Het grote gezwel: de schuldencarrousel

Schuldencarrousel: Bubbels en abcessen

Behalve diverse opgeblazen bubbels (aandelen, derivaten etc.) in onze economie kun je, als je het goed beschouwt, nog veel andere abcessen waarnemen in onze samenleving die ons waarschuwen voor een verdere neergang van onze ‘welvaart-gebouwd-op-schuld-economie’. Deze term gebruik ik vaker in mijn columns omdat het zo fijntjes aangeeft op welke manier wij onze welvaart anno 21ste eeuw hebben opgebouwd. We hebben in feite een stukje welvaart uit de toekomst naar voren gehaald door schulden aan te gaan. We willen niet wachten tot er voldoende geld gespaard is, maar we hebben een enorm bankenkartel opgebouwd die de schuldencarrousel op gang houdt door het verhandelen van een enorme schuldenberg in de vorm van obligaties, hypotheken, consumptieve kredieten en andere vormen van schuldpapier. Op deze wijze lukt het nog maar net om een sterk opgepompte economie draaiend te houden, maar daarbij moest wel de rente naar beneden worden gemanipuleerd om de ‘welvaart-gebouwd-op-schuld-economie’ draaiende te houden.

Schuldenberg over de top

De enorme schuldenbubbel wordt ooit en misschien weldra onhoudbaar. Ook de opkomende economieën keken naar de westerse economieën en aapten ons na. Het is natuurlijk een makkie om groei te creëren door een stukje welvaart uit de toekomst naar voren te lenen. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Wie dan leeft betaalt dus de rekening. En op dat punt zijn we gerekend vanaf de Tweede Wereldoorlog nu ongeveer aangekomen. Wij en onze kinderen betalen nu de rekening van de generatie die na de wederopbouw met de opkomst van nieuwe technologieën hun welvaart hebben gefinancierd met het geld van de toekomst. De opeenstapeling van schulden is nu veroorzaker van de neergaande spiraal die we alom om ons heen zien voltrekken. Er zijn genoeg signalen die duidelijk maken dat we over de top zijn en dat de schuldenlast ons in een neergaande spiraal meetrekt naar de dieperik.

Balanstotaal banken is 4 x BBP

Het beeld is mij volkomen duidelijk geworden in de laatste jaren. Banken die onder aanvoering van centrale banken als één groot kartel de rente op al hun financiële producten naar beneden hebben gemanoeuvreerd, of zeg maar gerust gemanipuleerd. Mijns inziens is er sprake van pure manipulatie als je bewust bezig bent om alles naar je hand te zetten om daarmee je verdienmodel overeind te houden. De bankensector in Nederland is zelfs zo groot dat het balanstotaal van onze systeembanken meer bedraagt dan 4 x het BBP. Dat betekent in feite dat onze banken ons finaal in een houdgreep, of beter gezegd, in een wurggreep hebben. In mijn vorige artikel heb ik er al op gewezen dat de rente naar negatief wordt bewogen en dat daarmee pure diefstal wordt gepleegd op onze zuur verdiende centen die wij normaliter veilig bij een bank stallen om daarmee volgens eeuwenoude traditie rente te kweken. In een normale samenleving die is gebaseerd op een eerlijk verdien- en spaarmodel behoren hardwerkende burgers te worden beloond voor het feit dat men geld weet over te houden en daarmee de bank voorziet van kapitaal wat vervolgens kan worden gebruikt om uit te lenen aan ondernemende burgers/ondernemers die willen investeren in een renderende onderneming.

Banken zijn net ‘Bernie Madoff’

Echter zijn banken afgestapt van het oeroude idee om alleen in bewaring gegeven geld (tijdelijk) uit te lenen maar leent de bank nu geld uit door simpelweg een bedrag van bijvoorbeeld twee ton bij te schrijven op hun balans als zijnde een vordering op u die daarvoor een doorzonwoning koopt in een rijtje van tien. Zo ziet het huidige verdienmodel van onze banken er in het kort geschetst nu uit. Niet alleen geld uitlenen voor renderende investeringen maar vooral geld uitlenen voor consumptieve doeleinden. Balansen van banken worden volledig opgeblazen door het alsmaar uitschrijven van hypotheken en persoonlijke leningen die gewoon als vordering worden bijgeschreven op hun balansen. Dat is zo ongeveer het verdienmodel van onze banken. Als je als individu zoiets zou doen dan kreeg je net zoals Bernie Madoff 150 jaar gevangenisstraf. Toch heeft onze ponzimaatschappij dit volledig geaccepteerd. We weten gewoon niet beter. Maakt toch niet uit zouden velen zeggen, de economie draait er wel bij. Ja, tot op zekere hoogte dus. Het hoogtepunt hebben we achter de rug nu we moeten constateren dat positieve rente teveel drukt op de inmiddels te hoge wereldwijde schuldenberg. Doordat teveel mensen hun verdiensten kwijt zijn aan hun aangegane (consumptieve) schuldverplichtingen met rente en aflossing, hebben deze schuldenaren minder geld te besteden en wordt er geleidelijk telkens minder geld uitgegeven. Hierdoor worden de verdiensten bij ondernemers geleidelijk aan minder en zijn de leningen van onze banken aan ooit eerder mooi voorgelegde businessplannen van deze ondernemers ineens risicovol geworden. Zie daar, hier heb je ‘m weer, die neergaande spiraal.

Schuldencarrousel is ordinaire kermis

Doordat we met ons allen massaal zijn gaan lenen voor consumptieve doeleinden en uiteindelijk de bank ook aan Jantje en Pietje met een inkomen beneden modaal wat al te gemakkelijk een lening kon verstrekken door bijvoorbeeld een florerende woningmarkt, zijn we automatisch verzeild geraakt in een enorme schuldencarrousel. Een ordinaire kermis waar we banaal vermaakt worden en na afloop platzak huiswaarts keren met op de koop toe een gevoel van misselijkheid door die verdraaide mallemolen. En omdat zo graag iedereen mee wilde doen in deze welvaart-gekocht-met-schuld-maatschappij hebben we daarmee onze banken groot gemaakt. Als je het goed beschouwt verdienen banken enorm aan alle soorten van schuldpapier en sluiten daarnaast ook verzekeringen af om het steeds hoger wordende risico af te dekken.

Verdienmodel aanpassen naar negatieve rente

Nu moet men het verdienmodel ietwat aanpassen omdat er anders geen winst meer kan worden gegenereerd. Hoe meer risico de banken nu lopen met die enorme schuldenberg hoe moeilijker het wordt om rente te incasseren. Dus dan verleggen we het verdienpad maar wat door simpelweg rente te laten betalen door de spaarders die nu eenmaal verplicht zijn om bij één of andere (systeem)bank een rekening aan te houden i.v.m. het hedendaagse girale geldverkeer. De uitbetaling van loon, pensioen of uitkeringen moet uiteindelijk op jouw rekening terechtkomen om daarmee in onderhoud te kunnen voorzien. Omdat de bank het geld veilig voor ons bewaart wordt nu geredeneerd dat we er dan maar voor moeten betalen. We kunnen nu eenmaal niet meer zonder onze banken die, overigens geheel geautomatiseerd en door ons eigen toedoen via internetbankieren, het hele fiat-geldsysteem beheren. Het feit dat duizenden bankmedewerkers in deze tijd ontslag wordt aangezegd geeft aan dat de automatisering en robotisering het mensenwerk nu ook bij banken vervangt.

De bank, dat zijn we zelf

Hierdoor zijn banken nauwelijks nog dienstverlenende instituten maar straks volledig geautomatiseerde robots waarbij we zelf alle betalingsopdrachten vanuit huis op onze pc voorbewerken. Wanneer we vragen hebben dan zoeken we bij het internetbankieren zelf een lijstje met FAQ en moeten we daarmee onze problemen zien op te lossen. Wij rekeninghouders geven op deze manier medewerking aan het bankensysteem en gaan daar zo meteen voor betalen met negatieve rente. Misschien leg ik het verkeerd uit, want zo onderhand snap ik het zelf niet meer. Betalen voor m’n eigen geld. Te gek voor woorden als je er goed over nadenkt. Of zou het dan toch komen door onze eigen zucht naar welvaart die we konden kopen door te lenen via de bank van de toekomst. De bank die we nu zelf bedienen en de bank die we ook zelf voorzien van kapitaal. En ook de bank die we onszelf volledig laten controleren door het contante geld straks uit roulatie te nemen, althans als we de aanzwellende geruchtenstroom moeten geloven. Wordt het niet eens tijd om met z’n allen hier goed naar te kijken, op zijn we gewoon met ons allen de Pineut. Of zijn we op een dwaalspoor gezet bij de gedachte aan gratis geld? Het lijkt er op dat beide veronderstellingen van toepassing zijn; grote vraag is nu, wat doen we er aan.

Piet Pineut

174 reacties

 1. Schulden en rente hebben iets gemeen, de voordelen kunnen zich plots omkeren waardoor we strijden tegen het verleden. Maar ook dat proces kunnen we omkeren middels gebruik van biflatie, op deze manier wordt ‘negatieve rente’ getransformeerd tot ‘co-creatieve rente’. Als gevolg daarvan wordt het mogelijk om alle schulden te herleiden tot nihil zonder verlies aan koopkracht of kapitaal. Op zich helemaal niet zo moeilijk om te bevatten, tenzij we daar anders over denken en/of onwetend blijven over deze opties. Ongekend is namelijk onbemind …

  In hoeverre de samenleving bereid is om ‘co-creatieve rente’ als volwaardige optie te aanvaarden, weten we niet. Wat we wel weten is dat heel wat chaotische verwarring kan/zal ontstaan tijdens dit proces, net hierom is de participatie van politieke overheden belangrijk. Politieke overheden zijn de vertegenwoordigers van de bevolking, verkozen om het algemeen belang te dienen met inbegrip van alle beschikbare alternatieven. Hierbij is wetenschap onze beste troef om dit alles vakkundig te onderbouwen opdat een ethische upgrade – en daarmee economisch herstel – mogelijk wordt, met respect voor menselijke waarden. Hopend dat het mag inspireren tot nader onderzoek.

  https://negatieverente.wordpress.com/in-de-media/

 2. Piet, je hebt helemaal gelijk. Negatieve en positieve rente houden de samenleving beide in de greep. De bekende meester /knecht verhouding, en er is geen systeem dat dat wil doorbreken. Overheden bieden geen enkele oplossing, die hebben de lasten nb rucksichtlos verzwaard en trachten nog door woekerbelastingen (bijvoorbeeld.fictief rendement?) hun onbetaalbare schuldenberg in de hand te houden, tevergeefs. Het dient allemaal een systeem van slavernij.De enige oplossing is naar mijn mening terug te gaan naar Monetaire en staatkundige soevereiniteit, al is het alleen maar om de globale en Eussr corruptie uit ons landje te verbannen, dat betekent heel eenvoudig :de Eussr uit Nederland, nu. Geld en politiek zijn twee duivelse dilemma’s, de beheersing daarvan laat je toch niet over aan zgn deskundigen uit Verweggistan? De straat voor mijn huis is de realiteit, niet de mening van een of andere portugeesche staatsbankier.
  Alles in de huidige Eussr draait om manipulatie en de maakbare mens, onuitvoerbaar dus.

  1. Als we het probleem al (h)erkennen, dan is de oplossing verbluffend eenvoudig. Verbazing alom wanneer plots het probleem nog veel fundamenteler blijkt, dit uit zich wanneer deze eenvoud niet begrepen wordt. En dat noemen we ‘realiteit’.

 3. Goed stukje weer Piet , ik heb al vaker aangegeven contant betalen m.a.w. geld pinnen per week of per maand en cash uitgeven .
  Vaak benoemde ik het als simpel en eenvoudig om deze stap te zetten , en voor vele echt niet moeilijk toch , maar ja dit is een punt daar moet je dan ook massaal voor gaan en niet treuzelen .
  Ten tweede , en dat is ook een hele simpele , geld lenen kost geld , altijd en overal .
  Laten wij dan als eerste beginnen eens een fatsoensnorm weer van de plank te halen , afbetalen die handel ja , gewoon afbetalen en de hebzucht verbannen .
  Eerst sparen ( is nu moeilijk maar stug doorgaan overwint alles ) dan kopen , geld voor alles wat er aangeschaft gaat worden van tuin tot keuken of auto of huis .
  In mijn tijd toen ik mijn huis ging kopen moest men 10 tot 20% eigen geld hebben anders ging de financiering of de koop niet door , zo simpel is dat .
  Ook de rente was een goed stukje gereedschap om snel af te lossen , als rente op jou hypotheek was in de jaren 80 vaak hoger dan 7tot 8% plus 2% aflossing erbovenop .
  Vele leeftijdsgenoten ( ik ben nu 61 jaar ) zullen de 12 tot 13% als kwelgeest zich nog wel herinneren .
  Maar als men spaarde had je vaak ook een leuke rente op jou spaartegoed , m.a.w. je wist gewoon waar men aan toe was .
  Mijn kinderen en kleinkinderen leer ik heden ten dage nog steeds te sparen , ook voor als het even wat minder gaat , dus als het verkeerd gaat in de maatschappij hebben wij het vaak aan onszelf te danken .
  Schuld vind ik nog steeds een vies woord , maar helaas het is niet iedereen gegeven om het uit te geven als water en voor een huis te kopen hebben de meesten het niet in hun achterzak zitten , dus als het loon het toelaat en de extra’s geen belemmering zijn en tegenvallers deels opgevangen kunnen worden en de prijs goed is t.o.v. huren , pas dan heeft men de bank nodig .
  Nu komt het punt wat voor een bank , dat zou in deze moderne tijd een dienstverlenende Staatsbank kunnen zijn met een verdienmodel op rente bv 3 a 4 % plus 2% vaste aflossing .
  Dit zou ook zo maar een vaste spaarrente kunnen inhouden tussen de 2 a 3 % zodat het verdienmodel gehandhaafd blijft .
  Vermogensbelasting op nihil gesteld gaat worden daar er al rijkelijk over betaald is .
  En als wij de HRA nu eens volledig laten schieten wat zich al jaren laat aanzien als een dure villa subsidie en alle nieuwe starters / kopers vanaf startpunt nu ( heden ) hier in gaan zitten de Staatsbank .
  Dan zijn wij in een klap van de oude regeling af voor de nieuwe hypotheken en kunnen wij een frisse nieuwe start maken op het consumptieve krediet met een spaarpremie .
  Voor de oude HRA een afbouw traject starten van +/- 5 a 7 jaar met mededingen in de vaste spaarrente , dan denk ik ( en dat is mijn mening ) dat wij met elkaar uit de impasse komen om weer waarde te krijgen van ons geld .
  Vaak is gebleken dat moeilijke ingrepen soms de simpelste oplossingen bied .
  Mijn mening zegt vaak , met nuchterheid komt men het verst en hou het simpel en overzichtelijk.

  1. Wat betreft de Hypotheekrenteaftrek(HRA) zou het best kunnen zijn dat we het punt naderen dat het door de lage rente makkelijker wordt om deze af te schaffen. Nu veel huiseigenaren door hun bank worden benaderd met een aanbod voor rentemiddeling gaat automatisch het belastingvoordeel voor velen naar beneden en wordt voor sommigen de belastingteruggaaf al nihil.
   Vergeet niet dat de bijtelling op het inkomen van het eigen-woning-forfait stapsgewijs
   is verhoogd tot inmiddels 0,75 procent van de WOZ-waarde waardoor de aftrek ook
   telkens een beetje lager wordt. Voor de politiek is het een makkelijk argument om met de lage rente van nu te zeggen dat de aftrek gaat verdwijnen om daarmee weer een bezuinigingsmaatregel binnen te slepen. Ook t.o.v. huurders, die telkenjare worden geconfronteerd met een huurverhoging, zou het te rechtvaardigen zijn. Al met al reden genoeg voor veel slimme huiseigenaren om extra af te lossen. De maandlast naar de bank toe kan daarmee worden verlaagd en dat geeft per saldo, na het verlies van een stukje belastingvoordeel, toch nog enig voordeel. Kortom, aflossen zal het credo worden. Overigens merken de banken dat er behoorlijk extra wordt afgelost door schuldenaren die ook inzien dat onze welvaart-gebouwd-op-schuld-maatschappij over de top is. Betekent uiteraard wel dat veel geld niet geconsumeerd wordt in een krimpende consumptiemaatschappij met als bijwerking een lager bestedingspatroon in de economie. Dus houdt men de hand op de knip.

   1. In een wereld waar verdere schuldaccumulatie de enige optie is om het beest te voeden, is ‘aflossing’ een doodzonde. Groei komt primair uit goedkope energie; ‘finance’ is het stuur. Waar goedkope energie (betaalbaar, EROEI) afneemt, neemt groei af, of stagneert, stort in zelfs. Finance kan sturen wat ‘ie wil, als de auto stilstaat stuurt het erg zwaar. Sterker; men maakt zichzelf belachelijk, zoals nu.

    Laten we het moment afwachten tot het verontwaardigde publiek zich om de auto verzamelt en de bestuurder vriendelijk doch dringend vraagt om uit te stappen.

    1. Brokkenpiloot Draaki wacht dat moment niet af maar zal als laatste
     redmiddel z’n limousine verruilen voor een helikopter om daarmee briefjes van 1000 euro rond te strooien…

     1. Aanvulling: we hebben m.i. te maken met een systeem dat, op papier (iou’s), is gehefboomd (leveraged) tot in het extreme, terwijl de revenuen uit de ‘echte’ economie afnemen, met name omdat het tijdperk van goedkope olie achter ons ligt. Dat vertaalt zich in desperate maatregelen genomen, en nog te nemen, door het selecte gezelschap. Waaronder idd ‘helicopter money’, op wereldniveau. Wat uiteraard fundamentele groei uit goedkope ‘plenty’ energie niet zal doen wederkeren.

      Heheh…

      En we onszelf dus kunnen voorbereiden op de nodige idioterie uit de kokers van het establishment.

      Tot het vehikel aanlandt bij een stapel brandende autobanden en de bestuurder ontzegging van de rijbevoegdheid wordt opgelegd.

      Eerder verandert er NIETS.

   2. Beste Piet , ik ga een heel eind met jou mee , maar de lage rente van nu is diefstal door Draghi om de schuldenberg te doen krimpen .
    Ik heb in eerdere reacties wel eens aangegeven de geldontwaarding en dat wij niet gek staan te kijken als men voor een brood in de toekomst € 10,00 mag gaan betalen .
    Op dit moment is het een waardeloze handeling en tegenovergesteld , het is nu een deflatie markt i.p.v. een inflatie markt dus schiet het totaal zijn doel voorbij .
    En wat ik in mijn eerste reactie op jou stuk melde kan uiteraard de discussie starten voor renovatie op het geld systeem .
    Zo ook die rare gekke WOZ en zijn huurwaarde forfait vanuit het oogpunt dat het eens jou eigendom is en niet van de bank of de Staat .
    Mijn optie was om het graaien daarmee in te perken om onze belastingcenten beter te gaan besteden en dat het volk weer inziet dat een Staatsbank vele voordelen kan bieden om een rustig en waardevaste geldmarkt te creëren .
    En uiteraard weer terug naar de standaard waarde van goud ter dekking van het kapitaal .
    Sorry Piet , maar ik zou een heel boekwerk hierover kunnen schrijven , maar is in dit verband denk ik niet de bedoeling en de grafiek vorm van Werner gaat bij mij te ver , zijn vorm van uitleg respecteer ik maar ik bespaar mijn kritiek hierop.

    1. Vandaag gaat het niet zozeer om wat we zien maar om wat we niet (willen/kunnen) zien, dit vereist de bereidheid tot diepgaander reflectie om daarmee een aantal aangeleerde denkschema’s te doorbreken of verruimen. We zijn er ons van bewust dat zoiets bijzonder ‘lastig’ kan zijn, toch is het de eenvoud zelve wanneer we buiten het traditionele ‘hok’ treden. Het is al meermaals aangegeven, ‘negatieve rente’ hoeft niet negatief te zijn, integendeel. De bewijslast is eenvoudig en je mag er inhoudelijk kritiek op geven en/of vragen over stellen, onderstaand schema liegt niet. Je stelde zelf een man te zijn van het ‘A4’tje’, zie maar wat je ermee doet.

     http://i.imgur.com/f464lBx.png

  1. Bedankt Piet lekker nuchter antwoord , direct voelbaar voor het publiek .
   Deze schrijf of werkwijze bevalt mij ook het best , lekker strak en direct to the point .

   1. Gewoon wachten tot de bom barst Rinus, en dan zeggen dat het als een verrassing overkomt. Kennen dat van vorige keer, veel dommer kunnen we niet meer worden. In de marge werd nog gezegd dat het niet ontbrak aan alternatieven, de term biflatie was enkel om de leegte te vullen. 🙂

    1. Sorry Werner met alle respect , maar wat wilt u nu eigenlijk zeggen .
     Dat de bom barst is voor mij geen nieuws meer en komt echt niet als een verrassing .
     Dommer zijn of worden is geen issue , dit is een kwalificatie die ik niet graag gebruik op biflatie om de leegte op te vullen .
     Dus de vraag staat nog steeds overeind , wat wilde u nu eigenlijk zeggen dat http://www.telegraaf.nl/premium/dft/dftavond/25237620/__Column_Jaap_van_Duijn__Negatieve_rentes__.html u misschien niet aanstaat of de marge van plaatsing met te weinig alternatieven u niet omarmd , sorry hoor ik geef het antwoord zelf al .
     U mag het invullen , die eer is geheel aan uw zijde .

     1. Heel eenvoudig Rinus, bij deflatie (één van de polen van biflatie) valt het geld ahw uit de lucht, kijk vervolgens naar de karikatuur die men van economie gemaakt heeft. Het is zelfs geen grap, het menselijke denken is inmiddels dermate gemanipuleerd waardoor we – vaak totaal onbewust – strijd blijven leveren tegen een reeks platitudes die geen doorbraak dulden. De reacties maken het transparant, het gaat dan niet eens over de beschikbare alternatieven maar over structurele denkfouten die de mensheid gevangen houden.

      Anders gezegd, we hebben niets aan al die mooie alternatieven, het dogmatische – en daarom irrationele – denken versmacht ze telkens opnieuw. Het enige dat ons dan nog rest is te verankeren aan die vermaledijde elite, dat zijn de schuldigen voor onze beperkte- en begrensde rationaliteit. Dommer worden blijkt nog steeds van kracht Rinus, dit in verhouding tot het aantal studiewerken die naar deze dynamieken verwijzen. De site ‘biflatie’ lijkt dan stilaan maar zeker op een kroonjuweel, handig om weten dat het bestaat. Ergo, gewoon wachten tot de bom ontploft, niet dat het nodig is maar goed, dat is een voetnoot.

     2. Prima antwoord Werner , chapeau , ik heb waarschijnlijk de trekker bij u overgehaald waar ik uiteindelijk op zat te wachten .
      Neemt niet weg dat manipulatie op dit gebied dodelijk is , ( bij wijze van ).
      Mijn mening is daardoor wat genuanceerder w.b. dommer worden , het zij zo , wij het volk staan erbij en kijken ernaar .
      Vaak is het ontluisterend welk schouwspel zich voor onze ogen en oren afspeelt , zonder dat wij daar invloed op uit kunnen oefenen .
      Demonstraties al dan niet toegestaan is vaak het enige wapenfeit , waarbij de politieke elite vaak weer aan het langste eind trekt .
      Dit komt door de macht te hebben om het politionele wapen in te zetten al dan niet gesteund bij wet door het leger .
      Het inzetten van het leger is een cadeautje van Ivo Opstelten , heeft hij samen met de kamer besloten en erdoor gedrukt voor dat hij de laan uit vloog .
      En zeker de bom ontploft , wij biflaten mogen hopen dat het zonder bloedvergieten gaat , maar zoals de geschiedenis verhaalt gaat revolutie gepaard met bloedige strijd en veel geweld .

     3. Ik wist niet dat je op me zat te wachten Rinus. Als we het debat ernstig nemen dan zullen we nuchter mogen concluderen dat (bv) politiek helemaal niet op de hoogte is van de alternatieven, het bewijs werd vorig jaar (14/10) nog maar geleverd. En dat geldt – omwille van de ‘dogmatische’ omstandigheden – voor velen, het is daarom een culturele kwestie die auto-immuun gevoed blijft worden.

      Uit frustratie kunnen we natuurlijk blijven schieten op politiek (ea), dat is het gemakkelijkste stuk. Iets moeilijker wordt het wanneer we tot iets beter willen komen waar zo min mogelijk bloedvergieten aan te pas komt. Is dat geen leukere uitdaging, het zou betekenen dat we er zelf ook moeten over nadenken. En al was het maar als denkexperiment, we zouden dan beter moeten doen dan een politiek die – zo de perceptie wordt gevormd – tegen de bevolking is. Niet?

     4. Wachten niet letterlijk oké , maar bedankt voor de snelle reactie .
      Ik kom op een later tijdstip hierop terug v.g.r. Rinus57

     5. Werner sprak je ( sorry U ) 4 reacties gewoon met je aan.
      Het is schijnbaar nog niet bij iedereen duidelijk, hoe je aangesproken wenst te worden.
      Beetje flauw van mij, maar toch.

     6. Niet flauw , nee eerder teleurgesteld .
      Geeft niet zand erover , wij zijn ten slotte maar een mens en niet te beroerd om te beantwoorden toch ???????.
      Fijne dag nog .

     7. Teleurgesteld over wat?

      Ik ga niet ergens zand over gooien, als dat ik weet waar over heen!!

      Eerlijkheid, duidelijkheid en intenties zijn voor mij meestal de 3 eerste duidingen om tot een stabiele conclusie te komen.

      Als je jezelf nu niet kan/wilt blootgeven geen probleem, het is nooit te laat, het mag later ook.

      Als de intenties maar zuiver en uitgangspunt blijven.

     8. Wat is dit voor een sukkelachtige reactie.

      Ik heb geen behoefte, om een zinnig antwoord te geven aan iemand die teleurgesteld is, ergens zand over wil gooien, zich een ‘mens’ noemt en ook niet te beroerd is om nog ergens op te antwoorden.

      En hij wenst je nog een fijne dag, voor de goede, maatschappelijke sociale achterlijke orde.
      Wie denk je wel, dat je voor je hebt jonge heer.

     9. Deze reactie is van dien waarde om eigenlijk niet te reageren , maar toch .
      Ik weet echt niet wat ik voor mij heb , maar een ding weet ik zeker , fatsoen en niet beledigend zijn staat bij mij hoog in het vaandel , daarvan bespeur ik niet een moment van respect en fatsoen bij u , om even bij uw woorden te blijven van achterlijke en sukkelachtige termen .
      Uw vocabulaire uittingen zijn dan niet van een hoogstaand succes gehalte .
      Bij deze , nog een fijne dag verder .

     10. “Deze reactie is van dien waarde om eigenlijk niet te reageren , maar toch .
      Ik weet echt niet wat ik voor mij heb”.

      U wilt niet reageren, maar doet het toch, omdat u nog veel wilt leren.

      U weet niet wat u voor u heeft, maar ik weet het wel degelijk.

     11. Wil nog even meedoen in deze discussie: De politiek is de domme schakel in het hele systeem. Politici zijn zelfzuchtig en ruiken macht
      als ze eenmaal zijn gekozen. In het pluche raken ze contactgestoord en
      verliezen realiteitszin. Het systeem wat onze ‘welvaart-gebouwd-op-schuld’ in z’n greep heeft is ontstaan uit zichzelf onder invloed van de mensheid die streeft naar meer. Naar meer economische groei en meer rijkdom. Elke keer na een ‘gouden eeuw’ met daarna de krach, soms gepaard gaande met grote oorlogen, wordt het systeem opnieuw door de mens uitgevonden. Het zijn de bekende cyclussen van economische groei in tijdvakken van vaak 70 tot 80 jaar. Groei met af en toe een dip in de vorm van een recessie. Vergelijkbaar met bijvoorbeeld de “Kondratieff-theorie”. Op een bepaald moment heeft de
      mensheid het weer te bont gemaakt en is het weer tijd voor een draai om de oren. Altijd worden we weer afgestraft voor te gevaarlijke spelletjes. Zo werkt dat al eeuwenlang op deze aardkloot. Kijk even wat ‘we’, de wereldwijde welvaartmaatschappij-gebouwd-op-schuld, nu anno 2016 bewerkstelligd hebben. Via centrale banken wordt ons bijna gratis geld gegeven. Maar ja, zoals in oeroude stammen vroeger ook gebeurde, is het de sterkste die zegeviert. In de huidige consumptie-gedreven maatschappij is het grootkapitaal(de bovenlaag) degene die het recht van de sterkste heeft opgeëist. En aldus zien wij het gratis geld voor onze ogen weggekaapt worden door de macht en de kracht van de elite. De grote beleggers die m.b.v. forse leningen (is toch bijna gratis) flinke hoeveelheden aandelen inkopen op een beurs die op deze wijze kunstmatig overeind wordt gehouden. Dus door het grootkapitaal. Een zeepbel van heb ik jou daar. Meestal is het een klein obstakel die de zeepbel lek prikt.

     12. Denk je dat die Kondratief-theorie een onwrikbare natuurwet betreft? Je zou er dan ook – om vollediger te zijn – de psychonomie bij moeten betrekken, een moeilijke term om te zeggen dat we grotendeels de mens en z’n groeipotentieel vergeten in het verhaal. Als we ons allen aanpassen aan een uit de hand gelopen monopolyspel dan ontstaan er tendensen die iets wetenschappelijks krijgen maar dat – wanneer we ze diepgaander analyseren – helemaal niet zijn. Maar niet met je oneens, we zouden mogen verwachten dat politiek dit allemaal weet en daar dan ook naar handelt, welke partij zou zoiets aandurven? Beleggers hebben niet liever dan chaos en onrust, heel normaal wanneer het monopoly is.

      http://i.imgur.com/44tXsl7.jpg

     13. Pegida woordvoerder Edwin Wagensveld , nooit van gehoord maar nu toch een beetje beroemd om het feit dat hij een stoffen varkenskop op zijn hoofd trekt tijdens een demonstratie en daardoor gelijk is afgevoerd door de politie . ( bron ) http://www.telegraaf.nl/binnenland/25240634/__Pegida-woordvoerder_gearresteerd_in_Ede__2___.html

      Dit bedoelde ik nu Werner dat de macht een beetje doorgedraaid is .
      Gelukkig heeft de persoon niets fout gedaan en kunnen zij ( de macht ) hem niets maken of verwijten , maar toch zet ik er al een vraagteken bij .
      Democratie en vrijheid van meningsuiting zou in eerste instantie gemeen goed moeten zijn , ziedaar wat onder onze neus gebeurd in beeld zelfs tijdens het gemanipuleerde NOS journaal .
      Dit gebeuren staat op zichzelf , maar gebeurd in het financiële debacle ook.
      Ik zou mij zo voor kunnen stellen als men de straat op gaat voor ons recht b.v. cash geld behouden met een geïrriteerde politiemacht het slecht toeven is voor ons als volk in opstand .
      Dus beste Werner , in vele opzichten kunnen wij ellenlang een discussie aan gaan en niet zozeer om wat we zien maar om wat we niet (willen/kunnen) zien, volgens u maar toch ? .
      Dit vereist de bereidheid tot diepgaander reflectie om daarmee een aantal aangeleerde denkschema’s te doorbreken of verruimen , zijn uw keuzes en woorden maar slaan voor mij kant nog wal .
      Wat ik werkelijk zie is een politioneel apparaat wat met willekeur ons denkschema van democratie en onze vrijheid van meningsuiting torpedeert tot een nulpunt en wij nu al mogen gaan denken aan de slaafse indoctrinatie van de macht op ons bestel .
      De wurggreep die de EU nu al hanteert op ons gaat ook gelden voor de Engelsen , mark my words , Cameron heeft zijn show tot in de perfectie gespeeld en vooralsnog verloren , de bal ligt bij ons .
      Nu kijken wat Rutte als voorzitter van de EU kan bewerkstelligen .
      Succes is nodig beste Werner .

     14. Ik heb het mogen aanschouwen….. als bewoner van ‘foodvalley’…..

      No kidding….

      Een zielige vertoning, de eerste voortekenen van een soort martial law…

      Bakken vol politie, en een handvol hardcore eerlijkheid….

      Rinus57, een ‘complete and utter’ vertoning van het collectieve fascistische Europa waar wij min of meer noodgedwongen onderdeel van blijken te zijn. Een handvol protest, en vele busjes ‘dienaren’ met een IQ ter grootte van hun eigen schoenmaat, en een riante pensioenbelofte.

      Alles binnen een gemeente dat al jaren een zgn. “marokkanensubsidie” ontvangt van het “Rijk”

      Een soort overlastpremie zeg maar.

      Afijn, het werkt tot het schuurtje van de ME’er afbrandt. Toch?

     15. U bent nog netjes , ik zou zeggen een IQ van een pinda , maar helaas u heeft volkomen gelijk , een vertoning van het collectieve fascistische Europa waar wij min of meer noodgedwongen onderdeel van blijken te zijn is een juiste redenatie voor het gespuis aan Eurofielen en machthebbers .

     16. Houtskool, jij bent een persoon die nergens angst voor hoeft te hebben, als je maar eens duidelijk de goede richting gaat bepalen.
      Wel collectief handelen!!

      En niet weer gaan switchen voor eigen belang, want dan hang je.

     17. Dank Rinus, je reactie is een mooi voorbeeld om op verder te bouwen, dit kan pas als we (1) daartoe ook bereid zijn (cfr diepgaander reflectie). Het werkt als een computermodel, als ‘(1)=N’ dan ‘stop’. Zo kunnen we inderdaad eeuwig bezig blijven, als een mechanisme dat zichzelf in stand houdt en geen progressie toelaat. Hoe kunnen we dan zichtbaar maken wat niet gezien wordt? En wat als dat wel gezien wordt, welke impact zou dat kunnen hebben op het (politieke) besluitvormingsproces? Of is het enige doel van politiek om ons in een wurggreep te houden?

     18. Overigens Rinus, we hebben het dan over een organisatie die rassenhaat promoot?

      Patriotic Europeans Against the Islamisation of the West (German: Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes), abbreviated PEGIDA or Pegida, is a far-right movement, founded in Dresden in October 2014 that promotes anti-Islamic political positions. The movement opposes what it considers the Islamisation of the Western world and demands more restrictive immigration rules, particularly for Muslims who it views as refusing to integrate.

      https://en.wikipedia.org/wiki/Pegida

     19. Oké , goede reactie , misschien is het wel een goed punt om de zeepbel te doen knappen .
      Een ding heeft de mens dan gemeen , geen winnaars maar ook geen verliezers , een schuit vol krapte en ellende word ons deel .
      Belangrijker is geen bloed vloeien of het leven laten , het is maar geld wat als ruilmiddel dient .
      Ik zie u al denken dit klinkt niet realistisch , maar fiatgeld of zoals u wilt monopoli geld , waardeloos papier waar menigeen zijn kont mee afgeveegd heeft vind ik geen leven of een oorlog waard .

     20. Of je laat je, of je wordt gemanipuleerd, of je bent het al!!
      De bron kan ook in je opvoedingstijd ten grondslag liggen.
      De boel recht trekken naar de echte basis, gaat altijd eerst veel pijn doen.

     21. Of je laat je, of je wordt gemanipuleerd, of je bent het al!!
      Zo , “samen op school gezeten zeker” , de “je” vorm is rijkelijk aanwezig .
      Zal best wel eens in de opvoedingstijd kunnen liggen toch ??? .
      Of bedoelde u wat anders .
      Laat u vooral niet weerhouden een mening te geven .
      Dat is de enige rechtvaardige basis die geen pijn doet namelijk de vrijheid van meningsuiting .

     22. “bij deflatie valt het geld ahw uit de lucht”

      Gratis geld emotie bij maanlicht
      Opgediend vanuit grafieken
      Alwaar de politieke plicht
      Noodzaakt om te pieken
      Smacht om meer
      Zoals geschiedenis, alweer
      In de staart het venijn
      Geen excel zonder pijn
      Extensie van falen
      Tis de boer alyke folle
      As de kou skyt, of de bolle
      Als druppel in de analen

     23. De frustratie zit diep, daar zijn we ons van bewust en zeer begrijpelijk. Is het dan ook een verdienste van de elite dat net hierdoor elk ernstig debat ondermijnd wordt?

     24. Talloze voorbeelden van ondermijning. Alles dat een bedreiging zou kunnen vormen voor de multiculturele heilstaat Europa wordt in de kiem gesmoord.

     25. Het wordt stilaan als een mantra waar we met z’n allen van in slaap vallen. Heb je ook een concreet plan waar mensen zich achter kunnen schragen opdat we deze malaise achter ons kunnen laten? Het mag natuurlijk vreedzaam zijn, wie gaat het – indien je een plan hebt – uitvoeren?

     26. Heel simpel; afscheid nemen van groei. Enkel nog groei in bewustwording en duurzaamheid. Afboeken van het gehele iou spectrum, door goud/zilver gedekt geld, en met de laatste resten fossiele brandstof een houdbaar geheel opzetten.

      Doen we dit niet, zal het de wereld ‘overkomen’, met alle gevolgen van dien, zoals een mogelijke breuk in supply lines.

     27. Dit komt wel heel dicht in de buurt van hoe ik er ook over denk. En ik verwacht dat het afscheid nemen van de – tot nu toe veel te snelle – groei wel eens de moeilijkste kon zijn. Die IOY’s, waarvan het grootste deel in achterkamertjes is ontstaan, kan makkelijk daar ook opgelost worden. Lucht is en blijft lucht en daar valt weinig weg te strepen. Blijft over die ene IOY en dat is fiatgeld. En in goud gedekt geld kan ik me best vinden, maar dan niet fractioneel, dat is wel een essentiële voorwaarde samen met dat het dus ook legal tender (wettig betaalmiddel) moet zijn.
      En ik weet welhaast zeker dat goud dan zijn speculatieve glans zal gaan verliezen, de nodige rust en stabiliteit zal veroorzaken omdat het waardevastheid bewerkstelligt. En het maakt mij dan ook niet uit of goud nu tegen € 1 of € 100.000 per troy ounce of voor mijn part gram wordt gewaardeerd.

     28. Zeer correct Dick, we kunnen die virtuele schuldenbergen ook afzonderen in een speciaal daartoe bestemd excelletje. We plaatsen dat in een museum voor het nageslacht, in het andere geval zal men zelfs niet geloven waar de mensheid ooit een probleem van maakte. Geloof verzet bergen, dit wordt vandaag wel heel toepasselijk. Hic et nunq.

     29. Punt is; je kunt niet biljoenen aan allerlei iou’s afboeken, het is op zeer complexe wijze ‘interconnected’. De import van olie moet wel betaald worden bijvoorbeeld. De grote denktanks zien m.i. geen uitweg dan enkel meer van hetzelfde. Die gekken gaan cash bannen om het plebs verder de matrix in te zuigen, dat zijn paniekmaatregelen. Betaalbare olie ligt achter ons, het hele iou spectrum, ik noem het maar even zo, gaat precies om die reden onderuit; het beest heeft nl. steeds MEER nodig, niet minder. Synthetisch BBP, vermomd als ondoorzichtige derivaten, doorgespeeld naar de ‘greater fool’, om de donkere wolken van krimp aan het publieke oog te onttrekken.

      China heeft btw, naast haar reeds onhoudbare schuld van >340% debt/gdp, $1.000.000.000.000,- aan schuld ‘toegevoegd’ in de eerste 2 maanden van 2016.

      MEER!!

      Die gekken blijven pompen, terwijl ze moeten hozen.

      Nog even en we krijgen elke maand €1000,- aan fiduciaire beloftes gestort.

     30. Wees een keertje blij dat alles interconnected is met fiatgeld, het gaat dan des te sneller om een reset door te voeren. We zullen de taken verdelen Houtskool, wij schrijven een computerscriptje en jij gaat het aan de regering overhandigen. Faire deal?

     31. Je moet bij de ‘Deep State’ zijn, niet bij de regering. Regeringen zijn inmiddels effectief ontmanteld en louter spreekbuizen van het op hol geslagen systeem. Met alle respect, maar daar ga ik geen tijd in steken. Sterker, straks zit ik vast voor systeem ondermijnende activiteiten. Bovendien zijn ze te druk met het veilig stellen van energiestromen in het Midden-oosten.

      Het beest bloedt als een rund op dit moment, zo gek lang hoeven we niet te wachten.

     32. Je mag het script brengen naar waar je wil Houtskool. Hoe kan je nu spreken over systeem ondermijnende activiteiten als het gaat over het herstel van die systemen? Die scripts kan je zowat overal vinden Houtskool, toch allemaal geen geheim?

     33. Dit systeem kan maar beter niet herstellen. Eerst moet het worden gezuiverd van alle excessen. Dat geeft overigens wel een bende ja. De mens leeft ver boven haar stand, en zal teruggaan naar een veel lagere levensstandaard. Hoe langer we het rekken, hoe erger het wordt.

      Ik zou het ook liever anders zien.

     34. Ik vermoed dat het de groei doctrine niet kan doorbreken. Die zit diep geworteld in alle genen. Er zijn idd talloze alternatieven, maar er zal pas iets veranderen als dit beestje onderuit gaat, eerder niet. Maar da’s slechts mijn persoonlijke mening.

     35. Beste Werner,

      Ik wil niet flauw doen maar Einstein kan ik echt niet serieus nemen meer daarvoor heeft ie in het verleden teveel meer dan criminele uitspraken gedaan.

     36. Misschien volstaat het om enkel de inhoud van het citaat over te houden? Er zijn er veel meer die hiernaar verwijzen uiteraard.

     37. Je bent plots aanhanger geworden van theorieën/citaten van Einstein?

      Smerige leugenaar/huichelaar dat je bent, je kunt mij niet bedriegen.
      En dat je jezelf ook nog voorliegt, is helemaal een kwalijke zaak.

     38. Beste Werner de reset zal meer dan pijnlijk zijn miljoenen mensen alleen al in NL die zelfs voor de basis behoeftes geen geld zullen hebben, ondertussen slaapt iedereen rustig verder zoals het echte makke schaapkes betaamt

     39. Werenerke krijgt geld van de dop (zo heet ww in belgie) en theoretiseert zich hier rijk om de discussie die er werkeijk toe doet te verstoren. Ws mede betaald door de eu als aanvulling op zijn inkomsten ter helpe van de machtselite. Gaat ie vanzelf nooit toegeven want dat kost m geld. Maar bekijk m eens van dichtbij en trek je eigen conclusie.

     40. Een reset laat toe om ook aan dat probleem te verhelpen. Er bestaan veel varianten, Piet had nog maar net een mooi voorbeeld gegeven:

      Gastauteur Anton van de Haar ziet niets in een QE voor de eurozone, maar
      des te meer in een Modern Debt Jubilee, een schuldenbevrijdingsfeest
      waarbij iedere burger van Nederland van de centrale bank een fors bedrag
      ontvangt. De economie leeft op, armen varen er wel bij, rijken juist
      niet. Maar ja… Brussel…

      https://www.ftm.nl/artikelen/voor-nederland-geen-qe-maar-een-schulden-jubilee

     41. Net wat ik zeg houtskool, lucht blijft lucht. En als je dat als afgeleide (derivaat) wilt verkopen en er is een gek die het koopt, dan nog steeds blijft lucht niet anders lucht. We kunnen hooguit zeggen, dat is dan een slimme verkoper geweest. Snakeoil is dacht ik een leuke Engelse benaming.
      Het probleem dat zich voordoet en dat is wat bijna niemand beseft, dat fiat geld ook niets anders dan een IOY is en beslist geen contract. Er staat niets vast.
      En over olie gesproken, Yamani zei ooit: Het stenen tijdperk is niet ten onder gegaan aan een gebrek aan stenen. Hetzelfde geldt ook voor olie, het olietijdperk zal niet ten onder gaan vanwege een gebrek aan olie.

     42. Anno 2016, de mensheid in strijd tegen luchtkastelen. Hebben we ondertussen ook een idee hoe lang een ontkenningsfase moet duren? Het duurt toch wel heel lang, het is nog amper geloofwaardig.

      Het eindresultaat van het proces van financiële mondialisering zal
      misschien zijn dat we in de kern van onze economieën een automaat hebben gecreëerd die in beslissende mate ons leven conditioneert. De grote nachtmerrie van de mensheid – er getuige van zijn hoe machines onze wereld gaan beheersen – lijkt op elk ogenblik werkelijkheid te kunnen worden, niet in de vorm van robots die banen overbodig maken, of grote regeringscomputers die ons dag en nacht bewaken, maar als een elektronisch systeem van financiële transacties.

      Deze automaat functioneert volgens een eigen logica die niet de logica is van de regels van onze traditionele markt. Overheden, ondernemingen en financiële instellingen hebben vrijwel geen greep op de dynamiek van de door de automaat in beweging gebrachte geldstromen, ondanks hun rijkdom en macht. Toch is een effectieve regulering van de wereldeconomie technisch denkbaar. Het schort niet aan technologie, maar het draait om menselijke (en dus ook om politieke) waarden. Deze menselijke waarden kunnen veranderen, het zijn geen natuurwetten. Dezelfde elektronische netwerken van informationele en financiële stromen kunnen worden afgestemd op andere waarden.

      http://nl.wikipedia.org/wiki/Manuel_Castells

     43. Beste Houtskool, zo is het helaas al die schijnbare papieren rijkdom gaat eens doorgeprikt worden en dan ineens weet iedereen wat iets in de fysieke wereld waard is, de banksters weten dat als geen ander. Als je dmv geld drukken rijk kom worden dan was iedereen in bv Zimbabwe of Argentinie multi miljonair, helaas verwarren veel mensen echt geld met fiat geld confetti genaamd.

     44. “Betaalbare olie ligt achter ons”.

      Betaalbare olie is de realiteit geworden.
      Olie heeft z’n langste tijd gehad.

      Gas zal nog decennia lang een leven hebben.

      “China heeft btw, naast haar reeds onhoudbare schuld van >340%
      debt/gdp, $1.000.000.000.000,- aan schuld ‘toegevoegd’ in de eerste 2
      maanden van 2016.”

      Wat voor probleem is $1,5 biljoen schuld, als je $3,0 biljoen waardeloos papier op de plank hebt liggen.

      Dacht u nou echt, dat de Chinezen gek zijn.?
      Ik denk eerder, dat u zelf nog wat kennis heeft in te halen.

     45. Ik gebruik nog wel eens de term ‘wettig betaalmiddel’ en dat was in de veronderstelling dat ik begreep wat die term zou inhouden. En dat zou dan moeten zijn hoe was vastgelegd in een wet wat dat dan precies is. Dat zou dan o.m. teruggrijpen op hoe je je belastingen zou moeten betalen en waarmee. Hoe kan het verkeren.

      Lees bijgaande link eens: http://www.paulbordewijk.nl/artikelen/584

      En als je even verder zoekt is het dus eigenlijk de waan van de dag geworden en wordt er aan alle kanten aan getrokken. En met een beetje ‘goede’ wil kun je dan wel alles tot ‘wettig betaalmiddel’ bestempelen.
      Wettig betekent ook dat dat geldt voor het gebied waarvoor dat is afgesproken.

     46. Een standaard is ook maar een afspraak met bijhorende systemen en neveneffecten. Sommigen zouden het liefst hun schoonmoeder verkopen maar niemand wilt ze, dat is een streep door de rekening. Maar wie creatief is aanvaardt toch die schoonmoeder, je kan ze immers gebruiken om goud te gaan sprokkelen. Kortom, het is zo lang dan dat het breed is, we denken dat die waan toch iets te maken heeft met wat er zich in de hersenen afspeelt. Misschien dat we straks een leger psychologen nodig hebben, economie is dan ook een sociale wetenschap.

     47. Werner, dit schreef ik 13 dagen terug.

      Toch maar wat vervelender dan. Sjonge, jonge Werner, wat weet jij toch een hoop onzin te spuien in een paar zinnen. Alsof je nooit commentaren van anderen gelezen hebt. En om vervuiling van discussie te voorkomen en mededogen met anderen op dit forum is dit mijn laatste commentaar aan jou hier.

      Daar sta ik nog steeds achter. Bespaar me aub je stompzinnige commentaren. Ik zal verder aan jou geen woorden meer vuilmaken. Je bent net een klein kind dat altijd het laatste woord moet hebben. Nou geluk daarmee.

     48. Je moet dan wel je belofte kunnen houden Dick. Uit morele plicht moeten we wel op je onzin reageren, we geven je wel een tegenvoorstel om je pre-occupatie te bevredigen. We gaan morgen de goudprijs verhogen opdat het terug in lijn komt met het uit het niets gedrukte fiatgeld. Kortom, het is zo lang dan dat het breed is en je mag doen alsof je er niets van begrepen hebt. Sjonge sjonge, er zijn miljarden sterren in het heelal, enkel op deze planeet loopt men nog achter goudklompjes aan. De waan van de dag, we zouden het bijna vergeten natuurlijk. Kwestie van standaard.

     49. Ook goed nieuws Dick, het virtuele goud blijkt gered te zijn. En al was het maar voor onze hernia, zo hoeven we die loodzware staven niet meer te torsen. Uiteraard is dat allemaal naast de kwestie, het gaat immers om iets heel anders. Het gaat over stammenstrijd, zegt men.

      Maandenlang was het onrustig rond de bitcoin door onenigheid over de technologie achter de virtuele munt. De gemeenschap was verdeeld in twee kampen, maar de vrede lijkt nu getekend. De bitcoin steeg meteen ruim 5 procent in waarde. De bitcoin is mislukt. Met die mededeling zorgde één van de belangrijkste ontwikkelaars achter de virtuele munt begin dit jaar voor veel opschudding. De gewaardeerde programmeur Mike Hearn stopte met het project, omdat de gemeenschap naar zijn mening te verdeeld is en de achterliggende technologie wankelt. Het was het kookpunt van een conflict dat achter de schermen al maanden sluimerde. Door de toenemende populariteit loopt bitcoin tegen technische beperkingen op, maar programmeurs waren het fundamenteel oneens hoe dit probleem opgelost moest worden. Er ontstond een virtuele stammenstrijd.

      http://www.z24.nl/technologie/bitcoin-blockchain-grootte-classic-core-china-620042

     50. U begint steeds gekkere en dramatische vormen aan te nemen.

      U wilt nu een schoonmoeder verruilen voor goud.
      Wat is zo lang dan het breed is?

      Wat voor waan speelt zich in onze hersenen af volgens u?

      “Misschien dat we straks een leger psychologen nodig hebben.”

      Waar zouden we dat ‘leger’ voor nodig hebben?
      Wat is
      dit voor kinderlijke bangmakerij.

     51. Groei in bewustwording gaat nog net iets verder Houstkool, geld wordt gedekt door ‘niets’ waardoor je die koppeling aan goud en zilver ook achterwege kan laten. Dit wordt spontaan duidelijk wanneer we dat diepgaander onderzoeken, op die manier komen we uit bij fiduciair geld dat vertrouwen als dekking heeft. Kortom, als het monopoly blijft, vergeet dan alles wat hier staat en zoek een plek in de bossen om je niet langer te moeten bezig te houden met deze malaise. Sound Money en Rational Fools, niet bepaald een combinatie die veel hoop schenkt. Het is bang afwachten, niet waar?

     52. Vertrouwen? Da’s toch een lachertje Werner? Vertrouwen in een systeem waarin democratische processen worden beinvloed door valuta’s uit lucht. Het elitaire gezelschap heeft er zo’n puinhoop van gemaakt dat er een reeele kans bestaat op een paar miljard slachtoffers.

      Sound goods, sound services & sound money. Het belangrijkste is het loslaten van de groei doctrine en het overeind houden van energie-infra en basic supply lines, de rest gaat vanzelf.

      En jij mag van mij boodschappen doen met vertrouwen, ik kies mijn eigen waarden.

     53. Vertrouwen is een lachertje inderdaad, het doel van monopoly heeft dan ook niets met vertrouwen te maken. Integendeel, het wordt dan kunst om op allerlei creatieve manieren geld, macht en bezit te vergaren. En dat moet natuurlijk met alle machtsmiddelen verdedigd worden. Anders gezegd, volgens dit soort spel zijn we perfect bezig en is er geen vuiltje aan de lucht. Slechts een aantal blijven dit verwarren met economie, redelijk pijnlijk voor bevolkingen die dat anders zagen. Het is vandaag 22 februari 2016, stellen ons nog enkel de vraag hoeveel keer we hetzelfde moeten schrijven. En anders wordt het misschien iets voor The Day After.

     54. Er zijn nog veel mensen die geen idee hebben hoe ze worden genaaid. Dus laten we het nu en dan gewoon herhalen.

      Met nu en dan een beetje jus in vorm van nieuwe paniekmaatregelen door het selecte gezelschap.

      Ter leering ende vermeack.

     55. Geef mij maar Rummikub.. Winnen door eigen inzicht en geheugen.. In plaats van Monopoly ; winnen over de rug van een ander..

     56. Dat is het stukje ‘retroactieve inhibitie’, sommigen gebruiken liever moeilijker termen om in herinnering te brengen wat we vergeten zijn. We kunnen best meedoen met die show, anders wordt het te simpel.

     57. Het gaat om belangen. De belangen van het selecte gezelschap (macht en het buitenproportioneel afromen van ‘groei’) veranderen niet. Alleen een crash stuurt deze belangen naar het hiernamaals. Dan pas kunnen we werken aan een andere toekomst. Zo lang complete landen worden vernietigd als ze afscheid willen nemen van de petrodollar zie ik geen brood in ‘nobel streven’, hoe goed bedoeld ook.

      Ik zeg: zorg voor wat ‘tradable assets’ voor tijdens en na de transitie.

     58. Belangen, ja, dat zeg je goed. Belang hebben bij, beter worden van, Dus het ego, het ik, op de eerste plaats, klopt helemaal, Kortzichtigheid ten koste van het algemeen belang.

      Dit doortrekkend is het dus simpelweg een tekortschieten in het bewustzijn wat we met ons allen gemeenschappelijk kunnen bereiken. Afgeremt door, hedentendage een groepje van ultakortzichtige , maar wel zodanig slimme mensen(lees: bankiers and friends) .Die in hun slimmigheid de massa voor hun kar weten te spannen , door ze via de msm ,net zo kortzichtig laten te denken als dat zij zelf doen.

      BEHOLD! de wereld waarin wij leven.
      De barensweeen van de rups naar de vlinder. Niet te stoppen maar de pijn moet je blijkbaar door.

     59. Het gemeenschappelijk bewustzijn, wordt nog steeds door de meesten gemist, of ontkend.

     60. Inderdaad Houtskool, een minderheid kan het dan misschien wel goed voorhebben, de tirannie van de meerderheid bepaalt de toekomst. Tal van economisch verantwoorde herstelplannen kan je eenvoudig terugvinden bij de boekhandel, in het rek ‘fictie’. En zo vergaat het de mensheid vandaag, nu verder met deze economische malaise.

     61. Jammer en fout Werner , dat de goudstandaard is afgeschaft is door Amerika gekomen om de petrodollar te steunen in aanmaak met persen van geld 24/7.
      Oorlogsindustrie had hier ook onbeperkt voordeel aan als de geldpers maar blijft draaien vooral ten tijde van Nixon met Vietnam .
      Nixon was trouwens de president die de goudstandaard in eerste aanzet heeft afgeschaft in zijn periode en Ronald Reagan heeft het dubbel en dwars voort gezet .
      Draghi doet het precies zo , geldpers aan 24/7 en pompen maar 60 miljard per maand voor het opkoop programma van waardeloos obligatie papier waarbij de banken zitten te likken baarden bij de aanmaak van bijna gratis geld .

      Als er een klein bubbeltje in de wereld bemerkt word vliegt men toch massaal in het goud , ra. ra .ra hoe kan dit toch ????.
      Zou het door de waarde zekerheid komen , verklaart u een keer nader .

     62. Er zijn mensen die echt wel in sprookjes blijven geloven, de waardevastheid van een stuk metaal waarvan we zelf de waarde bepalen? Maar goed, laat ons meegaan in dat verhaal, we resetten dan het systeem opdat iedereen terug met z’n blokjes kan spelen. Een aantal denkt misschien dat we aan het toveren zijn, anderen vinden het maar heel normaal om het systeem in functie van de totale economie te gebruiken. De schulden (dat bubbeltje) zijn voor de fun ook weg, rarara? Kunnen we nu verder met het poppentheater? We nemen aan dat experten in de economie ook in staat zijn om een balans te lezen en het voorgestelde correct te interpreteren, niet? Draghi komt hier niet aan te pas, een wonder?

      http://i.imgur.com/Gefx9b0.png

     63. U blijft steeds met uw warrige kop tegen uw eigen deuren aanbotsen.
      Corrigeer mij, wanneer ik ongelijk heb.

     64. Werner is het bewijs dat deze site niet serieus te nemen. Gerrit is het bewijs dat er een beter podium nodig is.

     65. Wilt u a.u.b niet tegen uw meester in opstand komen!!

      Mits u een steekhoudend tegen argument kunt opvoeren.

     66. Heel simpel maar een juiste redenatie chapeau , eeuwige groei bestaat namelijk niet .

   2. Heb hier nog een link naar een heldere columnist:

    http://www.telegraaf.nl/dft/goeroes/alexandersassenvanelsloo/25235932/__QE_leidt_tot_valutaoorlog__.html

    Heb daar onder m’n eigen naam(G.W.) op gereageerd met deze woorden: “Behalve beleggers gaan nu ook Jan Modaal en Piet Krediet zich zorgen
    maken en houdt Jan de hand op de knip en lost Piet z’n schulden af. Het
    consumentenvertrouwen was al behoorlijk gedaald in de EU. De maatschappelijke
    discussie nu over negatieve rente veroorzaakt een groot wantrouwen t.o.v.
    banken. Zilveren munten vinden gretig aftrek. Mensen halen geld uit het
    circuit. Een echte vertrouwenscrisis lijkt aanstaande!”

    Ondanks dat de Telegraaf tot de MSM behoort kunnen analisten
    hun eigen mening daar gelukkig nog wel kwijt.

 4. ” We hebben in feite een stukje welvaart uit de toekomst naar voren
  gehaald door schulden aan te gaan. We willen niet wachten tot er
  voldoende geld gespaard is, maar we hebben een enorm bankenkartel
  opgebouwd die de schuldencarrousel op gang houdt door het verhandelen
  van een enorme schuldenberg in de vorm van obligaties, hypotheken,
  consumptieve kredieten en andere vormen van schuldpapier.”

  Ik zou hier niet specifiek 1 verantwoordelijke willen aanwijzen, omdat meerdere partijen hier hun voordeel in zagen en hebben opgeëist.

  “maar daarbij moest wel de rente naar beneden worden gemanipuleerd om de
  ‘welvaart-gebouwd-op-schuld-economie’ draaiende te houden.”

  Dit voorgaande is enkel en alleen in gang gezet, om de rente op Staatsleningen sinds 2008/09 betaalbaal en gaandeweg nihil te maken.

  Het effect op spaarrente, pensioenen zal de beleidsmakers een worst zijn, zij volgen hun eigen agenda.

  Het gevaar van een imploderende economie of financieel systeem is hun eerste zorg.
  Niet om het geld van de burgers, maar het grote geld van de schurken!!

  1. Toch denk ik dat je wel verschil moet maken in zeg maar productief krediet en consumptief krediet. Staatsfinanciering, eigenlijk politieke financiering, lijkt me ook nog een aparte categorie en dat daar de uiteindelijke beslissing ligt van hoe waardevast het wettig betaalmiddel is, is wat mij betreft geen goede zaak.

   1. Het laatste ben ik zeker met je eens Dick.

    Waar het geld vandaan kwam en waarvoor, is voor mij niet interessant meer, het is in feite allemaal verleden tijd geworden.

    Waar we als eerlijk en bewuste mens naar toe willen, is veel belangrijker, omdat het ons persoonlijk aangaat.

    Alles wat er geweest is en wat de beleidsmakers ons hebben willen wijs maken, kunnen we rustig vergeten en loslaten, want het is er gewoon niet meer, als het er al geweest is.

    Hoe eerder we dit ieder voor zich en met elkaar zullen accepteren en er rust in vinden, des te meer doen we ons zelf een groot plezier en geschenk.

    Het laatste klinkt raar en utopisch in de oren van de velen gemanipuleerden, maar het is zeker de moeite waard, om bij bij je innerlijke bron eens grondig te raden te gaan.

    Het wereldwijde verderfelijke systeem, met hulp van de commerciële media en vaak ook de achterlijke communistische prehistorische omroepen met hun gehersenspoelde dogmatische volgers, proberen de mensen/burgers nog steeds door hun lijpe straatjes te leiden.

    De grote spraakverwarring en misleiding is allemaal een onderdeel van het eindspel, niemand zal zich hier aan kunnen onttrekken.

    Uiteindelijk zal geld en bezit vergaren door mensen, hen beter herkenbaar maken in de filtering om nog van nut te zijn in de volgende fase.

    Maar, ik ben ook maar een nar.

 5. Gisteren in Nieuwsuur, een stukje over het feit dat er buiten het dorp een ‘Factory Outlet’ gebouwd moest gaan worden. In andere steden en dorpen leek het wel een succes te zijn. Binnen het dorp staan vele kantoorpanden leeg, de huren te duur. Het gaat erom dat de meute wil blijven kunnen roepen “Kijk eens ! Ik loop op A-merk schoenen en heb het voor een prikkie gekocht bij de ‘Factory Outlet'”. Dure winkels hebben een overlevingskans door het uitgavenpatroon van de elite en mensen die hun baan nog hebben die denken dat het voor hun wel niet zo een vaart zal lopen. De meute van tegenwoordig wil veel voor weinig. En dat is nou wat mij betreft precies de reden waarom V&D failliet is. V&D is net niet van dat ene maar ook niet van dat andere.

  1. V & D had een assortiment wat voornamelijk was gericht op de ouderen vanaf middelbare leeftijd. Consumenten met een goed gevulde portemonnee. Het feit dat juist de ouderen met AOW en pensioen al 5 jaar de hand op de knip houden door aanhoudende matiging van de pensioenen en zelfs een afwaardering in het vooruitzicht zal best een verklaring kunnen zijn van de slechte resultaten van de laatste jaren. Door investeerder Sun Capital is het bedrijf zodanig uitgeknepen dat er geen financiële ruimte meer was voor
   doelgerichte investeringen in bijvoorbeeld nieuwe modelijnen gericht op een breder en jonger publiek. De bevlogen ondernemer Roland Kahn werd gehinderd door de ING die eiste dat er een tweede topondernemer mee zou doen. En dat is dus waar onze banken nu goed in zijn. Voorzichtigheid troef. Het geeft aan hoe bang banken momenteel zijn om enig risico te lopen. Maatschappelijke belangen, om een massaontslag van 8000 werknemers te voorkomen en nog eens 2000 bij aanverwanten, speelden geen rol. De balans van de bank was net even belangrijker dan het huishoudboekje van duizenden werknemers.

   1. Proficiat Piet , de balans van de bank was net even belangrijker dan het huishoudboekje van duizenden werknemers , geen speld tussen te krijgen .
    Ik had het niet beter kunnen verwoorden .

    1. Een zeer domme, onwetende, blufferige, angstige,simpele, wel graag meedoende reactie.

     Ik zou eerst goed te raden gaan bij mezelf, voor ik een eens een goede reactie zou geven.

     Goede raad, neem de tijd.
     Je bent hier niet op een Jan Klaasen site!!

     1. U lijkt mij de juiste omhoog gevallen professor om deze reacties allemaal te beoordelen , vooral omdat deze site zoveel invloed heeft op de dagelijkse echte kranten en dagbladen toch ??????.
      Discriminatie alom dan , om een mening te delen of een compliment te plaatsen komt waarschijnlijk bij u niet voor , kan ik dit dus met deze tekortkoming niet serieus nemen , gegroet en succes met uw prut reacties .

     2. U lijkt behoorlijk SP gestuurd in uw dagelijks doen en laten.

      “Respect heb ik absoluut voor jou ideeën maar de uitvoering is plan twee en onuitvoerbaar .”

      Lijper, achterlijk socialistischer heb ik het nog nooit mogen aanschouwen.

      Maar ja, ieder mens is op zijn manier verkeerd geïndoctrineerd ( meestal voor het leven ).

  2. Precies, Vroom en Dreesman was verworden tot een oubollige winkelketen.

   Aan hun service was niets verkeerd, maar wel aan hun winkelconcept.
   Het was in beginsel ook een sociaal bedrijf.

   Maar ja, alles wat naïef en te langzaam is tegenwoordig, zal worden opgegeten en opgeslokt door de grote jagers.
   Dit geldt zowel voor mensen, voor bedrijven, als voor toekomstig voorgestelde zekerheid van burgers.
   Het zal allemaal fixie blijken.

   Maar wat gaat er gebeuren als alle kleine prooien opgevreten zijn?

   Precies, we zitten in de eindfase.

   1. Jeroen Goubet van SP Weert vindt het jammer dat de media ‘slechts het halve verhaal vertellen en zo de waarheid achterwege laten’.

    We horen vaak dat winkelketens failliet gaan door de crisis of omdat ze niet met de tijd meegaan. Bij V&D is dat volgens Goubet niet de hoofdoorzaak. Hij heeft zich verdiept in de geschiedenis van het warenhuisconcern.

    In 1999 fuseerde het toenmalige moederbedrijf van V&D met Koninklijke Bijenkorf Beheer (KBB). Vendex KBB werd in 2004 opgekocht door de Amerikaanse durfinvesteerder KKR en de Amerikaans-Nederlandse durfinvesteerder Alpinvest Partners.

    Nog geen jaar later werd het vastgoed van V&D verkocht aan IEF Capital, een andere durfinvesteerder. V&D moest vervolgens haar eigen panden gaan huren. In 2010 werd V&D verkocht aan Sun Capital. Begin 2015 bleek dat V&D aan de rand van de afgrond stond.

    KKR, Alpinvest Partners, IEF Capital en Sun Capital zijn allemaal private investeerders. Het zijn veelal Amerikaanse of Britse bedrijven die met een pot geld tal van bedrijven opkopen met maar één doel: zoveel mogelijk geld eruit halen, zegt Goubet.

    Bedrijven worden opgekocht, opgesplitst, samengevoegd en weer doorverkocht. Men bekommert zich daarbij doorgaans niet om het personeel. Wel vinden er ondertussen vaak smerige trucjes plaats, aldus Goubet.

    IEF Capital heeft het vastgoed van V&D sinds 2004 doorverkocht aan tal van kleinere verhuurders om de investering van 1,4 miljard dik terug te verdienen. Die verhuurders willen hun duurbetaalde panden op hun beurt weer terugverdienen. Geen wonder dus, zo zegt de SP’er, dat V&D zo snel in de rode cijfers terechtkwam.

    “Private investeerders zuigen als sprinkhanen bedrijven leeg en laten de laatste restjes achter,” aldus Goubet. “Niet de consument, maar het radicale kapitalisme heeft V&D kapotgemaakt. En de opbrengst van het werk stroomt schaamteloos naar de allerrijksten.”

    1. Hallo Franske,

     Je hebt je goed ingelezen en geïnformeerd over het traject van V & D de afgelopen jaren.
     Compliment hiervoor.

     Mijn aanname van het tekort schieten op het vlak van innovatie, wat de klant aanspreekt en zoekt, producten aanbieden die klanten willen en ergens anders niet/of goedkoper kunnen kopen.
     Een opdeling/indeling van de beschikbare vierkante meters is ook cruciaal geweest in de huidige tijd.

     Al met al, ben ik het met je eens, dat V & D het zoveelste Nederlandse bedrijf is, dat door buitenlandse partijen leeggeroofd wordt en leeg achtergelaten wordt.

     De politiek kijkt er naar, snapt er de ballen van, of draait het wetende hoofd de andere kant op, om er maar niet mede verantwoordelijk voor gesteld te worden.

     Het blijkt, dat steeds Angelsaksische partijen betrokken zijn bij het ondermijnen van de Nederlandse economie en werkgelegenheid.

     Het is de vraag, hoe lang de Nederlandse bevolking de onderwerping van de huidige regering aan de Angelsaksische machten wil laten voortduren, voordat alle Nederlandse bedrijven, onze waarden en sociale betaalde verworvenheden verkwanseld zijn aan buitenlandse machten.

     Duitsers en Italianen, hebben niet voor niets de benaming van ‘Domme Hollanders’.

     Dit heeft puur te maken, dat Hollanders geen eigenwaarde/ruggengraat hebben, niet voor hun eigen belangen en verworvenheden opkomen en beschermen, maar tot een achterlijk, twijfelachtig, dominee/pastoor-achtig, geïndoctrineerd gedegenereerd wezenloos wezen is verworden.

     Dat is allemaal niet zo erg op termijn, de sterkste zullen overleven.

     Ben het met je eens, “de opbrengst van het werk stroomt schaamteloos naar de allerrijksten.”

     Op korte termijn zal dit zo zijn, op langere termijn zal het ze als mul zand tussen de vingers wegstromen en zijn vergeten wat ze echt nodig hebben.

     Ze mogen op afstand aansluiten in de rij en afwachten hoe er over ze geoordeeld gaat worden.

 6. Als de economische motor niet meer draait zal dat problemen geven (geen nieuwe leningen meer, vanwege te hoge schulden), die zien we al in onze maatschappij. Als er niet genoeg valt uit te delen wordt een zondebok gezocht en dat zijn meestal minderheden (PVV) of zwakkeren zoals ouderen of mensen met een uitkering (VVD, PvdA etc., etc.).

  De schulden zijn fictief en uit het niets gecreeerd, dus kunnen ze ook weer met 1 klap verdwijnen. Laat de ECB alle schuld opkopen en daarna wegstrepen….en klaar is Kees.
  Volgens mij wil Draghi dat maar al te graag!
  Kan het spel weer vanaf het begin aanvangen.
  De politici gelukkig, omdat ze weer geld kunnen uitdelen aan Jan en alleman, U weet wel ontwikkelingshulp, uitkeringen (oa AOW), nieuwe wegen, tunnels en bruggen. Nieuwe stadhuizen en welvaartsinrichtingen, sportcomplexen enz. enz.
  Het is heel eenvoudig om iedereen te vriend te houden en dat willen politici, want dan stemt iedereen op hun.
  Waar wacht Draghi nog op…….iedere maand 80 miljard wegstrepen ipv op de balans van de ECB aanhouden. Eind goed al goed.

  1. Zeer correct Martin, die schulden kunnen we met ‘1 klap’ uit het werelbeeld laten verdwijnen, simpelweg door gebruik te maken van het beschikbare monetaire systeem. Dit kan zonder verlies aan kapitaal of koopkracht, in theorie allemaal geen probleem.

   1. M.i. iets te eenvoudig gesteld. Als deze oplossing zo simpel was dan hadden we geen schuldencarrousel gehad. Vergeet niet dat alle schulden als vorderingen op de balans staan van de schuldeisers. Als Draaki deze op de inmiddels enorm lange balans van de ECB zou wegstrepen dan zouden de enorme verliezen ergens op verhaald moeten worden. We weten dat onze banken al behoorlijk wat verliezen moeten incasseren op de oninbare schulden van bijvoorbeeld de schuldenaren die in de schuldsanering terecht zijn gekomen. Niet voor niets zijn ze nu voorzichtig geworden met het uitschrijven van nieuwe leningen. Als het afschrijven van schuld de oplossing zou zijn dan zouden alle bezitters van staatsleningen, zoals pensioenfondsen e.d., enorme verliezen lijden. Dus ten koste van mijn pensioentje. Er is een andere oplossing. Het uitdelen van een flink bedrag door centrale banken aan ons burgers, lees deze column: https://www.ftm.nl/artikelen/voor-nederland-geen-qe-maar-een-schulden-jubilee
    . Helaas, zo vrees ik, zal deze oplossing pas uit de hoge hoed van Draaki
    worden getoverd als onze economie totaal is vastgelopen. Een kwestie van tijd.

    1. Oplossingen zijn eenvoudig Piet, als we nalaten om ze ook te gebruiken dan kunnen we natuurlijk nog eeuwig bezig blijven. Je wekt de illusie dat mensen enorme verliezen zouden lijden, dat is niet zo bij een monetaire reset. Anders gezegd, als we uitgaan van verkeerde veronderstellingen dan is dat een zelfopgelegd (aangepraat?) obstakel, hetgeen niet strookt met wat er mogelijk is. Uiterst pijnlijk is dat, zeer jammer dat je je hierdoor laat misleiden. Het alternatief dat je aanbiedt is uiteindelijk hetzelfde, er is helemaal geen afkorting van de pensioenen (ea) bij een reset, integendeel.

    2. Misschien niet helemaal aansluitend bij dit verhaal, maar toch.

     Eenvoudig, tja t maakt niet uit wat er nu gebeurt. De problemen kunnen niet worden opgelost. Verhoog je de rente? Dan heb jij misschien je pensioen, maar gaat de staat failliet. Gaat niet gebeuren dus. En trouwens is het maar de vraag of het goed is voor het pensioenfonds, want stijgende rente betekent dalende aandelen markten waardoor de dekkingsgraad daalt.
     Grappig eigenlijk want nu is de rente bizar laag en de dekkingsgraad van het ABP staat op 91%.

     Allemaal poppenkast naar mijn idee.

     Piet, ik hoor je praten over je pensioen. Naar mijn idee heb je daar geen recht op. Sterker nog ik denk dat wanneer je daar aanspraak op maakt steelt van mijn generatie. De inleg komt namelijk niet in de buurt van wat je de komende jaren krijgt. Raad eens wie de rekening krijgt, inderdaad mijn generatie.

     Dan over het goud verhaal. Het lijkt wel alsof er wordt gepromoot om goud te kopen. Mijn advies; niet doen. Totale kolder.
     Dat eeuwige gespeculeer (ja ook goud) dat maakt de maatschappij kapot. Het is en blijft gokken.

     1. Totale kolder, het is zowaar de beste samenvatting die ik in de afgelopen jaren heb mogen lezen. Waarvoor dank, zo is dat!!!!

     2. Het foute orakel heeft gesproken.
      Je hebt zowaar nog een slachtoffer kunnen vinden.

      Je hebt je tijdperiode vol gemaakt beste mutant, je zal oneervol ontslagen worden en terug geroepen worden.
      Je was van een onvoldoende slechte kwaliteit, om de nieuwe aardse mens te misleiden en tot wanhoop te kunnen leiden.

      De echte positieve, aardse bewuste mens, kan veel meer weerstaan dan jouw soort kan verwarren.

      Wij hebben een toekomst.

     3. Hier komen we op het punt van de opgebouwde pensioenrechten. Dat blijft een eeuwige discussie tussen de oudere en jonge generatie. We kunnen natuurlijk niet om het feit heen dat de werkenden, die een lange arbeidzame periode achter de rug hebben van bijvoorbeeld meer dan 40 jaar, zoals overigens ook ondergetekende, al behoorlijk wat pensioenpremie hebben ingelegd. Een percentage van hun loon plus daar bovenop een bijdrage van de werkgever. Dat zijn de inleggelden die recht geven op een verdiend pensioen. De premies die we betalen voor de AOW is een ander verhaal. De AOW is een volksverzekering waarvoor iedereen vanaf z’n 15e tot z’n 65e (maar nu dus de AOW-leeftijd die hoger ligt) 50 jaar premieplichtig was. Wel of geen inkomen maakt niet uit; het is een volksverzekering wat dus bij iedereen, ook al heeft-ie niet bijgedragen door gemis van inkomen, recht geeft op een vaste oudedagsuitkering van momenteel € 740 netto per persoon. Of € 1075 voor een alleenstaande. Of de AOW in de toekomst nog betaalbaar blijft is natuurlijk maar de vraag. Iedereen die daarnaast een pensioen heeft opgebouwd, heeft daarvoor van z’n zuur verdiende inkomen bijgedragen. Met die verstande dat iedereen een ander pensioen opbouwt afhankelijk van de duur van het arbeidzame
      leven. Een langdurige onderbreking door bv werkloosheid zorgt voor een pensioentekort wat weer aangevuld kan worden via een lijfrenteverzekering. Al met al is het pensioen een oudedagsvoorziening waar iedereen zelf voor betaalt.

      Vervolgens wordt de inleg door de pensioenfondsen collectief belegd met de bedoeling om het pensioen mee te laten groeien met stijgende
      lonen, inflatie dus. In normale tijden een volkomen correct verdienmodel. Het pensioenfonds heeft te zorgen dat iedereen op zijn tijd krijgt wat ‘m toekomt, namelijk de ingelegde premie plus een rendement. Hetzelfde principe als sparen bij de bank. Nu speelt dus de discussie wat te doen met onze pensioenfondsen. Er wordt geroepen om een herziening van het hele pensioenstelsel. Daarbij ontstaat de angst bij jongeren dat ze na een collectieve herziening meer individueel verantwoordelijk raken voor hun eigen pensioenopbouw en daardoor foute keuzes maken in beleggingen, zoals stallen bij een bank, verzekeraar of een beleggingsfonds. Afhankelijk van wat welke kant het opgaat vrezen jongeren voor hun oudedagsvoorziening. Niet helemaal onterecht in tijden van onzekerheid.

     4. Hou zou heel dit verhaal veranderen wanneer we dat alternatief gebruiken dat je eerder aanreikte? Het wordt dan amper vergelijkbaar, niet?

     5. Tja, het hele opbouw principe ken ik van het pensioen en de AOW. Beide leunen ze op een mythe. De een gaat van rendement uit, jaar op jaar. Dat gaat niet.
      De ander gaat uit van jeugd die voor ouderen premies betaald. Dat kan ook niet meer aangezien de ouderen de pan uit rijzen (qua aantal dan).
      3.2 miloen AOW’ers as we speak. En jongeren worden schaars.

      Dus Piet helaas gaat jouw verhaal niet op. De theorie is oh zo mooi, de praktijk is weerbarstig. De beloftes uit het verleden kunnen gewoon niet waar gemaakt worden. En als t even kan ga ik ook niet aan jouw pensioen – illusie meebetalen via premies maar los ik het liever af op mijn huis 😉

      Nog even iets, de huizenprijzen. Jouw generatie heeft de huizenprijzen tot aan de hemel doen rijken. Wie is er de dupe van? Inderdaad onze generatie. in 20 – 25 jaar tijd de huizenprijzen doen vervijfvoudigen? Dat kan niet, zelfde geldt voor de pensioenmythe. Daar gaan rendementen ook niet meer op, zelfs met deze lage rente niet.

      De vijftigers en zestigers van nu hebben jarenlang groei gerealiseerd door maximaal te lenen en te speculeren. Heeft niets met de realiteit te maken. Ik durf zelfs te beweren dat het grootste deel van de ‘groei’ uit de jaren 90 en 00 voortkomt uit stijging van huizenprijzen en het renderen van fictief geld op financiële markten op basis van nog meer fictieve producten. De boel is geklapt door de hoogmoed van oudere generaties die nu ook nog eens gaan claimen dat ze recht hebben op pensioen en AOW.

      Tip; Lees de pensioenmythe van Martin Pikaart. Daarin staat precies beschreven wat Piet onder andere beschrijft, maar dan waarom dit gewoon niet kan. Onder andere die 40 keer 40 keer 40 komt erin terug.
      40 jaar, 40 uur in de week, 40 weken per jaar werken. Ken u deze nog???!!!

      Groet,

     6. Daar zeg je wat, misschien kan gezond economisch verstand helpen?

      De vraag rijst natuurlijk nu of Pikaart ook oplossingen aangeeft voor de door hem gesignaleerde onbalans. Hier moet ik zeggen dat de auteur tekort schiet. Pikaart schetst slechts enige wazige contouren, maar daar kan ik eigenlijk geen soep van koken. Toegegeven, het is een ijzingwekkend probleem. Eigenlijk is er een structureel probleem en daarnaast een probleem van transitie. Hoe komen wij van A naar B?

      http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/de-pensioenmythe-doorgeprikt

      http://i.imgur.com/srNwhdY.jpg

     7. Het is een discussie tussen generaties met uiteraard verschillende standpunten. Voor beide standpunten is wat te zeggen. Echter het
      probleem is dat de grote (toekomstige) afwaarderingen in principe jong en oud treffen. We zullen daardoor allemaal water bij de wijn moeten doen. Hoe moeilijk een hervorming van het pensioenstelsel ligt blijkt uit deze
      interessante discussie.

      http://www.telegraaf.nl/dft/geld/pensioen/25242572/__Pensioenen_op_de_schop__.html

     8. Het is als de kunst van moeilijk maken van wat gemakkelijk is, het vermoeden ontstaat dan ook dat een aantal tijd trachten te kopen om zich niet al te belachelijk te maken. Om het simpel te houden, wat voor schulden kan, kan voor pensioenen ook. Het enige waar je dan moet op letten is het verkeerd interpreteren van wat het onderstaande wil zeggen:

      Gastauteur Anton van de Haar ziet niets in een QE voor de eurozone, maar des te meer in een Modern Debt Jubilee, een schuldenbevrijdingsfeest waarbij iedere burger van Nederland van de centrale bank een fors bedrag ontvangt. De economie leeft op, armen varen er wel bij, rijken juist niet. Maar ja… Brussel…

      https://www.ftm.nl/artikelen/voor-nederland-geen-qe-maar-een-schulden-jubilee

     9. Overigens Piet, ‘water bij de wijn doen’ wil zeggen dat we terug helder maken van wat door omstandigheden bezoedeld werd. Vandaag meer dan toepasselijk, alsof we dronken een schip besturen en toch blijven beweren dat het over economie gaat. Naar dat voorbeeld kunnen we ook alle studiewerken verbranden die ooit geschreven werden, stomdronken bestaat ook. De kater volgt, die is dan weer wel gratis.

     10. Ja Piet, hier krijg je een zware kaakslag, die je wel weer met beide benen op de grond zet, als je weer bij kennis bent gekomen.

      Domme arrogante l*l de behanger die je bent, ik heb je de voorgaande weken/maanden al het antwoord gegeven.

      Maar je wilde/kon het niet aannemen/accepteren.
      Als je een domme, fervente, blindelingse VVD aanhanger wilt blijven, is dat jouw eigen persoonlijke keuze.

     11. Hallo Matthijs,

      Je hebt waarschijnlijk nooit de moeite genomen om onderstaand artikel te lezen.
      https://biflatie.nl/artikelen/huizenmarkt/nog-32-van-de-nederlandse-huishoudens-onder-water/

      Hierin wordt uit de doeken gedaan hoe de huizen/hypotheek markt zo’n beetje in elkaar steekt.
      De overzichten, geven duidelijk weer wie de afgelopen 20-30 jaar zo nodig huizen moesten kopen en tegen elkaar op boden, om toch alstublieft maar dat droomhuis te kunnen en mogen kopen tegen steeds hoger opgeklopte veel te hoge prijzen door de sluwe speculanten en makelaars.

      En die jonge haantjes en tortel paartjes leefden in een droomwereld, roes en konden makkelijk ingepakt worden in het woning circus.

      De systeem maffia is druk bezig ouderen en jongeren van hun geld, rechten en aanspraken te ontdoen en jongeren gaan ruzie maken met ouderen, omdat ze niet de ervaring en wijsheid bezitten, om de maffia en de media te doorzien die hen ophitst, omdat jouw groep zeer makkelijk manipuleerbaar is.

      Tevens geef je aan, dat je niet van plan bent om premie af te dragen Voor volksverzekeringen of pensioenfonds.

      Als je zelfstandig bent kan dat, in loondienst wordt het automatisch wettelijk verplicht ingehouden op het loon.

      Het is niet vreemd dat je zo’n gedachtegang hebt, een groot percentage van de jongeren denkt er tegenwoordig zo over, omdat ze altijd alles gekregen hebben en verwent zijn door hun ouders, die zich vanaf 1945 mochten krom en uit de naad werken, om zich zelf een toekomst en hun kinderen een betere toekomst te geven.

      Veel jongeren hebben alleen ervaring met geld en goederen ontvangen, gekregen enz, zonder er zelf maar een noemenswaardige bijdrage in geleverd te hebben.

      Piet Pineut staat volledig in zijn recht met zijn stelling en reactie.
      Hij heeft er 40 jaar arbeid voor geleverd en veel premie afgedragen.
      Veel jongeren krijgen hier niet meer de kans voor en worden/zijn egoïstisch en haatdragend naar zijn medemens op bereikbaar niveau.

      Wie hun echte vijanden zijn, kunnen ze niet zien, omdat ze niet bewust, onwetend en verblind worden door duivelse krachten, die hun als toetje op het menu hebben staan.
      U staat ook al reeds in het slachtportaal te wachten.

      Veel jongeren hebben geen ervaring en kennis opgedaan, om te overleven, alles vanaf de bodem zelf te moeten opbouwen, met niet meer dan een bord, kom en een lepeltje.

      Schaam je heel diep, onwetende, onbenullige, gemanipuleerde, misleide, brutaal heerschap, dat je de halve maatschappij beledigd, minacht en misgunt.

      De Universele krachten hebben al notitie van je genomen.

     12. Zodra goud (en zilver) wordt gebruikt als monetaire basis, is het juist afgelopen met gespeculeer. Dat vindt namelijk plaats in de 300x gehefboomde papieren variant, en is bedoeld om mensen binnen de door het selecte gezelschap gecontroleerde matrix te houden.

      Ongedekte valuta’s geven alle ruimte voor manipulatie. Opdat u weet waarom u straks in de rij staat bij de gaarkeuken.

      Gratis geld emoties zijn sterk.

     13. Dan ben je onmiddellijk ook van die valuta-oorlog vanaf, gaan we dan ook de koopkrachtpariteit wereldwijd herstellen? Anders zit je nog steeds met die speculatieve manipulaties. We zullen het voor de goede bij goudmunten houden, de rest blijkt voor nu nog wat onbevattelijk.

     14. Freegold Werner. Let it flow, binnen regionale/lokale gemeenschappen. Decentralisatie.

      Wereldwijde koopkrachtpariteit, onder ‘toeziend oog’ van de Wereldbank, het IMF en de stg. Ons Geld?

      Alsjeblieft zeg…

      Globalisering gaat in reverse as we speak. Laten we dit stimuleren. Serieuze stemmen weten te melden dat de wereld een Seneca cliff nadert in haar energieproductie.

      Dat zal decentralisatie afdwingen en een einde maken aan het wereldwijde geschuif met valuta’s en arbeidsoverschot. Een enorme groeibubbel gaat knappen, en het is beter dat het centraal bestuur ten onder gaat, samen met haar eeuwige gerotzooi op bankbalansen; de “middleman” die produktiviteit eerst opblaast, en vervolgens afroomt naar behoefte.

      Fuck ‘m. De systeempooiers hebben gefaald, let it burn.

     15. Nee Houtskool, onder toeziend oog van de bevolking in een wereldwijd co-creatief stelsel. We nemen dan Freegold als wereldmunt, er ligt dan geen goud meer in de staatskluizen en alles circuleert in de economie, correct? Hoe ga je het dan praktisch aanpakken om de koopkrachtpariteit in evenwicht te brengen, of laten we dat zo in de hoop dat er geen misbruik van komt?

     16. Freegold kan ook worden gebruikt door overheden, zo brengt men het huishoudboekje op orde.
      Wereldwijde koopkrachtpariteit is een enge socialistische droom. Een utopisch waandenkbeeld. De produktiviteit is overal anders, freegold brengt dit min of meer in evenwicht. Waarom zou ik mijn koopkracht moeten delen met een door de sharia gecontroleerde zandbak bijvoorbeeld, afgedwongen door een soort wereldregering?
      Sorry hoor, maar dit is in mijn ogen een walgelijke suggestie.
      Ik ga uit van regionale economieen na de crash, met zeer weinig mondiale handel.

     17. Houtskool, het ware misschien goed om nog even verder te denken over je plan, het is het ene of het andere natuurlijk. Weet je wel wat koopkrachtpariteit wil zeggen? Je antwoord laat dat geenszins vermoeden en zo kunnen we natuurlijk bezig blijven. Na de crash?

     18. Hm. Koopkrachtpariteit heb ik verkeerd opgevat idd. Kijk, onevenwichtigheden lossen zich vanzelf op. Freegold gaat gepaard met een daaraan gekoppelde munt, we gaan geen klompjes goud ruilen. de hoeveelheid goud die de munt dekt bepaalt de waarde.
      Veel goud > “dure” munt, dalende export > noodzaak tot verkoop goud > goedkopere munt > export stijgt weer.
      Dit kun je ook lokaal / regionaal toepassen. Erg praktisch na de crash, lees eens iets over afnemende betaalbare energie.
      En de Wizard of Oz kan in zijn doodskist blijven liggen.

     19. Nog iets, bij freegold kan men ook valuta bijdrukken, daarmee verwatert de ratio ook, ipv goud verkopen. Goud echter is het ijkpunt. Ik kan gaan sparen in goud ipv fiat. Voor m’n pensioen of om m’n hypo af te lossen. Veel eenvoudiger dan het gesjoemel met cijfertjes. Geeft ook het broodnodige vertrouwen bij Jan met de pet.

      ‘Finance’ is een veel te groot onderdeel van de economie geworden dat buitenproportioneel revenuen afroomt.

     20. Anders gezegd, het is zo lang dan dat het breed is, één pot nat. Het enige dat je mi stelt is dat we met ‘volgeld’ gaan werken, daar hebben we strikt gesproken geen goud voor nodig. Wat dan wegvalt is het fractioneel bankieren.

     21. Waarom terug die verschillende valuta invoeren, Freegold is toch goed op zich? Wat gaan we dan wel gebruiken, terug papiergeld? Of electronisch geld? Wat heb je dan uiteindelijk aan dat goud? Het lijkt stilaan wel op een oefening cirkelredeneren, waar gaan we nu eindigen? Verwar je hier niets met elkaar? En hoe lang gaat het duren tot dat evenwicht vanzelf hersteld is?

     22. Goud is gelimiteerd. Althans, de fysieke versie. Al het andere valt, uiteindelijk, ten prooi aan manipulaties, te allen tijde. Altijd weer gaan partijen over de grens, ditmaal zelfs zover dat de wereld zich in een erg gevaarlijke situatie heeft gemanouvreerd.

      Tuurlijk heb je dat goud nodig; het begrenst. Er moeten grenzen zijn op een eindige planeet.

      Het moest maar eens afgelopen zijn met de kunstmatige uitstel van consequenties.

     23. Wat je hier stelt is dat goud de ongebreidelde hebzucht van de mens gaat uitroeien. Goud begrenst helemaal niet, we geven dat immers een waarde naar keuze. Morgen één staaf voor twee appels, overmorgen besluiten we dat we er vier appels mee kunnen kopen. Ook hier weer, het is zo lang dan dat het breed is, zit het probleem niet tussen de twee oren?

     24. Het is 1 grote failliete aardse bende Matthijs.

      Je kunt gaan fluiten naar je pensioen aanspraken in het jaar ?.

      De regering, hun handlangers, onbenullen, het E.P de Pensioenfonds opvreters zullen je van je aanspraken ontdoen.

      Maak u geen illusies meer.

  2. Met die fictieve schulden zijn wel echte grondstoffen gekocht ofwel landen geplunderd ofwel mensen bestolen.. Wat een bull@$/@ om alles even in de boeken weg te strepen en dan weer vrolijk overnieuw beginnen ? Haha dat zou te makkelijk zijn voor alle schurken onder ons…

   1. Uiteindelijk is het nog eenvoudiger, we onderhouden deze tragische absurditeiten omdat we de beschikbare opties simpelweg uitsluiten. Het kennis nemen van deze opties is een eerste stap, het wil niet zeggen dat ze ook gebruikt zullen worden. Hoe dan ook, schulden zijn getallen in een excel, je kan ze verplaatsen met een muisklik. Wat betreft besluitvorming, het is uiteindelijk maar een menselijke keuze, in sommige gevallen pakt het – eerder onbewust dan bewust – averechts uit:

    Beperkte- of begrensde rationaliteit is rationaliteit van de mens in besluitvorming waarbij er rekening wordt gehouden met de beperkte beschikbaarheid van informatie, cognitieve beperkingen en de beperkte tijd om tot een besluit te komen. Bij volledige rationaliteit worden alle alternatieven overwogen en kan zo tot een optimale keuze gekomen worden. Bij beperkte rationaliteit zal het zoekproces gestaakt worden bij de eerste bevredigende optie. Het nadeel van beperkte rationaliteit is daarmee dat niet noodzakelijk de meest optimale keuze wordt gemaakt en dat een besluit in sommige gevallen zelfs averechts kan uitwerken.

    https://negatieverente.wordpress.com/in-de-media/

    1. Werner ik ga met de redenatie van jou helemaal mee , maar met een druk op de knop het systeem de wereld uit helpen is een wensdroom die te mooi is om waar te zijn .
     Respect heb ik absoluut voor jou ideeën maar de uitvoering is plan twee en onuitvoerbaar .

     1. We kennen die dynamieken Rinus, om dezelfde reden kunnen we zeggen dat het probleem nog veel fundamenteler is dan wat goudklompjes. Dat wel/niet goud is maar wat spielerei om de leegte te vullen, op die manier hoeven we ook niet verder meer te kijken. Paradoxaal genoeg, om verschillende redenen kunnen volwaardige alternatieven als
      ‘onwaarschijnlijk’ gepercipieerd worden. Vrijwel onbewust wordt hierdoor het
      element van beperkte- en/of begrensde rationaliteit gevoed, beschikbare
      (alternatieve) opties worden immers uitgesloten van het besluitvormingsproces met alle gevolgen van dien. We kunnen dus nog duizenden plannen bedenken, het ene nog mooier dan het andere. Het baat echter tot niets, als aan (1) niet voldaan is dan (2) vergeet het.

     2. Je gaat dus absoluut niet met zijn denkwijze mee, of je wilt hem half te vriend, voor de gek houden.
      Je weet ook wel beter jonge heer.

      Hou je niet in beste, spreek je in eerlijkheid uit.

    2. Ik vind dat de boekhouder teveel naar de cijfers kijkt en niet naar buiten. “Je kan ze verplaatsen met een muisklik…” Door diezelfde muisklik komt er geld in het systeem waar diegene eigenlijk amper recht op hebt. HET GEVOLG : Een boer word weer onteigend omdat er weer iets gebouwd gaat worden om daarna voor jaren te huur of te koop te staan. Leuk als je de cijfers manipuleer maar alle ellende die mensen daardoor op hun dak hebben gekregen verdwijnt daarmee niet. Oplossing van NIKS..
     En dan diegene die als een blinde schuld aangaan krijgen door de wegstreep oplossing een impuls om weer als een malle inkopen te gaan doen met geld wat ze niet hebben. moet je je kinderen is leren dat als ze teveel uitgeven er niets in de hand is want Super -Werner lost alles met een paar muis klikken op !
     Vraag me af hoeveel mensen die hier reageren er in de shit zitten en hoeveel er een enorme schuld op na houden en ondertussen op de beurs mee spelen in de hoop op een vermogen.. Heb je kunnen profiteren van de schuldenberg ? of… stond je van begin af aan al aan de verkeerde kant en heeft het niets anders dan ellende opgeleverd.. Gerechtigheid moet er komen en zijn.. De boekhouder gaat afzien en de kluizenaar wint.. let maar op..

     1. Het is andersom MaD, we kijken naar buiten en zien mensen de meest onwaarschijnlijke dingen zeggen en doen. Het systeem zit bol van de economische platitudes waardoor het begint te lijken dat we een slepende ziekte voor ons uit blijven duwen. En telkens opnieuw komt ze terug, het is natuuurlijk een strijd die we niet kunnen winnen maar toch blijven we proberen, factum stultus cognosit. En een monetaire reset is voor een aantal dan weer veel te moeilijk, het enige probleem is dat je dit onmogelijk aan je kinderen uitgelegd krijgt, tenzij met een aantal superlatieven waardoor ze denken dat je aan het grappen bent. Niets is minder waar natuurlijk, het is werkelijk een klucht.

     2. U bent reeds achterhaald in uw waarnemingen, wat heeft u nog vernieuwend toe te voegen.

      U heeft mij reeds eerder op onterechte, brutale wijze uitgedaagd, maar u blijkt geen aardse kracht in uw luie,gemene donder te hebben, om de uitdaging daadwerkelijk met me aan te gaan.

      Probeer het bij anderen, zou ik zeggen.
      U bent met mij als eerste de confrontatie aangegaan en ik laat u niet eerder los, als dat het evenwicht weer is hersteld.

 7. Binnen nu en 10 jaar zal er een heel ander monetair systeem zijn…china zal daarin een hele grote invloed op hebben. En china koopt veel goud…heeel veeel goud. Dat zal waarschijnlijk deel gaan uitmaken v het nieuwe systeem. De petrodollar zal tot het verleden gaan behoren. Dit hoorde ik op de aflevering van tegenlicht op ned 2 ….jim rogers was aan t woord. De schulden van landen zijn sinds de crisis van 2008 alleen maar gestegen. …dus de klap die zal komen wordt vele malen erger dan 2008.

  1. Lekker zelf goud zoeken met je waspannetje, leuke hobby, lekker in de buitenlucht, paar hengels langs de kant, dan kijk je vast uit voor je diner 🙂 en ondertussen werk je nog aan je pensioen ook!, win win win win IM A WINNER!!!

   1. Neem een geweer mee en je hond en leer m konijnen opsporen , dan kun je savonds kiezen, vlees of vis , nog een win, ik wor gek!

    1. wiet groeit goed in het bos, waar brandnetels groeien 🙂 en zijn daar ook minder zichtbaar.
     en wietolie schijnt zeer geneeskrachtige gaven te bezitten. Niet aan bromsnor proberen uit te leggen, die zal je nooit gelijk geven 🙂

     typ een ‘h’ voor de volgende link na m in je browser geplakt te hebben. Anders wordt t weer zon hele plak in de reacties. Dit is een test, ik hoop dat t werkt.

     ttps://www.youtube.com/watch?v=3cQNkIrg-Tk

     1. ja t werkt. Onder de radar blijven is best goed, in deze allesgecontroleerde samenleving 🙂 En dat vergt weer wat van onze creatieviteit 🙂
      Goeje training!

     2. ow dus niet, zie een plakaat na vernieuwing van de website, helaas, tips zijn welkom om dit te voorkomen

   1. Ja dat heb ik nou net eens wernerke, de luchtballon,

    We zullen eenvoudig onze intentie moeten gaan veranderen en daarmede eerst ons bewustzijn.
    We zullen beginnen met de wortels, net als in de natuur. De plaats waar we geboren zijn.En binnen die plaats praktijkkennis opdoen van de natuur waarin wij leven en in elk geval onszelf te kunnen verzorgen van eten , drinken en onderdak.

    Dat gaan we de kinderen leren in de scholen , door mensen die hen voorgingen, maar die tegelijkertijd openstaan voor de wijsheid van de nieuwgeborenen, die een frisse kijk hebben op dingen, ipv ze te onderdrukken in onze eigen vastgeroestte ideeen
    Daarnaast zullen we binnen onze gemeenschap ons meer richten op het algemeen belang, ipv op eigenbelang, omdat het besef groeiende is dat we zodanig een betere plaats kunnen maken voor heel de gemeenschap ipv voor de enkeling.

    Weer een stap verder zal zijn een samenwerking tussen dusdanige gemeenschappen, zodat er als het ware een soort MENSELIJK internet zal ontstaan ter verdeling van info en het uitruilen van levensbehoeften.
    Eigenlijk een beetje hetzelfde zoals de rijke poepers het willen, maar dan zonder eigenbelang, maar met algemeen belang.

    Wat ik al zei, de cocon naar de vlinder, en wat we nu om ons heen zien, is het ontpoppen van het oude naar het nieuwe en dat gaan nooit zonder strijd.

    Zo denk ik er over.
    Ik vond deze film daarom wel leuk!
    Kwaliteit is niet zo best maar er zijn ondertitels bij in t engels.
    Vooral het begin is erg grappig, wanneer de keuze om naar een planeet te gaan besproken wordt.

    http://www.disclose.tv/action/viewvideo/157826/La_Belle_Verte__The_Green_Beautiful_English_Subtitles/

    1. Zoals je het zegt, weet een eikel wel dat hij een eikelboom kan worden? Die matrix heeft wel wat, het begint met een leeg blad met hokjes. Vervolgens verzin je zoiets als geld dat komt in verschillende vormen, geef het een waarde en plaats die getallen in de voorgedrukte hokjes. En dan komt het, een warboel van jewelste alsof we spinnen zijn die niet meer weten hoe we ons eigen web gebouwd hebben. Bekijk het vanop een afstand en het wordt een absurd sociaal drama, gelukkig kunnen we dat spel ook resetten maar dat stemt de hokjesdenkers dan weer niet blij, niets blijkt nog mogelijk anno 2016. Achter iedere deur die we opendoen, gaat een andere deur weer toe.

     http://i.imgur.com/a81TYdL.png

     1. nee snolleke werner, achter iedere deur die we sluiten gaat er een andere open.

      Eigenlijk wel het bewijs dat je geleerrdheid je afsluit van de realiteit.
      Dat je dus gevangen zit in de omgekeerde wereld. Moet je helemaal zelf weten en dat kun je ronduit blijven prediken, maar mijn ervaring is anders. Wat nog niet wil zeggen dat de jouwe voor jou nou verkeerd is.

      Ik ben altijd op zoek naar de ultieme waarheid, hoewel ik weet dat ik die nooit zal vinden vanwege de sinus, of cosinus, kies maar, waarin wij leven, de cosmos.

      Alles van discussie is op niveau van een al dan niet opgelegde illusie.
      Pas wanneer rust en dus geestelijke ruimte gevonden wordt om de opgelegde illusie te analiseren, kan men er een oordeel over vellen. Gevangen erbinnen niet,
      En the matrix is all around us.

      The matrix is a system en the system is the matrix.

      https://www.youtube.com/watch?v=yAAV9a4wwEA

     2. Beetje zoals Heraclitus zei? Behoort de strijd om goud en geld daar dan ook toe?

      Het wordende ontstaat door strijdende krachten, die in elkaar overgaan
      in een eeuwig voortdurend proces. Het is door strijd dat de werkelijkheid dynamisch is en tegendelen bestaan. De tweestrijd is daarom rechtvaardig en noodzakelijk, want alles krijgt zijn plaats en moet zijn plaats behouden. Het is daarbij de taak van de mens om te leren accepteren dat spanningen deel van het leven zijn, en dat wedijver onvermijdelijk verschillen in de samenleving bepaalt. ‘Strijd is de vader van allen’, stelde hij daarom, ‘de vorst van allen. De een laat hij god worden, de ander mens; de een maakt hij slaaf, de ander vrij.’

      https://nl.wikipedia.org/wiki/Heraclitus

     3. “Eigenlijk wel het bewijs dat je geleerrdheid je afsluit van de realiteit.”

      Dat zal dan de achterlijke theoretische geleerdheid zijn, uit het verderfelijke afgesloten tijdperk.

      Velen uit dat tijdperk, kunnen zich nooit meer ontworstelen van de theorie uit die leerschool en de dogma’s die daar uit voortvloeiden.

      De meesten moet je als verloren beschouwen.
      Ze zijn een nagel aan de doodskist van velen.

     4. Weet u wel als gemuteerde eikel, dat u nooit een gezonde aardse eikenboom zult kunnen worden.

 8. Het is een mooie titel, “welk wonder kan de wereldeconomie nog redden”? Hiermee wordt de suggestie gewekt dat verstand gebruiken een wonder zou zijn. En dat moeten we aan onze kinderen vertellen?

  De twee basisstrategieën van de de centrale banken, kwantitatieve verruiming (QE) en het aanhouden van de nulrente – telkens met de zogezegde bedoeling om de groei te herstellen en zowel inflatie als een welvaartseffect te creëren – hebben slechts negatieve effecten gesorteerd. Hun acties hebben namelijk geleid tot het ontstaan van omvangrijke aandelen- en vastgoedbubbels, waarbij grootbanken, beursgenoteerde multinationals en speculanten (allemaal “Wall Street”) enorm geprofiteerd hebben ten koste van de werkgelegenheid en het budget van gezinnen en kleine – of middelgrote bedrijven (samen is dat “Main Street”).

  http://nl.express.live/2016/02/22/welk-wonder-kan-de-wereldeconomie-nog-redden/

  1. (http://nl.express.live/2016/02/22/welk-wonder-kan-de-wereldeconomie-nog-redden/

   Excessieve schuldenlast

   De belangrijkste reden voor de momenteel lage wereldvraag dient echter te worden gezocht bij hét centrale probleem van de wereldeconomie : de excessieve schuldenlast. Het onvermijdelijke afbouwen van die schuld maakt dat de globale economie het steeds lastiger heeft om te groeien. Volgens een studie van het managementbureau McKinsey is de wereldschuld opgelopen tot 199.000 miljard dollar (2e kwartaal 2014), vergeleken met 142.000 miljard dollar einde 2007. Sindsdien is de globale schuld dus met 57.000 miljard toegenomen. Maar in dezelfde periode is het wereld BBP slechts met 15.000 miljard
   dollar gestegen, namelijk van 55.000 miljard naar zo’n 70.000 miljard.

   De 57.000 miljard
   dollar, die er door de monetaire stimulus van de centrale banken is bijgekomen,
   hebben dus nauwelijks 15.000 miljard dollar aan nieuw BBP gegenereerd.)

   “Duidelijker kan ik het niet uitleggen. Het is zo klaar als een klontje dat het kapitalistische systeem over de top is en ten onder gaat door de zucht naar geld. Een systeem waar we allemaal in zijn meegegroeid. Velen weten niet beter dat het maken van schulden een noodzakelijk kwaad is. Daarbij wordt vergeten dat schulden moeten worden afgelost. Centrale banken hebben getracht de ondergang nog even uit te stellen door alleen meer schuld aan te gaan en tegelijk de rente te verlagen. Het heeft dus niet geholpen getuige het feit dat men nu de weg wil inslaan van negatieve rente. Ik denk dat we nu in een tijd zijn terecht gekomen van bewustwording. Bewust van het feit dat we moeten aflossen. Tegelijk moeten we dan ook bewust zijn van het feit dat hiermee veel geld uit de circulatie wordt gehaald. Een aflossing wordt op de schuld
   afgeschreven en verdwijnt als zodanig uit onze economie. Dus minder geld te besteden. Dit effect wordt nog eens versterkt door de bezuinigingen van de
   overheden die ook hun schuldenlast willen aflossen en daarvoor ernstig moeten
   bezuinigen. Dat leidt tot belastingverhogingen en versobering van sociale voorzieningen. De bekende neergaande spiraal.”

   1. Hier zie je het weer Piet, onderstaande stellingen stroken niet met het idee van een monetaire reset. Uiteindelijk is het net andersom waardoor een heel ander scenario mogelijk wordt.

    (1) Tegelijk moeten we dan ook bewust zijn van het feit dat hiermee veel
    geld uit de circulatie wordt gehaald.
    (2) Een aflossing wordt op de schuld afgeschreven en verdwijnt als zodanig uit onze economie. Dus minder geld te besteden.

    Anders gezegd, op deze manier beperken we enkel onszelf.

    1. We zullen een tijd van veel beperkingen gaan meemaken. Een monetaire reset kan m.i. niet werken volgens de theoretische modellen die jij hier op deze site de revue hebt laten passeren. Zou te mooi zijn voor woorden als het zo makkelijk zou gaan. Zonder een centje pijn van onze schulden af.
     Zolang de mensheid bestaat heeft ze moeten boeten voor het maken van hun fouten. Gaan we ook nu absoluut meemaken.

     1. Wat je hier aangeeft is een perfect voorbeeld waarom er gesproken wordt over een ‘tragische absurditeit’, technisch is er geen probleem maar door onze manier van denken beslissen we daar anders over. Dit gebeurt vrijwel onbewust, de vraag stelt zich of dit nu ook de fout is van die elite of niet? Wat denk je zelf?

 9. De illusie waar we in terecht zijn gekomen is gemaakt op een wijze om die illusie in stand te houden.
  Door figuren van laag allooi die zichzelf beter/wijzer achten dan andere mensen en denken dat dat ze het recht geeft anderen te koeieneren.

  Ondertussen hebben ze het in hun geniepigheid voor elkaar gekregen dat alle levensvoorzieningen gekoppeld zijn aan het door hen vervaardigde geldmiddeltje. Te manipuleren van 1000 kanten , wanneer je als drukker/uitgever de zeggenschap hebt over zaken als rente, inflatie of deflatie.

  Alles draait erop,op dat verzonnen prulmiddel, het is zelfs belangrijker geworden dan een mensenleven.
  En als je vraagt hoe dat zo allemaal gekomen is, krijg je steevast het antwoord… dat hebben we met zijn allen zo afgesproken.
  Graag een reactie, van iemand die dit leest, die daarbij was.
  Dat is democratisch beslist, komt er dan vaak nog achteraan.

  Awel, santé!

  1. OWWWW!!! dat vergat ik nog:

   Werner: AUB NIET REAGEREN WANT JE KRIJGT TOCH GEEN ANTWOORD MEER.

   Hoop dat t overkomt. Ik wil niet schreeuwen, maar soms moet t.

 10. Echte aanrader: schakel over op linux rosa mint 17.3 als operating system ipv windows.

  Je systeem gaat echt als een raket en de kans op virussen en malware is zeer gering. Bovendien hou je pottekijker windows 10 buiten de deur.

  Ik gebruik het en ben laajend enthousiast.
  Het allermooiste is nog, je kunt het GRATIS downloaden, want het is open source, en TESTEN VANAF DVD.

  dus downloaden, branden, booten vanaf cd speler en testen. Je zult t niet berouwen.

  Link 32 bit versie:

  http://www.linuxmint.com/edition.php?id=205

  Link 64 bit versie:

  http://www.linuxmint.com/edition.php?id=206

 11. Er is een eenvoudige oplossing om de banken te counteren : koop fysiek goud en bewaar het zelf ergens op een veilige plek. Dan ben je immuun voor inflatie, overkopgaande banken, kosten allerhande, inhalige overheden ( die constant over je schouder staan mee te kijken op je bankrekening ), bank runs, bail-ins, …. whatever.Het enige echte geld is goud en zilver. Al 6000 jaar.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.