Grondstoffentekort: Fosfor raakt op

5

Minder bekend, maar daarom niet minder problematisch is het dreigende tekort aan fosfor. Fosfor is een essentieel mineraal in de landbouw en wetenschappers hebben geen oplossing voor het verdwijnen van fosformineralen.

fosfor tekort

Fosfor wordt gemijnd en verbruikt als nooit tevoren. Fosfor heeft een heel belangrijke functie in het metabolisme van planten en dieren. Het zorgt voor opslag en efficiënt gebruik van energie voor groei en voortplanting. Voor de mens is het ook belangrijk voor ons metabolisme, de ademhaling en voor de bouw van sterke beenderen.

Planten nemen fosfor op, dieren eten planten en wij eten dieren én planten. Sommige onderzoekers zeggen dat er over 50 jaar geen fosfor meer is. In tegenstelling tot olie of steenkool is fosfor slechts een bijproduct. Er zijn vrijwel geen fosformijnen. Meer over het tekort vaan fosfor op Goudportal.