Nederland in sneltreinvaart in de problemen

32

De wolken boven ons land worden steeds donkerder. We moeten met zijn allen bezuinigen. Vooreerst €16 miljard én €30 miljard en vermoedelijk nog eens €5 miljard extra. Onderwijl krimpt de economie flink en worden we er langzaamaan, met heel veel woorden en gedraai, op voorbereid dat er een behoorlijke kans is dat de Grieken hun noodlening niet terug kunnen betalen. U weet wel die waarvan de toenmalige minister De Jager zei dat we die mét rente terug zouden krijgen.

miljarden krimp

Regeringsplannen

Nu de regeringsplannen wat duidelijk worden blijken er tal van valkuilen te zitten in de door Rutte en Samson bedachte oplossingen. Zeker is dat we de komende jaren helemaal niet blij zullen worden en a la het traject van de Grieken nog vele keren te horen zullen krijgen dat ook op de vlakken a,b,c,d,e,f enz. gesnoeid moet gaan worden. Allen natuurlijk met lastenverhogingen als gevolg.

Werkloosheid

Het aantal mensen zonder werk is inmiddels gestegen tot 6,8% en nog groeiende. Met de nieuwe ww-regeling in het verschiet is er straks nog maar weinig meer nodig om helemaal buiten spel te komen staan. Asscher PvdA minister van Sociale  Zaken en Werkgelegenheid: “We moeten met vereende krachten doorwerken aan het bieden van kansen voor mensen op de arbeidsmarkt, het verbeteren van de structuur van de arbeidsmarkt en het beteugelen van de crisis in Europa.”. Ja leuk, net alsof wij dat niet zouden weten. Het praktisch invullen daarvan is echter hele andere koek. De arbeidsmarkt is gebaseerd op de vraag, naar producten en diensten, uit de globale samenleving. In een krimpende economie neemt de lokale vraag af. Internationaal gezien zijn onze loonkosten veel te hoog, zodat we daarvandaan ook geen redding hoeven te verwachten. Alleen bedrijfstakken die echt hoogwaardige kennis en producten bieden kunnen mogelijk nog scoren.

Volgens minister Kamp is er werk aan de winkel. Kamp: “Voor een herstel van de economie zijn we sterk afhankelijk van een herstel van de Europese economie. Het is daarom goed dat Zuid-Europese landen hervormingen doorvoeren en dat andere lidstaten hun maatregelen om de economie te versterken op elkaar afstemmen.”  Ja ook leuk, maar daar kopen we niets voor. Als we naar de status van die zuidelijke landen kijken dan kunnen we volgens mij niet van herstel spreken maar van het steeds verder wegzakken in dikke zuigende modder. Waarom zouden de Spanjaarden hieronder immers allemaal protesteren?

demonstraties 15-11

Er is nog geen begin van een oplossing!

Als we naar alle ontwikkelingen kijken in landen als Griekenland, Portugal, Ierland, Spanje, Italië en Frankrijk dan zien we het jammer genoeg alleen maar erger worden. De ingezette instrumenten en methoden lijken of blijken geen van allen te werken, terwijl het onderlinge besmettingsgevaar kennelijk groot is. Het crisis-virus verteert spaargeld en pensioenen, de waarde van huizen en van heel veel andere materiele zaken, in sneltreinvaart. De tering waar men vroeger van sprak is kennelijk weer opgekomen. Een ander medicijn dan een complete hervorming van onze maatschappij, met een weer natuurlijke opbloeiende economie,  zal volgens mij niet helpen.

Rutte, Samsom Asscher, Kamp en anderen het is jammer maar de weg die jullie nu gaan zal weinig of niets helpen. Alleen door het oude paradigma te vervangen door een compleet nieuwe is er weer kans op vooruitgang. Zo lang dat niet het geval en jullie vasthouden aan oude vergezichten van een integraal Europa, een volledig maakbare en regelbare samenleving, de huidige rol en plaats van banken en bankiers, de tienduizenden teveel verdieners in de ambtelijke, semi ambtelijke en zelfstandige bestuursorganensfeer, zo lang gaan we verder bergafwaarts.

32 REACTIES

 1. Dat ongedierte wat je aanhaalt zijn àllemaal bewuste, omgekochte of gechanteerde landverraders.

  Kàn gewoon niet anders.

  Kijk, randdebielen zijn het ook weer niet, dus afschuiven op ‘onwetendheid’ of ‘tegoeder trouw’ is totaal uitgesloten.

  Dit is dus met opzet !

 2. Interessant. De belasting-fuik sluit zich steeds meer. Vandaag een artiekel in het NRC over de dertigers. De generatie die zich niet kan verenigen en zodoende weinig invloed kan uitoefenen op het politieke besluitvormingsproces. Ze hebben steeds hogere kosten voor kinderopvang, te dure huizen gekocht de laatste 10 jaar en krijgen inmiddels ook te maken met lagere pensioenopbouw. En als ze werkloos worden, komt de bijstand al heel rap aan de deur kloppen.
  En ach we kunnen zeggen dat we inmiddels 2 zekerheden hebben in het leven.
  De dood
  en
  Dat deze bezuinigingen van Rutte II nog maar een warming-up is van wat nog komen gaat.

 3. Verbaast mij niets dat de economie veel meer dan 10% gaat krimpen. En dat daardoor banken gaan omvallen en iedereen in Nederland, behalve de elite, gigantisch verarmt.

  Wordt het niet tijd om het verrotte financiële systeem compleet plat te krijgen d.m.v. een massa-bankrun in heel Europa? Want dit gemodder is ook helemaal niets!

  Zou een algehele kopersstaking waarbij de consument geen luxe-producten meer koopt en weigert om belastingen en zorgpremies te betalen, helpen om de overheid een keiharde les te leren?

 4. @5 gaat nooit gebeuren… de elite is niet dom, en met het target 2 systeem (vraag je even af wat the target is..;) ) monitoren ze real time alle banken…

  Indien nodig wordt er in gegrepen… met “storing” of , in het ergste geval, een bankvakantie….

  Geen wonder: de uitspraak, geef me beheer over het geld, en het maakt me niet uit wie de wetten maken….
  Was getekend een rot schild.

 5. Inderdaad Ben, zo gaat het allemaal niet , we moeten het dus over een andere boeg gooien.
  Zoals ik al zei in een vorig draadje de euro heeft ons voor een onoplosbare paradox geplaatst.
  En, ik bedoel niet een dilemma, maar een paradox.
  Bezuinigen zijn noodzakelijk en tegelijkertijd funest. Maar juist investeren en niet verder bezuinigen ( schuldenberg blijft groeien ) zijn ook noodzakelijk, en ook funest.
  Conclusie is dus dat werkelijk niemand weet wat er moeten gebeuren.
  We lopen als een stelletje schapen achter ‘leiders’ aan waarvan de één roept we moeten linksaf en de ander rechtsaf.
  Er is geen enkele reden om vertrouwen te hebben op een goede afloop.
  Dat is geen kwestie van negatief zijn maar gewoon een realistische schets van de situatie.
  Het ziet er gewoon beroerd uit voor de komende jaren.
  Wees dan blij dat het ernaar uitziet dat de leugen waarin we al die tijd geleefd hebben eindelijk door waarheid achterhaald wordt.
  Hoe sneller we met de wederopbouw kunnen beginnen hoe beter.
  De toekomst, ik heb er zin in.

  PS
  De EU zit officieel weer in een recessie, en de vooruitzichten zijn eigenlijk heel beroerd, en vallen steeds weer tegen, we zijn dus steeds te optimistisch.
  Als je erover nadenkt is dat gegeven op zich al iets wat echt schrik moet aanjagen. De politiek probeert wanhopig een positief beeld op te roepen, maar dat beeld wordt telkens weer overschaduwd door de harde werkelijkheid.
  Wat ik wil zeggen is dat de eurodromers aandoenlijk ongeloofwaardig zijn en alles wat ze zeggen dient gewantrouwd te worden.
  Hoe lang is het geleden dat allerlei euro-kopstukken, waaronder die vreselijk eurofiele Timmermans ( talenwonder, maar daar houden de wonderen wel mee op ) optimistiche signalen afgaven over de economie en de aanpak van de eurocrisis.
  Ik dacht een paar weken.
  Overwinningsroes ( over het onderhandelingsresultaat ) van de pvda zal heel snel voorbij zijn als veel mensen gaan voelen wat de gevolgen zijn van de voortzetting van het neoliberale beleid In tijden van dramatisch stijgende werkloosheid.
  Terecht zullen ze wederom als verraders van de sociaal-democratie aangewezen worden.
  Roemer loopt zich langs de zijlijn al warm.

 6. @7 even een muzikale intermezzo…..

  https://www.youtube.com/watch?v=dZkbhA1NcTM

  Mooi nummertje…en laat ook zien dat ontsnappen niet onmogelijk is.

  Echte vrijheid is het wissen van je “burgerservicenummer” , mooi woord toch? Nu nog een nummer als het aan hen ligt strax vastgelegd in een onderhuidse chip…
  Fictie? Complot? Onderschat de vijand nooit.

  Niet bestaan voor de overheid , of in ons geval zo weinig mogelijk….buiten de matrix gaan staan.

  Hoe? Zoveel mogelijk zelfvoorzienend worden. Maar op speciaal verzoek voor jou , wel met interesse in het algemeen belang en zorg voor de gemeenschap….

 7. Er zijn geen woorden te vinden om te beschrijven wat er gaande is.

  De poppetjes in het kabinet moeten wel wekelijks in een zaaltje in Brussel zitten waar de worden gebrainwashed de taak van de Khazaren uit te voeren, en zo is het altijd al geweest, hun wil doen wordt ALTIJD beloond.

  Er is geen mens met een ontwikkeld gevoel en geweten te vinden die deze maatregelingen zou durven op te leggen en uit te voeren, dus ten eerste moet je een 100% psychopaat zijn en ten tweede een satanische Zionist.

  De draaikolk versnelt en versnelt, zo keken we een paar jaar geleden nog aan tegen sluipende prijsstijgingen, zo wordt het Nederlandse volk met de nodige haast uitgekleed.
  En het net sluit zich in hoog tempo, alle eerste levensbehoeften, woning, werk, al is het slavenarbeid om maandelijks de broodheren weer te voldoen, zie Griekenland, wordt de politiestaat ook opgetuigd.
  Boetes worden uitgebreid, verhoogd, waarschuwingen zijn niet meer mogelijk maar er worden onvoorwaardelijk sancties opgelegd.

  Oftewel, we moeten ophouden te denken vanuit het perspectief van een mens met een moraal en geweten, zij doen dit allang niet meer, ze volgen het plan.
  Ook moeten we ophouden te denken in termen van “oplossen van de crisis” de crisis is namelijk niet gemaakt om op te lossen en zal niet worden opgelost.
  Hoe kan je anders miljoenen bezuinigen op het sociale stelsel, ankers en zekerheden, die voor en stabiel bestaan zo noodzakelijk zijn, terwijl miljarden verdwijnen in potjes van Brussel, waarvan geen mens weet waar dit geld blijft.
  Aan wie worden die 10 miljard op jaarbasis aan rente betaald? aan de banken, die aan de andere kant weer zogenaamd staatseun nodig hebben? echt niet.

  Zolang al degene die wakker zijn niet keihard ingrijpen, blijft deze plundering doorgaan.
  Een totale boycot, een bankrun, burgerlijke ongehoorzaamheid door het masaal niet meer betalen van belasting en met duizenden protesteren is de ENIGE oplossing dit door en door misdadige corrupte satanische Zionistische tuig te bestrijden.

  Velen willen dit nu nog niet zo zien, maar diegene spreek ik over een jaar of 3 wel, als er geen weg meer terug is.

  Toch ben ik er bang voor, ANGST REGEERD, de mensheid is zo gehersenspoelddat opstand niet in hun systeem voorkomt, ze zijn volledig gemanipuleerd, psychisch vastgeroest, waar het moeten missen van een mobieltje voor een paar uur al tot een stres factor leidt.

 8. @ #8 dre

  Het gaat er niet meer om waar het meer of minder slecht gaat, wie als eerste valt, de VS en Europa zijn volledig failliet.

  Alleen wordt de schijn, de leugen nog in stand gehouden om het totalitaire communisme, de volledige Zionistische controle uit te rollen, om mensen tot het bot te verarmen zodat ze er niet eens meer aan zullen denken te protesteren.
  Kijk naar Spanje en griekenland, waar mensen zo zijn uitgekleed dat ze de hooftstad niet meer kunnen bereiken, omdat ze elke cent nodig hebben hun kinderen morgenochtend te voeden.

  vandaag hoorde ik de directeur van BAM op BNR nieuwsradio, die pertinent weigerde over werknemers te spreken, hij had het uitsluitend over arbeid potentieel, over in berekende gecalculeerde werkkracht per project, e man werdt hier over aangesproken door de presentator maar begreep totaal niet waar hij het over had.
  De elite en hun onderhorigen denken niet meer in termen van menselijkheid, maar als naamloze onpersoonlijke energie, die naar hun inzicht kan worden ingezet, en als je winst percentage iets daalt dan zet je dit potentieel eenvoudig aan de kant.

 9. Kijk, ik denk, en ik hoop dat we hier op biflatie in het gezelschap zijn van mensen die beseffen dat materialistische zaken vergaren slechts een tijdelijke “rush” geeeft.

  Wanneer je bewust bent geweest in je leven heb je ervaren, dat het vergaren van puur materiele dingen je, waneer je ze uiteindelijk hebt hun waarde vrijwel meteen verliezen…en je gaat op zoek naar de nieuwe “kick” . En dat wordt ons ingepompt door de “heersers” van deze wereld, die onderwijs en media daar op afgestemd hebben , natuurlijk ook weer uit eigen belang….

  Een wijsheid die in bv de boeddhistische leer al lang bekend was.
  Hier kun je dus uit afleiden dat de huidige maatschappij gebaseerd is op zeer bassale, domme eigenlijk onbewuste structuur. Want wanneer je ook maar een beetje bewust bent , heb je dit al in de kleutertijd door…..

  Het bezitten van de zaak , is het eind van het vermaak.

  Vandaar ook dat het eerst vergaren is van bezit, dan geld, dan macht en dan wereldheerschappij…..het is een straatje zonder eind…

  Ooit zei een man: vergeef hen , want ze weten niet wat ze doen….
  En om met een boeddhistische wijsheid af te sluiten: Alle leed wordt veroorzaakt door onwetendheid…met als eigen toevoeging: Onbewustheid..

  Wanneer we deze , noem het zonde , maar zonde bestaat pas wanneer je er niet van leert, dat is ook de basisbetekenis van het woord…zonde, want je doet het nog een keer, dat is zonde…want je deed iets en je hebt er niks van geleerd.
  Waneer we dit gaan beseffen en echt doorkrijgen , gaan we met zijn allen een stap verderkomen.

  Onze mogelijkheden als mensheid zijn onbeperkt… maar alleen wanneer we bewust leven en voelen , en van onze domheden (zonden, waarin blijven hangen) leren.

  UGH!

  Groeten van witte veder :)))) Winnetoe was even op een cruise… viel tegen achteraf :)))

 10. @12, Madman, je geeft mooi weer dat honger naar rijkdom en macht de bron is van in feite alle problemen.
  Dat ben ik met je eens, teminste als het gaat om exorbitante rijkdom, en om macht om de macht.
  We moeten dus streven naar een samenleving waarin deze eigenschappen niet gewaardeerd en gehonoreerd worden.

 11. @15 we moeten streven naar hoger bewustzijn.

  https://www.youtube.com/watch?v=Xa6c3OTr6yA

  We moeten beseffen dat we allemaal 1 zijn.
  We zijn allemaal een stukje van de algehele energie… en als we die beter of hoger willen krijgen moeten we allemaal onze wensen en daden afstemmen op verhoging van het hoger trillen van het geheel…

  Klinkt misschien heel vaag, maar vergelijk het met een ketel water…..

  Elke molecuul moet meewerken aan het kookproces om het geheel te laten koken (koken betekent het trillingsgetal van het geheel te verhogen), en uiteindelijk op te gaan in damp…..
  Wanneer meer dan 50 procent van de moleculen hun eigenbelang dienen en niet meedoen zal er nooit een omzetting naar damp (een transformatie naar een andere vorm van energie) plaatsvinden. Zo kun je ook zien dat de ene procent, elke persoon betekenis heeft , en de verandering kan betekenen….ondanks dat de elite ons wil doen voelen dat we als eenling niets kunnen uitmaken…

  De bassaal denkende elite wil niet dat er damp komt ze willen met hun bassale behoeften ons als mensheid laag houden..

  Dus houden ze ons laag met al hun middelen in ons trillingsgetal…
  Ze willen de water-status quo behouden….
  Want daar hebben zij de macht…

  Johnny L had dat al lang begrepen… wij komen achter m aan gesukkeld…..nadat ze hem uit de weg ruimden.

  https://www.youtube.com/watch?v=4lKwXwU5iWs

  The age of aquarius krijgt zo een heel andere betekenis , he :))

  Ik ga lekker slapen . Laterrrr

 12. Oh , oh wat een rariteiten steken weer de kop op , het land piept en kraakt in al zijn voegen , en de media kopt met recessie , precies een dag na de debatten van Rutte 2.
  We doen weer net of wij gekke Henkie zijn en vragen ons verontwaardigd af , hoe dit nu mogelijk kan zijn dat de krimp in de markt een groot feit is .
  Hiermee kwalificeert het Nederlandse volk zich weer als een dom en stoïcijns volk om te geloven in sprookjes die door de 2e kamer als een fiat akkoord is gegeven aan een kabinet Rutte 1 en 2 .
  Wat ik mij nu werkelijk afvraag is , hoelang moet deze poppenkast nog duren voordat wij gaan beseffen dat er geen banen gecreëerd gaan worden , de verkorte WW een feit is om de mensen zo snel mogelijk in de armoede val te doen belanden om de vrijbrief af te geven om ze regelrecht de bijstand in te trappen , en daarna alles af te staan door achterstand van betalingen . ( dit is natuurlijk de 2e agenda die verzwegen is ).
  Bedrijven en ZZP’ers failliet gaan en nutteloos moeten toezien hoe hun werken karig beloond word door de BTW verhoging ,om deze te moeten doorvoeren , en daardoor geen opdrachten meer kunnen vergaren en de Oost Europeanen steeds dichterbij komen in salariëring .
  En zo een FC Knudde kabinet gaat de zweep extra over zijn volk laten knallen om de laatste restjes eigenwaarde en sociale wetgeving kapot te bezuinigen om hun luxe feestjes van rijk naar rijker te kunnen bekostigen , en hun secondanten de bancaire vrienden van Mark en Diederik buiten schot te houden terwijl de crisis veroorzaakt is door banken en de financiële wereld .
  In gewone moerstaal gesproken is dit de wereld op zijn kop zetten .
  Ja even serieus nu , hoe lang moet deze onzin nog gaan duren voordat men doorheeft dat een motor brandstof nodig heeft om te draaien , m.a.w. een kleuter gaat dit nog snappen , als de motor geen benzine ( brandstof ) meer krijgt draait hij voor geen meter meer .
  Hetzelfde plaatje gaat op voor economieën .
  Worden wij nu eindelijk een keer wakker en stopt de onzin van deze eurofielen een keer.

 13. maarssen,16-11-2012,
  morgen voor de eerste keer van mijn leven met een kapotte invalide bus naar de voedselbank, mijn hele leven schijt gehad aan politici en andere beroeps boeven,nu moet ik dan toch gaan vechten,als je afhankelijk wordt van dit soort ellende, moeten we een ander soort leven gaan lijden,werken kan ik niet meer ,al veel hard gewerkt en veel te lange uren gemaakt daardoor heel mijn lichaam kapot gemaakt,
  waar moeten we vechten,welke barricades moeten we slechten om weer de baas te worden in dit land,vroeger hadden we vakbonden die iets te zeggen hadden ,nu lopen ze aan de leiband van de corrupte politiek.
  ,ik hoop toch dat er heel veel mensen samen met mij zeggen: nu is het genoeg geweest,nu gaan we stoppen met de corrupte idioten nog meer geld te geven zodat ze ons nog verder kapot kunnen maken,wie gaat er met mij actie voeren????????ik wil ze daar in den haag laten weten dat we ook zonder regering dit land met gemak kunnen sturen,immers gezond verstand is er genoeg ,aanwezig bij d de armen,we hebben ons nu lang genoeg laten kerstenen door geld en politiek.
  actie is hard nodig mensen ,sluit je aan bij die mensen die het zat zijn om nog verder kapotgemaakt te worden door deze zonen van satan,in driedelig pak!!!!!
  denk terug aan de jaren 60 ,en de tijd van onze jeugd,toen kon het ook,de macht is aan het volk,en niet aan het corrupte groot kapitaal.
  voor aanmelden giddyupgoman@gmail.com
  dank alvast voor het mee doen!!!!

 14. Ik ben helemaal stil van de reacties hierboven…
  Vooral #19 c.g.burger 16-11-2012 01:03 raakt mij. 🙂
  Ik ben ook niet de jongste meer dus dit raakt me echt.
  Ik snap hem volkomen. Maar eerlijk gezegd zat deze crisis er toen al aan te komen en werd de basis gelegd van een kortzichtige politiek denk maar aan het gebruik van olie als grondstof en energie. De waan van de dag… Nu betalen wij de prijs…

  PS
  Wie zit madman zo te minnen?
  Plussen van mij!

  Tevens dank voor de diverse linkjes naar de muziek.

 15. #10 MASH,
  re Een totale boycot, een bankrun, burgerlijke ongehoorzaamheid door het masaal niet meer betalen van belasting en met duizenden protesteren is de ENIGE oplossing dit door en door misdadige corrupte satanische Zionistische tuig te bestrijden.

  Ben het met je eens, maar….
  Als ik mijn belasting niet meer betaal heb ik binnen een aantal maanden een gedwongen verkoop.
  Hoe gaan we dit oplossen?
  Ik doe mee.

 16. @19, Goed plan. Welke datum stel je voor dat we naar Den Haag gaan? Ik denk namelijk ook dat het nu de tijd is om de straat op te gaan en de zuidelijke landen te laten zien dat wij het ook niet eens zijn met de elite.

 17. als je aan wat burgerlijke ongehoorzaamheid wilt doen, kun je het beste zo gehoorzaam mogelijk zijn:

  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/11/boete_galore_op_a2.html

  dat is hoe de dingen werken: de overheid heeft voordeel aan dingen waarvan je dat in 1e instantie niet denkt. Net als bijv. terrorisme. Iedere terroristische daad is koren op de molen van de overheid. De overheid bestaat bij de gratie van ongehoorzaamheid. Dus als je wilt dat die wordt afgeschaft…

 18. goed gezien dave !

  De mensen om je heen informeren ligt wel binnen de macht van ieder, ik weet het anders ook niet .

  Wordt er eenmaal ècht honger geleden dan komt iedereen vanzelf wel uit z’n hut gekropen, maar zo ver is het nog lang niet.

 19. Wij zijn niet georganiseerd; dat is het echte probleem.
  Wie bundelt de tegenkrachten?
  Waar kunnen de mensen met nuchter verstand terecht?

  Wie stelt een volkstribunaal in waar de elite zich moet verantwoorden?

 20. Nederlanders klagen heel wat af en gaan naar elkaar zitten kijken in afwachting van de ander om iets op poten te gaan zetten.

  En kijkend naar elkaar zakken ze morrend steeds verder weg in het moeras.

  Probleem opgelost….

 21. In Nld hebben we het probleem dat we te veel op authoriteit (al dan niet gekozen) vertrouwen.

  Een onthutsende documentaire hierover is momenteel ook te zien op het IDFA (Internationaal Documentaire Festival A’dam)
  Let op de beeldende hoe wat de Nederlander denkt en wat de praktijk is zijn bijna shockerend. Must see
  http://vimeo.com/52165457

 22. Triest dat de burgers op moeten draaien voor de rente op de staatsschuld die uit het niets door bankiers gemaakt is.

  Zij drukken geld uit het niets en lenen het uit aan suffe regeringen en daar zijn er zat van. Hierdoor komt de bevolking garant te staan voor de op te hoesten rente die ze door de markt kunnen laten manipuleren. Italie is van 2,5% staatsrente naar 7% gegaan.

  Da’s bijna drie keer zoveel moeten betalen voor de steeds harder groeiende (uit het niets gecreeerde) schulden berg.
  De oplossing is uit de Eu en zelf als Nederlandse staat weer guldens gaan uitgeven, waarvan de rente terug vloeit in de kas van de overheid en niet in de zakken van prive bankiers (die gasten die nu met onze miljarden betaald worden)

  Groeten en succes Adam

 23. Nou je hebt geen opleiding nodig om dit te begrijpen, de banken en de elite daarachter zijn nu het geld aan het cashen en de rest van de wereld denkt dat het gewoon een crisis is. Dit zag je jaren geleden al aankomen maar die slimme leiders en economen lieten zich een rad voor ogen draaien en nog steeds. En nog denken ze dat de crisis te boven zullen komen, nou dat zal nooit meer lukken. Te veel mensen, te weinig grondstoffen en te veel hebzuchtige mensen is een ideale mix voor W3.

 24. Een Bankrun, je geld weghalen???

  In dit Fiat ongedekt geld systeem is er slchts een kleine 10% in het systeem aanwezig om uit te keren..

  Dan stijgt de EURO met een bloedgang in waarde?

 25. Veel waarheden maar uitlsuitend van key bord activisten. Doe er dan wat aan!!!! Als 10 mensen hun belasting aangifte niet invuulen hebben die een probleem Als 10.000 of meer mensen verzet plegen door bijvoorbeeld geen belasting aangifte te doen krijgt de roverheid een probleem. Moraal; je moet altijd massa creeeren om veranderingen af te dwingen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.