Hoe veilig is je goud eigenlijk bij de bank?

36

Mensen die fysiek goud bezitten hebben dit meestal opgeslagen liggen in een kluis. Banken bieden vaak beveiligde opslag aan voor edelmetaal en andere waardevolle spullen.

Maar hoe veilig is je goud eigenlijk bij de bank? Van oudsher hebben banken het imago dat men de inhoud van kluisjes zeer goed beveiligen, maar zijn er andere factoren die ervoor kunnen zorgen dat je mogelijk het risico loopt om je fysieke goud te verliezen?

Diefstal niet het grootste risico

Met de huidige beveiliging standaarden is diefstal niet het grootste risico. De kluizen zijn tegenwoordig van dermate hoge kwaliteit, dat verlies door een inbraak bijna is uit te sluiten.

Niet alleen de kluizen bij banken, maar ook kluizen die door particulieren zelf kunnen worden aanschaft verminderen de mogelijkheid tot diefstal tot een minimum.

Confiscatie

Er ligt een hele andere rover op de loer, namelijk overheden. Overheden hebben de macht om in situaties beslag te leggen op de inhoud van uw kluisje bij de bank. Daar zijn al eerdere gevallen van bekend in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, waarbij de overheid beslag legde op al het fysieke goud van particulieren.

Particulieren mochten wel het goud uit de kluizen halen, maar vervolgens alleen inwisselen tegen fiat geld. Zo gebeurde het dat mensen in 1933 een 20 dollar Golden Eagle munt konden inwisselen van 20 dollar fiat geld.

under-executive-order-of-the-president

Waarom zou confiscatie nogmaals plaats kunnen vinden?

Een goede reden voor overheden om edelmetaal al dan niet tijdelijk te confisqueren. In tijden van een crisis van een dreigende reset van het financiële systeem is er het risico dat er door veel mensen terug wordt gegrepen naar assets zoals goud.

Om te voorkomen dat het fiat geld stelsel omvalt, kan een overheid beslag leggen op al het edelmetaal, om te voorkomen dat de handel nog verder toeneemt en er nog meer druk komt te staan op het fiat geld stelsel.

Dit was in 1933 ook de achterliggende reden om in de Verenigde Staten het goud tijdelijk in beslag te nemen.

Wat zijn de effecten van confiscatie van goud op de goudprijs?

Mocht in de toekomst door overheden beslag worden gelegd op fysiek goud, dan zal de goudprijs hoogstwaarschijnlijk daar maar beperkt op reageren.

Het effect zal echter minder merkbaar zijn dan tijdens de confiscatie in 1933, omdat tijdens die confiscatie de goudstandaard nog bestond. Met andere woorden: Tegenover een bepaalde hoeveelheid dollars moest dezelfde hoeveelheid goud staan.

Om devaluatie van de dollar te bewerkstelligen was het in 1933 noodzakelijk om de prijs van goud aanzienlijk te verhogen, tegenwoordig drukken Centrale Banken de geldpers aan om hetzelfde effect te bereiken.

Over de auteur