Huren almaar duurder: op naar Amerikaanse toestanden met werkende armen?

3

De Nederlandse woning huurprijzen zijn gemiddeld met 2,5 procent gestegen in juli 2019. Dit in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Wordt zelfs huren straks, na kopen, eveneens onbetaalbaar voor de gemiddelde Nederlander? Wanneer een gemiddeld loon niet meer zal volstaan om een woning te huren, laat staan de inkomens daar nog onder, loopt er iets grondig scheef in ons land.

Wat heet ‘sociale’?

‘De huurstijging van sociale huurwoningen bij overige verhuurders was in beide jaren 3,3 procent.’ Aldus het CBS op 4 september 2019. Bedoeld wordt 2018 in deze. Omdat gemiddelden meestal niet veel zeggen over de reële toestand, blijkt weer eens dat de zwakste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Wonen kan trouwens moreel beschouwd worden als een basisrecht. Zeker in zogenaamd rijke landen als Nederland. Of in de VS, waar het begrip ‘werkende armen’ een nare realiteit is geworden. ‘The working poor.’

Meer dan 14 procent armen

Er zijn geen recentere cijfers beschikbaar dan over 2017, wanneer we de Amerikaanse tegenhanger van het Nederlandse CBS raadplegen. Dat is dan het United States Census Bureau. Het percentage Amerikanen onder de armoedegrens lag toen op 13,9 procent. ‘Poverty is defined as not having enough income to meet basic needs. This goes beyond just not having enough money for a new vehicle, smartphone, or to take a vacation. Instead, people that live in poverty struggle to keep a roof over their heads, to put food on the table, or to even purchase basic items like clothing, shoes, and hygiene items.’

Arme Amerikanen geviseerd

Die 13,9 procent is in 2018 en 2019 vast nog aanzienlijk gestegen. Gezien de bijkomende ‘maatregelen’ die president Trump aankondigde in de zomer van 2019 zal die trend nog verder zetten. Zo stelde hij een einde aan de voedselbonnen toelagen voor zo’n 3 miljoen burgers. Trump stelde ook voor om de inkomensgrens voor armoede te verlagen, de federal poverty line. Als dit wet wordt, zou het betekenen dat miljoenen méér Amerikanen uitgesloten worden van staatshulp. Tientallen miljoenen zelfs, aldus The New York Times. ‘(…) millions, possibly tens of millions, of people will be purged from programs that base eligibility on income. Those include Medicaid, school meals, energy assistance and much more. A disproportionately large fraction of these people are members of low-wage working families.’

De werkende armen

Als je al moeilijkheden kent om voedsel op tafel te brengen? Volgens officiële bron (ook hier weer geen cijfers recenter dan over 2017) betrof het 6,9 miljoen Amerikanen. Working poor oftewel werkende armen kenden recenter dan dat jaar bijvoorbeeld een enorme toename in Seattle. De stad waar onder meer Bill Gates van Microsoft en de rijkste man ter wereld wonen, Jeff Bezos van Amazon. Het aantal daklozen is er verzesvoudigd in de laatste jaren tot 2019. Waarvan 30 procent werkende armen zijn, aldus het stadbestuur. Wel werk hebben, zij het zo laag betaald dat je er niets van kunt huren. Om tenminste een dak boven je hoofd te hebben…

Leven van maand tot maand

Een studie van 2019 berekende dat 40 procent van alle Amerikanen slechts één maandloon verwijderd is van armoede. Dus bijna de helft van VS leeft van maandinkomen naar maandinkomen. Het zijn allemaal mind blowing cijfers. Een zogenaamd rijk land als de Verenigde Staten onwaardig. Dit is niét waar we met z’n allen in Nederland naartoe willen, toch? De sterken nog sterker maken en de zwakken meest aan hun lot overlaten? Onze regering moet dus veel meer werk maken van betaalbare woonruimte. Wake up call!