Koopbereidheid van de Nederlanders daalt licht

0

De koopbereidheid van de Nederlandse consumenten is in september licht gedaald. Op de vraag of het momenteel een gunstige tijd is om grote aankopen te doen (zoals meubelen, wasmachines, elektronica, etc.) dacht de Nederlandse consument iets negatiever ten opzichte van vorige maand. Ook kwam het oordeel over de eigen financiële situatie in het komende jaar iets negatiever uit ten opzichte van een maand geleden Dit blijkt uit het consumenten conjunctuuronderzoek van het CBS.

In het Consumenten Conjunctuuronderzoek (CCO) wordt ook het consumentenvertrouwen gepeild. Het vertrouwen van de Nederlandse consument in de economie is in september niet veranderd. De indicator bleef staan op -17. Vorige maand steeg het vertrouwen nog met 7 punten. Over de economie in het komende jaar zijn de consumenten voor het eerst in twee jaar positief. Bij alle andere deelindicatoren zijn er nog altijd meer pessimisten dan optimisten. De indicator van het consumentenvertrouwen wordt berekend als het gemiddelde van de saldi van de positieve en negatieve antwoorden op de vijf vragen die worden gesteld in het CCO, uitgedrukt in procenten.