Janet Yellen aanbidt schuld en inflatie

15

yellenNet als Alan Greenspan en Ben Bernanke voor haar, aanbidt Janet Yellen schuld en inflatie. Haar beleid zal de economie en onze manier van leven vernietigen. Enkele van haar uitlatingen opgetekend tijdens een recente toespraak op en investeerdersconferentie in Chicago: “Het belangrijkste wat we doen, is om het monetaire beleid te gebruiken ter bevordering van een sterkere economie. De Federal Reserve heeft sinds het begin van de financiële crisis buitengewone maatregelen genomen om de economische activiteit te stimuleren en banen te creëren, ik ga uitleggen waarom ik denk dat die inspanningen nog steeds nodig zijn.” Verder verwarde ze haar toehoorders met termen als “slapte,” “structurele werkloosheid,” en “conjuncturele werkloosheid.”

Tot nu toe was de centrale bank hulp nog onvoldoende, verklaarde Yellen, – met een uitgestreken gezicht – maar de Fed helpt “d.m.v. beïnvloeding van de rente” dat mensen een baan vinden. Daarna vervolgde ze met deze kanjer; “Hoewel we via de financiële markten opereren, is ons doel Main Street te helpen, en niet Wall Street.”

Mevrouw Yellen vervolgt: Wees niet bezorgd, wees gelukkig, je baan wordt nu elk moment bijgedrukt. – Helaas stort de werkelijkheid voor ons in met een denderende opmerking over peak olie patch. Wanneer olie steeds duurder wordt, zal er nl. geen economische groei plaats vinden. En met een stijgende olieprijs wordt het voor mensen met een baan steeds kostbaarder naar hun werk te gaan.

“Als moderne economen, moeten we de oude problemen met vernieuwde energie en vastberadenheid aanpakken. Ondanks alles wat je hebt gehoord, reageert de economie niet op onze stimulus, tenminste niet zoals we hadden gehoopt. Hoewel we op sommige gebieden vooruitgang boeken, is in andere de vooruitgang te traag … of zelfs negatief. “Ik heb het over twee belangrijke gebieden. Ten eerste zijn de consumptieve prijsstijgingen extreem laag geweest. We weten dat dit gevaarlijk is. Wanneer de prijzen niet met regelmaat omhoog gaan, zal de consument besluiten z‘n geld te sparen in plaats van uit te geven. Dit heeft ernstige gevolgen voor de gehele economie. Bestedingen gaan omlaag. De detailhandel vertraagt. Inkomens dalen. En tot slot daalt ook de werkgelegenheid. Dit is duidelijk geen goede zaak.

En, “we kunnen zeggen dat dit wordt veroorzaakt door mensen die niet doen wat ze moeten doen. Waardoor de deflatoire tendens zich versterkt. Omdat uitgaven en inkomens dalen, gaan bedrijven in verwachting van een lagere omzet hun productie terugschroeven. “Dit vermindert de uitgaven verder, met nog meer neerwaartse druk op consumentenprijzen. In sommige gevallen zullen de prijzen van goederen en diensten dus nog verder dalen. “Hoewel je misschien denkt dat dit meer waar geeft voor je geld, hebben wij vastgesteld dat dalende prijzen zeer schadelijk zijn voor het goed functioneren van de economie. We moeten dus proberen om ten koste van alles deflatie  van consumentenprijzen te vermijden.

“Je denkt waarschijnlijk dat dit lariekoek is … een soort economisch hocus pocus … of gewoon blah, blah, blah. Maar dat is het niet. We zijn vooral geïnteresseerd in het menselijk handelen… en in het begeleiden van onze medeburgers opdat ze de juiste beslissingen nemen. “Nu, samen met mijn collega’s van andere centrale banken over de hele wereld, hebben wij overheden en consumenten geholpen door $ 30 biljoen dollar aan extra schuld over deze periode toe te voegen. Ik ben er trots op aan deze nieuwe stortvloed van schulden te hebben meegewerkt. “Je kunt misschien deze $ 30 biljoen aan extra schuld als een last of als schadelijk beschouwen. Maar wij economen hebben de zaak goed bestudeerd. Meer credit – dat niet gebaseerd is op spaargelden, maar door overheden en banken uit lucht gecreëerd – vergroot de toevoer van geld. Meer geld en krediet in omloop verhoogt het algemene prijspeil, en dat is wat we willen bereiken. “Zo zie je dus, meer schulden en hogere inflatie van consumptieprijzen zijn goede zaken. Je moet blij zijn dit te hebben. En daarvoor moet je de centrale bankiers dankbaar zijn, dat ze dit mogelijk maken. Lees het artikel van P.B. Meyer verder op Edelmetaal-Info.

Over de auteur

Berichten van externe websites en andere bronnen.