Is er nou een zilvertekort of niet?

10

Wat heeft de prijs van het zilver de laatste weken zo naar beneden gedreven? Vele groten uit de wereld van de edelmetalen hebben hier hun licht al over laten schijnen. En onder hen zijn er die nogal hechten aan vraag en aanbod als het aankomt op deze spotprijs van zilver. Vanuit dit standpunt van vraag en aanbod gezien, zou je juist mogen verwachten dat de vraag naar zilver dus minder is, want de prijs is fors gedaald.

Zilvertekort?

Maar is dit ook terecht als er beweerd wordt dat juist de vraag enorm is toegenomen naar zilver munten, zoals breeduit in de alternatieve media wordt vermeld. Trouwens onder vermelding van de diverse aantallen bij de verschillende mints vandaan, dus absoluut niet uit de duim gezogen. En je mag zonder meer stellen dat die hoeveelheden enorm zijn toegenomen. We praten hier wel duidelijk over munten en mogen we dan ook zonder meer stellen dat zilver ‘in het algemeen’ dus een enorme toename in vraag ondergaat? Hier zet ik toch echt mijn vraagtekens bij. Ook bij de gevolgtrekking dat dus vanwege die enorme vraag naar munten de prijs wel hoger moet gaan.

Indirecte metingen

Laten we het eerst eens hebben over indirect metingen. Dit gebeurt wanneer de echte achtergronden niet echt duidelijk zijn, maar om toch een idee te krijgen meet je andere zaken om toch een beeld te kunnen krijgen. Je gaat er dan vanuit dat sommige zaken een hoge mate van correlatie hebben. Wat we dus bij zilver doen is aan de hand van de verkoop van zilveren munten een idee te krijgen van de vraag naar zilver bullion. Maar is dat verband er werkelijk? Het antwoord is: nee, niet noodzakelijkerwijs.

Productieproces

Om een zilveren munt te kunnen maken heb je om te beginnen een zilverbaar nodig, waarop je dan een omvangrijk productieproces loslaat. Die baar moet o.m. gaan door een proces van persen die onder hoge druk de baar doen veranderen in sheet van een bepaalde dikte, die daarna gestanst moeten worden en gepolijst tot de uiteindelijke vorm is bereikt. En dan moet de munt ook nog eens geslagen worden. M.a.w. een tekort in de markt voor munten hoeft beslist niet te duiden op een tekort in de bullion markt. En vooral bij wat we nu zien, waarbij de industrie wereldwijd duidelijk minder produceert en dus zal ook de industriële vraag naar zilver behoorlijk zijn afgenomen. Er vindt dus a.h.w. een verschuiving in voorraden plaats. Iets waar ik al eens eerder over geschreven heb.

Conclusie

Als  een mint 100.000 1-ounce munten wil slaan heeft hij in principe genoeg (theoretisch gewicht) aan 20 futures contracten van 5.000 ounce per future. En ik maak me sterk dat de mints dit ook best wel op deze manier zullen doen bij de zilverproducenten. Zoveel is dat nou ook weer niet. Zij zijn gewoon tijdelijk overrompeld door de vraag en hebben of hadden dit voorzien. Je kunt ze hooguit verwijten te kleine voorraden aan te houden. En om even in aantallen te blijven de Open Interest in zilver bedraagt momenteel zo’n 150.000 contracten.  Kortom ik ben bang dat de diverse verhalen een eigen leven zijn gaan leiden, waarbij niemand echt liegt, maar dat de werkelijke zaken toch echt wel iets anders liggen, dan gesuggereerd wordt.