Mijn Kijk over de Dijk (3): Laat de exodus onze economie wankelen?

18

Af en toe is het nodig om te zien wat er zich achter onze dijken afspeelt. Wat gebeurt er binnen en over onze grenzen en welke invloed heeft dat op de samenleving in ons beschermde polderlandschap

Het immigrantenprobleem

Tot nu toe heb ik in mijn columns nog weinig aandacht besteed aan het vluchtelingenprobleem. Hooguit heb ik zijdelings wat opmerkingen gemaakt die voortvloeiden uit gevoelens van ongenoegen en onmacht. De maatschappelijke impact van het vluchtelingenprobleem is op deze site echter nog buiten de maatschappelijke discussie gehouden. Wellicht een lastig onderwerp. Toch is het een feit dat we worden overspoeld met dramatische beelden over onvoorstelbare aantallen vluchtelingen uit de afschuwwekkende oorlogsgebieden in het verdeelde M-O en Afrika. De enorme massa verdrevenen die zich na een lange trektocht laten opvangen in de asielzoekerscentra. Het liefst in Duitsland, Frankrijk, Engeland, Nederland en andere landen waarvan via hun moderne communicatiemiddelen bekend is dat het daar goed vertoeven is. Eigenlijk kunnen we spreken van een ware exodus, of een volksverhuizing. Het is een groots probleem die ieders voorstellingsvermogen te boven gaat met ongekende gevolgen op maatschappelijk gebied.

Gevoelens van onrust

We krijgen beelden voorgeschoteld van moeders met kleine kinderen en foto’s van verdronken bootvluchtelingen. Elke dag opnieuw zien we mensonterende beelden op het Journaal. Ook, maar naar mijn gevoel in mindere mate, zien we beelden van boze burgers die zich bedreigd voelen door de naderende golf buitenlanders die ineens wel erg dichtbij of gewoon in hun woonwijken moeten worden opgevangen. Gevoelens van onrust maken zich meester van veel autochtone burgers die uiteindelijk, met name in Duitsland, al tot hevige onlusten hebben geleid. Wel begrijpelijk als je een beetje gesetteld woont in je betaalbare huurhuisje met huurtoeslag in een woonwijkje met eigen soortgenoten, maar dan geleidelijk aan, of beter gezegd in steeds groter tempo, steeds meer mensen met een andere achtergrond, andere cultuur, andere godsdienst in je straatje ziet verschijnen. Het sfeertje wordt anders. De tolerantie wordt minder naarmate de aantallen allochtone bewoners toenemen. Op bepaald moment slaat misschien de tolerantie om in twijfel en angst als bijvoorbeeld moslims de meerderheid vormen in wat ooit je “eigen woonwijk” was.

Het politiek-correcte-denken

De discussie wordt heftiger als de “gewone burger” z’n ongenoegen uit. Vanuit de linkse hoek worden burgers die zich beklagen weggezet als extreem rechtse activisten. Je merkt het in de discussie die je ongetwijfeld steeds vaker in je eigen kring voert, dat men nog altijd voorzichtig is met het doen van uitspraken om vooral niet weggezet te worden als figuur met extreem rechtse denkbeelden. Het lijkt of het politiek-(links)-correcte-denken wat betreft ruimhartige opvattingen t.o.v. de zielige medemens nog altijd de boventoon voert. Zo was dat nog ongeveer tien jaar geleden toen we grif doneerden bij de acties voor hongerend Afrika. Dat de tijden nu sneller veranderen dan

vroeger heeft de verwende westerse veelvraat kennelijk niet in de gaten. Velen blijven hangen in de tijd van het verdwenen socialisme en denken nog in de geest van “vadertje staat zorgt goed voor ons.” Mensen word wakker en kijk om je heen wat er gebeurt. De wereld is in beweging en hoe. Hordes immigranten naderen ook onze grenzen en overbelasten ons ambtenarenapparaat en krappe huisvesting en veroorzaken sociale onrust.

Economische gevolgen exodus

Behalve sociale onrust heeft de opvang van vluchtelingen behoorlijke financiële gevolgen. Onze maatschappij wordt ontwricht door onrustgevoelens en mogelijk binnenkort onlusten waardoor de samenleving geconfronteerd wordt met de geldelijke gevolgen daarvan. Daarmee bedoel ik niet alleen de Rijksoverheidsbegroting maar ook de begrotingen van veel gemeenten die worden aangewezen voor de opvang van grote aantallen immigranten. In hoeverre is daar in de miljoenennota al rekening mee gehouden? We zullen het horen straks op 15 september. Uiteraard krijgen de aangewezen (opvang)-gemeenten extra financiën toegekend uit de staatskas, maar de immigranten die een verblijfstatus en een zelfstandige woning krijgen toegewezen zijn aangewezen op de gemeentelijke begroting voor zover er geen loon uit arbeid wordt ontvangen. Dat betekent dus een enorme toename van uitkeringsgenieters die eerst door het Rijk worden onderhouden en daarna veelal op kosten komen van de gemeentelijke begrotingen. Weliswaar zal de omzet van de plaatselijke buurtsuper omhoog gaan doordat de uitkeringen grotendeels in de plaatselijke economie terecht komen. Maar macro-economisch gezien is de belastingbetalende burger de klos. Ondanks de “feestbegroting” die ons wordt voorgehouden lijkt het er op dat ‘onvoorziene’ kosten tussentijds gaan leiden tot aanpassingen.

Economische gevolgen verontrusting

De massa-immigratie roept behoorlijk wat onrust op onder de bevolking. We worden dagelijks bestookt met de beelden van de exodus en helemaal murw gemaakt, maar tegelijk ook kwaad. Zie de reacties van boze lezers die reageren op de diverse nieuwsberichten in onze MSM. Het asielbeleid van ons marionettenkabinet wordt genadeloos afgekraakt in niet mis te verstane bewoordingen. Hetzelfde op de alternatieve nieuwssites. Ook daar oeverloze discussies over het asielbeleid en over achtergebleven wetgeving. Al met al zijn deze negatieve uitingen niet bevorderlijk voor een gezond economisch klimaat van een land waarin burgers zich goed voelen en met positieve gevoelens veel sneller bereid zijn hun geld uit te geven in een maatschappij waarin het heerlijk toeven is. Vooral ouderen zijn verontrust over de toekomst van hun land waarin ze bijvoorbeeld een pensioen hebben opgebouwd en bang zijn voor de cultuur en eigen identiteit van een land waar ze eens zo trots op waren. Niet dat ik met deze opmerking een statement wil maken voor de nationalisten onder ons. Het gaat mij vooral om de maatschappelijke gevolgen die we met ons allen gaan ondervinden van bijvoorbeeld de lastenverzwaringen die over een breed front over ons burgers afgewenteld gaan worden. Veel mensen worden bang bij de gedachte wat deze explosieve uittocht teweeg gaat brengen binnen onze westerse samenleving. Angst is altijd een slechte raadgever.

Exodus splijt de EU

De emotionele beelden die de MSM op ons af vuurt werken bij velen, als je een beetje mens bent tenminste, op het gemoed. Ongetwijfeld zullen er TV-acties volgen en zal er flink gedoneerd worden.

Echter moeten we er wel van bewust zijn dat de immigrantenstroom buitengewoon extreem is en zeker een splijtzwam zal worden binnen de EU-gelederen. Naast de muntunie-perikelen, de Griekse tragedie en de inzakkende economische groei kan de EU deze opstapeling van problemen simpelweg niet aan. Er zijn teveel “autonome” landen die vanuit hun eigen redenatie een gezamenlijke beslissing moeten nemen. Er wordt achter de schermen al gesproken over het sluiten van de grenzen. Dat zou dramatische gevolgen hebben voor het personen- en goederenverkeer. Juist één van de grootste doelstellingen van het Schengen-akkoord. Voordat het zover is hebben u en ik al een lege kamer verhuurd, al of niet afgedwongen door een dictaat van Brussel. Onze EU-commissaris Frans Timmermans is natuurlijk geraakt door de mensonterende toestanden die hij aantreft in de vele opvangkampen en zal best wel eens voorstellen van deze aard kunnen indienen als vertegenwoordiger van het gastvrije polderlandje waar we veilig wonen achter onze dijken. Er is op dit moment al geen sprake meer van gelijkgestemden maar van een hopeloze verdeeldheid. Dat zal toch moeten gaan botsen. Als alles hosanna is vieren we feest, maar als we gaan mekkeren is het met de eendracht mooi geweest!

Geen geld voor munitie

Let ook op de discussie die is ontstaan om troepen in te zetten om vluchtelingen te beveiligen in de eigen regio in zogenaamde “safe havens.” Daar gaat enorm veel geld en mankracht in zitten van een leeg-bezuinigd legertje soldaten die op alle fronten tekort schieten met hun materieel. Ze zullen heel goed moeten kunnen imiteren in het nabootsen van kanonschoten bij gemis van echte munitie. M.a.w. er zal ongeacht welke kant deze discussie opgaat veel meer geld opgeëist worden door de huidige legerleiding. En terecht mag ik denken. Dat onze politici ver buiten de werkelijkheid leven blijkt wel uit hoeveel aandacht er uit gaat naar de versterking van onze defensie. Er wordt wat in achterkamertjes overleg gepleegd en een beetje geschoven met begrotingen terwijl menig burger zich meer een meer onveilig voelt in een wereld waar de spanningen behoorlijk sneller oplopen dan ons rariteitenkabinet zich kan voorstellen. Zoals altijd in de geschiedenis wordt een regering vaak overrompelt door de (onbekende) vijand. We gaan het meemaken.

Piet Pineut

Over de auteur

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie. Ook nieuws over bitcoin & cryptocurrencies, de huizenmarkt, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie