Als klimaattwijfelaar rijzen mij opnieuw de haren te berge bij het lezen van het bericht dat mogelijk nu ook het ABP voor de rechter wordt gedaagd. Eerder werd de Koninklijke Shell schuldig verklaard aan gevaarlijke klimaatverandering en veroordeeld om de CO2-uitstoot in 2030 met 45 procent te hebben verlaagd. Na deze rechtszaak is er de vrees dat naast het ABP ook de energie-intensieve industrie en landbouw een gerechtelijke procedure staat te wachten.

Korten pensioenen

Voorlopig is eerst het grootste NL-pensioenfonds ABP aan de beurt. Urgenda bedankt! Ik ben namelijk één van die vele gepensioneerden die een gekort pensioen ontvangen van een pensioenfonds dat is gedwongen om een hoger rendement op aandelen te behalen vanwege de lage rentestandaard. De pensioenen staan al 11 jaar stil en bewegen niet mee met de loon- en prijsspiraal, de inflatie dus. Gepensioneerden liften met hun pensioenfondsen mee op de negatieve rendementen van staatsleningen en teren in op hun eigen opgebouwde spaarcenten waar de bankkosten en inflatie vanaf gaan. Wanneer in Nederland sprake zou zijn van economische groei dan wordt deze niet veroorzaakt door de gepensioneerden maar door de werkende massa. Lonen bewegen, afhankelijk van de sectoren uiteraard, nog altijd mee met de inflatie. Als de vakbonden het goed doen dan slepen ze er een loonstijging uit die hoger ligt dan de inflatie. Gepensioneerden zijn afhankelijk van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die nota bene dankzij de invoering van de nieuwe pensioenwet een korting op pensioenen heeft weten uit te stellen tot volgend jaar. Meer korting valt niet uit te sluiten als de rechter ook ten opzichte van het ABP een negatief vonnis uitspreekt.

Pensioenpremies omhoog

De Urgenda-activisten willen dat het grootste pensioenfonds van Nederland stopt met beleggingen in fossiele bedrijven. Pensioenfondsen lopen al langer aan tegen de druk om meer groen te beleggen. Het dilemma is dat door de lagere rendementen de bal op de stip wordt gelegd voor het doel van alle pensioenfondsen. Het is makkelijk scoren op deze manier. De rechter zal in navolging van het vonnis op Shell zich wellicht gedwongen voelen ook het ABP te verplichten om te gaan naar groen. Althans onder de gedachte van gelijke monniken gelijke kappen. Als ik de rechter was zou ik natuurlijk het belang van de inkomens van gepensioneerden in de uitspraak meewegen, maar helaas ben ik als gepensioneerde partijdig en ben ik geen rechtsgeleerde. Ik probeer wel rationeel te denken en mis dan een stukje logica in de beweegreden van Urgenda. Als pensioenfondsen worden gedwongen om genoegen te nemen met lagere rendementen zullen niet alleen de pensioenen maar ook de lonen van werknemers worden getroffen omdat pensioenpremies dan omhoog moeten.

Mark Rutte en Frank de Boer

Uiteraard begrijp ik de bedoeling van klimaatactivisten dat we allemaal moeten worden gedwongen tot consuminderen om klimaat en milieu te ontlasten. Ga dan niet de rechtspraak belasten maar wend je rechtstreeks tot de samenleving met de oproep om collectief mee te doen. Het vervelende is nu dat de toon wordt gezet door een groepje activisten die doorgaans geacht worden te stemmen op politieke partijen waar de elite zich thuis voelt. Dat zijn de kiezers met een riant inkomen die niet direct financieel nadeel ondervinden van de repressieve klimaatmaatregelen. Die treffen juist de laagste inkomens keihard. Het lijkt mij ook onverstandig om als klein groepje activisten zoveel maatschappelijke druk uit te oefenen op de samenleving. Daarvoor hebben we de landelijke politiek. Helaas verkeert die momenteel in slechte vorm vanwege de onderlinge verdeeldheid om snel een coalitie te formeren waarmee de problemen in de polder opgelost moeten worden. Het lijkt het Nederlands elftal wel, hoewel van Frank de Boer kom je makkelijker af dan van Mark Rutte.

Harde dwang

Als er wereldse problemen zoals de klimaatopwarming moeten worden bestreden dan kan dat niet worden afgedwongen door een minderheidsgroepje. Daarvoor is saamhorigheid nodig plus het besef dat dringend handelen noodzakelijk is, zoals wanneer in een oorlog het leger op punt staat te capituleren en de vijand ons dreigt te bezetten. Als vergroening van de samenleving via gerechtelijke procedures moet worden afgedwongen dan wordt de eindrekening als een dictaat neergelegd bij de consument. Grote bedrijven als Shell, de energie-intensieve industrie en landbouw, en ook pensioenfondsen zullen lagere winsten en lagere rendementen doorberekenen aan hun afnemers. De onderkant van de samenleving wordt zwaar gedupeerd als niet de regering maar de rechter op de stoel gaat zitten van regenten die weigeren om een volksgezinde democratische coalitie op poten te zetten. Als niet zachte dwang maar harde dwang wordt gebruikt dan is er geen sprake meer van een democratie.

Niet weer een lockdown

Steeds vaker zie ik de woorden technocratie en dictatuur voorbij komen in de verschillende media. Ik durf niet hardop te spreken over een klimaatlockdown waar eerder een politicus met een treffend groene naam van Groen Links in de Tweede Kamer zijn openlijke voorkeur aan gaf. Laten we het daar maar niet over hebben. Ook toen corona kwam werd in Den Haag al snel op een lockdown vooruit gelopen. Laten we die maatregel direct afwijzen en niet nu alvast beperkende maatregelen over onszelf afroepen. Toch heb ik een vreemd voorgevoel, ach nee, laten we elkaar niet gek maken. Kan hier op Biflatie.nl geen kwaad natuurlijk, we zijn gelukkig de mainstream media niet.

GW

7 Responses

 1. Elke bestuursvorm heeft wetsmiddelen tot haar beschikking om zorg te dragen dat de wettelijke regels en voorschriften worden uitgevoerd en door de burgers en bedrijven worden opgevolgd.
  Laat het duidelijk zijn, dat het opvolgen van wetten en regels voorop staat. Het niet opvolgen van wetten en regels heeft enorme gevolgen voor de betreffende burgers en bedrijven. Het niet opvolgen van de regels leidt tot waarschuwingen, arrestatie, rechtspraak en zelfs dodelijk geweld als het moet. Het is GEEN vrijwillige keuze voor het niet opvolgen van wetten en regels. Nee, het is OPGELEGD, het wordt afgedwongen.
  De burger en bedrijven zullen MOETEN luisteren naar de wet- en regelgeving. Het is geen vrijwillige feestje, of een bus waar je gewoon uitstapt als het even niet bevalt.
  Nee, de overheid is een machtsinstituut, een concentratie van machtsmiddelen en technieken, beheerd en bestuurd door MENSEN. Deze groep mensen hebben helemaal GEEN moeite om de machtsmiddelen in te zetten.
  Wat denk je, wat voor soort mensen, graag in deze soort machtssystemen willen werken. Van tijd tot tijd staat er weer een Hitler op, of een Pol Pot, of een Lenin/Stalin of Mao. Hoe groter de staatsmacht wordt, des te sneller duiken dit soort mensen op.
  Urgenda heeft heel goed door dat je door middel van de overheidsmacht, de bevolking kunt dwingen om jouw ideeën uit te voeren. Zij hebben heel goed in de gaten, dat er sprake is van een bijna dictatoriale dwang. Maar, dat dit leed gaat veroorzaken, interesseert hun niet. Het algemeen belang en het heilig doel gaan voor, ook al leidt dit enorme ellende. Urgenda is van mening als zij aan de macht zijn, dat er een soort utopie gaat ontstaan, en dat alleen zij alle problemen kunnen oplossen, omdat wij kleine mensen te stom zijn om juiste daadkracht en beslissingen te kunnen nemen. Dit is de gedachtegang en basis van hun handelen. Niet jij hebt gelijk, en zij hebben gelijk en wee je gebeente als jij niet luistert en hun bevelen opvolgt.

 2. De ‘twijfelaar’ die liever niet de reuring wil waarom hij bijna dagelijks vraagt?
  Zouden wij niet juist blij moeten zijn met kleine clubjes activisten die de moeite nemen om naar de onafhankelijke rechter te stappen, ter wille van rechtsstaat en democratie?

  @Karel heeft gelijk. Burgers en bedrijven lopen zich te pletter op een muur van politieke wetgeving en willekeur die de een harder treft dan de ander. Waarbij –in de uitvoering- bewust uitzonderingen ontstaan voor systeemrelevante grote ondernemingen en beleggers die belangrijk worden geacht voor het vestigings- en investeringsklimaat.

  Ter toetsing (aan m.n. de hogere Europese wetgeving) komt de onafhankelijke rechter hier pas in de ‘uitvoeringsfase’ in beweging, nadat door derden een klacht is ingediend en een procedure is opgestart.

  Het is een illusie om te denken dat een ‘brede maatschappelijke discussie’ over de grote onderwerpen van deze tijd een essentiële bijdrage zou kunnen leveren aan de algemene bewustwording en de politieke besluitvorming.
  De meningen zijn té verdeeld, onverschilligheid en oppervlakkigheid heersen, terwijl eerlijke informatie en een rechtstreekse inspraak volledig ontbreken.

  1. We kunnen er van alles van vinden. Het gaat natuurlijk om de opwarming van het klimaat dat ons dwingt met alle mogelijke middelen terug te kruipen in onze schulp. Rechtsstaat en democratie spelen dan geen rol. We hebben geen tijd meer, we zullen ons moeten overgeven aan opgelegde dwangmaatregelen via de overheid en nu dus ook de rechter. Een klimaatlockdown lijkt de enige oplossing. Democratische inbreng vertraagt het proces. Kijk naar Canada en de VS waar de eerste klimaatdoden vallen bij temp tot bijna 50 celsius. Ik zie opvallende gelijkenissen met 2019 toen in kleine kring een pandemie-oefening plaats vond.

   Als klimaattwijfelaar kijk ik uit naar de wetenschappelijke onderbouwing van klimaatontkenners die met harde feiten aantonen dat na de opwarming weer een afkoeling aanstaande is. Of hoeven we alleen maar terug te kijken in de tijd. Waar blijft het tegengeluid die de klimaatactivisten afremmen. Misschien deze site wat promoten: https://sciencetalks.nl/

   1. Ik ben geen expert op het gebied van het klimaat. Maar, ik kan ook niet mijn mening gaan opleggen aan de rest van Nederland. Maar, ik kan wel aangeven wanneer het voor mij te ver gaat.
    Wat mij opvalt is dat van alles wordt geëist van burgers en bedrijven. Minder consumeren, minder produceren, meer betalen aan milieuheffingen etc.
    Maar, wat wordt het meest om gevraagd: meer geld en nog meer geld en nog veel meer geld.
    In jouw bijdrage geef je ook aan dat je zorgen maakt over het besteedbare inkomen van mensen, en de winstgevendheid van de pensioenfondsen. Je geeft ook aan de mensen en bedrijven met een kleine beurs, spaarders en pensionado’s het haasje zijn. Ik denk dat jouw zorgen, terecht zijn.
    Wat hebben al die overheidsmaatregelen, heffingen, en oplossingen van de milieu organisaties nu opgeleverd? Zij hebben helemaal NIETS opgeleverd. Het rendement is zelfs negatief. Vergeet niet de afgelopen 30 jaar is er heel veel geld naar milieu.
    Al 2 jaar lang zijn bepaalde milieugroepen en politici aan het verkondigen dat in 12 jaar het einde in zicht is.
    Volgens de Club van Rome – hun rapporten van de afgelopen 60 jaar – zou de zeespiegel nu al 2 meter hoger moeten zijn, de bevolking had al 25 miljard moeten zijn, en in het jaar 2000 zouden de grondstoffen op zijn. Van al dit voorspellingen is niets uitgekomen.
    Wat is wel gebeurd:
    – 50% van de bevolking is uit de armoede gekomen, dat zij de wereldhandel en ondernemerschap.
    – als mensen meer verdienen dat 5000 dollar, of te wel hun bestaan is nu veilig gesteld – gaan zij nadenken over de omgeving. Afrika begint nu ook aan het milieu te denken. Als je straatarm bent, en je geen dak boven je hoofd en honger, staat milieudenken onderaan in het lijstje.
    – door een groeiende bevolking, krijgt je ook meer huizen, auto’s, technische producten etc. Maar, dit levert wel werkgelegenheid op, dus meer mogelijkheden en meer geld voor het redden van je eigen omgeving. Deze trend zie je wereldwijd. Wil je het milieu redden, maak mensen rijk.
    – hoe meer mensen er in de wereld zijn, des te meer hersens en denkcapaciteit heb je tot je beschikking. Minder mensen betekent minder geld, minder mogelijkheden en minder uitvinders en minder ondernemers.
    – Vrouwen gaan steeds meer en langer studeren. Zij gaan werken en het eerste wat vrouwen doen, is minder kinderen nemen. Lees het boek The Empty Planet. Hierin wordt beschreven en bewezen dat de bevolking minder hard groeit.
    Duitsland gaat het gas omarmen, omdat de overheid en bedrijven door hebben dat windmolens en zonnecellen dit niet gaan redden. De burgers en bedrijven zijn de hoge energierekening ook moe en ook de stroomstoringen zijn zij ook helemaal klaar mee. Na jarenlang meer dan 450 miljard te hebben besteed, gaat Duitsland nu over naar gas. Dit gebeurt trouwens wereldwijd, gas wordt een groot ding.
    Het milieu wordt gered, maar niet met meer geld of meer belastingen of minder consumeren of produceren. Het milieu wordt gered omdat mensen rijk worden, en daarmee een kans krijgen om hun omgeving te redden. Als iedereen dit doet, wordt de planeet schoner.
    Doemscenario’s, nachtmerries, chantagepraktijken gaan het milieu niet redden. Nieuwe ideeën, producten en productiewijzen gaan het milieu redden, en dat betekent dat bedrijven en mensen rijk moeten worden.
    En nog ding: de energiebehoefte zal alleen maar toenemen, in 2030 zal de energiebehoefte verdubbelen. Denk je nu echt dat een windmolen (techniek van de 15e – 18e eeuw) en zonne-energie deze behoefte gaan dekken? Echt niet. Gas en kernenergie kunnen dat wel.

    1. Yip, zo zie ik het ook. Daarnaast, indien een probleem alleen kan worden opgelost door je vrijheid en poen in te leveren is er waarschijnlijk geen probleem maar gaat het louter om meer macht en controle.

   2. @GW (10.54)
    Ach, die jongelui toch! Als er werkelijk iets of iemand in staat was om wetenschappelijk aan te tonen dat de ‘Ongemakkelijke Waarheid’ op een hoax berust, dan zou dat allang gebeurd zijn.
    Maar waarom ook? De mens is inventief, vooral als het om de economie gaat. Maak van een nadeel een voordeel en omarm milieu en klimaat! En dan maakt ’t geen fluit uit als de omzet in mondkapjes verre wordt overtroffen door de omzet van gasmaskers en koelaggregaten.
    Letterlijk iedereen wordt er uiteindelijk beter van, misschien zelfs ook het milieu.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: