kapitalistische wereld in de westerse welvaarts(schuldenberg)landen.

Geldstroom van middenklasse naar superrijken

We zien de gevolgen van het wegstromen van het grote geld naar de superrijken aan het langzaam wegkwijnen van de middenklasse. Het contrast tussen arm en rijk wordt groter. Daar waar door miljarden mensen het echte geld wordt verdiend door noeste arbeid en wordt uitgegeven in de maatschappij zien we het langzaam wegvloeien naar de “bovenkant”. Automatisch zakken steeds meer middenklassers weg naar de “onderkant” van onze samenleving door de onderdrukking van de “bovenkant”. De armoede zal gaan toenemen onder een steeds groter deel van de bevolking in de westerse economieën. Dit fenomeen zien we nu dus ook in onze eigen NL-“welvaart”-staat. Een grote toename van wachtlijsten van de voedselbanken, 420.000 bijstandsuitkeringen en toenemende werkloosheid door het wegvallen van o.a. de investeringskracht van ons MKB. Laatste slachtoffer is één van de grootste reisondernemingen van Nederland. OAD Reizen is failliet, waardoor 1.450 mensen op straat komen te staan. Onder andere het gevolg van de (uit)zuigende werking van het grootkapitaal. Een langzaam proces wat uiteindelijk kan leiden tot de val van het kapitalisme.

Tot de chaos uitbreekt

Op bepaald moment houdt het op. Wanneer teveel water naar de laagste plek stroomt volgt er een overstroming. Als teveel geld naar de superrijken stroomt gebeurt in wezen precies hetzelfde. Het overvolle “pakhuis” van Dagobert Duck knapt uit z’n voegen en net als bij een overstroming zorgen de stumpers die tot hun navel in het water staan en dus hun vege lijf moeten redden ervoor dat ze alles aanpakken om zich drijvende te houden. Zo ook bij Dagobert Duck. De ramen van z’n pakhuis worden ingegooid door de hongerende massa en men gaat er massaal met de dukaten vandoor om zich “drijvende” te houden. Dit is in figuurlijke zin uitgelegd wat zich bij een aanhoudende recessie in de toekomst zal gaan afspelen. Een doemscenario, dat is duidelijk. Het wachten is op de opstand, of zal alles nog ten goede worden gekeerd? Wie het weet mag reageren.

Gerrit Welbergen

10 reacties

  1. onzinverhaal?
   neem als voorbeeld het winkelaanbod nu en het winkelaanbod vroeger, nu zie ik nog enkel kruitvat, hema, blokker, wibra, albert hein ect ect, niet eens zo lang geleden was er een groter winkelaanbod van zelfstandigen, tegenwoordig is bijna al het vastgoed op winkellocaties in handen van enkele vastgoedmaatschappijen die zelf hun prijzen kunnen zetten, vroeger hadden winkeliers het winkelpand in eigen bezit.

   een ander punt wat ik vrees is, als de gemiddelde burger verarmt, de koopkracht daalt, het winkel en productenaanbod zal verschralen, de burger heeft nog enkel geld voor het meest essentiele en koopt geen of minder luxe producten, je kan nog steeds een bordje pap eten alleen er zitten geen krenten meer in. (kijk eens naar het winkelaanbod in de oekraine, enkel slijterijen en een groente markt) hier zal ook de rijke 1% onder gaan leiden.

   Dit zal doorwerken op vele niveau’s, als ouders geen geld meer hebben om hun kind op muziekles/dansles/sporten te doen dan zullen er in de toekomst minder talentvolle muzikanten/danseressen/sporters zijn. jongeren hebben geen geld meer om een opleiding te volgen waardoor het gemiddeld opleidingsniveau van de bevolking lager wordt, (concureren tegen de slavenarbeid uit azie gaat echt niet lukken met lagere lonen) mensen hebben enkel nog geld voor het meest essenttiele, het hele niveau van de samenleving zal langzaam verschralen wanneer de gemiddelde burger/middenstand verarmt.

   verellendung (theorie van Marx) wordt weer actueel

   1. Het is een vergissing dat geld en welvaart zorgen voor een hoger bewustzijnsniveau, een hogere, geestelijke ontwikkeling. Eerder het tegendeel is waar. Onze volgevreten generaties met al hun technische verworvenheden en financiele mogelijkheden hebben weinig tot niets bijgedragen aan het beheer van het menselijk erfgoed of een rechtvaardigere verdeling van materiele opbrengsten. Egoisme, hebzucht, intolerantie, schulden en een gigantische vervuiling van onze leefomgeving zijn het gevolg.

    Het bloed kruipt waar het niet gaan kan: aan de rand van de vuilnisbelt bloeien vaak de mooiste rozen.
    Scheppingsdrang heeft pas een kans als we onze overdreven honger naar materieel en fysiek genot de baas zijn. Dan hebben we genoeg aan een stuk papier en een potlood.

    1. economische teruggang is een drama kunst/cultuur/ontwikkeling kijk eens naar steden van voor ww2 lemberg, kaunas, hele rijke ontwikkelde steden die na de oorlog zijn weggekruimeld, beter voorbeeld is nog buenos aires, rond ww2 bruiste het daar van welvaart en cultuur, ga er nu eens naartoe en kijk naar een stad die langzaam sterft, tjechie was vroeger het land van de ingenieurs tegenwoordig stellen ze op technisch gebied niets meer voor,
     welvaart biedt bv universiteiten ook “overbodige” studies zoals keltische talen ed, in beginsel niet direct nodig voor een economie, maar zodra de efficientie toeslaat verdwijnen de krenten uit de pap en wordt het een kale bedoening, kijk eens hoeveel orkesten zijn wegbezuinigd of gestroomlijnd, in beginsel zijn ze niet echt nodig voor een land, het zijn echter wel factoren die en land aantrekkelijk maken.

     schoolzwemmen, het is niet echt nodig dat kinderen kunnen zwemmen, maar het kan handig zijn, ook leuk met de olympische spelen als er een grotere groep is om uit te selecteren.

     maar bovenstaande voorbeelden zijn volgens ‘ All Iwanttobe’ niet van belang, er groeien vanzelf wel rozen langs de vaalt, het zijn er wel een stuk minder, musea, theater, kunst, sport voor de jeugd, ruime opleidingsmogelijkheden, ze niet van belang voor je spirituele ontwikkeling, met een flesje zelf gebrouwen GHB kom je al een heel eind.

 1. En op http://www.vvd.nl/blog/211/miljoenennota-onze-keuzes kun je een heleboel woedende reacties zien van de woedende VVD-achterban die meer belasting moeten betalen. Maar dat dit kabinet fors op chronisch zieken en gehandicapten bezuinigt door de Wtcg af te schaffen, daar hoor ik niets over. Het zijn vooral de hogere middeninkomens die te hard geraakt worden door dit in hun ogen Marxistisch kabinetsbeleid, terwijl de echte VVD-achterban, de superrijken niet geraakt worden. Diegenen die op de VVD gestemd hebben vanwege de HRA of dat 1000 Euro extra, komen nu bedrogen uit. Wordt de middenklasse kaalgeplukt, komen er nog minder belastingen binnen, waardoor er steeds minder geld is voor de zorg en de sociale voorzieningen, terecht dat het CDA wel opkomt voor de middenklasse. Als CDA-lid reageer ik daar ook op die site en roep ik vooral op om onderling solidair te zijn.

  1. Ik ben absoluut geen CDA aanhanger en zeker ook niet van de VVD. Je (iets langere) onderbouwde reacties vind ik persoonlijk beter dan je korte reacties afgesloten met een vraagteken. Deze is een plusje waard.

 2. De middenklasse bestaat met name uit brave, gehoorzame en hardwerkende burgers die zich heel makkelijk laten misleiden.

  bv Door politici die toverwoordjes gebruiken zoals “democratie”, “gelijkheid”, “wetenschap” en “emancipatie”.

  Tja, dan vraag je natuurlijk om problemen …

 3. Niet een stripverhaal wordt wekerlijkheid, maar een sinister toekomstvisioen van een financiële supermogendheid.
  Een giftige cocktail van bovenwereld en onderwereld – gevoed door de schuldenwereld – breidt snel en ongehinderd kapitaal, macht en invloed uit naar de bankensector, multinationals, politiek en instituties, om de absolute heerschappij over grondstoffen, goederen- en kapitaalstromen te verwerven.

  Door klokkenluiders, maar ook door de ongeloofwaardige
  schijnbewegingen van nationaal en internationaal politiek crisismanagement wordt duidelijk hoe ver de tentakels van de financiële elite nu reeds reiken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.