We hebben voor u exclusief (Afrikaans) nieuws over het VN Migratiepact. Maar dat niet alleen want eveneens en nog heter van de spreekwoordelijke naald nieuws van iets dichterbij. Vanuit België, het buurland waarmee we het meest close zijn. Wat er dààr aan de hand is?! (Maar OOk in Nederland hoor?!) Je houdt ’t niet voor mogelijk. Probeert u het samen met mij te vatten. Want geen aal is zo glibberig als, vooreerst, de Belgische politiek. Zoals we gisteravond 18 december 2018 al schreven à la minute is de regering daar gevallen. Over dat ondertussen beruchte Pact. De centrumrechtse partij Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) was er tegen maar het is eigenlijk ‘links’ dat de regering met een motie van wantrouwen deed vallen. Socialisten, Groenen,…  Terwijl amper een paar uur geleden…het Pact toch werd goedgekeurd. Indien u nog kunt volgen?

Politiek gekonkel en gekronkel

Het Belgische parlement dat niét bevoegd is, gaf vanmiddag alsnog zijn zegen. Vandaag zit de Algemene Vergadering van de VN samen in New York en vindt de stemming over het Pact plaats. Dat is ondertussen ook gebeurd. (Het tijdsverschil haalt ons al in, kijk!) Het werd met ruime meerderheid goedgekeurd. Maar zowel diplomatiek gezant Bodson voor België als Marc Pecsteen de Buytswerve, de VN-ambassadeur voor dat land, waren al tevoren zelfverzekerd. België zou samen met ongeveer180 van de 193 VN-landen voor stemmen. In september 2018 zou namelijk ‘intern’ (?) al beslist zijn dat de regering ja zou stemmen. N-VA maakte toen geen bezwaar, dus hoefde er met die partij zogezegd geen rekening meer te worden gehouden (?) Vervolgens werd enkele uren geleden door een zogenaamde ‘wisselmeerderheid’ dan toch gestemd pro…maar het parlement was immers dan al niet meer bevoegd? Snapt u er nog iets van? Of dit allemaal wettelijk is of nog een saillant staartje gaat krijgen juridisch…? In ieder geval kan ons land aan zo’n manier van politiek voeren nog een puntje zuigen! Of…misschien doen we het hier ook al gek genoeg? Leest u vooral verder!

Opvallend: een ‘invoegvelletje’ aan Marrakesh-Pact

België heeft een zogenaamde ‘interpretatieve nota’ toevoegen aan het Pact, net als Denemarken en Nederland. Een tevoren in België publiek nog onbekende tekst. Volgens geruchten zou het een soort van dubbele waarschuwing zijn dat het akkoord of pact zeker niet bindend is. Ook zou worden herhaald dat alvast België ‘het onderscheid wil blijven maken tussen reguliere en irreguliere (illegale) migratie.’ En Nederland? Gaan wij hiermee akkoord? Als burgers bedoel ik? Weten we hier überhaupt iets van?! Is dit ook door ons land zo overeengekomen, laat staan gestemd?! Ja…en neen. Met grote tegenzin. Hier blijkt vooral het Forum voor Democratie het voor het zeggen te hebben. Dit is wat Newsmonkey vanuit België ervan vindt: ‘Het migratiepact lijkt ook in Nederland flink brokken te maken in het politieke landschap. Uit de peilingen blijkt dat de partij van premier Rutte daar maar liefst 10 van z’n 33 zetels in de Tweede Kamer zou moeten inleveren als er nu verkiezingen zouden plaatsvinden. De grote winnaar is het rechts-nationalistische Forum voor Democratie (FvD) van Thierry Baudet.’

Mogen we hieruit concluderen dat Nederland verrechtst, rechtser wordt, of reeds is? 

Dit is de vraag die we ù, beste lezer van Biflatie stellen. Wat vindt u hier allemaal van…? 

Migratiepact voor Dummies

Hier treft u de verkorte, eenvoudig samengevatte uitleg over wat het VN Migratieakkoord precies is. Er staat wat voor rechts in, en wat voor links. En zelfs met de z.n. ‘centrumpolitiek’ wordt rekening gehouden. De tekst met 23 doelen, erkent migratie als hét internationale issue, dé kwestie van nu en in de toekomst. Wil die beter, ordelijker laten verlopen. Meer geünificeerd, minder van ‘elk land doet maar wat’.

‘Mondiaal Pact Voor Veilige, Ordelijke en Reguliere Migratie’

Dat is eigenlijk de volledige benaming van het Pact. Enkele voorbeelden van doelen. Enerzijds de redenen waarom mensen kunnen migreren benoemen. Economische redenen zijn dat niét. Anderzijds toezien opdat hun rechten beter beschermd worden, zeker ook van kinderen. Maar het gaat ‘m niet alleen om transmigranten en bootvluchtelingen. Ook over bijvoorbeeld diploma’s makkelijker erkend te krijgen. De VN wil het ‘probleem’ meer beheersbaar maken en overzichtelijk. Ook met cijfers en statistieken. Maar wat vooral opvallend is en waarom dan er zoveel drukte om maken: het is een NIET BINDEND verdrag! Ook juridisch niet. Het is slechts intentioneel, een ‘ja ja, we tekenen dat dan, maar au fond en in de praktijk zien we nog wel hoor.’

Rechten van de Mens? Welke dan?

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bestaat sinds 1948. We vieren dit jaar dus de 70ste verjaardag. Maar er vàlt helemaal niets te vieren. Kent u een arm land waar die rechten gerespecteerd worden? Kent u een rijk land waar die rechten allemaal en helemaal en volledig gerespecteerd worden? Die Universele Verklaring was ook niet bindend trouwens. Er zijn andere verdragen, verklaringen, officiële beloftes en intenties en…uit voortgekomen. Tegen martelen bijvoorbeeld. En specifiek om de zwaksten onder allen te beschermen: kinderen. Toch wordt er nog steeds gemarteld. Onder meer door de Verenigde Staten! Die het verdrag, het Pact, dan ook niet erkennen. Toch worden kinderen nog misbruikt, sexueel en voor kinderarbeid. In India, op de Filipijnen, in Thailand bijvoorbeeld.

Words, words words…

Ach lieve mensen, woorden, woorden…  Ik zeg persoonlijk altijd: luister niet naar wat ze zeggen, maar kijk naar wat ze doen. En dat is: bitter weinig, of niets, en dan spreken we over misschien een derde van alle landen ter wereld? 2,5 Miljard mensen, mannen, vrouwen en kinderen in armoede, gebrek, wettelijk onbeschermd, of zonder zelfs de basisbehoeften van een écht dak boven je hoofd. Water, electriciteit? Dat Universele Verdrag dat al 70 jaar bestaat? Velen kunnen zelfs nog niet lezen, of verstaan geen Engels…

Wordt vervolgd

We komen terug met méér in deel 2 van dit artikel. Deze brandende kwestie. Hét probleem van nu en de toekomst. En vullen dan ook onze belofte in paragraaf één in. Exclusieve informatie recht uit Afrika. Waaronder: hoe denken Afrikaanse topmensen, gezagsdragers, presidenten over dit alles? In persoonlijke gesprekken, jawel! Want zonder hen zal een en ander zowiezo niet lukken. Het wordt nog interesssanter, dus wees er zeker bij ja?

 

3 reacties

  1. Ach, uiteindelijk is het niet de regering met z’n parlement wat beslist maar zal het volk door een toenemende ontevredenheid het beleid van z’n eigen regering afkeuren. Kijk naar Frankrijk waar Macron schoorvoetend de gele hesjes beweging tegemoet komt. Er zijn veel verdragen door diverse organisaties(o.a. VN, de EU etc.) afgesloten die uiteindelijk niet werken. Wat we momenteel zien is dat door de globalisering en de daarmee gepaard gaande schaalvergroting vooral de westerse bevolking schuw wordt t.o.v. allerlei verdragen die boven hun hoofden worden afgesloten. Men heeft hierin geen medezeggenschap. De eigen parlementen kijken meer naar boven(EU) dan naar beneden, de bevolking dus. De grote denkers vergeten dat de wereldbevolking altijd nog bestaat uit heel veel volkeren met eigen culturen, verschillende snelheden van de economie, en veel binnenlandse conflicten in de ontwikkelingslanden. De bedoeling van een groot verdrag kan alleen maar zijn dat de aangesloten staten zich er aan houden. Gaat nooit lukken in door oorlog ontregelde landen. Niet voor niets is er huiver en worden inlegvelletjes ingevoegd omdat er een (groot) wantrouwen is inzake een ordelijke uitvoering. En niet voor niets groeien de populistische partijen.

    Het is het volk, dus wij kiesgerechtigden, die het beleid van het partijkartel afkeuren zoals Baudet dat best wel treffend verwoord. Als je goed om je heen kijkt en luistert dan voel je de onvrede die er heerst onder de samenleving en wordt het EU-immigratiebeleid door veel mensen met de mond afgekeurd. Niet altijd met het stembiljet omdat een groot deel van de stemgerechtigden weg blijft bij de landelijke verkiezingen. Terwijl men het in feite niet eens is met het regeringsbeleid. Er speelt een stuk valse schaamte mee. Het stemvolk wat het stemhokje opzoekt zijn in het algemeen de (hoger) opgeleide mensen. Kijk naar VVD, CDA etc. De lager opgeleiden tot en met de middenklasse stemmen meer PVV en FvD en SP. Wanneer verkiezingen verplicht zouden zijn en ook de zwijgende en mopperende massa het stemhokje opzoekt zouden m.i. de PVV en FvD de grote winnaars zijn. Puur afgaand op de heersende onvrede aangaande immigratie en de euromuntunie. De jarenlange politieke mondialisering met als resultaat een wereldwijde economische, politieke en culturele integratie heeft geleid tot een schrikbeeld onder de bevolking.

    Men vreest de macht die nu ligt bij het grootkapitaal van de multinationals en men vreest de grote politieke organisaties zoals de EU en de VN. Het is te snel gegaan. Vooral de westerse bevolking wil hun eigen identiteit behouden en komt nu tot de ontdekking dat de jarenlange tolerantie na de 2e WO en “oneindige economische groei” behoorlijke veranderingen brengen in het eigen kleine wereldje waarin men geborgenheid zoekt. Ondanks open grenzen en de massale vakantievluchten naar verre bestemmingen voelt men zich veilig in eigen huis en haard. Men wordt zich bewust dat er nu wel veel in beweging komt, of wordt gezet. Men ziet de verruwing in de maatschappij, waar in de grote steden de achterstandswijken criminaliseren. Straks in de Oudejaarsnacht worden veel agenten en hulpverleners bedreigd, mishandeld en zelfs omver gereden. Langzaam dringt het besef door dat de beschaving in onze moderne samenleving ver is te zoeken. Het Christendom in West Europa lijkt bijna te verdwijnen. Moskeeën verdringen inmiddels de kerken. Dit soort bewegingen zet de autochtone bevolking aan het denken. Echter lijken politici bezig te zijn met een groter plan en kijken ze te weinig wat er leeft onder de bevolking in de grote steden. Als ik het nuchter beschouw dan denk ik dat de titel boven deze column veelzeggend is: “Migratie: immens wereldprobleem erbij”.

  2. Astronomisch kapitaal vergaard in tweeënhalve eeuw. Wanneer het geschatte vermogen $490.000.000.000.000.000,- (vierhonderdnegentigduizend triljoen dollar) van de bankiersfamilie “De Rothschild” onder de wereldbevolking verdeeld zou worden dan zou iedere wereldburger 70 miljoen dollar ontvangen. 21 nov. 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: