Nederlandse hypotheekmarkt hard onderuit

11

Het eerste kwartaal van 2012 is voor de hypotheekmarkt in Nederland de slechtste gebleken sinds de start van de kredietcrisis. Op zowel het omzet- als het transactieniveau was er sprake van zeer lage niveaus. De totale omzet is in het eerste kwartaal uitgekomen op €10,1 miljard, een daling van 38% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2011 is de hypotheekomzet met 28% gekrompen. Dit heeft echter te maken met seizoensgebonden factoren waarin december altijd een piekmaand is wat betreft omzetten. Tenslotte is de forse daling in het aantal oversluitingen nog opmerkelijk te noemen. Onder meer de verscherpte hypotheekregels zorgde voor een daling ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011 met maar liefst 49%. Door de verscherpte reguleringen voldoen oversluiters niet meer aan nieuwe eisen van aanbieders.

Frankrijk verlaagt pensioenleeftijd weer naar 60

De Nederlandse politiek heeft besloten om de pensioenleeftijd te verhogen naar 67 jaar, maar in Frankrijk pakken ze het anders aan. Daar heeft de nieuwe socialistische president Hollande zijn belangrijkste verkiezingsbelofte waargemaakt. De pensioenleeftijd voor een deel van de werkende Fransen wordt verlaagd naar 60 jaar. De maatregel zal voornamelijk gelden voor Fransen die op jongere leeftijd zijn begonnen met werken. Touraine, de Minister van Sociale Zaken stelt dat de kosten van de verlaging volgend jaar 1,1 miljard euro zal bedragen. Het beleid van Hollande staat haaks op die van zijn voorganger Sarkozy, die de pensioengerechtigde leeftijd in 2010 nog verhoogde van 60 naar 62 jaar. De Europese Commissie heeft al gewaarschuwd voor de kosten van de maatregelen. Volgens de nieuwe regering zou echter een aanpassing in de pensioenwetgeving ervoor moeten zorgen dat de kosten gefinancierd worden met hogere premies.

Portugal injecteert kapitaal in drie banken

Ondanks het feit dat alle aandacht op dit moment lijkt te gaan naar Spanje, is daar ook nog altijd het buurland Portugal. Zo is deze week eens te meer gebleken dat niet alleen in Spanje een bankenprobleem is, ook in Portugal is de nood hoog. Zo maakte de regering bekend dat het 6,65 miljard euro zal geven aan de private banken BCP en BPI en dat ook de staatsbank CGD een deel van de hulp nodig heeft. Deze maatregel is nodig om tegemoet te komen aan de criteria van de Europea Banking Authority (EBA). Het land werd in April van dit jaar nog geprezen door de EU en het IMF vanwege het behalen van zijn fiscale doelen, waarmee het hoopte volgend jaar weer toegang te hebben tot de kapitaalmarkt. Vanwege de verslechterde omstandigheden maakt het land, dat als derde land moest aankloppen voor noodhulp, nu echter een diepere recessie mee dan aanvankelijk gedacht.

Iran importeert 1,2 miljard dollar aan edelmetalen.

De goudprijs stijgt weer langzaamaan en noteert momenteel rond de $1.620,- per troy ounce. De enorme sprong van afgelopen vrijdag zorgde ervoor dat goud met kracht door het niveau van $1.600 steeg. Deze sprong valt samen met nieuwe data die een toenemende vraag uit China laat zien. In april 2012 steeg de import van China met maar liefst 62% ten opzichte van vorige maand. Een in potentie andere belangrijke speler, Iran, heeft in april voor maar liefst 1,2 miljard dollar aan edelmetalen geïmporteerd. Deze stijging heeft mede te maken met de sancties die het land opgelegd heeft gekregen na een conflict met de Verenigde Staten, Israel en Europa.

Import goud Turkije stijgt 150%

Niet alleen Iran en China zijn voorname importeurs van goud, ook Turkije is één van vragende partijen in de edelmetalenmarkt. Zo steeg de Turkse goudimport met maar liefst 150% in mei. De totale import van goud kwam uit op 19,47 ton. Een belangrijk deel van het goud wordt gebruikt om te handelen met Iran, nu Iran geen toegang meer heeft tot internationale betaalsystemen als SWIFT. Ook Iraanse burgers gebruiken goud steeds vaker als veilige haven nu de nationale munt, de rial, steeds verder in waarde daalt.