euroEr is natuurlijk al eindeloos veel geschreven over onze euro en dat houdt natuurlijk niet op zolang een muntunie krampachtig overeind wordt gehouden door verstarde politici. Het feit dat sinds de invoering van de euro in 2002 de discussie in de laatste jaren weer stevig is opgelaaid geeft duidelijk aan dat er iets niet deugt in deze muntunie. De uitbreiding met 12 landen naar 18 landen nu per 1 januari 2014, toen als laatste Letland toe trad, is niet het gevolg van het grote succes van onze gezamenlijke munt, maar puur het gevolg van de afspraken die zijn gemaakt in het Verdrag van Maastricht.

De verschillen zijn te groot

In dit verdrag werden de 28 landen van de Europese Unie verplicht om de euro in te voeren. Denemarken en Engeland wisten een uitzonderingspositie te bedingen, een zogenaamde opt-out. Dit houdt in dat Denemarken en het Verenigd Koninkrijk niet verplicht zijn de euro in te voeren. Het staat deze landen vrij om deze uitzonderingspositie, naar eigen inzicht en op een zelf gekozen moment, op te geven. Het gegeven dat in een periode van 12 jaren nog maar 2/3 deel van de EU-landen zijn toegetreden laat voor mijn gevoel wel zien dat de invoering niet zo heel soepel verloopt. Het is een uitermate complexe problematiek om de grondslag van een muntstelsel af te stemmen op de onevenwichtigheden van zoveel in oorsprong totaal verschillende landen. Niet alleen de verschillen in cultuur en klimaat, maar ook de fiscale en maatschappelijke verschillen in landen met zoveel diversiteit zullen een enorme flexibiliteit in het afstemmen van politieke compromissen vereisen. Het is een utopie om te geloven dat een dergelijk project succesvol zal zijn. Zittende politici blijven altijd volhouden dat de invoering geslaagd is en voeren heel veel argumenten aan om ons wijs te maken dat we zonder euro slechter af waren. Dat is makkelijke praat omdat je niet kunt refereren aan een zelfde periode zonder euro. Politici zullen altijd positief blijven berichten over hun prestigeobject, bang als ze (moeten) zijn voor gezichtsverlies.

Euro, voordelen en nadelen

De gemiddelde burger kent alleen maar het voordeel van het wegvallen van de wisselkoersbewegingen bij het passeren van de grens van andere eurolanden. Bedrijven hebben voordeel door het wegvallen van transactiekosten bij het wisselen van geld. Deze voordelen hebben we direct ondervonden bij de invoering in 2002 en heeft dus een eenmalig effect gehad op een eventuele koopkrachtverbetering. Voor zover daarvan al sprake was. Tegenover dit voordeel stond het nadeel van koopkrachtverlies bij de overgang van gulden naar euro. Onze nationale komiek Gerrit Zalm heeft al regelmatig moeten uitleggen hoeveel water hij in de wijn heeft moeten doen bij dat hele onderhandelingsproces. Desondanks mogen wij ons nog altijd verheugen met een klinkende naam “euro” die als betaalmiddel volledig is aanvaard – we konden immers niet anders – maar als klinkende munt wel veel van z’n glans heeft verloren. Bij het uitspreken van de alternatieve benamingen neuro en zeuro laait direct de discussie weer op om te breken met de euro. Een heikel punt in die discussie is altijd op welke manier het europroject beëindigd moet worden. Alleen uitstappen of met een aantal andere landen verder gaan.

PVV: ‘Nederland moet de euro verlaten’

Het bureau Capital Economics concludeert in een onderzoek dat het heeft uitgevoerd in opdracht van de PVV, dat het gunstig is voor Nederland om de euro te verlaten. Het onderzoeksbureau zegt dat een vertrek uit de EU Nederland een kans biedt om de welvaart te laten toenemen in een mate die alleen  lang geleden kon worden bereikt. De groei is mogelijk omdat regels en verplichtingen van de EU wegvallen, zo zeggen de onderzoekers. Nederland zou vrijer handelsbetrekkingen kunnen aangaan met andere landen. Het bureau gaat er in het onderzoek van uit dat een overgang van de euro naar een eigen munt ordelijk verloopt. Een ander uitgangspunt is dat de Europese landen zaken willen blijven doen met Nederland (bron: de Volkskrant). Een mooi discussiepunt dus. Grote vraag hierbij is volgens mij wel hoe de onderlinge munten gulden en euro op elkaar op- of afgewaardeerd zouden worden. Door te grote valutaverschillen zouden er belemmeringen kunnen ontstaan in de in- en export. Zou een land als Nederland dat sterk afhankelijk is van grote broer Duitsland er baat bij hebben om alleen verder te gaan met de gulden of moeten we juist verder met de Duitsers, Belgen en Finnen in een Neuromunt? Dat zal ongetwijfeld een grote puzzel worden. Volgens Capital Economics zou er ouderwetse welvaart aan de horizon gloren met een groei van 10 procent over 10 jaar.

Einde euro ook einde schuldencrisis?

Als Nederland dan uit de euro zou vertrekken zouden we dan ook de schuldencrisis in 10 jaar tijd kunnen oplossen? Dat zou een mooie bijkomstigheid zijn. Ik zou denken dat we hier 2 discussiepunten hebben die niet alleen onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden maar tegelijk zijn ontstaan vanuit een kapitalistisch streven naar zo groot mogelijk winsten waarbij het wegnemen van handelsbelemmeringen, zoals grenzen en de veelheid aan munteenheden, moest zorgen voor nog grotere winsten. Zie de beweging van overnames van kleine bedrijven door grote bedrijven en multinationals. In deze hele cyclus van klein naar groot is de westerse welvaart gegroeid door niet alleen te investeren met geleend geld maar ook te consumeren met geleend geld. De vooruitgang en de consumptie moesten doorgaan en daarvoor moesten alle belemmeringen worden weggenomen. Door de snelheid van alles konden we niet wachten tot we het geld bij elkaar gespaard hadden maar gingen we lenen in een tijdperk dat alle waardes soms meer dan de inflatie omhoog gingen. Door het laten vervagen van grenzen en valutaverschillen kon onze groei, gekocht met geleend geld, eeuwig doorgaan. Althans, zo leek dat aan het eind van de vorige eeuw. Helaas komt aan alle groei ooit een eind en vooral wanneer deze is gekocht met geleend geld. Een normale (natuurlijke) groei zal daarom langer duren dan een kunstmatig gecreëerde groei op basis van schuld. Kunstmest doet wonderen, maar de productie ervan kost veel energie en belast het milieu. Kunstmatige groei door geleend geld heeft ons nu belast met een enorme schuldenberg en geeft nadat het is uitgewerkt een enorme overlast. Oké, hier raken we een teer punt, of beter gezegd, een beerput. Een kunstmatig overeind gehouden euro en een mesthoop van een schuldenberg. Samen vormen ze nu de afremmer van onze maatschappelijke welvaart. Figuurlijk uitgedrukt maar tegelijk een harde waarheid.

Europese verkiezingen, einde kabinet Rutte?

Kom ik terug op de aanhef van deze column: is het einde van de euro nabij? De discussie over afschaffing van of uittreding uit de euro wordt in ieder geval weer behoorlijk opgevoerd nu we richting Europese verkiezingen gaan. De economische vooruitzichten zoals deze worden gepubliceerd door de alternatieve media zijn verre van rooskleurig in tegenstelling tot de beweringen van de politiek gestuurde media. Door deze misleidende berichtgeving en aanhoudende laagconjunctuur zal de euro-discussie met tegenzin van vele politici hoog op de Europese politieke agenda komen . Wilders wil er mee scoren en zal zeker met dit agendapunt veel stemmen binnen halen op  22 mei, mits de discussie met goede argumenten gevoerd gaat worden. Bij een overwinning van de PVV zal dat een mogelijke bedreiging kunnen vormen voor het huidige kabinet. Bij een grote nederlaag voor VVD en PvdA zal er een vertrouwensbreuk ontstaan tussen de partijen en hun achterban en kun je maar beter opkrassen. We gaan het meemaken.

Gerrit Welbergen

20 reacties

 1. Dat de Euro een monsterium is, is duidelijk. Wat men voor het slagen voor het Europroject nodig had is een Europese Politieke Unie. Iets waar vandaag de dag het draagvlak snel dalende en vrij klein voor is. Maar ook dit is geen remedie voor een falende economie, maar alleen een middel om een economische en monetaire leugen langer staande te houden.

  “PVV”
  Het feit dat enkele Eurosceptische economen, zoals Arno Klamer al kritisch hebben uitgelaten omtrent het rapport van Wilders geeft al te denken. Dat rapport is brolwerk en is eigenlijk bedoeld als voorproefje voor de EU verkiezingscampagne van de PVV. Ik denk overigens niet dat nu de Euro verlaten iets op zal lossen en we zijn eigenlijk min of meer gedwongen om de rit met de Euro uit te zitten. Ook is de Euro als munt voor 18 totaal verschillende landen en economieën een fiasco. Ik zie niets in de PVV, omdat de PVV sowieso al niet in staat is om bekwame politici te vinden. De schandalen rond de PVV, zoals de brievenbus pisser laat dit ook duidelijk zien. Verder zie ik absoluut niets in hun idee van nationalisme als motor voor economische groei. Al was het dat ik de economische groei in twijfel trek. Dan heb ik het nog niet gehad over hun ziekelijke vorm van islamofobie, zoals hun obsessie met hoofddoekjes en minaretten, terwijl hun wel voor met 140 km/h rondscheuren op de snelweg zijn.

  Einde Euro
  Daarbij is het zo goed als onmogelijk om de Euro voor een crash of een revolutie te verlaten omdat steeds meer zaken in elkaar gevlochten zijn. Denk ook aan de recentelijk ingevoerde IBAN, dat gebaseerd is om een Europese economie te maken. Het eerste land, dat er uitstapt zal op de blaren moeten gaan zitten en zo kan er een situatie ontstaan als de politiek er op een gegeven moment zelf niet meer in gelooft wie als eerste de stekker durft uit te trekken. Aangezien niemand hier zin in heeft zal men deze leugen voort laten bestaan. Erger nog. Ze doen er alles aan om deze leugen te verdiepen door o.a. het in ontwikkeling zijnde ziekelijke handelsakkoord tussen de EU en terreurstaat no 1. (http://www.maxkeiser.com/2014/02/kr560-keiser-report-fraud-de-facto-business-model/)
  Het einde van de Euro is denk ik onontkoombaar, maar de manier dat dit gaat gebeuren zal op een zeer onplezierige wijze gebeuren. En het verder doorduwen van het neoliberalisme gaat echt totaal niets oplossen en alleen de problemen vergroten.

  “Einde Euro geen oplossing voor alle problemen”
  Daarbij is einde Euro is geen oplossing voor alle problemen. Want er speelt hele andere zaken mee. Ik denk dat vanaf de jaren ‘ 70 geen echte groei meer mogelijk is en men tot allerlei lapmiddelen heeft gegrepen, zoals neoliberalisme, bubbels blazen (ICT-huizenbubbel) en nu geld drukken. En nu worden de problemen steeds zichtbaarder. Grenzen aan de groei. De Euro is wel een neoliberaal gedrocht, maar deze laten vallen laat het neoliberalisme LIJKT te staan als een huis, waarvan de funderingen rot is. Wel denk ik dat de val van deze Euro nodig is om het neoliberalisme te laten vallen, gezien de Euro de spil is in deze neoliberale EU. Maar zolang dat het neoliberalisme als oplossing wordt gezien ipv probleem zie ik weinig zicht op een echte oplossing. Er zijn structurele systeem oplossingen nodig om deze crisis op te lossen en niet alleen monetaire hervormingen. Dit systeem draait op oneindige groei op een eindige planeet en dat lukt gewoon niet. En alle halfbakken oplossingen binnen het systeem, zoals cyclisch denken, electrisch rijden, windmolens, …. zullen sowieso zwaar onvoldoende om deze groei economie staande te houden.

  “De val van het kabinet”
  Ik denk na de provinciale staten van volgend jaar als de gedoogconstructie geen meerderheid meer heeft. Zowel de VVD als de PvdA hebben niets te winnen bij nieuwe verkiezingen. Dus dan zal dit kabinet alles aan doen om zichzelf te overleven. Dit is kenmerkend hoe tegenwoordig alles gaat in de politiek. Landelijk, maar ook in de EU met de Euro.

  Ik denk dat werken aan exit strategiën op kleinere schaal nog vruchten kunnen afwerpen, maar dit systeem zal zelf moeten vallen en hoe lang het duurt weet niemand. Wel zal de ellende voor de val van de Euro en het systeem voorafgegaan worden door steeds meer ellende en offers, Drs P. Bezong met de “Dodenrit” https://www.youtube.com/watch?v=rAaL1pO3qAw

  1. Goegezegd mienjong! En het maakt eens te meer duidelijk dat euroscepsis geen PVV-alleenrecht is. Euroscepsis zit overal, in alle geledingen. Heeft niks met xenofobie te maken, zoals het establishment probeert te spinnen.

   1. Toch maar even terug in de geschiedenis. Ik denk dat het van belang is dat rechts en euroscepsis echt een recent fenomeen is.

    Het is zelfs feite dat stevig euro criticisime en vernietigende kritiek op het neoliberalisme zo een 10 a 15 jaar geleden echt een links domein was. Denk bijvoorbeeld aan de acties bij de EUrotop in 1997. Denk aan de activiteiten van collectieven als Eurodusnie, een platdorm voor een ander Europa, maar ook de andersglobaliseringsbeweging en nog velen anderen.

    Eurosceptisme en rechts is toch echt sinds de PVV toen dat gewicht kreeg. Het geheugen van de mensen is vaak zo kort dat men zelfs vrij recentelijke geschiedenis al vergeten is.

    Dat van links verzet weinig meer is overgebleven is denk ik voor een groot gedeelte te wijten aan de verzakelijking van het studeren (universiteiten) dat leidde tot minder aanwas bij kritische politieke groeperingen, de verstarring binnen activistisch links en dat het neoliberalisme een linkse naam heeft gekregen, door toedoen als politici als KOK en zelfs GL ging voor het neoliberalisme ging. Ook de apathie van ipv actievoeren maar klagen (op internet) en vergeet ook niet de politieke omslag in de MSM (meer meegaan met de populistische stroom – zie hoe populistische politici in de media komen na het laten van een scheet).

    Daar heeft de politieke innovaties binnen rechts, wat tot de opkomst van het rechtspopulisme heeft geleid flink van kunnen profiteren. Ik denk dat het rechtse verhaal voor veel mensen uiteindelijk makkelijker te volgen was en meer aansloot bij de modale ontevreden burger dan het vaak interlectuele en vaak starre linkse verhaal.

    Maar wat mij betreft is dat geinnoveerde rechts (aka wat nu de PVV is) nu al interlectueel politiek dood, gezien ze niet in staat een antwoord te geven op de problemen van nu en alleen van de charismatische kwaliteiten van hun leiders moeten hebben. Ze zijn nog groot vanwege de onvrede en het totaal onverkoopbaar zijn van een echt links verhaal. En dan hoef ik alleen het woordje mondiale gerechtigdheid, leegroof van wereldresources en de import van slavenarbeidsgoodies uit China even te noemen. Ook het transitie verhaal, waar ik veel mee kom, krijg ik het volk niet warm voor, die denkt dat de economie weer de oude gaat worden en niets van de situatie snapt.

    Ik denk dat serieuze linkse kritiek veel relavanter wordt, maar ook onverkoopbaarder totdat het neoliberalisme de bevolking helemaal heeft uitgeteerd.

    1. Plus de anti-PVV-stuip van links. Alles wat de PVV omarmt, zetten zij zich tegen af. Dus de Samsom- en Pechtoldoiden denken: “als de PVV tegen is, zal ik maar voor zijn”. Om welk onderwerp het ook gaat…

     Als je in Nederland een standpunt kapot wilt maken, moet je erbij vermelden dat de PVV het ermee eens is.

     Daarom verdenk ik Wilders er van dat ie gewoon nog steeds een VVD’er is. Om standpunten waar de VVD het niet mee eens is kapot te maken. En om vml. PvdA-stemmers bij links weg te trekken zodat de VVD de grootste kon worden.

     1. Volledig mee eens met die linkse anti-PVV stuip. De tweede wereld oorlog is er snel bijgehaald om de post-democratie te verdedigen. Maar dat neoliberaal links vergeet wel dat ze zelf een nieuwe dictatuur aan het creëren zijn door zeer kritiekloos tegenover het neoliberalisme en de multinational lobby te staan. Als ik weer Hitler vergelijkingen ergens zie is mijn reactie duidelijk. Zijn ze weer aan het Godwinnen en ga dan hier ook flink tegen in.

      Heel het probleem is dat het bijhalen van de tweede wereld oorlog infeite niets anders is dan een dooddoener. En zelf verdenk ik neoliberale (ook neoliberaal links) politiek ervan dat ze de Tweede Wereld oorlog in uiterlijkheden (Swastika, Hitler, ….. ) erbij halen om zo hun eigen neoliberale fascisme onder het stoepkleed te vegen.

      Infeite zou men moeten onderwijzen wat fascisme eigenlijk is dan alleen de verschrikkingen van de tweede wereld oorlog en de symboliek voor het voetlicht te treden. Veel mensen zien eigenlijk niet dat we nu aan het afglijden zijn en dat heeft ook met gebrekkig onderwijs en politieke vorming te maken.

      Aan de Swastika of Rune zelf is opsich weinig mis, maar is gigantisch misbruikt en nog steeds wordt dit aan fascisme gekoppeld ipv hun oorspronkelijke betekenissen.

  2. @s7p:
   ““De val van het kabinet”
   Ik denk na de provinciale staten van volgend jaar als de gedoogconstructie geen meerderheid meer heeft. Zowel de VVD als de PvdA hebben niets te winnen bij nieuwe verkiezingen. Dus dan zal dit kabinet alles aan doen om zichzelf te overleven. Dit is kenmerkend hoe tegenwoordig alles gaat in de politiek. Landelijk, maar ook in de EU met de Euro.”

   Het kabinet doet er alles aan om te overleven. Geen wonder dat minister Plasterk ook aanblijft als minister na het debat van gisteren! VVD en PvdA zijn doodsbang voor de PVV, want zij eten donders goed dat zij met dit beleid de PVV aan een enorme overwinning zullen helpen. Ik denk dat alleen de VVD nog wel met de PVV wil regeren en dat die twee samen al een ruime meerderheid kunnen halen.

 2. Helder artikel. Het is te hopen dat op onze MSM de discussie ook eens eerlijk en duidelijk wordt gevoerd en dat niet de eurosceptici buiten de schijnwerpers worden gehouden door de politiek gestuurde media. Het is jammer dat alleen weer Wilders en misschien de SP de euro-discussie op de agenda plaatsten. En laat men dan vooral met onafhankelijke onderzoeken komen en niet met een of ander bureau wat een onderzoek doet in opdracht van een fervent tegenstander. Het wordt tijd voor een eerlijke discussie. De biflaten weten wel zo ongeveer wat de euro intussen teweeg heeft gebracht. Nu de kijkers en fans van shownieuws nog.

 3. Het is te hopen dat dit kabinet valt, al is het alleen maar om hen te laten inzien dat het zo niet verder kan. Laat ik er wel bij zeggen dat ik er geen voorstander van ben om elke 2 jaar een ander kabinet te moeten vormen, want dat komt de stabiliteit en consistentie van het beleid, de economie en de maatschappij niet ten goede naar mijn idee. Het probleem is echter dat dit kabinet het woord “anticyclisch investeren” niet in haar woordenboek heeft staan.

  De Europese norm van 3% tekort helpt in dat perspectief ook niet. Men had moeten streven naar een begrotingsevenwicht over een periode van 10 tot 15 jaar. Men had bijvoorbeeld de afgelopen vijf jaar 4% of 5% in de min kunnen duiken door maatregelen om uit te crisis te geraken. De opvolgende jaren kan met een voorzichtig, doordacht, efficiënt en effectief beleid wellicht enkele procenten geplust worden waardoor er per saldo over een langere periode mogelijk begrotingsevenwicht gerealiseerd wordt.

  Daarnaast is de Euro sowieso gedoemd te mislukken doordat er wel sprake is van een economische unie, maar geen politieke en culturele unie. Alleen al dit feit geeft aan dat een Euro het niet lang uit zal kunnen houden. Wat ik echter vrees is dat er dan nog eerder gekeken zal worden naar een globale munteenheid (waardoor de rijken de absolute macht zullen krijgen) dan dat landen uit de Euro zullen stappen.

  Wat mij als Christen daarnaast nog bijzonder opvalt is dat oude Christelijke deugden (waar naar mijn idee ook mensen met een andere religie / ander wereldbeeld zich achter scharen) compleet losgelaten worden. Daarbij heb ik het onder andere over zaken als:

  – Rentmeesterschap (beheer de aarde en haar natuurlijke hulpbronnen op een verantwoorde manier).
  – Heb uw naasten lief als u zelf (of anders gezegd: wat gij niet wilt dat u geschied, doet dat ook een ander niet).
  – Een arbeider is zijn loon waardig (1 Timotheüs 5 vers 18 voor de geïnteresseerden). Dit lijkt ook steeds meer een heikel punt te zijn, door allerlei constructies om loonkosten te drukken.
  – Heb respect voor anders denkenden. Elk mens is immers gelijk en niemand kan zich op de ander laten voorstaan. Hoogmoed komt namelijk nog steeds voor de val (zoals meermaals is gebleken in o.a. de politiek).

  Laat ik hier wel uitdrukkelijk bij vermelden dat ik niet uit ben op een religieuze discussie, ik probeer enkel mijn zienswijze toe te lichten.

  1. Ik denk dat gepaste soberheid en bescheidenheid ook je rijtje thuis hoort. Alleen ben ik geen Christen, dus de passende bijbel citaten weet ik niet. Daarbij durf ik echt te stellen dat de hedendaagse mindset puur atheistisch en materialistisch is (er is alleen deze fysieke materiele werkelijkheid, een goed pensioen en verder niets meer). En zeker is het materialistische aspect zeer strijdig met levensovertuigingen en duurzaamheid. Ik denk dat levensovertuigingen een moreel handvat kunnen bieden hoe we met de aarde en met elkaar omgaan. Ook kunnen diverse waardes in de verschillende geloven en spirituele stromingen in accenten van verschillen, maar de lijn van het verhaal is duidelijk. Wees goed voor elkaar en voor de leefomgeving.

   En er zijn 1001 wegen om dit doel te bereiken, waarvan de diverse stromingen binnen het Christendom er ook de nodige van die wegen zijn. Het is eigenlijk bespottelijk om onze maatschappij Christelijk durven te noemen en te spreken van Judeo-Christelijke waardes. Dit systeem gaat ten onder door zelfvernietiging door oppervlakkige lust. Net als een junk en het trekt alles in zijn val mee. Weinig spiritueel of religieus is hier aan te bekennen.

   Ik denk zelf meer in cycli en ook de cycli van leven en dood en hiermee ook reïncarnatie. En komen we op de bende terug, die we zelf gemaakt hebben. Zelf denk ik dat geestelijke, sociale en spirituele ontwikkeling van de mens het hoogste goed is en we hier zijn om te leren. Maar niet om van de aarde een puinhoop te maken, die we nu aan het maken zijn. Ik ben meer progressief paganistisch georiënteerd.

   Het maakt niets uit waarin je gelooft of door wie je laat inspireren, zolang als je de juiste accenten weet te zetten. Wel denk ik dat het materialistisch atheïsme (en zeker de versie die hedentendage beleden wordt) een stroming is dat zelfvernietiging door lust in zich heeft en terecht daar tegen gewaarschuwd moet worden.

   En let wel er zijn ook genoeg atheïsten, die wel moralistisch besef hebben en zich ook keren tegen de hedendaagse zelfvernietigingscultuur, dus ook atheïsme hoeft ook nog niet iets slechts te zijn.

   Verder denk ik dat spiritualiteit en geloof ook echt een persoonlijke kwestie is en dat ieder mens hier op zaar eigen wijze mee omgaat.

   1. Het grootste bewijs dat dit economisch systeem totaal niet met de Christelijk moraal samengaat is het feit dat Jezus de woekeraars de tempel heeft uitgejaagd en hiermee woekeren ook nadrukkelijk ongewenst is. En wat dit systeem is, is toch veelal woeker.

  2. Goede post Djerno. Echter zijn religies welke wij op dit moment kennen, zoals het christendom, de Islam en het Jodendom, louter in het leven geroepen voor macht (in de ruimste zin van het woord). Vandaag de dag hebben we nog steeds te maken met de resultaten hiervan, en zijn het nog steeds de “afstammelingen en nazaten” van deze machtsgroepen die de scepter zwaaien. Neem als voorbeeld het oprichten van de eerste grote banken door het Vaticaan in samenwerking met de grote bankiers. Dat er ook goede normen en waarden zouden moeten voortvloeien door religies is zeker waar, het belangrijkste wat naar mijn mening wordt genegeerd (buiten stelen, moorden etc.) is het vragen van rente, oftewel “woekeren”, dit werd in het oude testament ten strengste afgeraden/verboden. Ironisch genoeg heeft juist de top van dit zelfde religieuze instituut zich hier nooit aan gehouden omwille van eigenbelang.

   Maar blijven wij allen zo naïef om te denken dat ons kabinet ook maar een klein beetje te zeggen heeft over het wel en wee van Nederland? In detail misschien, maar in grote lijnen absoluut niet. Ons koningshuis is nauw verwant aan de grote bankiersfamilies, zelfs familie van. En ja, ons koningshuis is nog altijd de uiteindelijke macht in ons landje. Dus de hele politiek is volgens mij een toneelspel, het kabinet maakt net als het volk ruzie om kruimeltjes. Het is natuurlijk ook louter toeval dat 43 van de 44 Amerikaanse presidenten afstammen van John Lackland. Ook in Amerika is democratie grote onzin.

   Een stembiljet in mijn brievenbus doen is een belediging. Dat betekent dat men er van overtuigd is dat ik geloof in de politieke leugen en verlangt dat ik het mede in stand houd. Alleen het massaal blanco stemmen heeft zin naar mijn idee.

 4. Op zich is het idee van eenheid in Europa prachtig. En idem dito een eenheidsmunt. Het probleem is echter dat steevast de corpocrate maffia aan de haal gaat met mooie ideeen. Dat hele eenheidsidee van de EU is verkankerd door de bureaucratie in Brussel, de corpocrate lobby en de volslagen minachting voor de gewone mens.

  Als je wilt weten hoe het gaat als de corpocrate maffia aan de haal gaat met mooie zaken, kijk dan gewoon eens naar het voetbal. Alles concentreert zich op een gegeven moment bij een stuk of tien voetbalclubs.

  Zo gaat dat straks met alles. Ik geef je op een briefje dat Amsterdam, Rotterdam, Den Haag volledig worden leeggetrokken. Alle kapitaal verdwijnt uit NL en het wordt hier periferie, net zoals Ajax en PSV inmiddels periferie zijn geworden.

  Het is net als met Monopolie; aan het eind concentreert alle geld zich bij een partij. Alles concentreert zich straks rond Londen, Berlijn en Parijs. En de rest wordt woestijn, so to speak.

  En dat is waarom ik, ondanks het aanvankelijk prachtige eenheidsidee van Europa, falikant tegen de EMU ben. It’s a fucking bloody shame, en die macht van de corpo-maffia moet gebroken voordat ik mijn stem aan Europa geef. Ik weiger op de maffia te stemmen.

  1. Zoals de slogan luidt:
   “Vóór Europa, tegen de EMU. Vóór eenheid, tegen centralisatie!”

   Maar de mainstreammaffia spint je vanwege een dergelijke genuanceerde houding in de PVV-hoek. Of ze dreigen je baan af te pakken zoals is gebeurd met Rene Cuperus, Ewald Engelen en Brandt Corstius.

  2. Heel waar, dat euroverhaal is een simpelweg een manier om de macht te centraliseren en te profiteren van de mensen die er simpelweg toe gedwongen werden er aan mee te doen.

   Kijk maar naar landen als griekenland , spanje portugal, en ierland…hoe fijn de mensen het daar hebben op dit moment…

   Een land kon vroeger , wanneer het wat slechter ging zijn munt devalueren, en zo arbeid en geld wat er tegenover stond aanpassen, nu is het gewoon gevangenis, werken of armoe…niks meer aan te doen.

   En dat was heel de bedoeling… het idee van hitler ..een europa…maar dan op veel sneakyer wijze uitgevoerd.

 5. Ik mis in dit artikel de meest relevante eigenschap van de Euro: dollarsurrogaat.
  http://mario828282.wordpress.com/2013/12/24/eurozone-monetaristische-kolonie-van-de-federal-reserve/

  “Is het einde van de euro nabij?” De Euro was al in 2012 klinisch dood toen in september van dat jaar meester oplichter Draghi met een coma support programma kwam:
  http://mario828282.wordpress.com/2013/12/28/de-vase-reddong-van-de-euro-de-outright-monetary-ttransactions/

  Wie weet hoe veel apen uit de mouw van Draghi nog kunnen springen?

  1. Sjonge, jonge, Draghi en ook Greenspan en Bernanke hebben het al lang breeduit in de Mainstream media verkondigd. Zij houden het systeem in stand, whatever it takes. En wat wij manipulatie noemen,maakt daar natuurlijk deel van uit. En of die manipulatie nu goud, steenkool, corporaties of wat dan ook is, het komt allemaal neer op de manipulatie van fiatgeld in het fractionele systeem. En er zijn mensen die dit redelijk vroegtijdig zagen aankomen, zoals o.a. een James Turk. Alleen worden dat soort mensen alleen maar afgerekend op hun eigen belangen en niet op het echte ware onderliggende verhaal. Zij zijn immers rijk.

 6. S7P
  Dat de PVV geen goede kandidaten kan leveren betwijfel ik,als je Ploumen,Plasterk,Weekers zie denk ik dat je nog slechtere kandidaten moeilijk kan vinden.
  En denk je nu echt als NL terug gaat naar de gulden dat Rotterdam de deuren kan dichtdoen?Rotterdam is de poort van Europa,alles kan daar,schepen repareren in no time,overslaan van Containers ,Bulk,Schroot etc gebeurt daar op de snelste manier dan waar ook in de wereld.Ook infrastructuur is aanwezig en waarschijnlijk de best gemotiveerde haven arbeiders ter wereld dag en nacht 7 dgn per week
  Hamburg, Antwerpen etc kunnen dit nooit verwezenlijken.
  Dat Duitsland dan ineens naar Hamburg gaat is een kul verhaal,verteld door zg politici die nog nooit ene slag gewerkt hebben maar omdat ze lid zijn van een politieke partij een baantje krijgen en daardoor voor het leven voorzien zijn van een vast inkomen en riante wachtgelden.
  Nu Zwitserland via een democraties referendum besloten heeft iets te doen aan de influx van immigranten staat Barosso,niet democraties gekozen en oud communist op zijn achterste benen.Zwitserland gaat de gevolgen van deze referendum uitspraak voelen zei deze idioot.
  Als Zwitserland alleen al het bank geheim van politici zou openbreken zal Barosso en consorten heel snel hun mond houden. Dat er voor 120 Miljard aan corruptie ieder jaar omgaat in de Europese unie is een teken aan de wand.Maar blijf vooral geloven wat die Nitwits in Den Haag blijven vertellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: