Inflatie 1,9% door autobrandstoffen en voedsel

0

De inflatie in Nederland is in februari uitgekomen op 1,9%. Dit blijkt uit een publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Als we in de cijfers duiken zien de inmiddels bekende trend van biflatie terugkeren. De inflatie stijgt voornamelijk door de prijsstijging van voedingsmiddelen, dranken en autobrandstoffen, terwijl de prijs van huishoudelijke apparaten, computers en video apparatuur daalt.

Nederlanders betaalden fors meer voor benzine en diesel. De prijs van euro95 lag ruim 10% hoger ten opzichte van vorig jaar. De gemiddelde prijs in februari bedroeg bijna €1,60 voor een litertje aan de pomp. Diesel kostte gemiddeld €1,31 per liter. In het mandje van de consumentenprijsindex stegen de alcoholvrije dranken het meest in prijs. Daaronder vallen koffie, thee en cacao. Allemaal grondstoffen die fors in prijs zijn gestegen afgelopen maanden. Ten opzichte van vorig jaar was de prijsverandering van deze productgroep 12,6%. De prijsstijging van cacao komt overigens voor een groot deel door de politieke crisis in Ivoorkust. Ook de prijs van fruit (+9,2%), groenten en aardappelen (+5,9%) steeg op jaarbasis. Ruim 63% van de 1,9% inflatie wordt veroorzaakt door de prijsstijging van energie en voeding.

Werd er dan ook nog iets goedkoper in Nederland? Het antwoord is ja. De prijs van computers, audio en video apparatuur daalden flink. Op jaarbasis werden deze producten 7,2% goedkoper. Ook boter (-3,1%), pakketreizen (-1,8%), huishoudelijke apparaten (-0,7%), lichaamsverzorging (-0,6%) en particulier onderwijs (-0,5%) daalden in prijs.Ten opzichte van voorgaande maand nam de inflatie licht af. In januari bedroeg de Nederlandse inflatie nog 2,0% op jaarbasis.


Het CBS meet de inflatie in Nederland met de zogenaamde CPI (consumentenprijsindex). Dit is een mandje producten en goederen zoals die gemiddeld wordt aangeschaft door de Nederlandse huishoudens. Elke productgroep heeft een eigen weging binnen het mandje. Zo is de weging van huisvesting (waar onder andere energie en huur onder vallen) groter dan de weging van recreatie (waar huisdieren, boeken en planten onder vallen).

Ook wordt de inflatie nog op een andere manier berekend. Dit wordt gedaan aan de hand van de HICP (Harmonized Index of Consumer Prices). Dit is een Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex. Met de HICP is het mogelijk om de inflatie tussen de verschillende Europese staten te vergelijken. In februari bleef de inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode (HICP) in Nederland 2,0%. Volgens Eurostat is de inflatie in de eurozone in februari opgelopen naar 2,4%. Dit is 0,1 procentpunt hoger dan in januari. Vanaf december 2009 is de prijsstijging in de eurozone hoger dan in Nederland.

Volgens ING zal de inflatie in 2011 echter hoger uitvallen. Door duurdere olie zal het gemiddelde prijspeil dit jaar niet met 2,0%, maar met 2,5% stijgen. Het koopkrachtverlies zal ongeveer 200 euro bedragen, aldus het ING Economisch bureau.