Is Italië het einde van Keynes?

7

Eén van de bekendste uitspraken in de economie is die van Keynes ‘in the long run we are all dead’. Hoewel deze uitspraak betrekking had op een meer academische discussie over op welke termijn prijzen zich konden aanpassen, wordt hij het meest geplaatst in de discussie hoe om te gaan met een dreigende depressie. Keynes’ recept was om fiscaal en monetair alles te doen wat mogelijk is om de depressie te voorkomen.

Volgens zijn critici is dit een aanpak die uitsluitend op de korte termijn is gericht waarop de repliek van de Keynesianen de befaamde uitspraak was. De belangrijkste tegenhanger van Keynes is Joseph Schumpeter, een briljante Oostenrijkse econoom die onder andere de quote ‘Economic progress, in capitalist society, means turmoil.’ liet optekenen. Schumpeter wist als geen ander dat het kapitalisme zijn beperkingen had en zeker geen recept was voor een mooie rechte groeilijn.

Kapitalisme betekent per definitie hollen en stilstaan. Net als dat blijdschap en verdriet in het leven bij elkaar horen en elkaar versterken (zie wat antie depressiva doet met je flow momenten) zo zijn recessies en groeistuipen allebei nodig voor vooruitgang. Het meest bekend is Schumpeter geworden met de term Creative Destruction en deze twee woorden geven feitelijk de kern nog beter weer. Dankzij de destructieve krachten van een crisis wordt er ruimte gecreëerd voor nieuwe initiatieven en creatieve oplossingen (Creative). Het oude moet echter wel eerst worden afgebroken en opgeruimd (Destruction). Lees het hele artikel van Michel Klaster op IEX Profs.

Over de auteur

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie. Ook nieuws over bitcoin & cryptocurrencies, de huizenmarkt, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie