We hebben inmiddels al heel wat informatie gedeeld. De ervaring leert dat meningen kunnen verschillen en dat leidt tot wat we – zonder meer – ‘chaosdenken’ kunnen noemen. Het mengen van verschillende denkkaders leidt hier vrijwel automatisch toe. Ondanks ’hokjesdenken’ beslist geen ambitie is, is het toch van belang om het idee van een ‘monetaire reset’ correct te kunnen interpreteren. Deze schijnbaar eenvoudige opdracht blijkt in praktijk toch veel moeilijker dan we misschien hoogmoedig willen toegeven, want het vormt vaak een blokkade om de sociale impact correct in te schatten. Het is als ‘worstelen’ om dit alles te synchroniseren. Ieder speelt z’n eigen lied, van kakofonie tot harmonie, een nobele doelstelling.

Brainstormen

De bereidheid tot ‘brainstormen’ is een primaire voorwaarde om tot doorbraken te komen. Het blijkt echter één ding om het te willen hebben over sociale innovaties en mentaliteitswijzigingen, nog een heel ander om de spreekwoordelijke knop om te draaien. Wetenschap helpt een handje, in dit artikel een exploot dat handelt over ‘het verschijnen van innovaties’. We nodigen u graag uit tot een verrijkend debat, uit het werk van Fritjov Capra, De Eenheid van Leven:

Het verschijnen van innovaties

Als het leven van een organisatie in haar praktijkgemeenschappen zetelt, en als creativiteit, leren, verandering en ontwikkeling inherent zijn aan alle levende systemen, kunnen we ons afvragen hoe deze processen zich feitelijk in de levende netwerken en gemeenschappen van de organisatie manifesteren. Om deze vraag te beantwoorden moeten we ons buigen over een sleutelkenmerk van leven … ‘het spontaan verschijnen of doorbreken van een nieuwe ordening’.

Fluctuaties

Het verschijnsel ‘doorbreken’ voltrekt zich op kritische punten van instabiliteit, die het gevolg zijn van fluctuaties in de omgeving die door terugkoppelingslussen worden versterkt. Doorbreken leidt tot het ontstaan van een innovatie die in kwalitatief opzicht vaak verschilt van de verschijnselen waaruit zij is voortgekomen. Het continu genereren van innovaties – de ‘creatieve vooruitgang van de natuur’, zoals de filosoof Alfred North Whitehead het noemde – is een sleuteleigenschap van alle levende systemen.

Terloops

In een menselijke organisatie kan de gebeurtenis die de stoot geeft tot het op gang komen van het doorbraakproces bestaan uit een terloopse opmerking die misschien voor degene die haar maakt niet eens van betekenis is, maar wel voor sommige leden van een praktijkgemeenschap. Omdat de opmerking betekenisvol is, kiezen zij ervoor de informatie snel te laten circuleren door de netwerken van de organisatie. Terwijl de informatie door de verschillende terugkoppelingslussen circuleert, kan zij worden versterkt en uitgebreid. Zelfs in die mate dat de organisatie de informatie niet langer in haar bestaande toestand kan absorberen.

Kantelmoment

Als dat gebeurt, is het punt van instabiliteit bereikt. Het systeem kan de nieuwe informatie niet integreren in zijn bestaande ordening en is genoodzaakt iets van zijn courante structuren, gedragingen en/of overtuigingen overboord te zetten. Het gevolg is een toestand van chaotische verwarring, onzekerheid en twijfel. Hieruit vloeit een nieuwe ordeningsvorm, georganiseerd rondom nieuwe betekenis. De nieuwe ordening is door niemand ontworpen maar breekt door als gevolg van de collectieve creativiteit van de organisatie.

Ontvankelijkheid

Dit proces voltrekt zich via verscheidene duidelijk van elkaar te onderscheiden stadia. In het eerste stadium moet er een zekere ontvankelijkheid in de organisatie voorhanden zijn – een bereidheid om zich te laten ‘storen’ want alleen dan kan het proces op gang komen. Ook moet er een actief communicatienetwerk zijn, met tal van terugkoppelingslussen ter versterking van de activerende gebeurtenis. Het volgende stadium is het instabiliteitspunt dat als een vijandige spanning, chaos, onzekerheid en/of zelfs een crisis kan worden ervaren. In dit stadium kan het systeem of ineenstorten, of doorbreken naar een nieuwe ordeningstoestand, gekenmerkt door noviteit en berustend op een creativiteitservaring die soms bijna de indruk wekt dat er magie in het spel is.

Stadia

Laten we deze stadia nog wat nader bekijken. De aanvankelijke ontvankelijkheid voor stoornissen vanuit de omgeving is een basiseigenschap van alle vormen van leven. Levende systemen moeten altijd openstaan voor een gestage stroom van hulpbronnen (energie en materie) om in leven te blijven. Menselijke organisaties moeten altijd openstaan voor mentale hulpbronnen (informatie en ideeën), alsmede voor de stroom van energie, grondstoffen en materialen die nodig zijn voor het produceren van goederen en diensten. De ontvankelijkheid van een organisatie voor nieuwe begrippen, technologieën en kennis is een goede graadmeter voor haar levendigheid, soepelheid en leervermogen.

Emotie

De ervaring van de kritische instabiliteit die tot doorbraken leidt, gaat meestal gepaard met hevige emoties, zoals angst, verwarring, zelftwijfel of verdriet. Dit kan zelfs het karakter van een existentiële crisis aannemen. Uiteraard hoeven niet alle crisis- en doorbraakervaringen extreem te worden ervaren. De hevigheid van de doorbraakervaring kent vele gradaties, van kleine, plotselinge inzichten tot pijnlijke en euforisch stemmende transformaties. Wat ze met elkaar gemeen hebben, is het gevoel van onzekerheid en verlies aan houvast dat op zijn minst onbehagen wekt. Creatieve mensen weten dat zij deze onzekerheid en dit verlies aan houvast moeten omarmen.

Mysterieus

Na deze onderdompeling in onzekerheid, verwarring en twijfel wordt het plotseling verschijnen van een noviteit zelfs makkelijk ervaren als een magisch ogenblik. Zowel kunstenaars als wetenschappers hebben vaak zulke ogenblikken van ontzag en verwondering beschreven, waarin een verwarde, chaotische situatie zich op wonderbaarlijke manier uitkristalliseert tot een nieuw idee of oplossing voor een tot dan toe onoplosbaar probleem. Omdat het doorbraakproces door en door non-lineair is en zich via vele terugkoppelingslussen voltrekt, laat het zich niet ten volle analyseren door ons lineaire denken, zodat we geneigd zijn het als iets mysterieus te ervaren. (einde exploot)

Kritische massa

Volgens dit exploot kunnen innovatieve ideeën pas groeien als er ook een draagvlak voor bestaat, voor het idee van een monetaire reset ligt dat niet anders. Een monetaire reset vereist principieel het loslaten van oude gedachten/overtuigingen, een proces dat veel moeilijker blijkt dan de theorie laat vermoeden. Naarmate dit loslaten vordert, komt een nieuwe realiteit steeds duidelijker in het vizier. Het belang van een kritische massa is dan ook onontbeerlijk. In deze periode is kennisdeling, dialoog en correcte integratie dan ook cruciaal, dit zonder succes op garantie aangezien destructieve krachten het pleit in negatieve zin kunnen beslechten. Het wordt dus een dubbeltje op z’n kant, dit kunnen we vangen in een generaliserend beeld. Een aantal vragen blijven wellicht nog onbeantwoord, welke keuze maakt u?

chaos biflatie

19 reacties

 1. “Uiteindelijk gaat het niet om onwrikbare natuurwetten, maar om kennisdeling en menselijke keuzes…”

  Goed artikel, maar met deze zinsnede moeten we m.i. voorzichtig omgaan. Als fossiele energie afloopt zoals ik inschat valt er ineens veel minder te kiezen. Er valt nog wel te kiezen, maar dat moet dan wel nu gebeuren; het pro-actief managen van krimp.

  Zodra men wordt gedwongen tot het maken van keuzes verkeren we inmiddels in een verregaande staat van ontbinding, dat ondermijnt het vertrouwen in centraal bestuur en daarmee een centraal aangestuurde positieve uitkomst.

  Anarchie kunnen we echt niet gebruiken in een overgereguleerde jit economie; ‘we’ zijn gehospitaliseerd….

  Uiteraard is het eenvoudig om schulddragende valuta om te zetten in niet-schulddragende nullen en enen. In een (lang) weekend.

  Leg het plebs eerst maar uit wat het verschil is tussen ‘geld’ en ‘vertrouwen’; na welgeteld 1 minuut 33 worden de oogjes glazig en tracht men geeuwend weg te kijken.

  Maar hopen dat men tot bezinning komt en de Georgia guidestones gewoon een hunebed blijkt te zijn.

  Ik ben weinig positief Werner. En respecteer je inhoudelijk goede posts alhier.

  1. @Houtskool

   Deel je mening grotendeels Houtskool, uiteindelijk kunnen we wel degelijk spreken over een tragische absurditeit en dat is zelfs geen arbitraire stelling. Langs de ene kant zie je dus dat wetenschap werkelijk prachtig werk levert om dit alles te documenteren, vanuit dat perspectief is er dus werkelijk geen probleem. Aan de andere kant, het probleem kan pas opgelost worden als ook de sociale alternatieven opgenomen worden in het maatschappelijke besluitvormingsproces.

   En laat daar nu net het schoentje wringen, hierdoor verwordt democratie tot een karikatuur van wat het zou kunnen zijn, zegge en schrijve anno 2014. Eenvoudige deductie laat dan andersom vermoeden, we leven niet in een democratie maar in een dictatuur, zij het een welvaartsdictatuur. Jij en ik mogen roepen wat we willen, hierin zijn we vrij. Vervolgens zal men je misschien zeggen dat het op een ander nog heel wat slechter gaat waardoor je je gelukkig mag prijzen.

   Nu verder met het prediken over sociale innovaties, duurzame investeringen, out of the box ideeën, reeksen denktanks, crowdfunding, bewustzijnscampagnes … en andere besparingen. Vergeef me dat ik je mening deel Houtskool, de situatie is echt niet om vrolijk van te worden, de alternatieven om tot waarachtig herstel te komen liggen op de tafel. Ongeduldig geduldig zijn we met z’n allen getuige van een mensonterend schouwspel, nog even en WOIII wordt met open armen ontvangen, enkel om van deze aanhoudende miserie vanaf te geraken, niet omdat we dat zouden ambiëren. Een muisklik verder en het vreedzame alternatief valt je voor de kiezen, geserveerd met een dipsausje dat ons duurzame menselijke vooruitgang voorspelt, proeven mag. In het beste geval worden we morgen wakker uit deze grote boze droom, eind goed, al goed. Garanties worden echter niet geboden, de opties wel.

   Angstvallig benieuwd wat het worden zal.

   1. Afwachten en we zien wel wat er komen gaat…..

    Die WOIII is part of the game evenals een big reset van Willem..
    We beginnen dan gewoon weer overnieuw en diegene die bovenaan staan blijven boven en de onderklasse blijft ook onveranderd het onderkruipsel van de maatschappij.
    Er moeten mensen verantwoordelijk worden gehouden voor deze puinhoop , De maatschappij moeten hervormingen eisen .
    Ik denk dat het water jou niet aan de lippen staat met of je bedrijf , baan , huis want met zo’n afwachtende houding zijn we de laatste jaren erg weinig mee op geschoten als ik zo om me heen kijk.
    Ik heb vaker gemeld dat je prive situatie in deze crisis doorslag gevend is voor de manier van reageren. Als je het nog goed hebt is afwachten een leuke optie.., Als je dagelijks een strijd moet leveren om te overleven met je bedrijf of gezin is het een heel ander verhaal.

    Innovatie… gek word ik van de ontwikkelingen om je mobiel of je pc met je ogen te kunnen besturen . Nog minder beweging aan het bureau ! Is dit een kwestie van vraag en aanbod ? Wordt er voor miljoenen iets ontwikkeld wat met goede marketing en advertising weer aan de man gebracht moet worden ? Moet tegenwoordig alles maar doorontwikkeld worden om je huidige aankoop zo snel mogelijk te laten verouderen om maar weer te kunnen vernieuwen ?

    Er moet balans komen , mensen die veel te veel hebben en bezitterige egotrippers zijn geworden moeten door het stof… , scheef aangekeken worden op straat omdat het niet klopt. Er komt een tijd dat het niet veilig meer is om drie autos van ruim anderhalve ton op je oprit te zetten omdat het niet normaal is en je er op afgerekend word ! Kan me niet schelen hoe hard je ervoor gewerkt hebt want er werken meer mensen wellicht nog harder en hebben zwaarder werk maar kunnen nooit 1 auto kopen met zo’n prijskaartje..

    Begrijp me goed , Ik wil absoluut niet zon auto of iets dergelijks maar het gaat mij om diezelfde zorg , opleiding , betaalbaar vrij kunnen wonen , wat nu voor grote groepen mensen onbereikbaar aan het worden is.
    Maar nogmaals als je al je schaapjes op het droge hebt dan wachten we gewoon af op wat komen gaat…
    Dan tikken we nog een tijdje door op biflatie..

    1. Niemand heeft straks z’n schaapjes op het droge. Bovendien zijn bubbels van alle tijden.

     Een bubbel in het jaar 1910 met een handvol boeren is niet zo’n punt. Het huidige systeem is een mega bubbel, in vele opzichten; de wereld kan zichzelf het klappen van deze bubbel simpelweg niet veroorloven. Op een kistje gaan staan schreeuwen heeft geen zin.

     Enige voorbereiding op persoonlijk vlak m.i. wel.

     Spaar je de moeite, frustraties, boosheid, en steek die energie in iets nuttigs. Iemand met 3 auto’s is niet per definitie ‘schuldig’. Verleg je focus.

 2. Uiteindelijk vertelt Middelkoop het in de video in vorige artikel…

  “Give me control of a nation’s money and I care not who makes it’s laws” — Mayer Amschel Bauer Rothschild

  Vandaar de Euro in de “EU” proeftuin en op naar de SDR…
  Complete controle van een onbereikbare elite.

  The Hunger Games.

  1. DOOR een onbereikbare elite, ach, van voor door… het eindresultaat zal hetzelfde zijn voor de gewone sterveling. Real Assets….om uit het systeem te komen en te leven.

 3. Bijgevoegd een ‘leuk’ voorbeeld van ‘innovatief denken’ dat ik zojuist op KLOL heb weggezet.
  ( http://www.klokkenluideronline.is/2014/11/breaking-het-prerogatief-van-de-waarheid/#comment-124622 ; gaat over een tekstje van Platte Plato op ZeroHedge )

  * * * * * * *
  ” The Constitution states no person or law supercedes it, however, by way of executive order the chief philosopher king has granted the philosopher kings a level of authority that supercedes that of the Constitution.”

  PECIES JA !!!

  Zoals dit het geval is met “The City” in Londen en al hélemaal met The F.E.D. , die àndere kloon van dezelfde jodenbankiers-bende !!!

  Dààr ligt “De Ultieme Aardse Macht”, geachte on-ge-sgool-den !

  ■ 8 out of 8 of the ‘founding families’ of the Federal Reserve are Khazar-‘Jews’ :

  http://www.avaresearch.com/ava-main-website/article_print.php?id=661

  En WIE staat er binnen die groep MEGA-PARASIETEN al 200 jaar (vanaf volgend jaar, 2015) hélemaal BOVENAAN ?

  PRECIES JA !!!

  DE ROTHSCHILDS ! ! !

  ( we komen d’r nog wel eens … zucht …)

  1. ■ “The One Bank”, by Jeff Nielson :

   http://www.bullionbullscanada.com/intl-commentary/26287-the-one-bank

   ■ “All wars are bankers wars” , docu van 45 min :

   http://www.youtube.com/watch?feature=player_embeddedHYPERLINK “http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5hfEBupAeo4″&HYPERLINK “http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5hfEBupAeo4″v=5hfEBupAeo4#!

   ■ SUPER-artikel over The Rotthen One (nederlandstalig) :

   http://dutchamazingnewsblog.wordpress.com/2011/05/30/het-ongeziene-rothschild-imperium/

 4. De enige manier is het terugvinden van precies het omgekeerde waar dit systeem op is gestoeld : afgunst met als gevolg verdeeldheid.

  En wat we kunnen terugvinden is samenwerking met als gevolg saamhorigheid.

  En dat kan overal. Of je nou in de stad leeft op het platteland. Internet is een geweldige informatiebron om op een “alternatieve” lees : onafhankelijkere manier te gaan leven.
  Zoek gelijkgestemden en begin. En maak gebruik van “het systeem”. huur of pacht samen een stuk land (bv volkstuin) en kweek aardappelen in stro. Het succes zal anderen motiveren (ik spreek uit ervaring) 🙂 . Kweek tomaten op je balkon. Ga naar de schapenboer en koop wol. Spin het als hobby en brei een muts.

  Ow das zo belachelijk he. Dat soort dingen. Weet je wat belachelijk is? Dat we onszelf hebben laten wijsmaken dat dat belachelijk is.
  Want geloof me, als je met je eigengebreidde mutsje een superwarm hoofdje hebt in de winter, is je hartje net zo warm. Omdat je weet waar het vandaan kwam en wie het maakte.

  En dat zijn we helemaal vergeten en afgeleerd …. ten gunste van…. je raadt t al.

  1. Beste Madman, je schrijft: “De enige manier is het terugvinden van precies het omgekeerde waar dit systeem op is gestoeld : afgunst met als gevolg verdeeldheid.” en “En wat we kunnen terugvinden is samenwerking met als gevolg saamhorigheid.”

   Heel wijze woorden, maar waar ik me steeds meer over verbaas is dat zo weinig mensen die zienswijze die voor iedereen te begrijpen is om de een of ander reden niet aanspreekt.
   Maar ja…… we willen toch allemaal uniek zijn en daarvoor kennelijk een hoge prijs betalen, terwijl het velen reduceert tot slaven van het systeem.
   Jouw manier van leven is pas echt uniek en ik vind het knap en bewonderenswaardig hoe je het allemaal in praktijk brengt.

   1. Spiegel, bedankt!
    Het huidige leven zoals het nu gaat is juist gericht op die verdeeldheid, want t consumeert lekker als iedereen zijn eigen dingetje wil hebben zowel fysiek als metaal.
    Het is misschien ook een beetje egoistisch van mij om me zo terug te trekken want ik ben er spoegmisselijk van ,als ik het allemaal aanzie, en nu hoef ik er allemaal niet naar te kijken en kan ik mijn eigen plan trekken :).

    Wat eigenlijk ook nog gewoon het geval is, dat ondanks alle discussies over bis, rotschild , resetten enz enz, het eigenlijk op dit moment gewoon al zo ver is dat als ze maandag aanstaande zeggen, we voeren de SDR in, de wereldmunt…dat er dan wat gemord zal worden, maar dat het gewoon gebeurt, net als met de euro. En geen mens gaat er wat aan kunnen doen. Dus al dat eindeloze getheoretiseer is volgens mij ook compleet zinloos en altijd mosterd na de maaltijd. Voorlopig zal er voor de mensen die er niet meer aan mee willen doen maar 1 manier zijn , is mijn idee, en dat is er uit stappen, en zo veel mogelijk erbuiten gaan leven. En samenwerken met anderen die er ook zo over denken en zo leven.

    1. Heel die discussie en al die verhalen over goud en zilver bv.
     Je ziet dat heel het fiatgeldsysteem in grote problemen verkeert en das de reden dat je wat gouden en zilveren munten koopt voor als het misgaat.Van fiat geld dat je OVER hebt.

     Maar wat zie je constant hier en op andere blogs en foras….
     Eigenlijk hetzelfde als waar heel dit systeem op is gestoeld…het moet weer meer worden…10 20 30 100x zoveel…want dan heb ik meer ……meer meer meer , hebben hebben hebben, voordeel voordeel voordeel…

     Laat heel goed zien in hoeverre de tijdsgeest van vandaag geworteld zit in de hoofden van degenen die het “oude” huidige systeem verafschuwen.
     Eigenlijk precies hetzelfde alleen dat je met je muntjes nu zelf de “bevoordeelde”gaat worden.

     Het is eigenlijk wel triest gesteld. Het zal me dan ws ook niet in dank afgenomen worden dat hier zo te stellen, maar in 99 procent van de gevallen is het wel zo.

 5. Marcel schrjft terecht :
  “Eeuwenlang heeft goud haar nut bewezen. Het is misschien niet het perfecte geld. Maar het is het beste golden eggsdat tot nu toe is ontdekt. Sommige crypto valuta, zoals Bitcoin, kunnen uiteindelijk nuttiger blijken te zijn. Maar dat is aan de toekomst om te oordelen.”

  Want ja, goud zul je nog altijd fysiek over landsgrenzen/continenten moeten vervoeren om te kunnen betalen ; bij bitcointjes hef je slechts je wachtzin in te tikken en vervolgens drukken op de knop ‘send’.

  1. Bij zowel goud als zilver als bitcoins kopen telt de intentie, wat mij betreft.

   Wil je ook een klapper maken, door dit te doen dan ben je wat mij betreft met dezelfde intentie bezig als waar dit systeem op stuk loopt.
   Maar doe je het om simpelweg je vermogen buiten het fiat geldsysteem te plaatsen zodat het waarde houdt das heel wat anders,

   Denk daar maar eens heel goed over na. Want een verandering teweeg brengen in wat komen gaat kun je niet doen door dezelfde denkwijze aan te houden die er in dit systeem op ploffen zet.

   En de intentie is hierin heel belangrijk.

   1. En ja , ik zaag men hout met een handbeugelzaag. Want als ik het niet doe hoe kan ik het dan zeggen tegen een ander dat ie dat kan doen. Intentie.

    De zogenaamde leiders waarvan er elke dag wel een of andere hotemetoot in de krant staat , betrapt op fraude en bedrog, hoe kun je da wel eerlijkheid van de mensen eisen.

    Intentie daar gaat het om. Waarom doe je wat je doet en met welk nut voor jezelf en voor anderen, het geheel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: