Middenklasse in NL wordt weggevaagd (deel 2)

middenklasse nederlandOp 11 augustus 2013 heb ik het probleem van onze wegkwijnende middenklasse op Biflatie.nl al eens uitgebreid beschreven. Ik had toen nog niet de indruk dat de door mij genoemde problemen in onze mainstream media actueel waren. Iets wat eerst op de achtergrond suddert is voor onze door de politiek gestuurde media op dat moment nog niet de moeite waard om uitgebreid onder de aandacht te brengen bij het grote publiek. Je zou namelijk slapende honden wakker kunnen maken. Toch wordt er nu eindelijk door de MSM aandacht besteed aan de noodlijdende middenklasse. In verschillende dagbladen zijn de heersende problemen benoemd, maar ook niet meer dan dat. Gelukkig bestaan er diverse websites waarop maatschappelijk betrokkenen samenscholen in een discussiegroep. Biflatie.nl is zo’n discussieplatform waar ik mij goed thuis voel om reden dat er inhoudelijke, diepgaande en soms stevige commentaren worden geplaatst onder de gepubliceerde artikelen.

De reacties van bezoekers

Er komen vaak verrassende en onthullende uiteenzettingen voorbij in de reacties op de diverse artikelen en columns. Vaak terdege en deskundig onderbouwd. Het is dan ook een openbaring om de diverse meningen langs te zien komen en daaruit weer lering te trekken. Het is prettig om te weten dat er meer gelijkgestemden bestaan in ons kleine polderlandje die aanvoelen dat er iets behoorlijk mis gaat in dit decennium. Eén van de grootste missers is misschien wel het bestelen van de middenklasse wat op dit moment gaande is. Ik acht het van groot belang om de rampzalige gevolgen van een interende middenklasse, wat in feite het fundament is van onze verzorgingsstaat, nogmaals nadrukkelijk hier onder de aandacht te brengen…

De langzame neergang

Terugkijkend op de ontwikkelingen van de laatste 5 tot 6 jaar wordt langzaam aan duidelijk wat voor rampspoed zich aan het voltrekken is. Als je goed oplet kun je bijvoorbeeld zien dat in veel nette woonwijken achterstallig onderhoud ontstaat aan meerdere (eigen) woningen. Tien jaar geleden was het gebruikelijk dat een woning zo ongeveer om de 3 jaar opnieuw in de verf werd gezet. Nu wordt het schilderen bij menig huiseigenaar wat langer uitgesteld, en dat is te zien. Althans in mijn eigen waarneming. Het onderhoud wordt uitgesteld. Kijk verder ook eens naar de auto’s die er nu staan in diezelfde woonwijken. Stonden er 10 jaar geleden nog de grotere auto’s uit het duurdere middensegment; nu zijn de meeste van die automobielen vervangen door de zuinige en kleinere auto’s uit het goedkopere segment. Deze ontwikkelingen vinden voor een heel groot deel plaats in de hardwerkende middenklasse waar de mensen met een goed betaalde baan, of de zelfstandige met een goed lopende zaak, meestal in het bezit zijn van een eigen huis en met een auto die de garage over de volle breedte in beslag nam. Nu past er vaak een fiets naast. Een duidelijk signaal dat de grote groep hardwerkenden minder pegels om handen hebben. We merken allemaal wel dat er dingen zijn veranderd. Toch houden we ons groot en doen net of er niets aan de hand is.

Like nothing happened, totdat…

Het dagelijkse leven gaat gewoon door en voor degenen die nog werk hebben betekent het iedere werkdag weer vroeg opstaan en met de dagelijkse stress de dag zien door te komen. Niet denkende aan de ernstige verstoring die momenteel plaatsvindt als het gaat om ons sociale welzijn. Door de stress van het dagelijkse leven hebben we geen tijd om daar bij stil te staan. Totdat..…. een rampspoed-mailbericht op je beeldscherm mededeelt dat er wordt beknibbeld in het personeelsbestand van de afdeling waar jezelf deel van uitmaakt. Zie KPN, Achmea, Rabobank, zorginstellingen en ga nog maar even door. Zo zullen nog veel medewerkers bij banken (RBS was laatst aan de beurt) en andere administratieve sectoren, maar ook de zorgsector, te horen krijgen dat er ontslag dreigt. Dit treft dus voornamelijk de werkenden met een inkomen van modaal tot bovenmodaal, de middenklasse dus. Weer een woning die dit jaar niet geschilderd wordt en weer een woning die verkocht wordt met een restschuld.

Pure diefstal

Behalve de ontslaggolf wordt de middenklasse extra getroffen door heel veel beleidsmaatregelen van de overheid en financiële instellingen. Niet alleen bezuinigingen maar tegelijk ook (stiekeme) belastingverhogingen treffen precies de grootste bevolkingsgroep die een land met al zijn inwoners overeind moet houden. Het is nu eenmaal de makkelijkste weg om belasting te innen daar waar nog wat verdiend wordt en daar waar nog de volledige controle over is. Werkgevers dragen keurig netjes de loonheffing af die elke maand wordt ingehouden op het loon en ondernemers moeten op tijd hun omzetbelastingaangifte met afdracht doen. Gaat de belasting omhoog, dan kunnen we sputteren wat we willen, afgedragen wordt er toch. We hebben er zelf totaal geen controle meer over. We raken het vanzelf wel kwijt. Een grote kudde makke schapen, die hardwerkende middenklasse. De 10 procent superrijken maken zich geen zorgen. Hun goed betaalde adviseurs weten precies hoe te handelen om de mazen van de wet te omzeilen en dus minder of zelfs helemaal geen belasting te betalen. Belasting betalen is voor de dommen, zo is daar het credo.

Zelfs economen benoemen nu problemen middenklasse

Het duurt vaak even voordat hoogleraren en economen met een verklaring komen. Gevestigde economen gaan niet zomaar wat roepen maar doen eerst jarenlang onderzoek met vaak achterhaalde reken- en onderzoeksmodellen om vervolgens te verklaren dat iets in onze economie niet goed gaat. Uiteraard hebben we dat dan zelf al wel proefondervindelijk ervaren. Sylvester Eijffinger bijvoorbeeld, hoogleraar financiële economie aan de Universiteit van Tilburg, ziet “een verpauperde middenklasse die aan het muiten slaat”. “Grote groepen burgers zien hun baan in gevaar komen, terwijl de belastingdruk steeds verder is opgevoerd. Publieke voorzieningen zijn afgenomen, of ze moeten er meer voor betalen. Dat is een explosief mengsel, waar politici veel te weinig oog voor hebben. Bij de komende twee verkiezingen zullen we zien wat de gevolgen zijn.” En dan hebben we Jack Burgers, hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit, die zegt: “Er tikt een sociale tijdbom.” Burgers stelt vast dat in zijn vakgebied de aandacht voor de middengroepen sterk groeit, omdat zich daar de meest dramatische veranderingen voordoen. De middenklasse staat al langer onder druk, maar betaalt nu ook nog de prijs van de crisis. Een explosief mengsel. Dat baart Burgers grote zorgen.

Hoe lang nog?

De grote vraag die ik mijzelf nu stel is hoe lang dit zo nog door kan gaan. Op een bepaald moment zal toch de grens zijn bereikt waarbij de kudde wakker wordt en bééé roept naar de “goede herder” en denkt we laten ons de vacht niet meer scheren maar bewaren de wollen trui voor de naderende (echte) koude winter. Bijna geen enkele middenklasser roept nog dat-ie zijn schaapjes al op het droge heeft. Dat is een kreet van veel jaren geleden. Het wordt tijd dat we ons massaal gaan bedenken en afvragen of onze democratie nog wel werkt zoals die behoort te werken. Volgens het woordenboek is een democratie een regeringsvorm waarbij het volk zichzelf regeert. Naar mijn idee is dat al jaren heel duidelijk niet meer het geval en zijn we onderworpen aan het juk van het grootkapitaal die met vereende krachten beslag heeft gelegd op onze grootbanken en eigen overheden. Onze regeringsleiders zijn de marionetten van het grootkapitaal. Niet wij burgers trekken aan de touwtjes, zoals dat in een democratie hoort te gaan, maar de EU, de ECB, de FED en al hun trawanten. Ze staan onder invloed van het grootkapitaal. Dat zijn de bergen met geld die zijn onttrokken aan de middenklassers van de westerse (ex)welvaartsmaatschappij.

Neergang van het kapitalisme

Het heeft alles te maken met de klassieke neergang van het kapitalisme. Kleingeld vloeit naar grootgeld en goedgeld vloeit naar kwaadgeld. We zien het heel duidelijk om ons heen. De 10 procent rijken der aarde die te samen meer bezitten dan de andere 90 procent. Dat zal nooit de bedoeling zijn geweest van de schepper van onze mensheid. Het is de menselijke fout van hebberigheid en streven naar meer wat uiteindelijk uitmondt in een mondiale onbalans van verkeerd verdeelde rijkdom. We zullen het allemaal meemaken dat dit systeem steeds meer slachtoffers eist die onder de armoedegrens geraken. We zien toch dagelijks de berichten van toenemende werkloosheid met alle narigheid daarom heen. Tegelijk zijn er de opbeurende berichten van beleidsmakers die vanuit hun wensvolle gedachten roepen dat het straks weer beter wordt. Ja, er wordt af en toe wat kunstmatige groei gegenereerd door de geldverruimingspolitiek van centrale banken maar dat neemt niet weg dat dit bijna gratis geld zo ongeveer alleen wordt aangetrokken door het grootgeld. De onbalans wordt daarmee met de dag groter. We staan er bij en kijken er naar.

Oplossing is simpel

Toch lijkt de oplossing simpel. Nu de grote onevenwichtigheid in onze maatschappij heel duidelijk zichtbaar is dan ligt een makkelijke oplossing voorhanden. Belasting omlaag voor middenklasse en belasting omhoog voor de 10 procent bovenlaag. Nu een politicus met lef die deze eenvoudige maatregel durft in te voeren. We willen graag terug naar de eenvoud, dus schaf tegelijk alle ingewikkelde regelgeving af waar de allerrijksten zo makkelijk aan weten te ontsnappen. Waarom is het zo moeilijk om simpele wetgeving in te voeren die eenvoudig is na te leven met een minimum aan toezichthoudende ambtenaren? Juist ja, de macht en de kracht van het heersende grootkapitaal laten het simpelweg niet toe om die enorme verworvenheden zo maar af te pakken. De heersers van vroeger en de dictators van nu hebben nog nooit vrijwillig hun troon en paleizen verlaten. Daar was enige dwang voor nodig. Wanneer we dat in ogenschouw nemen, dan kunnen we niet lui onderuit gezakt naar shownieuws blijven kijken, maar zullen we de handen uit de mouwen moeten steken en die watjes van shownieuws als echte journalisten naar het front moeten sturen om verslag te doen van onze aanval op de machtshebbers van het grootkapitaal. Amen.

Gerrit Welbergen

43 reacties

 1. Tsja Gerrit, ze zeggen dat er niet zo gek veel ‘bovenlaag’ is. Dus die belasten haalt niet zo veel uit. Bovendien zien we nu in Frankrijk wat er dan gebeurt. Als niet elk land dat soort belastingen verhoogt, smeert men hem gewoon naar het buitenland.

  Gerrit, denk gewoon ns serieus na over het basis-inkomen. Niet meteen in de ‘nee-stand’ schieten. Gewoon effe serieus over nadenken. Afstand nemen van je principes, de ramen van je mind open zetten en het overwegen.

  De automatisering, gentech, nanotech en weet ik veel wat gaan alle banen wegnemen. Alle beroepen van nu worden min of meer overbodig en overgenomen door veel efficientere robots. Waarom zou je dan tegen heug en meug werkgelegenheid voor mensen nastreven. Omdat je vindt dat dat ‘onzalig’ is? Omdat een mens hoort te ‘lijden’ voor zn inkomen?

  Laat dat gewoon effe los en overweeg het. In wezen is het natuurlijk super: iedereen verzekerd van een inkomen. En mensen blijven echt niet op hun nest liggen. Dat doen ze immers ook niet in het weekend en op vakantie. Dan gaan ze juist dingen doen. Dingen die ze bezielen.

  Ik denk dat de minds die kant op moeten. De strijd tegen de werkloosheid is gewoon vergeefs. Eigenlijk al sinds de jaren 80.

  1. Plusje yoep. Niet met een griffel overigens.

   There’s no free lunch.

   Een basisinkomen is betaalbaar omdat de huidige revenuen volstaan, is uitgerekend, om een basisinkomen te rechtvaardigen. Zodra echter de ruimte ontstaat, voor de massa, om te ontsnappen aan de productiviteitsdoctrine, nemen de revenuen (bbp) navenant af, waarmee ook de betaalbaarheid van een basisinkomen afneemt, en daarmee de haalbaarheid.

   Een basiseconomie, waarde behoeft namelijk een zeker fundament, geniet dan ook mijn voorkeur.

   1. Het basisinkomen is een prima stuurmiddel voor de arbeidsmarkt.

    1. Als er geen vraag naar arbeid is , dus bij een hoge werkloosheid een hoger basisinkomen bv € 1.100,- per persoon.
    2. Als er een tekort ontstaat op de arbeidsmarkt, een lager basisinkomen bv € 900,- per persoon. Altijd nog meer als een bijstandsinkomen van € 650,- pp.

    Door dit bedrag niet vast te zetten kan de arbeidsmarkt flexibel worden bedient. Eigenlijk heel simpel. Ik zou zeggen veel beter als het huidige zeer fraude gevoelige systeem, nog los van de discriminatie in het huidige systeem.

    Neem bv de IOAW, alleen voor mensen geboren voor 1965! Is iemand die na 1965 is geboren dan minder !!!!!!! Dat bedoel ik met discriminatie in ons sociaalsysteem. Die onzin moet stoppen.

    Op naar het basisinkomen.

    1. Markten moet je niet sturen. Markten, dat zijn jij en ik. Een complex systeem met 7 miljard mensen. En een papieren economie 4x groter dan de ‘werkelijke’ economie. Velen hebben geprobeerd markten te sturen, allen hebben gefaald, zo ook deze.

     ‘Sturen’ met arbeidsmarktgegevens in een gratis geld richting is een illusie; slechts een fata morgana, een afspiegeling van eerder falen.

     De sleutel ligt in de flow, niet in de stock. De flow van en naar een basiseconomie, naast een puur kapitalistische, is de noodzakelijke reuzel op de apenrots; het doet de gevestigde orde uitglijden op haar eigen stront, telkens weer…..

     It’s about the flow, not about the stock.

   2. @Houtskool

    Wat is het verschil met alle QE, geldcreatie die nu dagelijks gebeurt …
    en ieder mens een digitale reeks getallen op de bank geven .. ?

    De intrinsieke waarde van beide is het zelfde …. (slechts cijfers)
    Waarom zou dan een basis inkomen niet betaalbaar zijn.

    We reflecteren de betaalbaarheid continue naar een oude
    gedachte van economie en denken …

    Als banken geld mogen creeren uit het niets, waarom zou het volk dan niet een basisinkomen hebben uit het niets … ?

    1. Omdat beide zijn gedoemd om te falen. Alle fiat geldsystemen uit het verleden hebben gefaald.

     Ik ben groot voorstander van een basisinkomen, maar gratis geld bestaat niet. Dat denken we wel, maar ongefundeerde stelsels falen altijd. Geld moet een bepaalde waarde hebben, anders wordt het op termijn waardeloos.

     1. “Geld moet een bepaalde waarde hebben”…? ik zeg: werk, inspanning en inzet moeten weer een bepaalde waarde hebbend die vertaald wordt naar geld… Geld moet maar een hulpmiddel zijn, geen leidend voorwerp zoals heden!
      Het is waanzinnig dat frauduleuze bankiers met een spaarpot naar huis mogen vertrekken zonder dat zij verantwoordelijkheid dragen…
      Het is waanzinnig dat multinationals geen of weinig belasting hoeven te betalen terwijl zij grootverbruikers en grootvervuilers zijn terwijl een MKB-er bijna zwicht onder belastingdruk…
      Geld heeft geen toegevoegde waarde voor de mens, inzet, creativiteit, productiviteit en verantwoordelijkheid moeten weer de indicatiefactoren worden van de maatschappij!

  2. Geweldige dromers die gasten over het basisinkomen. NL-ers hebben de grootste private schulden in de wereld. Dikke hypotheken, huis onder water, een lease auto voor de deur en niet te vergeten 30.000 euro schuld gekregen van onze staat per inwoner. Plus dat we met zijn allen de inkomsten belasting en VPB een jaar vooruit moeten betalen.

   Dan een worst voorhouden dat je eigenlijk niet hoeft te werken en dit allemaal met het basisinkomentje te betalen is.

  3. Dat was in de jaren 80 van de vorige eeuw al iets waar Jan de Boer (directeur sociale dienst Leeuwarden) mee kwam. Hij werd uitgelachen.
   Trouwens Mijn zoon woont in Engeland en toen hij daar kwam wonen kreeg hij gelijk een uitkering en een zorg verzekering. Wat hij verdiende werd gekort op zijn uitkering totdat hij nu genoeg verdient om in eigen onderhoud te voorzien.

  4. Wat een ranzig gedachtegangen verspreidt U. Ga eens aan het werk, wees zuinig, denk een strategisch, wordt rijk en neem een ander niet de maat. Bah, wat een waardeloos volk vertegenwoordigt U.

 2. Bankiers zijn banksters geworden
  De overheid is roverheid geworden
  De middenklasse is als melkkoe uitgemolken en leeggeperst
  De media lopen als hondjes achter de politici aan en moeten nu tot aan 22 mei allemaal positieve propagandaverhalen uitbrengen.
  De burger moet nog een paar maanden blijven geloven dat Brussel ’toch echt wel goede dingen doet”. Daarna mag de hel losbarsten.
  De huizenkoper moet voor het vijfde jaar op rij toch echt geloven dat ‘het NU de tijd is om te kopen”.
  De stemmer moet verleid worden om opnieuw ‘politiek correct te stemmen’.
  De consument moet blijven geloven dat er geen inflatie is…en dat deflatie ‘echt heel gevaarlijk is’.
  De burgers moeten blijven geloven dat Europa straks nog groter moet worden. ( zullen we Afghanistan en Syrie ook maar inlijven bij de EU?)
  De automobilist moet gaan geloven dat een kastje in de auto toch echt voor eigen bestwil is.
  En Pauw en Witteman zullen ons voorhouden dat de slechtste daad die je ooit kunt doen gelijk is aan stemmen op de PVV.
  Economen vertellen je dat je nooit edelmetalen moet aanschaffen.
  Lieve kijkbuismensen, beste middenklasse: binnenkort gaat alles weer beter. En snaveltjes dicht en oogjes toe.
  Dit was de Fabeltjeskrant!!

  Gerrit, bedankt voor je scherpe analyse!!

 3. De middenklasse moet niet zeiken maar eens proberen te snappen dat ‘groei’, in haar huidige vorm althans, gebaseerd op exponentiele schuld- accumulatie op termijn onhoudbaar is.

  Dat bezit, in de vorm van huis, grond, goud, zilver, gefundeerd spaargeld, iets anders is dan het ‘wealth effect’.

  Dat geld, in tegenstelling tot water, altijd naar boven stroomt.

  Hier begint het; het pandje in de binnenstad werd geerfd van zijn vader door de huidige groenteboer. Hij woont erboven, heeft een kleine hypotheek door de verbouwing van de winkel. De revenuen komen in de zak terecht van de groenteboer. Die spendeert dat geld grotendeels in de regio. De rente van zijn bescheiden hypotheek (opletten nu biflaten) is een zeer bescheiden onderdeel binnen de verkoopprijs van zijn worteltjes.

  En hier eindigt het; ketens huren panden in de binnenstad van vastgoedketens tegen torenhoge huren. De revenuen verdwijnen naar de (groot)aandeelhouders van die ketens; papieren revenuen die vervolgens op zoek gaan naar nog meer papieren ‘rendement’, ver weg van de regio waar oorspronkelijk de zaken zijn gedaan. Rente is een exponentiele factor geworden binnen de verkoopprijs; en de meerwaarde van het product wordt, onder druk van het eerder genoemde papieren monster dat steeds meer rendement nodig heeft om te kunnen overleven ten koste van de middenklasse, toegevoegd in een lage lonen land.

  Op school wordt het produktiviteitsdenken er reeds met de paplepel in gegoten. En de ‘geheimen’ van rente en fractioneel bankieren, schuld op schuld, bewaart men om in de toekomst te kunnen afdekken met leugens, misleiding en oorlog.

 4. De middenklasse wordt kleiner. Vandaag in de MSM: “Aantal mensen in de bijstand stijgt.” Op NU.nl werd gemeld dat het aantal mensen met een bijstandsuitkering was gestegen naar 413.000 in 2013. Steeds meer uitkeringstrekkers met bijstand en WW tellen al niet meer mee onder die paar miljoen middenklassers. Dit betekent dat bij een krimpende middenklasse een steeds hogere belastingdruk ontstaat bij de werkenden. Dit wordt dus heel griezelig wanneer er alsmaar meer mensen in de uitkering geraken. Het wordt echt tijd dat onze politici snel wakker worden. Jammer dat de landelijke verkiezingen nog even duren, of zou de slechte opkomst straks bij de gemeenteraadverkiezingen het Haagsche Pluche wakker schudden? Sorry, dit lijkt op wensdenken. Ik geloof daar niet meer in.

 5. En toch begint het bijvoorbeeld in maart met op wie of wat we uiteindelijk stemmen.Er is helaas- helaas weinig keus want de gesettelde politiek zal vooral het eigen/egoistische belang voorop gaan stellen ,natuurlijk veel beloven en zoals rutte het tegenovergestelde gaan doen!
  In nederigland is het knechten een machtsfactor geworden,gehackt door de eu maffia periferie.

  1. Het mag misschien beginnen met stemmen maar er is veel meer nodig dan dat. Om de eerste stap met stemmen te realiseren moet men massaal blanco stemmen. Maar dat gebeurt niet, iedereen die gaat stemmen kiest de minst slechte optie, en daarmee denkt de massa zijn/haar bijdrage weer geleverd te hebben. Wilders zal het de komende tijd misschien steeds beter gaan doen, alsof de PVV iets voor ons gaat of kan betekenen. Iedereen kan al decennia zien dat de politiek er een zooitje van maakt of andere belangen dan de onze behartigt. Daarom wordt het tijd dat men eindelijk eens conclusies gaat trekken, het economische en politieke systeem werkt niet.

 6. ” Een revolutie die NIET door de middenklasse wordt gedragen, is gedoemd te mislukken”. Lieve Biflaten.

  Het wèrkeljke doel is dus dat die middenklasse (plus de onderklase) gaat REAGEREN.

  DAT zal de èchte ACTIE zijn di door de K-banksters gewild is.

  Het gepeupel en de middenklasse natuurlijk denken latend dat ZIJ ‘De Grote Verandering’ zullen hebben afgedongen.

  Wereldwijde comunistische evoluties zitten dan ook in de pijp agv het falende ‘kapitalisme’ (?). Dat feitelijk zijn zuiverende werk niet mocht doen doordat de GOKfouten van de bankiers niet leiden tt een faillssement van die-of-die bank, maar tot het afwentelen van de gevolgschulden op de bevolking, wat otaal ONKAPITALISTISCH is.

  Samengevat : U zult allen binnen afzienbare tijd (na de komende K-Klap !) totaal onwetende instrumenten in de Ultieme Revolutie van de K-bankiers worden.

  U zult gaan slapen als een teleurgesteld ‘kapitalist’, en wakker worden als een fervent communist !

  Wacht maar totdat de holle hongerge ogen van uw kinderen u aanstaren en De Rode Propaganda de woede in u zal gaan ‘kanaliseren’.

  Lèt op mijn woorden.

  Stelletje even onwetende als nuttige idoten-gn-gnnn …

 7. Mooi Stuk Gerrit,
  Maar helaas leest alleen een kleine groep mensen het die al weten dat er een ondergrondse econimische veenbrand woedt. Het lijkt er wle op dat zeer langzaam een paar oogjes meer opengaan maar de grootste massa is vooral nog steeds bezich met “the voice” en voetbal of zulk soort onzin.

  Het volk krijgt ten alle tijden de bestuurders die het verdient en onze EU dictatuur lijkt me precies wat het gemiddelde Nedelrandse volk op dit moment verdient.

 8. helemaal met et artikel eens, je kan het ook middenstand noemen, vergelijk de eigendomsverhoudingen eens met de glorieuze gouden eeuw en de eigendomsverhoudingen nu. in de gouden eeuw spaarden mensen voor hun huis, dat volledig hun eigendom was, alle winkels / bedrijven in particuliere handen, veel (gezonde) concurrentie, minder regels / lagere lasten, geen fondsen /megarijken die zo goed als al het bezit in handen hebben, goed veel van de bevolking was arm, maar als je kijkt naar de schuldenpositie van veel burgers nu kijkt zijn we armer / met schulden overladen, en het mooiste van alles, geen Unie maar een confederatie van samenwerkende provincieen, economisch zeer succesvol, dit in tegenstelling van de EU met hun unie ideeen nu.

 9. Er worden 2 economen wakker. Vandaag in de Telegraaf:

  AMSTERDAM –
  De economen Willem Vermeend en Rick van der Ploeg betogen dat Nederland snel een nieuw belastingstelsel nodig heeft. Het huidige stelsel is veel te ingewikkeld. Het leidt bovendien tot een te zware lastendruk op arbeid en het rondpompen van geld. De economen zijn van mening dat naast een ingrijpende vereenvoudiging vooral de belastingdruk op de middeninkomens snel omlaag moet. Het huidige stelsel van ons land remt de groei en past ook niet meer in de wereld van het internet.

  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/22341508/__Een_nieuw_belastingstelsel_is_nodig__.html

  1. Mooi praat is goedkoop, erg geruststellend dat deze universitaire raket geleerden er nu ook achter komen watd e meerderheid van Nederland en Europa al jaren roept, helaas stelt de meerderheid helemaal niets meer voor in een bureacratische zakelijke dictatuur.

  2. “Er worden 2 economen wakker. Vandaag in de Telegraaf:”

   Ze worden helemaal niet wakker, dit is een nieuwe aanzet voor een plan waar al meer dan tien jaar naartoe wordt gewerkt: Nederland krijgt als eerste land van west europa een flat-tax. Het is allemaal gepland, denk maar niet dat deze mensen zo maar iets roepen.

   de afgelopen jaren worden stapsgewijs de tarieven van de belastingen naar elkaar toe gebracht en de ieder jaar verdwijnt er een aftrekpost, tot het ogenblik dat er geen aftrekposten meer zijn. zodra dit het geval is komt er een nieuwe belastinghervorming: De flat-tax

   de rijken gaan veel minder betalen en de rest van de bevolking meer.

   overigens heeft rusland al jaren een flat tax systeem met een zeer laag tarief, waarbij de belastingopbrengsten enorm zijn gestegen omdat met de zeer lage belastingtarieven het niet risico meer loont om de belasting te ontduiken.

   De reactie van de russische bevolking op de lage russische tarieven was, de rijken betalen toch al geen belasting dank zij allerlei constructies, dus het maakt eigenlijk niet uit dat ook hun tarieven zijn verlaagd

 10. Middenklasse? Welke middenklasse? En welke democratie? Stelletje achterlijke en nutteloze schuld slaven zal je bedoelen.
  Familie, vrienden, kennisen en ik hebben niet voor de Euro, kapot belasten en koopkracht non stop devalueren, of alle bail outs en bail ins ten koste van hele bevolkings groepen gekozen dat is met veel geweld door onze strot gedrukt.
  Is er iets veranderd sinds het ontstaan vand e crisis? Nee niets. Hebbenw e ook maar iets geleerd sinds de crisis? Nee nada zip niks nog steeds gaan we op[ dezelfde voet door het is dan ook vragen naard e volgende grote crisis misschien dat er dan eindelijk meer mensen uit hun dumbed down realiteits slaap ontwaken.
  Hopelijk gaan nog veel meer mensen hun centjes en huizen verliezen, uiteindelijk blijven we wel met genoeg armoedzaaiers over dat men er niet meer omheen kan draaien.
  Bijna alle Nederlanders zijn naieve en arme door inflatie, belasting en schuld rente helemaal tot op het bot leeg geroofde sloebers die het nog geen dag zonder overheids subsidie zouden redden.
  Zoals ik al zei achterlijke nutteloze schuldslaven voor eeuwig veroordeeld tot het overheids infuus, geen probleem dat over failliete Ukraine kan er ook nog wel bij st5oppen we die ook nog even een paar biljoen Europese nationale schulden toe en verrekenen we dat ook gewoon weer door op de achterlijke Europese lagere klasse bevolkingen, want latenw e eerlijk zijn die zogenaamde ” middenklasse” bestaat al lang niet meer, of je nu 0, 1 ,2 of 3 banen hebt, je hebt nu alleen nog maar arm en rijk en er is geen gouden midden weg.
  Dat Nederlanders en westerlingen in het algemeen de misplaatste domme illusie hebben dat 2 mobiele telefoon abbonementen en een platte kleuren tv op krediet of een huis dat je hebt gekocht met een paar ton hypotheek schuld je rijk maken is een ander verhaal, alleen een achterlijke schuldslaaf kan zo onredelijk redeneren.
  Sluit nog maar een tweede hypotheek op uw zwaar overgewaardeerde huis af zodat u wat van die kuch ” spot goedkope” Euro aandelen en Euro junk bonds kan kopen op krediet, leve de paieren welvaart en laatd e print pers maar 24/7 papier uit lucht printen daar zullen vast helemaal geen consequenties aanzitten end e loodgieter hoeft ook nooit betaald te worden toch?
  Ga vooral zo verder en tik en schuif nog maar lekker een paar tienduizenden Euros meer aan nationale schuld per Nederlander af op uw kinderen en nageslacht, lekker moreel verandwoord bezig zo he, wees er maar vooral erg trots op dat is het enigste wat een achterlijke schuldslaaf doet niets meer en niets minder…..

 11. We zijn letterlijk al decennia bezig om welvaart van de volgende generaties te stelen om vandaag de dag beter te leven, en we houden onszelf lekker de illusie voor dat de rekening nooit zal komen, hoe dom en naief kan een mens zijn, de praktijk kent geen grenzen wat betreft de achterlijkheid van de mens, deze word keer op keer weer overtroffen.

 12. Diegenen die de rijm met de Weimar republiek in de jaren 30 niet kan herkennen moet eens wat beter geschiedenis gaan bestuderen of is gestichts rijp en kan beter een psychiater gaan zoeken.

 13. Het probleem is dat de Hardwerkende Middenklasse hun frustraties en hun woede richten op uitkeringsgerechtigden die ongewild in een uitkeringssituatie zijn beland, bijv. oudere werklozen, chronisch zieken en gehandicapten.

 14. Schrijver stelt als problemanalyse:

  “Niet wij burgers trekken aan de touwtjes, zoals dat in een democratie hoort te gaan, maar de EU, de ECB, de FED en al hun trawanten. Ze staan onder invloed van het grootkapitaal. Etc…”‘

  en komt met oplossing meer belasting voor rijken. Zegt veel over zijn logische manier van denken. Dat gaat dus helemaal niet helpen. Er zijn ook te weinig rijken en stomweg geld roven van mensen en geven aan anderen helpt sowieso niet. “Leer ze vissen in plaats van vis geven” weet je wel.

  Je met dus EU, ECB en FED aanpakken volgens zijn eigen betoog, daar zitten de rotte plekken.

  1. Reactie op je eerdere post, en de bovenstaande;

   Omdat er, GVD, nog steeds miljarden worden verdiend door een selectief groepje mensen, en er nog steeds miljarden teveel worden uitgegeven door overheden. Je zegt het goed, hypotheken, 10x teveel betalen voor een huis, waar banken van profiteren. We hebben absoluut geen geld voor een basisinkomen maar wel om bankiers rijk te maken, een goede zaak, we moeten zo doorgaan.

   Enkel de dromers denken dat een basisinkomen niet kan, of niet goed zou zijn. Deze mensen blijven namelijk hangen in het huidige systeem, en gezien ALLE statistieken er op wijzen dat dit een systeem is dat niet werkt moet je nogal een dromer zijn wil je denken dat het zo door kan gaan, of met kleine maatregelen kan veranderen. Blijf over iedere mogelijke oplossing zeggen dat het niet mogelijk is, dan komen we vooruit. Hebben we iets te verliezen?

   Dat iedereen op aarde niet werkt en toch iets krijgt is natuurlijk onmogelijk. Alleen zal er toch iets moeten worden verzonnen voor de werklozen van nu, en in de toekomst, want er zal NOOIT meer genoeg werk komen voor ons allen, en slachtoffers van het systeem 650 euro per maand geven is met de huidige lasten (en die worden niet lager) een beetje weinig.

   Als we echt zo onder water staan qua schulden, wanneer we vanaf nu onze schulden massaal niet meer afbetalen (ook de rente niet), wat denk je dan dat er gaat gebeuren? Niets. Er worden geen 6 miljoen mensen uit hun huis gezet. Iedereen met een hypotheek heeft zich keihard in de aars laten nemen, en het goede nieuws is; iedere maand als de rente wordt betaald doen ze het gewoon weer. De plannen van de banken hebben gewerkt, maak iedereen afhankelijk van schulden, en ze blijven rondrennen in het hamsterwiel.

   Er zijn genoeg rijken op aarde, dus daar mega op belasten helpt wel degelijk. Doorgaan met werken zodat de rijken het geld uit de economie trekken en stallen in belastingparadijzen is in ieder geval geen oplossing. 32.000 miljard is niet niks, daar hebben ook jij en ik voor gewerkt. Neem alle miljarden die jaarlijks worden gespendeerd aan wapens en oorlog. We zijn als mensheid ontwikkeld, nog steeds spenderen we een enorme hoeveelheid geld, tijd, energie aan dingen te produceren om elkaar af te maken. Dat kan blijkbaar, wordt door ons geaccepteerd, daar gaat jouw geld ook naartoe, maar als men het woord basisinkomen ziet of hoort gaan de nekharen overeind staan, want dat kan niet, en zou ook niet goed zijn…..

   Ik zal plagiaat plegen en de onderstaande link nog een keer posten:

   http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2014/02/28/het-schandaal-van-de-21ste-eeuw-nog-nooit-was-de-kloof-tussen-rijk-en-arm-zo-gro

 15. Links of rechtsom het systeem gaat op z’n kop. De reden is simpel het is onhoudbaar geworden. Er is geen balans tussen inkomsten en uitgave.

  Kijk naar oplossingen ipv krampachtig vasthouden aan het verleden.

  1. Arbeidstijverkorting (4 daagse werkweek)
  Groot voordeel hiervan is dat de werkloosheid enorm zal dalen.
  2. Basisinkomen (hoger als de bijstand)
  Groot voordeel hiervan is dat moeders gewoon weer hun eigen kinderen kunnen verzorgen.
  3. Verlagen AOW leeftijd.
  Het is beter om een ouderen uit het arbeidsproces te halen ,als een jongere nutteloos thuis te laten zitten met een uitkering.

  Als geen van bovenstaande oplossingen worden geimplementeerd, dan is het niet anders als dat de middenklasse fors meer belastingen moet betalen.
  De oorzaken zijn nogal helder als we vasthouden aan het huidige systeem…..meer werkloosheid (ja, de crisis is niet opgelost en het gaat niet beter, dat zijn allemaal leugens). Het zal ook de komende jaren niet beter gaan. Industrie verdwijnt uit Nederland en daarmee de arbeidsplaatsen.

  Dus of een hogere belasting, of dat nu een inkomsten belasting of BTW verhoging inhoud (De jet en jul economen, Rick en Willem) of herverdelen van de welvaart….dus minder werken, maar wel iedereen.
  Arbeidstijdverkorting (32 urige werkweek) zal een mega bijdrage leveren. Geen werkloosheid meer, geen hogere belastingen of sociale premies nodig. En EEN VEEL BETER LEVEN.

  Misschien is de middenklasse te hebzuchtig en wil men niet het werk herverdelen….prima, dan maar bloeden op naar een inkomsten belasting van 75% voor grootverdienders.

  Ons democratische systeem zal hiertoe dwingen, omdat het electoraat steeds meer afhankelijk van een uitkering wordt…..dus steeds linkser.

  Hervormen is een must en niet zoals jet en jul dat willen……eenvoudiger belastingsysteem, laat me niet lachen. Als Rick en Willem het voor het zeggen krijgen gaat een middenklasse auto 200% duurder worden. Tja, wat heb de middenklasse dan aan voordeel dat er 1% minder loonbelasting wordt betaald? De benzine gaat naar € 3,00 per liter als het niet meer is.

  Laat U niet voorliegen door deze jet en jul van een economen.

  1. Ik ben het zeker met je eens dat er gekeken moet worden naar oplossingen, maar ik weet niet of de door jou aangedragen oplossingen helpen:

   1) Dat is een mooi idee, maar het zal dus ook betekenen dat de salarissen met 20% naar beneden moeten (je werkt immers maar 4 i.p.v. 5 dagen). Ik weet niet of mensen hier genoegen mee zullen nemen…
   Andere oplossing is om het loon constant te houden, maar dat zal de werkgevers op hogere kosten jagen. Die werkgevers zullen die hogere lonen a) in hun prijs doorberekenen, of b) ze verkassen naar een goedkoper land, of c) arbeid vervangen door kapitaal.
   M.i. geen oplossing dus.

   3) Wie gaat dat betalen? Een dergelijke maatregel betekent namelijk dat de kosten van de AOW hoger worden voor de werkenden (vooral middenklasse) van nu (het is een omslagstelsel). Daarnaast gaat dit uit van de aanname dat er een constant aanbod van arbeidsplaatsen is: een deel van de banen die straks vrijkomen zal simpelweg verdwijnen.

   1. In Nederland zijn 700.000 werklozen met een uitkering (WW), Wajong en Bijstand 400.000. IOAW, WAO, Weduwe 800.000.

    AOW/Pensioen 2.9 miljoen (Deze groep blijft buiten het arbeidsproces).

    Als U 40 uur in de week wilt blijven werken zullen deze uitkeringen dus betaald moeten worden door U en de kleinere groep werkende.

    Als het aantal werkende met 20% gaat stijgen en de groep uitkeringsgerechtigde met 1.2 miljoen gaat dalen is het niet meer nodig zoveel belastingen en sociale lasten te betalen.

    Dus inderdaad een lager bruto inkomen bij 32 uur/week,…maar geen lager netto loon, omdat het aantal uitkeringen daalt, dus lagere premies.

    Bovendien gaat het om eerlijk delen van lusten en lasten ,ook dat telt.

   2. Ik vind het een fantastisch idee en zeer zeker haalbaar, helemaal als we het volgende rigoureuze idee volgen; ALLES nationaliseren. Dit klinkt overdreven en misschien gek maar hoe gek is het dat we banken (zo kapitalistisch als wat) nationaliseren en op het moment dat we ze winstgevend hebben gemaakt weer gaan verkopen. Dan komt het weer in de handen van aandeelhouders die alleen maar kijken naar winstmaximalisatie en niet naar de gevolgen van deze winstmaximalisatie. De gevolgen zijn namelijk o.a. klanten slechte leningen laten afsluiten alsook flink snijden in het personeelsbestand. De gevolgen hiervan komen allemaal op het bordje van de normale man en zullen enorme verschillen in arm en rijk veroorzaken. De kosten voor de maatschappij door deze ‘gap’is enorm. Zie in het volgende filmpje : http://www.ted.com/talks/richard_wilkinson
    Alle bedrijven nationaliseren zal ervoor zorgen dat bedrijven niet meer alleen voor winstmaximalisatie gaan maar ook voor het grotere plaatje; welvaart voor iedereen. Uiteraard mogen er binnen een bedrijf verschil in inkomen zijn, neem als voorbeeld de Publieke Omroep waar mensen die veel betekenen (opleveren) tot maximaal 600K mogen verdienen.
    Dan kunnen we kijken naar Arbeidstijdverkorting ( ik zeg zelfs 2 tot 3 dagen werken) en een basisinkomen van 1500 per maand. Uiteraard krijgt iedereen die werkt meer dan het basisinkomen. Op deze manier kunnen we alle belasting, behalve accijnzen, afschaffen en dus simplificeren.
    Hier nog een mooie link om het basisinkomen te ‘promoten’ : https://decorrespondent.nl/10/waarom-we-iedereen-gratis-geld-moeten-geven/384450-0b1c02bd en lees vooral het stuk over Mincome, Canada.
    Wat hiervoor nodig is, is een stabiele leiding (democratie) en dat zal het lastigst worden.
    Veel mensen zullen denken dat er geen ondernemers meer zullen zijn maar dat wil ik tegen spreken; er zijn altijd mensen die bezieling hebben en iets willen neerzetten. Bij succes zullen zij uiteraard ook meer gaan verdienen.
    Als je er goed over nadenkt is het een fantastisch systeem dat in het verleden economische vooruitgang heeft geboekt maar altijd is gevallen door ‘gestoorde’leiders met grootheidswaanzin en dat voorkomen zal de grootste uitdaging zijn.

  2. Martin, Dat zijn wel hele flinke maatregelen,

   naar mijn mening zou het beter zijn om meer flexibiliteit te hebben op de arbeidsmarkt in de zin van bij een slecht draaiende economie (verplicht) deeltijd werken om te voorkomen dat mensen niet meer courant zijn op de arbeidsmarkt. Dus in plaats van mensen definitief te ontslaan en mensen aan de zijlijn te plaatsen,door middel van opleiding en deeltijdwerk geschikt te laten blijven / actief te laten blijven voor de arbeidsmarkt, zodat wanneer dat de economie weer aantrekt, (laten we hopen dat het ooit nog goed komt) er direct capabel arbeidspotentieel beschikbaar is, die vanzelfsprekend weer full time aan de slag moeten.

 16. http://rt.com/usa/low-corporate-tax-rates-275/

  Kijk, als je bedrijven subsidies geeft, of belasting teruggave, ipv belasting laat betalen, dan kunnen we met recht spreken van democratie en socialisme. De juiste manieren om de economie zogenaamd te verbeteren. De miljarden die de U.S. dit kost leent men gewoon van de FED, daarna worden de lasten voor het volk opgevoerd, bezuinigd op voorzieningen. Is allemaal erg goed voor de middenstand. Daarom pleiten veel hoge piefjes in Europa voor het Amerikaanse beleid, want dat werkt nu eenmaal.

  De rijken mogen geen last hebben van een crisis, dat mag alleen 90% van het volk. Is toch logisch, denk allen een beetje kapitalistisch, weg met het socialisme en communisme, live the American (European)dream, droom dat je ooit, door hard werken, bij de rijken zal horen. En zolang dat nog niet is gelukt, lenen! Basisinkomen, waar heb je het over? Dat gaat niet, want dat gaat ten koste van de elite, en dat moeten we niet willen, anders kunnen we niet meer dromen….

 17. Het probleem dat zich voordoet wereldwijd is dat de slang nu bezig is zijn eigen staart op te eten.

  We hebben onze productie naar Azië geëxporteerd daardoor staat heel ZO Azië nu onder de rook van 1 miljard kolen-stokende Chinezen en de slash and burn van oerwoud wat geschikt gemaakt moet worden voor Palmolie productie.

  Deze luchtvervuiling zal leiden tot miljarden chronisch zieken. Groente en fruit kan door de luchtvervuiling nauwelijks meer verbouwd worden in de open lucht.

  De grootste kolenhaven ter wereld in Australië is bezig om het Great Barriere rif te vernietigen om aan de vraag van de Chinezen te kunnen voldoen. De vervuiling verspreid zich via de straalstroom wereldwijd waar het milieurampen veroorzaakt.

  Lees dit artikel eerst eens:

  http://schafderenteaf.wordpress.com/2013/12/02/economisch-groei-en-5-miljoen-chronisch-zieken/

  De mensheid heeft 3 keuzes:

  1. De wal keert het schip. De vraag is of de mensheid dit gaat overleven.

  2. We laten de elite hun plannen uitvoeren om deze problemen op te lossen. Iedereen en arm en slaaf voor een paar superrijken.

  3. De mensen worden wijs en steken de koppen bij elkaar en gaan echte oplossingen genereren.

  Hier mijn lijstje met oplossingen die ik heb kunnen bedenken. Het zijn geen makkelijke oplossingen, maar wel de noodzakelijke:

  1. Ga betalen met ander geld dan dat van de bankiers.
  2. Help meisjes in derde wereldlanden studeren, dan denken ze eerst na voordat ze een hok vol kinderen willen.
  3. Start eigen coöperaties waarin de werknemers eigenaar zijn. (Het geld blijft in de community en de eigenaren / werknemers willen geen producten maken die hun eigen leven, dat van anderen en het milieu vernietigen)
  4. Ga je eigen gezonde voedsel verbouwen in je achtertuin, voortuin, gemeenteperk, op je platte dak of waar dan ook (permacultuur). Dan kunnen de voedselbanken sluiten.
  5. Kies je eigen burgemeester waarmee je een vuist kan maken tegen de overheid en ontsla hem indien nodig. (Democratie is dictatuur van de rijken, die kopen politici.)
  6. Wek je eigen energie op.
  7. Koop niets meer van multinationals, koop lokale geproduceerde schone en gezonde producten.
  8. Laat je auto staan. Met iedere liter benzine worden er meer mensen chronisch ziek door giftig ultrafijnstof en financier je de oorlogen in het Midden Oosten.
  9. Geef de dingen die je niet meer nodig hebt gratis weg zonder er (behalve een blij gezicht) iets voor in ruil te willen. Het zal even duren voordat mensen in je omgeving je voorbeeld volgen, maar ze zullen het zeker gaan doen. Na een tijdje zullen dingen waarvoor je nu nog moet betalen, je aangeboden worden.
  10. Doe aan ruilhandel.
  11. Koop zo veel mogelijk 2e hands via de bekende websites.
  12. Repareer oude spullen en hergebruik ze voordat je ze laat recyclen, want ook recycling is vervuiling doordat een deel van de onderdelen in b.v. elektronica gewoon niet gerecycled kunnen worden.
  13. Als we belasting betalen moeten we gaan vragen om een specificatie van waar dat geld aan wordt besteedt. We moeten het geld weigeren te betalen dat besteedt word aan oorlogvoering en subsidies (belasting verlaging) voor multinationals en vervuilende bedrijven. Of we moeten dezelfde belastingvoet afdwingen als die de multinationals betalen.
  14. Lees over thorium reactors, die kunnen wellicht onze planeet redden. En ga op zoek naar alle andere technieken die al beschikbaar zijn maar in de laadjes van de multinationals zijn verdwenen.
  15. Bouw huizen van plaatselijk materialen die energie neutraal zijn.

  1. Het zou jammer zijn als deze reactie verdwijnt in de chaos van Internet…
   Het is raadzaam deze reactie op je computer te bewaren en her en der te blijven posten. Zet hem vooral neer op http://www.visionair.nl . Dan heb je kans dat je nog mensen inspireert die nu al daadwerkelijk initiatieven ontplooien zoals de mensen achter Visionair.

 18. Ik zag een mooie over basisinkomen voorbij komen.

  “Als burgers iets te besteden hebben gaat het rond in de economie.

  Als de rijken iets te besteden hebben, gaat het naar de Kaaimaneilanden.”

  LL

 19. EU – en uitbreiding is Politiek: stukje verlengde Koude Oorlog en voor Groot Kapitaal investeringmogelijkheid. Volk telt weinig mee en moet andere volksstromen maar opvangen en laten meedelen.
  Politieke partijen zijn er teveel. Neuzelen partijpolitiek. Oppositie in parlement de helft van hun salaris inleveren. Coalitie moet de 4 – jarige rit afmaken en dan beoordeeld worden. Als middenstandskind geb. in 19i46 lever ik = ga ik ieder jaar achteruit en moet zelfs voor mijn eigen door generaties verdiende huis – ook nog eens huurforfait betalen.
  Mijn kleinideren zal ik niet adviseren om tegen de stroom in – door inzet en ontzegging – nog op te bouwen. Het helpter niet aan.

 20. Het probleem is goed gesignaleerd. Inclusief dat de middenklasse een groep makke, nee getemde schapen is geworden. Automatisch afdracht van belasting via de werkgever en je hebt er niets meer over te zeggen. Afdracht van soevereiniteit en al 60% van wet- en regelgeving naar Brussel en Frankfurt en je hebt er niets meer over te zeggen.
  In opstand komen is bijna onmogelijk. de bovenste 10% meer belasting laten betalen en dat verdelen onder de middenklasse levert die middenklasse nauwelijks iets op, daar is de groep gewoon te groot voor.

 21. Basisinkomen is echt totale onzin.
  Behalve van de gehele onderlaag gaat ook de productiviteit van een groot deel van de middenlaag verloren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Sorry. Nog geen gegevens beschikbaar.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: