Hoe een zelfcorrigerend systeem werd gesloopt

Artikel van LangLeveEuropa | We beginnen met een zeer korte blik op de monetaire geschiedenis van Nederland om de situatie (biflatie) waarin we ons vandaag bevinden eens goed duidelijk te maken. Een grafiekje van cumulatieve inflatie/deflatie sinds 1450, overgenomen van econoom Edin Mujagic:

inflatie nederland

Nederland heeft zoals u kunt zien een lange geschiedenis van relatieve prijsstabiliteit. Dit zijn tijden waarin inflatie en deflatie elkaar met grote regelmaat afwisselden om zo de waarde van de Nederlandse Gulden stabiel (horizontaal) te houden. Je zou kunnen zeggen dat periodieke deflatie de inflatie corrigeerde naar een evenwicht. En dat heeft ons als klein landje geen windeieren gelegd. Toch zie je dat vanaf 1940 de inflatie ineens de lucht in schoot. Eens inzoomen op de laatste honderd jaar, in dit geval niet cumulatief maar gewoon in de gerapporteerde percentages:

inflatie NED

Je ziet uiteraard ook hier dat inflatie en deflatie elkaar afwisselden met een omslagpunt bij de jaren 40. Dat betekent niet dat bijvoorbeeld tijden als 1918-1940 zo stabiel waren, maar het systeem corrigeerde zichzelf voor de lange termijn. Sinds de jaren 40 hebben we geen noemenswaardige deflatie meer gehad. Het corrigerende mechanisme van natuurlijke wisseling tussen inflatie en deflatie werd kunstmatig verwijderd.

De (centrale) bankiers hebben het zelfcorrigerend middel verbannen naar de geschiedenis. Ze hadden zichzelf tot doel gesteld alleen nog maar inflatie te willen. Liefst 2%, maar als het in de praktijk meer is, is dat ook goed. Na 70 jaar inflatie kun je bedenken dat het systeem volledig uit evenwicht is gebracht. Het was topzwaar geworden en wankelde heftig. En deze onbalans kwam tot uiting in de crash van 2008.

Biflatie en De Nixon Shock

Nog één zeer relevant stukje geschiedenis. De Dollar domineerde de wereldwijde samenleving als verplichte wereldreversemunt, en dat heeft enige stabiliserende invloed gehad. Tot Richard Nixon president werd. Om meer oorlog te kunnen voeren had Nixon in 1971 bedacht dat de Dollar maar eens volledig losgekoppeld moest worden van goud, de Nixon-schok.

De Dollar was al een fiat-munt sinds de oprichting van de Amerikaanse Centrale Bank in 1913, maar Nixon gaf de bankiers volledige vrijheid met het geld. En dat hebben we geweten, ook in Nederland. De staatsschulden stegen op en bleven stijgen zonder terug te kijken. Alle staatsschulden die we nu hebben zijn gemaakt sinds 1971.

Biflatie en Het Heden

En daar zijn we dan. Na 70 jaar zonder voldoende monetaire correctie en 40 jaar extra waardeloos inflaterende fiat-munt kwam de crash. En de problemen die aan de basis van deze crash lagen zijn sindsdien niet opgelost. Sinds 2008 ettert de crash nu al zo’n 7 jaar door in een Grote Recessie. De sporen worden steeds duidelijker. Er is sinds 2008 feitelijk ook niets veranderd anders dan de perceptie door knap perceptie-management door politici en bankiers. Dit maakt dat een crash als die van 2008 zo nog een keer kan plaatsvinden maar dan zonder enige reserves in de samenleving, want die zijn verdwenen in de crash van 2008. Pijnlijk.

Biflatie en De Inflatie

Wat we nu zien is inflatie-problematiek. Het geld wordt steeds minder waard. We zien flinke prijsverhogingen voor bijvoorbeeld voedsel, duurder openbaar vervoer en (tot voordat we Rusland gingen pesten) duurdere benzine, hogere woonlasten (dure woning/hypotheek/huur), hogere studiekosten. De aandelenbeurzen en financiële markten maken dagelijks records. We zien mega-bonussen en topsalarissen voor bankiers. We zien inflatie uiteraard ook terug in de afname van kwaliteit van bijvoorbeeld voedsel.

Maar bij inflatie hoort ook een hoger inkomen ter compensatie. Onze salarissen gingen door eindeloze loonmatiging en misleidende inflatie-berekeningen al sinds lange tijd niet meer evenredig mee omhoog met inflatie. Bij inflatie hoort ook meer staatsschulden maken. En dat kan nu ook niet zo gemakkelijk, dat is namelijk kunstmatig begrensd door de EU in het ‘stabiliteitspact’. Dit betekent dat de extra benodigde fondsen nu volledig en alleen opgebracht moeten worden door belasting betalende burgers. Grote bedrijven betalen zoals u weet nagenoeg geen belasting meer, dus wij draaien er volledig voor op. En dat terwijl ons salaris daar dus zeer zeker niet gecompenseerd wordt.

Er is dus iets mis met onze inflatie.

Biflatie en De Deflatie

Wat we nu zien is deflatie-problematiek. Het geld wordt steeds lastiger te verkrijgen en het rond klotsende geld (de liquiditeit) in de samenleving wordt daardoor minder. Het klotst nu niet meer voor u. Het verdwijnt via vele wegen uit uw portemonnee. Schulden worden wat lastiger af te betalen conform deflatie. Op een paar plaatsen zien we wat prijsverlagingen, zoals vanwege de vooruitgang in computers en TVs. We zien vergaande automatisering en robotisering die voor immer hogere productiviteit per medewerker zorgen.

Maar bij prijs-verlagende deflatie hoort geld overhouden aan het einde van de maand. Ik hoef u niet te vertellen dat dit niet het geval is. En bij deflatie moet je liefst geen salarisverlagingen krijgen, dan gaat het mis. Door alle massa-ontslagen, faillissementen, tijdelijke contracten, de V&D-aanpak, meer concurrentie voor banen, etc, gaan de salarissen nu omlaag. Bij deflatie hoort ook dat spaargeld meer waard wordt, de rente zou omhoog moeten gaan. Mooi niet, die is nihil, de opbrengst van ons spaargeld is zelfs negatief na inflatie en belasting.

Er is dus ook iets mis met onze deflatie.

Biflatie en De Biflatie

En dat brengt ons bij biflatie. We zien nu zowel inflatie als ook deflatie. En omdat we dat tegelijkertijd zien, spreken we van biflatie. Tijd voor een blik op de definitie, Wikipedia beschrijft het in dit geval weer netjes:

Biflatie is een staat van de economie waar zowel inflatie als deflatie gelijktijdig voorkomen. De creatie van de term “Biflatie” wordt toegeschreven aan analist F. Osborne Brown, die het in 2003 introduceerde.

Als we goed kijken zien we inflatie in de financiële sector, terwijl er deflatie in de reële samenleving van u en mij is. Dat werd natuurlijk voorzien:

Tijdens biflatie komt een stijging van prijzen van commodity/op winst gebaseerde activa (inflatie) en een gelijkaardige daling van de prijs van op schuld gebaseerde activa (deflatie).

Inflatie in de financiële sector zorgt voor stijgende prijzen op grondstoffen en basisproducten zoals voedsel, brandstof/energie en edelmetalen. Deflatie in de samenleving zorgt voor dalende prijzen voor op schuld gebaseerde activa zoals woningen, auto’s en aandelen. Dalende prijzen op aandelen zien we duidelijk voorlopig nog niet, want dat start pas wanneer de kwantitatieve verruiming stopt.

We ervaren nu dus de nadelen van inflatie gecombineerd met de nadelen van deflatie. We zien geen van de ‘voordelen’ die inflatie-economen ons beloven en geen van de ‘voordelen’ die deflatie-economen ons beloven. Omdat bankiers wel profiteren van inflatie en wij uitsluitend onder deflatie moeten leven, splitst het de samenleving tussen de bankiers en de rest. Een groeiende splitsing (bifurcatie) tussen de 0,1% bankiers en de 99,9% rest van ons. En die vermogensongelijkheid manifesteert zich door biflatie steeds harder, ook in Nederland.

Maar waarom is dat juist nu zo’n probleem? Het antwoord blijkt te zijn: de tijd was gekomen en de verkeerde maatregelen werden genomen.

Biflatie en De Verkeerde ‘Redding’

Biflatie treedt meestal op wanneer een fragiel economisch herstel ervoor zorgt dat de centrale bank de monetaire brandkraan openzet in een poging de economie te stimuleren.

Toen in 2008 de financiële industrie een acuut geldtekort ervoer, startte de multi-miljarden bankreddingen op ons geld, geld uit de samenleving. Het grote grijpen door bankiers. Mooi voor hen, het werkt averechts voor de samenleving. Wij zitten nu in een zeer kunstmatige, langdurige neerwaarts deflatiespiraal. Een Grote Recessie. Het geld blijft de samenleving uit stromen richting bankiers.

Zo werd de Griekse bevolking ‘gered’ van hun schulden met 240 miljard euro nieuwe leningen/schulden van de EU lidstaten en 12 miljard van Nederland. Maar die 240 miljard verdween wel direct en compleet de financiële sector in! (Primair trouwens via Griekenland naar Noord Europese banken.) Hoewel uitsluitend de bankiers profiteerde van reddingen, mag uitsluitend de samenleving al deze nieuwe schulden gaan terugbetalen! Logisch, uiteraard…!? Het brengt biflatie volgens het boekje, de kloof tussen arm en rijk groeit hard.

Biflatie en De Gratis Geld ‘Redding’

Men geeft dus (nieuw) geld aan de financiële sector. Men verkoopt dit met de theorie dat het geld dat daar naar toe gaat uiteindelijk wel terecht zal komen in (door druppelen naar) de samenleving. Daar blijkt reeds niets van waar. In de VS is dit via vergelijkbare Quantitative Easing (QE) reeds enkele malen geprobeerd. Het bleek niet te helpen, het bracht vooral biflatie. Het vergrootte de problemen in de samenleving door deflatie te brengen. Leer nu toch eens van de (recente) geschiedenis!

Met het inflatie-doel voor ogen blijft ook de rente kunstmatig laag. We hebben daardoor nu deflatie zonder dat spaargeld meer waard wordt – want daar heb je hogere rente voor nodig. In het VK is berekend dat de Britse samenleving sinds de crisis 100 miljard pond spaargeld is misgelopen door kunstmatig lage rente. In Duitsland is men ook gaan rekenen en berekende 14 miljard. Het zijn lastige berekeningen, maar het geeft duidelijk aan dat de impact van dit middel van serieuze omvang is voor de samenleving.

Biflatie en De Verlaagde Salaris ‘Redding’

Volgens de diverse regels zou uw inkomen gecompenseerd moeten worden voor inflatie. Nu weten we al dat de inflatie niet representatief berekend wordt. Er is veel meer inflatie dan wordt gecompenseerd. Bij de introductie van de euro gingen de prijzen nagenoeg 1-op-1 over van de gulden op de euro. Is uw inkomen rond die tijd eigenlijk wel evenredig verdubbeld? Daar is het fenomeen loonmatiging, iets dat politici ons al ruim 30 jaar lang verkopen. Hierdoor groeit ons loon niet netjes mee met de toch al te laag berekende inflatie, waardoor we jaar na jaar op de inflatie moeten toeleggen met ons inkomen. We zijn er 30 jaar lang effectief niet noemenswaardig op vooruit gegaan met onze inkomsten ondanks alle automatisering en productiviteitsverbeteringen.

De samenleving gaat natuurlijk niet groeien door eindeloze matiging en verlagingen van salarissen. Toch is dat wat er nu gebeurt. Grote bankiers hebben voor Europa zelfs voorspeld dat iedereen er met het salaris tussen de 30 tot 50% in achteruit moet gaan. De bankiers hebben het dus voorzien op de helft van ons geld. En dat dit gebeurt is zeker niet onmogelijk. Tijdens de crash van 2008 verdween zoveel geld uit de financiële sector dat die slechts nog draaide op illegaal drugsgeld! U weet wel, het geld dat zogezegd niemand zou verhandelen, maar waar banken als HSBC uitsluitend nog op draaiden.

Biflatie en De Soberheid ‘Redding’

De bankiers hebben er een rotzooitje van gemaakt. Maar in plaats van dat de vervuiler betaalt, dat de financiële sector op de blaren moet zitten, wordt de pijn geëxternaliseerd naar de samenleving. Hun probleem werd uw probleem gemaakt. Maar waarom?

Overheden hebben drie opties om dit soort problemen op te lossen. Optie 1: Meer geld lenen. De EU heeft bedacht dat landen slechts een schuldquote van 60% (schuldpercentage ten opzichte van het landelijk jaarlijks inkomen) mogen hebben en ook niet boven de 3% tekort uit mogen komen. Ze mogen niet meer dan 3% lenen van de jaarlijkse begroting. Optie 1 mag dus niet.

Optie 2: De munt inflateren. Deze mogelijkheid is lidstaten ontnomen door de invoering van euro en de Europese Centrale Bank. Optie 2 is dus onmogelijk gemaakt. Optie 3: De enige resterende optie, dat bent u. De bevolking moet de rekening betalen, met soberheidspolitiek. En er is ook geen enkele lobby of partij meer die daadwerkelijk opkomt voor uw belangen. Deze maatregels gaan er dus vrij gemakkelijk door. Daar gaat dus direct de sociale zekerheid. En daar komt de participatiesamenleving, de verplichte tegenprestatie, de lastenverzwaringen en het Big-Brother-apparaat om overal op toe te zien. Big Government, immer groter.

Biflatie en Wat we hebben nagelaten

U ziet, het gedachtegoed van de EU om ons te redden is kansloos. We doen wat slecht is voor de samenleving om te doen wat goed is voor misdragende bankiers. En door het nieuwe geld uitsluitend richting bankiers te sturen, maakt het de toch al te grote probleem-makers nog veel groter ten koste van de samenleving. Misdaad loont, duidelijk niet de juiste boodschap.

Wat we gedaan zouden moeten hebben, was Too Big To Fail organisaties opbreken. En dat kon, want ze hadden iets van ons nodig. Ons geld. Maar nee, de politici gaven het zonder eisen te stellen. De samenleving was gegijzeld door de bankiers, en de politici waren veel te gewillig om het losgeld te betalen. De bankiers werden zelfs gezamenlijk geheel boven de samenleving geplaatst.

Wat we gedaan zouden moeten hebben, was eisen dat banken minder gevoelig zouden worden voor financiële tegenslagen. Door de nagenoeg onbegrensde fractioneel bankier regels, kunnen banken haast onbegrensd schulden creëren en met die schulden het casino in duiken. Een kleine financiële schok vermenigvuldigt daardoor eindeloos door. Maar hebben we de eis aan percentages eigen geld verhoogd? Nee, niets noemenswaardigs heeft plaatsgevonden, geen hogere buffereisen.

Wat we gedaan zouden moeten hebben, was ons spaargeld en pensioen isoleren van de casino-gelden. Maar helaas, ook dat zit nog in één hand. Dat zorgt ervoor dat we gegijzeld zijn. Ons spaargeld en pensioenen zijn eigendom van de casino-bandieten geworden en gebleven, en die profiteren daar flink van op onze kosten. Ons geld blijft gegijzeld.

Alle juiste initiatieven zijn kundig en effectief tegengewerkt door een crimineel kartel van profiterende bankiers en hun gewillige lobbyisten. Wat resteert is de kansloze ‘There Is No Alternative’ aanpak van de EU.

Biflatie en De Toekomst

Nu we weten wat biflatie is, hoe het is ontstaan en welk effect het nu heeft op de samenleving, zien we ook de omlijning van de benodigde oplossing voor deze crisis verschijnen! We zullen de reële samenleving moeten stimuleren terwijl we de financiële sector moeten reguleren en deflateren. Willen we de samenleving weer gaan stimuleren, dan zullen wij zelf ook andere beslissingen moeten nemen. We zullen onze definitie van groei en succes moeten herzien. Als wij niet zelf starten, zullen politici zeker niet volgen. (Bron: LangLeveEuropa)

32 reacties

 1. Een systeem dat vernield is,maakt plaats voor een nieuw systeem.
  Dat geld ook voor een tijdcyclus.
  De Aarde is zo onbetekenend in het totale heelal,laat staan de domme wezens op 2 benen met hun bijbehorende systemen.

 2. Nou, gezien mijn reactie op het vorige artikel van LangLeveEuropa, maakt dit veel goed. Uiteraard zijn er genoeg aan- en opmerkingen te plaatsen, maar dat doet aan de essentie van het verhaal niet veel af. Biflatie kwam en komt nog steeds voor. Ook die scheiding in de financiële en de reële economie vind ik erg steekhoudend. En daaraan ligt m.i. inderdaad de sloop van het zelfcorrigerende systeem ten grondslag. Alle mooie gedachtegangen over hoe het systeem aan te sturen ten spijt. En over de oplossing van het huidige probleem ben ik het ook eens. Geef het geld weer terug aan het volk, ofwel de reële economie.
  Mooi artikel.

  1. Mee eens Dick, geef het geld terug aan het volk. Als we dat als doelstelling nemen dan biedt het monetaire systeem alle flexibiliteit daartoe. Verschillende scenario’s zijn hiervoor te bedenken waarin biflatie dit proces kan versnellen. Maar dat kan pas lukken als politiek (beleid in algemene zin) ook deze doelstelling zou behartigen. En dat laatste is jammer genoeg (nog) niet het geval, op deze manier komen we tot een conflict terwijl er geen schaarste is aan oplossingen. Om deze reden is de economische crisis een tragisch absurd verhaal, in wezen gaat het dus om kleine dingen die in eerste instantie in het hoofd zitten (cfr doelstellingen en bijhorende strategieën).

   1. En wat denk jij nou dat met het zelfcorrigerende systeem bedoeld zou kunnen worden, Werner? Het woord zelfcorrigerend in deze zegt genoeg, toch? Of met dat het geld weer aan volk behoort, of zoals ook gesteld: de reële economie? Eenmaal toegepast spelen in- en deflatie nauwelijks nog een rol van betekenis. Deflatie zou dan bijv. zijn product, productieverbetering of schaalvergroting. Geldhoeveelheid speelt in een zelfcorrigerend systeem nauwelijks een rol. En een (zelfs 100%) dekking van geld is absoluut niet nodig. Geld wordt geschapen wanneer het nodig is en verdwijnt weer na verloop van tijd. Nog maar weer eens o.a. Fekete et all.
    Het volk wil ook zeggen, geen overkoepelende World Order en ook autonome soevereine (stad)staten, die al of niet willen deelnemen aan een groter geheel.
    Kleven er ook bezwaren aan dat zelfcorrigerende systeem? Ja, natuurlijk, maar die zijn van een heel andere orde dan wat er tegenwoordig (de afgelopen ca. 70 jaar) heeft plaatsgevonden onder druk van het fiat geld systeem.
    Leer toch eens accepteren dat er ook mensen zijn, die heel anders over dezelfde zaken denken. Je visie ergens op geven is één ding, iemand proberen te overtuigen is iets heel anders, dat moet nl. ‘van binnenuit’ komen en niet afgedwongen worden door eindeloze zgn. rationele debatten.

    1. Beste Dick, de aversie jegens fiatgeld is misplaatst aangezien zelfregulatie niets met de commodity te maken heeft dan wel iets dat in het hoofdje zit. Met fiatgeld is zelfregulatie veel makkelijker efficiënter te regelen maar dat vereist natuurlijk een monetair beleid dat dergelijke beslissingen wil nemen vanuit basiskennis over economie. De pathologie zoals we die nu zien is vooral een zaak van bewustwording en verruiming van visie, onvergelijkbaar anders dan al het knip- en plakwerk waar mensen een punthoofd van krijgen. Met biflatie worden we herinnerd aan de neutraliteit van geld waardoor ook de krampachtige hechting aan geld kan losgelaten worden. Zelfregulatie uit zich bv in het herstel van de mondiale koopkrachtpariteit, enkel dit idee geeft al aan hoe absurd onze economie scheefgetrokken werd. Simpel gesteld, met bv een QE in Afrika kan je lonen en prijzen naar boven halen waardoor de kloof met het Westen genivelleerd wordt en dan is er van lage loonlanden geen sprake meer. We zullen dan ook terug naar de schoolbanken mogen om te leren wat economie wel is, net wat anders dan een uit de hand gelopen monopolyspelletje met bijhorende neveneffecten. Bij een dergelijke zelfregulatie zal je ook rekening dienen te houden met afkickverschijnselen, dit is normaal bij een paradigmaverschuiving van deze aard. Gezien de omstandigheden vrees ik echter dat zoiets niet zal lukken, het zou bijna een wonder zijn moest politiek dat plots gaan begrijpen. Maar we blijven hopen, steeds minder weliswaar.

 3. Ach, in zekere zin kun je de huidige status -lees: puinhopen- ook een fase in het zelfcorrigerend systeem noemen. Entropie op de apenrots (SW), de wereld een hel (Schopenhauer).

  1. Mee eens, chaos laat toe om ‘nieuwe’ elementen te laten doorstromen, dat is het goede nieuws. Het slechte dat chaos ook tot een gevoel van onzekerheid leidt en dan is het vaak vasthouden aan het gekende waardoor de nieuwe elementen niet kunnen doorstromen.

  1. Beste Pieter, de leugen is vandaag de norm maar sommigen verdoezelen dat liever omdat de confrontatie met de waarheid wellicht moeilijk te verteren valt. Mocht me laten vertellen dat het ook hier van toepassing is, veel wordt achtergehouden en/of tegengewerkt.

 4. ik zit te kijken naar te teller van het burgerinitiatief voor een enquête over de invoering van de Euro, hij staat op iets van 23.000 handtekeningen. ik vind dit heel weinig als je kijkt in welke financiële problemen Nederland is gekomen door de gezamenlijke euro. Het welvaartsniveau van iedere burger wordt erdoor aangetast. De zwarte piet pietitie had in 2 dagen een miljoen likes op facebook, Als dit iets zegt over de betrokkenheid van de Nederlandse burger bij zijn eigen toekomst dan gaan we gezamenlijk de afgrond in, Ik vermoed dat de komende verkiezingen VVD/CDA/PVDA/D66 weer de grote winnaars zijn van de verkiezingen. Er veranderd niets, behalve dat het als een kikker in de pan steeds slechter wordt.

  1. De mensen zijn murw geslagen, uitgeput, moedeloos. Heb je net de gemeentelijke belasting voldaan kun je je alweer opmaken voor de belastingaangifte over je inkomen. Jaaropgaven, bonnetjes, verplichtingen, ritregistraties van je leasebak, dagelijks in de file of staande in de trein… Als je alles keurig wilt doen en zuinig op je baantje bent, ben je aan het einde van de werkweek leeg. Geen energie meer om je in de echte wereld te verdiepen. Als het geen vooropgezet plan is, dan toch zeker een ontspoort systeem. Er ligt veel leed achter de voordeuren in West-Europa mensen, veel onzichtbaar leed. Getekend btw! En oh ja, het kan altijd slechter dus niet zo zeuren SW!

 5. Niet direct iets te maken met het artikel maar toch leuk om te lezen. Een grapje..

  Ik heb gisteren de belastingformulieren zelf ingevuld, maar ik kreeg ze vandaag al retour. Ik had het blijkbaar niet goed gedaan.
  Het betrof een fout opgegeven bij de rubriek Bijzondere aftrekposten, onderdeel ‘personen die van u afhankelijk zijn’.
  Ik had aangegeven voor aftrek: 111.000 illegalen, 11.000 gevangenen, 4.500.000 Nederlanders, 621.823 werklozen, plm. 60 ministers en aanhang, 1 ex-koningin 1 koning met entourage, de inwoners van: Griekenland, Spanje, Italie, Portugal en Ierland.

  De belastingdienst vond dat dit niet acceptabel was.
  WIE BEN IK DAN IN HEMELSNAAM VERGETEN?

  1. Sinds Europa heeft beslist dat prostitutie en drugshandel legaal worden opgenomen in het BBP, mag je condooms ook als aftrekpost inbrengen Easymoney. Politiek doet er werkelijk alles om de economie terug te laten opveren. Men werkt nu nog aan wetten van hoe die veren en bijhorende attributen correct te gebruiken, marketeers zien nu al een gat in de markt. 🙂

 6. De links die ik plaatste onder m’n reakties bij het vorige artikel zijn weggehaald, tegelijk met m’n fotootje-in-zwembad.
  .
  Geen wonder dat Madman & c.s. vonden dat ik “in de lucht bralde”.
  .
  Technisch storinkje op Biflatie dus ?
  .
  Om mijn fotootje geef ik helemaal niks ; daarentegen geef ik wèl om mijn links in mijn reaktie, anders slaan die inderdaad nèrgens op.
  .
  Koen ?

 7. Neem deze “bral-reaktie” van mij van (eer-?)gisteren.
  .
  Alleen nù MET de bijbehorende link.
  .
  Als dat tenminste mag, hè 😉
  .
  * * * * * * *
  .
  Goh… wist ù dat Griekenland inmiddels nog maar 1000km van ons kikkerlandje ligt ? WA-HAA-HAAAA ! ! !
  .
  http://www.zerohedge.com/news/2015-03-08/black-swan-lands-southern-austria-ripple-effects-mini-greece-going-heartland-europe
  .
  .* * * * * * *
  .
  Dus niet àl te snel dat onterechte geblaat vanuit De Blokhut.
  .
  Idem voor m’n overige 3 of 4 reakties diezelfde avond ; zonder het bijbehorende linkje slaat ’t inderdaad nèrgens op.
  .
  Einde bericht.
  .

    1. Zou dan de vraag niet moeten zijn welk type SU-25 door de Ukraine ingezet kan worden? Met standaardbewapening is blijkbaar het plafond 7 km. Zonder bewapening en met speciale aanpassingen is er natuurlijk veel meer mogelijk. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat de Ukraine over de modernste uitvoeringen beschikt. Maar ik ben een leek op dat gebied en ook heb ik die uitzending van RT niet gezien.
     Een CV2 (deux chevaux) rijdt normaal gesproken standaard max. 100 km per uur. Met koppakking bijv. lag die snelheid al aanzienlijk hoger. En zo zijn er vast nog veel meer verbeteringen aan te brengen als snelheid het motief is. Zo ook met juist vliegtuigtypes, die ze vaak voor meerdere doeleinden willen kunnen inzetten.
     Wat ik mis is dus een nadere aanduiding van die bewuste SU-25 en dat geldt zowel voor de voor- als tegenstanders van dit verhaal. Van Haiko als expert had ik dat toch minstens mogen verwachten, is het niet? En het lijkt me zo dat hij van het standaardtype is uitgegaan, anders had hij dat waarschijnlijk wel beter benoemd.

     1. Het plafond van de SU-25 is 7 km voor de piloot, niet voor het toestel zelf, hoger zal de piloot met een zuurstof masker moeten vliegen. Die is standaard aan boord. Dan haalt de SU-25 in ieder geval minimaal 11 km hoogte. Dit is ook gedemonstreerd door de Russische luchtmacht na alle beschuldigingen. Helaas is dit ons niet getoond in de Media.
      Is de MSM “vergeten” te melden, net als alle ooggetuigen die een straaljager zagen en hoorden vliegen ten tijde van het neerhalen van de MH17. Dit wordt ook bewezen door Russische radar beelden, de NATO radar beelden blijven geheim, net als de voice recorder etc. etc…
      Volgens Timmermans hadden de passagiers van de MH17 de tijd om een zuurstofmasker om te doen, dit is onmogelijk bij het afschieten met een BUG raket.
      Overigens zijn hier uitgebreide video´s over te vinden bij Goudportal. Alleen in het Engels en Duits maar zeer informatief!

     2. @Dick S,
      .
      Misschien kunnen jullie een discussie starten op het forum van biflatie.nl aangaande de SU-25 of een CV2 want volgens mij hebben deze niet veel mee van doen met de inhoud van dit artikel. 😉
      .
      Ja, soms ben ik net een olifant en dan bedoel ik niet qua omvang… ha ha ha.

     3. @ R. Het is je misschien niet opgevallen, maar het was een reactie van mij op Pietertoupa’s link. Zelf zou ik hier echt niet over begonnen zijn. 🙂 Juist omdat ik het echt niet weet wie de MH 17 om wat voor reden uit de lucht geschoten zou hebben. Ik heb ontelbare verhalen hierover gelezen en eerlijk gezegd de één nog waanzinniger dan de ander. Als dan een blijkbaar gerenommeerd expert zijn mening geeft over de oorzaak dan mag ik toch verwachten dat hij preciezer is zijn uitspraken over hoe dit dan gebeurd zou moeten zijn en ook m.b.t. de technische mogelijkheden. Ook heb ik de SU-25 gezien van de piloot die de opmerkingen van verkeerde tijd en plaats maakte. Nou dat toestel leek me toe, maar nogmaals ik ben een leek, uit 1981 te komen. Eén van de eerste (oudste) toestellen dus. En 2 van zijn kameraden zijn niet teruggekomen van die vlucht, die blijkbaar op 22 juli plaatsvond, naar ik elders las.
      Omdat dit verhaal niet in de MSM maar wel op het internet verscheen wil voor mij nog niet zeggen dat het ook per se de waarheid moet zijn. Ik heb en hou mijn twijfels. Ik heb teveel, naar mijn idee onzinverhalen gelezen over deze ramp met de MH17.
      Een discussie starten over de SU-25 is voor mij niet weggelegd. Trouwens ook niet voor die lelijke Eend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Sorry. Nog geen gegevens beschikbaar.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: