De Magische Carrousel – Terug naar de basics

Ik heb al eens gesuggereerd dat eerlijk lenen berust op de tijdsfactor. Als ik geld leen voor de periode van 1 jaar, dan kan ik datzelfde bedrag aan geld uitlenen voor een periode van 1 jaar minus 1 dag; de schuld die ik dan op mij neem kan niet eerder vervallen voordat ik mijn geld van uitlenen heb teruggekregen. Dit buiten de mogelijkheid dat ik in gebreke blijf, waarvoor een kapitaal achter de hand gehouden moet worden. Er is geen echte limiet op hoe vaak ik dit in de praktijk kan herhalen, zolang het uitlenen maar niet langer duurt dan het lenen. Een lening dus, die is aangegaan om het uitlenen mogelijk te maken.

Dit houdt in dat een kasstorting bij een bank dus nooit uitgeleend zou kunnen worden onder geen enkele voorwaarde. Immers het kasgeld moet altijd onmiddellijk ter beschikking staan om uit te betalen aan degene die de storting heeft gedaan. Geen enkele andere mogelijkheid daartoe, want anders zou een bank frauduleus handelen. En dergelijke frauduleuze banken staan bloot aan bankruns, waar de inleggers hun geld opeisen, maar waarbij deze stortingen zijn uitgeleend tegen een onwettige winst en dus niet beschikbaar zijn. Het is duidelijk dat als deze stortingen niet uitgeleend kunnen worden tegen winst, deze dus ook niet gebruikt kunnen worden voor speculatie en gokken. Dan kunnen ze dus ook geen opbrengst genereren, nietwaar?

Nou, nee dus. Er bestaat een ‘magische carrousel’ die wel toestaat dat kasstortingen op legale wijze risicoloze winsten genereren. Winsten die een eerlijke bank ook met de inleggers kan delen; winst zonder uitlenen, zonder speculatie en gokken. Deze ‘magische carrousel’ mag dan op het 1e gezicht magisch lijken, maar is dat helemaal niet. Het is de natuurlijke ongehinderde manier waarop de zuivere (unadulterated) Goud standaard onder meer functioneert.

En inderdaad voor de afbraak van de Goud standaard bij het begin van WO I, werd op uitgebreide schaal gebruik gemaakt van deze ‘magische carrousel’. De derde en beargumenteerd de meest cruciale component van de Gold Standard Triade; en deze triade bestaat dan uit goud circulatie, de goud obligatiemarkt…. en de ‘magische carrousel’. Als voorbeeld hiervan, de Duitse Rijksbank had als beleid voor haar banken om 1/3 van de stortingen als cash goud aan te houden en 2/3 als … ‘magische carrousel’!

Dit alles is best duidelijk zonder daarvoor gestudeerd te hoeven hebben, maar om de ‘magische carrousel’ te begrijpen zullen we toch het concept van schuld en krediet nader moeten bekijken. Vaak worden schuld en krediet gezien als de keerzijde van de medaille; dat schuld en krediet elkaars tegengestelde zijn, maar dit is niet echt het geval. Schuld zelf kan worden gezien als lenen en uitlenen; lenen is hierbij de keerzijde van uitlenen en vice versa.

Schuld betreft de uitwisseling van geld; de uitlener geeft geld aan de lener in ruil voor diverse beloftes, zoals een afgesproken datum wanneer de schuld terugbetaald moet zijn, het rentepercentage dat de lener moet betalen en vaak komt daar ook nog een onderpand bij kijken als garantie voor de betaling aan de uitlener bij het in gebreke blijven. Als een lening wordt verstrekt zonder onderpand, zoals bijv. de schuld op een creditcard, dan is het rentepercentage (erg) hoog om de uitlener tegen in gebreke blijven te beschermen.

Als er een onderpand is, dan zijn die percentages lager, maar de waarde van het onderpand is dan gewoonlijk hoger dan de waarde van de lening. Neem bijv. een standaard hypotheek, waarbij de geldverstrekker beschermd is ook indien de waarde van het onderpand in waarde daalt, net zoals van de dag bij velen het geval is.

Krediet in tegenstelling tot schuld wordt gegeven en niet aangegaan. De enige overeenkomst tussen krediet en lenen als schuld is dat er voor betaald moet worden. Een soort van oordeel over hoe betrouwbaar we zullen zijn in het terugbetalen van een schuld. Hoe dan ook krediet is niet de keerzijde van schuld.

Vergelijk eens het lenen van geld met het verhuren van een huis; de huurder betaalt voor het gebruik van het huis, voor een vaste periode tegen een vastgestelde prijs. En dit is analoog met leningen waar de lener betaalt voor het gebruik van het geld, ook voor een vaste periode tegen een vastgelegde prijs.

Kijk nu eens naar de analogie met het in consignatie geven van je fiets; stel je wilt je fiets verkopen, maar de fietsenwinkel wil jou niet de prijs betalen die jij ervoor hebben wilt. In plaats daarvan geef je de fiets in consignatie aan de fietsenwinkel. De fiets wordt nu zichtbaar voor vele potentiële klanten met een goede kans dat hij inderdaad verkocht wordt. Maar hier komt nog geen geld aan te pas. Dus geen lenen, uitlenen of schuld.

Als de fiets verkocht wordt krijgt de fietsenwinkel een afgesproken commissie voor het gebruik van zijn verkoopruimte, maar als hij niet verkocht wordt, blijft die fiets van jou. Dit is een transactie die voor beide partijen voordeel kan opleveren, maar er komt geen geld bij te pas. Tot het moment en alleen dan als de fiets door iemand gekocht wordt.

Dergelijke transacties vinden plaats iedere keer als er een trucklading groente, zuivelproducten, vlees, brandstof of wat voor consumentengoederen waar veel vraag naar is, bij het wederverkoperspunt arriveert. De goederen worden geleverd, maar er gaat geen geld over van de ene in de andere hand. De winkel die de goederen ontvangt ondertekent een document waarin het aangeeft de goederen volgens specificatie ontvangen te hebben en verklaart tevens om betaling van het volledige factuurbedrag op een toekomstig vastgelegd tijdstip te voldoen. En dat kan zijn 30, 60 misschien zelfs wel 90 dagen, al naar gelang is overeengekomen.

De groothandelaar heeft nu een document in handen met betrekking tot de geleverde goederen, getekend door de ontvanger die ermee instemt op de afgesproken dag te betalen. Dit document komt overeen met het document dat ondertekend is in bovengenoemde fietsen deal. Behalve dat er nu geen sprake kan zijn van het teruggeven van de goederen, want aan bederf onderhevige goederen kunnen nu eenmaal niet geretourneerd worden. De enige mogelijkheid voor de wederverkoper is dus dat hij deze goederen verkoopt aan de eindafnemer. En als hij dit niet kan waarmaken, dan moet hij zijn eigen kapitaal aanspreken om de rekening volgens contract te kunnen voldoen.

Dit soort transacties vinden altijd en overall plaats. Iedere keer als er een tankwagen met benzine zijn 30.000 liter brandstof bij een benzinepompstation aflevert bijvoorbeeld. Hier komt geen geld aan te pas, geen lenen of uitlenen, maar toch wordt er krediet verleend. Waarom? Wel, omdat het onder de streep een win-win situatie oplevert voor de groothandelaar en de retailer. Het benzinepompstation heeft een duidelijk voordeel; hij krijgt goederen in consignatie, zonder vooraf kosten te moeten maken, geen leningen hoeven afgesloten te worden, dus ook geen rentebetalingen.

Maar ook de groothandelaar profiteert; als hij geen krediet zou geven, zouden zijn verkopen hem veel meer moeite kosten. Omdat de wederverkoper het geld (nog) niet heeft om de volledige rekening te betalen, kan alleen de zekerheid dat hij dit verkoopt aan de eindconsument dit tot een werkend en sluitend geheel maken. Door hem krediet te verlenen kan de groothandelaar zijn verkopen opvoeren zonder extra kosten te moeten betalen, zoals bijv. dat hij meerdere keren kleine hoeveelheden zou moeten afleveren. De wederverkoper verdient dit krediet vanwege zijn branchekennis en omdat hij weet wat zijn klanten willen en waarvoor zij graag zullen betalen. Hij koopt zijn goederen in met de wetenschap wat er precies nodig zal zijn en zal ook nooit in gebreke blijven bij betaling.

Het waardepapier dat door de groothandelaar is uitgegeven heet een factuur. En zo’n groothandelaar kan best veel uitstaande facturen hebben bij al zijn wederverkopers. De totaliteit hiervan wordt door hem geregistreerd als debiteuren. Debiteuren vertegenwoordigen een waarde. En inderdaad kan de groothandelaar met deze facturen naar de bank stappen om tegen zijn openstaande debiteuren geld te lenen, als hij dat wenst. Maar bedenk wel dat de kosten verbonden aan dit soort leningen aanzienlijk hoger zijn, niettemin is het een mogelijkheid.

Het zaken doen onder de zgn. Goud standaard verliep heel anders dan nu, eerlijker, transparanter en vooral veel simpeler. Iedereen kon begrijpen wat er gebeurde. Facturen werden uitgeschreven voor consumentengoederen waar veel vraag naar was en gingen een eigen leven leiden. Het werden dan ook niet langer facturen genoemd maar Bills of Exchange (wissels) of Real Bills. Rekeningen die op de vervaldag echt geld opleverden; goud. Zelfs de wetgeving respecteerde dit verschil. Een factuur kon wel eens niet betaald worden om vele redenen, maar een Bill of Exchange (wissel) moest ten alle tijden betaald worden. Gebeurde dat niet dan zou de wisselmarkt ernstig bedreigd worden.

Een rekening moet betaald worden tegen het volledige bedrag op de vervaldatum. Als de kleinhandelaar dit niet zou doen dan zal hem geen krediet meer verstrekt worden en zullen hem geen goederen meer in consignatie geleverd worden. Hij kan dan alleen nog kopen op de conditie COD (Cash On Delivery), of zoals wij zeggen onder rembours of zelfs vooruitbetaling. En dit zal vaak een onmogelijkheid blijken te zijn, tenzij de koper hier over voldoende middelen kan beschikken.

Het kon ook wel gebeuren dat als de verkoop heel snel verliep, omdat de consumenten makkelijk hun geld uitgaven, waardoor de kleinhandelaar in staat was zijn rekening voor de vervaldatum te betalen. Uiteraard tegen een vergoeding. En dit is cruciaal, de rekening, mits betaald voor die vervaldatum krijgt dan een discount (korting). Het kon voor de groothandelaar best heel interessant zijn om zijn cash eerder te krijgen dan verwacht.

Deze manier van vooruitbetaling ontstond op heel natuurlijke wijze en is voor beide betrokken partijen een win-win situatie. De kleinhandelaar betaalt minder dan volledige bedrag van de rekening en kan dat geld bij zich houden of voor andere doeleinden gebruiken en de groothandelaar krijgt onmiddellijk cashgeld tegen erg lage kosten. In ieder geval beduidend minder dan wanneer hij zou hebben moeten lenen.

Maar wat heel belangrijk is om te beseffen is dat er niet slechts één kleinhandelaar en één groothandelaar is, maar er zijn er miljoenen over de hele wereld verspreid. Er is ook niet slechts één groothandel/kleinhandel transactie, maar vele miljoenen. Het bedrag dat bij het eerder betalen dan vereist door deze enorme hoeveelheid aan deelnemers, gaat dan collectief onder de naam van discount bedrag (percentage), net zoals bij de miljoenen leners en uitleners van geld zij collectief een rentepercentage vormen.

Een ander heel belangrijk aspect, de groothandelaar kan naar wens deze rekeningen vasthouden. Als hij ze vasthoudt tot de vervaldatum weet hij dat deze rekeningen binnen 91 dagen tegen het volledige rekeningbedrag afgerekend zullen worden. Alle echte rekeningen vervallen binnen 91 dagen of minder en veranderen in goud op die vastgestelde datum.

Als de groothandelaar mocht besluiten ze eerder van de hand te doen, dan zijn er genoeg andere partijen met cash goud om ze van hem te kopen, als opbrengst genererende bezittingen. Bezittingen die kwalitatief bijna net zo goed zijn als goud zelf. Deze rekeningen zijn risicovrij en brengen een winst, in dit geval dus het bedrag aan korting. Discount Houses zijn de handelaren in die Real Bills; zij kochten die rekeningen en verkochten ze, of hielden ze vast tot de vervaldatum. Dat was hun manier van zaken doen en dat was een solide en ook eerlijk bedrijf.

De belangrijkste functie van de Real Bills was echter monetair. De groothandelaar hoefde die rekeningen niet aan te houden tot de vervaldatum, noch was het nodig deze door te verkopen aan het Discount House. Hij kon ze ook gebruiken om zijn eigen leveranciers mee te betalen. De olieraffinaderij was best in zijn nopjes om dat soort rekeningen als betaling aan te nemen, net zoals de kippenboer, de graanboer enzovoorts.

Zoals consumentengoederen stromen van de producent naar de groothandel, de kleinhandel en de consument, zo gingen die rekeningen precies de omgekeerde weg van kleinhandel naar groothandel en producent, waarbij de goederen met veel vraag op weg naar de consument ervoor zorgden dat alles ordelijk verliep, zonder gebruik van goud, maar door middel van rekeningen. Die rekeningen dienden hier als geld, tijdelijk geld weliswaar, omdat alles in goud werd omgezet binnen die 91 dagen, en weer verdween uit het circuit.

De totale waarde van alle rekeningen in omloop werd dus bepaald door de consumentenvraag en de talenten van de leveranciers om hieraan te kunnen voldoen. Niet meer of minder, dat was niet nodig. Tegenover deze rekeningen stonden alleen de geleverde goederen die op weg waren naar de finale consument. En dan geheel in tegenstelling tot fiat geld, op het moment dat die rekeningen vervielen, verdwenen ze uit de circulatie om te worden vervangen door nieuwe rekeningen die de huidige wensen van de consumenten en mogelijkheden van de leveranciers vervulden.

Dit snel reagerende dynamische proces is van groot belang voor de economische stabiliteit. Het prijsmechanisme is te langzaam om op snelle fluctuaties van de markt in te spelen en leidt tot instabiliteit van het systeem. Het moet toch opgevallen zijn dat onze huidige economie extreem cyclisch geworden is. Op en neer gaande prijzen, rente tarieven, werkloosheid enz.. Eén van de voornaamste redenen voor deze instabiliteit is het niet gebruiken van het verrekenmechanisme dat de Discount Houses boden en er zo goed in slaagde deze tijdens de Goud standaardstabiel te houden.

Geldhoeveelheid heeft weinig te maken met de waarde van de rekeningen die in omloop zijn; er kan een ongelimiteerde hoeveelheid geld in omloop komen, gebaseerd op goederen die geleverd zijn. Net zo goed als goud ongelimiteerd lenen kan financieren d.m.v. goud rekeningen, als de factor tijd maar in het oog gehouden wordt. Dus kan goud ongelimiteerd commercieel krediet ondersteunen door de Goud/Real Bill markt; maar alleen als er tegenover die rekeningen echte goederen staan, waar veel vraag naar is.

Goud rekeningen ondersteunen uitlenen; maar dan moet er goud gespaard worden om dat uitlenen mogelijk te maken, net zo goed als dat er een vraag is naar lange termijn geld is om aangewend te worden voor productieve doeleinden. Het rentepercentage hier wordt dan beïnvloed door de bereidheid tot sparen. Goud rekeningen ondersteunen ook consumeren; er moet ook goud gespendeerd worden aan consumentengoederen, net zo goed als aan het aanbod van dergelijke goederen. Het bedrag aan discount hier wordt beïnvloed door de bereidheid tot uitgeven (consumeren), waarbij het uitgeven aan consumptie een heel ander dynamisch proces is.

En om dit alles in een historisch perspectief te plaatsen grijpen we terug op Adam Smith die deze circulatie van Real Bills observeerde en inzag hoe deze Real Bill circulatie enorme hoeveelheden goud kon vervangen om het op deze manier vrij te maken voor vele andere vitale economische doeleinden. Hij noemde deze Real Bill markt een ‘Magic Tramway (Magische Carrousel)’. En hij zag in hoe de macht van deze rekeningen de handel veel verder kon brengen, ver voorbij wat iedereen toen voor mogelijk hield.

Voor de 1e Wereldoorlog en de daarbij horende opheffing van deze Bill markt en goudstandaard was de multilaterale internationale handel, welke toen geregeerd werd door de rekeningen circulatie zo groot, dat dit niveau van wereldhandel pas voor het eerst weer in de 1970’s gehaald werd. De overwinnaars uit de 1e Wereldoorlog verbanden deze rekening circulatie in een mislukte poging om alles weer onder controle te krijgen en vormden daarmee juist een enorme weerstand tegen de internationale handel. En daarin zijn zij erg goed geslaagd.

Om het ronduit te zeggen, een goudstandaard kan niet bestaan zonder rekeningen. Met een vaste hoeveelheid geld is er geen mechanisme om op veranderende omstandigheden in de vraag in te spelen, zoals bijv. Sinterklaas- en Kerstaankopen of andere seizoensmatige fenomenen, er is dan geen flexibiliteit in de hoeveelheid geld in circulatie. En het is precies deze zoektocht naar ‘flexibiliteit’ in geld dat de inflationisten als excuus gebruiken; dat de wereld ‘flexibel’ geld nodig heeft. Natuurlijk is dit niet waar. De wereld heeft een flexibel, niet inflatoir, markt gedreven verrekening mechanisme nodig begeleid door goud. En dat is wat de Magische Carrousel van de Real Bills nou juist wel biedt. En dat zal weer gebeuren, wanneer goud weer terug in circulatie komt.

Net zo goed als een goudstandaard niet kan bestaan zonder het verrekening mechanisme van de Discount Houses met deze rekeningen circulatie, kan ook de Real Bill markt niet bestaan zonder goud als geld in circulatie. Alleen een dwaas zou zijn Real Bill, gebaseerd op de werkelijke waarde van goederen waar veel vraag naar is en op weg naar de verlangende consument, willen inruilen voor een stukje fiat papier dat nog sneller in waarde afneemt dan de discount, laat staan nog sneller afneemt dan het rentepercentage.

In de tussentijd worstelen we met fiatgeld, met Zirp, met Nirp, afin met vele ideeën van Keynes tot in het absurde doorgetrokken. En dat alles in een ultieme vergeefse poging om de fiat wereld, die onder onze voeten vergaat, in stand te houden. Onze enige verdediging die we hebben tegen al dit geweld is vast te houden aan goud en zilver. En zoals de Grieken nu gedwongen worden om met circulerende rekeningen te werken om te kunnen betalen voor hun zo brood nodige goederen en diensten, omdat de bankiers de Grieken het gebruik van fiat geld verbieden in een poging hen verder in slavernij te brengen.

Bron: Rudy J. Fritsch

81 reacties

 1. Wanneer werkelijkheid vervangen wordt door een illusie, zal de klap van de werkelijkheid die uiteindelijk terugslaat, steeds groter worden in evenredigheid met de mate dat de illusie standhoud. Dit geldt op alle vlakken, materieel en geestelijk.
  Kortzichtigheid is king in deze satanistische wereld.

  En dat op koningsdag hahaha

  1. http://fofoa.blogspot.nl/2016/05/the-debtors-and-savers-2016.html

   Een prachtige kijk op de situatie. Lang verhaal, goud, euro, schuldenaren, spaarders, Triffins dilemma, mieren, sprinkhanen, EN… de ondergang van de progressieven. Vooral dat laatste spreekt me aan.

   Ik plak m ff hier, niet als antwoord op jou mad.

   Sound money and fiat; living apart together: Freegold.

   Enneh, aan alle barten, berten, boeren en andere betaalde reageerders hier aanwezig om dit blog af te stompen: Fuck you!

 2. Leuke beschrijving van een goudkoorts(?).
  De schuldenberg levert voor heel veel partijen, zoals hedgefondsen, banksters, politici en oligarchjes te veel op en dus geen reden om de schuldenberg te willen stoppen, who cares. Hoe meer schuld, des te meer afhankelijkheid, verplichtingen, rentemanipulatie, en uiteindelijk ….nog meer slavernij.De huidige politici en banksters kunnen de schuldencaroussel absoluut voor geen goud missen, dat levert namelijk geen stemmen op van goedgelovige assholes.

  1. Ho ho, helaas is 99,9% van de schuld een papiertje en verder niets.
   Komt geen knaak of gram edel metaal aan te pas.
   Resultaat zal zijn dat op zeker moment er besloten word dat al deze papieren schulden en eigendommen van papier ongeldig verklaart worden.
   Denk maar aan de tijd vlak na WO2 en het tientje van Liefrink.

   1. Voor de politieke penoze is papier helaas geduldig.Je hebt gelijk, natuurlijk is de boel eigenlijk al failliet, edelmetalen,grondstoffen en vastgoed houden de boel nog aan het infuus,maar die zuurstof begint ook al op te raken.Ik verwacht eerder een dramatisch devaluatie scenario.

    1. Mijn vrees is dat eerdaags de dollar onderuit gaat hoever?.
     En dan is een ieder in Europa ernstig de sigaar wat spaargeld en pensioen betreft.
     Ik lees een teveel aan verhalen dat China dreigt om zijn dollar schuldpapier te verkopen.
     China, Rusland en India hebben gezamenlijk 6 tot 7 triljard van deze papieren.

     1. Die vrees is volgens mij ongegrond. Ja de dollar zal ooit onderuit gaan, maar wel als laatste currency nadat alle andere currencies al onderuit gegaan zijn.
      En natuurlijk klopt het dat als china rusland en india alle dollars zouden dumpen de dollar onderuit zou gaan. Maar daar zijn die landen niet bij gebaat en het is ook niet logisch als ze dat zouden doen (dan zijn hun dollars meteen niets meer waard). Deze geluiden dienen m.i. vooral als stemming makerij (net als het nos fabeltjeskrant dat als doel heeft), vermoedelijk om je als angsthaas in het goud te laten vluchten…

   2. Ook je persoonlijke situatie ( reactie hieronder ) is natuurlijk helemaal geweldig voor jou maar het verhaal klopt eigenlijk toch niet.. ? In ons dorp zijn heel veel mensen die nog een gulden hypotheek hebben gebruikt om de intussen EURO-villa te kunnen kopen.. Zij zitten ook in een huis van 4 tot 5 ton in euros en hun hypotheek is nog geen ton. De bank ziet die mensen het liefst zo snel mogelijk dement in een verzorgingshuis verdwijnen om vervolgens van de nieuwe bewoners een hypotheek te kunnen ontvangen van die 4 tot 5 ton.. Probeer als 65+ maar aan je kinderen uit te leggen waarom zij de verdiende tonnen van hun ouders moeten betalen.. Bij ons zijn zelfs geen opknappers meer te koop.. , Huisjes die nog geen 150.000 waard zijn worden verkocht als bouwkavel voor 350.000 euro.. ! Er komt hier dus langzaamaan een elite te wonen terwijl vroeger iedereen een kans had om hier te wonen. Londen in het klein.. Diep triest hoe je als hardwerkende in een onder klasse gedeeld word en de keuze om ergens te kunnen wonen al voor je gemaakt word. Wil wel afsluiten met geniet van je situatie man ! Dat jij net de vruchten plukt van dit systeem ligt ook buiten je macht om.
    Ook je persoonlijke situatie ( reactie hieronder ) is natuurlijk helemaal geweldig voor jou maar het verhaal klopt eigenlijk toch niet.. ? In ons dorp zijn heel veel mensen die nog een gulden hypotheek hebben gebruikt om de intussen EURO-villa te kunnen kopen.. Zij zitten ook in een huis van 4 tot 5 ton in euros en hun hypotheek is nog geen ton. De bank ziet die mensen het liefst zo snel mogelijk dement in een verzorgingshuis verdwijnen om vervolgens van de nieuwe bewoners een hypotheek te kunnen ontvangen van die 4 tot 5 ton.. Probeer als 65+ maar aan je kinderen uit te leggen waarom zij de verdiende tonnen van hun ouders moeten betalen.. Bij ons zijn zelfs geen opknappers meer te koop.. , Huisjes die nog geen 150.000 waard zijn worden verkocht als bouwkavel voor 350.000 euro.. ! Er komt hier dus langzaamaan een elite te wonen terwijl vroeger iedereen een kans had om hier te wonen. Londen in het klein.. Diep triest hoe je als hardwerkende in een onder klasse gedeeld word en de keuze om ergens te kunnen wonen al voor je gemaakt word. Wil wel afsluiten met geniet van je situatie man ! Dat jij net de vruchten plukt van dit systeem ligt ook buiten je macht om.

    1. Val ik even in herhaling.. Ook de ongeveer 20 regels van het begin van de reactie zijn niet geplaatst. pffffff… Nog een keer dan ,
     Inhakend op dat schuld 99,9% papier is en uiteindelijk weggestreept kan gaan worden. Vind ik een slecht idee , Gemeenten en projectontwikkelaars steken zich in schulden om land van mensen te onteigenen ( via advocaten betaald met ook , schuld ) en dan zijn zij straks in de mogelijkheid om schulden weg te strepen ? Schrale troost voor diegene die door dit systeem al teveel zijn kwijtgeraakt. Diegene die buiten proportionele schulden zijn aangegaan moet daarvoor bloeden vind ik eigenlijk. De woningbouw bezit door schuld intussen de halve gemeente ten koste van de vorige eigenaren van die grond . Voor diegene die teveel kwijt zijn geraakt omdat ze niet op kunnen boksen tegen de “grote” die met veel schuld daardoor jou nietig kunnen verklaren is kwijtschelding echt geen optie volgens mij.,.

 3. Goed verhaal. De huidige overexpansie werkt niet meer, de reden dat beurzen kunstmatig overeind worden gehouden is omdat het fundament, de echte economie, de papieren beloften niet langer kan dragen.

  http://fleeingvesuvius.org/2011/08/04/the-supply-of-money-in-an-energy-scarce-world/

  De ‘onzekerheid’ faalt, waardoor zekerheid teruggebracht zal moeten worden in het systeem. Goud is daarvoor uitermate geschikt.

  En mocht u denken dat ‘het allemaal wel meevalt’, lees dan vooral het linkje.

  1. Want, biflaten, uw arbeid is vele malen gehefboomd, ‘leveraged’, door een goedkoop energie surplus.

   Deze hefboom gaat in reverse, simpelweg omdat het rendement uit energie daalt.

   De biljoenen aan papieren welvaart, pensioenen, spaargeld, aandelen, valuta’s, i owe you’s, iou’s –> ontlenen haar bestaansrecht aan een voormalig energie surplus. Deze iou’s gaan allemaal door de plee

   Wat we zien zijn desperate maatregelen van overheden en centrale banken ter handhaving van de status quo. En dit is nog maar het begin. Negatieve rente, GDP-boosters in de vorm van zandbak geloofsfanaten, gratis geld emoties als een basis inkomen voor iedereen.

   Als je op het strand ligt en de zee trekt zich terug, wat doen we dan? We smeren ons nog eens in en gaan schelpen zoeken.

   Heheh, biflaten.

  2. Wat een angstig verhaal en uiting van gevoel.
   Met deze en andere negatieve componenten, is het toch bijna niet mogelijk om nog perspectieven te zien in de toekomst, voor jezelf en je gezin.

   Of speel je maar gewoon poppenkast?

   1. Ik noem slechts de feiten bertus. Als 90% rondloopt met een roze bril op dan vind ik dat best. Ik heb mijn bril afgezet, en geniet van de dingen die ik mag meemaken.

 4. Nam in 1975 mijn eerste Hypotheek van 35000 gulden en na 4 maal verkopen en kopen was mijn laatste huis van 6 ton euro nog 75 mille euro hypotheek.
  Heden alles vrij van schuld, en dat geeft een heerlijk ontspannen leven zonder stres en veel vakantie.

 5. Alle burgerinitiatieven, referenda, petities enz enz gaan helemaal niks afleggen.
  Alles is al lang dichtgetimmerd.
  Als voorbeeld nu een rechtzaak tegen de staat ivm met het laatste referendum, dmv crowdfunding hahaha droom lekker verder. De staat wordt automatisch gecrowdfund in de vorm van verplichte belasting, je vecht dus tegen jezelf haha. Wat een illusie.

  Nee mensen, er is maar 1 manier, en dat is massaal fysiek verzet, dat heeft de geschiedenis al lang aangetoond. Wanneer je blijft opereren bijnnen de regels van de wet, die uiteindelijk alleen gemaakt is door de elite, voor de massa, om de massa in t gareel te houden, gaat er helemaal maar dan ook helemaal niks veranderen.

  Met zijn allen optreden, naar den haag, naar brussel, naar huize rockefeller, naar huize rotschuld enz enz.
  Die gasten beetpakken, en met zijn allen op een eiland zetten ergens in de stille oceaan. Met de mededeling jullie hebben t voor ons allemaal verprutst ten guste van jezelf, nu gaan we t zelf wel regelen. Eerder gaat er niks veranderen.
  Helaas is dit nog net zolang weg als dat de mensen nog wat te eten hebben. En dan nog. Verdeel en heers blijkt ook nog fantastisch te werken.

  Er is een massale passiviteit , uit oorzaak van angst voor levensbehoud, waardoor die figuren hun gang kunnen gaan. Anders is het niet.

  1. Deze uitlatingen passen toch helemaal niet in het kader van de 5 mei viering, de holocaust, het vreedzaam en broederlijk samenleven.

   Maar misschien overvleugelen deze mei gedachten alle andere misstanden en gruwelen in de wereld.

 6. Haha, t is echt zo dood als een pier hier he.
  Met dank uiteindelijk aan de nawerking van hij die niet genoemd mag worden.

  Wederom hebben we te laat gereageerd. Dit was al de 2e keer.
  Komt erbij nog dat de website is overgenomen door hanspeter en jort en plurk en jurk.
  Gaan we het opgeven mensen?
  Of gaan we t zelf doen?

  Gaan we hier een freehaven van maken nu we de kans hebben? Of niet.
  Ik praat hier niet voor mezelf want ik hou van chaos tegen de elite, om ze te bestrijden met hun eigen middelen. Gaan we hier 4chan, of wat gaan we ermee doen?
  De gedweeheid van de massa en angstige passiviteit van de reageerders meegenomen.

  https://www.youtube.com/watch?v=PFdmAgA_Gfo

  Wat gaan we met dit blog doen. Het is net als afk.(away from keyboard). Gaan we gas geven of dit dood laten bloeden als goede burgers?
  Bang en afwacchtend in hun holletje, er slechts uitkomend wanneer t weten op is… de controle dienend?

  1. Weet je wat grappig is , hier in zweden, dat ze ipv gvd oftewel GODVERDOMME, Satans (vul maar in ) zeggen . Of Helvete!!! Het vervloeken van de hel. is dat niet een beter idee?

   Misschien is door de kou hun hoofd beter gekoeld?
   Wie zal t zeggen.

   Ijsland laat een goed voorbeed zien in ieder geval dat bankiers de gevangenis ingaan.

   Of blijf je lekker sudderen in de pan?
   Als kikker.

   Hier is een mooi spel voor je dan…

   http://www.happyhopper.org/welcome.php

   hophophop!

   1. Daar gaan we dan!

    Mark Rutte (slechts een klein voorbeeld op nl schaal) is een verwend nest die de gelegenheid had via rijke ouders, of via zijn psychopatisch ego op een bedriegelijke weg aan de macht te komen. net als jan peterke, en diegene die daarvoor aan de macht was. Allemaal in dienst van de jezuieten (van roempaaj barosso , draakie) die de macht overnamen in europa…ook nog geen eens de echte bazen , hoewel ze dat denken en daarvan profiteren. De echte heersers zijn de gelddrukkers, de bazen van de centrale bankiers. (De BIS) Rothchild, rockefellers, en niet te vergeten de paus, ook de eerste jezuit die paus werd, en die hun woord aan de jezuitenorde gaven.

    Wilt u weten wat de jezuitengelofte is ?

    “Ik verklaar dat ik geen opinie of wil van mijzelf heb (…) maar zonder
    te aarzelen elk commando dat ik ontvang van mijn superieuren in de
    Militie van de Paus en van Jezus Christus (lees satan) zal gehoorzamen”.

    “Ik beloof verder en verklaar dat ik, wanneer de gelegenheid zich
    voordoet, meedogenloze oorlog zal voeren, in het geheim of openbaar,
    tegen alle ketters, Protestanten en liberalen, zoals ik geïnstrueerd ben
    te doen, om ze uit te roeien en te verdelgen van de gehele aarde; en
    dat ik geen leeftijd, sekse of stand zal sparen; en dat ik zal ophangen,
    verbranden, doen wegkwijnen, koken, villen, wurgen en levend begraven
    deze schandelijke ketters, de magen en baarmoeders van hun vrouwen zal
    openrijten en de hoofden van hun kinderen tegen de muur zal
    verpletteren, met het doel hun afschuwelijke ras voor altijd te
    vernietigen. Wanneer dit niet openlijk gedaan kan worden, zal ik in het
    geheim de beker met gif gebruiken, het wurgende touw, het staal van de
    lange dolk of de loden kogel, ongeacht de eer, rang, waardigheid of
    autoriteit van de persoon of personen (…) zoals ik, wanneer dan ook,
    geïnstrueerd zal worden door een agent van de paus of superieur van de
    broederschap van het Heilige Geloof, van de Orde van Jezuïeten”

    Ja dat hoor je niet veel op koningsdag.
    En weet je , t maakt nog niet helemaal uit , wat uitmaakt is dat die figuren bestaan die onderdrukking willen.

    Terwijl wij gewone mensen alleen maar in vrede willen leven op deze planeet.
    En het vreemde is, als gewoon mens dat je de slechtheid van die mensen, onder welke invloed ze dan ook zijn , simpelweg, als normaal mens niet kan begrijpen. In hun hebzucht en slechtheid, hun satanistische aanbidding. Waar ik verder niet op inga.
    Ik heb geen zin om bewijsvoering aan te voeren en dat hoeft ook niet, want u ervaart t elke dag aan den lijve.

    Of wou u beweren vrij te zijn van invloed wat betreft t leven wat u leidt of moet ik zeggen lijdt?

    Een satanistische wereld in beeld , spraak en invloed houdt u weg van werkelijke vrijheid zoals het bedoeld is…

    Dat is zo. Vraag het je psychiater, wanneer je denkt gek te worden…
    Die zal je via de psycholoog wat pillen aanreiken om in het stramien te blijven.

    https://www.youtube.com/watch?v=4-l0o3tOXw0

    1. Ik wordt er zo geweldig ziek van wat mensen allemaal pikken.
     Dat kun je je niet voorstellen.

     Echt zum KOTZEN wat mensen allemaal accepteren voor een korst brood en een slok water voor hen en hun kinderen.

     Ik kan t niet anders zeggen.Discussieer lekker verder over de gevolgen. Dat is veel eenvoudiger he! Dan uit je stoel komen en actie ondernemen,

     Daarom woon ik alleen en heb me teruggetrokken, van die laffe volgzame bende , ik ga nog liever dood in eenzaamheid dan mee te doen aan de volgzame lafheid.

     Doe ermee wat je wilt.

     1. Maandag weer naar je werkje he! Of Helvete, je pensjoentje weer krijgen, t is t einde van de maand.
      Ik heb echt medelijden met jullie afhankelijkheid van de psychopaten..
      Een korst brood een glas bier en wat vermaak via de msm.
      Oh man. Gelukkig hangt er nog een drone voor je raam om te kijken of je t goed doet. Je hebt ten slotte niks te verbergen.

     2. Toch kan ik niet ontkennen dat ik van allen houd die op deze site zitten.

      Oh man, wa moek zeggen 🙂

 7. Een heel verhaal/uiteenzetting over handel en betalingen.
  Dit is toch allemaal oud beschimmeld nieuws.

  “Dit alles is best duidelijk zonder daarvoor gestudeerd te hoeven hebben,
  maar om de ‘magische carrousel’ te begrijpen zullen we toch het concept
  van schuld en krediet nader moeten bekijken. Vaak worden schuld en
  krediet gezien als de keerzijde van de medaille; dat schuld en krediet
  elkaars tegengestelde zijn, maar dit is niet echt het geval. Schuld zelf
  kan worden gezien als lenen en uitlenen; lenen is hierbij de keerzijde
  van uitlenen en vice versa.”

  Kort gezegd, komt het toch neer op geld uitlenen ‘aan’ en daar zo veel mogelijk winst uit proberen te slepen.
  Niet een ander helpen, maar anderen zoveel mogelijk uitbuiten.

  De uitbuiters zullen hier op zeker moment mee geconfronteerd worden, daar komen ze niet voor weg.
  Dat is de wet van het natuurlijke balans.

  Maar ja, wie heeft de beste inzichten, we zien het wel.

 8. control F en dan ‘goud’. Kom je het woordje tig keer tegen. Dus dan hoef ik het artikel niet te lezen. Propaganda eerste klas. Kom eens met iets nieuws!

  1. Het nieuwe is dat je straks negatieve rente gaat betalen over je schamele spaarcenten, en cash is in de ban.

   Work buy
   Consume die

   Wat ook nieuw is; miljoenen turken kunnen visa-vrij interen op jouw toekomst zodra daar een burgeroorlog uitbreekt.

   Waarom begin je niet je eigen unieke crypto-currency? Of blijf je gewoon hopen dat nieuwe technologie je onwetendheid nieuw leven inblaast?

 9. Geld nodig om uit de schulden te komen ? Zzzzz…zzzz..zzzz.. haha alsof op de greenpeace site reclame te vinden is van landbouwgif.. Zonde hoor.. Je kan het ook te druk hebben met andere dingen om een site als deze een beetje te verzorgen.. of hoe zei die dat ? Het is waar de prioriteiten liggen..

  1. Da’s een goeie, op Greenpeace reclame voor roundup.

   Hebbie m’n linkje gelezen? Is de moeite waard, een samenvatting van waar we staan. Lezen!

   1. Een simpele reactie en bijdrage gelijk een kind dat er graag bij wil horen, maar dit enkel vanuit z’n verstand beredeneerd en voortdurend angst heeft, om door de mand te vallen.

 10. Hey, HP, de reclame gaat over helderzienden en lenen.

  “Bel met krediet”

  Je zou toch iets doen met de ‘zuiverheid’ van dit blog?

  Pick your poison HP

 11. Voor wie nog steeds niet doorheeft wat er aan het gebeuren is..
  Kijk eens op de dollar.

  https://d1hekt5vpuuw9b.cloudfront.net/assets/cc0823705e1f5629946a1faf45895d16_slide-8-novus-ordo_gallery.jpg

  Novus ordo seclerum… A new world order.

  https://www.youtube.com/watch?v=UVYBDIkgxKo

  De satanisten are on a roll…….

  Komen gezellig bijeen op the bohemian grove om hun ultieme leider het offer van the burning of care te brengen.. elk jaar weer al heel lang.

  http://www.markdice.com/index.php?option=com_content&view=article&id=102:new-6&catid=56:photos&Itemid=85

  dus ik zou zeggen : Heb een fijne bevrijdingsdag hahaha

  1. En onthoud : Google is NOT your friend! En Feesboek ook niet.

   Just another Dr. Mengele experiment on your mind.

    1. En dan nog een persoonlijk verhaal.

     Ik heb van de week voor het eerst bezoek gehad uit neederland.
     Van een man en een vrouw waarbij ik blijkbaar toen ik een jaar of 17 was bij in de straat woonde, ze woonden recht tegenover ons, ik kon t me niet herrinneren.
     Ze wilden naar lapland en zouden hier langs komen met de vraag of ze eens om de koffie konden komen. Dus ik zei dat is goed. (min of meer verplicht want t was een vraag via skype via mijn moeder, toen die vrouw dat daar onverwachts kwam vragen.)

     Dus ik zou een telefoontje krijgen, en toen ze belden vroeg ik of ze van pizza hielden, want dan zou ik er 1 maken wanneer ze zouden komen in mijn houtoven.

     Ze kwamen hier aan in hun blingbling huurauto en we dronken koffie en praatten wat. Waarna ik een pizza maakte en we aten m op en na 2 uur vervolgden ze hun weg.

     Kreeg ik viavia via achteraf te horen dat ik heel gastvrij was en dat ze de pizza heel lekker vonden, maaarrr dat ik hier wel heel primitief leefde (mhuahahahaha) en dat het bij mij maar allemaal oude boel was, alles was ‘not ikea’ als je me begrijpt.

     Het vreemde was, dat ik mij eigenlijk al direct opgelucht voelde toen ze wegreden, en ook blij.
     Ik vroeg mezelf af hoe dat nu zo kwam. Tot ik tot het besef kwam dat ik blij was dat ik uit die gesteldheid van geest ontsnapt was en nu woonde waar de realiteit er toe doet, ipv de opgelegde slavenillusie.

     Het is heel vreemd.
     Ik vertelde hier aan mijn vriend Anders wat ze zeiden, en wat hij antwoorde was echt cruciaal.
     ‘ Ze weten niet wat het betekent om in de natuur te leven’ dat zei die.
     Een waarheid als een koe.

     Ach ja. Illusie kan heel je leven waar lijken wanneer je de gelofte die je aangeleerd is niet durft te verwerpen en slavernij in luxe verkiest boven vrijheid.

     Zie ze zitten in de zetel hahaha!

     https://www.youtube.com/watch?v=CMSoPeOmOco

     Zelf ben ik meer van dit

     https://www.youtube.com/watch?v=3cQNkIrg-Tk

     1. Vanuit mijn positie waar ik nu zit zijn de meeste mensen te bang, te afhankelijk en te geprogrammeerd om de werkelijkheid te bevatten.
      Dat maakt mij misselijk. Maar ook eenzaam. Want een mens is groepsafhankeijk van nature. Een gezelschapsmens, zo u wilt.

      Het is een strijd om op de nebucadnezar te leven…

      https://www.youtube.com/watch?v=Z7BuQFUhsRM

      Maar so be it.

     2. Aanvulling:

      ik schrijf dit over Anders , die hier net was, en waar niemand ooit iets van gaat horen , een natuurmens…

      en zijn uitspraken zijn ongehoord, ook al wil hij er zelf niet van horen 🙂

     3. Waar de terugkeer naar ’t moraal
      Haar gezicht toont
      Aan de zwerver des levens
      Maakt de rest banaal
      Dat is wat loont
      Frustratie als gegeven
      Dat niet telkens doet beleven
      Is de kroon op je werk
      De rest weggehoond
      Is mij om het even

      Love you mad.

     4. Niks hahaha voor jou, je wordt gewoon elke avond en nacht lek geprikt en leeggezogen door de muskito’s.

      Ik weet er wel de oplossing voor.

     5. Dat is nou hetzelfde, als dat dat Jezus, Judas zijn beste vriend noemt.

     6. Deze en voorgaande reacties zijn net zo leugenachtig en misleidend als de rest wat er nog volgt onder een andere nickname.

      Hoewel ik verneem, dat je steeds meer tegen een sterkere stroom gaat inzwemmen.

      Geluk.

     7. Je kan het andere mensen niet kwalijk nemen dat ze er andere opvattingen en waarden op na houden, ze komen uiteindelijk uit een ander nest.

      Dan frappeert mij de voortplanting van de koekoek, hij legt z’n ei in het nest van kleine zangvogels ( in de plaats van ), ze broeden het koekoek ei uit, vliegen zich het lazarus om dit veel grotere jong te voeden en uiteindelijk wordt dit jong een ware koekoek met dezelfde genen en streken.

      De natuur doet uiteindelijk wat hij hoort te doen en daar maken wij een wezenlijk onderdeel van uit, gelukkig maar.

      Dood gaan we allemaal, maar waar je om vraagt krijg je.

 12. En weet je wat t is mijn lieve vrienden, VELEN, ja zeg maar de meesten zullen blijven kiezen voor de opgelegde idioterie. Simpelweg omdat dit hen in leven houdt, uit eigenbelang. Ook al zien ze de slavernij waarin ze leven..

  En DAT is pas onderdrukking van geest.
  Hail the illuminatie, zeggen ze uiteindelijk.

  Morgen is weer een gewone werkdag, ten slotte.

  https://www.youtube.com/watch?v=cX8szNPgrEs

 13. Het gaat al 1000en jaren zo, en nu denk je dat wat brabbelen in nullen en eenen wat uit gaat maken?

  De enige die wat uitmaakt ben jij, door te doen wat je doet. Praatjes vullen geen gaatjes , ook al zijn ze digitaal.

   1. Als jij niet meer zou reageren word het weer een dooie boel !! Vond het wel interessant om toe te kijken hoe stil het hier was en de laatste pufjes zichtbaar gaan worden.

 14. Wat je niet hebt/of is in materiële zin op zeker moment, kun je in principe ook niet uitlenen of weggeven.
  Waarom , hoef je als mens geen liefde te vergaren om het weg te geven?

  Een vreemde, ongewone maatschappelijke vraag, maar toch is hij te beantwoorden.

 15. Hoeveel mensen kunnen kunnen nog bewust en 100% genieten van de natuur, afgezien hoe schoon en natuurlijk deze is op dit moment.

  De natuur, blijft de natuur.

  Hoeveel mensen kunnen hun tegenstanders en vijanden vergeven en positief de toekomst ingaan?

  Het zal voor de meesten een zeer moeilijke klus zijn, omdat ze voortdurend door hun verstand en herinneringen worden geleid.

  Hoeveel rijk bedeelden zijn overtuigend bereid te delen met de minder bedeelden?
  Hier is moed en een overstijging van egoïstische, ingebakken gevoelens voor nodig.
  Eenmaal de moed hebben en vasthouden van een rechtvaardige koers, zal plaats maken voor veel duurzamer zaken dan geld,goud of bezit.

  Het klinkt als een sprookje, maar de realiteit kan een droom wereld snel uit elkaar doen spatten.
  En dan doet het pijn, onterecht natuurlijk, want de mens kan moeilijk afstand nemen van slechte instellingen en intenties

  De balans terug brengen in aardse zaken is de enige manier, zelfs voor degenen die denken onaantastbaar te zijn.

  Amen, zie betekenis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Sorry. Nog geen gegevens beschikbaar.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: