Hoe staan we er nu werkelijk voor?

vraagtekensRegelmatig horen, zien en lezen we in de mainstream-media (MSM) diverse berichten over de economische ontwikkelingen in onze “welvaartsmaatschappij”. Cijfers die laten zien hoe de werkloosheid zich beweegt, of hoe het consumentenvertrouwen toeneemt of afneemt, hoe de banengroei verloopt, de beweging op de woningmarkt en de stand van de AEX, de Dollar, de olieprijzen, goudprijs en noem maar op. Er zijn vele reeksen van cijfers die ons een bepaald beeld moeten geven van de economische ontwikkelingen. In positieve of negatieve zin. De cijfers van onze financiële markten zijn belangrijk voor beleidsmakers, investeerders en beleggers. Het is namelijk wel handig om te weten wanneer je gaat investeren of beleggen hoe de verwachtingen zijn met betrekking tot het wel of niet aantrekken van de verkoop van bijvoorbeeld luxe badmutsen. Aan de andere kant kan de stroom van cijfers ook bepalend zijn op het sentiment van de consument. En daar wil ik in deze column naar toe.

Sentiment van de consument

Het sentiment van ons consumenten wordt onbewust beïnvloed door diverse factoren. Onze gevoelens zijn nu eenmaal makkelijk te manipuleren. Dat weten we allemaal, maar toch laten we ons met het grootste gemak verleiden. Kijk in de supermarkt. Daar kost een product geen 2 euro, maar 1,99. De collecterende filantropische instellingen met afschrikwekkende beelden over mensonterende wantoestanden, de listige aanprijzingen van financiële (wan)producten door onze banken en verzekeraars door middel van aanlokkelijke advertenties. Zo zijn we allemaal, iedereen op een eigen wijze, gevoelig voor lovende teksten en indrukwekkende beelden. Zo worden we vaak onbewust bewerkt door bepaalde gestuurde media met hun subjectieve manier van berichtgeving. Zo werkt het ook met de nieuwsberichten over de ontwikkelingen binnen onze economie. Er is alles aan gelegen om meer positiviteit te kweken m.b.t. de economische ontwikkelingen. Vertrouwen in de economie kun je aanpraten door opbeurende berichten de wereld in te slingeren. Vertrouwen bij de consument kun je opwekken door te beloven dat iedereen koopkrachtverbetering tegemoet kan zien. Vertrouwen in de huizenmarkt kun je opbouwen door te roepen dat de bodem van de prijsdaling is bereikt. Enzovoort, enzovoort.

Terug naar groei?

Begin januari hebben we flink wat positieve berichten om de oren gekregen. Diverse verwachtingen werden naar boven bijgesteld. Dat hoort allemaal bij het spel. In het nieuwe jaar wensen we elkaar gezondheid en voorspoed toe, dus waarom zou onze overheid dat niet doen. Natuurlijk gaan we elkaar niet de put inpraten. Van het zogenaamde doemdenken worden we niet beter van. Moeten we niet willen. Kom op, vooruit met de geit. Allemaal makkelijk gezegd in een tijd dat we elkaar het beste toewensen. Maar gaan we dan echt de goede kant uit met straks economische groeicijfers van hele procenten? Of blijft het kwakkelen met plusjes van 0,1, 0,2 of misschien wel 0,5 procent? De voorspellingen van de ECB en het IMF blijven behoorlijk gerelativeerd. Groeicijfers voor de meeste EU-landen beneden de 1 procent. En dat is natuurlijk echt te weinig om daarmee begrotingstekorten van 3 procent of meer terug te dringen. Daarvoor zijn groeicijfers van 3 procent of meer nodig. Wat of wie gaat ons dat brengen? Niet ons marionettenkabinet Rutte met een beleid van “een beetje minder van dit en een beetje meer van dat.” Echte groei kun je na een lange recessie alleen bereiken door radicale hervormingen en stimuleren van innovatie. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden. Met Rutte: “geen iene miene mutte en geen tien pond grutte en geen tien pond kaas, want Brussel is de baas.” (Wat voor waarheden kinderrijmpjes kunnen bevatten).

Groei afgeremd door onze schuldenberg

Ik blijf wijzen op onze omvangrijke schuldenberg, met al zijn rente- en aflossingsverplichtingen. Een schuldenberg die nog altijd groeit. De rente is bewust naar het laagste niveau gemanipuleerd omwille van de betaalbaarheid van onze schulden. Het is dan ook goed te begrijpen dat na 6 jaar dalende woningprijzen en dalende hypotheekrente uiteindelijk de woningverkopen weer aantrekken. Daar kon je op wachten. Veel potentiële kopers hebben alsmaar hun beslissing tot aankoop uitgesteld en in ons dichtbevolkte polderlandje zal de vraag naar woonruimte altijd blijven. Maar of nu ineens de weg omhoog is gevonden waag ik te betwijfelen. Het blijkt wel uit de cijfers dat alleen in centraal Nederland de woningaankopen zijn aangetrokken en beslist niet in het afgelegen Noorden. Ik neem daarom aan dat de tendens van dalende prijzen maar even wordt  onderbroken door deze tijdelijke opleving. Er worden momenteel meer hypotheken verstrekt door onze banken en soms met tegenzin. Banken zijn bang om teveel uitstaande vorderingen op hun balansen te hebben i.v.m. de naderende stresstest. De nieuwe hypotheken zijn ook nog eens op annuïteitenbasis waarmee door het aflossen de maandlasten flink hoger zijn. Al heb je nu lage rentepercentages, toch betaal je de hoofdprijs door het annuïteiten-aflossingsschema. Hierdoor treedt het effect op dat jonge woningeigenaren opgezadeld worden met hoge maandelijkse woonlasten. Er blijft dan weinig over om nog te consumeren. Tel hierbij op de extra aflossingen van veel woningeigenaren op hun (te) hoge hypotheekschulden en het sommetje maakt duidelijk dat zeker in 2014 en volgende jaren veel “oudere en jonge” woningeigenaren minder consumeren ten gevolge van (te) hoge schulden. Bijgevolg 1: blijvend laag bestedingspatroon in ons kikkerlandje; bijgevolg 2: blijvend lage omzetten in de detailhandel met alle gevolgen van dien.

Hoe dan verder

Voorlopig alleen maar door sukkelen. Stimuleren met 6 miljard bezuinigingen zal nooit lukken. Een economie uit het slop trekken met alleen maar mooie praatjes zal ook niet werken. Praatjes vullen geen gaatjes. Het wachten tot de economie vanzelf weer aantrekt door zogenaamde stimulerende maatregelen via een “benauwd” samenwerkingsverband tussen overheid en centrale banken resulteert in een mallemolen van onnatuurlijke geldstromen die niet de echte maatschappij bereiken. Geld moet verdiend worden door noeste arbeid, handel en kapitaalsinvesteringen in renderende maakindustrie. Het laten rondtollen van geld in een carrousel  en het  uitdelen van geld in een frauduleus toeslagensysteem voegt totaal niets toe in onze verouderde economie. Daar gaan we niet van groeien. Hervormingen van ons politieke stelsel en onze overheid en vernieuwing in onze nijverheid door middel van kleinschalige industrie, dat is wat we nodig hebben. Geen grootmachten zoals multinationals die onze productie de grens over jagen omdat produceren in eigen land te duur is. Er moet flink wat veranderen om het volk weer te motiveren en het geloof herwinnen om te vertrouwen in het eigen kunnen.

De “welvaartsmeter” of telling cliënten voedselbank

Ik begon mijn artikel met een opsomming van verschillende economische berichten zoals die over ons heen worden gestort. Cijfers die ons (moeten) wijzen op een aantrekkende economie. Echter is de telling van het werkloosheidscijfer niet meer een juiste meting van onze welstand omdat steeds meer langdurig werklozen uit de WW raken en terecht komen in de bijstand, dan wel eerst moeten interen, of ZZP’er worden. De participatiegraad van de beroepsbevolking wordt angstwekkend minder. Het wordt zachtjes aan tijd om ook in Nederland de (verborgen) armoede te meten. Dat kan tegenwoordig heel makkelijk door de cijfers te verzamelen van de aantallen cliënten van alle voedselbanken in Nederland. Deze vervolgens publiceren naast alle andere economische berichten. Pas wanneer deze aantallen een (blijvend) dalende lijn gaan vertonen mogen we hosanna roepen. Even ter vergelijking: in de VS leven bijna 50 miljoen Amerikanen van voedselbonnen en zakte evenwel de werkloosheid in de maand november naar 7 procent. De niet actieve beroepsbevolking groeit in de VS dus ook onrustbarend. Wellicht heb ik met mijn uitleg in deze column een gevoel kunnen geven van hoe we er werkelijk voor staan. De onverschillige cijfertaal van onze statistici is gevoelloos.

Gerrit Welbergen

19 reacties

 1. Al blijven het natuurlijk cijfers van de overheid en dus niet te vertrouwen. De aandelenbeurs in Griekenland stijgt bijna 20% in 2 weken tijd omdat er gezegd wordt dat de crisis voorbij is.

  Aan deflatie is cijfermatig weinig te doen en te manipuleren. Net zoals inflatie, de mensen merken vanzelf wel wat ze meer of minder overhouden.

 2. Alles draait uiteindelijk om de hoeveelheid geld in omloop en de daarmee corresponderende koopkracht. Of huizenprijzen nu stijgen of dalen is grotendeels een psychologisch iets. Als je een schuld van 250,000 euro heb en je huis is 300.000 waard….dan voel je je OK, als het 200.000 euro waard is zijn we plots in crisis. In beide gevallen is je schuld hetzelfde evenals het huis waarin je woon. Uiteindelijk moet je de 250.000 euro terugbetalen vanuit je inkomen en dit inkomen is nu eenmaal afhankelijk van de hoeveelheid geld in omloop. Als die stagneert of daalt (door minder leningen (bedrijf-, particulier- en overheid) en weinig printen)..dan wordt het zeer moeilijk om je schulden terug te betalen of je huis met overwaarde te verkopen. Als de geldhoeveelheid sneller stijgt dan de werkeliijke (dus niet van het planbureau) inflatie, dan wordt het dus makkelijker om onze 250.000 terug te verdienen en af te lossen.

  Als we dus willen weten hoe we het doen….dan zou je de werkelijke inflatie (werkelijke koopkracht) moeten afzetten tegen de totale geldhoeveelheid in omloop en als geld in omloop harder stijgt dan de inflatie…dan is de kans aanwezig dat het beter gaat (hiermee bedoel ik als al het extra geld naar een beperkte groep gaat (zie US) dan heb je er als kleine consument ook niet zoveel aan).

 3. @Gerrit

  Ha ha ha ha. De ‘koers’ van de luxe badmutsen… Da’s een leuke voor ktm !

  En ehhh…’Telling cliënten voedselbank’… Die heb je van 1 van mijn favoriete reageerders. (of is het reaguurders of is reaguurders een inmiddels geaccepteerde ‘woordspeling/grap’. Dat weet ik op het moment even niet…) Misschien dat @NV hier een antwoord op heeft ?

  Maar even zonder dollen. Je hebt helemaal gelijk met dit artikel !

  1. Inderdaad heeft Piet Pineut mij op dat idee gebracht. Alle eer aan hem. Heb daarom hier aanvullende info. Gevonden op http://www.voedselbankennederland.nl : Momenteel zijn er 147 voedselbanken met 6.500 vrijwilligers en worden 30.000 huishoudens voorzien. Zou goed zijn om deze cijfers maandelijks te publiceren. Misschien iets voor CBS? Er bestaat al wel een armoedemonitor. Schrik niet, al 1,2 miljoen huishoudens hadden per december 2013 te weinig inkomen om al hun rekeningen te betalen.

   1. @Gerrit @Piet Pineut,

    Dank voor het artikel de reactie en de bronvermelding.

    Klein onderzoekje heeft geresulteerd in het volgende:
    Reaguurder kan ook negatief worden uitgelegd en was dat ZEKER NIET de bedoeling ! (Maar dat zal waarschijnlijk (hoop ik) wel niet zo zijn overgekomen) Het woord guur in dit woord geeft aan dat het negatief uitgelegd kan worden.
    Niet het woord wat ik voor ogen had dus. Kortom, een woord om te vermijden wat mij betreft.

    Weer wat geleerd.

 4. hehehe… op de voedselbankenlink in het artikel….

  Een vader van vijf kinderen, Ali Sialiti, komt aanrijden met een kennis. ,,Ik ben erg blij met het pakket, maar het is nog steeds moeilijk om rond te komen, want sigaretten moet ik zelf kopen en die zijn duur.”

 5. Dat in de VS bijna 50 miljoen Amerikanen op voedselbonnen leven wil niet zeggen dat ze werkloos zijn. Er zijn veel Amerikanen met een klein baantje met te weinig uren om van te leven. Deze hebben zogenaamd een baan maar zijn toch aangewezen op voedselbonnen. Hiermee wordt duidelijk dat ook het verhaal van banengroei weinig wil zeggen. Het schijnt zo te zijn dat een contract van minimaal 12 uur per week wordt aangemerkt als een “baan”. Degenen die nog een baan van 40 uren hebben mogen zich gelukkig prijzen. Ook in ons polderlandje is een grote versnippering gaande met onze voltijd-banen. Er worden meestal tijdelijke contracten aangeboden met te weinig uren om van te leven. Veel werknemers hebben daarom een aanvullende WW-uitkering of een aanvullende bijstandsuitkering.

 6. En toch kan het niet al te lang meer duren voor de waarheid boven water komt. De enorme schuldenberg laat het niet anders toe.Naar mijn mening zal ons financiële systeem ons op een gegeven moment automatisch dwingen tot duidelijkheid. Je ziet dat ook aan Japan waar de rente simpelweg niet weer kan stijgen omdat het land dat niet kan betalen. De waarheid komt op een gegeven moment wel boven.

  Op burgerforum-eu.nl staat vandaag een pdf rapport over de kosten van het wel en niet in de euro blijven. Ik heb nog geen tijd gehad om er naar te kijken maar kan me voorstellen dat er hier ook interesse van andere lezers is. https://www.burgerforum-eu.nl/documenten/Doorgaan-met-euro-is-duurder-dan-stoppen.pdf

 7. De term is (eindelijk) gevallen:

  “Post-democratie”

  http://www.ftm.nl/column/democratie-zonder-demos/

  De door nog maar weinig stemmers gekozen distinctieloze politici nemen hun besluiten in achterkamers. En na het genomen besluit wordt ‘draagkracht’ bij elkaar gespind. Hoewel dat laatste in wezen niet echt meer nodig is, want de laatste tijd is Rutte alleen maar opzichtig aan het liegen. Met een schaterlach roepen dat 1 en 1 drie is. Dat werk.

  Het schijnt onze eigen schuld te zijn. We stemmen niet en we zijn onverschillig. Dus loopt het hele zooitje over ons heen. Met dus als gevolg dat Nederland zijn soevereiniteit aan Brussel overdraagt op hetzelfde moment als Brussel die verder overdraagt aan het grootbedrijf.

  Tegen staten hebben mensen mensenrechten. Niet tegen grote bedrijven. Mensenrechten beletten die bedrijven dan ook niet om aan slavernij e.d. te doen. Alleen lokale, nationale strafwetjes beletten dat. Vooralsnog, want die worden dus betekenisloos.

  A.s. mei is waarschijnlijk de laatste keer dat onze stem (voor het Europese parlement) nog een beetje zin heeft. Daarna gaat het hek dicht. Nationaal stemmen heeft al decennia geen zin meer.

  In mei nog een keer onze onverschilligheid opzij zetten? Voor ‘onze kinderen’ e.d.? Of laten we het hele zooitje ons van achteren nemen. Op z’n Grieks, zogezegd, in beide zinnen van het woord…

 8. Hoe we ervoor staan? Yawn… Het einde van een debt super cycle. En dat geeft een bende hoor, met rond $1.200.000.000.000 aan derivaten die voor een substantieel gedeelte zijn gekoppeld aan ‘interest’ —> interest rate derivatives, die nog net het koppie boven water houden door de kunstmatig lage rente. Volcker verhoogde de rente toen inflatie uit de hand dreigde te lopen; dat wordt nu lastig want dan is de wereld in 1 klap bankroet. Dussss, QE4EVA, verruiming voor altijd, de flow van nieuwe verse knisperende nullen en enen die door de financiele elite worden gebruikt om zichzelf te verrijken en om het gepeupel vooralsnog in de waan te laten dat “all is well” onder toediening van de nodige weekmakers in de vorm van keiharde ouderwetse propaganda.

 9. Kunnen jullie biflaten tickets voor mij en mijn familie kopen?
  Wij willen terug naar Nederland.
  Snel een huis kopen voordat de prijzen weer stijgen.
  Snel een baan zoeken.
  Lekker goedkoop en geziond eten.
  http://www.nu.nl/gezondheid/3675246/nederland-koploper-wereldwijde-voedselranglijst.html
  Wij willen graag tussen gelukkige en rijke mensen zitten die ook nog eens de langste levensverwachting hebben.
  Wij willen graag oud worden met goede gezondheidszorg, goede scholing voor onze kinderen, goede voorzieningen.
  Kortom, via Koen kunnen jullie allemaal jullie bijdrage storten zodat wij terug kunnen. Daarna ga ik een feestje geven voor jullie allemaal!
  KTM en Madman, jullie moeten ook terug naar die polder.
  Allemaal de schouders eronder!
  Rammen met die geit!

 10. Nog meer goed nieuws:
  http://www.nu.nl/economie/3675571/economie-trekt-jaar-aan.html
  Afijn, ik ga een website beginnen genaamd zeroflatie.
  Het gaat namelijk weer goed, geen inflatie, geen deflatie, wel zeroflatie.
  Stop met de negativiteit en de self fulfilling prophecy. Laat de VOC mentaliteit herleven. Laten wij bijv. een Nederlandse IMF beginnen en allerlei andere agentschapjes waarmee wij iedereen voor ons laten werken. Het geld moet weer door het polderlandschap stromen.
  Wij zijn meer, wij zijn beter!
  Dat is het!
  Moerstaal voor president.
  10% groei!!!!

 11. Als aanvulling op mijn artikel zou ik graag het volgende nieuwsitem willen aantippen. In een zinsnede heb ik het volgende opgemerkt: “Het laten rondtollen van geld in een carrousel en het uitdelen van geld in een frauduleus toeslagensysteem voegt totaal niets toe in onze verouderde economie.” Vandaag bracht Nu.nl dit nieuwsbericht: http://www.nu.nl/economie/3676079/weekers-pessimistisch-terughalen-geld-bulgarenfraude.html . Uit dit artikel blijkt eens te meer hoezeer Nederland met het toeslagensysteem achter de feiten aanloopt. En met welke verouderde gedachten een partij als de VVD rondloopt. Dat onze staatssecretaris desnoods maar zelf naar Bulgarije afreist om ervoor te zorgen dat het land voldoende medewerking verleent aan het terugvorderen van de boetes. Deze zijn opgelegd vanwege de grootscheepse fraude met huur- en zorgtoeslag. Wat denkt men bij de VVD dan wel, dat men zo maar eventjes die miljoenen op tafel legt en zegt: “Sorry, zo hadden we het niet bedoeld, we zullen zien dat we het geld nog bij elkaar kunnen sprokkelen.” Onze politiek gelooft dus nog echt in sprookjes en staat ver buiten de werkelijkheid. Dat geld is al lang verdeeld onder de armen en krijg je nooit meer terug. Het lijkt wel verkiezingsretoriek . Hoog van de toren blazen en de indruk wekken het allemaal onder controle te hebben. Laat men nu eens de discussie opstarten om uit te zoeken of het toeslagensysteem niet totaal averechts werkt. Geld rondpompen en pas achteraf afrekenen en de helft niet weer terugzien wat teveel uitbetaald is.

  1. @Gerrit

   Juist. Zo maakt de belasting dienst wel meer foutjes de laatste tijd. Zo ook het geval veel teveel uitbetaald aan toeslagen gewoon hier in Nederland. Zo heeft een goede kennis van mijn moeder kortstondig 19.200 Euro op z’n rekening gestort gekregen. Het bedrag had 192 Euro moeten zijn.
   Toch vreemd dat dat geld ook geautomatiseerd teruggevorderd kan worden:

   http://biflatie.nl/artikelen/crisis/let-op-uw-spaargeld-is-in-gevaar/
   http://biflatie.nl/artikelen/schuldencrisis/bail-ins-overal-wordt-spaargeld-geconfisceerd/

   Er zijn naar zeggen nog zo’n 2 miljoen Euro ‘zoek’ geloof ik om terug te vorderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Sorry. Nog geen gegevens beschikbaar.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: