Nederland: Op naar een risicovoller bestaan

Voor een artikelschrijver op Biflatie zijn het regeerakkoord “Bruggen slaan” van de VVD en De PvdA, aangevuld met de doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB) natuurlijk verplichte kost. Hoewel het nog niet meer is dan een rode draad op basis waarvan de komende tijd concreet beleid moet worden ontwikkeld, geeft het toch een eerste blikrichting wat betreft de ontwikkelingen die ons staan te wachten. Wat mij betreft verdienen de beide trekkers, Rutte en Samson, in zijn algemeenheid een pluim. Het had een stuk slechter gekund. Men heeft er kennelijk zin in om met opgestroopte mouwen aan het werk te gaan en het is denk ik heel erg goed dat twee tegenvoeters willen en kunnen samenwerken. Dat vlakt namelijk de extremen af en dwingt steeds weer tot een kritische kijk en afweging.

regeerakkoord bruggen

Afbouw verzorgingsstaat

Duidelijk is dat verzorgingsstaat zoals die sinds eind zeventigerjaren van de vorige eeuw is opgebouwd, en die voor veel Nederlanders heel gewoon is geworden, op zijn retour is. Voor jezelf en de naasten zorgen, meer eigen risico dragen, vooruitzien, plannen en buffers opbouwen zijn begrippen die meer en meer naar voren zullen gaan komen in ons dagelijkse bestaan.

Als één ding zeker is dan is dat al die maatregelen ons allemaal direct en indirect gaan raken, geld gaan kosten, dat er daardoor minder “leuke” niet absoluut noodzakelijk dingen gedaan kunnen worden en dat daardoor de consumptie nog meer terug gaat lopen. U weet het, minder consumptie leidt tot het inzakken van de economische groei, minder overheidsinkomsten en daardoor tot een nog groter tekort dan beoogd.

Onzekerheden Europa

Als we het begrotingstekort en de staatsschuld van ons land in eigen handen zouden kunnen houden dan zie ik goede mogelijkheden om er uit te kunnen komen. Als daar echter miljarden bij gaan komen om verliezen vanuit Griekenland, Spanje, Italië of anderen landen te dragen dan wordt het meer dan problematisch, valt het draagvlak binnen Nederland weg en komen we voor tot nu toe ongekende problemen te staan.

Naar veel meer eigen risico en lasten

De werkloosheid neemt toe. Voor grote groepen werknemers, vooral die van 45 jaar en ouder blijkt het verschrikkelijk moeilijk om weer aan het werk te komen. Ook als je werk hebt of vindt, is er veelvuldig sprake van tijdelijkheid, een beperkt aantal uren per week en veelal een veel lager uurloon dan eerder is verdiend. De druk om bij werkloosheid werk te vinden en aan te nemen wordt veel groter dan nu. De WW-uitkering/ periode  wordt teruggebracht naar maximaal één jaar 70% van het laatst verdiende loon (wel aan een maximum verbonden) met daarna nog één jaar 70% van het minimumloon (0.7*€1456)=€1016 bruto! Voor degenen die beginnen op de arbeidsmarkt geldt dat je pas na tien jaar werk recht hebt op dit maximum.

Wonen wordt een probleem

Om een lening te kunnen krijgen van de bank voor de aankoop van en huis is er één woord dat als scharnierpunt werkt namelijk het woord Vertrouwen.  De bank wil het risico dat je de rente en de aflossing niet kunt betalen tot een minimum, liefst nul% terugbrengen.

Van belang zijn daarbij:
1.   Waardevastheid van de woning;
2.   Werkzekerheid;
3.   De hoogte van de gevraagde lening in relatie tot de executiewaarde van het pand;
4.   Betaalbaarheid van de rente en aflossing op basis van het inkomen en de overige lasten;
5.   De vraag of er al dan niet een borg of garantieregeling is die inspringt als de oorspronkelijke geldlener niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen;

Voor wie de ontwikkelingen een beetje volgt hoef ik verder niet uit te werken dat momenteel voor alle of bijna alle factoren het licht op rood staat. Het zelfde geldt voor de huurmarkt. De vraag naar huurwoningen neemt toe. De huurprijzen stijgen in een rap tempo. Scheefwonen wordt beboet. Er komt een heffing voor verhuurders en meer.

Wat wonen betreft is er dus een toenemende noodzaak tot creativiteit vanuit degene die wil wonen. Wat mij betreft is er een trend te voorspellen richting kleiner wonen, samenwonen van ouders en één of meer gehuwde of samenwonende kinderen, woongemeenschappen met een eigen kamer en een gezamenlijke keuken/leefruimte en meer van dat zaken. Als wij net zo veel ruimte hadden gehad als in de Verenigde Staten dan zou ook het mobiel wonen een vast verschijnsel in onze samenleving gaan worden. Wonen waar je werk kunt vinden en tegen relatief lage kosten in verhouding tot die van een huur-of koophuis. Wie weet.

Afsluitend

Schrijfstof genoeg als je naar alle punten zou willen kijken die in de nabije toekomst van belang zijn. Wonen als genoemd. De gezondheidszorg, studeren en studiekosten, het ondernemerschap, ouder worden, samenwerkingsvormen, solidariteit en nog zo veel meer. Het wordt een kritische periode dat is zeker en de onvoorspelbaarheid van de ontwikkelingen is groot.

26 reacties

 1. Als het zo nog een tijdje doorgaat wordt het geen bruggen slaan, maar tanden slaan, oftewel bevolking slaat de politici de kop in.

  De situatie zal steeds nijpender worden totdat een persoon of groep persoonlijk verhaal zal gaan halen, let op mijn woorden.
  Het hoeft niet in nl te zijn maar zal eerder in een ander europees land gebeuren.
  Wanneer je ziet dat er nu al zon 3500 zelfmoorden zijn in spanje vanwege de situatie daar is het wachten op een wanhopige die een van de zgn machthebbers/marionettenpoppen meeneemt in een wanhoopsdaad.

 2. Door alle complexiteit van koopkrachtplaatjes, inflatiecijfers, en al die macro-economische kengetallen zien veel mensen door de bomen het bos niet meer.
  Volgens mij worden we juist m.b.v. die cijfers belazerd ( complot ).
  Wat is namelijk het geval?
  Volgens mij ( ik weet het wel zeker ) is de beroepsbevolking sinds de jaren zeventig sneller gestegen dat de bevolking in haar geheel. Lijkt mij een correcte constatering.
  Tel daarbij op dat de productiviteit per werknermer per uur enorm is toegenomen door automatisering etc, dan moet het wel zo zijn dat de welvaart per inwoner gigantisch moet zijn gestegen.
  Desondanks stijgt de armoede en hebben ook de middeninkomens het steeds zwaarder.
  Ben heeft het er in dit artikel zelfs over dat de woonsituaties weer worden als vòòr de jaren zeventig.
  We kunnen ons ook de zekerheden van twintig jaar geleden niet meer permitteren.
  Ook Samsom werkt mee aan de verdere afbraak van de sociale zekerheid. Mooie sociaal-democraat. Ik vind hem persoonlijk de grote verliezer van de onderhandelingen. Het neoliberale beleid wordt gecontinueerd, met streven naar minimale overheid en het bevorderen van een – ieder voor zich en God hebben we niet nodig – mentaliteit.
  Any way, de vraag is waarom de meeste mensen veel te weinig profiteren van de enorm gestegen productie. ( nationaal product is immers gelijk aan nationaal inkomen.
  Het antwoord is niet moeilijk: geld is voornamelijk in de zakken van slecht 10 à 20 procent van de bevolking verdwenen en afgetapt naar buitenlandse rekeningen, villa’s etc erc.
  Dit is allemaal natuurlijk niet te verkopen en dus moeten de cijfers een heel ander verhaal vertellen, het verhaal dat we zo ongelooflijk rijk zijn geworden. Jan modaal zou een wel twee keer zo hoog besteedbaar inkomen hebben als zo’n dertig jaar terug.
  Aan m’n hoela, zonder een werkende partner zou ie keihard achteruit gekacheld zijn. Dat is wat de cijfertjes moeten verhullen.
  Het CBS is dus duidelijk onderdeel van het complot.
  We leven midden in een grote leugen.
  Wakker worden schaapjes, de waarheid is niet diep verborgen maar je moet wel uit je doppen kijken.

 3. @4 VB the matrix , ik zei het toch.

  Illusie in ons hoofd gepropt door de puppetmasters. Gelukkig begint het bewustzijn van de massa op te bloeien. Niet in de laatste plaats door het internet…waarvan ik ook verwacht dat het zeer zeker beperkt zal gaan worden in de nabije toekomst..In ons eigen belang natuurlijk, voor onze veiligheid. Bewustzijn is niet meer of minder dan om je heen kijken en beseffen wat er gaande is, daar is helemaal niks spiritueels aan. Onze oude vrinden de mayas hebben, samen met andere oude beschavingen, al aangegeven dat de mensheid een stapje op de ladder zal stijgen qua bewustzijn.
  En einstein zei het al…problemen veroorzaakt door een bepaalde manier van denken , kun je niet oplossen met diezelfde manier van denken. Daar moet je een stapje de trap voor op om dingen te overzien die je eerst niet zag vanuit je oude positie. Zeer toepasselijk nummertje van de beatles:

  http://www.youtube.com/watch?v=Tg1k_G6fRpQ

  Aleen de oude eliteclub wil de status quo natuurlijk vasthouden. Al heel lang wat je ook stemde 😆
  Daarom zal er een keiharde strijd zijn tussen dat kleine clubje en de massa. (is al bezig, je moet wel heel niet=voelend zijn wanneer je dat nu nog niet aanvoelt). En daarom doet het eliteclubje nu ook alle moeite via manipulatie op alle fronten om de totale massa te overheersen en te onderdrukken. Ze zijn in paniek, en wat doe je als je in paniek bent, je probeert controle te krijgen.

  Allemaal heel logisch eigenlijk.
  Hun praatje op de dollar orde uit chaos zal helaas voor hen uiteindelijk in het voordeel uitpakken van de mensen. Maar dat zal zeker niet zonder slag of stoot gaan.

 4. Het CPB is een leugenfabriek met hun koopkrachtcijfers, de (hogere) middeninkomens worden te hard gepakt en dat zet de solidariteit met minima die wegens een chronische ziekte of een handicap niet meer kunnen werken, onder zware druk! De minima worden in een verdomhoekje geplaatst. Maar de echte topinkomens hard aanpakken, dat gebeurt niet, daar willen Rutte en Samsom hun tere vingertjes niet aan branden! Zo zie je maar weer waar de Bilderberger-satanisten op uit zijn en dat is namelijk tweedracht in de samenleving zaaien!

 5. @moin inderdaad, de cijfertjes zijn gewillig.

  En wat satanistme betreft…

  Even een voorbeeld…Ik kom uit zeeland, en JP balkie kwam daar ook vandaan , hij is gereformeerd opgevoed.

  Vraag je nou eens af hoe iemand die volgens de normen en waarden 😕 van de bijbel is grootgebracht het volgende kado kan geven op op te hangen in het torentje….

  Onze vrind markske leid je even rond…..kijk vanaf de 25e seconde…

  http://www.youtube.com/watch?v=LT8n1xcLsr0

  jpeetje heeft even wat opgehangen als kado….

  http://www.google.nl/imgres?hl=nl&safe=off&sa=X&biw=1920&bih=862&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Wx6iF_DurVilvM:&imgrefurl=http://i-knew-it-jayjay.blogspot.com/2010/01/occult-semi-subliminals-of-jay-zs-on-to.html&docid=bW1YhCaCgWyTBM&imgurl=http://i96.photobucket.com/albums/l170/JANADASLATER/Saying/Baphomet2.jpg&w=300&h=481&ei=OYGRUPukNsLP0QW-sICICA&zoom=1&iact=hc&vpx=1005&vpy=266&dur=175&hovh=284&hovw=177&tx=134&ty=147&sig=115645996613959676284&page=1&tbnh=150&tbnw=94&start=0&ndsp=55&ved=1t:429,i:120

  Misschien mocht hij ook eens de rituelen op de bohemian grove bijwonen?

 6. Ik ben zo blij dat ik niet ben wezen stemmen anders was ik nu weer zo gefrustreerd geweest en had me zwaar bedonderd gevoeld maar dat voel ik mij alsnog. Wat ik begrepen heb wordt de top weer ontzien en kan de middenklasse weer gaan inspringen voor de daklozen. Wanneer wordt de middenklasse eens wakker en gaan ze inzien dat ze ziende belazerd worden en nog zie je op tv mensen uit nieuwbouw wijken die het allemaal zo eerlijk vinden. Ik voel plaatsvervangende schaamte

 7. @8 Ronnie Retro, ik liet mijn paspoort en mijn stemkaart zien en kreeg een stemblijet.

  Ik stak het zo in de stembus. Uit beleeftheid had ik natuurlijk naar het kotje moeten lopen net alsof ik wat koos, maar ik dacht , je bekijkt het maar met je zooitje.

  HO! WACHT! riep zon mannetje achter de tafel, dat moet je invullen!!!

  😆

  Leuke naam trouwens, Ronny Retro… wat is dat voor jou? Retro..

 8. Beetje snel en beetje flauw.
  Mijn vraag aan Ronnie was gericht op leeftijd, gewoon om te kijken wie hier op biflatie reacties geven qua leeftijd. Ik was gewoon benieuwd.

 9. De onzekerheid wordt mijninziens gecreerd door stug vast te houden aan een groeieconomie, terwijl de aspiraties van de BRICs alsmede de natuurlijke eindigheid van bronnen mensen gaan vechten om de resten van de overgebleven zaken, zoals banen terwijl al onze werkgelegenheid naar lage lonenlanden is ge-exporteerd, luxe producten, …. Verder doorgaan met dit leidt ertoe dat steeds meer mensen het niet meer bij kunnen benen en in keiharde armoede terecht komen. En dan bedoel ik echte armoede en niet in een schuldsaneringssituatie zitten dat je van €40,- per week moet zien te eten etc.

  Ook dit zegt mij dat we echt naar een transitie economie moeten toewerken, dat gaat naar een regionalere, duurzame en menselijkere economie. In zo een economie is er weliswaar een veel basalere levensstandaard, maar de kwaliteiten van het leven zijn wel op andere waarden gebaseerd dan op luxe producten en oneindig consumeren. Ook wordt in zo een systeem alle belangrijke producten regionaal gemaakt en hoeft werkgelegenheid geen echt probleem te zijn. Een transitie economie opzetten is uiteindelijk wel noodzakelijk, maar vergt ook veel lef. Namelijk het lef om de oude welvaartsdenken en levensstijl te verlaten en iets nieuws te gaan doen. Gemeenschappen van mensen hebben mijninziens de toekomst en niet de staat en grote multinationale bedrijven.

  Als de sociale zekerheid steeds verder wordt afgebroken is er logischerwijs geen reden meer om in Nederland te blijven. Immers dan wordt ruimte veel belangrijker, omdat ruimte aka grond de mogelijkheid biedt om je eigen voedsel te verbouwen of dit in een gemeenschaop te doen. Juist ruimte is in Nederland een groot probleem. Overigens net als wonen.

  Wonen in Nederland is een groot probleem. En het creeren van een creatieve oplossing ook.

  1) Ooit weleens geprobeerd een woongemeenschap op te zetten? Je wordt letterlijk op allerlei manieren tegengewerkt. Ik kan er over meepraten. Bij verschillende projecten betrokken geweest en geen van allen een succes.
  2) Mobiel wonen in een camper of zo. Wordt als wild camperen gezien, dus illegaal en strafbaar.
  3) In vacantie huizen en tuinhuisjes op een complex mag je maar 180 nachten per jaar slapen. Overigens zijn tuinhuisjes wel redelijk betaalbaar, tenzij je echt een zeer laag inkomen heb.
  4) Terrein kopen en zelf iets neerzetten krijg je weer te doen met de wetgeving.
  5) Tijdelijke verhuurbureaus aka kraakwachtbureaus werken met hun eigen leden bestand en je kunt er alleen in komen via een kruiwagen van een bekende in dat circuit.
  6) Kraken of een terrein bezetten om daar iets te doen is verboden. Terwijl er genoeg kantoren en terreinen braak liggen. Kraken was tot een paar jaar geleden nog legaal.

  En dan de niet creatieve opties

  Kopen te duur terwijl de financiers niet makkelijk hypotheken meer verstrekken en (sociale) huur heeft enorme wachtrijen. Daarbij wordt het verkrijgen van urgentie ook een hachelijke onderneming.

  Afsluitend

  Ik denk dat de cooperatie of terwijl de cooperatieve vereniging een van de ondernemingsvormen is, die juist veel toekomst heeft in de nieuwe transitie economie. Zo kan je gezamelijk schaarse productie middelen beheren. Ook kan je redelijk democratisch grote ondernemingen opzetten voor o.a. het verzekeren van zaken. Dit is mijn inzien het perfecte antwoord op de huidige multinational cultuur.

  Zeker in een realiteit waarin zowel overheid als multinational heeft afgedaan is het goed om naar nieuwe structuren te zoeken die geschikt zijn om zaken op grotere schaal te regelen en de cooperatie is mijninziens het beste alternatief. Maar dan moet het echt functioneren en niet uitgehold zijn, zoals met veel cooperaties echt het geval is. Zie de schandalen bij de woningcooperaties.

  Trouwens 2012 is het VN jaar van de cooperatie.

 10. @S7P Natuurlijk is de zelfvoorzienende kleine groep die tevreden is een bedreiging voor de macht.

  Ik zit hier toevallig te luisteren naar radio 2…ode aan de doden, beetje bizar dat wel,maar wel mooi duurt nog tot 11 uur, maar het gaat over Freddy Mercury op dit moment…. ook zon ziel die het totaal begreep…..
  Samen met vele artiesten die voorbij kwamen…

  Als de mensen eenvoudig leven en plezier maken, daar bouw je geen imperium mee als je de macht wil hebben. Daar heb je niks aan als je ze wil beheersen tot voordeel van jezelf…

  Als je echt machtig wil zijn zorg je dat je zoveel mogelijk zeggenschap hebt over zoveel mogelijk mensen. Maar dat doe je niet zelf…..dat laat je over aan mensen die onder jouw invloed staan… en door hen beheers je de massa. Zo kun je zelf buiten beeld blijven en buiten risico als het misgaat.

  Zo werkt het. En dan hebben jij en je nazaten het goed.

  Zo is het lange tijd gegaan en zo is de massa er lange tijd onder gehouden…Omdat de elite de het schoolsysteem en de media ook opkochten uit eigenbelang.

  Corruptie en cooperatie verschillen maar een paar letters…politiek en politie maar 1.

 11. Nogmaals zou ik willen weten of deze site in Amerika geblokkeerd wordt aangezien mijn broer geen mogelijkheden heeft om deze site te bekijken danwel een link naar deze site te openen, zou dat kunnen ?????

 12. @18 ik denk dat je broer tor netwerk moet gebruiken. Dat is een netwerk wat je anoniem op internet laat surfen zonder je ip adres prijs te geven….dus weet de site niet waar je vandaan komt…. maar het feit dat biflatie geblocked word in america is wel frappant 😀

  https://www.torproject.org/

  Dat werkt ieg voor de blokkade van the pirate bay door diverse providers.

  Succes, and may the force be with your brother!

  Er is ook nog een vpn network maar dat heb ik nog niet geprobeert, daar weet ik het fijne niet van.

 13. @S7P
  Lijkt mij ideaal, maar om dit te bewerkstelligen klinkt ’t alsof de Titanic in een halve seconde 180 graden gedraaid moet kunnen worden.

  @Madman
  Zit die arme Rubberen Robby nou niet allemaal info te ontfutselen joh. Vlegel !

  @artikel
  Ik snap al die jankende modaal+ers niet hoor. Kijk eens naar mensen die ECHT weinig te besteden hebben. Trouwens de kans is groot dat best een groot deel van die jankers tot die arme groep kan komen te behoren. Wees blij ! Je HEBT tenminste (nog) een baan.

 14. Aan R, je kan in Ned. onderhand beter tot de arme groep behoren want dan kan je ook niets afgepakt worden of bestolen worden door krimi’s gelukkig zijn de bezitslozen die hoeven zich ook niet druk te maken over Europa of de Euro.

 15. De middenklasse is de meest kwetsbare groep, zij hebben een nog niet afbetaalde nieuwbouw woning, een baan op de tocht, kleine opgroeiende kinderen, zij hebben alle redenen om zich zorgen te maken maar onvoorstelbaar ze blijven onder alle onheilstijding stoïcijns en denken dat hun VVD alle problemen gaat oplossen,welterusten !!!

 16. @S7P, om al die punten door te kunnen voeren heb je maar 1 ding nodig: oorlog.

  Het overtollig ‘personeel’ is dan ‘weggesneden’ en vervolgens kunnen de overgeblevenen ‘het systeem aanpassen’.

 17. O jee: Middelkoop op Twitter (nadat DTSL zn goud wil gaan terughalen):

  “Ook Venezuela, Saudi Arabië en Hong Kong hebben al goud al uit Londen teruggehaald. Het spel is uit. Liggen meerdere claims op elke baar.”

  Dat wordt straks met meerdere landen trekken aan een zelfde baar goud (Zo schijnt koperdraad ooit ontstaan te zijn…)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.