Libor: Het bewijs dat manipulatie bestaat

25

Wanneer ik zeg dat ik het idee heb dat de goudprijzen worden gedrukt, doordat er partijen zijn die op strategische momenten goud verkopen, dan krijg je vaak de term “complotdenker” naar je hoofd. Maar wie de manipulatie van markten na het Liborschandaal nog steeds afdoet als “complottheorie” is of achterlijk of te kwader trouw of beide.

Complotten? Kijk objectief naar de feiten

Hoewel ik er soms weleens voor wordt versleten, weten de mensen die veel met mij optrekken wel beter. Ik ben bepaald geen complotdenker of gelovige, maar juist iemand die alleen naar de feiten kijkt. Maar waar feiten zijn, daar zijn partijen en partijen hebben altijd belangen. Het is dus helemaal niet zo vreemd om met enige argwaan te luisteren naar wat partijen met belangen te zeggen hebben, zeker als hetgeen waar zij over spreken een pilaar vormt voor hun positie in de samenleving.

Libor illusie

Hoewel de oplichting via de Libor al jaren bekend was bij banken, deed iedereen eraan mee en hield iedereen zijn mond. Het wordt als “normaal” gezien, iedereen doet er aan mee en de mensen zitten in die groep, vervolgens wordt er naar de buitenwereld mooi weer gespeeld. En hoe zou het publiek hier notie van moeten hebben? Bijna niemand heeft er per slot van rekening ook maar een idee van hoe dit rentesysteem werkt. Het publiek neemt dus alles voor zoete koek aan, maar betaald ondertussen wel de rekening.

Niets zeggen is een onderdeel van de illusie

Voor een illusie is het soms helemaal niet nodig om te liegen, je hoeft vaak alleen maar niets te zeggen en als je het wel doet maak je je zinnen zo ingewikkeld dat niemand ze begrijpt en dan ophoudt met nadenken. De makers van ons monetaire systeem hebben dat op ingenieuze wijze gedaan, door jarenlang de illusie te wekken dat er nog steeds een hoeveelheid goud is, zodat er niet eindeloos geld kan worden gedrukt. Ook is er nooit openbaar tegen het volk gezegd dat geld wordt gecreëerd door banken via leningen en dit werkt geweldig. Vraag het maar eens om je heen en je zult zien hoe weinig mensen deze mechaniek van geld kennen. Ondertussen betaald de maatschappij wel de rekening voor de inflatie die erdoor wordt veroorzaakt. Ik wil niet zeggen dat het systeem in en in slecht is of dat het omver moet, maar ik vind in elk geval dat de samenleving de waarheid moet weten en daar mee moet instemmen, alvorens dit systeem fiat krijgt om door te gaan. Niets zeggen is dus een onderdeel van een illusie. Ook moeilijke woorden als: “Geldgroei” (hoeveelheid bijgedrukt geld) en “Monetaire verruiming” (bijdrukken van geld om staatsobligaties op te kopen) lijken dan ook te dienen ter verwarring. Tevens is de oprichting van de Fed op zeer dubieuze wijze verlopen.

Complotten en feiten

Natuurlijk, er zijn veel complotten (ook hier op biflatie komen er wat voorbij) die nergens op slaan. Voor andere complotten zijn echter wel degelijk bewijzen. Een mooi voorbeeld is dus het Libor schandaal nu, maar ook op de goudmarkt gebeuren soms vreemde dingen die zeer goed kunnen worden verklaard door aan te nemen dat goud doelbewust wordt verkocht om de prijzen te drukken. Ten eerste is het drukken van de goudprijs iets dat van oudsher bij bankiers gebruikt is om er zo voor te zorgen dat men geen geld gaat verruilen voor goud (dat zou het systeem in gevaar brengen). Zo is er in het verleden de “London Gold Pool” op gericht om de prijs van goud op 35 dollar per ounce te houden. Ook is het zo dat er soms vreemde (grote) hoeveelheden goud worden verkocht bij weinig volume. Men zou zich kunnen afvragen wat de zin is van het massaal verkopen van je posities, wanneer er weinig volume is. Echter, als je intenties hebt om de prijs omlaag te krijgen is deze manier van handelen volkomen logisch. Het heeft niets te maken met paranoia, maar met logisch nadenken.

Vroeger moest je betalen met je leven, nu wordt je doodgezwegen

Of we nu praten over de keiharde leugens die de VS gebruikte om Irak binnen te vallen of dat we nu praten over de oud “Economic Hitman” John Perkins die uit de school klapte over de kwaadaardige intenties van het IMF, het gaat steeds over hetzelfde: feiten en klokkenluiders die iets heel anders vertellen dan de illusie die gewekt wordt. Het vreemde is, dat we niet meer naar deze mensen luisteren, omdat we alles geloven wat ons wordt gezegd. Wie dit niet geloofd wordt weggezegd als complotdenker. Maar sinds wanneer zijn we als bevolking gestopt met nadenken? En sinds wanneer accepteren we het dat andersdenkenden die in sommige gevallen zeer flinke bewijzen hebben dat er iets goed mis is, gewoon worden genegeerd onder het mom van “gek”. Zo verbaas ik me ook al tijden over het feit dat iedereen het verhaal rondom 9/11 van de overheid als zoete koek slikt, terwijl er zeer overtuigende bewijzen zijn dat in ieder geval dat verhaal van de overheid niet kan kloppen. Ook hebben we nog de statistische bijzonderheden, zoals dat er een paar dagen voor 9/11 een zeer vreemde hoeveelheid shortposities is ingenomen  tegen vliegtuigmaatschappijen en verzekeringsmaatschappijen. Maar niets van dat alles wordt besproken, omdat het wordt doodgezwegen.

Het zelfde is toe te passen op de voedselhulp in Somalië, waarbij nooit wordt verteld dat het voedsel veelal door terroristen wordt ingenomen, zodat ze het volk het voedsel kunnen verkopen en daarmee weer wapens kunnen kopen (zo worden hele regimes overeind gehouden). En ook de verhalen over Bosnië en de betrokkenheid van VN medewerkers bij vrouwenhandel, zoals Kathryn Bolkovac (oud VN medewerkster) worden niet (zoals zou moeten) eindeloos herhaald. Kathryn heeft de rechtzaak (over haar onterechte ontslag) gewonnen, maar de VN medewerkers in kwestie zijn ook niet veroordeeld, omdat ze immuniteit genoten. Kathryn woont op dit moment overigens in Nederland. Wie onderzoek doet en kijkt naar de feiten ziet ineens dat de wereld veel cynischer in elkaar zit, dan de gemiddelde burger denkt, maar omdat je goed moet zoeken blijft het allemaal underground werk. Laten we hopen dat we in de toekomst kritischer gaan kijken naar verklaringen van instanties, anders krijgen we nog veel meer van dit soort schandalen.

Over de auteur

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie. Ook nieuws over bitcoin & cryptocurrencies, de huizenmarkt, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie