Meesters en slaven van geld / De corruptie van monetaire systemen

5

Meesters en slaven, heren en knechten. Die zullen er altijd zijn zei mijn wijze moedertje zaliger vaak. Zal bitcoin het einde van dit adagium beteken? Want dat wordt ons toch in die-hard cryptokringen voorgehouden? De digitale munt was inderdaad zo bedoeld door Satoshi Nakamoto, anno 2009. Om de eigendom van en het beheer en controle over geld bij de mensen te brengen. Het is anno 2020 echter niet het betaalmiddel geworden dat de illustere creator (hij, zij of ze) voor ogen had. Niet of nog niet? Wat bitcoin in die – in monetair opzicht – zeer korte periode wel geworden is, is meer en meer een store of value. Een opslag van waarde. Een vluchtheuvel voor euvele financieel-economische tijden. En dat is al heel wat. Daarmee voegt het zich ook meer en meer bij goud. Het gele edelmetaal dat deze functie reeds sinds mensenheugenis vervult. De goudprijs staat trouwens aan het hoogste punt sinds 2011. Een omen dat kan tellen, toch? De Bitcoin Show houdt einde augustus weer een nieuwe meetup. Nadere informatie volgt nog. Binnenkort nemen de heren ook een welverdiende vakantie.

De corruptie van monetaire systemen

´Robert Breedlove’s nieuwe gelijknamige artikel inspireerde ons om deze aflevering aan hem op te dragen. Verder bespreken we de staat van de wereld, geld en macro economie….´ Bedoeld artikel kunt u hier volledig zelf lezen. Het is getiteld ´Masters and Slaves of Money´. Dat artikel begint al heel sterk met de belangrijkste bestaansreden voor bitcoin te benoemen. ´History shows us that the corruption of monetary systems leads to moral decay, social collapse, and slavery. As the temptation to manipulate money has always proven to be too strong for mankind to resist, the only antidote for this poison is an incorruptible money — Bitcoin.´ De geschiedenis leert ons dat de corruptie van monetaire systemen leidt tot moraal verval, sociale instorting en slavernij. Omdat de verleiding om geld te manipuleren altijd te sterk is gebleken om aan te weerstaan, is de enige antidote voor dit gif oncorrumpeerbaar geld: Bitcoin. Tot daar. Die zit, zouden we zeggen…!