De laatste maanden worden ons via diverse media cijfers voorgespiegeld om aan te tonen dat het de goede kant opgaat met onze economie. Zo zou de toename van de werkloosheid tot staan zijn gebracht bijvoorbeeld. Ook het aantal bijstandsgenieters lijkt niet meer te stijgen. De indruk wordt gewekt dat Nederland al bijna weer uit de malaise is. Niets is minder waar.

voorgespiegeld

Te mooi voorgespiegeld

De arbeidsparticipatie, waar een economie op moet drijven, is momenteel bedroevend slecht. Zie deze tabel van het CBS. Veel mensen die vanuit een uitkering aan het werk gaan, vinden geen voltijdsbanen meer. Ze krijgen werk aangeboden via uitzendbureaus voor minder uren dan ze eerder in hun vaste dienstbetrekking hebben gehad. Ons wordt nu voorgehouden dat we weer op de goede weg zitten. Mensen vinden weer werk, zo wordt ons verteld. Nu ja, voor een aantal uurtjes in de week dan. De uitzendbureaus varen er wel bij. Alsof de economie daarmee gered is. Let op, straks gaat men ons vertellen dat de omzet in de detailhandel in de maand december hoger ligt dan in de maand december 2013. Met dat soort cijfers wil men ons doen laten geloven dat het beter gaat. Ik durf te stellen dat het toch iets anders ligt.

Sinterklaas en islamisering geven economie een boost

De achterliggende gedachte van die hogere omzet in de winkels is te verklaren. Wij Nederlanders zijn geschrokken van de aanval op ons Sinterklaasfeest. Omdat wij deze familietraditie per se niet willen opgeven besteden we juist nu meer aan Sinterklaaskadootjes dan we voorheen gewend waren. Hetzelfde geldt straks voor de Kerstdagen. Traditioneel christelijke feestdagen. Het zal mij niet verbazen dat ook de uitgaven voor deze feestdagen hoger zijn dan de laatste jaren. Oorzaak: de verloedering en verpaupering die we met ons allen voelen in onze samenleving. Vooral de laatste maanden door de verharding van de politieke, maar zeker ook maatschappelijke, discussie over islamisering. Men wordt bang voor het dreigende schrikbeeld van islamisering en het verlies van de eigen identiteit door ook nog eens een grotere bemoeienis vanuit Brussel en Turkije op onze binnenlandse aangelegenheden. Tel daarbij op de groeiende onvrede van de lokale bevolking over de opvang van grote aantallen vluchtelingen binnen kleine woongemeenschappen. De oorspronkelijke bewoners vormen daardoor gelijk een minderheid binnen hun eigen leefomgeving. Dit zijn zomaar een aantal signalen waarmee ik wil aangeven dat de maatschappelijk onrust groeit en dat men om die reden meer verbinding zoekt binnen de eigen familiaire gemeenschap. De Kerstdagen zijn voor velen een feest voor het aanhalen van de eigen familieband en men is zelfs bereid om daarvoor z’n laatste geld uit te geven. Kortom, puur veroorzaakt vanuit een onrustgevoel en de angst voor de toekomst zal men in de komende maand bereid zijn misschien wel meer geld uit te geven ten behoeve van de feestelijkheden binnen de eigen familie. Straks zullen de cijfers van een (mogelijke) omzetstijging bij het MKB in december gebruikt worden om aan te geven dat het met onze economie weer beter gaat.

Gemeentelijke lastenverhoging en bezuinigingen in 2015

Veel mensen gaan er waarschijnlijk in geloven totdat in het nieuwe jaar blijkt dat veel burgers toch weer netto minder te besteden hebben. Daarmee bedoel ik niet het nettoloon na aftrek van loonheffing, maar wat overblijft onder de streep van de optelsom aan vaste lasten en heffingen. Pas op voor de verhoging van gemeentelijke heffingen en natuurlijk de bezuinigingen op de WMO die veel ouderen gaan treffen. Op landelijk niveau de stijging van de zorgverzekeringspremies met vaak wel 10 euro per polis, en de huren die per 1 juli 2015 met dezelfde percentages stijgen als in 2014. En voor alle sportievelingen die gebruik maken van sportaccommodaties, schrik niet, bij veel gemeenten gaan de huren voor alle gebruikers van gemeentelijke onderkomens met vele procenten omhoog. Na verhoging van de rijksbelastingen die ons al troffen in 2013 en 2014 is het nu de beurt aan de gemeenten voor het doorberekenen van lastenverhogingen naar hun ingezetenen. (De rijksbijdrage aan het gemeentefonds is met miljarden verlaagd). Pas verderop in 2015 zullen velen de gevolgen daarvan bemerken en moet de calculerende burger besluiten om lidmaatschappen van verenigingen op te zeggen.

Oplopende onzekerheden, meer of minder belasting

Op deze wijze wordt de welzijnsstaat en ook de verzorgingsstaat door de aanhoudende krimp van de overheidsuitgaven een gevoelige nederlaag toegebracht en zal langzaamaan het besef gaan doordringen dat door toenemende onzekerheden wat betreft de inkomensontwikkeling er absoluut geen zicht is op verbetering van de unheimliche gevoelens die er bij veel Nederlanders leeft. Door een oerwoud van fiscale wijzigingen die per 1 januari a.s. ingaan is met geen mogelijkheid vast te stellen hoeveel we met z’n allen met ons maandloon of uitkering er in de maand op vooruit of achteruit gaan. Voor vele inkomensgroepen gelden verschillende maatregelen waardoor Jantje er wel op vooruit maar Pietje er weer op achteruit gaat. Alleen maar geschuif met heffingskortingen en toeslagen om daarmee per saldo minder toeslagen uit te keren en meer belastingen te innen. Er gaan veel zaken veranderen. Sommigen zullen verheugd constateren dat via hun loonspecificatie van de maand januari blijkt dat er netto meer overblijft. Helaas zullen velen verderop in het jaar ontdekken dat ondanks (voorlopig) lagere brandstofprijzen er weer minder overblijft als blijkt dat de maandelijkse lastenstijging hoger is dan het bedrag van de nettoloonsverhoging. De optelsom van hogere verzekeringen en gemeentelijke heffingen plus de huurverhoging per 1 juli 2015, zullen ongetwijfeld een grotere hap nemen uit het besteedbare inkomen van de hardwerkende burger en de calculerende uitkeringsgenieter.

Afbraakbeleid kabinet Rutte

Ik zie absoluut niet in door welke maatregel er volgend jaar verbeteringen zijn te verwachten. Als Jantje meer krijgt te besteden maar Pietje minder krijgt, dan hoeft de BV MKB Nederland geen hogere omzetten te verwachten. Het enorme aftakelende beleid van een kabinet die “een beetje meer van dit en een beetje minder van dat” nastreeft zal onze maatschappij doen vastlopen in een complexe kluwen van regelgeving. De ooit aanwezige motivatie in Nederland om door veel studie en hard werken een goede positie op de maatschappelijke ladder te bereiken is geheel verdwenen door het afbraakbeleid van Rutte en cs. Als je door jarenlange studie een flink loon kunt verdienen waarop dan weer minder arbeidskorting en minder algemene heffingskorting wordt toegepast dan iemand die ongeveer 10.000 euro per jaar minder verdient, waar is dan nog de drijfveer om je meer in te spannen als blijkt dat je met een lager brutoloon wat minder overhoudt maar wel voor één of andere toeslag in aanmerking komt. Staatssecretaris Eric Wiebes kreeg de schone taak toebedeeld om via een vereenvoudigingsvoorstel daar verandering in aan te brengen. Gezien de huidige politieke verdeeldheid in Den Haag mogen we aannemen dat deze poging tot mislukken is gedoemd.

Hogere belastingen door oplopende staatsschuld

Het huidige belastingstelsel is er nu eenmaal op gericht om op zoveel mogelijk gespreide manieren belasting te innen en dat gebeurt op een slinkse wijze. In deze tijd met een enorme schuldenberg is het onmogelijk om belastingen op welke wijze dan ook te verlagen. Er moet een onnoemelijk bedrag bijeen gebracht worden voor de rente- en aflossingsverplichtingen van onze staatsschuld. Dat is nu eenmaal een keihard gegeven. Wie denkt dat we onder deze omstandigheden een belastingstelsel kunnen vereenvoudigen die gelooft in sprookjes. Vereenvoudigen van belastingheffing kan alleen door deze flink te verlagen.

Schraalhans is hier keukenmeester

Wat onze regering wel doet is bezuinigen. Bezuinigen op ons sociale zekerheidstelsel, pensioenvoorzieningen, verzorgingsstaat, welzijn, en nog veel meer voorzieningen die we in onze welvaartsstaat hebben opgebouwd. Hoeveel gaat daar nog vanaf geknabbeld worden. Hoever laten wij dit komen? Dat is mijn grote vraag. Hoe lang zal onze samenleving dit verschralingsproces kunnen weerstaan? Als ik mijn voelsprieten mag geloven dan hangt er een bedrukt sfeertje in de lucht. Vanuit mijn onderbuikgevoelens laat ik uit louter opgekropte woede een windje waaien. Een vorm van protest. Ik wacht op de kracht van een frisse wind die onze beleidsmakers een poepie laat ruiken.

Piet Pineut

32 reacties

 1. In aansluiting op mijn stukje waarin ik o.a. mijn onvrede uit op het huidige kabinetsbeleid wil ik reageren met het volgende nieuwsitem in de Telegraaf wat naar mijn idee de komende tijd actueel zou kunnen zijn.

  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/23390590/__Dijsselbloem_vreest_luchtbellen__.html

  Waarachtig een minister die begint te begrijpen dat we op de verkeerde weg zitten. Dijsselbloem wijst nu naar de centrale banken en roept dat deze meer moeten doen. Ik dacht eigenlijk dat deze al genoeg gedaan hadden door de aanhoudende stroom van renteverlagingen, die overigens totaal niet hebben bijgedragen aan een economische boost. Draghi wordt straks kampioen bellenblazen. Nog mooier is dat Draghi onlangs riep dat hij niet veel meer kan doen maar dat het nu de beurt is aan de politiek. En hier zijn we dus op het punt gekomen dat beleidsmakers het duidelijk oneens zijn. De pot verwijt de ketel dat die zwart ziet. Het zwarte pieten gaat beginnen om in Sinterklaastermen te spreken. Frankrijk krijgt straks op z’n sodemieter van Brussel als Hollande niet snel een mooi plannetje indient om de cijfertjes wat mooier te laten lijken. Het gooien met modder gaat beginnen. Ben benieuwd wat de reactie van Draghi zal zijn op de uitspraak van Dijsselbloem. Het kan maar zo zijn dat hier een eerste aanzet wordt gegeven tot wat politiek tumult binnen de EU.

  1. Piet, ik heb eerder al eens gewezen op de giftige jurdische- en fiscale slangenkuil die Nederland al is en dat wordt allemaal nog veel erger, want politici begrijpen ook dat je huidige schuldenproblematiek niet met nieuwe schulden kunt oplossen omdat je op die manier steeds weer nieuwe zeepbellen creëert terwijl de hoeveelheid zeep steeds kleiner wordt en dan spatten de zeepbellen nog sneller. Een goed stuk en een goede observatie, Piet. Ik ben een beetje kort want ik reageer vanaf m’n werk.

  2. Hallo Piet,

   Goed en helder artikel,neem aan dat het van jouw hand is.

   Jouw reactie:

   “Frankrijk krijgt straks op z’n sodemieter van Brussel als Hollande niet snel een mooi plannetje indient om de cijfertjes wat mooier te laten lijken.”

   Dat lijkt me toch niet realistisch.
   Frankrijk heeft van Brussel en Draghi al steeds flink krediet gehad.
   Frankrijk speelt een sleutelrol in het voortbestaan van Europa en daar zijn ze zich ook heel goed van bewust.
   Hollande ( Frankrijk ) krijgt zogenaamd op z’n donder,maar hij gaat zo goed als zeker het veld ruimen voor Nicolas Sarkozy die allemaal grote plannen en voornemens bekend gaat maken.
   Alle voornemens zijn dan weer goed,dus even geduld tot 2017.
   Dijsselbloem speelt ook mooi zijn spel mee,maar houdt niet van ruzie maken om de knikkers.

 2. Natuurlijk gaat alles verder naar de KLOTE, Piet.
  Kan niet anders.

  Iets anders :
  ‘Zwitserland’ heeft vandaag met 77% ‘nee’ gestemd tegen koppeling van de CHF aan (fysiek) goud.

  http://www.silverdoctors.com/banksters-victorious-as-swiss-gold-referendum-fails/#more-48945

  Ik geloof weinig van die uitslag, maar goed.

  Ik bedoel, 77% ; niet ‘55%’ of zo, nee-nee… !!!

  Ik plempte al eerder hier een draadje over ‘rigged US vote computers’.

  Afijn, het probleem van fysieke goud- en zilverlevering blijft natuurlijk :

  ” However, do not be despondent. They cannot print physical gold & silver. Eventually the laws of supply and demand will come into play. There are now severe shortages of gold & silver, in the Alice in Wonderland world of the present, I can buy silver cheaper than it costs to mine it, this is against all the laws of supply & demand. I see this as a once in a lifetime opportunity.”

  Tik-tak-tik-tak …

 3. Nederlanders verdienen niet beter. Janmaat heeft dit hersenloze volk al 30 jaar geleden gewaarschuwd. Dit heeft men gekozen en dit heeft men gekregen.

 4. In de link maakt Dijsselbloem hoofdzakelijk reclame voor het algemeen als kansloos beschouwde investeringsproject van Juncker.
  Het zou bijna niemand meer verbazen als Nederland er weer als de kippen bij is om de door Juncker dringend gevraagde garantie te verstrekken. Voor rekening van de belastingbetaler, uiteraard. Een eventuele borgstelling telt Europees immers niet mee voor het begrotingstekort.

  De echte impuls voor economische groei, wereldwijd, zou uit een andere hoek moeten komen. Jammer, dat NL-media daaraan (ook alternatief) zo weinig aandacht besteden. Met alle begrip voor de gerechtvaardigde klachten: navelstaren belemmert het zicht op de toekomst. Zelfs het Nederlandse beleid wordt niet in Den Haag gemaakt.

  De liberaisering van de wereldhandel (TTIP/Trans- Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag) zal naar verwachting grote gevolgen hebben, ook – en vooral – voor Nederland als handels- en exportland.
  De EU onderhandelt met de VS en andere landen achter GESLOTEN DEUREN over de voorwaarden. Wat al meteen een indicatie mag worden genoemd voor de democratische waarde.

  Voor de (veronderstelde) economische groei wordt door het vrijhandelsakkoord de regie (opperheerschappij) in handen gelegd van bedrijven/multinationals en investeerders, waardoor het voor regeringen moeilijker wordt om markten te reguleren vanuit algemeen, nationaal belang.
  Critici en vakbonden vrezen vooral een gelijkschakeling van arbeidsvoorwaarden (o.a. door loondumping/lage lonen politiek), sociale voorzieningen, regels en wetten en een verdere privatisering. Ten gunste van de Amerikaanse economie zouden in Noord-Europa (o.a. Nederland) productie, werkgelegenheid en export verdwijnen en daardoor ook inkomsten voor de staatskas. Wat weer tot nieuwe bezuinigen zou leiden.

  http://ase.tufts.edu/gdae/policy_research/TTIP_simulations.html

  De EU ziet dat in eigen studies allemaal veel positiever, maar houdt er waarschijnlijk ook rekening mee dat de zo gewenste fiscale en politieke integratie van Europa door middel van het ITTP via een achterdeur werkelijkheid kan worden.

 5. Zou iemand van biflatie eens een sappig artikel kunnen schrijven over het volgende:

  http://www.express.be/business/nl/economy/eu-landen-moeten-straks-drugshandel-en-prostitutie-in-hun-bbp-opnemen/202153.htm

  Dus dit of komend jaar zal het BNP cijfer van alle EU-landen kunstmatig opgepoetst worden door het toevoegen van drugs, wapenhandel, prostitutie, etc. Dit is geen denktank-ballonnetje of vaag ideetje, maar keihard door Brussel ingeovoerde wetgeving.

  Ik hoor er nooit wat van op biflatie of andere blogs, terwijl het toch uiterst interessant is: Hoe Brussel de boel belazert met artificiele berekeningen.

  1. Klopt ; Italië heeft dat voor de eerste helft van dit jaar al gedaan, serieus !

   Ze zitten met de handen in het haar hihi

  2. Was al een tijdje geleden aangekondigd, het enige dat we met zekerheid kunnen zeggen is dat er nog veel ‘aftrekposten’ zullen bijkomen, dat is het voordeel. Het nadeel is dat je er nu ook BTW op moet betalen, dat is geld dat je niet langer kan besteden aan je echte vrouw. Lieve bevolking, we doen er werkelijk alles aan om de statistieken rechtop te houden!!! 🙂

   Heel misschien – en dat is lang nog niet zeker – gaan we ook arbeid correct definiëren, economen zitten nu al met een natte broek bij deze suggestie. Vraag is nog enkel of dit uit angst is of van een nakend orgasme bij de verwachting dat hun statistieken nooit geziene toppen zullen bereiken.

   Sappig is het wel, hadden hier eerder al een artikeltje over. 🙂

 6. Wel zeer ‘gunstig’ voor Nederland metz’n gi-gan-ti-sche xtc- en kookhandel !

  Krijgen we volgend jaar wéér een ‘EU-boete’ van 640 miljoen € wegens onze ‘goede cijfers’ ; héérlijk gewoon 😉

  1. @ktm,

   Ja briljant bedacht en het erge is dat dit nog bewaarheid kan worden ook. Nederland krijgt naheffing van Brussel omdat xtc- en ‘kook’handel / prostitutie de Nederlandse economie gunstig heeft beïnvloed. Dit zijn inderdaad uiterst merkwaardige mafiapraktijken…

 7. kwam dit bericht tegen in de krant : “‘Meer ontslagen bij KPN’
  van onze financiële redactie
  Er dreigen meer ontslagen bij de zakelijke tak van KPN. Het telecombedrijf zou werken aan een plan om de zakelijke tak winstgevender te maken.”

  Met andere woorden het betekend dat ze al winst maken, maar ze willen nog veel meer winst maken. Op een bepaald ogenblik werken er zo weinig mensen bij bedrijven in Nederland, dat niemand nog geld verdient om consument te zijn, dit gebeurt al jaren en op een bepaald ogenblik houdt het op. Het meer, meer, meer winst systeem is een eindig systeem, wat eindigt in chaos en anarchie. Henry Ford had dit al door en betaalde zijn personeel voor die tijd beter dan andere bedrijven omdat hij door had dat de mensen wel geld moesten hebben om zijn producten te kopen, blijkbaar zijn ze dit een beetje vergeten.

   1. Wat “jaren tachtig” schreef wist ik. Maar dit wist ik echt niet… Raar of eigenlijk niet.
    Men zal het wel doodzwijgen. Tegenwoordig zou je echt jaren gevangenisschap krijgen om zoiets.
    Afijn, laat ik maar niet teveel schrijven want dat wordt toch weggesnoeid.

   2. die exemplaren werden niet gelezen omdat mensen gemakkelijk zijn, Hitler sprak niet voor niets over de massa en de intelligentsia, voor de mederen tijd had je in de klassieke oudheid patriciërs en plebejers.
    Leuk nadenkertje: Edmund Burke (1729-1797) “Those who don’t know history are destined to repeat it”
    we zitten nu economisch in een soort van jaren dertig situatie en de bezitsverhoudingen gaan terug naar de situatie van voor de Franse revolutie (1789),
    Jammer dat de burgers hun verantwoordelijkheid niet nemen om het bestuur aan een klein groepje over te laten en niet meer zelf mee te beslissen.

    1. Een echte revolutie vindt vanbinnen, in de mensen, plaats. Zo lang we de verantwoordelijkheid nog buiten onszelf leggen geven we autoriteiten macht en creëren we hiërarchie.

  1. Ik zou je een plusje willen geven maar weet niet of dit kan en zo ja, welke scripts ik moet toestaan.
   Alles behalve de biflatie scripts zelf staan geblokkeerd.
   Ik wil geen facebook en google die mijn gedrag in de gaten houden.

 8. Misschien heeft iemand hier iets aan, de ‘nieuwe politieker’ en besluitvorming:

  In het nieuwe besluitvormingsbestel wordt het subsidiariteitsbeginsel geëerbiedigd, beslissingen worden genomen op het laagste niveau waarop ze effectief zijn.

  Het mondiale niveau is het hoogst niveau in het besluitvormingsbestel maar het is tevens het laagste niveau waarop vrede en veiligheid kunnen worden gewaarborgd en de mondiale stromen van goederen, technologie en geld in banen worden geleid. Dit is het niveau voor het coördineren van de informatie die door de wereldomspannende communicatiekanalen stroomt. Tevens is dit het niveau waarop de harmonisatie of wederkerige afstemming van internationale en nationale beleidslijnen, gericht op het bewaken van de integriteit en heelheid van de biosfeer, moet plaatsvinden.

  Het internationale niveau is het niveau voor beslissingen die tot doel hebben de maatschappelijke en politieke aspiraties en belangen van naties in een bepaald deel van de wereld te coördineren. De economische en sociale organisaties van de ertoe behorende naties vormen het forum waarin gekozen vertegenwoordigers zich bezighouden met de afweging van de belangen en aspiraties van hun volken, met het doel deze te harmoniseren.

  Het nationale niveau is gereserveerd voor de functies die per traditie door nationale grenzen werden uitgeoefend, zonder dat de desbetreffende instanties aanspraak maken op absolute soevereiniteit van hun nationale staat, terwijl er rekening wordt gehouden met de in andere fora genomen beslissingen, niet alleen boven, maar ook beneden het niveau van hun nationale staat.

  Het plaatselijke niveau van besluitvorming is een forum dat uit de gekozen vertegenwoordigers van steden en plattelandsgemeenschappen bestaat. Zij coördineren de werkzaamheden van maatschappelijke en politieke instanties in regio’s, dorpen en steden, in rechtstreekse ruggespraak met hun electoraat.

 9. Sinds een paar jaar huurt een 45+ hokkoppel het gedeelte van onze buurman’s huis aan ‘onze’ kant.
  Het koppel kreeg afgelopen zomer zware relatieproblemen, en wel zo erg dat de twee Bretonnen het vertikten om nog langer iets tegen elkaar te zeggen. Letterlijk dus. Sinds augustus gaat de man wanneer hij thuiskomt van z’n werk eerst even binnen eten, om zich vervolgens voor de tv onder de CARPORT te installeren tot een uur of twaalf. De vriendin heeft geen werk (meer) en dus ook geen geld, en kan vermoedelijk om die reden niet ‘weg’. Afijn, augustus t/m half oktober was het ook ’s avonds nog goed toeven buiten, maar inmiddels daalt de temperatuur ’s avonds naar een graadje of 6, 7.

  ( U moet weten dat de vrouwen hier de baas zijn )

  ’s Avonds zie ik ‘m altijd tussen de coniferen door, op een metertje of 70 afstand zitten zappen als ik ff buiten ga pissen.

  Maar meneer heeft gewoon een ski-outfit gekocht en zit getrouw iedere avond 4 uur naar de tv te staren in de open lucht !

  Rare jongens, die Bretonnen 😉

  ( ps : ik had m’n vriendin er al làng uitgeknikkerd, èchwel !)

  1. @ktm,

   Grappig dat je dit met ‘ons’ wilt delen t’is niet echt des ktm’s maar ik zit even naar de toegevoegde waarde aangaande het artikel te vissen…

   Het 45+ hokkoppel moet noodgedwongen bij elkaar blijven tegen wil en dank ivm huisvesting ? Interessante ontwikkeling, hij heeft (nog) wel werk maar vlucht ’t huis uit en gaat in de buitenlucht zitten. Zij heeft geen werk (meer) en zit blijkbaar wel binnen (Met ‘klanten’ wellicht ?) Met dat ‘metertje of 70’ wil je aangeven dat je een stukkie grond hebt ? Je pist buiten ? Of je verblijft in een zeer oude woning met een buitenshuis piskok, of rondom je huis ruikt het inmiddels naar ammoniak en zijn de coniferen inmiddels bruin. Ja sorry hoor maar ik zit even naar de samenhang te zoeken. En dan nog maar even over dat mooie geïntegreerde Europa… Bretonnen en Fransen… dat gaat verder gewoon goed in het ‘ons kent ons’ dorp ?

   1. @ Ktm, haha ik herken da wel hier ook met dat buiten piesen. Als je hier met iemand staat te praten buiten, kan t heel makkelijk dat hij zich omdraait en een paar passen vooruit doet en dan even gaat staan piesen. Hahaha. Ben je niet gewend in Nl, maar als er genoeg ruimte is en t maakt eigenlijk helemaal niet uit waar je het doet omdat er toch verder geen kip is, waarom ook niet he.
    Ook grappig dat ik daarover las dat in the bohemian grove 1 van de grote voordelen werd genoemd door de “elite-mannetjes” dat je nou eindelijk eens kon piesen waar je wou, omdat t daar “onder ons” is, en normaal gezien ondenkbaar voor zon “belangrijke” om da zomaar te doen, hahahaha. Wat een luxe he , hihi

 10. De ‘Cloward–Piven strategie in combinatie met cultureel Marxisme.

  ‘The Cloward–Piven strategy is a political strategy outlined in 1966 by American sociologists and political activists Richard Cloward and Frances Fox Piven that called for overloading the U.S. public welfare system in order to precipitate a crisis that would lead to a replacement of the welfare system with a national system of “a guaranteed annual income and thus an end to poverty”
  http://en.wikipedia.org/wiki/Cloward%E2%80%93Piven_strategy

 11. Ook niet bij de volgende “verkiezingen”zal het merendeel in nederigland beseffen dat wij gereageerd worden door incompetenten,onrendabelen en graaiers.Helaas Piet,goed geschreven maar jammer dat 90 procent in nederigland kiest voor slavernij en dus hopelijk een tientje meer aow .

 12. De olie prijs zegt genoeg. De olieprijs valt als een baksteen momenteel en door de geschiedenis heen hebben we kunnen zien wat dat betekende voor de economie. Nog een paar maanden en dan is hoogstwaarschijnlijk de systeemcrash daar. Of ze moeten met een geniale kunstgreep komen, maar dat zie ik niet gebeuren.

  Het kan ook niet. Zolang het monetaire systeem niet wordt hervormd, rente niet wordt uitgebannen en het mantra van (economische) groei wordt verlaten blijven we in de malaise hangen.

  Rente vragen over uit het niet gecreëerd geld is de equivalent van een ponzifraude. Elke keer als er een lening wordt aangegaan, oftewel krediet wordt verstrekt, zij het voor een hypotheek, studielening, bedrijfslening, overheidslening, credit card of wat voor soort lening dan ook, wordt er meer schuld in het systeem gebracht dan geld. Bij een verstrekking van een hypotheek van 200.000 wordt er 200.000 aan “geld” in het systeem gebracht en 450.000 aan schuld.

  De exponentiële functie maakt uiteindelijk een einde aan de papieren/fiduciaire illusie!

  10 year crude oil chart
  http://www.nasdaq.com/markets/crude-oil.aspx?timeframe=10y

  100+ years crude oil chart
  http://wasatchecon.files.wordpress.com/2010/11/2000px-oil_prices_1861_2007-svg.png

 13. Goed zo Erik! Het is inderdaad de Cloward Piven strategie die gebruikt wordt om het sociale systeem zodanig te belasten dat het gaat barsten en de (dus opzettelijk gecreëerde) crisis het systeem bankroet maakt zodat er geen andere keus overblijft dan het implementeren van een socialistisch/communistisch plan. Daarom blijven de grenzen wagenwijd open. Overload.

  Deze strategie van ‘Orde uit Chaos’ (Orde uit Chaos) is een eeuwenoude Maçonnieke strategie, die moet leiden tot de realisatie van de totalitaire Nieuwe Wereld Orde.

  Lees ook ‘ns de brieven uit 1871 van Albert Pike (vanuit Maçonnieke hoofdkwartier in Charleston, VS) aan Giuseppe Mazzini (Italië) over het plan om d.m.v. 3 wereldoorlogen de Nieuwe Wereld Orde te realiseren. Er wordt beweerd dat deze brieven een hoax zouden zijn, wat niet wegneemt dat wat beschreven wordt over een 3e wereldoorlog we nu precies zien plaatsvinden:
  – islamitische wereld en zionistische wereld tegen elkaar uitspelen tot complete uitputting
  – christendom tegelijkertijd afbreken
  – atheïsme en nihilisme introduceren
  – een Goddeloze maatschappij realiseren
  – en vervolgens de wanhopige mensen een worst voorhouden: de terugkeer van Christus/Boeddha, Maitreya, nieuwe messias
  – wat een valse messias is, omdat dit de doctrine van Lucifer betreft, gebaseerd o.a. op het werk van Alice Bailey; zoek Externalisation of the Hierarchy, deze agenda wordt gepushed via Lucis Trust (en de Verenigde Naties) dat voorheen Lucifer Trust genaamd was en gevestigd op United Nations Plaza 666.

  In het land der blinden is eenoog Koning.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: