Nederland en de EU: Probleemoplossingen?

29

Zelfs de crisis kent wat de politici betreft vakantietijd. Bijna ieder is kennelijk welgemoed in de auto of het vliegtuig gestapt, ligt te dobberen op een vlot, beklimt bergen of duikt in diepe wateren. Geld moet rollen bij degene die het nog kan missen. De crisis moet maar even wachten. De werkelijkheid is anders, die gaat gewoon zijn eigen weg.

Wij lezers hebben de laatste jaren en maanden voortdurend kunnen lezen en zien dat het onmogelijke telkens toch mogelijk bleek, dat alle prognoses over economische groei de prullenbak in konden. Deze week nog kwam het IMF met de bijgestelde verwachting/ constatering dat het dit- en volgend jaar economisch nog weer veel slechter zal gaan dan de IMF-deskundigen hadden gedacht of voorspeld.

 

Vliegwielfunctie I

In mijn eerdere artikel “Over consumptie en economische groei” is beschreven hoe de aankoop van bijvoorbeeld een televisie een hele reeks van verdiensten te weegt brengt in de hele keten die bij de verkoop en de productie van tv’s betrokken is. Het omgekeerde is ook waar. Als die nieuwe tv niet gekocht wordt, dus niet wordt geconsumeerd , dan verdient de hele keten niets aan dat betreffende toestel. Als vele kopers wegvallen dan kan er dus een hele reeks aan faillissementen op gaan treden. De winkel, vervoerder, importeur, fabrikant enz. De overheid krijgt te maken met minder inkomsten uit belastingen en meer uitgaven omdat er vele mensen werkloos worden.

Bezuinigen en lasten verzwaren

In een groot deel van de wereld is er vooral het laatste decennium lustig op los geleefd. Bankiers bewogen zich in een eigen geschapen hemel op aarde. Vele burgers zagen eerst consumeren en dan afbetalen ook wel zitten en politici en bestuurders wilden ook meedoen, dus wat de overheden betrof kon het ook niet op. Er werden bakken met geld geleend met als verwachting dat aflossing van de leningen voor een groot deel gefinancierd zou kunnen worden uit economische groei (loonsverhogingen /  belastinginkomsten / winsten).

De econoom Keynes

Als de al lang gestorven econoom Keynes (K) even wakker zou worden en een kijkje zou mogen nemen in de huidige wereld en met name het crisisgebeuren dan zou hij waarschijnlijk spontaan weer in zijn graf terug duiken. K was een voorstander van een zogenaamd anticyclisch overheidsbeleid. Sparen en leningen afbetalen als het goed gaat met de economie en investeren door de overheid en belastingverlagingen als het economisch tegen zit.

U weet inmiddels dat het tegenovergestelde is gebeurd en nog plaatsvindt. In een tijd van economische voorspoed stegen de overheidsuitgaven met sprongen en nu het slecht gaat is alles gericht op snoeien in de overheidsuitgaven en het verhogen van de lasten van burgers. Dus beiden tegengesteld aan wat K als de beste manier van handelen zag.

Vliegwielfunctie II

Zo komen we weer terug bij de vliegwielfunctie maar nu in omgekeerde richting en wel op een zodanige manier dat het wiel op hol slaat. De overheidsuitgaven stijgen nog elke dag, de belastinginkomsten dalen, de burgers krijgen hogere lasten en uitgaven en houden wat veel aankopen betreft inmiddels hun handen op de knip. Het vliegwiel begint steeds sneller te draaien. In landen als Griekenland, Spanje, Italië en Frankrijk, maar ook in ons land komen we dus steeds meer in een situatie waarin het onmogelijk lijkt om de schulden nog af te betalen, te meer daar het vertrouwen dat het allemaal wel goed komt in een sneltreinvaart begint terug te lopen.

Is er nog een oplossing?

Volgens de Franse president Hollande ligt de oplossing in meer staatsingrijpen. Verhogen van de uitgaven, de rijken en de bedrijven meer belasting laten betalen en bijvoorbeeld “verbieden” dat er zoals bij Peugeot-Citroën, waar veel minder auto’s worden verkocht, werknemers worden ontslagen.


Wat Hollande bij dit alles voor het gemak even niet noemt is dat de schulden van de Franse staat nog elke dag oplopen. Dat zowel de Franse staat als de banken met enorme tekorten zitten. Maar Hollande heeft gelukkig al wel een oplossing. Alle schulden in Europa moeten in één pot en ook de zo graag gewilde staatsinvesteringen moeten uit een Europees laatje komen.

Volgens mij hoef je niet al te slim te zijn om vast te kunnen stellen dat dit allemaal niet zal gaan werken. Duitsland zal echt niet voor Frankrijk willen gaan betalen. Als Peugeot-Citroën veel minder auto’s verkoopt en wel personeel, waar geen werk voor is, moet betalen dan is de uitkomst duidelijk, namelijk een faillissement. Dus op de Franse manier komen we er volgens mij niet.

De schulden moeten weg

Er is volgens mij maar één oplossing en dat is het wegwerken van de enorme schulden die landen, banken en burgers hebben opgebouwd. Door bezuinigingen en lastenverhogingen zal dat nooit bereikt kunnen worden. Wat er dan blijft zijn instrumenten als:

  1. Zorgen voor een enorme inflatie in het Eurogebied, met als gevolg dat de schulden verdampen evenals de pensioenen, spaargelden en ander bezit;
  2. Terugkeren naar eigen landsvaluta, eventueel met een Euro als overkoepelende munt (wisselkoers), gekoppeld aan een devaluatie van de lokale munten;
  3. Gedeeltelijke kwijtschelding van schulden.

En Nederland?

Ook in ons land zullen de staatsinkomsten nog veel verder terugzakken dan verwacht, terwijl de uitgaven nog een hele tijd blijven stijgen. Wij zullen mee moeten met Europa of moeten kiezen voor zelfstandigheid. Persoonlijk zou ik voor zelfstandigheid durven kiezen maar niet als dit vormgegeven zou moeten worden door een team van Wilders, want zover reikt mijn vertrouwen niet.