Hoogste inflatie sinds begin kredietcrisis

3

De Nederlandse inflatie is in oktober 2012 gestegen naar 2,9%. Dit is het hoogste inflatiepercentage sinds het begin van de kredietcrisis. De inflatie steeg voornamelijk door de btw-verhoging van de overheid. Op 1 oktober ging het btw-tarief omhoog van 19% naar 21%. Ruim 42% van de bestedingen die Nederlandse huishoudens doen, valt onder het btw-tarief van 21%, zo blijkt uit gegevens van het CBS. In september kwam de geldontwaarding in Nederland nog uit op 2,3%. Volgens de Europese meetmethode (HICP) steeg de inflatie in Nederland zelfs met 3,3%.

inflatie stijgt 2013

Zal de inflatie verder gaan stijgen in 2013?

De grootste stijgers waren gas, benzine en telefoon- en internetdiensten. Niet alle producten en diensten die onder het hoge btw-tarief vallen stegen in prijs. De verhoging van de btw werd niet in alle gevallen aan de consument doorberekend. Natuurlijk kan dit nog wel worden doorgevoerd. Ik heb zelf al een aantal ondernemers gesproken die wachten met de verhoging van hun prijzen tot 1 januari van het komende jaar. Ze nemen dus nu even zelf het verlies van de btw-verhoging in de laatste maanden van 2012. Indien meer bedrijven dit van plan zijn, kan de inflatie nog wel eens verder toe gaan nemen in 2013.

Voesel duurder in Nederland

Naast de verhoging van de btw droeg ook de prijsontwikkeling van voedingsmiddelen bij aan de stijging van de inflatie. Door slechtere oogsten zijn de prijzen van aardappelen, groenten en fruit hoger dan vorig jaar. De prijsstijging van voedsel in Nederland ligt niet in lijn met de wereldwijde ontwikkeling. Donderdag liet de FAO, Food and Agriculture Organization, weten dat de voedselprijzen in oktober wereldwijd licht zijn gedaald. Dit kwam vooral doordat granen en olieën goedkoper waren in vergelijking met een jaar eerder.

Productie suiker en rijst naar record

De voedselprijzenindex van de FAO kwam uit op 213 punten. Dat is 2 punten lager in vergelijking met de voorgaande maand. Voedsel is dit jaar wereldwijd over het algemeen iets goedkoper dan vorig jaar. De wereldwijde productie van suiker en rijst zal in 2012 waarschijnlijk een nieuw record neer gaan zetten. De prijs van suiker steeg in oktober met 1,6% ten opzichte van een jaar eerder, maar op jaarbasis daalde de suikerprijs met ruim 20%. Het hele rapport van FAO is hier te lezen (PDF alert).

Nederlandse inflatie 3,3% volgens HICP

inflatie 2013

De Nederlandse inflatie, gemeten volgens de Europees geharmoniseerde methode (HICP), steeg naar 3,3%. Dit is het hoogste punt van de afgelopen 10 jaar. De inflatie in Nederland ligt fors boven het gemiddelde van de eurozone. De gemiddelde inflatie in de landen van de euro kwam uit op 2,5%. De gemiddelde prijs van energie steeg in oktober 2012 in de eurozone volgens de eerste raming Eurostat met 7,8%. Op 15 november worden de definitieve cijfers gepubliceerd.