Inflatie Oeso-landen stijgt naar 2,1%

0

De consumentenprijzen in de landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) zijn in maart op jaarbasis met 2,1% gestegen. Daarmee zet de stijgende lijn van de inflatie zich voort. In februari stegen de prijzen in de landen van de Oeso nog met 1,9%.

De inflatie werd in maart met name veroorzaakt door hogere prijzen voor olie en energie. De energieprijzen stegen op jaarbasis met 11,3%, waar in februari op jaarbasis nog sprake was van een stijging met 8,4%.

De prijzen voor levensmiddelen stegen in maart met 0,2% op jaarbasis en dat was de eerste toename van de levensmiddelenprijzen sinds september 2009. De kerninflatie kwam iets lager uit dan de maand daarvoor. De inflatie, waarin de prijzen van levensmiddelen en energie niet worden meegerekend, steeg naar 1,4% in maart. In februari lag de kerninflatie op jaarbasis nog 0,1 procentpunt lager.