Monetaire reset is onderdeel van Agenda 2030

Zouden hardwerkende burgers, AOW’ers en de familie Doorsnee enig besef hebben in wat voor riskant monetair tijdvak we verkeren? We zijn druk met een gezondheidscrisis en volgen elke dag de besmettingscijfertjes die over ons worden afgevuurd door de mainstream media. De financiële pagina’s van de dagbladen waarin economen hun bezorgdheid uiten over het fiat geldsysteem zijn van ondergeschikt belang. Onze gezondheid is immers in ‘groot gevaar’ en ons welzijn is belangrijker dan geld, zo vinden we normaal gesproken. Je zou het ook kunnen omdraaien door te zeggen dat we zonder pecunia geen optimale gezondheid kunnen genieten. Ik zie in sommige steden nogal wat onfrisse mensen voorbij komen die met een financiële injectie wellicht beter af zouden zijn dan met een Pfizer-injectie. Het is maar hoe je het bekijkt.

Ondersteuning economie en immuunsysteem

Het grote risico vandaag de dag is dat de samenleving geen idee heeft van wat er achter de schermen van de monetaire beleidsmakers wordt besproken. Economen gissen er naar en maken hun analyses op basis van bewegingen op financiële markten. Ze kijken vooral naar de maatregelen die centrale banken nemen om het fiduciair geldsysteem draaiende te houden. Argeloze burgers zien niet dat deze excessieve maatregelen uiterst riskant zijn. Het gaat al jaren goed toch? Al vanaf de vorige financiële crisis in 2009 is het beleid van centrale banken gericht op ondersteuning van een verzwakte economie. Dit betekent dat het in de basis ronduit slecht gaat. Zonder monetaire ondersteuning van centrale banken en fiscale ondersteuning van overheden zouden we in een diepe financiële crisis verkeren. We vinden het echter normaal dat onze economie kunstmatig wordt geïnjecteerd met goedkoop geld dat uit het niets wordt gecreëerd. Hetzelfde geldt voor onze gezondheid. Deze wordt kunstmatig geïnjecteerd doordat de overheid Big Farma op de bevolking heeft afgestuurd om ons immuunsysteem te ondersteunen vanwege een “killervirus.” Ziet u de gelijkenis?

Gratis geld en injecties

Ik zie een vreemde overeenkomst tussen geld en gezondheid. Is het normaal dat onze meest belangrijke basisbehoeften volop worden ondersteund door beleidsmakers? Ooit moest ik zelf mijn best doen om de kost te verdienen en legde ik wat opzij als een appeltje voor de dorst. Daarvoor werd je aangemoedigd door de bank die je beloonde met spaarrente die hoger was dan de jaarlijkse inflatie. Door te zorgen voor voldoende inkomen was het mogelijk om gezonde voeding te kopen, gezonde sport te bedrijven en gezond te recreëren. Hierdoor kreeg je een sterk gestel en was je minder afhankelijk van de hulp van de medicijnman dan degene die ongelukkigerwijs in een erbarmelijke situatie verkeerde. Voor invaliden werden in gezonde economieën de nodige faciliteiten ingericht zodat er voor iedereen een plek was in de samenleving. Dat was het beeld van de westerse landen na de WO2 waar het leven goed was. Dit beeld is volledig omgedraaid, nu worden westerse economieën overeind gehouden met gratis geld en het menselijk immuunsysteem met gratis injecties. De verbinding tussen geld en gezondheid lijkt nu onlosmakelijk. Als je het ene ontbeert dan kom je ook op het andere tekort.

Er klopt iets niet

Hoe kan het bestaan dat de samenleving in korte tijd in een positie is gemanoeuvreerd dat we massaal afhankelijk zijn gemaakt. Dat nu ook gezonde mensen een gratis injectie kunnen halen en ook gefortuneerden van het gratis centrale bankgeld profiteren? Zie ik het nu helemaal verkeerd als ik zeg dat dit erg onethisch is. Er klopt iets niet. Dat de rijken der aarde spotgoedkoop geld lenen en voor slechts een paar procent leenrente meer dan 10 procent rendement uit aandelen en vastgoed ontvangen. Dat minder gefortuneerden interen op hun zuur verdiende spaarcentjes doordat 4 à 5 procent inflatie(plus bankkosten)  veel hoger is dan de schamele 0,05 procent spaarrente. Dat ieder gezond individu een gratis injectie haalt terwijl een sterk immuunsysteem een zware griep goed kan bestrijden. Deze ontwikkelingen doen mij sterk denken aan de voorliggende Agenda 2030. Bij bestudering van de 17 doelstellingen zal nuchter beschouwd duidelijk zijn dat de mens het slachtoffer is  van beleidsmanipulatie. Als je mensen zwak en financieel afhankelijk maakt dan is men graag bereid om de instructies te volgen die leiden tot een beter leven.

Grondwet met hoofdletter G

Een leven onder controle van het systeem van de globalistische elite die m.b.v. Big Tech, Big Farma, Big Banks en Big Brother een machtsgreep doet om ons burgers gelukkiger te maken dan ooit tevoren. Nee, het is geen sprookje, het staat allemaal hier beschreven. Neem me niet kwalijk dat ik bij herhaling verwijs naar deze zaligmakende website. Ik ben om. Ik wil ook geloven in het ideaal om van deze wereld een betere plek te maken in 2030. Dat lukt  alleen als we gehoorzaam de opgelegde bevelen uitvoeren. U doorziet toch hopelijk mijn cynisme. U ziet mij daarom op 5 september bij de vrijheidsdemonstratie in Amsterdam. Mijn gevoel zegt dat ik als individu een onafhankelijk leven moet leiden met in achtneming van de regels van de grondwet. Daarin zijn o.a. de bevoegdheden van koning, regering en parlement geregeld. Staat niets in over hogere elitaire machten die ons, ingezetenen van een soevereine staat, rechten en plichten gaan opleggen en van mij een slaafse wereldburger maken. Dat we met een scan toegang krijgen tot het nieuwe wereldrijk, mits gevaccineerd en financieel afhankelijk.

GW

25 reacties

  1. Heb ik bekeken. Het is toch ongelooflijk dat deze goed geargumenteerde en onderbouwde informatie van meerdere wetenschappers wordt onthouden aan het grote publiek. Het lijkt wel of de omroepen samenspannen om de juiste informatie achter te houden. De VPRO zou deze serie moeten oppakken als opvolger van “Tegenlicht.”

 1. Mooie wereld waar we onze kinderen instorten. Kop in het zand. Ikke, ikke, ikke. Of “het zal mijn tijd wel duren”. Waarom nemen mensen dan eigenlijk kinderen?.

 2. Het is allemaal onderdeel van het plan wat steeds meer op dreef komt: De New World Order.
  Het 12 stappenplan op weg naar de Nieuwe Wereld Orde (Agenda 2030) is al twee geleden wereldkundig gemaakt!
  1 . Creëer een probleem. Ontwikkel een griepachtig virus, dat kan worden behandeld met medicijnen waarmee 99,9% van de vitale zieken zal genezen. Maar die, zoals bij elke seizoensgebonden griep, fataal is voor mensen met onderliggende gezondheidsproblemen. Noem het COVID 19. Verbiedt het gebruik van effectieve medicijnen tegen COVID 19
  2. Lok een angstreactie uit. Gebruik de reguliere media om massieve angst te creëren. Verplicht de media tot dagelijkse en veelvuldige berichtgeving over het virus. Doden, IC-opnames, besmettingen.,. alles telt, bij twijfel over doodsoorzaak altijd COVID noteren om de cijfers zo hoog mogelijk te krijgen. Huur ook influencers uit de maatschappij in om het angstniveau hoog te houden. Laat aan de WHO gerelateerde organisaties (zoals RIVM) het beleid daaromtrent bepalen.
  3. Stel (steeds strengere) lockdowns in. Begin met de Great Reset door rijkdom, geld en macht over te dragen naar mondiale bedrijven en de financiële elite. Laat lokale bedrijven failliet gaan, versterk internationale business. Laat staatsschulden ongelimiteerd oplopen en maak het gebruik van cash-geld verdacht.
  4. Overdrijf. Gebruik een onbetrouwbare test, zodat je het aantal ‘nieuwe gevallen’ sterk kunt overdrijven, ook al hebben de meeste besmette personen symptomen die redelijk mild zijn. Vergroot de ergste ziektegevallen sterk uit en eis steeds opnieuw zendtijd bij de media en artikelen in de kranten. Smoor de mening van mensen die wakker zijn geworden, door hen geen ruimte te bieden in de media. Bedenk een strategie om hen belachelijk te maken. Sta niet toe dat medici goedwerkende medicijnen tegen het virus promoten.
  5. Verplicht gezichtsmaskers. Dit versterkt het algemeen angstgevoel en toont de onderwerping van de massa. Natuurlijk zijn gezichtsmaskers totaal ineffectief tegenover elk virus, maar het verzwakt wel het natuurlijke immuunsysteem van gezonde mensen, door een continue te laag zuurstofgehalte.
  6. Stel contact opsporing in. Laat mensen wennen dat persoonlijke bewegingen niet alleen gevolgd worden, maar ook kunnen worden opgespoord, gemonitord of geanalyseerd. De economie zal ondermijnd worden (ook m.b.v. klimaatangst) om een algemeen gevoel van desoriëntatie en hopeloosheid te veroorzaken, waardoor alle veranderingen door de massa zullen worden geaccepteerd. In een later stadium laten we mondiaal het financiële systeem gecontroleerd imploderen.
  7. Introduceer gezondheids paspoorten via apps. Deze werken als biometrische identiteitskaart, waarmee je de vrijheid van mensen kunt reguleren. Bewegingsvrijheid , maar ook toegang tot onderwijs, arbeidsmarkt, dienstverlening, reizen etc.
  8. Rol het 5-G netwerk uit. 5G stelt je in staat om grote hoeveelheden persoonlijke data te verzamelen en aan elkaar te koppelen. De hoog-frequente straling vermindert o.a. langzaam het zuurstof gehalte in het bloed wat COVID-achtige verschijnselen tot gevolg heeft. Ziekteverschijnselen kun je gebruiken om de noodzaak van de vaccinatie te rechtvaardigen. Zorg dat tegenstanders van ons proces in de media altijd gecensureerd en gedemoniseerd worden.
  9. Verplicht vaccinaties. Dit genereert grote winsten bij big farma ondernemingen. Zij zijn 100% vrijgesteld van alle claims die zullen volgen na het toedienen van vaccins. Deze schadeclaims komen bij overheden terecht en die betalen de burgers dus aan elkaar. Vaccins zullen de natuurlijke immuniteit verzwakken, en op lange termijn ziekte en onvruchtbaarheid bevorderen. Met depopulatie als gevolg. We zorgen dat de nanodeeltjes en het spike-eiwit in de vaccins het RNA van de mens blijvend veranderen
  10. Cashloze economie. Cashgeld geeft mensen de mogelijkheid om in vrijheid te consumeren. Zodra Cash is verdwenen, is elke vorm van financiële privacy opgeheven en kunnen we onbeperkt monitoren en controleren. Dissidenten die niet willen meegaan in de New World Order, zullen worden afgesloten van het betaalsysteem.
  11 Vervang het gezondheidspaspoort door de RFID-microchip. Promoot alles onder het mom van ‘smart’, dat vergemakkelijkt de burgerlijke acceptatie. We kunnen nu 24-7 a-la-minuut in beeld brengen: de gezondheid, bewegingen, contacten en betalingen. De inplant van de chips begint vrijwillig, maar wordt in een later stadium verplicht gesteld.
  12. Welkom in de Nieuwe WereldOrde. Waar nationale regeringen nog slechts verlengstukken zijn van de nieuwe wereldregering van de V.N. Waar alles HIGH TECH is. Waar alleen wereldreligie is toegestaan o.l.v. de Paus. Waar iedereen een microchip heeft en dus is gereduceerd tot het niveau van een biologische machine in een totalitaire gevangenis. Met dank aan COVID 19, wat tot gevolg had dat de grote massa soepel meewerkte aan deze Great Reset. We konden dankbaar gebruik maken van het feit dat 80% van de massa ervoor kiest om anderen voor zich te laten denken.

  1. Inderdaad Johan, dit zijn de punten die al langer circuleren op het “vrije” internet. Door velen nog aangemerkt als de mening van complotdenkers en wappies. Niet beseffend dat een echte WAP een Wakker Autonoom Persoon is. Onafhankelijk en vrije denkers waren we in feite allemaal hier in een klein autonoom democratisch polderlandje. Helaas zijn velen in slaap gesukkeld doordat we het zo goed hebben hier. Zappend vanuit de luie sta-op-stoel op zoek naar het platvloerse TV-vermaak, de praatpapegaaien op de talkshows met de ons-kent-ons familie en uiteraard het propaganda-journaal van de NPO. Het Ned. Publieke Omroepbestel dat gefinancierd wordt door de overheid.

   Precies op de top van onze kunstmatige westerse welvaart begint de afbraak. De massa is in slaap gesust, hangt achterover in de bank met een kaasplankje en biertje binnen handbereik en lacht om de gemaakte grappen van door wokeness besmette derderangs artiesten. Ik kan me niet langer inhouden en zie de vrijheidsbeperkingen snel op mij afkomen. Was ik ooit een brave overheidsdienaar(hoewel…) en ontpop me nu als dissident die nogal anders denkt dan ‘onze’ machtsgeile beleidsmakers. Al typend begin ik mij boos te maken. Zal mijn woede bewaren voor een volgende column waarin ik verslag kan doen van de demo in Amsterdam. Geen live-verslag, ik loop anoniem als boze burger met een groepje gelijkgestemden.
   Fijn weekend!

   1. “Precies op de top van onze kunstmatige westerse welvaart begint de afbraak.”

    Exact. Alleen hoe men de jaren achter de top van de curve wilt gaan invullen, is een hele, hele foute agenda, waar men de mensen naar de bodem willen drukken en de rest (en) voor zichzelf wilt houden. Dat er veranderingen komen is mij duidelijk, komen we niet onderuit, daar zijn echter ook andere manieren voor.

   2. En wie is – tot de tijd dat we allemaal door het putje spoelen – beter af, Gerrit? De onwetende, tevreden mens of de mens die het putje vreest.

    “De mensch lijdt het meest van het vrezen dat hij vreest.”

  2. Heel goed gezien Johan. En ook door Gerrit. Al gedurende vele jaren volg ik het alternatieve nieuws en er komt steeds meer van uit. Het is oorlog tegen de mensheid op alle vlakken.
   Zien jullie nog mogelijkheden om de oorlog te winnen?

 3. Ik lees hier jullie wantrouwen in…. eigenlijk alles. Waarom zou je zo in de wereld gaan of willen gaan staan? En ALS het allemaal zo zou zijn: waarom zou je dan in dat geval zinloos demonstreren en jezelf kenbaar maken?

  Met het risico weg te worden gezet als slapende, heb ik toch een aantal vragen die jullie hopelijk aan het denken zet:

  – Als het de bedoeling is de economie om zeep te helpen, waarom stopt men dan niet direct met de financiële injecties? Dan is het nl. eerder bereikt.

  – Je zou zeggen dat mondiale bedrijven sterker zijn, maar ik zie eerder de bedrijven met basisbehoeften overleven in een neergaande economie, zoals de (buurt)supermarkt, de boeren die eten produceren, energiebedrijven, banken (want ook weinig geld moet gereguleerd worden) en brandstofleveranciers.

  – Waarom zouden de rijken hun afzetmarkt willen uithollen door de mensheid massaal uit te moorden of ziek te maken wat heel veel zorgkosten oplevert?

  – Waarom een virus maken en daarna een vaccin injecteren, terwijl stap één ook voldoende is om de mensheid te reduceren?

  – Cash geld wordt vooral gebruikt door criminelen (zoals drugsdealers en rijken die hun geld wegsluizen) die hun geldpot willen verbergen voor de belastingdienst en dus is het geen probleem als dit verdwijnt, toch?

  – Bijna iedereen heeft al een chip en GPS-tracker in zijn broekzak (mobieltje) en is te volgen, dus wat zou de noodzaak zijn om dure chips te implanteren bij mensen?

  – Toegang tot onderwijs, arbeidsmarkt, dienstverlening, reizen etc. is al zo georganiseerd dat je moet aantonen Nederlands burger te zijn met je paspoort of BSN-nummer, toch?

  – De NWO die de mensheid onder controle heeft door iedereen tevreden te stellen, zorgt dan uiteindelijk voor mondiale vrede? Zou dat dan toch haalbaar zijn, vrede op aarde? Dat zou werkelijk een prestatie van zeer hoog niveau zijn. Ik zie het helaas niet gebeuren.

  Mijn adviezen:

  1. Herstel je vertrouwen in de medemens, want de meeste mensen deugen gewoon.

  2. Focus je op het hier en nu en maak je niet druk over zaken (complottheorieën) waar je geen invloed op hebt.

  3. Geniet van prachtige dingen die niet veel geld kosten of gratis zijn zoals mooie muziek, een kopje thee, een zonsopkomst in de mist, een wandeling in de natuur, een prachtige wolkenlucht, een vogel in je tuin of op je balkon, het eten van een heerlijk stuk fruit.

  4. Wees tevreden en dankbaar. Dit straalt af op je omgeving en ontvang je terug.

  5. Geef deze 5 adviezen door aan je naasten en maak jouw en daarmee dé wereld een beetje beter.

  1. +1
   Goed zo, eindelijk eens iemand hier die alle zwartgallige scepsis eens sceptisch bekijkt.
   Prima adviezen, @Laurie. Maar ja, waar blijven we dan met onze frustraties, onze infowereld en media, onze geldingsdrang op internet, de reclameboodschappen, het zappen naar expliciet vermaak en waarheidsvinding, onze (veronderstelde) superieure maakbaarheid en (vooral) een belangrijk stuk van ons verdienmodel?

   Deze wereld is nu eenmaal knettergek en wordt nog elke dag gekker. Houvast, rust en vertrouwen zijn voor de meeste mensen naar de piloten. Op een selectieve manier worden negatieve gebeurtenissen en ontwikkelingen uitvergroot. ‘Man bijt hond’ is de nieuwstrend, er is geen plek meer voor een romantische positieveling die zich gelukkig waant in zijn hutje op de hei. Waar is de schaterlach gebleven om eigen domheid; waar de humor, de zot die zich durft af te keren van de werkelijkheid?

   @Gerrit Welbergen voorspelt al 10 jaar het ‘schuiven van schuldenbergen’ en het barsten van alle bubbels. De ’12 Geboden’ van @Johan van Vught doen in sinisterheid niet onder voor de Apocalyps. Maar tegelijk hebben we het ook over de ‘gemanipuleerde bangmakerij’ van overheden in verband met een virus en de dreiging van injecties met nanochips.

   Best mogelijk allemaal, maar wat moeten wij met al die Orelliaanse fantasieën; iedereen paranoia en nog te bang om in een blozende appel te bijten?
   Dan hebben wij de zwartste profetie zelf waar gemaakt.

   1. Waar komt de tijd om zwartgallig te zijn vandaan?

    Misschien al vroeg met pensioen zittend op een pot geld? Ik zou het allemaal weggeven, zodat ik weer hard aan het werk zou moeten en de luxe van tijd vanzelf verdwijnt tezamen met de zwartgallige gedachten omdat de tijd hiervoor ontbreekt.

    Of iets nuttigs doen waar de wereld een beetje beter van wordt.

    Kortom: minder lezen op internet en weer gewoon met twee voeten door het water banjeren op het strand. Heerlijk!

    1. “Waar is de schaterlach gebleven om eigen domheid; waar de humor, de zot die zich durft af te keren van de werkelijkheid?”

     Er is hoop: niet iedereen zit op een pot geld. Niet iedereen kan vrolijk rond banjeren op het strand. Zelfs schijnt zo’n 30% van de bevolking nog geen aansluiting te hebben op het internet.
     Er schijnen zelfs mensen te zijn met maatschappelijke en sociale verplichtingen, m.n. jegens hulpbehoevende medemensen, zelfs als ze gepensioneerd zijn en mede daardoor geen tijd hebben voor eigen, leuke dingen of overbodige digitale flauwekul.

     Je uitgangspunt is goed: de aandacht voor de materiële welvaart is te groot en dat gaat vaak ten koste van de geestelijke gezondheid. Maar met generaliseren en etiketteren sla je de plank mis, als je daarmee op een comfortabele manier denkt weg te kijken van de grote noden en geestelijke behoeften van deze tijd.

 4. Laurie: hier de antwoorden:
  – Als het de bedoeling is de economie om zeep te helpen, waarom stopt men dan niet direct met de financiële injecties? Dan is het nl. eerder bereikt. Antwoord: dat pikt de massa niet. Nu lijkt het alsof de (r)overheid het goede voorheeft met de economie
  – Je zou zeggen dat mondiale bedrijven sterker zijn, maar ik zie eerder de bedrijven met basisbehoeften overleven in een neergaande economie, zoals de (buurt)supermarkt, de boeren die eten produceren, energiebedrijven, banken (want ook weinig geld moet gereguleerd worden) en brandstofleveranciers. Antwoord: kijk om je heen om het tegendeel te constateren; waar zijn de eenmansbedrijven bij de boeren, de buurtsupers en de kleine tankstations gebleven? De kranten in ons land zitten allemaal in de handen van 2 multinationals..
  – Waarom zouden de rijken hun afzetmarkt willen uithollen door de mensheid massaal uit te moorden of ziek te maken wat heel veel zorgkosten oplevert? Antwoord: het gaat straks nog veel sneller met de vaccindoden. Wat betekent minder zorgkosten, minder pensioenbetalingen. Dus “winst” voor de overblijvers..
  – Cash geld wordt vooral gebruikt door criminelen (zoals drugsdealers en rijken die hun geld wegsluizen) die hun geldpot willen verbergen voor de belastingdienst en dus is het geen probleem als dit verdwijnt, toch. Antwoord: Cash geld is vrijheid, Laurie! Digitaal geld is 100% controle door de komende diktator. Niet alleen op uitgaven maar ook op wat je koopt. Er komt een harde diktatuur aan. Vergeet het fabeltje over criminelen .. dat is maar een zeer klein gedeelte.. De komende diktator wil jou onderwerpen en tot slaaf maken ( zie nu al 100% controle bij inwoners Bejing)
  – Waarom een virus maken en daarna een vaccin injecteren, terwijl stap één ook voldoende is om de mensheid te reduceren? Antwoord: Beeldvorming. Als de overheid na stap 1 geen actie zou ondernemen , komt de massa in opstand. Daarnaast: corona is ondertussen Big (Pharma) Business. Mega winsten voor de vaccinmakers! ( kijk ook maar naar die CDA politicus Sieuwert vd. L. )

  Rest van de antwoorden volgt nog op deze plaats.

  1. Reageer vooral ook op mijn adviezen onderaan mijn bericht.

   Ik deel je zwartgalligheid niet en voel zelfs medelijden opkomen. Een virtuele knuffel van mij. Hopelijk helpt het wat.

   Mocht het allemaal waar zijn wat je zegt: je houdt het vast niet tegen. En dus: laat het lekker los, leef je eigen leven en maak een mooie wandeling in de natuur.

 5. De tweede helft van je opmerkingen, Laurie:
  – Bijna iedereen heeft al een chip en GPS-tracker in zijn broekzak (mobieltje) en is te volgen, dus wat zou de noodzaak zijn om dure chips te implanteren bij mensen?
  Antwoord: chips zijn spotgoedkoop, kun je niet verwijderen uit je eigen lichaam zoals een telefoon uit je broekzak. Met inwendige chips ben je altijd te volgen, te controleren en te straffen.

  – Toegang tot onderwijs, arbeidsmarkt, dienstverlening, reizen etc. is al zo georganiseerd dat je moet aantonen Nederlands burger te zijn met je paspoort of BSN-nummer, toch?
  Antwoord: dat is juist… maar toegang tot de supermarkt en de winkelboulevard is nu nog vrij. Het overgrote deel van onze handelingen is NOG vrij… straks niet meer.

  – De NWO die de mensheid onder controle heeft door iedereen tevreden te stellen, zorgt dan uiteindelijk voor mondiale vrede? Zou dat dan toch haalbaar zijn, vrede op aarde? Dat zou werkelijk een prestatie van zeer hoog niveau zijn. Ik zie het helaas niet gebeuren.
  Antwoord : ik ook niet … integendeel het zal zwaar worden voor ons… er breekt chaos uit en ik ben me aan het voorbereiden voor zover dat kan..

  Jij mag kiezen: kop in het zand: nu naar het vaccinatiepunt en je genetisch laten manipuleren zoals bijna alle schapen doen ( Vaccinatie macht Frei, nietwaar? ) of alert blijven en zelf nadenken . Lees de Nieuwsbrief van F. ter Horst van vandaag https://www.franklinterhorst.nl/Uit%20het%20nieuws%2006-09-2021.htm

  1. Dank Johan voor je reacties.

   Doe je ook iets met mijn adviezen of blijf je angstig in een hoekje wachten op de volgens jou onvermijdelijk zware tijden die eraan komen?

   Weet je: kijkend naar de geschiedenis zijn zware periodes van alle tijden (80-jarige oorlog, het rampjaar 1672, de pest, wereldoorlogen 1 en 2, de Spaanse griep. TBC). Niets blijft hetzelfde.

   Verdiep je eens in je voorouders en wat zij allemaal doorstaan hebben. Het geeft je de moed om zelf je mannetje te staan in moeilijke tijden en het lef te genieten van al het goeds dat er is.

 6. Wat een heerlijke en eerlijke conversatie onder mijn column. Laurie die meent dat veel lezers hier wantrouwend, complotdenkers en/of wappies zijn en zo ongeveer depri in het leven staan. Haar advies om van prachtige dingen te genieten, zoals mooie muziek, een kopje thee, een zonsopkomst in de mist, een wandeling in de natuur, een prachtige wolkenlucht, een vogel in je tuin of op je balkon, het eten van een heerlijk stuk fruit, enzovoort is welgemeend en oprecht. Laurie, wees gerust, ik doe exact wat jij ons voorschrijft. Ik geniet van het leven en vertrouw de meeste mensen die als hardwerkende burgers de kost verdienen en hun kinderen (op)voeden. Daarnaast heb ik het geluk om wat meer tijd te kunnen besteden aan het wanvertoon van onze politici die als onbekwame kwajongens een land besturen.

  Heeft m.i. te maken met de globalisering die is opgestart door een bepaalde elitaire groep machtswellustelingen, voortkomend uit de 1 procent superrijken. Deze mensen verkeren door hun rijkdom in een machtspositie en staan buiten de harde realiteit van het dagelijkse leven van de massa. De elite vindt macht die men kan uitoefenen via grootschaligheid belangrijker dan de kleinschaligheid van het MKB. Ze zijn eigenaren van Big Tech, Big Farma, Big Banks etc, het bekende rijtje dus. Oplettende burgers zoals de WAPpies(Wakker Autonome Personen) zien de grote lijnen zoals die door de NWO zijn uitgezet. De Nieuwe Wereld Orde bestaat niet als erkende organisatie maar wordt al jaren zo benoemd door de WAPs.

  Het zijn de globalisten die al jaren aan de touwtjes trekken en hun tentakels hebben uitgespreid binnen de vele supranationale organisaties(VN, WEF, WHO etc.) en democratische regeringen. De vaste lezers hier op Biflatie.nl lezen dat al langer. Ik merkte gisteren tijdens de demo in Amsterdam dat er genoeg ‘gewone mensen’ zijn die vinden dat de boel uit de rails loopt. Niet iedereen ziet dat omdat velen een druk bestaan hebben en hard moeten werken om hun enorm hoge maandlasten op te brengen. Het is geen toeval dat geld lenen ongelooflijk goedkoop is en onze woonhuizen daardoor onbetaalbaar zijn. En beurzen tot de hemel reiken. Heel slecht voor onze jongeren die in ouderlijk huis blijven hangen.

  We ontvangen geen rente meer op spaartegoeden, wat heel slecht is voor onze reserves die sneller interen dan menigeen denkt. Zo zijn er meer zaken die onze financiën aantasten zonder dat de massa het ziet. Velen denken dat we in weelde leven met onbetaalbare huizen. Ik fietste gisteren door Amsterdam en zag dat daar duizenden miljonairs wonen als we de (over)waarde van hun onderkomens in aanmerking nemen, maar dan zonder de hypotheek.

  Veel volgers hier op Biflatie zien dat een en ander uit balans is geraakt. Daarover gaat de discussie. Overigens zijn alle opbeurende woorden van harte welkom. De bijdrage van Laurie in de discussie vind ik een welkome aanvulling in het debat. Het is belangrijk dat de verschillende visies van anders denkenden worden ingebracht. Zonder dat is er geen maatschappelijke discussie. Laurie en Johan, en anderen, dank voor jullie welgemeende bijdrage. GvG

  1. Zo is dat Gerrit. Je hoeft maar naar Australië en NZ te kijken om te weten waar dit gaat eindigen (en China uiteraard). 18 maanden na corona……

  2. Beste Gerrit,

   Fijn te lezen dat het goed met je gaat.

   Ik kan mij er niet druk om maken wat er volgens jou wordt verzonnen door de elite. Mocht het zo zijn, dan heb ik er in ieder geval geen invloed op en in dat geval laat ik zaken dan los. Werkt heel bevrijdend.

   De wereld is altijd oneerlijk geweest en dat zal nog wel even zo blijven. Niets nieuws onder de zon die elke dag weer opkomt en ondergaat.

 7. Ook ik vind dit gesprek aangenaam; je moet elkaar scherpen, niet waar? En ik ben zeker niet angstig, maar heb in afwachting van de zware orkaan inmiddels wel mijn “etalageruiten” dichtgetimmerd.
  Interessante video op TED-talk: https://www.youtube.com/watch?v=ZGan5NwJ-LM
  Gaat over onze collectieve neiging om waarschuwingen over dreigende ‘disasters’ te negeren. Spreker begint met een zeer aansprekend voorbeeld !

  1. Is het negeren of accepteren dat het geen zin heeft je druk te maken over dingen waar je geen invloed op hebt…

   Je voorbereiden waarop? Niemand kan in de toekomst kijken en dingen lopen vaak anders dan je verwacht.

   1. En wat doe je met de dingen waarop je (evt. samen met anderen) wél invloed kunt, zelfs móet, hebben? Democratische inspraak en medezeggenschap in overheidsbeleid, bijvoorbeeld. Zeg je dan onverschillig met de schapen, “Ach, ze doen toch wat ze willen”, en “Wat gebeurt, gebeurt”?
    De gigantische (politieke) janboel van nu is een gevolg van die lamlendige instelling. Niet alleen de ‘verantwoordelijken’, maar vooral de schapen hebben hun burgerlijke verplichtingen verzaakt.
    Invloed door medezeggenschap is een groot recht; je krijgt het niet, je zult het door je maatschappelijke en sociale betrokkenheid SAMEN moeten afdwingen.

    1. Ik ben dankbaar voor mijn stemrecht en leg mijzelf stemplicht op. Uiteraard heb ik een mening over de dingen en waar nodig spreek ik mij uit of ga ik tot actie over.

     Het loslaten van dingen waar je GEEN invloed op hebt, is voor jezelf een heel gezonde levenshouding. Dat heeft niets te maken met onverschilligheid, maar met realisme.

     Het is inderdaad een politieke janboel op dit moment en dat heeft vooral te maken met het uitsluiten van partijen en persoonlijke agenda’s. Mevrouw Kaag wil bijv. eigenlijk MP worden en o.a. de PVV wordt uitgesloten om in de coalitie plaats te nemen. Los van wat je van het gedachtengoed van de PVV vindt, is het niet correct zo’n 20% van de stemmers te negeren, vind ik.

     Maar goed. Ook daar komt een oplossing voor en bij nieuwe verkiezingen doe ik wederom mijn plicht. De rest is echt aan de volksvertegenwoordigers. In ieder geval hebben we nu weer wat beter kunnen zien wie wel en wie niet lucht spreken.

 8. Mooie reactie van Laurie, toch zit ik dichter bij Johan het spreekwoord is wil je vrede bereidt je voor op oorlog en de variant is wil je vrijheid bereidt je voor op dictatuur
  Je kan bv in de trein naar auschwitz zitten en het beste van maken maar je onderbuik zegt de dood nadert

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.