Nederlandse overheid introduceert nieuwe kredietgarantiefaciliteit

0

De Nederlandse Ministeries van Financien en Economische Zaken hebben in overleg met exportfinancierende banken besloten tot de introductie van de Exportkredietgarantiefaciliteit (EKG). Dit meldt Minister Wouter in een brief aan de 2e kamer. De faciliteit is een aanvulling op de reeds bestaande kredietgarantiefaciliteit van 200 miljard euro. Afhankelijk van het risico wordt voor de nieuw te introduceren faciliteit een aanvullende premie gevraagd.

‘Als gevolg van de kredietcrisis hebben banken en hun achterliggende financiers behoefte aan producten waarvan het in één oogopslag helder is welke onderliggende risico’s deze bevatten. Deze faciliteit maakt het voor de bank mogelijk om onder de bestaande Exportkredietverzekeringsfaciliteit (EKV) een eerder afgegeven verzekering om te zetten in een staatsgarantie. Op deze manier kunnen de banken hun leningen herfinancieren.’

Een exportkredietverzekering is een verzekering voor een bank die een krediet afsluit voor een exporterend bedrijf, waarbij het Ministerie van Financien het risico op zich neemt. De exportkredietverzekering is een van de middelen die de overheid heeft om de Nederlandse export te steunen.