Nederland: Op naar een risicovoller bestaan

26

Voor een artikelschrijver op Biflatie zijn het regeerakkoord “Bruggen slaan” van de VVD en De PvdA, aangevuld met de doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB) natuurlijk verplichte kost. Hoewel het nog niet meer is dan een rode draad op basis waarvan de komende tijd concreet beleid moet worden ontwikkeld, geeft het toch een eerste blikrichting wat betreft de ontwikkelingen die ons staan te wachten. Wat mij betreft verdienen de beide trekkers, Rutte en Samson, in zijn algemeenheid een pluim. Het had een stuk slechter gekund. Men heeft er kennelijk zin in om met opgestroopte mouwen aan het werk te gaan en het is denk ik heel erg goed dat twee tegenvoeters willen en kunnen samenwerken. Dat vlakt namelijk de extremen af en dwingt steeds weer tot een kritische kijk en afweging.

regeerakkoord bruggen

Afbouw verzorgingsstaat

Duidelijk is dat verzorgingsstaat zoals die sinds eind zeventigerjaren van de vorige eeuw is opgebouwd, en die voor veel Nederlanders heel gewoon is geworden, op zijn retour is. Voor jezelf en de naasten zorgen, meer eigen risico dragen, vooruitzien, plannen en buffers opbouwen zijn begrippen die meer en meer naar voren zullen gaan komen in ons dagelijkse bestaan.

Als één ding zeker is dan is dat al die maatregelen ons allemaal direct en indirect gaan raken, geld gaan kosten, dat er daardoor minder “leuke” niet absoluut noodzakelijk dingen gedaan kunnen worden en dat daardoor de consumptie nog meer terug gaat lopen. U weet het, minder consumptie leidt tot het inzakken van de economische groei, minder overheidsinkomsten en daardoor tot een nog groter tekort dan beoogd.

Onzekerheden Europa

Als we het begrotingstekort en de staatsschuld van ons land in eigen handen zouden kunnen houden dan zie ik goede mogelijkheden om er uit te kunnen komen. Als daar echter miljarden bij gaan komen om verliezen vanuit Griekenland, Spanje, Italië of anderen landen te dragen dan wordt het meer dan problematisch, valt het draagvlak binnen Nederland weg en komen we voor tot nu toe ongekende problemen te staan.

Naar veel meer eigen risico en lasten

De werkloosheid neemt toe. Voor grote groepen werknemers, vooral die van 45 jaar en ouder blijkt het verschrikkelijk moeilijk om weer aan het werk te komen. Ook als je werk hebt of vindt, is er veelvuldig sprake van tijdelijkheid, een beperkt aantal uren per week en veelal een veel lager uurloon dan eerder is verdiend. De druk om bij werkloosheid werk te vinden en aan te nemen wordt veel groter dan nu. De WW-uitkering/ periode  wordt teruggebracht naar maximaal één jaar 70% van het laatst verdiende loon (wel aan een maximum verbonden) met daarna nog één jaar 70% van het minimumloon (0.7*€1456)=€1016 bruto! Voor degenen die beginnen op de arbeidsmarkt geldt dat je pas na tien jaar werk recht hebt op dit maximum.

Wonen wordt een probleem

Om een lening te kunnen krijgen van de bank voor de aankoop van en huis is er één woord dat als scharnierpunt werkt namelijk het woord Vertrouwen.  De bank wil het risico dat je de rente en de aflossing niet kunt betalen tot een minimum, liefst nul% terugbrengen.

Van belang zijn daarbij:
1.   Waardevastheid van de woning;
2.   Werkzekerheid;
3.   De hoogte van de gevraagde lening in relatie tot de executiewaarde van het pand;
4.   Betaalbaarheid van de rente en aflossing op basis van het inkomen en de overige lasten;
5.   De vraag of er al dan niet een borg of garantieregeling is die inspringt als de oorspronkelijke geldlener niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen;

Voor wie de ontwikkelingen een beetje volgt hoef ik verder niet uit te werken dat momenteel voor alle of bijna alle factoren het licht op rood staat. Het zelfde geldt voor de huurmarkt. De vraag naar huurwoningen neemt toe. De huurprijzen stijgen in een rap tempo. Scheefwonen wordt beboet. Er komt een heffing voor verhuurders en meer.

Wat wonen betreft is er dus een toenemende noodzaak tot creativiteit vanuit degene die wil wonen. Wat mij betreft is er een trend te voorspellen richting kleiner wonen, samenwonen van ouders en één of meer gehuwde of samenwonende kinderen, woongemeenschappen met een eigen kamer en een gezamenlijke keuken/leefruimte en meer van dat zaken. Als wij net zo veel ruimte hadden gehad als in de Verenigde Staten dan zou ook het mobiel wonen een vast verschijnsel in onze samenleving gaan worden. Wonen waar je werk kunt vinden en tegen relatief lage kosten in verhouding tot die van een huur-of koophuis. Wie weet.

Afsluitend

Schrijfstof genoeg als je naar alle punten zou willen kijken die in de nabije toekomst van belang zijn. Wonen als genoemd. De gezondheidszorg, studeren en studiekosten, het ondernemerschap, ouder worden, samenwerkingsvormen, solidariteit en nog zo veel meer. Het wordt een kritische periode dat is zeker en de onvoorspelbaarheid van de ontwikkelingen is groot.