Kwijtschelding belastingschuld : begin van het einde

De belabberde economische situatie blijft actueel. Elke week is er een spoedoverleg van het kabinet waarbij de medische wetenschap de hoofdrol opeist. “Worden we door Jaap bedisseld en Diederik gomt de economie weg.” Niet de ministers van Financiën en Economische Zaken maken het beleid, nee, het zijn de witte jassen die via de nationale omroepen de aandacht op zich vestigen. Het Ministerie van Economische Zaken is de mond gesnoerd en Hugo de Jonge van het Ministerie van Volksgezondheid hanteert nu de megafoon.

Uitsluiting van volwaardige deelname

Door corona leven we plots in andere tijden. Ineens is de samenleving heel sociaal en gaat alle aandacht uit naar de oudjes en mensen met zwakke gezondheid. De rollen worden omgedraaid, de economie op ‘on hold’ en alle reserves worden ingezet voor het redden van de “zwakkeren” in de samenleving. Een opmerking als deze zou een journalist van een gerespecteerd dagblad z’n baan kosten. In die tijd zijn we nu aanbeland. Iedere opmerking die inclusie en diversiteit schaadt gaat op de wegschaal. Op het negatief benoemen van een minderheidsgroep rust een taboe; lijkt een oproep tot uitsluiting van een volwaardige deelname aan de samenleving. Zoiets van jongeren boven de ouderen plaatsen, sterken boven de zwakkeren, witten boven zwarten, rijken boven de armen, mannen boven de vrouwen, enzovoort, enzovoort. Zullen we nu ineens alle ongelijkheid uit de wereld verbannen door economische groei af te stoppen vanwege een virus? Opgebouwde reserves opofferen ten gunste van een minderheid? Het is een ethische discussie die ik niet durf aan te gaan, daar word ik vast op afgerekend. Oei! Beschermen we de zieken door de sterken te verzwakken. Waarom geen tussenweg?

Menselijke maat

Ik vraag mij af of er een pasklare oplossing bestaat voor ongelijkheid en uitsluiting. Een volwaardige deelname van benadeelden, patiënten, oudjes, enzovoort, aan onze samenleving lijkt een illusie. Een maatschappij die afremt voor de zwakkeren en de economie stil zet is ten dode opgeschreven. De norm is menselijke maat in de juiste proporties. Als je de jongeren niet onderwijst, ondernemen stil zet, investeren afremt, en inteert op reserves dan verzwakt de maatschappij op alle fronten. Gevolg: toename van slachtoffers op alle niveaus, niet alleen op gebied van gezondheid maar ook maatschappelijk. De jaren 20 en 21 betekenen niet alleen een stap terug in de tijd maar ook een vernietiging van opgebouwde reserves. Die worden ingezet om economische schade te compenseren. 

De prijs van leven

De omkering van groei naar krimp gaat te snel in een tijd dat globalisering en kapitalisme grenzen hebben vervaagd. Een virus schudt onze sociale gevoelens wakker. Moeten we bang zijn voor dat virus en vrezen voor je leven. Ineens staat de economie ‘on hold’ en zetten we alles op de 1 procent van de bevolking. Zouden we dat niet doen dan kost het 3 procent mensenlevens, althans zo was de eerste inschatting van het WHO in maart 2020. Het leven heeft een prijs. Laten we de korting er af halen en zien wat we overhouden. Alles in de uitverkoop ten bate van onze gezondheid. De mensheid is anders dan het dierenrijk waar het recht van de sterkste geldt. Gelukkig maar. Dieren gaan af op hun instinct. De mens is een sociaal dier en gaat af op zijn hersenen. De mens is intellectueel en denkt vooruit.

De toekomst naar voren halen

Met slimme (monetaire) plannetjes halen we geld uit de toekomst naar voren. We lenen het nu alvast en aflossen doet de volgende generatie wel. Kan best mits er meer mensen zijn om onze mondiale (staats)schuldenberg af te lossen. Hoe meer schulden, zoveel meer kinderen moet je hebben, c.q. maken. Maar o wee, waar blijven die dan? We zitten momenteel in een  vergrijzing. Gelukkig zijn er wat baby´s in aantocht. Maar zijn het er genoeg. Moeten we de kinderbijslag niet verhogen, en ook de kinderopvangtoeslag om ouders te laten werken. Niet alleen overdag, ook ‘s nachts. Voor wat extra nageslacht en voor de broodnodige overlevering. (advies: gebruik geen condooms maar carbonpapier, dan krijg je een tweeling met als bijvangst dubbele kinderbijslag).

Krijgt MKB kwijtschelding?

De kostwinning zal in de toekomt nog een dingetje worden. Geen klein dingetje maar een noodzaak van levensbelang. Er wordt gestudeerd over het opmaken van de coronarekening, wees er snel bij. Ondernemersorganisaties roepen namelijk het kabinet op om na te denken over het wegstrepen van uitgestelde belastingbetalingen. Het MKB lijdt de grootste coronaschade, dat is bekend. Zonder de tientallen miljarden noodsteun(NOW-regeling) van de overheid zal de helft van het midden- en kleinbedrijf niet overleven. De rekening loopt alsmaar verder op. Wopke Hoekstra is heel royaal omdat de NL-staatsschuld lager was dan bij de andere EU-lidstaten. Ook Wopke denkt aan nu en niet aan later. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Het voorstel om het MKB kwijtschelding van belastingschulden te verlenen wordt in overweging genomen. Gaat ‘slechts’ om 12,6 miljard aan uitgestelde belastingen in 2020. Met de  verlenging van het steunpakket in 2021 komt er nog 3,5 miljard extra uitstel bij. Nog even wachten dus met de coronarekening. Onder de telstreep staat de grootste post, de btw ad 21 procent. Stel voor dat bedrag ook kwijt te schelden als we toch bezig zijn met wegstrepen. Als er zo makkelijk over wordt gedacht.

Uitzien naar verkiezingen

Misschien kunnen we onze hoop vestigen op de verkiezingen. Zal iedereen de huidige coalitie wel zat zijn als men inziet dat de werknemers in loondienst en gepensioneerden in 2022 de coronarekening gepresenteerd krijgen. Er moet afgerekend worden toch? Het MKB kon even niet betalen doordat de samenleving op hun geld bleef zitten. Aha, denkt de nieuwe(?) minister van Financiën, dan moet ik het halen waar het bleef liggen. Vergeet dus mijn idee van een rekening zonder btw. Die gaat omhoog, wat ik u brom. Ook de inkomstenbelasting en andere heffingen van gemeentelijke overheden met als gevolg: consuminderen. Gevolg: minder omzet MKB. Gevolg: minder omzetbelasting en minder winstbelasting. Gevolg: nieuwe tekorten op de Rijksbegroting. Gevolg: opnieuw hogere belastingen. Gevolg: revolutie. Vraag: wanneer? Antwoord: als iedereen deze column leest.

GW

 
 
 
 

 

 

13 reacties

  1. Helaas is alleen de naam overgebleven. Een parochieblaadje stampvol bitcoin reclame kunnen we met de beste wil niet ‘kritisch’ of ‘alternatief’ noemen.

 1. Het gehele Corona gedoe is bedoeld om eerst chaos, financieel, economisch en maatschappelijk, te creëren om dan de NWO erdoor te kunnen drukken. De VN agenda 21/2030 is leidraad hierin. En dan natuurlijk nog Herr Schwab; you Will OWN nothing and you Will be happy. Alles puzzelstukjes wijzen die richting op en bijna alle regeringen in de wereld spelen dit vuile spel mee.
  En dan nog iets. Carbonpapier? Daar zal B.G.niet blij mee zijn. In de Georgia Guide Stones staat niet voor niets ingebeiteld dat de maximale wereldbevolking uit 500.000.000 mensen mag bestaan. Toch wel toevallig dat nu juist de corona(moord) prik er is. Ook dat is een puzzelstukje in het geheel.
  Wat een in en in verrotte wereld.

 2. Fin. en EZ werken zich uit de naad, niet om kwetsbare oudjes te redden, maar om het gammele economische systeem zo lang mogelijk overeind te houden. Uiteraard voor rekening en risico van de belastingbetaler, zoals al eerder vertoond. Maar telkens zonder diens toestemming.

  De band was al tijden lek, maar werd nooit gerepareerd, wel continu opgepompt. Wetend dat het niet zou helpen.
  Als het natuurlijke eindstadium is aangebroken kan door infuus en beademing het lijden worden verlengd, maar niet het leven.

 3. Waar is de belastingvrije voet eigenlijk op gebaseerd ? Een paar jaar geleden heb ik er eens naar gekeken en het zal anno nu 2021 niet bijzonder anders zijn. Wat ik me er nog van kan herinneren is dat daarvoor een relatief ingewikkeld formuletje voor werd gebruikt met als uitgangspunt het minimum uurloon. Uiteindelijk komt het er op neer dat je al belasting gaat betalen voor een inkomen waarmee je nauwelijks je eigen broek op kunt houden en waarbij huurtoeslag en zorgtoeslag onvoldoende blijken te zijn om alsnog je eigen broek op te kunnen houden gezien de kosten voor huur en levensonderhoud in NL. Zo zie ik een vrouw in mjjn omgeving die met allerlei bijbaantjes, tot folderbezorging aantoe, haar broek probeert op te houden. Haar dochtertje van ongeveer 7 jaar oud wordt door haar moeder ‘opgeleid’ tot folderbezorgster, dan kan die mooi een beetje helpen. Folders bezorgen heeft natuurlijk niets te maken met een fatsoenlijk minimum uurloon maar het wordt door de balastingdienst wel terdege gezien als inkomen dat moet worden opgegeven bij de belastingaangifte ! Gerelateerd aan het artikel: als deze doelgroep nu al moet worden uitgemolken door de belastingdienst hoeveel lager moet je dan nog gaan om bijvoorbeeld deze huidige ‘coronasubsidies’ zoals NOW in de toekomst te laten terug betalen ?

  Misschien dat GW hier iets zinnigs over kan zeggen ?

  1. Vanwege collega Gerrit, technisch probleem dus post ik het even:
   (Reactie op Known as R)

   ´Sorry hoor, maar hier kan ik weinig zinnigs over zeggen. Om de simpele reden dat we hier praten over een belastingwetgeving die ver over de datum is. Net als de toeslagenwet is ook de wet inkomstenbelasting uit 2001 gedateerd. Is niet met het snelle digitale tijdperk mee gegaan. Toen ingevoerd omdat de oude wet uit 1964 te complex was geworden. Door de wijze van heffen en innen en het afstemmen op persoonlijke omstandigheden van de inkomstenbelasting is deze wet vrijwel niet meer uit te voeren. Na 20 jaar praktijkervaring ontstaat er vanuit de rechtspraak heel veel jurisprudentie. Daardoor zijn ontelbare uitzonderingsbepalingen doorgevoerd en wordt de wetshandhaving en de uitvoering steeds ingewikkelder. In een klein democratisch landje met veel politieke partijen wordt er voor allerlei bevolkingsgroepen en inkomenslagen wel iets gesleuteld aan de complexe wetgeving.

   Resultaat is een groot netwerk van belastingadviseurs en accountancy die een flinke boterham verdienen met een ingewikkeld fiscaal stelsel. Ik weet uit ervaring dat het systeem erg arbeidsintensief is en ongeschikt is voor een totale digitalisering. Daarvoor zou de huidige wet inkomstenbelasting er uit moeten met al z’n verschillende soorten heffingskortingen en stiekem langzaam verdwijnende aftrekposten. Maak het simpel met een plat systeem zonder heffingskortingen en veel lager tarief. Schaf de toeslagenwet af en integreer deze inkomensafhankelijke subsidie in de inkomstenbelasting. Maak één systeem. Maak voor iedereen in loondienst, met een uitkering, en pensioen de loonheffing eindheffing. Gooi alle aftrekposten, zoals hypotheekrente, zorgkosten, giftenaftrek enzovoort er uit. Kan heel simpel door tarief flink te verlagen en heffingskortingen afschaffen. Laat alleen ondernemers afrekenen met hun omzetbelasting en een winstbelasting.

   En daar komt ie, gooi de tarieven vennootschapsbelasting omhoog voor de multinationale ondernemingen. Natuurlijk in overleg met de buren(Dld) en de andere EU-lidstaten. En met de globalisten die denken de wereld te regeren. Het is van de zotte dat (zware) arbeid voor gezinnen met modaal of lager inkomen nog altijd zwaar belast wordt. Laat de eerste 10.000 euro vrij van heffingen, wat ongeveer gelijk staat met de invoering van een basisinkomen wat kennelijk de lieden van het WEF voor ogen hebben. Kortom, we zijn toe aan drastische hervormingen op gebied van wetstoepassingen die veel te veel inzet van ambtenaren vergen. En vooral van beleidsmedewerkers op de grote ministeries. Daar stikt het van de juristen die politieke wetsvoorstellen moeten omtoveren naar (on)uitvoerbare wet- en regelgeving voor de uitvoerende instanties.

   Uit eigen ervaring weet ik dat de problemen die medewerkers bij de Belastingdienst in de praktijk ervaren moeilijk zijn te verwerken in de computersystemen. Heel veel voorstellen om vereenvoudigingen door te voeren stranden bij de computerprogrammeurs. Systemen kunnen het niet meer aan. Zijn verouderd en zouden vervangen moeten worden. Een operatie van vele miljarden die door de opeenvolgende Staatssecretarissen zijn afgewimpeld. Te kostbaar, altijd andere prioriteiten. Er is vele malen gewaarschuwd door interne experts maar zoals altijd verzanden goeie voorstellen in de ambtelijke molens die helaas uit de wind staan. Logge ambtelijke organisaties werken niet bottom up maar top down. Ook mijn stem werd niet gehoord, was een roepende in de woestijn. Dat is helaas hoe het werkt in deze wereld. Tijd voor een snelle “Great Reset…”´

   1. Je zegt: “hier kan ik niks mee…” maar ik ben juist heel blij met je reactie. Het lijkt mij de spijker op z’n kop. Er wordt maar geschaafd aan wetgevingen terwijl de kijk op de realiteit in het hier en nu uit het oog verloren wordt.

   2. @GW:
    Stelsel ‘ongeschikt voor digitalisering’?
    Sorry, la-me-nie-lache (ook uit eigen ervaring).
    Gezien de onvoorstelbare miskleunen en verspillingen van belastinggeld in ict is het vooral het overheidsapparaat in NL dat kennelijk niet geschikt (bereid) is voor een adequate digitalisering en de daarmee gepaard gaande integrale (meer transparante) werkwijze.

    Tal van private bedrijfsorganisaties, met een wezenlijke complexere infrastructuur dan bv. de Belastingdienst, moeten –uit lijfsbehoud- vertrouwen op een perfect draaiende dataverwerking en -info op basis van DOELMATIGHEID. Waarbij ook nog eens dient te worden voldaan aan (vaak onnavolgbare) vereisten van de overheid.

    Efficiëntie bij de overheid is ver te zoeken, omdat er geen sprake is van een vorm van concurrentie en alle plooien uit de belastingruif worden glad gestreken. Systeemblindheid is een bekend gevolg.

    Het is zonneklaar: de overheid legt de burgers en de bedrijven verplichtingen op die zij zelf niet nakomt.
    De overheid zou er voor de samenleving moeten zijn, niet andersom.

    1. Tal van private bedrijfsorganisaties met een wezenlijke complexere infrastructuur dan bijvoorbeeld de belastingdienst moeten – uit lijfsbehoud – vertrouwen op een perfect draaiende dataverwerking en -info op basis van doelmatigheid-. Waarbij ook nog eens dient te worden voldaan aan vaak (onnavolgbare vereisten) van de overheid.

     Het is zonneklaar: De overheid legt burgers en bedrijven verplichtingen op die zij zelf niet nakomt.

     Wat een onwijs sterk stukje tekst !

 4. We willen niet….maar zullen moeten accepteren dat de “good times are over”. Iedereen aan de papfles van de overheid en de overheid heeft ondertussen geen ‘sponsors’ meer over om de steeds stijgende uitgaven te dekken. Zowat iedereen wilt geld van de overheid…..maar wie is de overheid eigenlijk? De multinationals willen subsidie, de zelfstandigen willen kwijtschelding van belastingen/schulden, de werknemers willen hogere utkeringen en pensioenen, de ambenaar wilt beter betaald worden en natuurlijk willen we allemaal een betere gezondheidszorg, etc etc.
  Oh ja…..we willen ook graag dat de belastingen naar beneden gaan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: