Het zijn de private schulden !

12

publieke schuldenDe enorme schulden van de overheid zijn een symptoom en niet de oorzaak van de huidige financiële crisis. Dit is te lezen in het artikel The Great Leverage (PDF alert) van Alan M. Taylor. Volgens de auteur zijn juist de private schulden de grote oorzaak van financiële crises.

Schulden overheid niet de oorzaak

Volgens het onderzoek die de laatste 140 jaar bekeek, bleek er geen systematische correlatie tussen financiële crises met groei in publieke schuld of met grote tekorten op de lopende rekening te zijn. Dus of de overheid nu een grote schuld heeft, of grote tekorten heeft op de handelsbalans, voor een financiële crisis maakt dat niet uit.

Te veel krediet

Algemeen kan worden gezegd dat de oorzaken van financiële crises voort komen uit ontwikkelingen in de financiële sector, namelijk overtollig krediet. De auteur geeft als voorbeeld Spanje en Ierland, waar door makkelijk gegeven krediet enorme zeepbellen in de huizenmarkten werden gecreëerd. Griekenland is echter een uitzondering, maar wel de uitzondering op de regel.

Deleveraging

Ook interessant, ondanks dat het voor de hand liggend is, is de empirische bevinding dat er een relatie is tussen economische groei en krediet. Hoe meer krediet in het systeem, hoe groter de economische groei. Echter geldt ook het omgekeerde. De laatste 30 jaar hebben we een enorme economische groei wereldwijd gezien, maar mede dankzij makkelijk verkrijgbaar krediet. Omdat we momenteel in een zogenaamde balance sheet recessie zitten, waarbij krediet wordt afgebouwd (deleveraging), betekent dit dus dat we de komende jaren dan ook weinig economische groei zullen zien (denk hierbij aan Japan).

Schuld overheid maakt crisis wel erger

Ondanks dat de publieke schuld geen oorzaak is van financiële crises, heeft het er wel invloed op. Omdat overheden met een hoge schuld weinig fiscale mogelijkheden hebben, ook zij moeten bezuinigen, vergroot dit alleen maar de recessie. Ik denk nu gelijk aan de landen van de Euro; ondanks de meeste in recessie zitten moeten zij meer bezuinigen en dit heeft geen positief effect op de economische groei. En ook wij, in Nederland, met een enorme publieke schuld (hypotheken), zullen er aan moeten geloven.