Hypotheekschuld enorm gevaar voor Nederland

Op Biflatie.nl is de huizenmarkt één van de belangrijkste onderwerpen die wij behandelen. Al ruim drie jaar publiceren we artikelen over de Nederlandse huizenmarkt zeepbel. De huizenprijzen dalen inmiddels met ongeveer 8% op jaarbasis. Het aantal verkopen daalt, de gemiddelde koopsom daalt en steeds meer Nederlanders hebben moeite om aan hun hypothecaire verplichtingen te voldoen.

huizenmarkt crash

Ruben heeft zich verder verdiept in de Nederlandse huizenmarkt. In de komende weken zullen verschillende artikelen op Biflatie.nl verschijnen met achtergrondinformatie en uiteenzettingen over de huidige situatie, maar voornamelijk kijkt Ruben naar het verleden. Hoe ontwikkelde de huizenmarkt zich de afgelopen 70 jaar? Maar eigenlijk net zo belangrijk; wat staat ons in de toekomst te wachten? In het eerste deel wordt aandacht geschonken aan de periode na de Tweede Wereldoorlog.

Hypotheekschuld enorm gevaar voor Nederland

De Nederlandsche Bank (DNB) noemt in zijn laatste “Overzicht Financiële Stabiliteit voorjaar 2012”(1) de hypotheekschuld één van de grootse gevaren voor de stabiliteit van zowel het bankwezen in Nederland, de overheid (via de Nationale Hypotheek Garantie), als de posities van de inkomens van de miljoenen huishoudens die deze schuld dienen te dragen. Wel dient aangetekend te worden dat de verschillen tussen individuele huishoudens aanzienlijk zijn. De private vermogens van Nederlandse huishoudens zijn dan wel groter in vergelijking met andere Europese landen. Deze opbouw is anders en ligt voornamelijk vast in woningen en pensioenopbouw, waardoor korte termijn schokken niet direct kunnen worden opgevangen.

Nederland koploper private schulden

debt netherlandsVolgens EuroStat hebben Nederlandse gezinnen de hoogste schuldenlast in de hele eurozone ten opzichte van hun besteedbaar komen (zie afbeelding hiernaast, via Wall Street Journal). We staan er op dit moment in Europees verband nog goed voor vanwege onze overheidsfinanciën. Gaan we echter kijken naar onze private schulden dan zien we dat Nederland koploper is qua schulden van de hele eurozone. Vooral jonge huishoudens met een gemiddeld tot hoog inkomen zijn momenteel kwetsbaar. De hoge hypotheken die zij hebben afgesloten, ten opzichte van hun inkomen, spaargeld en de waarde van hun woning zijn dermate hoog dat bij verlies van baan en inkomen zij extra hard geraakt zullen worden. Dit is een belangrijk punt in de analyse, omdat het vooral deze huishoudens zijn in de lagere leeftijdscategorieën die extra kwetsbaar zijn mochten huizenprijzen blijven dalen. De mogelijkheid tot vermogensopbouw en aflossingen van de hypotheek zijn in deze korte tijd nog gering en dus is de kans groot dat de schuld nog relatief hoog is.

De periode 1946-1970

De naoorlogse periode op economisch gebied in Nederland was vooral een periode waarin een soort planeconomie ontstond (2). De twee belangrijkste pijlers hieronder waren de geleide loon- en prijspolitiek. Het idee hierachter was dat, indien vakbonden akkoord gingen met het inperken van hun looneisen, in ruil daarvoor lagere kosten van hun levensonderhoud tegemoet zouden  kunnen zien. Dit had zowel voordelen voor de industrie als de werknemers zelf. Stakingen kwamen nauwelijks voor terwijl de lage lonen zorgden voor een concurrerende Nederlandse economie.

Economie deed het goed na de oorlog

Vrijwel alle partijen ondersteunden de visie dat overheidsbemoeienis nodig was om het land weer op poten te zetten na de desastreuze Tweede Wereldoorlog. Daarnaast had men Nederlands-Indië verloren en was een sterke internationale concurrentiepositie nodig wilde men de export van goederen goedkoop houden. Één van de belangrijkste manieren om het levensonderhoud betaalbaar te houden was door de huurprijzen via regulering laag te houden. Zo betaalde een gemiddeld gezin in 1951 rond de 7% van het inkomen aan huur, terwijl dit percentage voor de oorlog nog twee keer zo hoog lag.

Omslagpunt in dit denken vindt plaats onder het kabinet de Quay tussen 1959 en 1963. Dit nieuwe liberale kabinet beleeft een aantal uitstekende jaren met economische groei die rond de 9% ligt. Op arbeidsgebied veranderen er een paar significante dingen. Zo wordt de Algemene Bijstandswet door de Kamer geloodst, is de vrije zaterdag een feit en wordt de geleide loonpolitiek definitief losgelaten. Deze groei was mede mogelijk vanwege de successen van de jaren ervoor alsmede door de aardgasvondsten in Groningen die zorgde voor extra werkgelegenheid en opbrengsten voor de overheid.

28% had eigen woning in 1947

Het eigenwoningbezit daarentegen was nog zeer beperkt. Slechts 28% had in 1947 een koopwoning in bezit. Hier lagen meerdere oorzaken ten grondslag aan. Ten eerste was kredietgroei gereguleerd en waren de hypotheekvoorwaarden zeer strikt, daarnaast was het kopen onaantrekkelijk vanwege de lage huren. Naast de vrije loonpolitiek per sector in plaats van de geleide loonpolitiek, werd op woninggebied ook het één en ander veranderd in de begin jaren ‘60. Een huurstijging van 20% en een vermindering van de huursubsidie zorgde voor onvrede bij zowel werknemers als de vakbonden. De kosten voor levensonderhoud zou omhoog schieten indien men niet gecompenseerd zou worden met hogere lonen. Wat volgde was dan ook een serie van forse loonstijgingen en de daarop volgende loon-prijsspiraal. Deze spiraal is dan ook duidelijk terug te zien in de grafiek van de ontwikkeling van de inflatie, zie figuur hieronder.

inflatie nederland 1960

DNB genationaliseerd

Een belangrijk ander onderdeel van de gedachtegang van een grote overheid was dat de financiële sector aan banden gelegd diende te worden. Dit betekende onder meer dat De Nederlandsche Bank (DNB) genationaliseerd moest worden, wat tot 1947 gewoon een private instelling was geweest. Vanaf die periode werd DNB belast met het toezicht op alle nationale banken. De Nederlandsche bank gebruikt gedurende de jaren ’50 kwalitatieve kredietrestricties om ervoor te zorgen dat kredieten daadwerkelijk naar sectoren vloeiden die hard nodig waren voor de heropbouw van de Nederlandse economie na de Tweede Wereldoorlog. De geldstromen naar de vitale sectoren en de kredietrestrictie naar bijvoorbeeld consumentenleningen zorgde ervoor dat DNB voldeed aan zijn duale doel van economische groei en prijsstabiliteit. (De Greef, Hilbers en Hoogduin, 1998)(3).

Kredietregulering

In de jaren ’60 wordt de term “kredietregulering” geïntroduceerd, een beleid waarin bankbalansen slechts gecontroleerd konden groeien door de geldhoeveelheid te controleren. De restricties hadden in eerste instantie slechts betrekking op korte termijn krediet, gebaseerd op de aanname dat lange termijn krediet zou worden gefinancierd door lange termijn deposito’s. Toen deze aanname echter niet bleek te kloppen werden er ook additionele eisen gesteld aan netto lange termijn activiteit van banken.  Binnenkort deel 2, over de eerste grote huizencrisis in Nederland.

(1): De Nederlandsche Bank (DNB). (2012). Overzicht Financiele Stabiliteit voorjaar 2012. Pagina 19-30

(2): Jesse Frederik (2012) “Twee keer dezelfde steen” http://www.ftm.nl/original/twee-keer-dezelfde-steen.aspx

(3): De Greef, I., Hilbers, P. en Hoogduin, L. (1998). DNB: Moderate Monetarism: A Brief Survey of Dutch Monetary Policy in the Post-war period.

26 reacties

 1. De kous begint op de kop te vallen van de hebberige banken….
  En nu willen ze het terugkrijgen van de burgers via hun marionettenpoppen, de politici.

  Ondertussen worden de burgers een schuldcomplex aangepraat dat ze teveel geleend hebben.

  Het heeft veel weg van drugsdealers , die via hun pushers gratis drugs weggaven om de klanten verslaafd te maken….
  En nu de gebruikers beschuldigen van hun verslaving die de drugsdealers veel geld opleverden……

  En nu moeten de verslaafden hun verslaving dan maar gaan bekostigen door slaaf te worden van de dealers…..

 2. Goed om ook eens iets te lezen in het historische oogpunt van de huizenmarkt. Ik ben benieuwd naar de volgende delen.

  De huizenmarkt is niet alleen een probleem van Nederland, de meeste Europese landen krijgen te maken met de problemen van te veel schulden in de hypothecaire sector. In Spanje is de klap snel gegaan, bij ons gaat het langzaam, maar we komen op hetzelfde uit. http://www.theepochtimes.com/n2/business/european-market-insight-europe-mired-in-recession-316399.html

  @1: Inderdaad. Krediet is de drugs van het systeem. Het kan niet meer (groeien) zonder. Daarom vertoont het nu al een paar jaar bijwerkingen.

 3. Mooi en informatief artikel !

  Hoeveel honderdduizend nederlandse huishoudens zullen er in 2013 en 2014 door het putje gaan agv die dalende huizenprijzen en de komende (massa-)ontslag-rondes ?

  En middenstanders die er noodgedwongen mee stoppen en een groot gedeelte van hun spaargeld in hun winkelpand hebben zitten ?

  Onze overbuurman (250m ; de afstanden zijn wat groter hier) heeft een wasserette. Hij en zijn vrouw hebben de pensioengerechtigde leeftijd 2 jaar geleden al bereikt , maar ze kùnnen helemaal niet stoppen, omdat hun spaargeld in hun winkel zit, en ze maar geen koper kunnen vinden … en ieder jaar daalt de waarde van die winkel weer opnieuw, ondanks investeringen in de vorm van nieuwe wettelijke eisen … de stakkers …

 4. Zelfstandig ? Steek je omzet inclusief alles zolang als je kan in je zak. Laat de boel ploffen en 3 jaar schuldsanering en het feest gaat beginnen. Lekker een huurhuisje (alvast uitzoeken als je nog wat verdient) en een uitkering. De aanvulling heb je al gestolen en het zwartwerk komt eraan. Geen zin ? geen probleem je basis krijg je van de staat. Deze hebben genoeg van je gestolen dus krijg vooral geen wroeging. Succes.

 5. @1

  Dat banken hebberig zijn, daar is op zich niks mis mee. In een gezond systeem leid dit tot banken die hun uiterste best doen om risico’s op leningen zo goed mogelijk te beoordelen en hun geld tegen op een zo goed mogelijke wijze uit te lenen. Hebzucht is op zich in beperkte mate een belangrijke emotie en zorgt ervoor dat we gemotiveerd naar ons werk gaan.

  Bankiers in combinatie met te lage rentes van de centrale banken die bubbels veroorzaken zijn echter funest. En banken die zogenaamd te groot zijn om te falen en die gered worden door overheden waardoor er de zogenaamde “moral hazards” ontstaan, dat is ook funest.

  In dit stuk komt mooi het centrale plandenken naar voren en dat is DE oorzaak van de huidige crisis:

  1. Opgeblazen kredietbubbels door te laag gehanteerde rentes van de centrale banken.
  2. Het redden van banken door overheden. (Moral hazard)
  3. De nationale hypotheekgarantie, waardoor banken en burgers gestimuleerd worden om risicovolle leningen met elkaar aan te gaan.

  Hebzucht is op zich het probleem niet. Dat heeft altijd bestaan en dat zal altijd bestaan. Toch floreren sommige economische systemen wel en sommige niet. De grootste variabele welke voorspelt hoe goed het gaat met een economie is de mate van verstoring die het politieke systeem op de economie aanricht.

 6. Vooruitlopend op de eindconclusie van het artikel zullen veel reageerders wellicht al een min of meer voorbarige conclusie hebben getrokken met de stelling dat het de verkeerde kant uitgaat. Misschien ten dele waar, maar ook niet helemaal waar. Zelf ben ik eigenaar/bewoner met een hypotheekbedrag die ongeveer 25 % bedraagt van de huidige verkoopwaarde. Nog steeds roep ik, ondanks al jarenlang dalende prijzen, dat de waarde nog wel 50 % mag zakken. Ik heb nl. kinderen waarvan ik hoop dat ook zij later een normaal betaalbaar huis kunnen kopen. En wat heb ik aan overwaarde die ik toch niet kan benutten. Ja, mooi OZB betalen voor de gemeenschap.
  Eén ding is zeker, die overwaarde en tegelijk ook de waarde van mijn opgebouwde pensioen zullen nog stevig dalen. Dus doe ik mijn uiterste best om mijn aflossingsvrije hypotheek maar verder af te lossen. Alleen lukt het mij niet om met dat beetje aflossen de snelheid van de prijsdaling bij te houden. Zoals menig hardwerkende burger sta ik dus machteloos toe te kijken hoe ons financiële systeem langzaam maar zeker aan het inzakken is. En straks de finale crash wanneer alle dingen samen gaan vallen en tegelijk gaan omvallen.
  Het is momenteel duidelijk zichtbaar dat alles wat in veel jaren aan waarde is opgebouwd over alle linies aan het inzakken is. Spaargelden met rente’s minus belastingen lager dan inflatie. Onroerend goed nog maar in beginfase van grote afwaardering, pensioenfondsen met uiterst slechte resultaten naar de toekomst, banken en verzekeraars met zeer slechte balansen, en ga zo maar door.
  Teveel dingen pakken nu samen. Sterk afnemend consumentenvertrouwen, stijgende werkloosheid, terugtredende overheid, afnemende kredietverstrekking aan ondernemers en particulieren, lastenstijging op alle fronten, kortom een economie die in 2013 enorm op z’n kont gaat. Dan ook nog een lagere of mogelijk negatieve groei bij onze oosterburen en sterk negatief in Frankrijk en daarmee hebben we alles compleet voor een echte crash in de EU. Je ziet het al aan de AEX. Die is bezig met z’n laatste stuiptrekking, een uitbraak naar mogelijk 360, omdat het geld van de beleggers nergens anders meer heen kan. Er zijn toch geen alternatieven meer?
  Met al dit soort narigheden om je heen zal de Nederlandse woning- en bouwmarkt alleen maar verslechteren. Alle overheidsmaatregelen werken averechts. De gemiddelde burger gaat inzien dat geld lenen achterhaald is in deze tijd van schuldenbergen en gaat sparen ondanks alles. Heeft allemaal te maken met heel veel onzekerheden welke door de regering worden gecreëerd. Geen vaste banen meer voor onze jeugd en de afbraak van ons sociaal stelsel betekent automatisch minder vertrouwen en veel minder potentiële kopers op de huizenmarkt. Zolang in het huidige (doem)denken geen omslag plaatsvindt zal de hypothekenbubbel een enorme overlast gaan veroorzaken in de vorm van doorslaande balansen van banken en andere hypotheekverstrekkers. Gevolg: omvallende banken of toch weer staatsteun? Is waarschijnlijk dan al lang niet meer op te brengen dankzij alle steuntoezeggingen van onze marionetten in Den Haag. We gaan het allemaal meemaken en zeker nog erger dan in Spanje door onze hogere particuliere schulden. Mijn kerstgratificatie is al weg, overgemaakt naar mijn hypotheek. Waarvoor ik het doe, ik weet het niet meer. De reeds 4 jaar te koop staande woning verderop in mijn straat is net weer met 10.000 in prijs verlaagd. Mijn gratificatie was iets meer dan 1/10 deel daarvan. Ach, misschien kan ik mijn huis over een x aantal jaren wel weggeven aan mijn kinderen met mijn persoontje erbij. Verzorgingstehuizen vallen in de toekomst ook nog wel buiten de AWBZ, denk ik. Word ik toch mooi de oppas voor mijn kleinkinderen. Alleen jammer dat wij in NL onze woningen anders bouwen dan in Zuid Europa. Daar passen vaak meerdere generaties in. Ik zal moeten overleven in het tuinhuisje.

 7. Het klinkt in het huidige tijdsgewricht misschien een beetje vreemd, maar mijns inzien moet de hypotheekrenteaftrek in één keer worden afgeschaft en dienen de banken (voor 40%) de overheid (voor 40%) en de huizenbezitters zelf (voor 20%) de verliezen op de woningen, die daardoor ontstaat, te dragen. Het zijn immers vooral de banken geweest, die uiteindelijk hebben geprofiteerd van de HRA. Zonder compensatie voor nu door prijsdalingen ontstane verliezen is – simpel gezegd – gewoon sprake geweest van het doorsluizen van gemeenschapsgeld in de zakken van een financiële elite.

  Wat komt met subsidie gaat ook weer met subsidie.

 8. # 6 Piet Pineut.
  Dank je voor de tips piet. . Ik denk dat ik ipv het tuinhuisje mijn garage ga inrichten om in te kunnen wonen. kunnen mijn kinderen in het huis gaan zitten. Oude tijden herleven.

 9. @#7 KTM

  Geloof jij in de Rothschilds? Denk jij dat ze nog aan de touwtjes trekken? Ik heb er geen bewijs voor kunnen vinden. Kan jij me naar iets verwijzen?

 10. @Money as Debt : Steengoed artikel, joh ! Hmm … die had je hier er wel eens éérder op mogen gooien eerlijk gezegd …

  Als u die link van #12 leest, ziet u hier een [u]schijnbare[/u] tegenstrijdigheid, omdat er namelijk (geheel terecht overigens) aan de éne kant in wordt beweerd dat de Rockenfellers kleine klotewippertjes zijn vergeleken met de Rothschilds, en aan de andere kant dat het (toch) de Rockenfellers zijn die landen en regeringen maken of breken, en oorlogen ontketenen en dus oppermachtig zijn.

  Dit komt overeen met wat ik altijd al (ook hier) beweerd heb, namelijk dat de Rockenfellers ‘slechts’ loopjongens van de Rothjes zijn (via huwelijken ‘binnengedrongen’) EN dat de Rothschilds gewoon véél en VEEL machtiger zijn dan iemand kan vermoeden ; zij ‘ZIJN’ gewoon éénderde of de helft van het totale wereldkapitaal ; en dat is dus géén overdrijving !

  @LbertyY : Hier heb je nog een paar linkjes uit m’n bestandje ; ik hoop dat je er wat mee kunt, èn doet :

  ■ Waanzinnig e-book van George Armstrong over The Rothschild Dynasty & Trust :
  http://iamthewitness.com/books/George.Armstrong/Rothschild.Money.Trust.htm

  ■ SUPER-doc over de Rothschilds & Fed. Deel 1 zéér goed, deel 2 niks ( 9/11 enz )
  http://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/een-nieuwe-wereldorde/

  ■ 2e helft onderstaande link bevat het 4-stappen plan van de ‘Families’ om landen te strippen en vervolgens de inwoners te knechten :
  http://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/2000-jaar-strijd-om-het-geldsysteem/

  ■ B.I.S., de Moeder aller Centrale Banken :
  http://www.bis.org/about/functions.htm

  ■ Rothschild bezit totaal 115 TR$ / helft wereldrijkdom :
  http://www.moneytrendsresearch.com/rothschild-wants-irans-banks/

  ■ Tientallen Rotthen links te vinden onderaan dit artikel :
  http://www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_rothschild.htm

  ■ Rothschild’s Crown ; The City :
  http://boinnk.nl/blog/28489/the-rothschilds-and-the-crown/

  ■ 8 out of 8 Fed founding families are Khazars :
  http://www.avaresearch.com/ava-main-website/article_print.php?id=661

 11. Ruben: veel van je statestieken zijn vervalst door eurostat en DNB.

  Globaal gezien:
  Hypotheekschuld is Geen probleem voor Nederland
  Is een Eu onzin. Zo uit de Gaarkeuken van Brussel .

  Leuk om te lezen dat mensen er in beginnen te geloven.
  Waar is dit geloof ontstaan.. In de media… In Brussel.

  Hypotheekschulden van Nederlanders zijn of kunnen een probleem zijn voor ECB ESM en Banken.

  Nederland leent nu 5 miljard meer elk jaar vanwege onze afdracht aan IMF 15 Miljard per jaar,- ESM 5 miljard -Griekse Banken 6 miljard- garant staan voor voor 200 miljard etc.

  Zet de hypotheekschuld tegenover…
  en wat de ned de Jager – Rutte doet is gelijkende aan d Nederlander met een te hoge hypotheek. ivm tot zijn inkomen werk en of werkeloosheid

  De Nederlandsche Bank (DNB) noemt in zijn laatste
  “Overzicht Financiële Stabiliteit voorjaar 2012” de hypotheekschuld één van de grootse gevaren voor de stabiliteit van…angst opwekker om mensen hun hypotheekschuld versneld te doen aflossen.
  Ze maken bewust gebruik van emoties.

  De hoge hypotheken die zij hebben afgesloten, ten opzichte van hun inkomen, spaargeld en de waarde van hun woning zijn dermate hoog dat bij verlies van baan en inkomen zij extra hard geraakt zullen worden…..

  Alleen bij verlies van baan wat altijd al zo is geweest ook voor de Eu. Bij verlies van baan raakt een duitser of italiaan ook zijn huis kwijt of bij zijn scheiding.
  De Ned. hypotheekschuld was geen probleem voor 2002 vorming Eu EsM ECB en verenigde staten van Europa..

  Banken hebben het de nederlander mogelijk gemaakt om een hoge hypo af te sluiten met vaak nog iets erbovenop aan krediet . Dit is belastingtechnisch juist verstevigd en mogelijk gemaakt door je Eu en Banken en eigen belastingdienst.

  De Jager doet t gelijkende. Hij geeft weg en geeft weg.
  Dan wordt elke euro schuld van wie dan ook en m.b.t. een probleem.
  …Volgens EuroStat hebben Nederlandse gezinnen de hoogste schuldenlast in de hele eurozone ten opzichte van hun besteedbaar komen

  Ook hier zijn de MKB ZZPers in meeberekend. Bedrijfschulden zijn schulden doch om ze als gezinsschulden te boeken is wel heel triest . Je laat je beetnemen…

  Vraag : waarom wil Brussel dat de Nederlander zijn hypotheekschuld aflost. ?
  De verhouding tussen de hypotheekschuld en het bbp is in Europa nergens zo hoog als in Nederland. Uit internationale statistieken van de European Mortgage Federation blijk….

  CBS: hypotheekschuld hoogste in eurozone De Nederlandse hypotheekschuld bedroeg eind vorig jaar bijna 670 miljard euro. Dit is 111 procent van het bruto binnenlands …

  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/explosieve-groei-hypotheekschulden-nader-belicht/

  Vraag : waarom wil Brussel dat de Nederlander zijn hypotheekschuld aflost. Groot 670 miljard….?

  Geef daar nu eens antwoord op.
  De reden daarachter is t enige wat telt .
  Al deze cijfers zijn relatief.

  Je kan ze ook heel anders interpreteren bijv. tegenover het opgebouwde vermogen in onze pensioenfondsen van 870 Miljard.

  Hoe staat Nederland er dan voor in relatie tot andere eu- landen.?

  Onze hypotheekschuld is geen gevaar voor een Nederlander maar voor ECB ESM en Banken.

  Hoe minde rwij aan hyposchuld uit hebben staan hoe meer we betalen aan Brussel ESM Garant styaan voor etc.

  Indien de ned hyposchulden daalt stijgt in verhouding ons garant staan en afdracht aan IMF ESM ECB Banken en knoflook landen.

  Je denkt dat ze denken vanuit de burger. Ze denken vanuit zichzelf

 12. Ik heb wat moeite met deze regel uit de alinea ‘ DNB genationaliseerd. ‘

  “Dit betekende onder meer dat De Nederlandsche Bank (DNB) genationaliseerd moest worden, wat tot 1947 gewoon een private instelling was geweest.”

  Ik heb toch stellig de indruk dat hoewel de NL staat alle aandelen van DNB in 1947 of 1948 in handen kreeg, de oude aandeelhouders gewoon de macht in handen hielden. Met name de wijze waarop de leden van de raad van commissarissen gekozen worden zorgt ervoor dat de NL belastingbetaler via de staat niets in de melk te brokkelen heeft.

  zie o.a. http://www.anarchiel.com/display/de_grote_leugen#c11664

 13. Weet dat Brussel deze schulden posities meeneemt in berekeningen voor afdracht en garant staan aan IMF- ESM- ECB- Banken -knoflooklanden – afdracht Brussel- 6 of 10 miljard per jaar- afdracht EC-Straatsburg e.a..

  Hoe minder schulden we hebben hoe meer we afdragen aan externen ! In hoogte percentages.
  Je bent wel erg naief en denkt dat er in Brussel geen joden werken. Van wie en voor wie is Brusseln ESM ECB..?
  Je denkt dat ze voor jouw zijn …….
  Wordt wakker en zoek de reden achter deze informatie, de intentie, het doel etc .

  Neem de hoogst mogelijke hypotheek als je geen Eu- angsthaasje bent.
  Maak gebruik van de nog enige belastingteruggave de HRA. Minder HRA …. hoe meer afdracht aan.

  Die informatie geeft Brussel je niet en kom je dus niet tegen . Weet hoe en waarom zij dit de wereld insturen.
  Het verminderen van hypo-schuld is t meest negatieve wat je kunt doen voor je land en mede nederlander.

  Het betekent: meer Eu ..meer euro.. meer Esm… Meer ECB Meer Bank ..Meer wat KTM hierboven meldt…. meer Rothschilds en Centralisatie (van al t geld en goud).

  Ik begrijp ook wel dat je een doos sigaren toegestuurd krijgt uit Brussel. Je schrijft Brussel Bank GSachs Esm Uitbuiting en Nederland dieper en dieper in internationale schulden.
  Waarom is de Ned Hyposchuld voor 2002 zelfs nooit in de media geweest ?

  Het is nooit een probleem geweest dus hoe maak je een probleem of crisis.
  Als je het probleem heb geschapen of de crisis bereikt je daar iets mee. Totale overgave en verlies soevereiniteit.

  Nederland kan gemakkeleijk met een schuld van 670 miljard omgaan als land.
  Ik herhaal gemakkelijk. Doch in Esm ECB EU En Euro GSachs/Bank verband… NOT.
  Vergeet je van statestieken verhaal.

  Maak zelf een statestiek met Nederland als soeverein land en een hypo-schuld van 770 miljard. Zet deze af tegen o.a onze Pensioenpot.en BBP.

  Ook geen probleem want er is geen afdracht elk jaar aan IMF 15 miljard ESM ECB e.a. komend tot 45 miljard per jaar weggeggooid geld aan o.a. Esm Ecb Brussel Banken vangen t echt wel op.

  Je ziet onze Hyposchuld wel in relatie tot andere landen en hun BBP doch niet onze Pensioenreserves onze onbeschofte afdrachten per jaar aan hun Goede Doelen niet.

 14. @max29 : ” Ze (=IMF ESM ECB Banken en knoflook landen) denken vanuit zichzelf “.

  Meen je dat nou ?

  Gôh … dat had ik anders nooit achter hen gezocht, nee …

  😉

 15. Dus draai t om …… Hypotheekschuld een zegen voor de Nederlander en Nederland.

  Daarmee haal je de voorpagina doch krijg je geen doos sigaren toegestuurd uit Brussel. (… als je al rookt wat ik niet hoop dan moet je iets anders nemen ..met een knipoog.)

 16. Ktm…. ondeugende opmerking …dus geen doos sigaren voor je helaas. Misschien volgend jaar voor de RothKlaas doch eerst een rijmpje hier..

 17. @Max
  Ik betwijfel of je het goed ziet.

  Schuld voor het individu is het probleem voor het individu.
  Schuld voor een land is het probleem van ons allemaal.
  Sinds kort dus op Europees niveau.

  En via de FED eigenlijk op Global Level.

 18. @20 Pietjes.

  Daar heb je een punt, maar het is niet helemaal waar. Individuele schulden van anderen zijn ook een beetje jouw probleem. Stel dat iedereen in het land allemaal grote individuele schulden heeft. Dit maakt de rest armer, maar jou indirect ook. Want hoe welvarender de rest is in een land hoe beter het ook met jou gaat.

  Als voorbeeld het verschil tussen een taxichauffeur in Nederland en in een in een 3e wereldland. De taxichauffeur hier verdient €100 bruto per dag. Een taxichauffeur in een 3e wereldland misschien €5,- per dag. En waarom, omdat hij in een arm land woont en zijn klanten armoedzaaiers zijn.

  Mensen profiteren dus van rijkdom om hun heen, terwijl rijke mensen vaak als profiteurs en graaiers worden gezien (en ja die uitzonderingen bestaan) . Rijke mensen zijn echter een verrijking voor de welvaart.

 19. @12 en @13

  Bedankt voor de links. Ik blijf nog een beetje sceptisch tegenover de macht van de Rothschilds maar ik zal het zeker lezen.

 20. @LbertY
  Je hebt gelijk.
  Als we er onvoorwaardelijk willen zijn voor elkaar.
  En niet blijven trappen in die dommigheden van politici.

  De eenwording van Europa is meer een model om de banken niet te laten bloeden. Mensen trappen daar in als ze 1000 euro wordt beloofd door de eerste beste politieker. Kraaltjes en spiegeltjes zeg maar.
  Kijk naar het slopen van de ziektekostenverzekering.
  Alles bij elkaar betalen we flink meer premie, maar ze brengen het positief want jij hoeft niet te betalen voor iets wat je niet wilt verzekeren, ja ja.

  Tot slot, een rijke die wil delen is een verrijking, maar ik zie steeds meer rijke mensen die bangelijk alles willen oppotten.
  Hetzij in goud of in fiatgeld.
  Dat is dus niet de manier en zeker geen verrijking.

 21. De hypotheek schuld is geen probleem voor Nederland.
  De Overheid, Banken, Verzekeraars hebben zich vergaloppeerd aan veel en veel te grootte uitgaven.
  De Overheid had 125 miljard in kas moeten hebben voor de AOW, miljarden kunnen hebben voor huisvesting, WW uitkeringenspot bevatte miljarden, hetzelfde geldt voor Banken als zij de giga winsten van hypotheken aan de reserves hadden toegevoegd in plaats van wat zou ik nu eens doen met dat geld hadden zij ook nu geen probleem gehad. Verzekeraars hadden bij eerlijke producten nu geen woekerpoliskosten moeten betalen. Bovenop dit alles is er een groot probleem bij de genoemde instanties van productkennis.

 22. @ Pietjes #24

  goed punt maak je daar. In een kwalitatief ingerichte economie creeer je waarde aan je diensten, prodcucten en ruilmiddel maar ook komen de productiefactoren: natuur, arbeid en kapitaal steeds een stapje hoger op de kwaliteitsladder.

  Jou punt is eigenlijks dat er te veel geld in de bedrijfskolom afgeroomd wordt dit is een gevolg van het grote graaien.

  Het grote graaien heeft verschillende gezichten en men gebruikt verschillende argumenten dat het erbij hoort en daarom nu eenmaal zo is.
  Nog geen 10 jaar geleden gebruikten de multinationals het argument dat grote salarissen en bonusregelingen nodig waren om talent aan zich te binden.

  Een voetbalteam speelt volgens het karakter van de trainer. Een valse trainer zorgt voor een valsspelend team.
  Zo is het ook met de economie.
  Een graaiende (centrale) bankier zorgt voor een graai economie.

  Nou goed het moge duidelijk zijn dat we aan het degeneren zijn.
  Een voedselfabrikant wordt beloont door zijn aandeelhouders als die kwalitatieve dure ingredienten gaat vervangen door surrogaat-ingredienten.
  Echte spijs in een banket-staaf wordt vervangen door een of ander soja-surrogaat vulling. Maar je moet er wel dezelfde prijs voor betalen en je mag het ook nog verkopen als zijnde echte spijs.
  De light-indoctrinatie zorgde in dit proces helemaal voor een extra boost. Daarmee kon je vet vervangen door goedkope suiker en dit ook nog meer geld verkopen. Een beetje volle melk vet daar is mijn inziens niks mis mee. Maar dit vet moest uit de volle melk worden gehaald.

  Het degeneratieve economisch systeem laat zich het beste vergelijken met een bijenvolk gehouden door een imker.
  De bijen verzamelen stuifmeel in de vorm van honing. De imker haalt de honing eruit en vervangt de voeding van de bijen met een of andere suikersubstantie.

  Deze suikersubstantie heeft weinig voedingswaarde wellicht is een van de redenen dat het zo slecht gaat met de bijenpopulatie.

  Het grote geld (aandeelhouderscreatie) zorgt ervoor dat ons voedsel van waardevolle ingredienten en voedingsstoffen ontdaan wordt en deze worden vervangen door de laboratorium substituten.
  Een erg kwalijke economische ontwikkeling.
  Maar ach het creeert wel weer werkgelegenheid in de farmaceutische industrie en bij die bedrijven die laboratoriumvoedsel ontwikkelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: