Is dit de ineenstorting van het economische en maatschappelijke systeem?

22

Het Coronavirus is een heel serieus probleem. Maar het is niet de crisis die eruit voortkomt die het belangrijkst is, maar de economische en sociale instorting die het gevolg ervan is. Anders gezegd: de sociaal-economische falsificatie is geculmineerd in een ineenstorting. Het Coronavirus is ‘maar’ de bananenschil waarover we struikelen. Het is de aanzet tot de economische ineenstorting. De echte oorzaak zijn de oneerlijkheid en de leugens vanwege overheden, banken, sommige individuen en bedrijven ook. Waartoe gaat dit alles leiden, wat wordt onze toekomst? 

Worst case scenario

Het worst case scenario is in feite heel eenvoudig:

  1. De maatschappij raakt meer en meer geparalyseerd, bevrozen. Winkels sluiten, burgers verliezen hun baan, hun baan wordt obsoleet. Heel wat bedrijven worden gedwongen hun business te stoppen, hun diensten te verlenen. De overheid moet tussenkomen met maatregelen opdat burgers in de praktijk niet ten onder gaan aan de gevolgen
  2. Bedrijven gaan bankroet. In bepaalde sectoren zal dat heel vlug gaan ook. Omdat hun zaken, diensten, businesses helemaal niet meer gewild zijn. Denken we aan de luchtvaart, catering, organiseren van evenementen, alles waar mensen normaal vroeger en masse samen kwamen. Dit heeft dan bijwerkingen naar andere bedrijven en sectoren. Het brengt alles ook sociale disruptie mee
  3. Burgers, bedrijven en overheden kunnen niet langer voldoen aan hun financiële verplichtingen, zoals schulden afbetalen, hypotheken, rekeningen. De ontwrichting verergert
  4. De financiële markten storten in. Dat vindt nu reeds plaats. Pensioenfondsen hebben hun bezittingen in aandelen zitten! Pensioenen kunnen niet langer uitbetaald worden
  5. De banken hebben slechts een reserve van 2 procent. Dat betekent dat wanneer burgers, bedrijven en overheden hun verplichtingen niet meer nakomen, zij ook instorten. In tegenstelling tot tijdens de Kredietcrisis van 2008, kunnen ze niet meer ‘gered’ worden door die overheden. Zelfs niet indien de ECB alle banken zou verzamelen in een joint effort
  6. Het geld roteert niet meer, beweegt niet meer. Banken sluiten hun pinautomaten. Contanten kunnen niet meer opgevraagd worden. Want de burger bezit geen geld meer en er is ook geen geld meer bij de banken aanwezig. Niet veel mensen trouwens die nog cash hadden. Het werd tevoren reeds ontmoedigd door de overheden
  7. Supermarkten worden verplicht te sluiten
  8. Dit stadium is waar de echte paniek start. De crisis zit op 100 procent. De mensen worden gek. We beginnen oorlogen te voeren, grote en kleine. Het aantal moorden en doden overtreft het aantal slachtoffers van het Coronavirus. Toch, andere mensen beseffen tegelijkertijd dat ze elkaar nodig hebben, en starten kleine, hechte communes. Broederschap en gemeenschapsgeest kunnen de fundamenten worden van een nieuw soort maatschappij
  9. Er is niets dat de crisis nog kan stoppen. Alle financiële injecties zijn reeds gebeurd. Alle drastische maatregelen zullen alleen het proces nog versnellen.

Dit is het worst case scenario. Het is onwaarschijnlijk dat het proces nog kan omgekeerd worden, omdat de sociaal-economische fundamenten fout zitten.

Tenzij…

Tenzij…dit alles, dit bovenstaande wordt erkend en er een heel nieuw financieel en economisch model in stelling gebracht wordt. (Maar een supertanker keert niet één twee drie zomaar om…) Ondanks alle samenzweringstheorieën, denk ik niet dat er een slim slecht plan achter dit alles zit. Maar een korte-termijn-denken, een hebzuchtige strategie van en voor lieden die genomen, en gekregen hebben. Namelijk: de mogelijkheid om op korte tijd extreem rijk te worden. Die strategie is er een om rentevoeten kunstmatig laag te houden, extreme lonen en bonussen aan de top te betalen. Individuen en bedrijven aanmoedigen leningen aan te gaan. Fiatgeld drukken in onverantwoorde hoeveelheden. De economie ontwrichten. En daarbij de complete instorting van àlles veroorzaken.

Die strategie is begonnen in het Yuppie tijdperk. (‘Yuppie of yup is een oorspronkelijk Engelstalige afkorting en staat voor young urban professional. Het begrip ontstond als neologisme in de jaren tachtig en betreft een hoog-opgeleide jongere met een goed betaalde baan in het bedrijfsleven’, nvdr.) En is sindsdien nog verhevigd. Après nous le déluge, heet deze strategie. Na ons de zondvloed.

Kijk even naar de hoeveelheid schulden in de wereld. Ergo: hier komt de vloed en het zal heel waarschijnlijk als een tsunami worden. Nogmaals: het Coronavirus is niet de oorzaak, het is de trekker die afgaat van de revolver. En dan, na een zekere tijd, wanneer we terugkijken op de crisis van de eeuw, zullen heel wat VIP’s toch de schuld van de implosie steken op dat virus. Want dit is allemaal niet waar hoor, het is een leugen…

J. (ingezonden stuk, in het Engels oorspronkelijk en door ondergetekende vertaald, dank aan de auteur, ‘J’)