Lex Hoogduin sprak op het Geld voor de Toekomst event over het monetaire beleid van centrale banken en hoe we tot stabiel en betrouwbaar geld kunnen komen. Over geld, crises, schulden, inflatie, het vertrouwen in banken, krediet en financiële stabiliteit.

[youtube id=”ib18YkSkyd8″ align=”center”]

18 reacties

 1. Je kan er uren,dagen en maanden over praten,maar we moeten gewoon weer terug naar fysiek betalen in het dagelijks leven in zilveren en gouden munten (gedekt).
  Het heeft onder normale omstandigheden altijd goed gewerkt.
  Deze kunnen er in verschillende waarden geslagen worden.
  Iedereen weet precies waar hij/zij aan toe is en dat zal zoveel rust geven,dat degenen die betalen rust in lichaam en geest kunnen voelen,behalve diegene die het verkeerd besteed.
  Maar,iedereen is uiteindelijk verantwoordelijk voor zijn eigen handelen.

  1. Hoe ga je met die zilveren en gouden munten bv de inkomenskloven herstellen? Is dat niet veel efficiënter realiseerbaar binnen een elektronisch monetair systeem?

   1. Net zoals dat nu gebeurt, niet of nauwelijks dus. Maar daar is het ook niet voor bedoeld. Geld en in dit geval gouden en zilveren munten, is bedoeld om handel te kunnen drijven in goederen en diensten, meer niet. De rest wijst zich vanzelf afhankelijk van de welvaart, integriteit en sociale betrokkenheid in de regio waar dit plaatsvindt. Wat wel waar is, is dat de sociale betrokkenheid mede bepaald kan worden door de welvaart in die regio in de vorm van voorzieningen.
    Is dan de geldhoeveelheid om handel te kunnen drijven gelijk aan de hoeveelheid goud en zilver of andersom? Nee, dat is ook niet het geval, maar ook nu weer, het zou te diep gaan om dit even snel uit te leggen.

    1. Dank, hoef je ook niet verder uit te diepen, uiteindelijk gaat het niet om het geld (kauri, zout, goud, papier…) maar hoe de mens daarmee omgaat. De configuratie van een systeem (welk het ook zij) laat een gedrag ontstaan dat wel/niet de doelstelling dient, dit rekeninghoudend met de graden van behoeftebevrediging die we kunnen onderscheiden. Het huidige systeem noem ik gemakshalve ‘monopoly’ aangezien ‘geld en bezit’ de drijfveer is. Net zoals bij ‘monopoly’ is concurrentie als een procesversneller te zien (ic versnelde welvaartsopbouw), dat is het goede nieuws. Het goede kan echter ook z’n pathologische vorm aannemen, gezonde concurrentie wordt dan een nachtmerrie waardoor we het doel missen (cfr overconsumptie, it’s all for the money …). Finaal zien we dan dat ‘het systeem’ een eigen leven begint te leiden met alle neveneffecten die daarbij komen kijken. Als we herstel van onze economie (annex mensenrechten) ernstig nemen, dan hebben we logischerwijs ook een ander systeem nodig, tegelijkertijd ook een andere modus operandi (cfr sociaal duurzaam.) In theorie is dit heel eenvoudig, de praktijk nog een andere zaak omdat we dan ‘concurrentie’ dienen om te buigen naar ‘co-creatie’. Kunnen hierover wellicht nog boeken schrjven maar – zo ik waarneem – die bestaan al in veelvoud.

     1. Wat mis je dan bij mij Bertus? Twijfel waarover? Stel je vraag eens, misschien kan ik antwoorden.

 2. De kern van de zaak is,dat de invloedrijke schooiers op hoog nivo de zaken bewust hebben scheefgetrokken en ontwricht en sommige van deze lieden uit functie vervolgens publiek gaan verklaren,dat het financieel systeem en maatschappij scheef loopt en de afgrond in dreigt te lopen.
  Wat een smerig, huichelachtig, onnatuurlijk,zelf verrijkend en gewetenloos stuk ellende moet je zijn,om zo iets te ventileren na vele jaren handelen,leugens,dikke pensioen opbouwen ( o.m. Welling) en de zakken vullen.
  Maar elk mens wordt uiteindelijk beoordeeld door de Universele principes.

   1. Een goedendag Houtskool,

    Weer een mooie dag vandaag.
    Ben dankbaar wat ons deze dag weer brengt.
    “Lees je eens in”.
    Ik hoef de dingen niet perse meer te zien of te horen om het te weten.
    Wat ik hoor te weten,zal mijn bewustzijn en intuïtie mij laten weten.
    Het valt steeds voor 95% op z’n plek.
    Het is nog een kwestie van tijd,compleet vertrouwen en weten.
    En zeker geen Aards “elektronisch monetair systeem”.
    Omdat dit nu nog in handen is van slechte,elitaire,zichzelf verrijkende,verdorven bancaire en doorzichtige elementen is,die uiteindelijk hun prijs zullen betalen voor hun negatieve handelswijze.
    Maar ja,wie ben ik?

    1. En waar heeft u en uw landgenoten al decennia op gestemd ?
     Dit heeft men gekozen en dit heeft men gekregen. Maar het loopt vanzelf vast, kijk om u heen. Dek u in voor de gevolgen.

     1. Doet denken aan Schumpeter die daar het volgende over zei:

      In hetzelfde boek zette Schumpeter een theorie van de democratie uiteen, die tot doel had, dat wat hij de “klassieke leer” noemde, uit te dagen. Hij betwistte het idee dat democratie een proces was, waarbij de kiezers zich identificeren met het algemeen belang, en dat politici dit algemeen belang vervolgens uit naam van de kiezers uitvoerden. Hij betoogde dat dit onrealistisch was, en dat de onwetendheid en de oppervlakkigheid van de mensen betekende dat zij in feite tot op grote hoogte door de politici zouden worden gemanipuleerd. De politici bepaalden de agenda. Dit maakte een ‘regering door het volk’ concept naar zijn mening zowel onwaarschijnlijk als ongewenst. In plaats daarvan bepleitte Schumpeter, sterk beïnvloed door Max Weber, een minimalistisch model, waarbij democratie een mechanisme is voor de concurrentie tussen leiders, vergelijkbaar met een marktstructuur. Hoewel periodieke verkiezingen, waar iedereen zijn stem uitbrengt, regeringen legitimeren en verantwoordelijk houden, is het beleidsprogramma een zaak van de regering en niet van het volk. De participerende rol van individuen is meestal ernstig ingeperkt.

      http://nl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Schumpeter

      Toch misschien eens kijken wat biflatie ons kan bieden?

     2. Zoals u al in zovele reacties steeds hetzelfde beweert.. Hier alweer diezelfde reactie ;
      Wat een onzin , Hier heb ik niet op gestemd en voor mijn landgenoten ga IK niet praten. Wat een kijk op de wereld om te denken dat mensen dit echt gekozen hebben , Ga maar voorbij aan al het bedrog en verdraaiingen in de media.
      Het trieste is gewoon dat er totaal geen saamhorigheid onder elkaar is en we elkaar vechtend om te overleven als ego-individuen kapot maken.

 3. Hallo Dick,

  Het is je te moeilijk om het snel en duidelijk uit te leggen.
  Ben je onzeker,of kan je het niet simpel uitleggen?
  De samenleving hecht tegenwoordig alleen waarde aan echte geldwaarden.
  Omdat men geen vertrouwen meer heeft in het zooitje oplichters heden ten dagen.
  Men wil zich niet langer laten bestelen door een stel criminelen.
  Men probeert veilig te stellen wat men bij elkaar “VERDIEND” heeft.
  Iedereen behoud wat hem toekomt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  1. O, nou zie ik wat je bedoelt. Nee, inderdaad dat valt niet even snel uit te leggen. Dat ligt hem aan 2 dingen.
   1. Je zult daarvoor veel moeten lezen en horen over diverse theorieën en daaruit je weg kiezen en daarop voortborduren.
   2. Zelf sta ik zeker niet volledig boven de materie, maar voor een goed begrip is vaak geschiedenis nodig en dan hangt het er maar vanaf waar je begint.

   Eén van de dingen die mij bijzonder prikt is de aanname van vele mensen dat het vroeger maar een zooitje debiele appeltjes waren en dat het tegenwoordig heel anders moet en de zaken nu heel anders liggen. Het blijkt mij keer op keer dat dit eigenlijk helemaal niet zo is en dat we alleen maar verzand raken in ongenuanceerde retoriek en semantiek. Newton bijv. zei dat hij op de schouders van reuzen had gestaan. Hij deed dat omdat hij ook geconfronteerd raakte met ongenuanceerde retoriek en semantiek. Over hem wordt wel eens gezegd dat hij de laatste van de magiërs was en de eerste van de wetenschappers. Hij was in staat behoorlijk wat orde in die chaos te scheppen d.m.v. zijn geschriften.
   Er is genoeg latente kennis aanwezig onder de mensen, nu nog eens proberen dat goed en helder te verwoorden. Ik heb het al vaker aangegeven en zal het ook nu nog een keer misschien wat duidelijker doen. Lees alle colleges van prof. Fekete op het internet eens door. Ook die van prof Bartlett en zo zijn er eigenlijk nog wel veel meer. Ga daarbij hun verwijzingen naar anderen niet uit de weg en lees die ook. Dan zul je mijn standpunten misschien beter begrijpen. Vaak zitten de zaken principieel iets anders in elkaar dan wat je leest, geschreven door de echte grote jongens. En daar moet je dan doorheen proberen te kijken. Oppervlakkigheid is eigenlijk het huidige credo. Er wordt gesproken over zaken, waarvan we de echte definitie niet kennen, en dan komen we met oplossingen, waarvan we de gevolgen niet kunnen overzien.
   Ik zie het niet op mijn weg om iemand anders mijn mening op te dringen. Wel probeer ik zaken ook van een andere kant te bekijken, wat niet altijd goed overkomt en zelfs aversie oproept.
   Een vraag die je je zou kunnen stellen is: is goud nu werkelijk alleen maar monetair te bekijken? Zou het niet zo kunnen zijn dat door goud (in dit geval handel, anders was het niet nodig) juist diverse culturen met elkaar in verbinding kwamen en goederen die ze zelf niet konden maken, gingen uitwisselen. Datzelfde geldt voor ideeën. Het bevordert wetenschap, kunst, maatschappij etc. en daardoor ook saamhorigheid binnen zo’n kleine gemeenschap.
   Wat hier dan overduidelijk uit de geschiedenis blijkt is dat wij mensen echt niet allemaal gelijk zijn als individu en dat is maar goed ook.

   1. Mee eens, binnen dezelfde context lijkt het in eerste instantie misschien ver gezocht, nader beschouwd dan weer niet. Wat betreft mondialisering, iets dieper dan oppervlakkig:

    Kruiskatalytische cycli, steeds meer omvatting

    Iedere nieuw gevormde sociaal-culturele organisatie omvat en integreert de vroegere vormen en transformeert deze gedeeltelijk. Dit leidt tot een nieuw en hoger systeemniveau waarbinnen de eerdere systemen functionele subsystemen vormen. De totstandkoming van hogere ‘suprasystemen’ ten gevolge van de integratie van voorheen relatief autonome systemen (die voortaan als subsystemen fungeren) is in de systeemtheorie een bekend begrip. Zulke suprasystemen ontstaan als gevolg van het creëren van ‘hypercycli’ waarin de subsystemen in elkaar grijpen onder invloed van cycli die elkaar wederkerig katalyseren : de zogeheten ‘kruiskatalytische cycli’. Hierdoor worden de subsystemen in toenemende mate afhankelijk van elkaar, terwijl het suprasysteem dat ze gezamenlijk vormen zijn structuur en autonomie verwerft. De met de Nobelprijs voor natuurkunde onderscheiden fysicus Manfred Eigen heeft aangetoond dat de vorming van suprasystemen onder invloed van auto- en kruiskatalytische cycli de grondslag vormt van de evolutie van alle levensvormen op aarde. In de rijke moleculaire ‘soep’ der oeroceanen werden kruiskatalytische cycli door de natuur verkozen boven andere vormen van samenhang, omdat ze in een turbulente omgeving stabieler waren dan ieder ander moleculaire organisatievorm. De fysisch chemicus en expert in thermodynamica Ilya Prigogine werd onderscheiden met de Nobelprijs nadat hij de wijze waarop kruiskatalytische systemen tot de evolutie van complexe systemen leiden had uitgewerkt.

    Kruiskatalytische systemen zijn ook in de menselijke samenleving werkzaam. In de politieke sfeer kwamen uit steeds intensievere banden verschuivingen van nationaal naar internationaal voort van waaruit zich de wereldomspannende organisatievormen ontwikkelden. Er werden eerst internationale economische blokken als de Europese Unie en de Association of South-East Asian Nations gevormd, deze vonden aansluiting bij wereldomspannende en intergouvernementele organisaties. Samen trekken ze een aantal functies naar zich toe die vroeger het privilege waren van de nationale regeringen. In het bedrijfsleven heeft zich een overeenkomstige ontwikkeling voltrokken. Door middel van overnames, fusies en uitbesteding van taken creëerden ondernemingen die op lokaal niveau ontstonden vertakkingen op nationaal niveau waarna ze zich verder vertakten tot multinationale of zelfs mondiale organisaties. Merknamen op de wereldmarkt staan model voor de hypercyclus die de verschillende groepen, divisies en bedrijfseenheden van de multinationale of mondiale onderneming samenbindt. (Ervin Laszlo)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: