Het was wachten op het rapport van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) nadat eerst EU-commissaris Frans Timmermans de inwoners van de EU-lidstaten angst had aangejaagd met zijn lijvig rapport “Fit For 55.” Dikke Frans Baardmans geeft leiding aan de activiteiten van de Europese Commissie met betrekking tot de Europese Green Deal en de doelstelling om klimaatneutraliteit tegen 2050 te verankeren in de eerste Europese klimaatwet. Aldus de contactinformatie op de website van de EU.

EU loopt voorop

Voor eind 2021 moet er een compleet plan op tafel liggen om de EU-doelstelling voor 2030 op verantwoorde wijze op te trekken. Alle burgers en grote uitstoters moeten worden bewogen om de lat hoger te leggen. Duidelijk verhaal zoals het nu op papier staat. Maar nu de praktijk, die is altijd weerbarstiger dan de ‘mooie plannen’ zoals die op ambtelijke burelen worden uitgebroed. Grote snelheid is noodzakelijk anders is er geen toekomst voor onze nakomelingen. Zo zal het gevoel zijn van menig wereldburger die de rapporten van overheden en intergouvernementele organisaties serieus neemt. Het zijn de ontwikkelde westerse democratieën, zoals de lidstaten van de EU, die voorop lopen om de wereld te verbeteren. Hoog ontwikkelde landen die gezamenlijk een unie vormen geven graag het goede voorbeeld aan landen waar het minder gaat. Daarom laten wij zien hoe het moet. Het gaat heftig worden zo kan ik nu al voorspellen.

Haastige spoed

We moeten flink gas terug nemen, zoveel is duidelijk. Op alle fronten. Van het gas af, brandstofauto’s taboe, minder vlees eten, halveren veestapel, vliegen wordt zweefvliegen, windmolens in veelvouden rondom stedelijke gebieden, groene weiden worden donkergrijze zonneweiden, en noem maar op. We moeten er wat voor over hebben. Had ik nu maar een optrekje ergen op de Veluwe of op de heide, of langs beschermde natuurparken. Op mijn fietstochten door de lage landen zie ik volop stulpjes op idyllische plekjes met prachtige uitzichten. Jammer voor die mensen die nu een ander uitzicht tegemoet kunnen zien. We zullen allemaal mee moeten doen zonder onderscheid des persoons. U voelt natuurlijk mijn ironische ondertoon en zult begrijpen dat we moeilijke tijden tegemoet gaan. De klimaatplannen van dikke Frans maakten al duidelijk dat de kosten astronomisch zijn en dat de plannen overhaast moeten worden uitgevoerd. Haastige spoed is zelden goed, maar ja, als het moet

Klimaatnoodwet

Kijk ik even naar onze kabinetsformatie die zo ongeveer dood voor de kast ligt. Partijen maken ruzie terwijl het water tot aan de lippen stijgt over een x aantal jaren. Ik durf een gokje te wagen en te roepen dat er paniek uitbreekt als de Kamerleden de rapporten na hun reces doorlezen. Daarvoor mogen ze wel 2 weken extra vakantie opnemen, het lijvige rapport van dikke Frans omvat 1400 pagina’s en met het IPCC-rapport er bij zullen de uit te werken regeltjes een zeer repressief karakter krijgen voor de vervuilers. Moet al voor eind 2021 vastgelegd zijn in de wet. Het scheelt dat er al een noodwet ligt door een gezondheidscrisis. Gezien het gemak waarmee die wet door de oppositie werd aangenomen zal een klimaatnoodwet nog makkelijker gaan. Nu er zo vlak achter elkaar 2 alarmerende rapporten verschijnen van supranationale organisaties zal de angst er net zo makkelijk ingepraat kunnen worden als begin 2020 toen de media de TV-kijkers overvoerde met dramatische beelden over een virus dat een pandemie zou veroorzaken. Nu gaan we een stapje verder.

Van de ene crisis naar de andere

Het klimaat raakt iedereen en niet zoals bij een virus alleen maar een deel van de bevolking. De impact zal veel groter zijn. Diverse vrijheid beperkende maatregelen plus een opgedrongen vaccinatiebeleid vanwege een virus heeft de regering flink wat meer ‘speelruimte’ gegeven. We pikten de maatregelen goed op want we waren bang om ziek te worden, laat staan om te overlijden. Nu we het wel gehad hebben met al die beperkingen en de protesten in Europa de kop opsteken, krijgen we dit. Een nieuw pakket aan maatregelen die een groot offer vragen. Niet alleen een financiële bijdrage maar ook in fysieke en geestelijke zin. Hoe gaan we dit oppakken? Hoe flexibel zijn we nog na een gezondheidscrisis. Was dat een kleine oefening om ons hard te maken voor de volgende serieuze aanval op de mensheid? Ik kan deze vraag niet beantwoorden. Ik kan mij alleen uitspreken met de woorden dat dit nog een dingetje gaat worden. Een groot ding dan wel te verstaan. Van de ene crisis naar de andere crisis lijkt mij wat teveel gevraagd. Maar ja, er wordt mij niets gevraagd. Er worden alleen alarmerende berichten de wereld in geslingerd waar ik op reageer met een eigen analyse. De reactie van een verontruste burger die zich afvraagt of onze complexe maatschappij nieuwe beperkingen en nieuwe gedragsregels allemaal aan kan.

Mijn maatregelen

Ik zie het grote vingerwijzen al aankomen. Op mensen die veel autorijden, op mensen die veel vliegen, op iedereen die vlees in z’n winkelwagentje mikt en thuis in z’n mik mikt. Op iedereen die het waagt CO2 uit te stoten. Het zal mij aan de kont roesten. Ik vlieg nooit en ‘heb eelt amme reet’ van het vele fietsen. Mijn wandelschoenen zijn gewend aan mijn marstempo en mijn laptop is een kleinverbruiker. In mijn tuin staan lampen met zonnecellen en de komende winter doe ik de thermostaat een paar graadjes lager. Kunnen we de winterjas nog eens gebruiken die nauwelijks dienst meer doet. Zie hier alvast een opsomming van mijn bijdrage aan de klimaatafkoeling. Als alvast iedereen z’n eigen plan trekt dan hoeft onze regering geen nieuwe noodwet in te voeren en lossen we het zelf wel op.

Technocratie of dictatuur

Toch meen ik het serieus, heb alleen nog geen overleg gevoerd met mijn verkering over die winterjas in de woonkamer. Dat is dus wat ik bedoel. Ze zal het vast niet met mij eens zijn. Om die reden verwacht ik zeer repressieve maatregelen van een nieuw technocratisch kabinet. Ik voorspel dat de kabinetsformatie mislukt en dat partijen de handen ineen slaan door akkoord te gaan met de invoering van een technocratische regering. Sommigen noemen zo’n regering ook wel een dictatuur. We gaan het zien, ik wacht lijdzaam af.

GW

20 reacties

 1. Ja wat een smerig vol gevreten mannetje is die Frans Timmermans toch ook.
  Een beter milieu begint bij jezelf zeggen ze dan..
  Bah wat is het toch een dikke etterbult.
  Hij zal nu wel met een stijve rondlopen nu hij het klimaatrapport gelezen heeft.
  Misschien kan hij samen met Joost ook een stukje schrijven hier op Biflatie.
  Ik denk dat die twee wel goed met elkaar kunnen opschieten.

  Goed stuk trouwens Gerrit.

  1. Misschien kan hij samen met Joost ook een stukje schrijven hier op Biflatie.
   Ik denk dat die twee wel goed met elkaar kunnen opschieten.

   denk t ook, beiden nutteloze arrogante betweters.

 2. Vernietigend doemscenario zal de wereldeconomie vernietigen?

  Europa zal alleen haar eigen economie vernietigen, denk niet dat China ook maar aan iets zal bijdragen wat hun economie treft!

 3. Zomaar een quote: “Hoe vreemd is het dat de uitkomst van het klimaatrapport al veel eerder bekend was dan het rapport zelf. Nee, ik geloof niet in complottheorieën. Hoe vreemd is het dat sommige complottheorieën later bewaarheid worden. Nee, ik geloof niet in complottheorieën maar lees ze alleen voor de zekerheid toch maar…..”

  1. Helemaal niet ‘vreemd’. Het rapport is allerminst nieuw, maar een evaluatie en concretisering van eerdere rapporten (o.a. 2013).
   De opwarming van de aarde is intussen geen vraagteken meer, alleen de mate waarin en de gevolgen, binnen meer exacte tijdsgrenzen, zijn nog niet precies voorspelbaar.

   Voor het eerst wordt wel duidelijk gesteld dat de stijging van de zeespiegel een ONOMKEERBAAR proces is, al in de lopende eeuw met grote gevolgen, vooral voor het Noord-Europees laagland, zoals Nederland.

 4. Zoals bekend lees ik graag een tegengeluid om de juiste weg (in het midden?) te vinden. Gelukkig zijn er kranten die ook een ander geluid publiceren: https://www.telegraaf.nl/nieuws/47823178/wetenschappers-extreme-scenario-s-niet-realistisch

  (tekst premiumartikel gekopieerd, u zou een abonnement kunnen nemen op deze ‘kwaliteitskrant’)

  AMSTERDAM – Groene politici wrijven zich in de handen met het nieuwste alarmerende klimaatrapport van het VN-klimaatpanel IPCC. Maar er klinkt ook kritiek. Opnieuw maken de IPCC-opstellers gebruik van extreme scenario’s die allang niet meer realistisch zijn. Verder doet het rapport, volgens critici, aan cherry-picking en wordt wel aanwezig goed nieuws verzwegen.

  „Niemand is meer veilig, en het wordt steeds erger”, aldus de Deense Inger Andersen. De directeur van het VN-Milieuprogramma UNEP deed maandagochtend, tijdens de persconferentie van het IPCC, niet haar best om haar boodschap te verhullen. Ze waarschuwt voor klimaatellende en roept de wereld op een ingrijpend akkoord te sluiten op de VN-top later dit jaar in Glasgow. „Elk bedrijf, elke investeerder en elke burger moet zijn bijdrage leveren”, zegt Andersen.

  Er klinkt echter ook kritiek. Zo maakt het rapport ’Climate Change 2021: The Physical Science Basis’ gebruik van vijf voorspellingen voor wat er in de toekomst met het klimaat zou kunnen gebeuren. Twee scenario’s gaan uit van snelle en structurele beperking van de CO2-uitstoot. Een derde is een soort middenweg. En twee extreme scenario’s gaan uit van vrijwel geen klimaatbeleid en een zeer sterke groei van broeikas-emissies in de komende eeuw.

  Van deze scenario’s krijgt er één maar liefst veertig keer de schijnwerpers op zich gericht in de zogenaamde ’samenvatting voor beleidsmakers’ van het klimaatrapport. Dat is meer aandacht dan elk ander scenario. Het gaat om het nachtmerriescenario ’RCP8,5’ dat tot wel 5 graden opwarming zou kunnen geven in 2100. Maar is dit toekomstmodel wel realistisch? Absoluut niet, volgens verscheidene wetenschappers.

  Meest extreme klimaatscenario
  „Als het IPCC neutraal is, waarom legt ze dan toch de nadruk op dit meest extreme klimaatscenario?”, vraagt klimaatonderzoeker Roger Pielke jr. van de universiteit Boulder in de Verenigde Staten zich af. Pielke jr. is één van de wetenschappers die de afgelopen jaren bezwaar heeft gemaakt tegen het beruchte ’RCP8,5-scenario’. Voor alarmisten is het misschien fijn schermen met bijbehorende desastreuze gevolgen, maar het toekomstmodel zelf is gebaseerd op een onwerkelijk hoge uitstoot van broeikasgassen: dat gaat nooit gebeuren.

  Pielke jr.: „Zowel het één na hoogste scenario (mogelijk 4 graden opwarming) als het hoogste scenario (tot wel 5 graden opwarming in 2100) zijn verouderd en niet meer verenigbaar met de realiteit”, laat hij per e-mail weten. „Maar het rapport verzuimt om dit ook aan de lezers te vertellen.”

  In een reactie namens het IPCC erkent de Noorse wetenschapper Jan Sigurd Fuglestvedt dat er al enkele jaren ’gedebatteerd wordt’ over de meest extreme scenario’s. Toch staan ze in het rapport om een zo breed mogelijk overzicht van alle onderzoek te tonen. Maar ook Fuglestvedt stelt: ,,RCP8,5 behelst een wereld zonder klimaatbeleid. Klimaatmaatregelen worden echter al genomen en landen hebben beloofd nog meer te zullen doen.”

  Informatie per regio en werelddeel
  Het IPCC zelf is blij met enkele nieuwe inzichten en onderdelen van het nieuwste rapport. Zo is voor het eerst een database beschikbaar met informatie per regio en werelddeel. Verder is het klimaatpanel ervan overtuigd dat men scherper in beeld heeft hoeveel opwarming een verdubbeling van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer zal veroorzaken: 3 graden, stelt het rapport.

  De Britse onafhankelijke klimaatwetenschapper Nic Lewis vindt die schatting echter veel te hoog. Lewis publiceerde de afgelopen tien jaar diverse artikelen over deze zogenaamde ’klimaatgevoeligheid’. Eerder kwam hij op basis van geobserveerde temperatuurdata uit op circa 1,7 graden opwarming bij elke verdubbeling van de CO2-concentratie.
  „Ik ben nog steeds van mening dat die drie graden te hoog is”, zegt Lewis in een telefonisch gesprek. „Mogelijk was mijn originele inschatting iets aan de lage kant, omdat ik me baseerde op een periode vlak na de eeuwwisseling waarin de temperatuur niet zo hard is gestegen.” Maar er mankeert net zo goed het nodige aan de aannames in de studies die leiden tot 3 graden. „Ik verwacht dat de waarheid ergens tussen de 2 en 2,5 graden ligt.”

  Cherry-picking
  De Nederlandse wetenschapsjournalist Marcel Crok van stichting Clintel wijst op een duidelijk geval van cherry-picking in het rapport. Zo noemt het VN-panel de afnemende trend in sneeuwbedekking op het noordelijk halfrond sinds 1950 in het voorjaar als een voorbeeld van de sterke impact van de aardse opwarming.

  Crok: „Maar als je kijkt naar de sneeuwbedekking in de wintermaanden dan is er een lichte stijging te zien. Dat blijkt duidelijk uit de veelgebruikte data van de Amerikaanse Rutgers University. Als je dan alleen een claim doet met betrekking tot het voorjaar en de rest van het jaar weglaat, dan vind ik dat wel opmerkelijk.”

  Over één weersextreem zijn de wetenschappers het grotendeels eens. Hittegolven en extreme hitte komen vaker voor en zijn intenser, ook in Europa. De link met de menselijke uitstoot van broeikasgassen is zeer waarschijnlijk. Die hitte leidt ook tot extra doden. Maar het goede nieuws is dat deze toenemende sterfte voorlopig in de schaduw staat van de afname van doden door verminderende extreme kou.

  Minder klimaatdoden
  En die meevaller staat niet vermeld in de samenvatting voor beleidsmakers van het nieuwe IPCC-rapport. De Deense milieustatisticus Bjorn Lomborg schat de winst voorlopig op 100.000 minder klimaatdoden door hitte en kou. Alleen als het nog veel heter wordt, kan die balans omslaan in een negatieve uitkomst.

  Wat betreft andere weersextremen noemt Pielke jr. het nieuwe VN-rapport ’vrij tam’. Afgezien van toenemende extreme regenval, doet het klimaatpanel geen overtrokken uitspraken over extra stormen, orkanen of overstromingen. „In het algemeen is het een voorzichtig rapport, dat duidelijk aantoont dat de meest extreme impact van klimaatverandering alleen samengaat met onwaarschijnlijke toekomstvoorspellingen.”

 5. Jaja, de duur betaalde clowntjes van het IPCC hebben weer een griezelig sprookjesboek geschreven. Daarin liepen Hansje en Greta Brinker langs een dijk waar wat water uitstroomde. Heldhaftig stak Hansje zijn vinger in de dijk om Nederland te behoeden voor een stijgende zeespiegel. Helaas was zo’n kleine offer niet genoeg. De zeespiegel bleef maar stijgen. Tot overmaat van ramp bleven er maar gaten in de dijken bijkomen. Vandaar dat Greta op haar 16 stopte met school om te eisen dat iedereen met Hansje mee zou doen. Aangezien alle belastinggeld inmiddels op was gegaan aan het aanleggen van windmolens was de makkelijkste optie voor de elite om Greta gelijk te geven en de rest van Nederland te verplichten het voorbeeld van Hansje te volgen door ook maar een vinger in de dijk te steken.

  Toen iedereen van huis weg was om aan zijn groene plicht te voldoen, kon de roverheid ongemerkt alle huizen af kan gaan om alles van waarde af te nemen. Alleen zo kon zij het resterende deel van Nederland vol zetten met windmolens in de hoop dat de klimaatgoden nu wel bereid zijn om Nederland sparen. Dat geschiedde en zo leefde iedereen in een groene paradijs owning nothing and still be happy.

 6. De enige oorzaak van de klimaatverandering is de overbevolking en de daarmee gepaard gaande ontbossing van onze planeet. Met name door het platbranden van de bossen komt er niet alleen een ontstellende hoeveelheid CO2 vrij maar ook het aantal bomen dat juist CO2 consumeert neemt drastisch af. Het zwaard snijdt dus aan twee kanten. Maar dat mag niet gezegd worden.
  Al dat geleuter over CO2 uitstoot door industrie e.d. is slechts een alibi van de overheden om te kunnen graaien.

 7. Pssst ..!
  In de tijd van de dinosauriërs was het CO2-gehalte op aarde tussen de 5 en 6 keer zo hoog als momenteel, en de aarde ging er niet aan onder door maar … flo-reer-de !!!
  Tegen niemand zeggen hè ?
  Is ons geheimpje hihi

 8. Letterlijk alles staat tegenwoordig op ‘code rood’. Maat –o, wonder- de klok staat nog steeds op ‘vijf vóór twaalf’, zoals dertig jaar geleden.
  So what? Alle tijd dus om lekker door te gaan met oeverloos ouwehoeren.

 9. Klimaatwaanzin is de opvolger van coronawaanzin, gelukkig kan ook dit ¨probleem¨ alleen worden opgelost met mijn poen en vrijheid. Velen zullen gaan vallen voor de nieuwe angst porno. Hoor ik iemand over klimaat lockdowns….

 10. Klein detail het % CO2 in de atmosfeer is ca 0.04%. Onmogelijk dat dit gas zo,n
  groet invloed op de planeet heeft. Door de jaren heen eerst zou het water enorm stijgen, dan zou het heel koud worden, dan weer extreem warm horrendol word
  je van deze klimaat idioten.

  Echte wetenschappers komen vrijwel niet aan de beurt. Net als corona is het klimaat een prachtige melk koe en een middel om eco communisme in te voeren. Ze veranderen echt nooit als we ze niet resoluut stoppen.

  Zonnepaneeltjes en windmolentjes hoe meer ze er gaan plaatsen hoe instabieler het netwerk word en hoe duurder de stroom faktuur voor de burgers. Het grote geheim is dat deze zgn groene energie enkel kan bestaan dmv subsidies. En de oorzaak is dat de energie dichtheid van zonne energie en wind energie belachelijk laag is waardoor het nooit iets zal worden.

  De meerderheid van de landen doen totaal niet mee aan deze VN doelstellingen. Ook NL zou beter af zijn om gewoon uit de VN te stappen en goed beleid gaan implementeren ipv deze inkompetente burocraten te volgen.

 11. Weer een alarmverhaal. Het begint er meer op te lijken, dat de mens in een soort continue crisis situatie moet blijven zitten. Wat mij ook opvalt is, dat mensen steeds banger worden, en bange mensen kun je van alles wijs maken en tegen elkaar ophitsen.
  De oplossing van dit alarmverhaal is voorspelbaar, daar heb ik geen glazen bol voor nodig, meer geld, nog meer geld en nog veel meer geld.
  Wat hoor je niet:
  – hoeveel geld is er nu naar het milieu gegaan?
  – wat is er nu bereikt (doel)
  – wat is er misgegaan, wat verbeterd moet worden?
  – hoe verlopen de milieu geldstromen? (om de belangen te kunnen bepalen, i.v.m. corruptie)
  – welke energievoorziening hebben nodig om huizen en bedrijven te voorzien? Bedrijven hebben namelijk kwaliteits- en leveringseisen i.v.m. hun productie.
  Meer geld en meer wetten is al geprobeerd. Het lijkt erop dat overheidsbeleid totaal niet gecontroleerd wordt of het uberhaupt werkt, kijk maar naar de biocentrales.
  Nee, eerst moeten we weten wat de oplossingen zijn, voordat weer geld wordt opgevraagd. Mensen en bedrijven hebben namelijk zelf ook geld nodig. Dat wordt weleens vergeten.
  Het energieverbruik gaat de komende jaren verdubbelen, en de bevolking van NL moet volgens de VN naar 30 miljoen. M.a.w. het milieu rapport kan zo de versnipperaar in.

 12. Dus hier zitten al die gefrustreerde mannetjes zurige berichtjes te posten, complotjes te bedenken, boos te zijn op hun eigen zieke gedachtes en hun laatste centjes te verliezen aan shitcoins, omdat ze weer te laten waren met instappen. Een echt stinkend afvalputje deze site zeg. Brrrr

 13. Als wij willen weten hoe het leven er uitziet als de Aarde 4 graden is opgewarmd. Dan hoeven we alleen maar grondmonsters te nemen van 1200 jaar voor Christus, want toen was het vijf graden warmer dan nu, dus bijna tien keer zoveel als nu. (0,6 graad 2019).

  In het jaar 1200 voor Christus hadden ze geen vervuilende auto’s plastic kunststof chemicaliën olie benzine. Als het verhaaltje correct is, dan is de opwarming van de Aarde en natuur cyclus die al miljarden jaren voorkomt. 15 jaar geleden stond de Zon het dichtste bij de Aarde, nu verwijderd hij zich.

  Als men ChemTrails spuit in de lucht d.m.v. vliegtuigen dan waaieren die uit naar sluierbewolking die de Aarde omringt als een deken, om het zonnelicht terug te kaatsen in de ruimte vanwege de opwarming va de Aarde. Maar door die deken van sluierbewolking kan ook de Aardse warmte niet goed weg en krijg je broeikaseffect met meer CO².

  De arrogante mens moet gewoon met zijn klavieters van de natuur afblijven, de Aarde bestaat al miljarden jaren die heeft bewezen dat hij in staat is om dat zelf allemaal te regelen, daar heeft hij de verwaande mens voor niet nodig.

  https://www.hetkanwel.nl/2019/03/12/climate-fiction-over-hoe-het-leven-eruitziet-als-de-aarde-vier-graden-is-opgewarmd/

  Wilt u meer lezen ga naar mijn subsite:
  http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm
  Zoek de datum: 20-09-2019
  Opwarming van de Aarde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: