Nederland gaat straks open: welkom in de nieuwe economie, een testsamenleving

Het mooie weer zit er aan te komen. Temperaturen gaan omhoog waardoor virusbesmettingen afnemen. We gaan onze huisjes weer uit om meer buiten te vertoeven. Het is de noodzakelijke verspreiding van op elkaar gepropte gezinsleden die in elke winter wanneer de griep heerst elkaar aansteken met welk virus dan ook. Het is begrijpelijk dat het opsluiten van de poppetjes in vaak kleine woonruimten in het winterseizoen makkelijk leidt tot overdracht van virussen.

Bureaucratische GGD

Bij oplopende temperaturen krijgen virussen minder kans. Kinderen gaan buiten spelen en ouders pakken het buitensporten weer op. Gaan wandelen of fietsen om daarna gezellig een terrasje in de buitenlucht te bezoeken. Ons demissionair kabinet ziet het voorjaar ook aankomen en wil beperkt wat vrijheden terug geven. “Ja, beste mensen, mede dankzij uw geduld en bereidwillige(?) medewerking kregen we samen corona onder controle,” zo ongeveer zal Hugo de Jonge ons op de volgende persconferentie weer toespreken. “Dankzij uw inzet hebben we stappen kunnen zetten.” Oké Hugo, zullen we het dan maar niet hebben over het zetten van de prikken. De hopeloze bureaucratie bij de GGD en de verwarrende berichtgeving over de deugdelijkheid van bepaalde vaccins geeft weinig vertrouwen. Vandaag is het “Astra Zeneca” en morgen is het een ander. Verschillende vaccins, verhalen over de effecten van korte termijn bijwerkingen en wanneer volgen de verhalen over de lange termijn bijwerkingen?

Vertrouwen in eigen systeem

Wat doet onze demissionaire regering besluiten om versneld door te gaan met spuiten? Ach natuurlijk, alleen de massa telt, niet de individu. Als kritische burger zou ik graag wat meer bedenktijd willen. Er komt binnenkort zelfs een supervaccin. Waarom zou ik mij haasten als er betere producten op de markt komen. En waarom moet ik het doen voor een ander? Ik heb vertrouwen in mijn eigen immuunsysteem. Ik fiets zonder ondersteuning zodat ik meer inspanning moet verrichten. Jazeker, ik ben daartoe bereid! Ik wil niet lui zijn omwille van de verleiding, dat scheelt een paar jaartjes uitstel voor de rollator. Als de carrosserie verroest en beschadigd is maar de motor soepel loopt, en de bandjes niet versleten zijn, kun je altijd verder rijden. Waarom zal ik de motor opvoeren als hard rijden niet aan de orde is en sowieso verboden is. Dat is toch wat vaccins doen? Een extra boost voor het systeem terwijl de ledematen van senioren aan slijtage onderhevig zijn.

Testbewijs en een vaccinatiebewijs

Ook stel ik de ethische vraag, waarom vaccineren we onze oudjes als een jaartje later de motor het begeeft. De ethische discussie mis ik in onze angstige samenleving. Waarom zijn zoveel mensen bang? Waarom gaan we voor 100 procent veiligheid terwijl het leven vol verrassingen zit? Zo zijn er ook wat mensen met levensbedreigende ziekten die niet afkomstig zijn van een virus. Is het moreel wel verantwoord om de samenleving economische schade toe te brengen door winkel- en bedrijfssluitingen, door lockdown, avondklok, reis- en vrijheidsbeperkingen? Persoonlijk vind ik van niet maar kennelijk is de massa een andere mening toegedaan, gezien de uitslag van de verkiezingen. Een gevallen kabinet gaat rustig door met het invoeren van nog meer repressieve maatregelen. Een testbewijs en een vaccinatiebewijs staan op de rol. Maatregelen die doen herinneren aan slechte tijden worden opeens als oplossing gezien om de economie weer open te gooien.

Uitsluiting

Uitsluiting voor een bepaalde groep. Kritische mensen afzonderen die een beroep doen op het zelfbeschikkingsrecht en zelf beslissen over hun eigen risico. Hoeveel gevaar loopt de samenleving om besmet te worden als bijvoorbeeld zelfstandige senioren ruim behuisd wonen en zich overdag nauwelijks of niet bewegen tussen opgepakte mensenmassa’s. Virussen worden voornamelijk door de jongeren verspreid vanuit hun speelse gedrag en de volle agenda van het sociale leven. Waarom doen we niet gewoon een beroep op ons gezond verstand. Laat de overheid daar het voortouw in nemen met een waarschuwende voorlichtingscampagne. Is stukken goedkoper dan het sluiten van de economie waarvan de rekening later volgt als de balans over 2021 wordt opgemaakt.

Referendum vaccinatiepaspoort

Vanuit de EU klinken plannen om de burgers van EU-lidstaten verplicht te vaccineren. Zou kunnen wanneer de volksgezondheid dat vraagt, zo oordeelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Al weer een uitspraak van een Europees instituut die verdacht veel lijkt op het opleggen van wetgeving vanuit een centraal bestuur. Ben zeer benieuwd hoeveel EU-lidstaten hierin meegaan en de soevereiniteit van hun land opgeven omwille van het hogere gezag. Wil toch hopen dat er snel een nieuw kabinet is geïnstalleerd dat deze diepgaande maatregel ter overdenking voorlegt aan het volk via een volksraadpleging. Helaas, het toeval(?) wil dat het raadgevend referendum in 2018 definitief is afgeschaft door de huidige coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie met een minimale meerderheid. Met 76 stemmen voor en 69 tegen.

Testsamenleving

De toekomst ziet er niet goed uit. Als we onze economie willen (her)openen dan hoort dat te gaan in een samenleving met gelijke kansen voor iedereen. In deze 21ste eeuw met inclusie en diversiteit kan het niet bestaan om een minderheidsgroepering uit te sluiten van deelname aan de maatschappij op basis van medische apartheid. De mensen die zich niet willen onderwerpen aan een overheid die onze gezondheid controleert ten behoeve van slechts een kleine groep met verhoogde risico’s. Zouden we hier niet eerst een stevige discussie over kunnen voeren? Niet in de politiek waarop we nauwelijks nog invloed hebben maar in de samenleving waar vrije burgers een open debat met elkaar aangaan. Welke omroep, of beter gezegd, welke onafhankelijke organisatie met een groot bereik voelt zich geroepen hier gehoor aan te geven? Zou een buitenparlementaire enquête uitkomst kunnen bieden? Zouden Nederlandse politici met een beetje geweten in staat zijn om mensen uit te sluiten die zich beroepen op het zelfbeschikkingsrecht?

Rode lampjes

Waar blijven onze juristen met hun oordeel. Zou niet verkeerd zijn om op voorhand wat verstandige uitspraken te horen van onze rechtsgeleerden. Een testsamenleving waarin ik met de apps op mijn smartphone toegang moet krijgen in het openbare leven was niet het ‘zwitserlevengevoel’ zoals ik mijn pensioenleven had voorgesteld? Maar wie ben ik? Ach ja, ik was het bijna vergeten. Er stond een nummer in mijn papieren paspoort. Zo meteen geven QR-codes in mijn smartphone mijn status aan. Ik zie de rode lampjes al opflikkeren.

GW

14 reacties

 1. Quote artikel: “Is het moreel wel verantwoord om de samenleving economische schade toe te brengen door winkel- en bedrijfssluitingen, door lockdown, avondklok, reis- en vrijheidsbeperkingen? Persoonlijk vind ik van niet maar kennelijk is de massa een andere mening toegedaan, gezien de uitslag van de verkiezingen.”

  Dit is letterlijk de kern van het probleem. Blijkbaar heeft een groot deel van de massa het te lang te goed gehad waardoor ze het niet door heeft dat we bezig zijn aan de voorlaatste fase van de totaal collapse van de beschaving namelijk: krankzinnigheid. Veel mensen denken blijkbaar echt dat we zonder een economie kunnen overleven. Dat kabouters onze spullen maken welke we met geprint geld kunnen blijven kopen. En dat onze samenleving superieur zal blijven ondanks wanbeleid na wanbeleid zoals klimaatkampioen willen zijn, bouwen aan de toren van Babel sorry EU / VN, coronamaatregelen, enz.

  Wat zal die massa raar opkijken als het systeem klapt en ze er achter komen dat hun zogenaamde welvaart slechts een illusie was. Waar ik me de meeste zorgen over maak is wat daarna komt aangezien ik het gevoel heb dat dankzij het jaren lange “diversiteitsbeleid” de westerse bevolking zo tegen elkaar uigespeeld is dat onze welvaart nog het enige bindmiddel is dat ons nog enigzins vredig bij elkaar houdt. Dat kan nog wel eens een dingetje gaan worden in de toekomst.

  1. Over quotes gesproken, ik heb er nog wel eentje:

   Dingetjes worden groter naarmate de tijd voortschrijdt. De sociale welvaartstaat wordt kunstmatig overeind gehouden door stimulerende centrale banken en overheden. Het fiat geldsysteem ligt aan het infuus.

   Als we het monetaire systeem aan het infuus leggen dan ook maar de samenleving. Iedereen een spuit en we kunnen weer vooruit.

 2. Heerlijk. Ik heb zojuist weer even mijn dagelijkse Vaccin (je weet wel, legale drugs) en lockdown (hoe maak je mensen doodongelukkig) nieuws op de MSM geïnhaleerd en nu even hier lezen. Zo begin ik meestal, want anders krijg ik ontwenningsverschijnselen en dat is onwenselijk anno 2021.

 3. Over quotes gesproken, ik heb er nog wel eentje:

  Dingetjes worden groter naarmate de tijd voortschrijdt. De sociale welvaartstaat wordt kunstmatig overeind gehouden door stimulerende centrale banken en overheden. Het fiat geldsysteem ligt aan het infuus.

  Als we het monetaire systeem aan het infuus leggen dan ook maar de samenleving. Iedereen een spuit en we kunnen weer vooruit.

 4. Terug naar ‘Vrijheid, Blijheid’ en ‘Alles mag, niks moet’ kan niet meer. Dat prikt. Vooral door Corona zijn we tegen de grenzen van onze maak- en manipuleerbaarheid aan gelopen. Neus op de feiten: de pillen- en knoppenkast laat het afweten.

  Vertrouwen op individueel sociaal verantwoordelijkheidsgevoel en discipline van de kudde? In het algemeen belang?
  Juist de afwezigheid van die eigenschappen heeft de afgelopen eeuw (en nog) voor de nestbevuiling gezorgd, waarin ziekteverwekkers prima gedijen.
  Vrijheid, blijheid terug en het complete gezondheidssysteem ligt op z’n kont.
  Dus zijn dwingende maatregelen koste wat kost nodig om de groei van de besmettingen te vertragen, totdat een voldoende natuurlijke antistoffen zijn aangemmaakt en de ‘groepsweerstand’ o[p peil is.

  Maar ook daarmee is de kous niet af. Gedragsbeperkingen zullen nodig blijven, omdat ook de virusdreiging blijft en muteert, op zoek naar de beste eigen overlevingskansen.
  Bij de huidige vaccinatiedrift wordt zelfs gevreesd voor een vaccinresistente variant die de teller van de bestrijding weleens terug zou kunnen zetten naar zero.

 5. In 2030, You’ll Own Nothing And Be Happy About It. Tja, iemand zal er toch iets bezitten en de rest wordt in dit systeem een slaaf. Slaven bezitten immers niets behalve hun lichaam. Tja, hoe wordt je dan gelukkig? Wellicht m.b.v. een vaccinatie, meerdere malen per jaar. In de psychiatrie weten ze hoe je mensen rustig en gelukkig kunt houden. De testsamenleving blijft in de lucht totdat er genoeg mensen zijn gevaccineerd en dan gaat de stekker uit de economie. Alles valt om en we zullen smeken om gered te worden door de overheid. De reddende engel zal vervolgens alles in beslag nemen en weer gaan verdelen; communisme 2.0. De great reset op volle toeren. Tja, ben maar een wappie.

 6. De test is de pest. Stop met deze onzinnige en waardeloze testen die ook nog eens niets bewijzen. Het is allemaal mega propaganda voor een griepje waarvan 99.85% van overleefd. We hebben nog nooit ons zo druk gemaakt over een griepje en de griep zal dan ook nooit verdwijnen. De echte griep is de Pharma maffia/lobby die graag elk jaar heel de wereldbevolking wil gaan vaccineren.
  En dat met een experimenteel genetisch therapie vaccin. De wereld is echt wel wat groter dan NL. We kunnen morgen deze corona mania/hype stoppen en veel landen hebben het licht al gezien. Kijk naar Florida en Zweden ,de media is de grootste bron van onzin besmettingen oftewel hersenspoelen van het volk.

 7. Op Zerohedge staat vandaag een artikel dat de digitale yuan een uiterste houdbaarheidsdatum krijgt. Tegelijkertijd worden de belastingen door Janet Yellen en Klaas Knot (huizen) opgevoerd voor degenen die nog iets bezitten. Velen zullen de verplichte spuit nemen om huis, goederen en baan te behouden. Niet wetende dat alles sowieso afgenomen wordt

 8. Fictie of werkelijkheid? Wie weet het allemaal nog? Een kennis vestigde mijn aandacht op volgende website: https://www.stopworldcontrol.com/nl/ Ik wil hierbij geen propaganda voeren. De lezer moet maar zelf oordelen. Maar bij veel mensen heerst er een onbehagen en als maatschappij moet je daar aandacht voor hebben. Zo niet gaat alle vertrouwen in onder meer de overheid en allerlei gevestigde orde teniet. Mijns inziens is er daarom nood aan een waarheidscommissie https://nl.wikipedia.org/wiki/Waarheidscommissie die in alle onafhankelijkheid kan werken. De nood aan loutering is groot. Het vertrouwen moet worden hersteld.

  1. Ziekenhuizen ‘puilen uit’ van de (hoog)bejaarde grieppatiënten met ernstige complicaties? Geen woord over corona. Vreemd. Officieel heet het toch dat de zorg overbelast is door corona?
   Benieuwd naar de output en de eventuele relatie met de covid vaccinatie die het merendeel van de bejaarde ‘grieppatiënten’ toch al zal hebben gehad.
   In het najaar was er een ongekende run op de griepprik en de winter werd afgesloten net ‘nul griepmeldingen’. Plots zou er een ‘griepgolf’ zijn ontstaan met ernstige verschijnselen.
   De vraag is dus: kan de immuniteitsmanipulatie van het Covidvaccin hierbij een rol spelen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: