Zelden zien we een dalende beurstrend tegen het eind van het jaar. Sterker, om welke reden dan ook neigt de beurs doorgaans juist tot een stijging. Dus moet er welhaast iets bijzonders aan de hand zijn duidend op onraad? Jawel, de signalen kleuren steeds “roder”.

De oorzaak hiervan ligt bijna tastbaar in Washington DC, met name bij de ‘rogue’ Federal Reserve met haar vooralsnog “onverwoestbare” track record van “meer beloven dan waarmaken”! Zoals in deze column al diverse malen werd uiteengezet, heeft de Fed zich op voortreffelijke wijze in de rentejas weten te naaien en is het thans afwachten totdat de verstikkingsdood er op volgt. Nog slechts enkele dagen zijn we verwijderd van het bijna meest historische rentebesluit. In niet mis te verstane bewoordingen werd er gewaarschuwd tegen een voorgenomen renteverhoging zowel door het IMF als door de Bank of International Settlements (BIS) die voor het eerst van een tikkende tijdbom sprak, één van de titels van mijn column (zie REGELRECHTE TIJDBOMMEN). Het wordt een bittere pil als de Fed niet in staat blijkt om de wereldeconomie gaande te houden terwijl haar geloofwaardigheid te grabbel ligt. Het scenario van een renteverhoging gevolgd door een nieuwe uitgifte van “fictief (valse muntersgeld)” is stellig niet denkbeeldig. Denk maar aan de gevoelige gevolgen in de opkomende wereld..

Hoeveel van de tientallen biljoenen aan bijgedrukt geld hebben al niet een volstrekte abjecte bestemming gevonden in de vorm van opkoop van staatspapier door de centrale banken, het omhoog stuwen van de beurs zonder dat er sprake is van een evidente economische groei of verbeterde bedrijfswinsten. David Stockman – voormalig budget director onder president Reagan – wees op de ‘rampant credit expansion and falsification of debt and equity prices by the world’s convoy of money printing central banks. Kortom, er is een mondiale monetaire Disney World gecreëerd die alle voeling met de realiteit verloren heeft!

In essentie gaat het er nu om tegen een detriment koopkrachtverlies ingedekt te zijn. De Omslag Overlevingsportefeuille op www.robertbroncel.com is niet bepaald uit de lucht komen vallen. Iedereen die meent aan deze boodschap geen boodschap te hebben, vergist zich deerlijk. Tekenend is wel dat velen hun toekomst intussen als minder zeker blijken te ervaren. Maar dat heeft naar mijn bevinding echter meer te maken met de geopolitieke ontwikkelingen dan met de monetair/financiële. Onderstaand volgende de meest nadrukkelijke signalen:

* Terwijl de Amerikaanse economie afvlakt, vertoont de beurs intussen zware onevenwichtigheden. Immers, Wall Street wordt nog slechts door de meest succesvolle mega techs als Amazon, Facebook, Google, Microsoft en Netflix gedragen en zo nog enkele maar zelfs een fonds als Apple wist er al niet meer dan een slordige 4% uit te slepen, terwijl verreweg de meeste beursfondsen op de weg terug zijn, een bizarre ontwikkeling!

a handful of expensive stocks are propping up the market

Verder blijken diverse fondsen een steeds hogere koers/winstverhouding te laten zien. Met andere woorden: veel bedrijven zijn duurder geworden terwijl hun winsten dalen. Voorts zijn diverse insiders (bestuursleden van bedrijven) ondertussen doende hun stukken aan te lappen, zoals dat heet. Dat doe je niet als je vertrouwen in je eigen tent hebt!

us corporate profit growth turns negative

Ook is er sprake van steeds meer ‘corporate defaults’, wereldwijd oplopend tot boven de 100 of bijna 50% meer dan in 2014, waarvan ruim 50% in de V.S. Intussen noteert de S&P 500 ruim 18% beneden het 52-weekse hoogtepunt.

*Als gevolg van de lage olie- en gasprijzen met een min van bijna 60% vinden vooralsnog de meeste ‘defaults’ binnen de energiesector plaats met ca. een kwart van het mondiale totaal. Dit houdt verband met het feit dat veel bedrijven hun kredieten niet meer kunnen aflossen. Volgens Standard & Poor verkeert de helft van alle leningen op dit terrein ‘in distress’. Maar dit is niet de enige sector. Volgens Bloomberg verkeert intussen ruim 20% van alle U.S. junk (corporate) bonds in moeilijkheden, in de verwachting dat dit percentage in 2016 minstens zal verdubbelen. Deze verwachting wordt bevestigd door de Wall Street Journal.

bonds are signaling danger for stocks

*Vandaag de dag geldt voor de 10-jarige Treasuries een rente van ca. 2,1%, terwijl de rente op de junk bonds op 8,8% ligt, resulterend in een spread van 6,7% die bij een ‘humming economy’ op meer dan de helft lager ligt. Dit zelfde fenomeen tekende zich ook af in 2007 terwijl een jaar later de beurs met bijna 60% crashte. Deze trendbreuk dateert al van medio 2014. De huidige spread staat op een nagenoeg all time high.

Doordat de ‘printing liquidity’ niet in de markt wordt opgenomen maar domweg uit beeld verdwijnt, verscheen er in enkele media onderstaande quasi grappige foto vergezeld van de zinsnede ‘the world’s multi-trillion dollar bond market is circling the drain’. Jamie Dimon’s commentaar (JP Morgan) in z’n jaarlijkse aandeelhoudersbericht sloot hierop naadloos aan met de woorden: ‘the dislocations in the government bond and currency markets were a warning shot across the bow’ (de verstoringen op de overheidsobligatie- en valuta markten waren niets meer of minder dan een schot voor de boeg).

waterval

Maar ook Stockman windt er geen doekjes om met: ‘the vital core of capitalism is the capital markets; that’s where capital is supposed to be raised and allocated; it’s where future profits are rationally assessed and discounted and it’s where entrepreneurs and business enterprises are honestly awarded ofwel: “het draaipunt van het kapitalisme wordt gevormd door de kapitaalmarkten waar het kapitaal wordt opgenomen en een bestemming krijgt; het is ook de locatie waar toekomstige winsten rationeel op waarde worden getoetst en ondernemers op af worden gerekend”. Dat is volgens Stockman allemaal verdwenen nu de Fed de kapitaalmarkt op een “uitzinnig” lichtzinnige wijze heeft omgeturnd tot een casino waar speculanten en gokkers worden getrakteerd op ‘ill-gotten gains’, aangeduid als het tijdperk van de Bubble Finance.

De grootschalige malinvestments geïnitieerd door de centrale banken zullen zich meer en meer gaan wreken resulterend in een zware mondiale deflatie in zowel de grondstoffen- als de producentenprijzen. De bedoeling was immers met de geldpers de economie weer van nieuwe zuurstof te voorzien. Gebleken is dat zulks zonder vertrouwen nu eenmaal niet gebeurt! Deze situatie kan alleen opgeheven worden door de thans nog imaginaire koopkracht van het fiatgeld middels een opwaardering van het goud à la 1933 drastisch te verlagen waarmee de prijskaartjes van alle ‘hard and soft assets’ een geheel ander aanzien krijgen. Maar daarmee zijn de schulden uiteraard allesbehalve afbetaald!

* Nieuw is verder dat China’s centrale bank voornemens is om de koppeling met de dollar te versoepelen en de yuan te laten meten via het IMF mandje waarvan de Chinese munt sinds kort voor bijna 11% deel uitmaakt deels ten koste van de euro nu voor 30,93%, de yen nu voor 8,33% en het Britse pond nu voor 8,09% maar nauwelijks ten koste van de U.S dollar welk aandeel met ruim 41% nagenoeg gelijk is gebleven. De yuan/renminbi is intussen al de tweede munt toegepast in ‘letters of credit’.
China laat het er kennelijk niet bij zitten en stookt de valutaoorlog verder op. Bovendien is het land bezig om in versneld tempo de voorraad dollarreserves af te bouwen met een hoogste score van $87 miljard in november j.l.

*Bijna tegelijkertijd wist de Singapore Times te melden dat China het plan heeft opgevat om de yuan in april a.s. te koppelen aan een goud benchmark. Deze price fix mag gezien worden als een niet onbelangrijke stap op weg ter versterking van China’s positie als ’s werelds grootste producent en consument van goud en daarmee als prominent marktspeler. Het behoeft geen uitleg dat dit ook een tik betekent voor de COMEX in New York waar alle futures w.o. die van goud en zilver worden verhandeld (in U.S. dollars). Tevens kan deze “speldeprik” als een signaal (aanzet) worden opgevat tot de verschuiving van het financieel/ economische epicentrum van West naar Oost. Voortbordurend op de geringe devaluatie van de yuan t.o.v. de dollar in augustus j.l. zou onderstaand plaatje opnieuw werkelijkheid kunnen worden.

usdcny

Een eerste serieuze beursdaling van 10% tot 15% ligt daarmee opnieuw in het verschiet maar deze kan tevens de inleiding vormen tot een veel grotere beursval wanneer de bovenstaande onevenwichtigheden in een roller coaster worden opgenomen. De Fed is dan uitgespeeld. Het kan niet anders dan dat in dat geval de beursdaling volgend op het échec van Lehman in 2008 hierbij zal verbleken. Liever had ik een minder somber secenario geschetst maar je kunt maar beter wel op deze fase zijn voorbereid! Niettemin gun ik graag Barron’s “beursbengels” het voordeel van de twijfel die 10 man sterk unaniem van mening waren dat de beurs in 2016 alleen maar omhoog kan. Prachtig als je niet door enige kennis wordt geremd en zoiets getuigt wederom van typisch Angelsaksisch opportunisme dat door Russisch econoom Kondratieff zo voortreffelijk in kaart is gebracht.

Robert Broncel

46 reacties

 1. Breathtaking analyse! De grote valuta oorlog die sinds 2007 al aan de gang is legt dus de werkelijke economische krachten bloot, gecorrumpeerde speculaties en verwachtingen zijn aan de verliezende hand. Alleen deflatie kan de boel wellicht nog redden,in het meest optimistische scenario,want die inflatie verwachting van die yeller en drakhi gaat er echt nooit komen. Het gevolg een astronomische nog veel hogere schuldenberg, armageddon.

  1. Onderhand kunnen we ons afvragen of de schuldenberg nog wel verder verhoogd kan worden, nu China zijn dollarbergen dumpt. Persoonlijk denk ik dat de FED-rente niet meer de 1 % gaat halen, voordat ze daaraan toekomen krijgen we een Lehman+.

   Als je ziet hoe breaking de renteverhoging naar 0,50% wordt opgevat (iedereen zat in spanning af te wachten *kuch*, aldus NOS, RTL en MSM-kranten) dan geeft dat aan hoe ontzettend verslaafd de markten zijn aan de FED en hoe ontzettend kwetsbaar het financiële systeem is. De olieprijs staat al máánden rond de $50, maar staat nu zelfs op $35. En dat terwijl de Dow Jones vrolijk 17.500+ punten noteert.

   De volgende crash gaat echt geen jaren meer duren…

   1. Onze Willie heeft al wel gelijk gekregen dat water duurder dan olie gaat worden.. 1 liter spa is al duurder dan 1 liter olie.. Die goedkope olie maakt het wel weer iets rendabeler om bepaalde grondstoffen te delven en te vervoeren. Met een vat olie boven de 100 dollar en de grondstoffen in de uitverkoop was die markt al geklapt denk ik… Het zal me ook niets verbazen of goud en zilver halveren straks in aankoop prijs.. Bijna alle verkooppunten hebben bijna niets meer op voorraad en alles boven de 5 gram is 5 tot 10 dagen levertijd.. Ze durven ondanks de vraag niet meer groot in te slaan..

    1. Er is goed en slecht nieuws, aan getallen is geen gebrek, men vraagt er enkel een hoge prijs voor. Het neveneffect is schaarste aan gezond economisch denkvermogen.

     1. Zei je iets…?
      In ieder geval staan volgens mij de seinen nog op oranje.. remmen of gas bij geven.. gas bij geven is wat nu gebeurt en dat gaat goed totdat…

   1. Nee, als gevolg van de pogingen de inflatie aan te wakkeren door de schuldenberg astronomisch te verhogen en daardoor deflatie te voorkomen, hetgeen nooit op die manier gaat lukken.

    1. Uiteraard niet, met inflatie tracht men hun malafide systeem krampachtig in stand te houden, onhoudbaar inderdaad. Mits toepassing van deflatie kunnen alle schulden simpelweg verdwijnen, we hoeven daar de bevolking niet mee te belasten. En zo zie je maar al te duidelijk hoe die elite tewerk gaat, iets dat duidelijk ook tot een collectieve psychische inflatie leidt. En zo komen we tot biflatie als middel om al dit economische analfabetisme te transformeren en de bevolking te bevrijden van al dit manipulatief gezwets.

     https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Cbq0Lh0SV1A

     1. Yes!To inflate betekent ook opblazen,de doelstelling van blaaskaken zoals drakhi en yeller in opdracht van de elitaire penoze.

     2. Het is in zekere zin bijna grappig, net omwille van het exponentiële effect van inflatie moet Draghi steeds meer geld uit de printer hoesten. Die bedragen worden hiermee zo astronomisch groot dat niemand er nog kan naastkijken hoe absurd heel dit systeem is. Uiteraard, zoals Rein de Vries terecht aangaf, sommigen zien die olifant in de kamer nog steeds niet staan. Louter een kwestie van aandacht natuurlijk.

     3. Dit is toch allemaal oud en helder nieuws.
      Wat wil je hier nog als interessante bijdrage aan toe voegen.
      Ik heb er geen hoge persoonlijke verwachtingen van.

   2. In een deflatoir scenario worden schulden NOG veel moeilijker terug te betalen omdat de koopkracht van je geld STIJGT. Daarom.

 2. Prachtig artikel, we hoeven geen moeite meer te doen om getuigenissen van economisch analfabetisme op het spoor te komen, het is moeite doen om het te blijven ontkennen. Hoeveel tragischer kan het nog worden, alsof er geen boek geschreven werd?

  Het eindresultaat van het proces van financiële mondialisering zal misschien zijn dat we in de kern van onze economieën een automaat hebben gecreëerd die in beslissende mate ons leven conditioneert. De grote nachtmerrie van de mensheid – er getuige van zijn hoe machines onze wereld gaan beheersen – lijkt op elk ogenblik werkelijkheid te kunnen worden, niet in de vorm van robots die banen overbodig maken, of grote regeringscomputers die ons dag en nacht bewaken, maar als een elektronisch systeem van financiële transacties. Deze automaat functioneert volgens een eigen logica die niet de logica is van de regels van onze traditionele markt.

  Overheden, ondernemingen en financiële instellingen hebben vrijwel geen greep op de dynamiek van de door de automaat in beweging gebrachte geldstromen, ondanks hun rijkdom en macht. Toch is een effectieve regulering van de wereldeconomie technisch denkbaar. Het schort niet aan technologie, maar het draait om menselijke (en dus ook om politieke) waarden. Deze menselijke waarden kunnen veranderen, het zijn geen natuurwetten. Dezelfde elektronische netwerken van informationele en financiële stromen kunnen worden afgestemd op andere waarden.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Manuel_Castells

 3. “Markten” worden kunstmatig gestuurd. FX, aandelen, staatsobligaties, edelmetaal, rentes etc etc.

  Een artificieel spel van en voor groeiverslaafden, zonder oog voor het fundament dat onder hen, ver onder hen, reeds te pletter is geslagen op de rotsen.

  http://www.statisticsblog.com/wp-content/uploads/2013/03/Wile_E_Coyote-Dont_Look_Down.jpg

  Vraag is ingestort als gevolg van overproductie door gratis geld en ‘debt saturation’, olie kost $80,- of meer om het op te pompen, de verkoopprijs ligt beneden $40,- as we speak.

  De laatste stuiptrekkingen van een failliet systeem.

 4. De FED heeft gesproken. Na de euforie worden de financiële markten zo meteen wakker. Beleggers waren min of meer vooruit gelopen op de effecten van de lang verwachte (milde) renteverhoging van de FED. Er werd minder gekeken naar de onderliggende wereldwijde economische ontwikkelingen, die kritische beschouwers zoals ondergetekende best wel zorgen baarde. Ooit in het verleden, toen beleggers alleen maar vooruit keken naar (verwachte) economische ontwikkelingen, reageerden de beursindexen puur op de signalen uit de samenleving. Helaas liggen beleggers nu aan het infuus van de centrale banken die jaren achtereen de rente hebben kunnen verlagen ten gunste van voornamelijk de beleggers. De reële economie heeft maar mondjesmaat kunnen profiteren van de geldverruimingspolitiek. Nu gaat de FED-rente omhoog met catastrofale gevolgen voor de opkomende landen met hun schulden gerekend in dollars. De euforie van lange-termijn-opwaartse koersen zal binnenkort plaats maken voor lange-termijn-dalende koersen als beleggers uit hun roes ontwaken. Het had zo mooi kunnen zijn als we in al die jaren van dalende rente onze schulden hadden afgelost. Echter was de verleiding te groot om met bijna gratis geld juist meer geld te maken op de gedrogeerde financiële markten. We waren met ons allen verdoofd en verfoeiden de
  waarschuwingen van die kleine minderheid van realistische marktvorsers die wel zien dat de markten volkomen verslaafd waren aan het bijna gratis geld van de FED en de ECB. Nu de balans van de FED zo ongeveer is opgeblazen en Yellen geen kant maar op kan dan alleen maar de rente (voorzichtig) verhogen is het hek van de dam. Eerst kijken beleggers de kat uit de boom om daarna uit de roes te ontwaken en te beseffen dat de onderliggende economieën van veel dollar-verslaafde landen bij stijgende rente nu helemaal niet meer in staat zijn om hun schulden af te lossen. Investeringen vallen stil en consumenten houden de hand nog meer op
  de knip. Gaat komend jaar in een stroomversnelling. Jarenlang hebben centrale banken ons aan het lijntje weten te houden door dalende rente, maar de enorme schuldenberg is verzuimd af te lossen. Nu de rente in stapjes omhoog gaat ontwaakt onze welvaart-op-schuld-gedreven-economie. De uitgeklede middenklasse kan de komende overheidstekorten niet meer opbrengen en de onvrede bij ons burgers gaat komend jaar losbarsten wanneer blijkt dat werkloosheid en staatschuld verder gaan stijgen en centrale banken en overheden machteloos
  moeten toekijken. We gaan het meemaken.

  1. Fijne reactie Piet, mooie beschrijving van een toestand zoals deze evolutionair tot stand gekomen is. In reactie hierop vinden we de voorstellen zoals Stichting Ons Geld aanbiedt, uiterst jammer dat ze niet de aandacht genieten die ze verdienen. De eenvoudige en indringende conclusie is dat het werkelijk niet ontbreekt aan oplossingen dan wel aan een beter begrip wat ze impliceren. In metaforische zin strijden we dus quasi letterlijk tegen windmolens, als problemen die niet bestaan op voorwaarde dat we daar anders over zouden gaan denken. Vandaar de tragische absurditeit waar insiders over spreken, zelden gehoord door de overvloed aan berichten die slechts de haast ongeloofwaardige malaise in de kijker zetten.

  2. @Piet Pineut:

   Nu de rente in stapjes omhoog gaat ontwaakt onze welvaart-op-schuld-gedreven-economie. De uitgeklede middenklasse kan de komende overheidstekorten niet meer opbrengen en de onvrede bij ons burgers gaat komend jaar losbarsten wanneer blijkt dat werkloosheid en staatschuld verder gaan stijgen en centrale banken en overheden machteloos moeten toekijken. We gaan het meemaken.

   Ook de minima zijn behoorlijk uitgekleed de laatste jaren door fors hogere eigen bijdrages in de zorg, hoger eigen risico, kortingen op de huurtoeslag, lagere uitkeringen, enz. Zal de volgende crash er toe leiden dat chronisch zieken, gehandicapten en ouderen komen te verhongeren, doordat het sociale zekerheidsstelsel helemaal wegvalt? En moet ik http://theeconomiccollapseblog.com/ geloven met wat die allemaal aan onheilstijdingen schrijft? Ik zie het al gebeuren dat werklozen naar werkkampen zullen worden gestuurd wanneer het huidige financiële systeem compleet tot op het fundament is verwoest.

   1. De minima tel ik al niet meer mee. Hiervan kunnen we geen draagkracht meer verwachten om onze economie overeind te zetten. De grootste belastingbetalers zijn altijd de inkomens in de middenklasse. Juist in het
    middensegment is de belastingdruk de laatste jaren door allerlei slimme trucjes
    gestegen. Het lukt de overheid al lang niet meer om het geld weg te halen bij
    de 10 procent superrijken. Deze hebben de duurste adviseurs die er voor zorgen dat door slimme belastingconstructies en andere gewiekste investeringstrucjes er nauwelijks nog belasting wordt betaald. Waar juist het meeste geld zit haalt onze Belastingdienst het minste geld vandaan. Wie geld bezit heeft macht. Veel geld geeft veel macht. Als de 10 procent supervermogenden nu eens eenmalig, als een soort van crisisbijdrage, 50 procent belasting afdragen van hun bezittingen, dan zou de schuldenlast van onze overheid in één keer de nek worden omgedraaid. Er valt dan enorm veel ruimte vrij om een sprookjesachtige begroting aan de uitgeknepen bevolking voor te leggen. Helaas is bij de huidige machthebbers/beleidsmakers geen draagvlak voor dit soort sprookjesachtige gedachtespinsels. We zullen gewoon blijven doormodderen in een ‘moderne’ crisisachtige sfeer waarin onze
    beleidsmakers via de MSM roepen dat het ons polderbewoners niet zo heel slecht gaat en dat we bijvoorbeeld alle ruimte hebben om immigranten op te vangen en flink kunnen bijdragen aan onze EU om Turkije te ondersteunen met hun vluchtelingenopvang. We zien dat onze bijdrage aan de EU ook door diverse herberekeningstrucjes telkenjare groter wordt. Al het belastinggeld wat
    hiervoor bijeen gebracht moet worden haalt men weg bij de grote tussenlaag in
    onze bevolking, de middenklasse. De inkomens van pakweg € 40.000,00 tot
    ongeveer € 100.000,00 per jaar. De hogere inkomens hebben alle ruimte om hun ‘spaarcenten’ in te zetten op de financiële markten om m.b.v. gewiekste adviseurs hun fortuin nog meer te vergroten dan de aangroei vanuit hun maandelijkse inkomen. Zo is nu eenmaal de werking van het kapitalisme. Het kapitaal wat een dominerende rol vervult in het vergaren van meer inkomen. Net zoals het socialisme en communisme zal ook een tijdperk van kapitalisme eindigen in chaos. Een samenleving die zo divers is kun je niet sturen met een eenzijdig stelsel. Uiteindelijk zijn er meer verliezers dan winnaars en zal de revolutie uitbreken. Ook nu zien we een totale onbalans. Wereldwijd bezit 10 procent superrijken net zoveel als de andere 90 procent van de wereldbevolking. Als in de westerse economieën de schuldenberg gaat schuiven bij stijgende rentevoeten en alle ellende die daaruit voorkomt automatisch wordt afgewenteld op de belastingbetalers dan zal de verwaande westerling eindelijk wakker worden wanneer deze ontdekt dat-ie bijvoorbeeld ook al de energierekening niet meer kan betalen en de TV op zwart moet. Pas dan gaan de stenen door de ramen op het Binnenhof.

    1. Keihard de waarheid.. Al schrik ik van je eerste zinnen over de minima.. Je hebt gelijk hoor , dat is ook precies hoe de elite over de minima denkt.. , levert niets meer op en tellen niet meer mee.. Het is ook een kwetsbare groep die JUIST mee moeten tellen.. ook als ze financieel niets opbrengen blijven het mensen. Maar om via een individueel geestelijk proces gezamenlijk tot actie te komen om veranderingen op te eisen via een Nederlandse Lente ofwat.., hebben we die grote groep minima nodig en kunnen ze juist dat extra geven.. ze hebben niets meer te verliezen..
     In een perfecte wereld laten mensen hun medemensen niet zover in de stront zakken…

     1. Het feit dat ik de minima al niet meer mee tel v.w.b. de draagkracht om onze economie overeind te zetten is natuurlijk best wel zorgelijk. We moet daarbij in ogenschouw nemen dat ongelukkig genoeg de
      aantallen mensen die onder de armoedegrens geraken ook nog eens flink toenemen. Nogmaals buitengewoon zorgelijk. Veel mensen met een minimum inkomen hebben een uitkering en het aantal uitkeringsgenieters neemt onrustbarend toe. De arbeidsparticipatie neemt af en steeds meer mensen vallen vanuit de middenklasse naar de onderlaag. Opvallend genoeg spreekt onze overheid over de groep mensen die een uitkering ontvangen nog altijd over uitkeringsgenieters. Alsof het een genot is om een uitkering te ontvangen. Nou ja, de AOW-uitkering misschien dan als beloning voor een lang arbeidzaam leven. Hoewel de arbeidsloze als verplicht verzekerde uiteraard ook
      z’n AOW gaat ontvangen. Wat ik zeggen is dat ons sociale verzekeringsstelsel onder grote druk komt te staan en zo meteen onbetaalbaar wordt als de middenklasse nog verder wegkwijnt. Nog lagere uitkeringen dus bij een groeiend aantal mensen. Hoe willen we dan nog economische groei genereren in een land waar de arbeidsdeelname afneemt en de minima in aantallen toenemen???

     2. De ‘armoedegrens’ is een socialistisch artefact, gestoeld op een wensgedachte.

     3. Je hebt helemaal gelijk.. buitengewone zorgelijke situatie maar het blijft nog zo rustig.. Mensen met weinig zekerheden , veel lasten en zorgen laten vaak de schouders hangen en proberen overlevend de rotzooi over zich heen te laten komen en passen zich aan de situatie aan. In armoede landen voorbeelden genoeg van mensen die in hun dagelijkse routine van overleven een ” leven ” hebben ontwikkeld van wonen en werken op een vuilnisbelt zonder zich meer af te vragen of te protesteren.. Ik ben juist zo bang dat heel die minima en de kwetsbare groep als ouderen en gehandicapten stilletjes ten ondergaan. We hebben het over grote financiele problemen die zich gaan uiten in persoonlijke problemen van mensen. Zelfmoorden , moorden in relationele sfeer , stelen , eenzaamheid , burn out of overspannen zijn de symptomen als mensen uitgeknepen en als vuil weg gezet worden..

     4. @Money as debt:

      Ik ben juist zo bang dat heel die minima en de kwetsbare groep als ouderen en gehandicapten stilletjes ten ondergaan.

      En daar hoor ik het kabinet helemaal niets over dat door het kabinetsbeleid sinds Rutte I chronisch zieken en gehandicapten het steeds zwaarder krijgen. Eigenlijk onder Balkenende begonnen, maar die kabinetten boden wel weer wat compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen. Helaas heeft Rutte die afgeschaft. Vooral nu de zorg over de schutting naar de gemeentes is gekieperd, eigen bijdrages voor zorg fors stijgen en behandelingen al helemaal niet meer vergoed worden. Hebben liberalen als Marc Rutte een hekel aan gehandicapten en chronisch zieken en hebben deze liberalen die als uitschot bestempeld?

     5. En kan dit kabinet de uitkeringen en toeslagen wel verlagen,want VVD en PvdA hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer. Of worden zulke maatregelen eventjes via een AMvB genomen?

     6. Door de koehandel van Eric Kwiebes met de oppositie zal de 1e
      Kamer naar verwachting instemmen met het belastingplan 2016. Hierin worden de verschillen tussen uitkeringsgenieters en werkenden vergroot door verhoging van de heffingskortingen voor werkenden. De laagste inkomens profiteren niet van de verlaging van de tarieven van belastingschijf 2 en 3. De opzet van het belastingplan van Eric Kwiebes was om de inkomensverschillen tussen niet-werkenden en werkenden te verhogen. Hierdoor zouden mensen met een uitkering sneller aan het werk willen gaan. Echter kunnen we ons afvragen waar de investeringen blijven om meer werkgelegenheid te creëren. Ik zie om mij heen dat sommige werkenden zich al weer rijk rekenen in afwachting op hun eerste loonbetaling in januari. Kennelijk niet goed opgelet op de nieuwe bezuinigingsronde bij de gemeenten waar diverse heffingen omhoog gaan die overigens alle inkomensgroepen treffen. Het Rijk geeft, de Gemeente neemt. Wat de minima betreft heeft de landelijke actie voor de voedselbanken een prima resultaat opgeleverd van 2,8 miljoen. Bitterhard nodig overigens omdat het aantal rekeninghouders bij deze bank nog altijd flink stijgende is. ‘Vrolijke Kerst toegewenst allemaal.’

     7. @Piet Pineut:

      Hierin worden de verschillen tussen uitkeringsgenieters en werkenden vergroot door verhoging van de heffingskortingen voor werkenden. De laagste inkomens profiteren niet van de verlaging van de tarieven van belastingschijf 2 en 3. De opzet van het belastingplan van Eric Kwiebes was om de inkomensverschillen tussen niet-werkenden en werkenden te verhogen. Hierdoor zouden mensen met een uitkering sneller aan het werk willen gaan.

      Maar zonder dat de hoogte van minimumuitkeringen verlaagd worden, maar door een hogere arbeidskorting voor werkenden te geven. De koopkracht voor uitkeringsminima blijft voor 2016 gelijk. Een kabinet met de CDA en het VVD zou er ook voor gekozen hebben om de hoogte van uitkeringen te bevriezen door die te ontkoppelen van de loonontwikkeling, zoals de CDA-VVD kabinetten Lubbers en Balkende dat deden. Meer over de ontkoppeling staat op http://www.woorden-boek.nl/woord/Wet%20koppeling%20met%20afwijkingsmogelijkheden en http://www.volkskrant.nl/binnenland/daar-valt-op-het-binnenhof-plots-de-term-ontkoppeling~a734525/.

      Voedselbanken zijn een goed voorbeeld van particulier initiatief om de zwakkeren in onze samenleving te steunen, nu de overheid bezuinigt op uitkeringen en toeslagen. Minder van de overheid en meer van de samenleving.

     8. “Minder van de overheid en meer van de samenleving,” betekent natuurlijk wel dat onze overheid in haar verzorgingstaken tekort schiet. Ontwikkelingshulp voor het buitenland, maar voedselbanken die we zelf
      moeten opzetten strijkt mij toch een beetje tegen het zere been. We zien de laatste jaren alleen maar afbraak van onze verzorgingsstaat door brede bezuinigingen en versobering van diverse vergoedingen en subsidies. Als we eens goed gaan kijken naar wat we de laatste jaren zijn kwijt geraakt dan zouden we misschien bijna de helft minder aan belasting en premies kunnen afdragen. Multinationals betalen bijna niets door slimme constructies maar wij burgers betalen nog altijd de hoofdprijs. Toch laten we dit gewoon gebeuren. Ik vraag me werkelijk
      af wanneer het volk wakker wordt. Hoewel, uit diverse enquêtes blijkt dat er een grote politieke verschuiving zal optreden bij nieuwe verkiezingen. De onvrede neemt behoorlijk toe. De immigrantencrisis zal met de aanstaande economische crisis zeker leiden tot een vertrouwenscrisis. Het is een eenvoudige optelsom van verschillende narigheden. Daar komt dus meer narigheid van.

     9. Bij de volgende verkiezingen is de kans groot dat de PVV van Wilders heel veel stemmen weet te trekken en met de VVD samen wel een ruime meerderheid in de Tweede Kamer weet te behalen. Alleen de VVD onder Halbe Zijlstra wil volgens mij met de PVV regeren.

      De gevolgen zullen voor de lage en de lagere middeninkomens gigantisch zijn, een rechts fascistisch beleid met nog zwaardere bezuinigingen op uitkeringen, toeslagen en de zorg dan wij tot nu toe gehad hebben. Verder dat diverse groepen burgers nog meer tegen elkaar opgezet worden, waardoor er daardoor zelfs een burgeroorlog kan ontstaan, op zijn minst een samenleving waarin haat en nijd de overhand hebben. En dat je als burger zonder pardon opgepakt kunt worden en ook zomaar uit je (huur)huis gezet kunt worden. Bijstandsgerechtigden en Wajong’ers met arbeidsvermogen kunnen onder PVV-bewind naar werkkampen worden afgevoerd. In ieder geval zal de armoede enorm toenemen wanneer de PVV aan de macht komt.

     10. Bij volgende verkiezingen zal onze eens zo mooie democratie naar de knoppen gaan. Als extreme partijen de macht krijgen, zoals de PVV met de VVD als meeloper misschien, dan zal er flink wat veranderen. Het komt puur door de enorme schuldopbouw van de laatste decennia. We zijn daarin vast gelopen met als gevolg dat CB’en vreemde capriolen uithalen om ons failliete financiële systeem te redden. Overheden gaan daar in mee door te snijden in de begrotingsuitgaven. Het is zo simpel. Wanneer je te lang op de pof leeft ga je door eigen schuld aan je schuld ten onder. Een periode van schuldafbouw zal onmogelijk in een goeie discipline kunnen verlopen vanwege de grote verliezen op de balansen van grote institutionele beleggers, banken, verzekeraars, etc, etc. Wordt een grote chaos waarbij de schade uiteindelijk op rekeninghouders,
      verzekerden etc. wordt verhaald. De burger betaalt het gelag. Ga dit als
      overheid maar eens uitleggen naar je burgers toe. Geen enkele politieke partij die daarmee de verkiezingen zal winnen. Popie-jopie praat in verkiezingstijd kan niet samen gaan met brengen van slechte boodschap. We gaan het zien de komende jaren.

     11. Om al deze redenen bieden de alternatieven van Stichting Ons Geld soelaas, ze bieden ons een totaal ander perspectief waardoor heel wat berichten als economisch dom kunnen gelabeld worden. Maar wat baat kaars en bril …

     12. @Piet Pineut:

      “Minder van de overheid en meer van de samenleving,” betekent natuurlijk wel dat onze overheid in haar verzorgingstaken tekort schiet.

      Voordat de verzorgingsstaat na de Tweede Wereldoorlog werd opgebouwd, was er maar een minimale steun vanuit de overheid waar je niet van kon leven. Er was toen veel meer onderlinge solidariteit waarin burgers elkaar veer meer hielpen. De kerk met de diaconie en de bedeling speelde daarin een grote rol. Ik vraag mij af of de egoïstisch geworden burger nog wel onderling solidair met de zwakkeren in onze samenleving wil zijn. Nu de overheid bezuinigt op sociale voorzieningen, is het van grootst belang dat de burger weer onderling voor elkaar klaarstaat, omdat anders minima, chronisch zieke, gehandicapten en zorgbehoevende ouderen met een laag inkomen verkommeren. Juist door toedoen van de PVV en de VVD is deze onderlinge solidariteit flink afgenomen.

     13. Inderdaad Piet, ook de middeninkomens zullen nog een volgende zware pijp gaan roken, alleen rekenen ze zich rijk ten opzichte van wat er onder zit.

      Ze hebben zich al vaker een rad voor ogen laten draaien, door te denken, dat ze op het moment meer waren dan degenen waar ze de samenleving mee leken te delen.

      In feite waren ze collaborateurs.

      Ze zullen hun lessen nog leren, meer nog dan degenen aan de onderkant van de maatschappij.

      Het zal ze uiteindelijk dichter naar de onderkant van de maatschappij brengen, maar het zullen quasi aanhangers blijven van degenen die aan de touwtjes trekken.

      Daarom zullen de midden groepen nog moeten pijn lijden en tot overtuigende bezinning moeten komen, dat ze de verkeerde meester aanboden hebben.

      We nemen geen genoegen met 2,8 miljoen, maar met niet minder dan 210 miljard!!!!!.

      En alle verantwoording in onze eigen handen.

  1. Thanx Dre , in de reacties vond ik deze zeer goed.., hard.. maar treffend ;

   My advice to the world: go your own way. Do it quickly. Enjoy your own lands and choices.

   Stay out of the USA. Stop asking for money or assistance. We will deal with traitors in our own way.

   I owe you nothing. Your politicians sold you as slaves to the central bank cartel. Not my problem.
   Duidelijk..

  2. Met Middelkoop kan je maar beter opletten, hij maakt van die Big Reset een grote Holdup om z’n goudhandel te promoten, zeer slinks.

   Sinds de financiële crisis in 2008 worden we overstelpt door analyses en suggesties om het tij te keren. De ene analyse is nog mooier dan de andere. Maar ook veel desinformatie bereikt het collectieve bewustzijn. Zo bestaat het idee van een Big Reset, waarover – beslist geen onbekende op het terrein – Willem Middelkoop een boek geschreven heeft.

   http://achterdesamenleving.nl/de-blunder-van-willem-middelkoop/#.VnVQrXooDtR

   1. Inderdaad, Middelkoop is een gevierde zakenman, zoals ik al eerder melde.

    Daar tegenover staat, dat ik wel geloof in zijn onderliggende integriteit.

    Als je jaloers bent op zijn succes, dan kan ik daar begrip voor hebben.

    Als de signalen steeds roder kleuren, lijkt me dat in essentie niet verkeerd, gezien de spanningen die tot de grenzen worden gestuwd.

    De kleur die volgt op fel rood is geel en dan de opvolgende kleuren.

    De kleur zwart is geen kleur, maar een kleur waar geen licht is.

    Het zwart is de kleur waar de maatschappij momenteel in verkeerd, maar wordt niet erkend als basis kleur, dus zal weer verdwijnen om plaats te maken voor een kleur die ons meer aanspreekt.

    1. Niks mis met te verwijzen naar een Big Reset als middel om het economische analfabetisme te neutraliseren en het systeem te upgraden, het wordt een heel ander verhaal wanneer die reset verkeerd wordt voorgesteld. Is Middelkoop daar onwetend over dan? Zie het verschil, het past op een bierviltje.

     http://i.imgur.com/rqOxAwM.png

     1. Het gegeven blijft, dat je jaloers bent op Middelkoop.

      Je hebt zelf de afgelopen 4 jaar een aantal pijnlijke financiële ervaringen gehad door eigen eigenwijze toedoen.

      Moet je W.M niet aanvallen, omdat hij slimmer en succesvoller is dan jij.
      Hoewel W.M ook een misrekening heeft gemaakt m.b.t de goudprijs tot in 2015.

      Het heeft de investeerders en hem zelf geld gekost tot op heden, maar W.M heeft het vermogen om op termijn uit het moeras te kruipen.

 5. Tja, sinds 2009 horen we nu al hetzelfde verhaal. Crisis, schuldenberg, reset, ellende voor de minima, middenklasse verdwijnt en uiteraard: alles gaat kapot.
  Volgens mij loopt t zo’n vaart niet. Daarbij; met slechts enkele aanpassingen binnen onze maatschappij kunnen tekorten (die er nu niet zijn) makkelijk worden aangevuld. Denk bijvoorbeeld aan vermogensbelasting.
  De rente omhoog in de VS? Prima toch, dan krijgt geld haar waarde enigszins weer terug en heeft de FED voor de toekomst weer een Tool om in te grijpen wanneer het minder mocht gaan.
  De rente hier omhoog? Ook prima, zelfde verhaal als bij de VS + dat huizenprijzen weer wat zakken. Wie wil dat nou niet?
  In Nederland (en daarmee ook voor de Nederlanders) liggen tal van kansen. Bekijk t vanuit de zonnige kant zou ik zeggen.

  Tabee !

  1. Zo eenvoudig is het, wat niet wil zeggen dat het makkelijk is, de getuigenissen legio.

   Dogmas — religious, political, scientific — arise out of the erroneous belief that thought can encapsulate reality or the truth. Dogmas are collective conceptual prisons. And the strange thing is that people love their prison cells because they give them a sense of security and a false sense of “I know.” Nothing has inflicted more suffering on humanity than its dogmas.

   Read more at http://www.beliefnet.com/Inspiration/2010/08/Dont-Take-Your-Thoughts-Too-Seriously.aspx?p=2#Rvqev3G8JEBfSuSj.99

 6. “In essentie gaat het er nu om tegen een detriment koopkrachtverlies ingedekt te zijn.”

  Met respect over de inhoud van dit artikel op financieel vlak.

  Dit artikel belicht alleen het roder kleuren geld als/in bezit.

  Het mag duidelijk zijn, dat geld als bezit of werktuig zijn tijd heeft gehad en alleen nog vastgenageld zit in het verstand en de genen van diegenen die er nog voordeel uit willen/denken te genereren op termijn.

  Alleen de mens met hogere, realistischer doelen volgt een ander pad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: