Het schuldencomplex: Het Monopolyspel

16

In navolging van ‘een monetaire reset‘ en ‘de schuldenberg‘ . De inactieve kas (M2) laat toe om leningen uit te schrijven waardoor het schuldencomplex ontstaat. De verhouding schuld versus  vordering wordt gewaardeerd in de respectievelijke boekhoudingen en zijn derhalve virtuele getallen op een balans. Het is belangrijk om deze op zich eenvoudige dynamiek goed te begrijpen. Laten we het eens visueel voorstellen. Om praktische redenen beperken we ons tot vijf economische agenten, dit zijn spelers zoals u, wij en zij. We gebruiken hiervoor een vereenvoudigd model, dit laat toe om transparantie te vrijwaren, een consolidatie bij aanvang zou er als volgt kunnen uitzien:

In het kort, elke speler – vergelijkbaar met een monopolyspel – ontvangt als start hetzelfde bedrag, zijnde 100. Vanaf dat moment kunnen principieel de economische activiteiten beginnen, het geld  begint te rollen en waarden (bv activa in de zin van huizen, wegen, auto’s …) worden gerealiseerd door arbeid. In het kader van onze oefening laten we deze elementen buiten beschouwing, we richten onze aandacht op de strikt monetaire elementen. Door de economische bedrijvigheid ontstaat na verloop van tijd een nieuwe situatie:

Z3q12tC

We zien nu dat spelers (A) en (B) geld hebben gespaard, dit vinden we terug in de inactieve kas (M2). Voor speler (C) noteren we een status quo, spelers (D) en (E) hebben geen geld meer. We  herstellen de situatie door het uitschrijven van leningen, dit kunnen we weerspiegelen in een boekhoudkundige journaalpost.

O7FA60r

Verschillende scenario’s

Er zijn nu verschillende scenario’s mogelijk, in dit geval weerspiegelt de journaalpost volgende acties:

  • (A) leent 100 aan (E)
  • (A) leent 50 aan (C)
  • (B) leent 50 aan (C )
  • (B) boekt 50 van (M2) naar (M1)

Overeenkomstig worden de schulden (S) en vorderingen (K) opgenomen in de respectievelijke boekhoudingen, het geld van de lening komt terecht in de actieve kas (M1) van de schuldenaars. Op  deze manier zit de totale geldhoeveelheid terug in de actieve kas (M1) zoals bij de opening. Dit geeft volgend resultaat:

hXJskyh

In de kolom (IV) zien we de symbolen van de integrale verkeersvergelijking en welke lijn tot welk symbool behoort. Met deze vereenvoudigde simulatie kunnen we dan ook makkelijk onze data  samenstellen. In praktijk zijn er natuurlijk veel meer rekeningen maar dat doet geen afbreuk aan de gehanteerde methodiek. Onze abstractie krijgt nu meer voeling met de realiteit van alledag, de symbolen worden vervangen door reële getallen. We hebben nu een beeld hoe schulden ontstaan, als iedereen z’n verplichtingen netjes nakomt dan zou er – oppervlakkig gezien – geen probleem  mogen zijn. Zoals we anno 2014 weten is dat geenszins het geval waardoor een torenhoge schuldenberg is ontstaan.

jvmRDA8

In dynamisch opzicht is een lening als de toekomst naar het heden halen, de omgekeerde logica van sparen waardoor we in versneld tempo onze behoeften kunnen bevredigen. Een  schuldeneconomie heeft vanuit dit perspectief dan ook voordelen, zowel in de zin van welvaartsopbouw als naar werkgelegenheid. Het nadeel is echter dat het ook kan leiden tot z’n pathologische  vorm, hiervoor zijn verschillende redenen te bedenken. In dit document is het geen zaak om dit alles te willen verklaren maar het is raadzaam om deze dynamieken afzonderlijk te bekijken. (lees meer)