Nederland: Verantwoordelijkheid durven nemen

verantwoordelijkheidOns bestaan en de Nederlandse samenleving zitten eigenlijk simpel in elkaar. Geboren worden, leven en sterven. Tussen het begin en het einde moet er op de één of andere wijze gezorgd worden voor inkomsten om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Wat en wie we worden hangt af van veel factoren. Het gezin waarin je geboren wordt, de cultuur waarin je opgroeit, de aangeboren talenten en niet te vergeten je eigen keuzes en inzet om wat te bereiken. Of het ons als collectief goed gaat, hangt af van wat we met zijn allen samendoen. Willen we rekening houden met elkaar? Durven we verantwoordelijkheid te nemen?

Samen de schouders er onder zetten, werken en leven op basis van principes van solidariteit en eenvoudige wijsheden als: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook de ander niet, en meer van dit soort zaken die u allemaal vast wel kent.

Banken, woningbouwcoöperaties en ziekenhuizen

Minister Dijsselbloem van Financiën draaide er de afgelopen tijd niet omheen. Er zat en zit een groot verschil tussen theorie en praktijk. Als het op regels stellen, ingrijpen, en stop roepen aankwam, dan liepen en lopen de politieke- en ambtelijke klokken veel langzamer dan die in ons normale dagelijkse  bestaan. Praktisch iets voor elkaar maken blijkt maar een moeilijk proces te zijn geworden. Met zijn allen hebben we een onzinnige samenleving geschapen zeker als het gaat om het leiden van en het werken in, tal van organisaties.

Hoe het vroeger ging

In mijn woonplaats ging deze week de deur van een “bejaardencentrum” wegens nieuwbouw voorgoed dicht. Een oud betrokkene schreef een in memoriam en bracht nog eens naar voren hoe het vroeger ging. De dagelijkse leiding van het, honderd bewoners tellende, bejaardenhuis, lag bij vier personen, de directeur, een adjunct en de hoofden keuken en verzorging. Daarmee was de koek op. Een bestuur bestaande uit plaatselijke vrijwilligers droeg de eindverantwoording. Al met al lage overheadkosten, personeel dat niet voortdurend bezig was met een litanie aan controlelijsten, overdrachtprotocollen en aanverwante zaken. Géén Raad van Bestuur, Géén Raad van Toezicht, géén sectorhoofden’, géén enorme bureaucratische wirwar.

Terug naar simpel en eigen verantwoording

In alle sectoren in onze samenleving is het gedrocht van de ingewikkeldheid zijn eigen leven gaan leiden. DBCs, diagnose en behandelcombinaties, interne maatschappen van specialisten, woninghuur gerelateerd aan inkomen, verenigingen van schoolbesturen, een enorme hoeveelheid aan toezichtsorganen, door de dokter voorgeschreven geneesmiddelen die wel-niet of gedeeltelijk vergoed worden. Kinderen die in het voortgezet onderwijs, maar twee dagen in de week naar school hoeven. Reizen met de trein als een hindernissentocht. Verzekeraars die wel, niet of niet meer contracten afsluiten met zorgverleners. Verstrekking in geld of natura. Tandartsen die profiteren van een gebrek aan concurrentie, die aan tal van regels moeten voldoen, hun eigen plan trekken en ons patiënten met enorme prijzen confronteren. Zo zou ik nog oneindig door kunnen gaan.

Het volk wordt wakker

Als veroorzakers van alle ellende moeten we als eerste naar ons zelf kijken. Wij hebben het laten gebeuren. Keken er naar als een ver van ons bed show. Langzaamaan worden we echter wakker en beginnen ons steeds vaker te roeren. Politici beginnen door te krijgen dat ze niet langer kunnen wegkijken en dat we via het internet meedogenloos kunnen achterhalen wat er gezegd en beloofd is.

Duidelijk is echter ook dat we nog veel meer moeten doen. Weg met de complexiteit, weg met absurde beloningen en bonussen, weg met vele lagen van bestuurders, sectorhoofden en coördinatoren, Weg met de ontelbare commissarissen die zogenaamd toezicht houden, maar het vooral doen om de mooie bijbaantjes, om inkomsten en de old boy networks.

Terug naar af

Wat ons zelf betreft moeten we ook terug naar af. Genoegen nemen met wat voldoenden is. In actie komen voor het algemene nut. Snoeien waar dat nodig is. Verantwoording durven dragen en communiceren met onze mede aardbewoners, in eigen gezin, buurt, land en daarbuiten.

57 reacties

 1. Een 10 met een lintje! Dit is de richting.

  Speciaal voor de extraverte mensen onder ons: laat dit artikel grondig bij je binnenkomen.

 2. 5 sterren voor dit artikel. Als we allemaal genoegen zouden nemen met wat voldoenden is, zou de wereld er een stuk beter uitzien. We gaan een moeilijke tijd tegemoet, er zijn teveel mensen, er is te veel vervuiling. Maar we zullen het toch echt samen moeten oplossen.

 3. Goed Ben, inspirerend geschreven. Ik ben het met je eens dat de wereld moet veranderen en dat iedereen daar een steentje aan bij moet dragen.
  Dat neemt niet weg dat ik vind dat we wel de vinger op de plek moeten leggen die het meest zeer doet. En in mijn ogen is het toch de elite die het meest ontspoord is. We moeten er voor waken niet de fout te maken een ieder een even groot aandeel te geven in de schuldvraag, want dan heeft iedereen de schuld, en gaat er niets veranderen.
  Ik blijf dus vasthouden aan mijn stelling dat de vijanden van ‘de verandering’ bestreden moeten worden, degenen die belang hebben met de status quo. De elite dus.
  Laten we wel wezen, ik zie bij de gewone man/vrouw bij lange na niet zoveel ontspoord gedrag als bij de elite. De meeste burgers zijn hardwerkende mensen, die volop verantwoordelijkheid nemen voor gezin en maatschappij, zonder dat ze excessief beloond worden. Integendeel zou ik zeggen, zij kunnen de rotzooi opruimen van falende bestuurders die zich desondanks steeds meer weten te verrijken, cirisis of niet. De burger levert in relatieve en vaak ook in absolute zin gewoon in.
  Mijn theorie is overigens dat die monsterlijke bureaucratie met al die gecreeëde baantjes en functies een legitimatie is om de mensen die het echte werk te doen te onderdrukken en legaal te beroven. Ik zie het ECHT als een vorm van roof. De salarissen die betaald worden voor deze gecreeërde NIET PRODUCTIEVE functies moeten namelijk opgebracht worden door de productieve werknemers.
  Kijk, vroeger werd het recht van de sterkste op de meest primitieve wijze uitgeoefend. De sterksten beroofden letterlijk de zwakken ( roofridders / adel ), zo zijn ze in het bezit gekomen van het grond ( begin feodale stelsel ). Tegenwoordig gaat het wat subtieler maar in essentie is er niets veranderd.
  Maar je hebt gelijk, ook de gewone burger moet veranderen, die moet wakker worden, en eindelijk eens het vertrouwen in het politieke-midden ( pvda, vvd, cda, d’66 ) definitief en radicaal opzeggen. Doen ze dat niet dan verandert er niets.
  Ik verwacht dat er binnen een jaar nieuwe verkiezingen komen.
  We zullen zien.

  1. Sorry VB, maar eigenlijk laat je zien hoeveel macht de politiek dus over je heeft naar jou idee. Pas wanneer het vertrouwen in hen is opgezegd DAN kan er wat veranderen…

   Ik denk dat Ben juist in dit stuk heel duidelijk naar voren brengt dat we ZELF actie moeten ondernemen, en zelf verantwoordelijkheid moeten nemen, ipv WEER de politiek of elite of wie dan maar ook verantwoordelijkheid te geven, en dan maar hopen dat het goedkomt.

   1. Geen probleem, Madman, je denkt er gewoon anders over, en dat respecteer ik. Ik weet dat ook jij een betere wereld voor ogen hebt.
    Verschil is, dat ik na veel en lang nadenken tot de conclusie ben gekomen dat het kwaad ( de elite ) bestreden moet worden. Ik denk dat jij overloopt van goede bedoelingen, en dat siert je, en dat meen ik oprecht, maar ik denk NIET dat je realistisch bent en de juiste analyse maakt.
    Kijk, zoals altijd, gaat het om verdeel en heers. Als een deel van het volk het goed vind zich aan de elite te onderwerpen, zolang ze maar brood en spelen hebben, dan zal de rest door hen en de elite niet met rust gelaten worden. Ze gaan ook jou onderwerpen, ze gaan het je domweg niet mogelijk maken je eigen leven in te richten, zelfvoorzienend te zijn enz. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Los van alle praktische problemen en de vraag of er voldoende grond is, gaan ze het middels wetgeving enz onmogelijk maken. Met andere woorden de grote verandering zal met een ongelooflijk harde schok ( opstand / revolutie ) zijn, of hij zal niet zijn.
    Wordt wakker MM, ze zullen jou en je moestuin in bezit nemen, en jou dwingen voor hen te werken, zolang ze je kunnen gebruiken.
    Daarna word je afgedankt.
    Sorry, vluchten in je tuinhuis, kan niet meer.

    1. VB, het spijt me ook heel oprecht dat het huidige systeem je zoveel angst oplegt dat je compleet verlamd bent geraakt. Ik schrijf dat omdat ik je wil laten zien dat dat juist de bedoeling is van de machthebbers.

     Ik denk dat je niet beseft hoeveel invloed je zelf hebt door je daden.
     Je overgeven en op je rug gaan liggen roepen gaat niemand helpen.
     Het mag wel, maar het is jammer.
     Je schat ze te hoog in VB, en jezelf te laag.

     1. MM, neem één ding van mij aan: De elite boezemt mij geen angst in. Ik ageer niet omdat ik een soort existentiële angst zou hebben. Helaal niet!!! Het gaat mij goed, ik ben niet bezorgd voor mijzelf maar voor mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen, om welke reden dan ook. Ik denk dat de maatschappij de verkeerde kant op gaat,steeds harder wordt, en veel slachtoffers gaat maken. En mijn realisme zegt me dat zwakke heelmeesters stinkende wonden maken.
      Daarom probeer ik op mijn niveau, en op mijn manier bij te dragen aan een stukje bewustwording. Dat ik daarbij soms harde, opruiende woorden gebruik vind ik geen probleem. Ik durf te zeggen dat ik elk woord, stuk voor stuk, oprecht meen, en dat ze recht uit mijn hart komen. Ik zou er nooit een woord van terug nemem. Ik sta ervoor.
      Voorbeeld: ik noem de Duitse bondskanselier een Duitse bitch. Dat zeg ik omdat ik dat gepast en terecht vind. Als mensen dat grof vinden dan moeten ze er maar eens over nadenken wat het betekent als je ernstige praktijken als die waar de Spaanse premier Rajoy zich zo goed als zeker schuldig aan heeft genaakt, op voorhand door de vingers ziet of recht lult.
      Wie is er dan grof?
      Maar dat even terzijde.

 4. Ik heb dit al een aantal keer aangegeven, er is genoeg eten voor iedereen, alleen op de manier hoe het nu verbouwd en daarna onnodig getransporteert word is achterlijk.
  1 zelfde gewas verbouwen op 10 hectare is belachelijk.
  Het put de grond uit die weer met kunstmest bewerkt moet worden.
  Niet te bedenken dat wij hier groente eten uit verweggistan.

  Lokale permacultuur is de oplossing. In harmonie met de natuur en veel effectiever en lekkerder ook nog.
  Kijk dit eens anders:

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nhVWNwCRpKg

 5. Verandering van het systeem van onderaf, simpelweg door ons stukje bij beetje af te keren van de afhankelijk ervan die is sluipendweg is opgelegd.
  Het kan niet allemaal in 1 keer maar iedereen kan zelf zijn of haar best doen.
  Wachten totdat anderen het doen en dan ook maar eens in actie komen, dat heeft nou net te maken met passiviteit, ipv zelfverantwoordelijkheid.

  Kijk eens naar deze mensen.. die zijn er al mee bezig, en ik denk zelf dat deze manier van leven de oplossing is. Niet perse op dezelfde wijze , maar wel zo zelfvoorzienend mogelijk.
  Maak je los van het systeem

  https://www.youtube.com/watch?v=3Q-6eDQ8c-A

  1. Kijk, MM, inhoudelijk ben ik het best met je eens. Maar de gevestigde orde gaat het niet toestaan, dat is mijn overtuiging. Zijn zien het helemaal niet zitten dat de mensen zich onafhankelikk maken, dat gaat regelrecht tegen hun belangen in. Ze zullen met alles wat ze hebben aan hun macht vasthouden, geloof het maar.
   Dus eerst zal een harde politieke strijd uitgevochten moeten worden.
   Maar er is geen reden tot wanhopen want die strijd komt steeds dichterbij. Voel jij niet dat de stemming begint om te slaan?
   By the way, MM, hoe onafhankelijk ben jij, hoe zelfvoorzienend ben eigenlijk? Kun je en wil je daar iets meer over vertellen.

   1. Goede vraag!
    Ik zelf zit nog maar aan het begin van het losmaken van het systeem.
    Ik merk dat ik enorm wordt geremd door mijn omgeving…
    Vechten tegen de bierkaai en DMS5 (inmiddels) labeltjes…

 6. Dus die studie bestuurskunde is eigenlijk voor niets geweest Ben? No offence..
  Die wirwar aan regels en bestuurslagen is ontsproten uit de vurige wens tot de creatie van banen. Artificieel werk is funest, zeker als dat voor rekening komt van de echte economie. En concurrentie is voor apen.

  De basis economie naast puur kapitalisme als zelfreinigende samenleving. Alleen narcisten piesen naast de pot, want hun oneindige lust naar meer wordt geremd. Maar daarvoor kunnen we wel een handvol psychiaters genereren. Voor rekening van het kapitalistische deel van de communicerende vaten, dat zal de pijn verlichten.

  1. Basiseconomie is een economie die bestaat uit mensen die zelfvoorzienend leven.
   En dus mensen die genoegen leven door tevreden te zijn met groeten die ze zelf verbouwen.
   En water dat ze zelf opvangen, en energie die ze zelf opwekken.

   Dat is teruggaan naar de basis.

   Maar dat betekent dus.. niet meer in de file staan naar je werk, maar handen uit de mouwen en aanpakken…
   Zorgen voor jezelf. En wat je verbouwt hebt ruilen met anderen…
   En dat is de toekomst naar een ander systeem.

   Niet klagen en zagen en opgeven..
   Velen gingen ons voor , kijk maar op youtube, de aarde voorziet ons in alles… wees bereid tot minimalisatie.

 7. Zoals Ben in zijn artikel schreef, is de enige oplossing om terug te gaan naar genoeg.
  Tevreden zijn met voldoende.

  En dat kan alleen door in harmonie met de aarde te gaan leven.
  Alles wat de mensheid doet in zijn poging om boven de natuur te staan is gedoemd te mislukken.

  We zullen allemaal moeten beseffen dat wanneer wij op een simpele manier willen leven kennis moeten gaan krijgen wat betreft het verbouwen van eten , het verzamelen van water en het verkrijgen van energie, we rekening moeten houden met de natuurlijke bronnen die de natuur ons geeft.
  En we zullen daarbij ook gaan beseffen dat dat is waar het huidige systeem ons van af wil houden. Met alle luxebeloften die ze ons doen en deden.
  Al deze luxebeloften zijn ten gunste van hen, de elite.
  Ze beloven ons geluk, en schoonheid met al hun gemodificeerde producten, maar ze geven ons het tegenovergestelde.

  Terug naar de basis betekent leven in simpelheid , met manuele arbeid, waardoor we gelukkig worden..
  Leven zoals het bedoeld is.

 8. at madman
  tevreden zijn met voldoende daar zijn heel veel mensen niet toe in staat.
  Er zijn te veel mensen die hun waardigheid, identiteit en zelfvertrouwen moeten halen uit geld verdienen. Hoe meer geld dat ze verdienen hoe meer dat het ego streelt van deze mensen en hoe groter het zelfvertrouwen wordt.
  Laten we wel wezen de markt-economische indoctrinatie is dat je pas echt meetelt als je wat knaken op je bankrekening hebt staan. Hoe veel van die lui aan hun knaken komen daar valt soms best wel een vraagteken bij te zetten.

  Maar goed het artiekel gaat over verantwoordelijkheid durven nemen in nederland.
  Stap 1 lijkt mij is gewoon banken failliet laten gaan.
  maar goed dat wil men niet laten gebeuren.

  Tsja dan wordt het dus op de blaren zitten zoals japan dat al doet sinds 1990.
  http://www.dekritischebelegger.nl/aandelen/een-derde-ijstijd-voor-beleggers/

  en ach zolang het volk brood, spelen en een soapserie heeft, blijft het rustig

  1. @vb en willem

   Verantwoordelijkheid nemen heeft te maken met daden.
   Niet met praatjes.

   We weten al lang dat we afhankelijk zijn gemaakt door het systeem wat betreft eten, drinken en onderdak…..

   Dat is de reden dat we als slaven naar ons werk gaan elke dag.

   Maar draai het nou eens om.
   Verzin eens een manier om die dingen te hebben voor je zelf.
   In zelfvoorzienendheid.

   Dat is de manier om ons vrij te maken..
   Dat is niet voor iedereen mogelijk maar wel voor velen.

   Zoals ik al eerder zei… probeer je zoveel mogelijk vrij te maken.
   Dat kan zelfs op een flat. Geef ze geen kans om jou te bezitten.

   Doe je best om je van ze los te maken. Ik kan het niet meer en meer benadrukken.
   Om te leven heb je water voedsel en onderdak nodig hebben…
   En wanneer je een beetje geld hebt rot je op naar een land waar je een klein stukje land kunt kopen…

   Bezie je mogelijkheden , en neem je verantwoordelijkheid.

   1. MM, ik begrijp dus dat je elke dag naar je werk gaat, niks mis mee. Maar dat betekent dat jij ook afhankelijk bent van het systeem. Onafhankelijkheid en volledig zelfvoorzienend zijn is voorlopig, hoe mooi ook, nog een illusie MM.
    Als er iemand een man van veel woorden is dan ben je het zelf wel. Je berdient gewoon je geld binnen het systeem en van dat verdiende geld heb je een computer gekocht en leeg je je uit op internet. Zo is het toch.
    Met als Houtskool zal je moeten inzien dat een basis economie naast een markteconomie nodig is.
    Je bent een internetjunkie ( no offence ) en jij kunt niet eens gedijen in een zelfvoorzienende economie. Hoe kom je anders aan je pc of ipad, mobiel enz enz
    Misschien ben jij nog wel het minst toe aan die nieuwe zelfvoorzienende gemeenschappen.
    Denk daar maar eens over na, mijn beste.

   2. at madman

    jij zegt: Verantwoordelijkheid nemen heeft te maken met daden

    daar ben ik ´t helemaal mee eens.
    Jij hebt ook gelijk aangaande dat je je humeur niet te veel moet laten verpesten door die elite die er vrij weinig van bakt.

    Ik vind het bijzonder moeilijk om in zelfvoorzienenheid te gaan voorzien.
    het liefst gaan ik met een groep mensen met zelfvoorzienenheid aan de slag.
    Ik heb al eens geprobreerd via de biflatie hoster een emailadres te krijgen van een forum lid die met zelfvoorzienenheid bezig was maar helaas ben ik dat adres kwijtgeraakt.

 9. @Houtskool : ik ben eerlijk gezegd benieuwd naar je beroep evt voor je pensionering. Echt. Je praat/denkt als een ervaren zakenman met veel helder economisch inzicht. Net als ene ‘Van Zaken’ vroeger op rtlz en hier op Biflatie ook nog een beetje, maar dan met meer woorden.
  Kun je wat zeggen van jezelf ?
  Een ‘laagje’ van je anonimiteit wegnemen, zeg maar ?

  1. @VB

   Mijn huis staat in de verkoop en of het nou verkocht wordt of niet ik ga zelfvoorziendend leven.. desnoods verhuur ik mijn huidige huis.

   MAW ik DOE iets.. ipv er over te praten….

    1. Ok, zeg je je baan ook op? Er zijn wel meer mensen die hun huis verkopen of verhuren.
     Waar ga je wonen?
     Je kan echt niet leven van de opbrengst van een moestuin, denk ik.
     Waar ga je van eten?
     Ben gewoon nieuwsgierig en probeer niets onderuit te halen.
     Ik vind het dapper, en hoop dat het lukt.

     1. dat is wat ik wil zeggen… hoe ver wil je gaan om je praat te verantwoorden….

      Blijft je erbij om je praatjes te doen of neem je actie…

      En dat is nou net wat Ben ook bedoelt..,,

      Wat DOE je…

     2. Je kunt heel goed leven van een kleine tuin… maar dan moet je het slim aanpakken… en je inlezen.. doe je best..

     3. Ben niet ingelezen, maar weet zeker dat een kleine tuin niet volstaat. Ik denk dat je je vergist. Je klinkt stoer, maar blijf je gewoon werken of niet?

     4. En maar kniezen en zagen, dat kan niet en dat lukt niet en zij zijn de schuld en wat doe jij , en zij moeten het maar oplossen…

      Zaag lekker verder , het is toch nutteloos.

      Ik blijf werken ja, maar dan wel voor mezelf op mijn eigen land en direct om mezelf van eten en drinken.
      Daarnaast zal ik mijn eigen bedrijf meenemen en daar voortzetten maar dan wel zo minimaal mogelijk zodat ik tot de tijd dat het niet meer nodig is wat fiat geld tot mijn beschikking heb.
      Maar goed zoals ik al zei.. zagen is ook een vak blijkbaar en vanuit een bang hoekje is dat ook een oplossing.

      De krul dermee.

 10. Richt je aandacht op de natuur , in plaats van de figuren die dat tegen willen werken uit eigenbelang…

  Moeder aarde is je vriend, en de vijand van de consumptiemaatschappij…met alle nepelite.. tenminste, ze denken dat ze elite zijn, omdat ze er ons met hun nepproducten er van af willen keren…

 11. ”Plantjes planten, voor eigen eten zorgen.
  Water opvangen en voor eigen energie zorgen..”

  Beste Madman, je slaat ietwat door volgens mij.
  Om uit eigen tuin voldoende voedsel te verkrijgen, heb je voor 2 personen minstens 100m2 in de zon badende grond nodig. en dan moet het weer in de zomer niet tegenzitten, en moet je ook geen slakken invasie krijgen. Ik ben zelf ook bezig geweest met een moestuin, maar wat een drama kan dat geven na al die uren noeste arbeid.

  Regenwater opvangen voor consumptie gaat je op een dag echt heel erg ziek maken (iets met wormpjes in je darmen ofzo)

  Eigen energie maken is alleen leuk als je de overbodige energie kan opslaan zonder accu’s. De enige geschikte accu’s zijn n.m. vreselijk duur, en moet je toch echt binnen 5 jaar afschrijven.

  Echt waar, het is een drama om alles zelf te regelen. Je zal uiteindelijk vroegtijdig en gefrustreerd doodgaan door alle tegenslagen.
  Dit kan toch geen ideaal zijn?

  1. Er moeten ook helemaal niet zoveel mensen in die koude polder wonen.
   In Brazilië ligt het fruit letterlijk in enorme hoeveelheden weg te rotten hier. Buurtbewoners geven het weg. Mijn water komt uit een waterval.
   Ja, ik ben laatst weer een maand of wat flink ziek geweest, dat wel. Geen idee wat maar mijn lijf doet het weer… Maar die winters bij jullie zonder verwarming en voldoende kleding is pas dodelijk!

 12. Ja, Madman, probeer dan tenminste de goede raad van dhr Postma ter harte te nemen-gn-gnn ..!

  Kippetjes houden schijnen verhoudingsgewijs weer wèl goede resultaten op te leveren, reden waarom ik hier binnenkort een (design-)kippenhok ga weg zetten voor een zes- tot achttal kippekes. Hebben we ieder dag gemiddeld zo’n 4 eitjes ; ook niet verkeerd.

  Iets anders ; m’n bretonse buurman heeft minimaal sinds wij hier wonen (15 jr) mega-konijnen die hi vestmet .. ehh … vetmest. En vervolgens opeet natuurlijk. Alleen voor die 10 konijnen (hazen?) heeft ie een klaverveld van 10 bij 20 meter helemaal volstaan met dat spul, het hele jaar door. Om z’n konijnen te kunnen voeden dus.
  Ik bedoel, je hebt niks voor niks, en groente verbouwen of beesten houden vréét vierkante meters en heel veel werk. Sla dus blikvoer in als antwoord op de komende tijd ; dat is namelijk gewoon GRATIS als je het uitzet tegen de bespaarde tijd & onkosten, echt.

  Om terug te komen op m’n buurman : zolang we hier wonen zitten die hazen in kooien onderstut door bouwstenen. De kooien staan echter totààl uit het lood, naar achteren geheld, zodat die beestjes voortdurend naar de achterwand glijden, met stro en al. Ik heb hem in de loop der jaren al een paar keer erop gewezen dat ie een paar blokjes hout onder de achterkant moet leggen zodat die kooien enigszins horizontaal staan, maar nee hoor, ‘dat is niet nodig’ en ‘zo sluit de deur weer goed’ … ècht grof zoals er hier op het platteland met dieren wordt omgegaan … a-sociaal ja …

  Bijgevoegd de aanstaande ‘Bondcalypse’ ; Biflatie heeft hoogstwaarschijnlijk gelijk met hun analyse 2 of 3 artikels hiervoor :

  http://www.bloomberg.com/news/2013-02-07/u-s-30-year-bond-losses-pass-5-as-fed-price-gauge-rises.html

 13. at ktm ik heb het nu net snel doorgelezen.
  ik ga er vooralsnog vanuit dat de 6 mln wel klopt.

  Wat mij verder wel opvalt, is dat als je hardop roept dat joden genetisch niet thuis horen in het middenoosten dat je dan al een fascist ben,
  Ik ben geen fan van de islam ideologie en ook niet van de thora ideologie. En ook niet van de christelijke ideologie.
  Ik ben voor de gezonde boerenverstand ideologie en normaal doen.
  Helaas ben je met deze principes steeds meer de uitzondering op de regel.

 14. Mooi Artikel Ben.

  Ik kan me erg goed vinden in je gedachten. Ik denk dat je uitstekend uitdrukt wat er leeft op Biflatie.nl

  Tevens hulde voor Madman en VB.
  Al is het alleen maar voor het fanatisme waarmee ze hun overtuiging in woord ondersteunen.

  Zelf verantwoordelijkheid nemen. Daar gaat het inderdaad om Madmen, maar dit is lastig zoals VB ook al aangeeft. Ik heb verplichtingen die als ik ze niet nakom niet alleen mezelf treffen. Daarom zit ik eigenlijk te wachten op de grote crash zodat er de mogelijkheid bestaat om met een schone lei te beginnen.

  Jammer dat het alleen ten koste zal gaan van een hoop mensen. Ik ben ervan overtuigd dat vooral de mensen in Spanje en Griekenland nog door een dieper dal zullen moeten gaan. Dit is schandelijk vind ik. Ondertussen zelf ook al vakantiedagen moeten inleveren, dus we gaan langzamerhand dezelfde kant op. Dus inderdaad Ben, weg met al die zogenaamd interessante klojo’s die een godsvermogen krijgen en een beetje interessant lullen op een borrel, maar geen donder presteren.
  Als mijn vakantiedagen helpen om de situatie van bijv. de chronisch zieken Grieken die geen medicijnen meer kunnen krijgen mogen ze er nog wel een zooitje van me hebben.

  Arie Mulder

 15. De samenleving beloont toch domme interessante nikszeggende mensen. We hebben dit vooral te danken aan de houding uit de politiek. Dat zijn mensen die alleen maar gewichtig kunnen doen, poen opstrijken en geen verantwoording durven nemen. Mensen die wel verantwoording durven nemen worden in nederland gestraft dus wat doe je – laat alles het bekijken en zorg voor jezelf. dat is de mentaliteit die gekweekt is door vooral de VVD/CDA.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Sorry. Nog geen gegevens beschikbaar.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: